Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 Zoon Jan Frans Lauwers  was soldaat in het leger van Napoleon, bij het 50e Linieregiment Linie van 20 oktober 1809 tot 11 juli 1814. Hij maakte de veldtochten van het Franse leger mee tussen 1810 en 1812 in Spanje, en vervolgens tussen 1813 en 1814 in Frankrijk. Na de val van Napoleon, diende hij bij de 14e afdeling Infanterie van het leger der Verenigde Nederlanden tussen 1814 en 1818. Op 18 juni 1815 was hij gelegerd in zijn geboortestad Mechelen. Jan Frans was er geboren op 3 januari 1787 als zoon van Antoon Lauwers en Ann Katrien Mees en was dus op de leeftijd van 22 jaar begonnen aan een militaire carrière. In het militieboek van Nederland werd hij in 1815, inmiddels 28 jaar oud, beschreven als een jongeman met een blozend aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, spitse neus, matige mond, ronde kin, bruin haar en 1,65 meter groot. De ouders van Jan Frans, Antoon en Ann Katrien Mees, waren op 3 februari 1778 te Mechelen in de Onze-Lieve-Vrouweparochie gehuwd en het ouderlijk gezin woonde op de Schonenberg 19 te Geerdegem.  Zijn grootouders waren Peter Lauwers  en Petronella Van Gijsel. Hij diende samen met Augustin Lauwers  in Mechelen.

2 Augustin  diende in het leger van de Verenigde Nederlanden tussen 1814 en 1818. Op 18 juni 1815, op 6-jarige leeftijd, werd hij ingeschreven in het korps van de 14e afdeling Infanterie te Mechelen, en hij ging uit dienst op 9 april 1818, net geen 29 jaar oud. Volgens het militieregister had hij bruin haar en blauwe ogen, een bleek aangezicht, een rond voorhoofd, een ronde kin, een kleine neus en mond, en was hij vijf voeten, twee duim en drie streek groot toen hij dienst nam. Het gaat hier om oude Rijnlandse maten, omgerekend 1,65 meter.

3 Register, Médaille Saint-Hélène

4 Proklamatieboek, afroep 1814

5 Dienstweigeraars hadden in oktober 1798 nog de hand in het verzet van de plattelandsbevolking tegen de verplichte legerdienst. Die opstand werd in Klein-Brabant al begin november door de Franse militairen onder de leiding van C.S. Colaud in de kiem gesmoord. Zie ook het verhaal van Diddens. – Bronnen: Hendrik Diddens, "Deserteur onder Napoleon", uitgegeven door De Sikkel Antwerpen in 1974 in de reeks "Historische verhalen". ISBN 90 260 4425 9; 'Leest geweest' van Georges Herregods, 1978; Archief van Antoon Lauwens, Leest; Klappers / parochieregisters van Leest, bewerking van Marc Alcide.

6 Bron: Régistres de matricules Napoléonienne, garde impériale et de l’infanterie de ligne, 1802-1815. Er is geen melding in het register van de Medaille Sint-Helena. Zie ook gezinsreconstructies Herselt.

7 Zie ook gezinsreconstructies Antwerpen 1701-1800.

8 Met bijzondere dank aan Charles en Jo Lauwers, Nieuwpoort, 2019, voor de aanvullingen.

 

image008.jpg

© Foto’s Waterloo van Patrik Lauwens, 2004 – Foto “Medaille Sainte Hélène” uit private collectie, 2006 – Foto Pierre Bariot onder Public Domain, 1851 – © Foto Waterloo, laurentii.be, juni 2023 en munt Alexandrië 285 AD uit private collectie.

 

Verhalen - 1800-1815 - Dienden onder Napoleon in het Grande Armée

 

Vanaf 1792 tot 1815 dienden bij schatting 185.000 ‘Belgen’ (volgens de huidige staatskundige omschrijving) in het Franse Leger. Sporen van deze mannen zijn te vinden in de lijsten van de 'conscrits', in overlevering via verhalen, en ook in de registers van het zgn. "Légion d'Honneur" waarin ongeveer 2000 personen worden vermeld die woonden in wat in 1830 België zou worden. Er waren ook Belgen die dienden aan de zijde van de geallieerden (Nederland, Oostenrijk). Daarover zijn minder gegevens beschikbaar.

De medaille Sint-Helena  werd gecreëerd in 1857 door Napoleon III, en werd toegekend aan 405000 soldaten die toen nog leefden en hadden gediend onder (zijn nonkel) Napoleon tijdens de Napoleontische oorlogen tussen 1792 en 1815. Uit Mechelen kennen we onder meer Jan Frans1 Lauwers  die in het leger van Napoleon dienst deed, en Augustin Lauwers2  die in het Nederlandse leger diende na de val van Napoleon.

image006.jpgimage007.jpgimage009.jpg

Afbeeldingen: de (Nederlandse) “Leeuw van Waterloo - de medaille Saint-Hélène - Pierre Barois op een foto uit 1851 uit Frankrijk. Sommige oudgedienden lieten zich nog in het oude uniform fotograferen. In 1857 waren er nog 13 000 Belgische veteranen in leven en vermeld. 

 

Het register van de toegekende medailles Sint-Helena3 bevat volgende vermeldingen:

·         Jan Baptist Lauwens  of Jean-François, zoon van Jean Lauwens en Cathérine Lawort, was geboren in Brussel op 23 november 1785 en diende als vrijwilliger «le 11 thermidor AN XII » in het 112ème régiment d’infanterie de Ligne. Hij nam ontslag op 12 augustus 1807 en overleed op 18 februari 1859 te Brussel.

·         Peter Lauwers, geboren in 1787 te Wilrijk7, diende in het 9ème Hussard tussen 1807 en 1813.

·         Jean Lauwers , geboren in 1791 te Boom, diende tussen 1811 en 1813 in het 2ème de Cannoniers de la Jeune Garde.

·         Frans Lauwers, geboren in 1791 te Niel, diende tussen 1812 en 1814 in de Marine Impériale aan boord van de Vétéran n° 24.

·         Laurent Antoon Lauwers, 'maître tailleur' (kleermaker), verloofde van Louisa Tanghe en weduwnaar van Francisca Penincq, ontving de medaille. Hij overleed op 30 oktober 1873 te Oostende. Hij was geboren op 23 februari 1794, werd ingelijfd bij de marine in het Franse leger, en was na de val van Napoleon op 3 september 1817 in Oostende gehuwd met Bernardine Françoise Penincq8.

·         Jean François Lauwens  was geboren op 7 mei 1793 in Herselt als zoon van Jan Baptist Lauwens en Anna Catharina Kerckmans6. Hij diende met stamnummer  7789 in het 54e linieregiment infanterie, ingeschreven van 29 april 1811 tot 1 maart 1813.

·         Ook Jan Vannoeyen werd vereerd met de medaille als oudgediende van Napoleon. Hij werd geboren op 4 augustus 1792 te Haacht, was gehuwd met Angelina Lauwers  en was weduwnaar van Elisabeth Fobelets. Hij overleed op 15 februari 1880 te Rotselaar.

Zonder verdere gegevens worden vermeld: Lauwers Jean Baptiste, Lauwers Laurent, Lauwers Servais, Lauwers Emmanuel (afkomstig van Gent ), Lauwers Jean François (afkomstig van Gent), Lauwers Peter (afkomstig van Mechelen), Lauwers Pierre van Brussel, (geboren omstreeks 1782 en zoon van Gilles Lauwers), Lauwers Henri Joseph.

image016.jpgimage020.jpgimage022.jpg

Afbeeldingen: acteurs beelden de slag van Waterloo uit in juni 2007 (Waterloo) en mei 2009 (Plancenoit), en Liesbet Lauwens aan de voet van de Leeuw van Waterloo, in juli 2004.

 

Soldaten in het leger van Napoleon

Er is de melding van Joannes Franciscus De Brier, soldaat van het 11e regiment infanterie, 4e bataljon, 4e sectie, die overleed in het militair hospitaal op 30 augustus 1809. Hij was geboren op 11 mei 1789 te Langdorp als zoon van Adrianus De Brier en Maria Elisabeth Lauwens . Rond deze periode voerden de Napoleontische legers op diverse plaatsen strijd: in Wagram in Oostenrijk, in Catalonië in Spanje,... Heel wat soldaten overleden overigens door soms vrij banale ziekten of slecht verzorgde kwetsuren. De omstandigheden van het overlijden zijn niet met zekerheid gekend, en de precieze locatie van het militair hospitaal wordt niet vermeld.

Joseph Leopold Lauwers, geboren in 1792 te Pittem, overleed als soldaat van Napoleon in het hospitaal te Dresden, in Duitsland4.

Er was de melding van Ivo Lauwers, een deserteur of "réfractaire" uit Pittem, geboren in 1789 te Meulebeke, die niet was opgedaagd na een oproepingsbevel op 5 maart 1807, veroordeeld werd op 10 april 1807 en zich vervolgens vrijwillig had aangemeld op 5 mei. Hij werd prompt opgesloten in de gevangenis van Rijsel (Lille, FR), waar hij aankwam op 7 juni 1807. Hij overleefde het zeer strenge strafregime van Rijsel niet. Kwetsuren werden er weinig of niet verzorgd, en de jongeman werd opgenomen in het militair hospitaal met "wond-koorts", ook wel "het vuur" of "klem" genoemd, op 2 september 1807. Hij overleed er op 4 november 1807. Dienstweigeraars werden hard aangepakt...

Zie ook elders het verhaal van Jan Diddens, een Leestse deserteur onder Napoleon in 1813 die een dagboek bijhield van de vlucht uit Rusland naar zijn geboortedorp Leest5.

 

Soldaten in het leger van de Prins van Oranje

Aan de zijde van de geallieerden, aan Nederlandse kant bij de 'Staatse' troepen van de prins van Oranje, zijn er zijn ook meldingen van 'Belgische' (het land bestond toen nog niet) soldaten: Jacques Lauwers, geboren te Oostkapelle, soldaat van het 147e Linieregiment, 5e bataljon, 2e compagnie, overleden te Metz, vermeld in mei 1812/1813, en Phillippe-Jacques Lavers (Lauwens of Lauwers?), kanonnier uit Aarschot, werd vermeld in juli 1804.

image017.jpg

 

image019.jpgZie ook de fotoreportage over de herdenking van de Slag van Waterloo in juni 2015.

 

Afbeelding met buitenshuis, standbeeld, hemel, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met munt

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeeldingen: het Franse keizerrijk haalde inspiratie uit de klassieke oudheid. Een replica van de Franse adelaar in Waterloo in 2023 en een munt uit het Ptolomaeïsche rijk (Alexandrië, Egypte) uit 285 vóór Christus.