Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

“ANT XV – 1470b” = referte werkbestand

Deze gezinsreconstructies zijn werkbestanden en kunnen afwijken van het eigenlijke stamboomonderzoek. Het gaat om een onderzoek in de breedte naar naamgenoten Laurentii, met zowel geconfirmeerde als hypothetische pistes.

 

 

1 Zie stamboom Hombeek-Leest

2 Haar afkomst is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is er een verwantschap met het gezin Leunckens (of Lindekens)-Lauwens in Leuven Sint-Jacob, gehuwd omstreeks 1732 [ZIE LEU XI – 0367].

3 Zie achtergrondverhaal “Soldaat van Napoleon” uit 1815.

4 Haar afkomst is niet met zekerheid gekend.

5 Zie ook achtergrondverhaal uit 1898 uit Aarschot over huwelijken tussen stiefbroers en -zussen.

6 Zie achtergrondverhaal Anna Van Der Borght uit 1935. Blijkens het rouwprentje moeten er nog andere kinderen zijn geboren.

7 Henri Antoon Cuypers verloor beide ouders in oorlogsomstandigheden. Zijn vader Gustaaf Cuypers sneuvelde op 19 augustus 1914, “gestorven voor het Vaderland”, amper vier dagen voor de geboorte van Henri. Zijn moeder, Maria Luyten, overleed op 25 april 1941 te Leuven. Kort na de aanvang van de tweede wereldoorlog, was Henri Cuypers wees. Vier jaar later bij zijn huwelijk wordt de toen zestigjarige Louis Serneels, een landbouwer uit Aarschot, vermeld als zijn stiefvader.

8 Afstammelingen met aangetoonde verwantschap van de Mechelse families aangeduid met  mogen het familiewapen voeren (levende afstammelingen die de naam Lauwens dragen, geen commercieel gebruik toegestaan © P. Lauwens). Meer informatie op de heraldiek pagina.

9 Er is een eerdere verwantschap. In 1743 huwde Andreas Lauwens in Leuven Sint-Michiel met Anna Bruyninckx. Zie LEU XII – 0427.

10  Zie onder meer PATTEET Lukas, Het Geslacht De Kock te Langdorp, deel I, 1974, pagina 83.

11 Zie website van Burgerlijke Stand van Geel onder de link "1797 – 1907" overlijdens.

12 Emmelen is de oude benaming van Emblem bij Lier.

13 Hij werd soldaat in het leger van Napoleon, en diende met stamnummer  7789 in het 54e linieregiment infanterie, ingeschreven op 29 april 1811 tot 1 maart 1813 [Bron: Régistres de matricules Napoléonienne, garde impériale et de l’infanterie de ligne, 1802-1815]. Zie ook verhaal “Soldaten onder Napoleon”.

14 Zie onder meer De Halle van 5 augustus 1934 en De Poperinghenaar van 8 augustus 1934.

15 Een verwante, Frans Theys, geboren op 22 november 1914 in Langdorp, was actief in het verzet tijdens de tweede wereldoorlog. Frans was chauffeur en werd aangehouden op 23 juli 1941 door de Duitsers, na een bomaanslag tegen de Nationale Bank te Mechelen op 14 juli. Hij zou overlijden in Bautzen, DE, in maart 1945. Bautzen zou ook na de tweede wereldoorlog een bedenkelijke reputatie behouden omdat er een Stasi gevangenis kwam tijdens de koude oorlog.

16 Het huwelijk werd voltrokken door Frans Van den Broeck, de 28-jarige gemeentesecretaris van Langdorp, in de woning van Peter Jozef Lauwens in Langdorp omdat de 68-jarige landbouwer Peter Jozef op sterven lag ["Heden 22/11/1890 ten woonhuize van Petrus Josephus Lauwens. Tezelfdertijd hebben de gehuisschen verklaard den here ambtenaar des burgerlijken stand aanzocht te hebben al hier tot het huwelijk over te gaan ten oorzake van het levensgevaar waarin kunnen vader Lauwens verkeerd ingevolge declaratie van den geneesheer Bergen te Aerschot."]. De moeder van Regine, Colette Bruyninckx, was in 1876 overleden in Langdorp. Getuigen bij het huwelijk waren Louis Vernelen, 24-jarige neef van Regine Lauwens, Louis Lauwens, 29-jarige broer van Regine, Jan Baptist Lauwens, 30-jarige broer van Regine; allen waren landbouwers uit Langdorp.

17 Zie stamboomonderzoek André Verbinnen, Heist-op-den-Berg, 2021 (Met dank aan André Verbinnen voor de aanvulling).

18 Volgens de legende (o.m. bijschrift van 1596) verdween de Sint-Lambertuskerk van Weerde, gelegen ten zuiden van de Weerdelaak in de “Donk”, langzaam in de moerasgrond van de beemden en kan men nog op kerstavond de klokken horen luiden (…). Na de godsdienstoorlogen was de kerk niet meer in gebruik (melding in 1597) en in 1630 moet de kerk zijn ingestort en de resten werden gesloopt tot in 1686: de  “grauwe” stenen en de leien werden hergebruikt, ondermeer voor de herstelling van de ommuring van het kerkhof in Langdorp, het hout werd brandhout. De oudste archeologische vondsten op de vroegere locatie dateren van de 8e tot de 10e eeuw, wat de parochie zowat de oudste in het hertogdom Brabant maakt, ook al werd ze pas in 1260 voor het eerst vermeld – niet te verwarren met het andere “Weerde” bij Zemst overigens, waarvan de oudste gebedsplaats teruggaat tot +/- 1380. Het tweede Weerde heeft sporen uit de Romeinse tijd, het Weerde bij Langdorp niet. In het Weerde bij Langdorp zijn er overigens wel aanwijzingen dat de plaats al in de prehistorie werd bewoond [Zie o.m. “Zoektocht naar de kerk van Weerde bij Aarschot”, 2006 en “Langdorp. Plaatsnamen en hun Geschiedenis”, 2011, Dr. Paul Kempeneers; opschrift op de kaart van Bersacues (1597) in de Albums de Croÿ (1612); Carpentier (1597)].

 

 

© Foto’s laurentii.be, februari 2020 - Stamboom-schema’s laurentii.be, 2020. – Foto Heimolen, Langdorp, 2011 van Johan Bakker onder Creative Commons licentie (Bron: Wikimedia). – © Foto Langdorp, juni 2021, Patrik Lauwens.

 

Verwante families in Langdorp

 

·         Alaerts (1933)

·         Baumans (1934)

·         Bergen / Berghen (1725, 1861, 1869, 1908, 1946)

·         Blommaers (1860)

·         Bols (1920)

·         Bosmans (1918)

·         Brems (1784, 1814, 1923, 1927)

·         Briers (1790)

·         Bruyninckx (1743, 1855)

·         Buyens (1798)

·         Boux (1711)

·         Coeck (1951)

·         Coenen (1918, 1946)

·         Coremans (1933)

·         Cuypers (1812, 1822, 1893, 1945)

·         Denoodt (1939)

·         De Boel (1918)

·         De Brier (1784)

·         De Busser (1799, 1848)

·         De Cock / De Kock (1722, 1762, 1817, 1883)

·         De Gendt (1748)

·         De Hond (1893)

·         De Kinderen (1837)

·         De Koninck (1795, 1837)

·         De Rijck / De Rijk (1785)

·         De Wel (1956)

·         De Wyngaert (1698)

·         Discart (1918)

·         Everaerts (1803, 1891, 1906, 1946)

·         Fobelets (1830)

·         Frans (1890)

·         Geens (1784, 1885, 1926, 1935)

·         Geerts (1934)

·         Gennijs (1951)

·         Goormachtigh (1933)

·         Heijlen / Heylen (1754, 1923)

·         Hendrickx (1870, 1946)

·         Hermans (1891, 1932)

·         Holemans (1790)

·         Hollants (1846)

·         Jako (1934)

·         Jannes (1796)

·         Janssens (1817, 1865, 1956)

·         Kerckmans (1786)

·         Kerstens (1911)

·         Lambrechts (1971)

·         Langendonck (1780)

·         Lemmens (1876, 1923)

·         Leuckens / Leunckens (1758)

·         Lintermans (1800)

·         Luyten (1896, 1912, 1918, 1945, 1946)

·         Matthyssen (1883)

·         Mergaerts (1961)

·         Meynckens (1817, 1861)

·         Mommens (1975)

·         Muysen (1801)

·         Nauwelaers (1867)

·         Nera (1885)

·         Nijs (1939)

·         Pacquet (1821)

·         Pardon (1966)

·         Peeters (1725, 1861, 1878, 1896, 1932)

·         Puttemans (1830)

·         Raps (1777)

·         Renders (1885)

·         Rens (1784)

·         Sannen (1828)

·         Sels (1771, 1837)

·         Serneels (1757, 1937)

·         Smets (1844, 1865)

·         Sneyers (1754)

·         Stalmans (1828)

·         Storms (1848)

·         Strackx (1830)

·         Symons (1927)

·         Theys (1950)

·         Tobback (1872)

·         Tops (1968)

·         Torfs (1879)

·         Tuerlinckx (1938)

·         Vandenplas (1975)

·         Van Aelst (1923, 1944)

·         Van Autenboer (1714)

·         Van Brussel (1922)

·         Van Den Bergh (1836)

·         Van Den Broeck (1861, 1865, 1876, 1885, 1914, 1923, 1961)

·         Van Der Borght (1775, 1815, 1912, 1918, 1927, 1935)

·         Van der Hoeven (1946)

·         Van der Linden (1821)

·         Van De Velde (1806, 1876, 1938)

·         Van de Wauwer (1865)

·         Van Dingenen (1846)

·         Van Emelen (1884)

·         Van Hoovels (1944)

·         Van Loo (1821)

·         Van Loock (1926)

·         Van Malcot (1971)

·         Van Outsel (1809)

·         Van Roosmaelen (1837)

·         Van Roosbroeck (1809, 1884, 1952)

·         Van Thielen (1908)

·         Van Tongelen (1812, 1933)

·         Van Vlasselaer (1801)

·         Van Wesemael (1805, 1926)

·         Van Wolput / Van Wolputte / Van Wolputten (1722, 1796, 1822)

·         Verbeeck (1934)

·         Verbiest (1906)

·         Verbruggen (1755, 1768, 1890, 1922)

·         Verbuisen (1865)

·         Vercauwen (1855)

·         Verdonck (1944)

·         Verheyen (1836)

·         Verhoeven (1830, 1961, 1976)

·         Verlinden (1756)

·         Vermeulen (1934)

·         Vernelen (1914)

·         Verreycken (1771, 1878, 1944)

·         Verstappen (1798)

·         Verwimp (1968)

·         Viskens (1860)

·         Vleminckx (1844)

·         Vleugels (1861)

·         Vrancken (1930, 1976)

·         Wauters (1872)

·         Weckhuysen (1937)

·         Wellens (1923, 1935, 1946)

·         Weymiens (1883)

·         Wilberts (1911, 1927)

·         Willems (1934, 1961)

 

Gezinsreconstructies  - Families Lauwers/Lauwens in Langdorp

 

In het vroegere hertogdom Brabant waren er drie onmiskenbare “stamlijnen” Lauwens (en Lauwers) die tot drie steden kunnen worden teruggeleid. De stamouders woonden vanaf de 14e eeuw in de omgeving van Mechelen, en waren afkomstig uit het voormalige Graafschap Vlaanderen.

 

·         Er was een stamlijn in de omgeving van Grimbergen, uit de eerste migratie uit het Graafschap Vlaanderen via het Mechelse, in de 15e, mogelijk al in de 14e eeuw,

·         een stamlijn Hombeek-Leest in de omgeving van Mechelen , herkenbaar vanaf de 16e eeuw, met als stamvader Joris Lauwe(re)ns gehuwd in 1570 in Mechelen1,

·         een stamlijn Aarschot-Langdorp,  die vanaf de 18e eeuw voortkwam uit de stamlijnen Hombeek-Leest1 en uit die van Werchter (afstammelingen van Antoon Lauwe(re)ns, een broer van Joris Lauwe(re)ns die in 1560 was gehuwd in Mechelen).

 

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Aan het begin van de 21e eeuw herkennen we die concentratie nog steeds in tellingen op het voorkomen van de familienaam Lauwens. Ook takken “Lauwers” kunnen aan deze families worden gelinkt, al betekent dat niet dat àlle “Lauwers” families teruggaan tot de oorsprongsfamilies die zich in het Graafschap Vlaanderen vooral bij namen als Lauwereyns/Lauwerens gingen.

 

 

Gezinnen in Langdorp

 

LANgd XI – 0326 GEZIN Lauwens – De Kock 1722  Langdorp10

Lauwens Henricus 8 huwde op 14 februari 1722 te Langdorp met De Kock Catharina.

Lauwens Henricus overleed op 14 januari 1777 te Langdorp.

De Kock Catharina werd geboren op 27 november 1686 te Langdorp als dochter van De Kock Johannes en Van Wolput Magdalena. Zij was eerder gehuwd op 14 april 1711 te Langdorp met Boux Jan (overleden in 1713) en op 14 januari 1714 te Langdorp met Van Autenboer Martinus (overleden in 1720).

·         Lauwens Petrus  werd geboren vóór 1725 [ZIE MEC XI – 0457].

·         Lauwens Elisabeth  werd geboren op 6 september 1725 te Langdorp. Zij overleed op 13 februari 1727 te Langdorp.

·         Lauwens Maria Elisabeth   werd geboren op 23 augustus 1728 te Langdorp.

·         Lauwens Andreas   werd geboren op 3 juli 1731 te Langdorp [ZIE LANgd XII – 0482]

·         Lauwens Johannes Baptist  werd geboren op 6 juni 1734 te Langdorp [ZIE LANgd XII – 0510].

 

LANgd XI – 0327 GEZIN Lauwens – Peeters 1725  Mechelen/Langdorp/Begijnendijk

Lauwens Andreas  huwde op 7 februari 1725 te Mechelen Sint-Rombouts met Peeters Anna (getuigen Berghe Joannes, Van Loj Judocus).

Lauwens Andreas werd geboren in juni 1698 te Betekom als zoon van Lauwens Petrus  en De Wijngaert Lucia [ZIE BEGi X – 0186]. Hij overleed op 7 december 1768 te Langdorp, melding “echtgenoot van Peeters Anna”.

Peeters Anna werd geboren te Langdorp en overleed op 19 februari 1796 te Langdorp.

·         Lauwens Catharina Theresia  werd gedoopt op 21 augustus 1727 te Betekom [ZIE LANgd XII – 0453]

·         Lauwens Elisabeth   werd gedoopt op 20 januari 1726 te Betekom.

·         Lauwens Anna Maria   werd geboren op 27 november 1729 te Langdorp [ZIE LANgd XII - 0474]

·         Lauwens Johanna   werd geboren op 26 december 1731 te Langdorp

·         Lauwens Johanna Maria werd geboren op 22 januari 1734 te Langdorp [ZIE LANgd XII – 0500]

·         Lauwens Elisabeth   werd geboren op 3 november 1735 te Langdorp [LANgd XII – 0491].

·         Lauwens Anna   werd geboren op 1 november 1737 te Langdorp [ZIE LANgd XII – 0563].

·         Lauwens Theresia Maria   werd geboren op 25 maart 1741 te Langdorp

·         Lauwens Petronella   werd geboren op 25 oktober 1743 te Langdorp

·         Lauwens Anna Barbara   werd geboren op 8 januari 1746 te Langdorp [ZIE LANgd XII - 0592]

 

LANgd XII – 0453 GEZIN De Gendt – Lauwens +/- 1748  Langdorp/Ramsel

De Gendt Nicolaas huwde met Lauwens Catharina Theresia .

De Gendt Nicolaas overleed op 15 november 1781 te Ramsel (Herselt). Lauwens Catharina Theresia  werd gedoopt op 21 augustus in Betekom als dochter van Lauwens Andreas  en Peeters Anna [ZIE LANgd XI – 0327].

·         De Gendt Anna Catharina werd geboren op 8 april 1749 te Langdorp

·         De Gendt Guilielmus Josephus werd geboren op 9 april 1751 te Langdorp

·         De Gendt Johannes Baptist werd geboren op 28 mei 1756 te Langdorp

·         De Gendt Maria Theresia werd geboren op 30 september 1760 te Langdorp

·         De Gendt Adrianus werd geboren op 17 juni 1763 te Langdorp

·         De Gendt Antonius werd geboren op 29 juni 1765 te Langdorp

·         De Gendt Anna Barbara werd geboren op 28 november 1769 te Ramsel (getuigen Verbruggen Petrus, Lauwens Anna Barbara)

 

LANgd XII - 0474 GEZIN Heijlen – Lauwens 1754  Langdorp

Heijlen Johannes Franciscus huwde op 23 april 1754 te Langdorp met Lauwens Anna Maria .

Heijlen Johannes werd geboren op 13 oktober 1726 als zoon van Heijlen Paulus en Sneyers Johanna  . Hij overleed op 19 maart 1796 te Langdorp => ook Heylen.

Lauwens Anna Maria werd geboren op 27 november 1729 te Langdorp als dochter van Lauwens Andreas  en Peeters Anna [ZIE LANgd XI – 0327]. Zij overleed op 21 december 1811 te Langdorp, melding “weduwe van Johannes Franciscus Heylen, 82 jaar”.

·         Heijlen Henricus werd geboren op 11 augustus 1755 te Langdorp

·         Heijlen Anna Maria werd geboren op 2 februari 1757 te Langdorp. Zij huwde op 10 februari 1784 te Langdorp met Rens Johannes Baptistus (geboren op 18 oktober 1749 te Langdorp als zoon van Rens Antonius en Brems Johanna Elisabeth). Haar man overleed op 16 juni 1808 te Langdorp, zij overleed er op 25 september 1823.

·         Heijlen Johannes Antonius werd geboren op 1 november 1759 te Langdorp (tweeling). Hij was landbouwer en huwde (1) met Langendonck Anna Catharina en (2) met Van Der Borght Anna Catharina Dorothea. Hij overleed op 27 april 1825 te Langdorp.

·         Heijlen Petrus werd geboren op 1 november 1759 te Langdorp (tweeling)

·         Heijlen Maria Theresia werd geboren op 29 augustus 1769 te Langdorp

·         Heijlen Johannes Andreas werd geboren op 26 november 1764 te Langdorp

·         Heijlen Adrianus werd geboren op 29 april 1762 te Langdorp

 

Bij de volkstelling onder het Frans bestuur in 1796 werd Anne Marie vermeld als Jeanne Lauwens, echtgenote van Jean Heylen, te Gijmel, een gehucht van Langdorp. Zij was toen 64, haar man 74 en hij werd genoteerd als arbeider.

 

LANgd XII – 0482 GEZIN Lauwens – Verlinden 1756  Mechelen/Langdorp

Lauwens Andreas  huwde op 3 januari 1756 te Mechelen Sint-Katelijne met Verlinden Maria Barbara (getuigen Persoons Guilielmus E.H. en Lauwens Johannes Baptist). Beiden waren afkomstig van Langdorp. Lauwens Andreas werd gedoopt op 3 juli 1731 te Langdorp als zoon van Lauwens Henricus en De Kock Catharina [ZIE LANgd XI - 0326]. Verlinden Maria Barbara overleed op 2 mei 1794 te Langdorp. Lauwens Andreas overleed op 17 september 1783 te Langdorp.

·         Lauwens Maria Elisabeth  werd geboren op 30 mei 1762 te Langdorp [ZIE LANgd XIII – 0630].

·         Lauwens Petrus  werd geboren op 27 augustus 1766 te Langdorp

·         Lauwens Henricus  werd geboren op 8 oktober 1769 te Langdorp [ZIE LANgd XIII – 0668]

·         Lauwens Johannes Franciscus  werd geboren op 6 april 1773 te Langdorp

·         Lauwens Maria Catharina  werd geboren op 3 januari 1776 te Langdorp [ZIE HERs XIII – 0766]. Bij de volkstelling onder het Frans bestuur in 1796, werd zij vermeld als 19-jarige dienstmeid in het gezin Meynckens-De Cock te Gijmel, een gehucht van Langdorp. Haar grootmoeder was Katrien De Kock, een zus van de vrouw des huizes Barbara De Kock.

 

LANgd XII – 0491 GEZIN Serneels – Lauwens +/- 1757  Langdorp / Herselt

Serneels Johannes Baptist huwde Lauwens Elisabeth .

Lauwens Elisabeth  werd geboren op 3 november 1735 te Langdorp als dochter van Lauwens Andreas en Peeters Anna [ZIE LANgd XI – 0327].

·         Serneels Anna Elisabeth werd geboren op 31 mei 1758 te Langdorp

·         Serneels Maria Theresia werd geboren op 12 november 1760 te Langdorp

·         Serneels Adrianus werd geboren op 21 december 1761 te Langdorp

·         Serneels Petronella werd geboren omstreeks 1763. Zij was handwerkster en huwde Geens Andreas, en overleed op 20 april 1842 te Langdorp, melding “79 jaar, weduwe Andreas Heens”.

·         Serneels Maria Catharina werd geboren op 30 april 1764 te Langdorp

·         Serneels Maria Petronella werd geboren op 31 mei 1766 te Langdorp

·         Serneels Anna Catharina werd gedoopt op 7 december 1773 in Herselt. Zij huwde op 20 september 1798 in Lier met Verstappen Petrus Gommarus (geboren op 22 oktober 1773 in Lier als zoon van Verstappen Johannes Gommarus en Buyens Maria) en overleed op 19 maart 1829 in Lier.

·         Serneels Petrus Franciscus werd geboren op 14 december 1776 te Herselt. Hij was landbouwer, huwde Van De Velde Anna Catharina, en overleed op 24 december 1847 te Langdorp, melding “weduwnaar van Anna Catharina Van De Velde”.

·         Serneels Johanna werd gedoopt op 2 januari 1780 te Herselt. Zij huwde op 23 januari 1801 in Aarschot met Van Vlasselaer Fredericus Henricus (gedoopt op 23 april 1776 in Rillaar als zoon van Van Vlasselaar Guilielmus Mathias en Muysen Anna Marghareta Aldegonde). Johanna Serneels overleed op 12 december 1850 in Aarschot op 70-jarige leeftijd. Hendrik Van Vlasselaer overleed op 17 juni 1840 in Aarschot op 64-jarige leeftijd17.

 

LANgd XII – 0495 GEZIN Leuckens – Lauwens +/- 1758  Langdorp

Leuckens Petrus huwde Lauwens Anna Maria2. => ook Leunckens.

·         Leuckens Theresia Maria werd geboren op 6 mei 1759 te Langdorp

·         Leuckens Anna Maria werd geboren op 8 december 1761 te Langdorp

·         Leuckens Anna Elisabeth werd geboren op 20 oktober 1764 te Langdorp. Zij huwde De Rijk Franciscus en overleed op 16 april 1810 te Langdorp, melding “47 jaar, weduwe Franciscus De Rijk”.

 

LANgd XII – 0510 GEZIN Lauwens – De Kock +/- 1762  Langdorp

Lauwens Johannes Baptist   huwde De Kock Anna Elisabeth.

Lauwens Johannes Baptist werd geboren op 6 juni 1734 te Langdorp als zoon van Lauwens Henricus   en De Kock Catharina [ZIE LANgd XI – 0326]. Hij hertrouwde na het overlijden van De Kock Anna Elisabeth vermoedelijk met Kerckmans Anna Catharina [ZIE LANgd XII – 0641]. Hij overleed op 2 februari 1812 te Langdorp, melding “landbouwer, 77 jaar, weduwnaar van Anna Elisabeth De Kock”. De Kock Anna Catharina overleed op 4 oktober 1782 te Langdorp, melding “echtgenote van Lauwens Johannes Baptist”.

·         Lauwens Petrus   werd geboren op 26 december 1762 te Langdorp

·         Lauwens Jacobus   werd geboren op 9 februari 1764 te Langdorp

·         Lauwens Anna Maria Theresia   werd geboren op 26 juli 1765 te Langdorp [ZIE LANgd XIII – 0697].

·         Lauwens Henricus   werd geboren op 14 december 1766 te Langdorp [ZIE LANgd XIV – 0805].

·         Lauwens Johannes Franciscus   werd geboren op 20 augustus 1768 te Langdorp. Hij overleed op 12 januari 1824 te Langdorp, melding “51 jaar, landbouwer”.

·         Lauwens Agnes   werd geboren op 18 oktober 1771 te Langdorp

·         Lauwens Maria Elisabeth   werd geboren op 18 maart 1774 te Langdorp

·         Lauwens Petrus   werd geboren op 6 augustus 1777 te Langdorp

·         Lauwens Anna Catharina   werd geboren op 17 maart 1780 te Langdorp

 

Bij de volkstelling van 1796 werd de toen 61-jarige landbouwer Jan Lauwens vermeld in Gijmel met inwonende kinderen Marie-Thérèse, 29, Hendrik, 27, Frans, 25, Peter, 18 en de 17-jarige inwonende dienstmeid Johanna Rens. Er werd niet vermeld dat hij toen weduwnaar was, maar zijn echtgenote was overleden in 1782. Johanna Rens was aangehuwde familie via het gezin Heijlen-Lauwens.

 

LANgd XII – 0543 GEZIN Verbruggen – Lauwens 1768  Langdorp

Verbruggen Johannes Franciscus huwde op 11 april 1768 te Langdorp met Lauwens Anna .

Verbruggen Johannes Franciscus overleed op 20 mei 1769 te Langdorp.

Lauwens Anna werd geboren op 1 november 1737 te Langdorp als dochter van Lauwens Andreas  en Peeters Anna [ZIE LANgd XI - 0345]. Zij hertrouwde op 13 januari 1771 te Langdorp met Sels Petrus [ZIE LANgd XII – 0563].

·         Verbruggen Andreas werd geboren op 12 januari 1769 te Langdorp

 

LANgd XII – 0563 GEZIN Sels – Lauwens 1771  Langdorp

Sels Petrus huwde op 13 januari 1771 te Langdorp met Lauwens Anna .

Sels Petrus overleed op 15 juni 1792 te Langdorp, melding “man van Lauwens Anna”.

Lauwens Anna werd geboren op 1 november 1737 te Langdorp als dochter van Lauwens Andreas  en Peeters Anna [ZIE LANgd XI - 0345]. Zij was eerder gehuwd op 11 april 1768 te Langdorp met Verbruggen Johannes Franciscus [ZIE LANgd XII - 0543] en overleed op 25 november 1809 te Langdorp, melding “75 jaar, van geboorte van Langdorp, weduwe Petrus Sels”.

·         Sels Johannes Baptist werd geboren op 29 februari 1772 te Langdorp.

·         Sels Johanna Catharina werd geboren op 13 oktober 1774 te Langdorp. Zij huwde De Koninck Johannes Baptist, landbouwer (vermeld als schoonzoon, 31 jaar oud, bij het overlijden van Lauwens Anna). Zij overleed op 18 augustus 1826 te Langdorp, melding “weduwe van Johannes Baptist De Koninck”.

 

Merk ook het huwelijk op 17 januari 1719 te Gierle tussen Lauwens Jonas en Sels Maria [ZIE GIE XI – 0301].

 

LANgd XIII – 0576 GEZIN Verreycken – Lauwens 1771  Rotselaar / Langdorp

Verreycken Johannes Baptist huwde op 9 april 1771 te Rotselaar met Lauwens Isabella .

Lauwens Isabella werd geboren op 13 september 1750 te Holsbeek als dochter van Lauwens Petrus  en Verreycken Johanna [ZIE LANgd XII – 0460a]. Zij overleed op 10 september 1816 te Langdorp, melding “72 jaar, handwerkster”.

Verreycken Johannes Baptist overleed op 11 december 1784 te Langdorp.

·         Verreycken Andreas werd geboren op 19 augustus 1774 te Langdorp

·         Verreycken Theresia werd geboren omstreeks 1778 te Aarschot. Zij huwde met De Busser Michaël en overleed op 19 september 1826 te Langdorp, melding “48 jaar, vrouw van Michaël De Busser”.

·         Verreycken Anna Elisabeth werd geboren op 24 april 1782 te Langdorp. Zij huwde Everaerts Johannes Baptist en overleed op 10 februari 1860 te Langdorp, melding “weduwe van Johannes Baptist Everaerts”.

·         Verreycken Anna Catharina werd geboren op 17 maart 1783 te Langdorp. Zij bleef ongehuwd en overleed op 9 september 1832 te Langdorp, melding “63 jaar”.

·         Verreycken Henricus werd geboren op 27 september 1784 te Langdorp. Hij huwde Brems Anna Theresia en overleed op 28 juli 1829 te Langdorp, melding “44 jaar, man van Anna Theresia Brems” => als moeder wordt Lauwens Isabella vermeld.

 

LANgd XII – 0583 GEZIN Van Der Borght – Lauwens +/- 1775  Langdorp

Van Der Borght Henricus huwde met Lauwens Anna Barbara .

Lauwens Anna Barbara werd geboren op 8 januari 1746 te Langdorp als dochter van Lauwens Andreas  en Peeters Anna [ZIE LANgd XI – 0327]. Zij hertrouwde op 7 januari 1777 te Langdorp met Raps Petrus [ZIE LANgd XII – 0592].

·         Van Der Borght Petrus Josephus werd geboren op 21 februari 1776 te Langdorp (tweeling)

·         Van Der Borght Henricus werd geboren op 21 februari 1776 te Langdorp (tweeling)

 

LANgd XII - 0592 GEZIN Raps – Lauwens 1777  Langdorp / Ramsel

Raps Petrus huwde op 7 januari 1777 te Langdorp met Lauwens Anna Barbara .

Lauwens Anna Barbara werd geboren op 8 januari 1746 te Langdorp als dochter van Lauwens Andreas  en Peeters Anna [ZIE LANgd XI – 0327]. Zij was spinster en vermoedelijk eerder gehuwd met Van Der Borght Henricus [ZIE LANgd XII – 0583].

Raps Petrus werd geboren op 16 augustus 1740 te Ramsel als zoon van Raps Petrus en Claes Maria Clara. Hij was dagloner.

·         Raps Anna Elisabeth werd geboren op 18 september 1779 te Ramsel. Zij huwde te Herselt met Lintermans Petrus Josephus en overleed op 28 juli 1811 te Langdorp.

·         Raps Maria Theresia werd geboren op 9 december 1777 te Ramsel.

 

LANgd XIII – 0630 GEZIN De Brier – Lauwens +/- 1768  Langdorp

De Brier Adrianus huwde met Lauwens Maria Elisabeth .

De Brier Adrianus werd geboren als zoon van De Brier Petrus en Verlinden Maria. Hij overleed op 2 februari 1816 te Langdorp, melding “man van Lauwens Maria Elisabeth”. Lauwens Anna Elisabeth werd geboren op 30 mei 1762 te Langdorp als dochter van Lauwens Andreas   en Verlinden Barbara [ZIE LANgd XII – 0482]. Zij overleed op 25 januari 1834 te Langdorp, melding “76 jaar, weduwe van Adrianus De Brier, aangifte door Petrus Van Tongelen, haar schoonzoon”.

·         De Brier Petrus Josephus werd geboren op 24 april 1785 te Langdorp. Hij huwde op 9 mei 1821 te Mechelen met Van der Linden Johanna Maria, geboren op 4 januari 1784 te Leefdaal als dochter van Van der Linden Egidius en Van Loo Anna Maria. Hij was op dat moment weduwnaar van Paquet Antola.

·         De Brier Maria Theresia werd geboren op 7 maart 1787 te Langdorp

·         De Brier Johannes Franciscus werd geboren op 11 mei 1789 te Langdorp. Hij was soldaat en overleed op 30 augustus 18093.

·         De Brier Anna Catharina werd geboren op 14 maart 1791 te Langdorp. Zij huwde Van Tongelen Petrus en overleed op 5 februari 1873 te Langdorp, melding “weduwe van Petrus Van Tongelen”.

·         De Brier Johannes Antonius werd geboren op 26 april 1793 te Langdorp.

 

Het gezin komt voor in de volkstelling van 1796: arbeider De Brier, 58 jaar oud, met zijn echtgenote Elisabeth Lauwers, 41 jaar oud, met haar zoon Jan Baptist, 27 jaar oud, woonachtig te Langdorp sinds 28 mei 1768. Er worden vijf kinderen vermeld in leven, onder wie Jan Baptist die omstreeks 1770 werd geboren [niet vermeld in de gezinsreconstructies].

 

LANgd XII – 0641 GEZIN Lauwens – Kerckmans +/- 1786  Langdorp

Lauwens Johannes Baptist   huwde met Kerckmans Anna Catharina.

Lauwens Johannes Baptist werd geboren op 6 juni 1734 te Langdorp als zoon van Lauwens Henricus   en De Kock Catharina [ZIE LANgd XI – 0326]. Hij was eerder gehuwd met De Kock Anna Elisabeth [ZIE LANgd XII – 0510]. Hij hertrouwde omstreeks 1806 in Herselt met Meeus Anna Catharina [ZIE HERs XII – 0775].

·         Lauwens Petrus   werd geboren op 11 januari 1787 te Langdorp

·         Lauwens Maria Anna   werd geboren op 21 oktober 1788 te Langdorp

·         Lauwens Johannes Franciscus   werd geboren op 7 mei 1793 in Herselt13 [ZIE HERs XIII – 0785].

 

LANgd XIII – 0668 GEZIN Lauwens – Holemans +/- 1790  Langdorp

Lauwens Henricus  huwde Holemans Anna Catharina.

Lauwens Henricus werd geboren op 8 oktober 1769 te Langdorp als zoon van Lauwens Andreas  en Verlinden Isabella [ZIE LANgd XII – 0482]. Hij was landbouwer en overleed op 26 januari 1852 te Langdorp. Holemans Anna Maria werd geboren als dochter van Holemans Petrus en Briers Anna Maria. Holemans Anna Catharina overleed op 2 september 1828 te Langdorp, melding “vrouw van Henricus Lauwens, 74 jaar”.

·         Lauwens Petrus Franciscus   werd geboren op 23 augustus 1791 te Langdorp [ZIE LANgd XIV – 0877]

·         Lauwens Maria Catharina   werd geboren op 28 februari 1794 te Langdorp [ZIE LANgd XIV – 1035]

·         Lauwens Adrianus werd   geboren op 13 september 1796 te Langdorp [ZIE LANgd XIV – 0940]. => Moeder vermeld als Holemans Anna Maria.

·         Lauwens Maria Theresia   werd geboren op 2 januari 1800 te Langdorp [ZIE LANgd XIV – 0996] en [ZIE LANgd XIV – 1180]

·         Lauwens Petrus Josephus   werd geboren op 15 mei 1802 te Langdorp [ZIE LANgd XIV – 1036] en [ZIE LANgd XIV – 1457].

·         Lauwens Petrus   overleed op 7 april 1812 te Langdorp, melding “Twee dagen oud” => moeder vermeld als Holemans Anna Maria.

 

Bij de volkstelling onder het Frans bestuur in 1796, werd Henri Lauwers vermeld als landbouwer te Gijmel, een gehucht van Langdorp. Hendrik was toen 26 jaar oud, zijn echtgenote Anne Marie Holemans 31, met twee kinderen in leven, en bij het gezin woonde de 22-jarige meid Marie-Thérèse Janssens in.

 

LANgd XIII – 0697 GEZIN Van Wolputte – Lauwens +/- 1796  Langdorp

Van Wolputte Paulus Ambrosius huwde Lauwens Anna Maria Theresia .

Lauwens Anna Maria Theresia werd geboren op 26 juli 1765 te Langdorp als dochter van Lauwens Johannes   en De Kock Anna Elisabeth [ZIE LANgd XII – 0510]. Zij overleed op 11 november 1811 te Langdorp, melding “55 jaar, vrouw van Paulus Ambrosius Van Wolputte, 51 jaar, landbouwer”. Van Wolputten Paulus Ambrosius werd geboren als zoon van Van Wolputten Petrus en Jannes Anna Catharina. Hij hertrouwde met Cuypers Anna Maria en overleed op 20 februari 1824 te Langdorp, melding “67 jaar, landbouwer, weduwnaar van Anna Maria Lauwens en lest van Anna Maria Cuypers”.

·         Van Wolputte Anna Theresia werd geboren omstreeks 1796. Zij overleed op 31 januari 1828 te Langdorp, melding “31 jaar, vrouw van Petrus Sannen, landbouwer”.

·         Van Wolputten Johannes Franciscus werd geboren omstreeks 1802. Hij overleed op 27 maart 1823 te Langdorp, melding “22 jaar”.

·         Van Wolputten Henricus Bernardus werd geboren omstreeks 1804. Hij was soldaat en overleed op 23 januari 1823 te Langdorp3.

·         Van Wolputte Maria Charlotte overleed op 19 april 1807 te Langdorp, melding “13 uren oud”

 

LANgd XIV – 0805 GEZIN Lauwens – Van Roosbroeck +/- 1809  Langdorp

Lauwens Henricus   huwde met Van Roosbroeck Anna Catharina.

Lauwens Henricus werd geboren op 14 december 1766 te Langdorp als zoon van Lauwens Johannes Baptist   en De Kock Anna Elisabeth [ZIE LANgd XII – 0510]. Hij was dagloner en landbouwer en overleed op 1 mei 1816 te Langdorp, melding “weduwnaar van Van Roosbroeck Anna Catharina”. Van Roosbroeck Anna Catharina werd geboren te Betekom als dochter van Van Roosbroeck Franciscus, dagloner, en Van Outsel Anna Catharina, spinster. Zij overleed op 5 oktober 1811 te Langdorp.

·         Lauwens Johannes Phillipus   werd geboren op 2 maart 1810 te Langdorp [ZIE LANgd XV – 1063]

·         Lauwens Angelica   overleed op 5 oktober 1811 te Langdorp, melding “1 dag oud”.

 

Merk ook dat Lauwens Johannes Ludovicus   in 1884 te Langdorp huwde met Van Roosbroeck Maria Theresia en dat Van Roosbroeck Johannes Josephus in 1952 te Aarschot huwde met Lauwens Maria Augusta  .

 

LANgd XIV – 0877 GEZIN Lauwens – Meynckens 1817  Langdorp

Lauwens Petrus Franciscus  huwde op 21 augustus 1817 te Langdorp met Meynckens Isabella Maria.

Lauwens Petrus Franciscus werd geboren op 23 augustus 1791 te Langdorp als zoon van Lauwens Henricus  en Holemans Anna Catharina [ZIE LANgd XIII – 0668]. Hij was landbouwer en overleed op 27 april 1878 te Langdorp, melding “man van Isabella Maria Meynckens”. Meynckens Isabella Maria werd geboren op 25 januari 1796 te Langdorp als dochter van Meynckens Paulus en De Cock Maria Theresia, landbouwers wonende te Langdorp. Bij het overlijden van De Cock Maria Theresia op 20 maart 1860 te Langdorp, deed Lauwens Petrus Franciscus aangifte. Maria Theresia De Kock was eerder gehuwd met Janssens Andreas. Zij overleed op 5 februari 1880 te Langdorp.

·         Lauwens Maria Catharina  werd geboren op 20 januari 1816 te Langdorp [ZIE LANgd XV – 1061]

·         Lauwens Franciscus Johannes werd geboren op 11 mei 1819 te Langdorp [ZIE AARs XV – 1210].

·         Lauwens Petrus Josephus  werd geboren op 17 maart 1822 te Langdorp [ZIE AARs XV – 1232] => naam werd te Aarschot ook gespeld als Laumans.

·         Lauwens Norbertus  werd geboren op 26 mei 1826 te Langdorp. Hij overleed er op 26 mei 1879.

·         Lauwens Petrus Ferdinandus  werd geboren op 14 december 1829 te Langdorp. Hij overleed op 19 oktober 1846 te Langdorp.

·         Lauwens Johannes Baptist  werd geboren op 23 maart 1832 te Langdorp. Hij overleed op 27 april 1877 te Langdorp. Zijn broer Lauwens Norbertus deed aangifte van het overlijden.

·         Lauwens Petrus Ludovicus  overleed op 21 januari 1835 te Langdorp, melding “8 jaar”.

·         Lauwens Maria Angelina  werd geboren op 31 maart 1837 te Langdorp [ZIE LANgd XV – 1398]

 

LANgd XIV – 0940 GEZIN Lauwens – Van Wolputten 1822  Langdorp

Lauwens Andreas  huwde op 15 juni 1822 te Langdorp met Van Wolputten Johanna Catharina.

Lauwens Andreas werd geboren op 13 september 1796 te Langdorp als zoon van Lauwens Henricus  en Holemans Anna Maria [ZIE LANgd XIII - 0668]. Hij was landbouwer en handwerker en overleed op 22 december 1844 te Langdorp.

Van Wolputten Johanna Catharina werd geboren op 30 maart 1799 te Langdorp als dochter van Van Wolputten Franciscus, overleden op 23 februari 1814 te Langdorp, en Cuypers Anna Elisabeth, overleden op 2 april 1814 te Langdorp. Zij overleed op 16 juni 1878 te Langdorp.

·         Lauwens Johannes Ludovicus  werd geboren op 22 augustus 1822 te Langdorp [ZIE LANgd XV – 1198] en [ZIE LANgd XV – 1496]

·         Lauwens Angelina  werd geboren op 31 december 1824 te Langdorp [ZIE LANgd XV – 1276]

·         Lauwens Bernardus Josephus  werd geboren op 1 november 1828 te Langdorp. Hij was dagloner en overleed er op 6 maart 1859, 30 jaar oud.

·         Lauwens Johannes Phillipus  werd geboren op 3 november 1836 te Langdorp [ZIE LANgd XV – 1495]

 

LANgd XIV – 0996 GEZIN Sannen – Lauwens 1828  Langdorp

Sannen Petrus huwde op 26 september 1828 te Langdorp met Lauwens Maria Theresia .

Lauwens Maria Theresia werd geboren op 2 januari 1800 te Langdorp als dochter van Lauwens Henricus  en Holemans Maria [ZIE LANgd XIII – 0668]. Zij was landbouwster. Zij hertrouwde op 19 september 1846 te Langdorp met Hollants Henricus [ZIE LANgd XIV – 1180]. Zij had vermoedelijk een voorhuwelijks kind: Lauwens Bernardine werd geboren omstreeks 1827 te Langdorp en overleed er op 2 juli 1835. Sannen Petrus werd geboren op 7 april 1790 te Zichem als zoon van Sannen Petrus, overleden op 10 januari 1811 te Zichem, en Stalmans Maria Catharina, overleden op 27 december 1823 te Zichem. Hij was landbouwer  te Nieuwrode en overleed op 12 januari 1839 te Langdorp, melding “man van Anna Theresia Lauwens”.

·         Sannen Franciscus overleed op 5 februari 1833 te Langdorp, melding “3 jaar oud”.

·         Sannen Johanna werd geboren op 16 september 1832 te Langdorp. Zij huwde op 13 april 1861 te Langdorp met Van Den Broeck Franciscus, landbouwer (geboren op 8 mei 1827 te Langdorp als zoon van Van Den Broeck Johannes Franciscus en Bergen Maria Theresia).

·         Sannen Angelina overleed op 2 september 1835 te Langdorp, melding “6 maanden oud”.

·         Sannen Petrus Franciscus overleed op 2 mei 1838 te Langdorp, melding “1,5 jaar oud”.

 

LANgd XIV – 1035 GEZIN Verhoeven – Lauwens 1830  Langdorp

Verhoeven Petrus Franciscus huwde op 10 juli 1830 te Langdorp met Lauwens Maria Catharina .

Verhoeven Petrus Franciscus werd geboren op 5 oktober 1809 te Houwaart als zoon van Verhoeven Henricus, overleden op 6 april 1827 te Houwaart en Puttemans Theresia, landbouwster. Hij was landbouwer.  Lauwens Maria Catharina werd geboren op 28 februari 1794 te Langdorp als dochter van Lauwens Henricus  en Holemans Anna Maria [ZIE LANgd XIII – 0668]. Zij was landbouwster.

·         Verhoeven Anna Catharina werd geboren te Hauwaart en overleed op 15 juni 1833 te Langdorp, melding “1 jaar”.

 

LANgd XIV – 1036 GEZIN Lauwens – Strackx 1830  Langdorp

Lauwens Petrus Josephus  huwde op 31 december 1830 te Langdorp met Strackx Anna Maria.

Strackx Anna Maria werd geboren op 27 juni 1802 te Langdorp als dochter van Strackx Johannes Baptist en Fobelets Anna Maria. Zij was landbouwster en handwerkster en overleed op 2 september 1838 te Langdorp. Bij het overlijden van haar vader Strackx Johannes Baptist, op 11 januari 1851 te Langdorp, deed Lauwens Josephus aangifte.

Lauwens Petrus Josephus werd geboren op 15 mei 1802 te Langdorp als zoon van Lauwens Henricus  en Holemans Anna Maria [ZIE LANgd XIII – 0668]. Hij was landbouwer en dagloner. Hij hertrouwde 26 jaar na het overlijden van Anna Maria Strackx op 24 augustus 1865 te Langdorp met Van De Wauwer Ida [ZIE LANgd XIV – 1457].

 

LANgd XV – 1061 GEZIN Van Den Bergh – Lauwens 1836  Langdorp

Van Den Bergh Michaël huwde op 3 september 1836 te Langdorp met Lauwens Maria Catharina .

Lauwens Maria Catharina werd geboren op 20 januari 1816 te Langdorp als dochter van Lauwens Franciscus  en Meynckens Isabella Maria [ZIE LANgd XIV – 0877]. Zij was landbouwster. Lauwens Maria Catharina overleed op 21 juni 1849 te Langdorp.

Vanden Bergh Michaël werd geboren op 20 december 1812 te Westmeerbeek als zoon van Vanden Bergh Johannes Baptist, kuiper, en Verheyen Coleta, overleden op 6 februari 1822 te Westmeerbeek. Hij was kuiper zoals zijn vader, en landbouwer. Hij overleed op 3 juni 1886 te Langdorp.

·         Van Den Berg Ludovicus werd geboren op 5 juli 1837 te Langdorp. Hij was landbouwer en huwde op 12 augustus 1865 te Langdorp met Smets Maria Theresia, dienstmeid (geboren op 30 september 1846 te Langdorp als dochter van Smets Petrus Franciscus, 49 jaar en handwerker, en Van Den Broeck Elisabeth, 49 jaar en landbouwster bij het huwelijk).

·         Van Den Berg Theresia werd geboren op 28 september 1841 te Langdorp. Zij was landbouwster en huwde op 13 juli 1872 te Langdorp met Tobback Josephus, landbouwer (geboren op 27 april 1839 te Herselt als zoon van Tobback Guilielmus, overleden op 31 juli 1855 te Herselt, en Wauters Johanna Catharina, 73 jaar en landbouwster bij het huwelijk)

·         Van Den Bergh Josephus werd geboren op 15 april 1844 te Langdorp. Hij huwde op 16 oktober 1867 te Lier met Nauwelaers Maria Francisca (geboren op 22 oktober 1836 te Lier, overleden op 1 december 1914).

 

Merk ook dat Van Den Bergh Emmanuel omstreeks 1840 te Lippelo huwde met Lauwers Maria Jacoba [ZIE LIP XV – 1126].

 

LANgd XV – 1063 GEZIN Lauwens – De Koninck 1837  Langdorp

Lauwens Johannes Phillipus  huwde op 21 januari 1837 te Langdorp met De Koninck Anna Maria. => ook gespeld als De Koning, De Coninck in Aarschot.

Lauwens Johannes Phillipus werd geboren op 2 maart 1810 te Langdorp als zoon van Lauwens Henricus  en Van Roosbroeck Anna Catharina [ZIE LANgd XIV – 0805]. Hij was landbouwer en overleed op 28 maart 1883 te Aarschot, melding “weduwnaar van De Coninck Anna Maria”.

De Koninck Anna Maria werd geboren op 11 december 1813 te Langdorp als dochter van De Koninck Johannes Baptist, overleden op 8 oktober 1814 te Langdorp, en Sels Maria Catharina, overleden op 18 augustus 1827 te Langdorp. Zij was dienstmeid en handarbeidster en overleed op 11 juni 1876 te Langdorp.

·         Lauwens Maria Rosalia  overleed op 31 december 1837 te Langdorp, melding “2 maand oud”.

·         Lauwens Anna Francisca  overleed op 24 april 1841 te Langdorp, melding “2,5 jaar oud”.

·         Lauwens Maria Catharina  werd geboren op 16 september 1841 te Langdorp [ZIE AARs XVI – 1485] en [ZIE AARs XVI – 1530]. => bij tweede huwelijk vermeld als Maria Francisca te Aarschot

·         Lauwens Maria Catharina  werd geboren op 7 juli 1844 te Langdorp [ZIE AARs XVI – 1478] => ook vermeld als Lauwens Johanna Catharina te Aarschot

·         Lauwens Johanna Catharina  werd geboren op 25 juli 1847 te Langdorp [ZIE AARs XVI – 1490].

·         Lauwens Norbertus  werd geboren op 16 mei 1850 te Langdorp [ZIE AARS XVI – 1496]

·         Lauwens Maria Angelina  werd geboren op 30 juli 1853 te Langdorp [ZIE AARs XVI – 1494] en [ZIE AARs XVI – 1688].

·         Lauwens Florentia  werd geboren op 13 januari 1857 te Langdorp [ZIE AARs XVI – 1500]

 

LANgd XV – 1064 GEZIN Van Roosmaelen – Lauwens +/- 1837  Langdorp

Van Roosmaelen Johannes huwde met Lauwens Anna Elisabeth4.

Van Roosmaelen Johannes werd geboren op 11 oktober 1803 te Oudenrode, NL als zoon van Van Roosmaelen Theodorus Thomas en De Kinderen Johanna Adriana. Hij was wever en overleed op 18 januari 1872 te Langdorp, melding “man van Lauwens Anna Elisabeth”. Haar familienaam werd mogelijk ook als Lauwerens gespeld.

·         Van Roosmaelen Franciscus werd geboren omstreeks 1837. Hij was landbouwer en 35 bij de aangifte van het overlijden van zijn vader.

·         Van Roosmaelen Johannes Ludovicus werd geboren op 16 mei 1840 te Langdorp. Hij was landbouwer en huwde Hendrickx Angelina. Hij overleed op 30 juni 1883 te Langdorp, melding “weduwnaar van Angelina Hendrickx”.

 

LANgd XV – 1165 GEZIN Vleminckx – Lauwerens 1844  Langdorp

Vleminckx Petrus Franciscus huwde op 4 mei 1844 te Langdorp met Lauwerens Anna Elisabeth4.

Lauwerens Anna Elisabeth werd geboren op 31 oktober 1824 te Langdorp als dochter van Lauwerens Johannes Baptist en Van Herck Anna Barbara, kleermakers. Zij was landbouwster en overleed op 5 november 1861 te Langdorp.

Vleminckx Petrus Franciscus werd geboren op 29 april 1817 te Langdorp als zoon van Vleminckx Michaël, overleden op 30 oktober 1832 te Langdorp, en Smets Anna Elisabeth.

·         Vleminckx Johannes Baptist werd geboren op 5 november 1845 te Langdorp. Hij overleed er op 18 december 1860.

 

LANgd XIV – 1180 GEZIN Hollants – Lauwens 1846  Langdorp

Hollants Henricus huwde op 19 september 1846 te Langdorp met Lauwens Maria Theresia .

Lauwens Maria Theresia werd geboren op 2 januari 1800 te Langdorp als dochter van Lauwens Henricus  en Holemans Anna Maria [ZIE LANgd XIII – 0668]. Zij was eerder gehuwd   op 26 september 1828 te Langdorp met Sannen Petrus [ZIE LANgd XIV – 0996]. Lauwens Maria Theresia overleed op 21 januari 1884 te Langdorp, melding “weduwe in eerste huwelijk van Petrus Sannen, in tweede huwelijk van Henricus Hollants”.

Hollants Henricus werd geboren op 24 september 1803 (of 20 september 1797?) te Langdorp als zoon van Hollants Adrianus Franciscus en Van Dingenen Johanna Elisabeth. Hij was een kleinzoon van Hollants Adrianus Franciscus en Caes Anna Maria, en van Van Dingenen Adrianus en Rens Barbara. Hij overleed op 2 september 1881 te Langdorp.

 

LANgd XV – 1198 GEZIN Lauwens – Storms 1848  Langdorp

Lauwens Johannes Ludovicus  huwde op 11 maart 1848 te Langdorp met Storms Angelina (getuige: Lauwens Josephus, 40 jaar, dagloner).

Storms Angelina werd geboren op 8 augustus 1814 te Langdorp als dochter van Storms Henricus, overleden op 18 februari 1844 te Langdorp, en De Busser Anna Barbara, overleden op 14 november 1831 te Langdorp. Zij was dienstmeid en overleed op 12 januari 1879 te Langdorp. Lauwens Johannes Ludovicus werd geboren op 22 augustus 1822 te Langdorp als zoon van Lauwens Andreas  en Van Wolputte Johanna Catharina [ZIE LANgd XIV – 0940]. Hij was landbouwer en hertrouwde op 15 februari 1879 te Langdorp met Torfs Maria Theresia [ZIE LANgd XV – 1496].

 

AARs XV – 1232 GEZIN Lauwens – Bruyninckx 1855  Aarschot/Langdorp9

Lauwens Petrus Josephus   huwde op 14 februari 1855 te Aarschot met Bruyninckx Coleta. => ook gespeld als Laumans Petrus.

Lauwens Petrus Josephus werd geboren op 17 maart 1822 te Langdorp als zoon van Lauwens Petrus  en Meynckens Isabella [ZIE LANgd XIV – 0877]. Hij overleed op 10 december 1890 te Langdorp. Zijn zoon Ludovicus deed aangifte van het overlijden.

Bruyninckx Coleta werd geboren op 15 november 1893 te Rillaar als dochter van Bruyninckx Johannes en Vercauwen Anna Elisabeth. Zij overleed op 1 januari 1876 te Langdorp, melding “vrouw van Josephus Lauwens”.

·         Lauwens Petrus Johannes  werd geboren op 1 januari 1860 te Rillaar (30 jaar oud bij het huwelijk van Regina op 22 november 1890) [ZIE LANgd XVI – 1650].

·         Lauwens Ludovicus  werd geboren omstreeks 1861 (29 jaar oud bij het huwelijk van Regina op 22 november 1890).

·         Lauwens Maria Josephina  werd geboren op 16 maart 1862 te Langdorp [ZIE LANgd XVI – 1517]. => precieze geboortedatum onzeker.

·         Lauwens Regina  werd geboren op 30 maart 1863 te Langdorp [ZIE LANgd XVI – 1531] => precieze geboortedatum onzeker.

·         Lauwens Maria Justina  werd geboren op 7 november 1872 te Langdorp [ZIE LANgd XVI – 1689].

·         Lauwens Carolus  werd geboren op 1 januari 1876 te Langdorp (tweeling). Hij overleed er op 31 maart 1877.

·         Lauwens Benedictus Ferdinandus  werd geboren op 1 januari 1876 te Langdorp (tweeling). [ZIE LANgd XVI – 2093].

 

LANgd XV – 1276 GEZIN – Lauwens 1857  Langdorp

Lauwens Anna Angelina  kreeg ongehuwd kinderen. Zij was 32 bij de geboorte van het eerste kind, en was zelf geboren op 31 december 1824 te Langdorp als dochter van Lauwens Andreas  en Van Wolputten Johanna Catharina [ZIE LANgd  XIV – 0940]. Zij zou later huwen met Blommaerts Johannes Franciscus (geboren op 26 februari 1810 te Langdorp als natuurlijke zoon van Blommaers Elisabeth, eerder gehuwd en weduwnaar van Viskens Maria Cornelia). Blommaers Johannes overleed op 4 maart 1891 te Langdorp. Lauwers Angelina overleed er op 6 augustus 1902.

·         Lauwens Johannes Baptist  werd geboren op 10 juli 1857 te Langdorp, en overleed er dezelfde dag.

·         Lauwens Johannes Josephus  werd geboren op 10 februari 1862 te Langdorp. Hij overleed er op 11 december 1862. De aangifte van het overlijden werd gedaan door Lauwens Petrus Franciscus, 29 jaar, dagloner en oom van Angelina.

 

LANgd XV – 1398 GEZIN Peeters – Lauwens 1861  Langdorp

Peeters Carolus huwde op 27 juli 1861 te Langdorp met Lauwens Maria Angela .

Peeters Carolus werd geboren op 21 februari 1840 te Herselt als zoon van Peeters Johannes Franciscus en Vleugels Anna Dyphna (overleden op 31 december 1859 te Herselt). Hij was landbouwer. Lauwens Maria Angelina werd geboren op 31 maart 1837 te Langdorp als dochter van Lauwens Petrus Franciscus  en Meynckens Isabella Maria [ZIE LANgd XIV - 0877]. Zij was landbouwster.

·         Peeters Josephus werd geboren op 25 december 1864 te Langdorp. Hij overleed er op 16 februari 1865.

·         Peeters Maria Josephina werd geboren op 21 januari 1872 te Langdorp. Zij overleed er op 11 februari 1872.

 

LANgd XIV – 1457 GEZIN Lauwens – Van De Wauwer 1865  Langdorp

Lauwens Petrus Josephus  huwde op 24 augustus 1865 te Langdorp met Van De Wauwer Ida.

Lauwens Petrus Josephus werd geboren op 15 mei 1802 te Langdorp als zoon van Lauwens Henricus  en Holemans Anna Maria [ZIE LANgd XIII - 0668]. Hij was landbouwer, en was weduwnaar, eerder gehuwd op 31 december 1830 te Langdorp met Strackx Anna Maria [ZIE LANgd XIV – 1036]. Zijn eerste vrouw was overleden op 2 september 1838 te Langdorp. Hij overleed op 16 februari 1870 te Langdorp.

Van De Wauwer Ida werd geboren op 7 november 1832 te Aarschot als (buitenechtelijke) dochter van Van De Wauwer Maria Anna, 62 jaar oud en wonend te Aarschot bij het huwelijk. Van De Wauwer Ida was dienstmeid en handarbeidster. Zij kreeg ongehuwd een dochter vóór het huwelijk: Van De Wauwer Maria Catharina werd geboren op 7 maart 1863 te Aarschot, en overleed op 19 oktober 1866 te Langdorp. De aangifte van het overlijden werd gedaan door Lauwens Petrus Josephus, “64 jaar, handarbeider, stiefvader”. Van De Wauwer Ida overleed op 28 juni 1887 te Mechelen.

·         Lauwens Maria Theresia  werd geboren op 16 mei 1865 te Langdorp. Zij woonde in 1887 te Klein Begijnhof 11, Mechelen, en overleed op 14 februari 1887 te Mechelen.

 

LANgd XVI – 1458 GEZIN Janssens – Lauwers +/- 1865  Langdorp

Janssens Petrus Servatius huwde Lauwers Elisabeth4.

Janssens Petrus Servatius werd geboren op 8 maart 1830 te Herselt als zoon van Janssens Johannes Baptist en Verbuisen Anna Catharina, landbouwers te Herselt. Hij overleed op 14 oktober 1875 te Langdorp, melding “man van Elisabeth Laurens”.

Lauwers Elisabeth overleed op 23 juli 1889 te Langdorp.

·         Janssens Maria Angelina werd geboren op 14 september 1866 te Langdorp. Zij huwde op 28 januari 1891 te Langdorp met Everaerts Johannes Franciscus, landbouwer (geboren op 26 april 1865 te Langdorp als zoon van Everaerts Franciscus Josephus, 65 jaar, en Hermans Theresia, 65 jaar en beide landbouwers te Langdorp bij het huwelijk).

·         Janssens Johannes werd geboren op 7 maart 1870 te Langdorp. Hij overleed er op 2 juni 1872.

 

LANgd XVI – 1494 GEZIN Lemmens – Lauwens 1876  Langdorp

Lemmens Johannes Franciscus huwde op 19 augustus 1876 te Langdorp met Lauwens Rosalia .

Lemmens Johannes Franciscus werd geboren op 26 april 1849 te Langdorp als zoon van Lemmens Johannes Baptist, overleden op 15 maart 1870 te Langdorp, en Van De Velde Angelica, 47 jaar bij het huwelijk. Lemmens Johannes Franciscus was weduwnaar, eerder gehuwd met Van Den Broeck Rosalia, die overleed 3 mei 1874 te Langdorp. Hij was wever en overleed op 15 januari 1883 te Langdorp. Lauwens Franciscus Leander, zijn schoonvader, deed aangifte van het overlijden.

Lauwens Rosalia werd geboren op 30 augustus 1855 te Langdorp als dochter van Lauwens Franciscus Leander  en Van Emelen Julia [ZIE AARs XV – 1210]. Zij was arbeidster en hertrouwde op 5 december 1883 te Langdorp met Matthyssen Henricus [ZIE LANgd XVI – 1501].

·         Lemmens Maria Raphael werd geboren op 25 december 1875 te Langdorp. Zij werd erkend bij het huwelijk.

 

Merk dat Van De Velde Angelina vermoedelijk hertrouwde met Van Roosbroeck Johannes Baptist; een dochter uit dit huwelijk huwde in 1884 te Langdorp met Lauwens Johannes Ludovicus, een broer van Lauwens Rosalia [ZIE LANgd XVI – 1504].

 

LANgd XV – 1495 GEZIN Lauwens – Peeters 1878  Langdorp

Lauwens Johannes Phillipus  huwde op 14 september 1878 te Langdorp met Peeters Regina.

Peeters Regina werd geboren op 27 mei 1847 te Langdorp als dochter van Peeters Adrianus Franciscus, overleden op 27 februari 1860 te Herselt, en Verreycken Francisca, overleden op 29 oktober 1859 te Herselt. Zij was dienstmeid en landbouwster en woonde te Langdorp. Zij overleed op 24 november 1919 te Langdorp. Van Thielen Joseph, 34 jaar en schoonzoon, deed de aangifte van het overlijden. Lauwens Johannes Phillipus werd geboren op 3 november 1836 te Langdorp als zoon van Lauwens Andreas   en Van Wolputte Johanna Catharina [ZIE LANgd XIV – 0940]. Hij overleed op 19 mei 1898 te Scherpenheuvel.

·         Lauwens Maria Josephina  werd geboren op 22 oktober 1879 in Langdorp [ZIE AArt XVII – 1844].

·         Lauwens Maria Catharina  werd geboren op 27 november 1881 te Langdorp. Zij overleed er jong op 19 december 1881.

·         Lauwens Maria Elisabeth  werd geboren op 11 maart 1883 te Langdorp [ZIE LANgd XVI – 1849].

·         Lauwens Angelina  werd geboren op 25 juli 1886 te Langdorp. Zij overleed er jong op 20 september 1886.

·         Lauwens Angelina   werd geboren op 3 september 1887 in Langdorp [ZIE AARt XVII - 1860].

·         Lauwens Anna Maria  werd geboren op 31 maart 1891 te Langdorp [ZIE LANgd XVI – 2083].

 

LANgd XV – 1496 GEZIN Lauwens – Torfs 1879  Langdorp

Lauwens Johannes Ludovicus  huwde op 15 februari 1879 te Langdorp met Torfs Maria Theresia.

Torfs Maria Theresia werd geboren op 15 mei 1848 te Langdorp als dochter van Torfs Johannes Franciscus, overleden in februari 1877 te Langdorp, en Coenen Anna Catharina, overleden op 15 oktober 1850 te Langdorp.

Lauwens Johannes Ludovicus werd geboren op 22 augustus 1822 te Langdorp als zoon van Lauwens Andreas   en Van Wolputte Johanna Catharina [ZIE LANgd XIV – 0940]. Hij was arbeider en eerder gehuwd met Storms Angelina die overleed op 12 januari 1879 te Langdorp [ZIE LANgd XV – 1198]. Hij overleed op 27 februari 1883 te Langdorp. Zijn broer Lauwens Philippus , 46 jaar, deed aangifte van het overlijden.

 

LANgd XVI – 1501 GEZIN Matthyssen – Lauwens 1883  Langdorp

Matthyssen Henricus huwde op 5 december 1883 te Langdorp met Lauwens Rosalia .

Lauwens Rosalia werd geboren op 30 augustus 1855 te Aarschot als dochter van Lauwens Franciscus Leander   en Van Emelen Julia [ZIE AARs XV – 1210]. Zij was eerder gehuwd op 19 augustus 1876 te Langdorp met Lemmens Johannes Franciscus [ZIE LANgd XVI – 1494]

Matthyssen Henricus werd geboren op 7 oktober 1848 te Antwerpen als zoon van Matthyssen Guilielmus, 61 jaar en kleermaker, en Weymiens Maria Theresia, 55 jaar, van Antwerpen bij het huwelijk. Matthyssen Henricus was weduwnaar, eerder gehuwd met De Kock Maria Lucia die overleed op 14 december 1882 te Langdorp.

 

LANgd XVI – 1504 GEZIN Lauwens – Van Roosbroeck 1884  Langdorp

Lauwens Johannes Ludovicus  huwde op 26 januari 1884 te Langdorp met Van Roosbroeck Maria Theresia.

Lauwens Johannes Ludovicus werd geboren op 18 februari 1859 te Langdorp als zoon van Lauwens Franciscus Leander  en Van Emelen Julia [ZIE AARs XV – 1210]. Van Roosbroeck Maria Theresia werd geboren op  22 juli 1860 te Herselt als dochter van Van Roosbroeck Johannes Baptist, 66 jaar en Van De Velde Angelina, 52 jaar, beide landbouwers te Herselt bij het huwelijk.

 

LANgd XV – 1516 GEZIN Lauwens – Renders 1885  Langdorp

Lauwens Franciscus Leander  huwde op 25 april 1885 te Langdorp met Renders Josepha.

Lauwens Franciscus Leander werd geboren op 11 mei 1819 te Langdorp als zoon van Lauwens Petrus  en Meynckens Isabella Maria [ZIE LANgd XIV – 0877]. Hij was landbouwer, en was eerder gehuwd op 14 juni 1850 te Aarschot met Van Emelen Julia [ZIE AARs XV – 1210]. Zijn eerste vrouw was overleden op 1 januari 1869 te Langdorp. Hij overleed op 28 januari 1900 te Langdorp, melding “weduwnaar van Van Emelen Julia en van Renders Josepha”.

Renders Josepha werd geboren 5 december 1831 te Langdorp als dochter van Renders Johannes Baptist en De Kock Catharina, beiden overleden op 21 februari 1848 te Langdorp. Renders Josepha was eerder gehuwd met, en weduwe van Van Den Broeck Josephus Franciscus (overleden op 5 november 1881 te Langdorp). Zij overleed op 24 april 1889 te Langdorp, melding “weduwe van Josephus Franciscus Van Den Broeck, vrouw van Franciscus Leander Lauwens”. Ludovicus Van Den Broeck, 33 jaar en landbouwer, vermoedelijk een zoon uit haar eerste huwelijk, deed aangifte van het overlijden.

 

LANgd XVI – 1517 GEZIN Geens – Lauwens 1885  Langdorp

Geens Paulus Phillipus huwde op 27 juni 1885 te Langdorp met Lauwens Maria Josephina .

Geens Paulus Phillipus werd geboren op 24 maart 1862 te Langdorp als zoon van Geens Johannes Baptist, 63 jaar, landbouwer, en Nera Amelberga, 60 jaar, landbouwster, bij het huwelijk. Hij was landbouwer en koopman in beesten en overleed op 17 juli 1916 te Langdorp. Zijn zoon Paulus Josephus, toen 29 jaar, deed aangifte van het overlijden.

Lauwens Maria Josephina werd geboren op 16 maart 1863 te Langdorp als dochter van Lauwens Phillipus Josephus  en Bruyninckx Coleta [ZIE AARs XV – 1232]. Zij overleed op 12 juni 1945 te Langdorp, melding “weduwe Paulus Phillipus Geens”. Haar zoon Geens Ferdinandus, 46 jaar en herbergier, deed aangifte van het overlijden.

·         Geens Petrus Josephus werd geboren op 20 december 1886 te Langdorp. Hij was landbouwer en huwde op 19 augustus 1911 te Langdorp met Wilberts Maria Julia, landbouwster (geboren op 18 november 1884 te Langdorp als dochter van Wilberts Johannes Baptist, 80 jaar en landbouwer bij het huwelijk, en Kestens Regina, overleden kort voor het huwelijk op 28 juni 1911 te Langdorp). Hij overleed op 11 november 1918 te Nijvel (Nivelles).

·         Geens Josephus Franciscus werd geboren op 25 januari 1888 te Langdorp. Hij was landbouwer en huwde De Boel Sidonia, landbouwster (geboren op 28 september 1891 te Langdorp als dochter van De Boel Franciscus, 73 jaar en Bosmans Johanna Catharina, 70 jaar en beide landbouwers te Langdorp bij het huwelijk).

·         Geens Ludovicus werd geboren op 26 augustus 1889 te Langdorp. Hij was arbeider en huwde op 1 juli 1912 te Langdorp met Luyten Bertha Maria, werkvrouw (geboren op 30 maart 1891 te Langdorp als dochter van Luyten Andreas, overleden op 24 april 1891 te Langdorp, en Van Der Borght Barbara, 66 jaar en arbeidster bij het huwelijk). Hij overleed op 13 januari 1980 te Schaarbeek, melding “weduwnaar van Bertha Maria Luyten”.

·         Geens Julius Johannes Baptist werd geboren op 20 augustus 1892 te Langdorp. Hij overleed er op 1 mei 1893.

·         Geens Edmondus werd geboren omstreeks 1896. Hij was mijnwerker.

·         Geens Johannes Ferdinandus werd geboren op 23 november 1898 te Langdorp. Hij was landbouwer en herbergier, en huwde op 3 februari 1923 te Langdorp met Van Aelst Maria Catharina, landbouwster (geboren op 5 april 1902 te Langdorp als dochter van Van Aelst Johannes Baptist, 69 jaar, en Wellens Antoinetta, beide landbouwers te Langdorp bij het huwelijk => moeder ook gespeld als Willems Antonilla)5. Na het overlijden van Van Aelst Maria Catharina op 1 februari 1902 te Langdorp, hertrouwde hij op 19 mei 1937 te Langdorp met Weckhuysen Martha Philomena (geboren op 8 juli 1908 te Langdorp als dochter van Weckhuysen Ludovicus, overleden op 7 april 1929 te Leuven, en Serneels Rosalia, herbergierster en 55 jaar, wonend te Langdorp bij het huwelijk). Hij overleed op 7 maart 1988 te Leuven.

·         Geens Petrus Alphonsus werd geboren op 16 augustus 1900 te Langdorp. Hij was mijnwerker en huwde op 28 mei 1927 te Langdorp met Wilberts Ida (geboren op 2 januari 1907 te Langdorp als dochter van Wilberts Joannes, mijnwerker, en Brems Anna Maria Augusta, 41 jaar en wonend te Farçiennen bij het huwelijk). Merk ook dat een oudere broer van Petrus Alphonsus, Geens Petrus Josephus, op 19 augustus 1911 te Langdorp huwde met Wilberts Maria Julia. Beide echtgenotes waren vermoedelijk verwant. Hij overleed op 18 december 1971 te Leuven.

·         Geens Amandus Henricus werd geboren op 28 november 1902 te Langdorp. Hij was landbouwer en huwde op 22 december 1926 te Langdorp met Lauwens Francisca Emerantia, landbouwster [ZIE LANgd XVII – 2188].

·         Geens Johannes Ludovicus werd geboren op 11 juni 1905 te Langdorp. Hij was mijnwerker, bijgenaamd Oscar, en bleef ongehuwd. Hij overleed op 24 oktober 1928 te Langdorp. Zijn broer Edmondus Geens, 32 jaar en mijnwerker, deed aangifte van het overlijden.

 

LANgd XVI – 1531 GEZIN  Verbruggen – Lauwens 1890  Langdorp

Verbruggen Josephus huwde op 22 november 1890 te Langdorp met Lauwens Regina 16 (getuigen Lauwens Johannes Baptist, 30 jaar, landbouwer, en Lauwens Ludovicus, 29 en landbouwer, broers van de bruid). => moeder ook gespeld als Lauwens Maria Theresia Angelina. Verbruggen Josephus werd geboren op 1 januari 1863 te Langdorp als zoon van Verbruggen Petrus Franciscus, 61 jaar, en Frans Anna Maria, 67 jaar, bij het huwelijk landbouwers te Langdorp. Hij was landbouwer en overleed op 19 juni 1918 te Langdorp. Lauwens Regina werd geboren op 30 maart 1863 te Langdorp als dochter van Lauwens Petrus Josephus  en Bruyninckx Coleta [ZIE AARs XV – 1232]. Zij was huishoudster en landbouwster en overleed op 14 januari 1942 te Langdorp.

·         Verbruggen Franciscus Hermanus werd geboren op 21 februari 1892 te Langdorp. Hij overleed er op 29 december 1893.

·         Verbruggen Johannes Baptist werd geboren op 17 april 1893 te Langdorp. Hij was landbouwer en huwde op 18 november 1946 te Langdorp met Hendrickx Maria Virginia, molenares (geboren op 19 augustus 1901 te Langdorp, weduwe van Bergen Victor Alphonsius, overleden op 30 juli 1936 te Langdorp, en dochter van Hendricks Johannes Baptist, overleden op 27 maart 1937 te Langdorp, en Van Der Hoeven Maria Justina Ludovica, overleden op 30 augustus 1924 te Langdorp). Hij overleed op 10 januari 1985 te Leuven.

·         Verbruggen Franciscus Hermanus werd geboren op 24 september 1894 te Langdorp. Hij was landbouwer en huwde op 4 januari 1923 te Langdorp met Van Den Broeck Maria Angelina, landbouwster (geboren op 26 maart 1900 te Langdorp als dochter van Van Den Broeck Constantius, 55 jaar en arbeider bij het huwelijk, en Brems Rosalia, overleden op 30 juli 1912 te Langdorp). Hij overleed op 8 juni 1961 te Leuven, melding “man van Maria Angelica Van Den Broeck”.

·         Verbruggen Henricus werd geboren op 6 april 1896 te Langdorp. Hij was mijnwerker en huwde op 4 juli 1922 te Langdorp met Van Brussel Isabella, landbouwster (geboren op 2 april 1903 te Gilly als dochter van Van Brussel Joannes, overleden op 26 oktober 1920 te Langdorp, en Verbruggen Rosalia, 40 jaar en landbouwster te Langdorp bij het huwelijk). Hij overleed op 6 september 1954 te Langdorp, melding “weduwnaar van Isabella Van Brussel”. Zij overleed eerder op 9 mei 1944 te Aarschot.

·         Verbruggen Maria Johanna werd geboren op 9 mei 1897 te Langdorp. Zij was landbouwster en huwde op 10 november 1923 te Langdorp met Heylen Petrus Franciscus, landbouwer (geboren op 29 januari 1899 te Langdorp als zoon van Heylen Victor Emmanuel, overleden op 27 december 1912 te Langdorp, en Lemmens Rosalia, overleden op 22 juli 1917 te Langdorp). Zij overleed op 11 juni 1978 te Aarschot, melding “vrouw van Petrus Franciscus Heylen”

·         Verbruggen Josephus Hermanus werd geboren op 17 januari 1899 te Langdorp. Hij was stoker en huwde op 18 februari 1933 te Langdorp met Van Tongelen Maria Theresia (geboren op 10 augustus 1890 te Langdorp als dochter van Van Tongelen Ionatius, overleden op 13 juli 1916 te Langdorp, en Goormachtigh Maria Francisca, 75 jaar en wondend te Langdorp bij het huwelijk). Hij overleed op 18 december 1971 te Aarschot, melding “weduwnaar van Maria Theresia Van Tongelen”. Van Tongelen Maria Theresia was eerder overleden op 5 december 1970 te Langdorp.

·         Verbruggen Isabella Maria werd geboren op 16 oktober 1900 te Langdorp. Zij huwde Theys Johannes Franciscus (overleden op 6 april 1950 te Langdorp) en overleed op 30 juli 1984 te Aarschot, melding “weduwe van Johannes Franciscus Theys”15.

·         Verbruggen Josephus werd geboren op 22 mei 1902 te Langdorp. Hij was locomotiefstoker en huwde op 17 maart 1934 te Aarschot met Vermeulen Maria Victoria (geboren op 6 juli 1897 te Langdorp als dochter van Vermeulen Josephus Ludovicus en Willems Anna Catharina, 77 jaar bij het huwelijk). Vermeulen Maria Victoria was weduwe van Baumans Victor, overleden op 16 maart 1933 te Aarschot. Getuigen waren Verbruggen Jozef, 35 jaar, locomotiefstoker, wonend te Brussel, broer van de bruidegom, en Vermeulen Alfons, 46 jaar, landbouwer, wonend te Langdorp en broer van de bruid. Baumans Victor was geboren op 2 december 1893 te Begijnendijk als zoon van Baumans Franciscus en Jako Florentina, van beroep machinist. Hij overleed op 13 juli 1976 te Aarschot, melding “weduwnaar van Maria Victoria Vermeulen”.

·         Verbruggen Francisca Sidonia werd geboren op 8 januari 1904 te Langdorp. Zij was landbouwster en huwde op 18 februari 1933 te Langdorp met Alaerts Joannes, landbouwer (geboren op 29 juli 1907 te Langdorp als zoon van Alaerts Franciscus Joannes, 57 jaar en landbouwer van Betekom bij het huwelijk, en Coremans Francisca Rosalia Juliana, overleden op 30 oktober 1928 te Brecht).

·         Verbruggen Johannes Julius werd geboren op 9 september 1905 te Langdorp. Hij was spoorwegarbeider en huwde op 4 juli 1927 te Langdorp met Symons Maria Blondina, landbouwster (geboren op 12 november 1908 te Langdorp als dochter van Symons Johannes Baptist, 46 jaar, en Van Der Borght Johanna  , 44 jaar en landbouwster, beiden wonend te Langdorp bij het huwelijk). Hij overleed op 15 januari 1986 te Aarschot.

·         Verbruggen Franciscus Simeon werd geboren op 10 september 1907 te Langdorp. Hij was onderwijzer en huwde op 2 april 1932 te Langdorp met Peeters Juliana Francisca (geboren op 6 juli 1913 te Langdorp als dochter van Peeters Ludovicus Henricus, 48 jaar en spoorwegman, en Hermans Maria Leonia, 43 jaar en landbouwster bij het huwelijk). Hij overleed op 1 juli 1988 te Aarschot, melding “man van Juliana Francisca Peeters”.

·         Verbruggen Maria Margaretha (Margriet of Greet) overleed op 5 mei 1924 te Lokeren, melding “14,5 jaar oud”.

 

LANgd XVI – 1650 GEZIN Lauwers – De Hond 1893  Langdorp

Lauwers Petrus Johannes  huwde op 23 augustus 1893 te Langdorp met De Hond Maria Catharina.

Lauwens Petrus Johannes werd geboren op 1 januari 1860 te Rillaar als zoon van Lauwens Petrus Johannes  en Bruyninckx Coleta [ZIE AARs XV – 1232]. Hij overleed op 27 maart 1955 te Langdorp. Zijn schoonzoon Ferdinand Coenen deed aangifte van het overlijden. De Hond Maria Catharina werd geboren op 10 februari 1864 te Aarschot als dochter van De Hond Johannes Baptist, 55 jaar en landbouwer bij het huwelijk, en Cuypers Angelina, overleden op 26 oktober 1886 te Langdorp. Bij het overlijden van Johannes Baptist De Hond op 8 februari 1922 te Langdorp, deed Johannes Baptist Lauwens, 62 jaar en schoonzoon, aangifte van het overlijden. Maria Catharina De Hond overleed op 3 april 1948 te Langdorp. Haar schoonzoon Ferdinand Coenen deed aangifte van het overlijden.

·         Lauwens Maria Rosalia  werd geboren op 21 december 1894 te Langdorp [ZIE LANgd XVII – 2092].

·         Lauwens Anna Maria Theresia  werd geboren op 16 oktober 1896 te Langdorp [ZIE LANgd XVII – 2101].

·         Lauwens Johannes  werd geboren op 13 november 1898 te Langdorp [ZIE LANgd XVII – 2187].

·         Lauwens Josephus  werd geboren op 29 september 1900 te Langdorp [ZIE AARs XVII – 2201].

·         Lauwens Francisca Emerantia  werd geboren op 24 oktober 1903 [ZIE LANgd XVII – 2188].

·         Lauwens Nn. werd levenloos geboren op 12 april 1907 te Langdorp.

 

LANgd XVI – 1689 GEZIN Luyten – Lauwens 1896  Langdorp

Luyten Joseph huwde op 15 februari 1896 te Langdorp met Lauwens Maria Justina .

Luyten Joseph werd geboren op 3 juli 1869 te Aarschot als zoon van Luyten Ludovicus Franciscus, 59 jaar en landbouwer bij het huwelijk, en Peeters Rosalia, overleden op 11 juni 1882 te Aarschot. Hij was dagloner. Lauwens Maria Justina werd geboren op 7 november 1872 te Langdorp als dochter van Lauwens Petrus Josephus  en Bruyninckx Coleta [ZIE LANgd XV – 1232]. Zij was dienstmeid.

·         Luyten Ludovicus Henricus werd geboren op 27 oktober 1896 te Langdorp. Hij overleed er op 24 september 1897.

·         Luyten Johannes Ludovicus werd geboren op 25 augustus 1898 te Langdorp. Hij overleed er op 12 juni 1906.

 

LANgd XVII – 1845 GEZIN Lauwens – Everaerts 1906  Langdorp

Lauwens Augustinus  huwde op 3 september 1906 te Langdorp met Everaerts Maria Theresia.

Lauwens Augustinus werd geboren op 16 juli 1882 te Aarschot als zoon van Lauwens Norbertus  en Van De Staey Elisabeth [ZIE AARs XVI – 1496]. Hij was arbeider. Everaerts Maria Theresia werd geboren op 3 oktober 1878 te Langdorp als dochter van Everaerts Franciscus, overleden op 3 april 1887 te Langdorp, en Verbiest Coleta, 58 jaar en landbouwster bij het huwelijk. Zij was landbouwster en overleed op 23 december 1926 te Aarschot, melding “vrouw van Lauwens Augustinus”.

Lauwens Augustinus hertrouwde op 13 september 1930 te Rillaar met Vranken Maria Coleta [ZIE AARs XVII – 2202].

·         Lauwens Nn. werd levenloos geboren op 9 februari 1910 te Aarschot, vrouwelijk.

 

LANgd XVI – 1849 GEZIN Van Thielen – Lauwens 1908  Langdorp

Van Thielen Josephus huwde op 7 oktober 1908 te Langdorp met Lauwens Maria Elisabeth .

Van Thielen Josephus werd geboren op 25 december 1884 te Herselt als zoon van Van Thielen Ludovicus, overleden op 28 april 1905 te Herselt, en Bergen Maria Catharina, 51 jaar en landbouwster te Herselt bij het huwelijk. Hij was landbouwer.

Lauwens Maria Elisabeth werd geboren op 11 maart 1883 te Langdorp als dochter van Lauwens Johannes Phillipus  en Peeters Regina [ZIE LANgd XV – 1495]. Zij was landbouwster en overleed op 5 februari 1966 te Langdorp.

·         Lauwens Josephus werd geboren op 22 september 1905 te Langdorp als voorhuwelijks kind van Lauwens Maria Elisabeth, erkend bij het huwelijk. Hij was stoker en huwde Wellens Maria Rosalia. Hij overleed op 11 december 1954 te Leuven, melding “Josephus Van Thielen”.

·         Van Thielen Victor werd geboren in 1910 te Langdorp. Hij is jong overleden.

·         Van Thielen Victor werd geboren op 24 december 1911 te Langdorp. Hij was landbouwer en nachtwaker en huwde op 30 april 1934 te Langdorp met Verbeeck Maria Francisca, landbouwster (geboren op 3 januari 1910 te Langdorp als dochter van Verbeeck Johannes Baptist, 47 jaar en landbouwer bij het huwelijk, en Geerts Leonia Louisa, overleden op 17 januari 1910 te Langdorp, kort na de geboorte van Verbeeck Maria Francisca). Hij overleed op 11 februari 1976 te Wezemaal, melding “weduwnaar van Maria Francisca Verbeeck”.

·         Van Thielen Johannes werd geboren op 6 april 1914 te Langdorp. Hij overleed ongehuwd op 4 februari 1967 te Aarschot, 82 jaar oud.

·         Van Thielen Maria Scholistica werd geboren op 3 januari 1920 te Langdorp. Zij was landbouwster en huwde op 14 oktober 1944 te Langdorp met Van Hoovels Alphons, landbouwer (geboren op 8 mei 1924 te Langdorp als zoon van Van Hoovels Victor en Verreycken Josephina, landbouwers).

·         Van Thielen Johannes Alphonsius werd geboren op 21 september 1921 te Langdorp. Hij was landbouwer en huwde op 6 mei 1944 te Langdorp met Van Aelst Maria Ludovica, landbouwster (geboren op 19 oktober 1922 te Langdorp als dochter van Van Aelst Theophilus en Verdonck Maria Josephina, beide landbouwers te Langdorp). Getuige bij het huwelijk was Van Thielen Josephus, 39 jaar, machinist, broer van de bruidegom5.

·         Van Thielen Rosalia werd geboren op 25 september 1925 te Langdorp. Zij was landbouwster en huwde op 31 augustus 1946 te Langdorp met Wellens Ludovicus Albertus, spoorwegarbeider (geboren op 11 november 1921 te Langdorp als zoon van Wellens Petrus Josephus, wegarbeider, en Everaerts Maria Rosalia, overleden op 24 november 1928 te Aarschot).

·         Van Thielen Nn. werd levenloos geboren op 7 december 1927 te Langdorp.

 

LANgd XVI – 2083 GEZIN Van Den Broeck – Lauwens 1914  Langdorp

Van Den Broeck Ludovicus Josephus huwde op 6 mei 1914 te Langdorp met Lauwens Anna Maria .

Van Den Broeck Ludovicus werd geboren op 19 maart 1890 te Langdorp als zoon van Van Den Broeck Eduardus, 51 jaar, en Van Elen of Vernelen Maria Theresia, landbouwers te Meerhout bij het huwelijk. Ook Van Den Broeck Ludovicus was landbouwer wonend te Meerhout. Lauwens Anna Maria werd geboren op 31 maart 1891 te Langdorp als dochter van Lauwens Johannes Phillipus  en Peeters Regina [ZIE LANgd XV – 1495].

·         Van Den Broeck Johanna Celina werd geboren op 18 november 1908 te Langdorp. Zij overleed er op 29 december 1908.

 

LANgd XVII – 2092 GEZIN Coenen – Lauwens 1918  Langdorp / Aarschot

Coenen Ferdinandus Severinus huwde op 16 februari 1918 te Langdorp met Lauwens Maria Rosalia  (getuige: Lauwens Ferdinandus, 48 jaar, oom van de bruid).

Coenen Ferdinandus Severinus werd geboren op 26 augustus 1895 te Aarschot als zoon van Coenen Carolus, 50 jaar en Discart Clara Elisabeth, 49 jaar, beiden landbouwers te Langdorp bij het huwelijk. Hij was spoorwegarbeider en overleed op 28 april 1993, melding “weduwnaar van Rosalia Lauwens, gepensioneerde van de N.M.B.S., lid van de KWB, lid van Ziekenzorg, lid van de KBG”. Lauwens Maria Rosalia werd geboren op 21 december 1894 te Langdorp als dochter van Lauwens Petrus Johannes  en De Hond Maria Catharina [ZIE LANgd XVI – 1650]. Zij overleed op 3 juli 1982 te Aarschot, melding “vrouw van Ferdinandus Severinus Coenen”.

·         Coenen Anna Maria werd geboren op 16 december 1909 te Langdorp. Zij huwde op 26 november 1938 te Langdorp met Tuerlinckx Alfons Karel, schrijnwerker (geboren op 24 september 1915 te Ramsel als zoon van Tuerlinckx Carolus Henricus , 59 jaar en schrijwerker, en Van De Velde Maria Rosalia, 61 jaar, beiden wonend te Ramsel bij het huwelijk). Getuige was Coenen Carel, 21 jaar, kleermaker, en broer van de bruid.

·         Coenen Anna Theresia Louisa werd geboren op 6 september 1924 te Aarschot. Zij huwde op 9 november 1946 te Langdorp met Luyten Franciscus Julius, fabriekswerker (geboren op 23 januari 1924 te Ramsel als zoon van Luyten Johannes Franciscus Alphonsius, mijnwerker, en Coenen Rosalia Josephina, wonend te Ramsel).

·         Coenen Elza Maria werd geboren op 28 maart 1926 te Aarschot. Zij overleed er op 29 april 1927.

·         Coenen Carel werd geboren omstreeks 1927. Hij was kleermaker.

·         Coenen Josephina Emerence werd geboren op 2 mei 1935 te Langdorp. Zij huwde op 14 april 1956 te Langdorp met Janssens Louis Johannes Paul Joseph, meubelmaker (geboren op 22 januari 1930 te Aarschot als zoon van Janssens Ludovicus Victor, grondwerker, en De Wel Philomena Maria).

·         Coenen Johanna Virginia werd geboren op 2 augustus 1935 te Langdorp. Zij huwde op 28 april 1951 te Langdorp met Coeck Camiel Lodewijk, spoorwegarbeider (geboren op 28 januari 1927 te Booischot als zoon van Coeck Pieter Alfons, mijnwerker, en Gennijs Stephanie, huishoudster). => moeder vermeld als Maria Louisa, geboortejaar onzeker gezien eerdere geboorte van zus in 1935.

·         Coenen August Frans werd geboren op 29 mei 1938 te Langdorp. Hij overleed er op 15 juli 1938.

 

LANgd XVI – 2093 GEZIN Lauwens – Luyten +/- 1918  Langdorp

Lauwens Benedictus Ferdinandus  huwde Luyten Maria Regina.

Lauwens Benedictus Ferdinandus werd geboren op 1 januari 1876 te Langdorp als zoon van Lauwens Petrus Josephus  en Bruynininckx Coleta [ZIE AARs XV – 1232]. Hij overleed op 1 december 1946 te Langdorp, melding “weduwnaar van Maria Regina Luyten”. Zijn dochter Bertha Maria Lauwens, 27 jaar, deed aangifte van het overlijden. Luyten Maria Regina werd geboren op 26 januari 1879 te Langdorp als dochter van Luyten Andreas en Van Der Borght Barbara. Zij was landbouwster en eerder gehuwd met, en weduwe van, Lemmens Johannes Benedictus. Zij overleed op 13 mei 1944 te Langdorp. Haar schoonzoon André Denoodt, 28 jaar, deed aangifte van het overlijden.

·         Lauwens Maria Bertha  werd geboren op 13 juni 1919 te Langdorp [ZIE LANgd XVII – 2308].

 

Merk dat een zus van Luyten Maria Regina, Luyten Bertha Maria, die vemoedelijk als meter en naamgeefster optrad voor haar dochter in 1919, in 1912 was gehuwd met Geens Ludovicus, een zoon van Lauwens Maria Ludovica en Geens Paulus Phillipus [ZIE LANgd XVI – 1517].

 

LANgd XVII – 2101 GEZIN Bols – Lauwens 1920  Langdorp

Bols Ludovicus huwde op 4 september 1920 te Langdorp met Lauwens Anna Maria Theresia .

Bols Ludovicus werd geboren op 11 april 1881 te Rotselaar als zoon van Bols Jacobus, overleden op 14 april 1900 te Rotselaar, en Cumps Carolina, overleden op 13 januari 1913 te Rotselaar. Lauwens Anna Maria Theresia werd geboren op 16 oktober 1896 te Langdorp als dochter van Lauwens Petrus Johannes  en De Hond Maria Theresia [ZIE LANgd XVI – 1650].

 

LANgd XVII – 2187 GEZIN Lauwens – Van Wesemael 1926  Langdorp

Lauwens Johannes  huwde op 17 april 1926 te Langdorp met Van Wesemael Maria Catharina.

Lauwens Johannes werd geboren op 13 november 1898 te Langdorp als zoon van Lauwens Johannes Baptist  en De Hond Maria Catharina [ZIE LANgd XVI – 1650]. Hij was landbouwer. Van Wesemael Maria Catharina werd geboren op 6 januari 1898 te Langdorp als dochter van Van Wesemael Ludovicus Josephus, overleden op 23 november 1902 te Langdorp, en Van Loock Catharina, overleden op 15 januari 1909 te Langdorp.

 

LANgd XVII – 2188 GEZIN Geens – Lauwens 1926  Langdorp

Geens Amandus Henricus huwde op 22 december 1926 te Langdorp met Lauwens Francisca Emerantia .

Geens Amandus Henricus geboren op 28 november 1902 te Langdorp als zoon van Geens Paulus Phillipus en Lauwens Maria Josephina [ZIE LANgd XVI – 1517]. Hij was landbouwer en metser en overleed op 19 december 1952 te Leuven. Hij overleed op 19 december 1953 te Leuven, melding “man van Francisca Emerentia Lauwens”. De aangifte gebeurde door Frans Geens, 26 jaar, schoenmaker, zoon. Lauwens Francisca Emerantia werd geboren op 24 oktober 1903 als dochter van Lauwens Petrus Johannes  en De Hond Maria Catharina [ZIE LANgd XVI - 1650]. Zij was landbouwster en overleed op 10 mei 1978 te Aarschot, melding “weduwe van Geens Amandus Henricus”. De moeder van Amandus Geens was een zus van de vader van Lauwens Francisca, wat maakt dat zij volle neef en nicht waren van elkaar.

·         Geens Franciscus werd geboren omstreeks 1926. Hij was schoenmaker.

·         Geens Marcel François werd geboren op 8 mei 1937 te Aarschot. Hij huwde Maria Van Den Broeck. Hij was paswerker en huwde in 1961 te Langdorp met Van Den Broeck Maria Eulalia, fabriekwerkster (geboren op 20 januari 1939 te Aarschot als dochter van Van Den Broeck Felix, landbouwer, en Mergaerts Anna Catharina Elisabeth). Getuige bij het huwelijk waren Geens Franciscus, 35 jaar, spoorwegarbeider, broer van de bruidegom, en Van Den Broeck Edmond, 52 jaar en brouwersgast, oom van de bruid. NDI

 

LANgd XVIII – 2303 GEZIN Lauwens – Van Der Borght 1935  Langdorp

Lauwens Judocus Josephus Franciscus  huwde op 27 april 1935 te Langdorp met Van Der Borght Anna Maria.

Lauwens Judocus Josephus Franciscus werd geboren op 16 mei 1910 te Langdorp als zoon van Lauwens Ludovicus  en Van Dyck Anna Catharina [ZIE AARs XVII - 1852]. Hij was fabrieksarbeider, wonende te Nieuwrode bij het huwelijk van zijn zus Maria Elisabeth. Van Der Borght Anna Maria werd geboren op 23 november 1912 te Langdorp als dochter van Van Der Borght Josephus Antonius, overleden op 29 juni 1931 te Langdorp, en Geens Maria Josephina, 51 jaar en landbouwster te Langdorp bij het huwelijk. Zij overleed op 2 oktober 2000 te Leuven, melding “echtgenote van Jozef Frans Lauwens”6.

·         Lauwens Maria Josephina Augusta  werd geboren op 11 mei 1937 te Langdorp. Zij overleed er op 28 april 1938.

·         Lauwens Franciscus Ludovicus  werd geboren in 1939 te Langdorp. Hij overleed er op 24 januari 1940. NDI

 

LANgd XVII – 2308 GEZIN Denoodt – Lauwens 1939  Langdorp

Denoodt Andreas Ludovicus huwde in 1939 te Langdorp met Lauwens Maria Bertha .

Denoodt Andreas Ludovicus werd geboren op 10 december 1915 te Aarschot als zoon van De Noodt Gummarus Eduardus, metser, en Nijs Sidonia, beide landbouwers te Aarschot bij het huwelijk. Hij was mijnwerker en telefonist en overleed op 2 januari 1968 te Aarschot. Lauwens Maria Bertha werd geboren op 13 juni 1919 te Langdorp als dochter van Lauwens Benedictus Ferdinandus  en Luyten Maria Regina [ZIE LANgd XVI - 2093]. Zij overleed op 13 juni 1985 te Aarschot, melding “weduwe van Denoodt Andreas Ludovicus”.

·         Denoodt Jacqueline Julia Maria werd geboren in 1940 te Langdorp. Zij huwde René Willems. Zij was stikster en huwde in 1960 te Langdorp met Willems René Franciscus, grondarbeider (geboren op 5 september 1935 te Herselt als zoon van Willems Johannes Josephus, dagloner, en Verhoeven Maria Paulina, beiden wonend te Herselt bij het huwelijk). NDI

·         Denoodt Cyriel François werd geboren in 1946 te Langdorp. Hij huwde Josefine Vrancken. Hij was postbode en huwde in 1966 te Langdorp met Vrancken Josephina Angelina, stikster (geboren in 1945 te Langdorp als dochter van Vrancken Theophile, mijnwerker, en Pardon Maria Ludovica). Getuigen bij het huwelijk waren Willems René, 31 jaar en schoonbroer van de bruidegom, en Alaerts Gustaaf, 25 jaar en schoonbroer van de bruid. NDI

 

LANgd XIX – 2702 GEZIN Lauwers – Dierckx 1973  Langdorp

Lauwers Georges René Joseph huwde in 1973 te Langdorp met Dierckx Lutgarde Maria Marcella (getuigen: Thuys Frans, 38 jaar, machinist, halfbroer van de bruidegom, en Dierckx Ludo, 25 jaar, broer van de bruid). NDI

Lauwers Georges René Joseph werd geboren in 1949 te Rillaar als zoon van Lauwers Petrus Josephus en De Keyser Philomena Irmina [ZIE RILL XVIII – 2340]. Hij was leraar. Dierckx Lutgarde Maria Marcella werd geboren in 1952 te Langdorp als dochter van Dierckx Aloïs Frans, verzekeringsmakelaar, en Lievens Maria Hortentia Johanna. NDI

 

Afbeelding met gebouw, buiten, lucht, huis

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de voormalige pastorij en de Sint-Pieterskerk, die nog een volledig ommuurd kerkhof had in juni 2021, te Langdorp. De kerk ligt aan de voet van de Bosberg aan de Demer en heeft een toren, uit mogelijk al de 14e eeuw, opgetrokken in ijzerzandsteen met een dak van leien. In de 17e en de 18e eeuw werd de kerk ingrijpend verbouwd. Weerde, aan de overzijde van de Demer, was oorspronkelijk de moederkerk van Langdorp (zelfs van Rillaar en Aarschot), maar deze woonkern die allicht teruggaat tot de Karolingische periode in de 9e-10e eeuw, ontvolkte geleidelijk aan ten voordele van Langdorp in de 16e-17e eeuw18. De Sint-Lambertuskerk van Weerde werd zelfs gesloopt in 1686. De pastorij dateert uit 1791, zoals ook bovenaan op de gevel is vermeld, dus net vóór de Franse revolutie naar deze contreien overwaaide. Er moet al een vroegere pastorie zijn geweest in 1580. Langdorp ligt op de grens van de Kempen en het Hageland en het heeft drie woonkernen: centrum (Sint-Pieter), Gijmel (Onze-Lieve-Vrouw van Fatima) en Wolfsdonk (St.-Antonius Abt), nog afgezien van een aantal andere woonkernen als Elsleuken, Oude Stok, Mouthoren, Mostken [poel], Spagnie (Spaens[lepel]hoeve), Haterbeek, waarvan de namen in onbruik kwamen.

 

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding: voorstelling van verschillende stamlijnen Laurentii in de regio. De Hombeeks-Leestse stamlijn start bij Joris Lauwerens uit Mechelen in 1570. De stamlijn Werchter start via zijn oudere broer Antoon Lauwerens uit Mechelen vanaf 1560. Uit beide stamlijnen komen familienaamgenoten in de regio Aarschot voor. De Grimbergse stamlijn komt eveneens uit het graafschap Vlaanderen en is een oudere stamlijn, waaruit vermoedelijk de oudere meldingen in de regio Haacht stammen. Alle stamlijnen in het hertogdom Brabant komen de eeuwen voordien uit het graafschap Vlaanderen.

 

 

Andere verwantschappen met Langdorp

 

MEC XI – 0457 GEZIN Lauwens – De Brier 1750  Mechelen / Geel / Retie

Lauwens Petrus  huwde op 6 februari 1750 te Mechelen Sint-Katelijne met De Brier (Anna) Elisabeth (getuigen De Winter Sebastianus en Lauwens Andreas) => ook De Bier, De Bie. Het huwelijk werd vermeld op 7 februari 1750 te Langdorp, zelfde getuigen.

Lauwens Petrus werd geboren omstreeks 1723 te Langdorp als zoon van Lauwens Henricus  en De Kock Catharina [ZIE LANgd XI – 0326]. Het gezin woonde in Geel, waar de kinderen werden geboren, en in 1775 te Retie. Ook De Brier Elisabeth was afkomstig van Langdorp.

·         Lauwens Johanna  Elisabeth  werd geboren op 22 februari 1751 te Geel. Zij huwde met Smet Philippus Jacobus en overleed op 23 januari 1836 te Geel.

·         Lauwens Joannes Phillippus  werd geboren op 2 mei 1757 te Geel. Hij overleed er ongehuwd op 3 augustus 183211.

·         Lauwens Carolus  werd geboren op 1 juli 1759 te Geel. Hij overleed er ongehuwd op 14 januari 1822.

·         Lauwens Benedictus  werd geboren op 12 april 1766 te Geel. Hij overleed er ongehuwd op 14 mei 1841.

·         Lauwens Anna Catharina  werd geboren omstreeks 1769 te Geel [ZIE GEEl XII – 0710].

 

MEC XI – 0478 GEZIN Verbruggen – Lauwers 1755  Mechelen

Verbruggen Guilielmus huwde op 1 maart 1755 te Mechelen Sint-Katelijne met Lauwers Maria Elisabeth  (getuigen E.H. Van Espen Johannes Baptist, Lauwers Nn.). Hij was afkomstig van Aarschot, zij van Langdorp. Het huwelijk werd voltrokken “met dispensatie der 3 roepen”.

 

HERs XII – 0502 GEZIN Raeymaekers – Lauwers +/- 1760  Herselt

Raeymaekers Adrianus huwde met Lauwers Anna Elisabeth.

·         Raeymaekers Johanna Catharina werd geboren op 18 juli 1761 te Herselt. Zij huwde (1) met Peeters Andreas en (2) met Theys Johannes Baptist en overleed op 18 oktober 1850 te Langdorp.

 

ROT XII – 0619 GEZIN Holemans – Lauwers 1782  Rotselaar / Gelrode

Holemans Cornelius huwde op 12 februari 1782 te Rotselaar met Lauwers Anna Catharina.

Lauwers Anna Catharina werd gedoopt op 26 juni 1760 te Rotselaar als dochter van Lauwers Antonius en Van Langendonck Anna Maria. Holemans Cornelius werd geboren te Gelrode als zoon van Holemans Judocus en Knoops Elisabet. Hij werd vermeld als dienstbode en werkman te Rotselaar en overleed er op 29 februari 1812.

 

Merk ook dat Lauwens Henricus omstreeks 1790 te Langdorp huwde met Holemans Anna Catharina.

 

WEZm XII – 0662 GEZIN Roosbroek – Lauwers 1790  Rotselaar / Wezemaal

(Van) Roosbroek Cornelius huwde op 2 februari 1790 te Rotselaar met Lauwers Maria Elisabeth.

 

Merk ook dat Lauwens Johannes Phillipus in 1837 te Langdorp huwde met Van Roosbroeck Anna Catharina, dat Lauwens Johannes Ludovicus in 1884 te Langdorp huwde met Van Roosbroeck Maria Theresia en dat Van Roosbroeck Johannes Josephus in 1952 te Aarschot huwde met Lauwens Maria Augusta.

 

ROT XII – 0692 GEZIN Cortens – Lauwers 1796  Rotselaar

Cortens Andreas huwde op 12 april 1796 te Rotselaar met Lauwers Maria Barbara.

Lauwers Maria Barbara werd gedoopt op 26 april 1772 te Rotselaar als dochter van Lauwers Antonius en Van Langendonck Anna Maria [ZIE ROT XI – 0458]. Zij werd vermeld als dagloonster te Rotselaar en overleed er op 23 september 1809.

Cortens Andreas werd geboren op 7 december 1768 te Wezemaal als zoon van Cortens Guilielmus en Stas Johanna  . Hij werd vermeld als dienstbode, dagloner, werkman en landbouwer te Rotselaar. Hij hertrouwde omstreeks 1810 met De Kock Maria Catharina. Zijn tweede vrouw werd geboren op 6 april 1778 te Langdorp als dochter van De Kock Henricus en  Van Der Staey Anna Catharina, en werd vermeld als pachteres te Rotselaar. Cortens Andreas overleed op 1 oktober 1823 te Rotselaar. De families De Kock en Van Der Staey waren verwant aan de Langdorpse en Aarschotse Lauwens families.

 

HERs XIII – 0768  GEZIN Van Wesemael – Lauwens +/- 1805  Herselt

Van Wesemael Johannes Franciscus huwde Lauwens Anna Catharina => ook Van Wezemael.

Lauwers Catharina werd geboren op 17 oktober 1777 te Testelt als dochter van Lauwens Henricus en Heussens Anna Maria [ZIE TESt XII – 0499]. Zij overleed op 3 maart 1840 te Herselt. Van Wesemael Johannes Franciscus overleed te Schaffen.

·         Een dochter, Van Wesemael Dymphna werd geboren op 18 juni 1811 te Herselt. Zij huwde Van Gompel Franciscus en overleed op 7 januari 1883 te Langdorp, melding “weduwe van Franciscus Leonardus Van Gompel”.

·         Een zoon, Van Wesemael Johannes Baptist werd geboren op 12 juni 1816 te Herselt. Hij huwde op 11 juli 1838 te Langdorp met Brems Isabella Maria (geboren op 12 mei 1817 te Langdorp als dochter van Brems Guilielmus en Van Ouytsel Maria Theresia, overleden op 29 april 1841 te Langdorp).

 

Bij de volkstelling van 1796 in Langdorp werd Lauwens Catharina vermeld als 19-jarige dienstmeid in het gezin Meynckens-De Kock te Gijmel. De familie was verwant via het gezin Lauwens-De Kock in Langdorp.

 

AARs XV – 1210 GEZIN Lauwens – Van Emelen 1850  Aarschot / Langdorp

Lauwens Franciscus Leander  huwde op 14 juni 1850 te Aarschot met Van Emelen Julia => ook Van Emmelen12.

Van Emelen Julia werd geboren op 24 maart 1826 te Gelrode als dochter van Van Emelen Petrus Franciscus en Van De Zande Anna Maria. => naam te Aarschot ook gespeld als Van Emmelen. Zij overleed op 1 januari 1869 te Langdorp.

Lauwens Franciscus Leander werd geboren op 11 mei 1819 te Langdorp als zoon van Lauwens Petrus  en Meynckens Isabella Maria [ZIE LANgd XIV – 0877]. Hij was arbeider en landbouwer en hertrouwde op 25 april 1885 te Langdorp met Renders Josepha [ZIE LANgd XV – 1516].

 

AARs XVI – 1478 GEZIN Janssens – Lauwens 1868  Langdorp/ Aarschot

Janssens Johannes Ambrosius huwde op 25 april 1868 te Langdorp met Lauwens Maria Catharina . => ook vermeld als Lauwers Johanna Catharina te Aarschot.

Janssens Johannes Ambrosius werd geboren op 2 juni 1843 te Langdorp als zoon van Janssens Johannes Baptist, 57 jaar en wever, en Deckers Maria Josepha, 47 jaar en handwerkster bij het huwelijk. Hij was wever en overleed op 14 april 1929 te Aarschot, melding “weduwnaar van Johanna Catharina Lauwens”. De aangifte gebeurde door Janssens Gustavus, 50 jaar, kleermaker, zoon.

Lauwens Maria Catharina  werd geboren op 7 juli 1844 te Langdorp als dochter van Lauwens Johannes Phillipus  en De Koninck Anna Maria [ZIE LANgd XV - 1063]. Zij overleed op 1 juli 1914 te Aarschot, melding “Lauwens Johanna Catharina, geboren op 6 juli 1847 te Langdorp, vrouw van Johannes Ambrosius Janssens”. Vermoedelijk werd haar naam verward met die van haar jongere zus Johanna Catharina (geboortedatum klopt ongeveer, geboortejaar niet).

·         Janssens Johannes werd geboren op 4 april 1869 te Langdorp en overleed er dezelfde dag.

·         Janssens Maria Johanna Catharina werd geboren op 31 oktober 1871 te Langdorp. Zij overleed er op 27 december 1871.

Andere kinderen werden geboren te Aarschot.

 

AARs XVI – 1485 GEZIN Berghen – Lauwens 1869  Aarschot

Berghen Petrus Josephus huwde op 21 juni 1869 te Aarschot met Lauwens Maria Catharina => ook gespeld als Bergen.

Lauwens Maria Catharina  werd geboren op 16 september 1841 te Langdorp als dochter van Lauwens Johannes Phillipus  en De Koning Anna Maria [ZIE LANgd XV - 1063]. Zij hertrouwde na het overlijden van Berghen Petrus op 23 juli 1890 te Aarschot met Janssens Benedictus. Bergen Petrus Josephus werd geboren op 9 november 1840 te Begijnendijk als zoon van Berghen Johannes Franciscus (geboren op 19 augustus 1813 te Aarschot) en Verschooten Coleta (geboren op 22 januari 1817 te Begijnendijk, overleden op 2 april 1876 te Aarschot).

·         Een zoon, Berghen Lucas Bernardus werd geboren op 13 december 1871 te Aarschot. Hij was er landbouwer, en huwde op 7 september 1898 te Aarschot met Janssens Maria Antonia. Zij was geboren te Langdorp op 14 februari 1876 als dochter van Janssens Benedictus, 66-jarige landbouwer, en diens eerste vrouw Baplu Maria Catharina. Van Janssens Benedictus is geweten dat hij na het overlijden van Baplu Maria Catharina hertrouwde met Lauwens Maria Catharina.

 

AARs XVI – 1490 GEZIN Van Den Broeck – Lauwens 1870  Aarschot

Van Den Broeck Johannes Baptist huwde op 22 juni 1870 te Aarschot met Lauwens Johanna Catharina .

Vanden Broeck Johannes Baptist werd geboren op 19 maart 1850 te Herselt als zoon van Vanden Broeck Angelina (ongehuwd). Hij was metser en hertrouwde met Lintermans Rosalia en overleed op 18 maart 1924 te Aarschot. Lauwens Johanna Catharina  werd geboren op 25 juli 1847 te Langdorp als dochter van Lauwens Johannes Phillipus  en De Koning Anna Maria [ZIE LANgd XV - 1063]. Zij overleed op 15 januari 1872 te Aarschot in het kraambed.

 

AARs XVI – 1494 GEZIN Van De Staey – Lauwens 1876  Aarschot

Van De Staey Augustinus huwde op 20 september 1876 te Aarschot met Lauwens Maria Angelina .

Van De Staey Augustinus werd geboren op 7 december 1854 te Aarschot als zoon van Van De Staey Antonius en Geeraerts Paulina. Hij was een broer van Van De Staey Elisabeth, die op 1 februari 1881 te Aarschot huwde met Lauwens Norbertus. Die was op zijn beurt een broer van Lauwens Maria Angelina [ZIE AARs XVI – 1496]. Hij overleed op 6 april 1894 te Aarschot. Lauwens Maria Angelina  werd geboren op 30 juli 1853 te Langdorp als dochter van Lauwens Johannes Phillipus  en De Koning Anna Maria [ZIE LANgd XV – 1063]. Na het overlijden van Van De Staey Augustinus, hertrouwde zij op 10 juli 1895 te Aarschot met Broos Josephus [ZIE AARs XVI – 1688].

·         Een dochter Van De Staey Johanna Maria werd geboren op 5 april 1881 te Aarschot. Zij huwde op 29 april 1903 te Aarschot met Serneels Victor (geboren op 26 november 1878 te Langdorp als zoon van Serneels Johannes Baptist en Deckers Anna Catharina). Zij overleed op 3 november 1952 te Aarschot, melding “vrouw van Johannes Baptist Victor Serneels, 74 jaar, woonachtig te Aarschot”.

·         Een andere dochter Van De Staey Catharina Clementina werd geboren op 21 juni 1883 te Aarschot. Zij huwde op 19 augustus 1902 te Aarschot met Serneels Josephus, ijzerenwegwerker (geboren op 24 februari 1881 te Langdorp als zoon van Serneels Johannes Baptist en Deckers Anna Catharina). Zij overleed op 9 juni 1908 te Langdorp.

 

AARs XVI – 1496 GEZIN Lauwens – Van De Staey 1881  Aarschot

Lauwens Norbertus huwde op 1 februari 1881 te Aarschot met Van De Staey Elisabeth.

Van De Staey Elisabeth werd geboren op 26 juni 1857 te Aarschot als dochter van Van De Staey Johannes Antonius, landbouwer, en Geeraerts Pauline. Zij was een zus van Van De Staey Augustinus, die op 20 september 1876 huwde met Lauwens Maria Angelina. Maria Angelina was op haar beurt een zus van Lauwens Norbertus [ZIE AARs XVI – 1494]. Van De Staey Elisabeth overleed op 7 november 1943 te Aarschot, melding “weduwe van Lauwens Norbertus”. De aangifte gebeurde door Lauwens Augustus , 61 jaar, zoon. Lauwens Norbertus  werd geboren op 16 mei 1850 te Langdorp als zoon van Lauwens Phillipus  en Maria Anna De Coninck [ZIE LANgd XV – 1063]. Hij overleed op 2 januari 1932 te Aarschot, melding “man van Elisabeth Van De Staey”. De aangifte gebeurde door Lauwens Augustinus , 49 jaar, zoon.

 

AARs XVI – 1500 GEZIN De Wel – Lauwens 1882  Aarschot

De Wel Evaristus huwde op 26 april 1882 te Aarschot met Lauwens Florentia.

De Wel Evaristus was geboren op 30 oktober 1857 te Aarschot als zoon van De Wel Amandus en Morren Isabella. Hij was staatsambtenaar aan de spoorwegen of “ijzerenwegarbeider” en overleed op 27 november 1921 te Aarschot, melding “man van Florentina Lauwens, 64 jaar, huishoudster”. Lauwens Florentina  werd geboren op 13 januari 1857 te Langdorp als dochter van Lauwens Phillipus  en Maria Anna De Coninck [ZIE LANgd XV – 1063]. Zij overleed op 1 januari 1934 te Aarschot. De aangifte gebeurde door Roefmans Achiel, 54 jaar, schoonzoon, en De Wel Theodorus, 46 jaar, machinist, zoon.

 

AARs XVI – 1530 GEZIN Janssens – Lauwens 1890  Aarschot

Janssens Benedictus huwde op 23 juli 1890 te Aarschot met Lauwens Maria Francisca.

Lauwens Maria Francisca  werd geboren op 16 september 1841 te Langdorp als dochter van Lauwens Phillipus  en Maria Anna De Coninck [ZIE LANgd XV – 1063]. Zij was eerder gehuwd, en weduwe van Berghen Petrus Josephus [ZIE AARs XVI – 1485]. Zij overleed op 5 augustus 1898 te Aarschot, melding “weduwe van Berghen Josephus, vrouw van Janssens Benedictus”.

Janssens Benedictus werd geboren op 20 maart 1832 te Langdorp als zoon van Janssens Johannes Antonius en Geens Maria Catharina. Hij was eerder gehuwd met, en weduwnaar van, Baplu Maria Catharina, naaister. Hij was landbouwer en overleed op 25 december 1906 te Aarschot.

 

DIE XVI – 1647 GEZIN Lauwers – Van Zeebroeck 1893  Diest

Lauwers Petrus Henricus huwde op 18 maart 1893 te Diest met Van Zeebroeck Maria.

Lauwers Petrus Henricus werd geboren op 26 maart 1868 te Diest als zoon van Lauwers Johannes Franciscus en Seré Maria Anna Coleta [ZIE DIE XV – 1142]. Hij was schrijnwerker. Van Zeebroeck Maria werd geboren op 10 november 1871 te Laken als dochter van Van Zeebroeck Petrus Johannes (overleden op 4 mei 1881 te Diest) en Lareye Livina (overleden op 18 april 1873 te Laken). Zij was dienstmeid. Van Zeebroeck Maria verdween spoorloos op 20 december 1892. Haar lijk werd opgevist uit de Demer te Langdorp op 1 februari 1894. Naar verluid was zij vermoord.

 

AARs XVI – 1688 GEZIN Broos – Lauwens 1895  Aarschot / Rillaar

Broos Josephus huwde op 10 juli 1895 te Aarschot met Lauwens Maria Angelina.

Broos Josephus werd geboren op 12 april 1850 te Aarschot als zoon van Broos Johannes Ludovicus en Van Bael Johanna Elisabeth. Hij was eerder gehuwd, en weduwnaar van, Meynaerts Anna Catharina. Hij was landbouwer en overleed op 15 april 1918 te Aarschot. Lauwens Maria Angelina  werd geboren op 30 juli 1853 te Langdorp als dochter van Lauwens Johannes Phillipus  en De Koning Anna Maria [ZIE LANgd XV – 1063]. Zij was eerder gehuwd op 20 september 1876 te Aarschot, met Van De Staey Augustinus, en weduwe [ZIE AARs XVI – 1494]. Zij overleed op 15 juni 1934 te Aarschot, melding “weduwe van Augustinus Van De Staey en van Josephus Broos”. De aangifte werd gedaan door Van De Staey Ludovicus, 55 jaar, en Van De Staey Julius, 45 jaar, zonen.

 

AArt XVII – 1844 GEZIN Claes-Lauwens 1906 Aartselaar 

Claes Victorius huwde op 28 april 1906 in Aartselaar met Lauwens Maria Josephina . Lauwens Maria Josephina werd geboren op 22 oktober  1879 in Langdorp (Aarschot) als dochter van Lauwens Johannes Philippus   en Peeters Regina [ZIE LANgd XV – 1495]. Claes Victorius werd geboren op 26 augustus 1880 in Aartselaar als zoon van Claes Franciscus Johannes en Spiessens Maria Theresia. De kinderen werden geboren te Aartselaar.

 

AARs XVII – 1852 GEZIN Lauwens – Van Dijck +/- 1909  Aarschot

Lauwens Ludovicus  huwde Van Dijck Anna Catharina.

Lauwens Ludovicus overleed op 15 juni 1960 te Aarschot, melding “man van Anna Catharina Van Dijck, 75 jaar, woonachtig te Aarschot”. Van Dijck Anna Catharina werd geboren op 8 januari 1885 te Baal, Tremelo, als dochter van Van Dijck Ludovicus en Van Den Berg Johanna Francisca. Zij overleed op 20 februari 1983 te Aarschot, melding “weduwe van Lauwens Ludovicus”.

·         Eén zoon, Lauwens Franciscus   werd geboren op 16 mei 1910 te Langdorp [ZIE LANgd XVIII – 2303]

 

AARt XVII 1860 – GEZIN Van Kesbeeck – Lauwens  1911 Aartselaar

Van Kesbeeck Constantinus huwde op 3 augustus 1911 in Aartselaar met Lauwens Angelina . Lauwens Angelina werd geboren op 3 september 1887 in Langdorp (Aarschot) als dochter van Lauwens Johannes Philippus   en Peeters Regina [ZIE LANgd XV – 1495]. Zij was dienstmeid bij haar huwelijk en overleed op 7 februari 1955 in Wilrijk (Antwerpen) op 67-jarige leeftijd. Van Kesbeeck Constantinus werd geboren op 21 juli 1871 in Aartselaar als zoon van Kersbeeck Johannes Baptista en Vleugels Johanna. Hij was dagloner en overleed in Schelle op 17 augustus 1948, 77 jaar oud. De kinderen werden geboren te Schelle.

 

AARs XVII – 2080 GEZIN Lauwens – Luyten 1912  Aarschot

Lauwens Henricus  huwde op 27 juli 1912 te Aarschot met Luyten Johanna Anna.

Lauwers Henricus werd geboren op 8 februari 1891 te Aarschot als zoon van Lauwens Norbertus  en Van De Staey Elisabeth [ZIE AARs XVI – 1496]. Hij was landbouwer en overleed op 23 februari 1969 te Langdorp, melding “weduwnaar van Johanna Anna Luyten”. Zijn zoon Johannes Ludovicus, 42 jaar en bediende, deed aangifte van het overlijden.

Luyten Johanna Anna werd geboren op 1 oktober 1892 te Langdorp als dochter van Luyten Petrus Franciscus en Wijnants Maria Theresia. Zij overleed op 6 mei 1966 te Aarschot.

·         Eén zoon, Lauwens Johannes Josephus   werd geboren op 22 augustus 1921 te Langdorp. Hij overleed er op 15 september 1931.

 

Merk ook dat Lauwers Johannes op 12 maart 1659 te Antwerpen huwde met Wijnants Francisca [ZIE ANT IX – 0100] en dat Lauwers Johannes Baptist op 21 september 1722 te Antwerpen huwde met Wijnants Angela [ZIE ANT XI – 0321].

 

AARs XVII – 2082 GEZIN Thijs – Lauwens 1913  Aarschot

Thijs Franciscus Eduardus huwde op 25 januari 1913 te Aarschot met Lauwens Maria Rosalia .

Thijs Franciscus Eduardus werd geboren op 4 juli 1884 te Langdorp als zoon van Thijs Johannes Antonius en Van Der Borght Maria Theresia. Lauwens Maria Rosalia  werd geboren op 13 juni 1886 te Aarschot als dochter van Lauwens Norbertus  en Van De Staey Elisabeth [ZIE AARs XVI – 1496].

 

AARs XVII – 2201 GEZIN Lauwens – Geens 1930  Aarschot / Langdorp

Lauwens Josephus  huwde op 21 juni 1930 te Langdorp met Geens Maria Ludovica.

Lauwens Josephus werd geboren op 29 september 1900 te Langdorp als zoon van Lauwens Petrus Johannes  en De Hond Maria Catharina [ZIE LANgd XVI – 1650]. Hij was bareelwachter of bediende bij NMBS en oudstrijder van de tweede wereldoorlog, en overleed op 19 maart 1968 te Aarschot. Geens Maria Ludovica werd geboren op 25 maart 1907 te Langdorp als dochter van Geens Alphonsus Franciscus, overleden op 21 augustus 1916 te Langdorp, en De Keyser Maria Rosalia, 60 jaar en landbouwster bij het huwelijk.  Zij overleed op 30 april 1976 te Aarschot, melding “weduwe van Josephus Lauwens”.

 

AARs XVII – 2202 GEZIN Lauwens – Vrancken 1930  Aarschot/Rillaar

Lauwens Augustinus  huwde op 13 september 1930 te Rillaar met Vrancken Maria Coleta => ook Vranken.

Lauwens Augustinus werd geboren op 16 juli 1882 te Aarschot als zoon van Lauwens Norbertus  en Van De Staey Elisabeth [ZIE AARs XVI – 1496]. Hij was arbeider en was eerder gehuwd op 3 september 1906 te Langdorp met Everaerts Maria Theresia [ZIE LANgd XVII – 1845]. Hij overleed op 8 juli 1961 te Aarschot, melding “man van Maria Coleta Vrancken, 57 jaar, woonachtig te Aarschot”.

 

AARs XVIII – 2300 GEZIN Huysegems – Lauwens 1934  Aarschot

Huysegems Franciscus Emilius huwde op 29 december 1934 te Aarschot met Lauwens Elisabeth Justina  (getuigen Huysegems Jozef, 29 jaar, landbouwer, van Langdorp, broer van de bruidegom, en Brems Eduardus, 41 jaar, van Aarschot, oom van de bruid.

Huysegems Franciscus Emilius werd geboren op 11 april 1915 te Langdorp als zoon van Huysegems Ludovicus en Branders Rosalia. Hij was spoorwegarbeider en overleed op 4 september 1995 te Tremelo. Lauwens Elisabeth Justina werd geboren op 27 mei 1917 te Aarschot als dochter van Lauwens Henricus  en Luyten Johanna Anna [ZIE AARs XVII – 2080]. Zij overleed op 22 december 1995 te Tremelo.

 

AARs XVIII – 2305 GEZIN Laeremans – Lauwens 1937  Aarschot

Laeremans Petrus Ludovicus Albertus huwde in 1937 te Aarschot met Lauwens Maria   (getuigen: Laeremans Louis Alfons, steengroefarbeider, van Les Arvirs?, broer van de bruidegom, en Lauwens Frans Isidoor , 21 jaar, fabrieksarbeider, van Aarschot, broer van de bruid). Lauwens Maria werd geboren op 22 mei 1913 te Aarschot als dochter van Lauwens Henricus  en Luyten Johanna Anna [ZIE AARs XVII – 2080]. Zij overleed op 4 maart 2005 te Betekom, melding “echtgenote van Albert Laeremans, lid van Ziekenzorg.”  Laeremans Petrus Ludovicus Albertus werd geboren op 20 september 1916 te Langdorp als zoon van Laeremans Johannes Baptist en Vernelen Maria Theresia Ludovica, landbouwers. Hij was fabrieksarbeider. NDI

 

AARs XVIII – 2410 GEZIN Van Roosbroeck – Lauwens 1952  Aarschot

Van Roosbroeck Johannes Josephus huwde in 1952 te Aarschot met Lauwens Maria Augusta  (getuigen: Van Roosbroeck René, 27 jaar, mijnwerker, van Langdorp, broer van de bruidegom, en Lauwens Franciscus , 42 jaar, fabriekswerker, van Nieuwrode, broer van de bruid). Van Roosbroeck Johannes Josephus werd geboren op 14 mei 1922 te Herselt als zoon van Van Roosbroeck Franciscus en De Hondt Martha. Bij het huwelijk was de vader al overleden, op 16 juli 1950 te Herselt, en de moeder was 62 jaar oud. Van Roosbroeck Johannes Josephus was seizoenarbeider.

·         Een dochter, Van Roosbroeck Rita Martha Louis werd geboren in 1953 te Langdorp. Zij was fabriekswerkster en huwde te Langdorp met Tuerlinckx Henri Maria, fabriekswerker (geboren te Aarschot als zoon van Tuerlinckx Eduardus Ludovicus, beroepsmilitair, en Van De Velde Maria). Getuigen bij het huwelijk waren Tuerlinckx Frederic, 24, chauffeur, broer van de bruidegom, en Lauwens Frans , 62, fabriekswerker, wonend te Nieuwenrode. NDI

 

Merk ook dat Lauwens Johannes Ludovicus in 1884 te Langdorp huwde met Van Roosbroeck Maria Theresia.

 

AARs XVIII – 2414 GEZIN Lauwens – Vrancken 1954  Aarschot

Lauwens Johannes Ludovicus  huwde in 1954 te Aarschot met Vrancken Maria Veronica (getuigen: Laeremans Albert, 38 jaar, spoorwegarbeider, van Langdorp, schoonbroer van de bruidegom, en Vrancken Remi, 49 jaar, van Onze-Lieve-Vrouw Tielt). Lauwens Johannes Ludovicus werd geboren op 9 november 1926 te Aarschot als zoon van Lauwens Henricus  en Luyten Johanna Anna [ZIE AARs XVII - 2080]. Hij was bediende. Vrancken Maria Veronica werd geboren op 9 januari 1931 te Houwaart als dochter van Vrancken Marcel Victor, 51 jaar, en Fierens Maria Emma Mathilde, wonende te Houwaart bij het huwelijk. NDI

 

AARs XVIII – 2418 GEZIN Huysegems – Lauwens 1956  Aarschot

Huysegems Renatus Josephus huwde in 1956 te Aarschot met Lauwens Margaretha  (Margriet of Greet) Maria (getuigen: Huysegems Josephus, 55 jaar, fabrieksarbeider, van Ganshoren, broer bruidegom, en Lauwens Frans, 46 jaar, van Nieuwrode, broer van de bruid) => ook Huygens. Huysegems Renatus Josephus werd geboren op 18 maart 1908 te Langdorp als zoon van Huysegems Augustinus en Hendrickx Maria Rosalia. Hij was landbouwer en overleed op 3 november 1977 te Aarschot. NDI

Lauwens Margaretha (Margriet of Greet) Maria werd geboren op 26 februari 1926 te Aarschot als dochter van Lauwens Ludovicus  en Van Dijck Catharina [ZIE AARs XVII - 1852]. Zij overleed mogelijk op 17 juni 2010 te Mechelen.

·         Een dochter, Huysegems Anna Maria, werd geboren te Langdorp. Zij was fabriekswerkster en huwde te Aarschot met Lambrechts André Jozef Guilielmus (geboren te Geel als zoon van Lambrechts Lodewijk Alfons Albert en Cools Maria Rosalia, 61 en 55 jaar bij het huwelijk). Getuigen waren Lambrechts Frans, broer van de bruidegom en Huysegems Anna, 55 en tante van de bruid. NDI

·         Nog een dochter, Huysegems Cecile, werd geboren te Langdorp. Zij huwde te Aarschot met Amry Nico Maria Franciscus (geboren te Geel als zoon van Amry Alfons, 46 jaar, arbeider, en Wouters Maria Rosa Francine, 45 jaar, fabrieksarbeidster, bij het huwelijk). NDI

 

 

Afbeelding met buiten, windmolen, gras, object

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding: de Heimolen in Langdorp in 2011. In augustus 1934 werd een 2,5 jarige kleindochter van Theo Van Aelst en Marie-Josephine Verdonck door de slag van een molenwiek “op den slag” gedood14.

Verwantschappen met de molenaars van Langdorp

 

Jan Baptist Verbruggen, geboren op 17 april 1893 in Langdorp als zoon van Jozef Verbruggen en Regina Lauwens   [ZIE LANgd XVI – 1531], huwde op 18 november 1946 in Langdorp met molenares Marie Virginie Hendrickx. Zij was geboren op 19 augustus 1901 in Langdorp als dochter van Jan Baptist Hendrick xen Marie Justine Verhoeven. Marie Virginie Hendrickx was bij het huwelijk weduwe van Victor Alfons Bergen (overleden op 30 juli 1936 in Langdorp).

 

De houten windmolen op de Molenheide werd in 1662 opgericht door molenaar Gielis Vanden Eynde. Hij kreeg daarvoor de toelating van drost Jacques De Brier, na akkoord van de families de Croy en Arenberg. Gielis overleed op 3 juni 1663 en wijn weduwe Adrienne Vanden Broeck nam over met zijn zoon Adriaan. Zij hertrouwde met Jan Milis en haar zoon Adriaan huwde Maria Milis Vanaf 1756 wordt de molen verhuurd. Eigenaars waren ondermeer de families Vanden Eynde vanaf 1834, Fasbinder vanaf 1883, de Cannart d’Hamale vanaf 1973. Jan Baptist Van Aelst was de huurder vanaf 1885 [zie verder], vervolgens Theo Van Aelst in 1923 en Walter Van Aelst, tot een laatste maalbeurt op 31 december 1958. Daarna kwam de molen in verval. Walter Van Aelst werd molenaar op de Moedermeule in Gelrode, een andere deelgemeente van Aarschot.

 

De Heimolen viel gelukkig nooit ten prooi aan brand of vernieling door oorlogsgeweld. Na een eerste restauratie in 1970 verviel de molen opnieuw, in 1999 werd de molen opnieuw gerestaureerd en in 2020 is de molen in eigendom van Natuurpunt vzw.

 

Merk dat Marie Josephine Lauwens , een oudere zus van Regine Lauwens  in het gezin Lauwens-Bruyninckx [ZIE AARs XV – 1232], op 27 juni 1885 in Langdorp was gehuwd met Paul Geens. Een zoon, Jan Ferdinand Geens was geboren op 23 november 1898 in Langdorp, waar hij landbouwer en herbergier was, en hij was op 3 februari 1923 in Langdorp gehuwd met Marie Katrien Van Aelst, een dochter van molenaar Jan Baptist Van Aelst en Antoinette Wellens. De familie Van Aelst was in 1893 ook aangetrouwd aan de familie Bruyninckx.