Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image035.jpg

 

Voetnoten

1 Ontwerp voor het Heraldisch College in 2015. Met dank aan Sam Wollants voor het nazicht van het Latijnse devies.

2 "Merlettes" zijn in dit geval ongepote en ongebekte zwanen.

3 De Walkuren (Oudnoors Valkyrjar) zijn strijdgodinnen, diensters of dochters van Odin. De Walkuren zochten het slagveld op en namen de meest heldhaftige gesneuvelde strijders mee naar het Walhalla om er de eindstrijd of de ragnarök te helpen voeren. De weerkaatsing van hun harnassen veroorzaakte volgens de legende het poollicht. Richard Wagner gebruikte de mythe in zijn opera "Die Walküre", de tweede opera in een vierdelige reeks "Der Ring des Nibelungen". Recenter is het sprookje "De wilde zwanen" van de Deense schrijver Hans Christian Andersen. De zwaan is nog steeds een vaak gebruikt symbool in Denemarken – Bronnen: Heraldische inventaris van Joseph Van Der Veken, Mechelen - Handschrift De Hooghe, Brugge - Brugge - historisch bronnenonderzoek.

4 Opgetekend in brieven aan de Griffie van het hof van het parlement van Vlaanderen op 27 juli 1719 en op het Bureau van Financiën & Domeinen van de Rijsel, FR, op 28 juli 1719. Het familiewapen kan afgeleid zijn van dat van de heren van Cadzand. De titel "heer van Diepenhede" zou een verwijzing zijn naar het eiland Diepenée/Diepene . Het vroegere eiland Saemslagh (Zaamslag) bestond uit drie gebieden: Othene, Diepene en Aendyke. Het Land van Diepene bestond uit opgeworpen en gewonnen polderland en lag volledig aan de Schelde. Het is nadien ook terug verzwolgen en nooit echt hersteld geweest. In 1404 waren er nieuwe dijken in het gebied maar om oorlogsredenen heeft men die doorbroken om Zaamslag te vernietigen. Diepene was er nooit meer. De verwantschap met de heren van Cadsant kan worden verklaard door het huwelijk van Frederic van Cadsant met de dochter van de heer van Turnini. Turnini of Duerlo was aan de Schelde gelegen voor men Antwerpen bereikte. Dit zou een verstandshuwelijk kunnen geweest zijn, om de Schelde te kunnen controleren en om het tolrecht volledig in handen te hebben. Zowel ten noorden als ten zuiden van de Schelde bezat Duerlo gronden en zouden geërfd worden door Acturus van Cadsant indien zijn moeder geen broers had.

5 terwijl de Dictionaire de la noblesse de France “originaire de la Saxe” vermeldt. Zijn voornaam duidt evenwel anders: “Othon” was de Franse versie van het Scandinavische “Odin”. Mogelijk was Odin een immigrant uit Engeland, wat de verwijzing “Angelsaksische” afkomst kan verklaren. Er zijn aanwijzingen van verwantschap met Lawrence in Engeland.

6 Merk dat de familie de Baenst de dwarsbalk eveneens toevoegde zoals bij Lauwereyns en de drie zwanen erboven plaatste. Het hof van St Joris te Brugge werd door Jan III, de grootvader van Margaretha deBaenst, gebouwd. Zij verkocht het aan Hieronymus Lauwereyns. De wapenschilden van deBaenst werden door Hieronymus en ook niet door zijn nazaten verwijderd, wat kan wijzen op een bloedverwantschap [zie stamboomonderzoek Rigo Heinderickx].

7 Zie ook Blog artikel naar 1521.

 

image008.jpg

(c) Gestilleerde familiewapens laurentii.be van L. Lauwens, 2015 en ontwerp familiewapen met zwanen gehomologeerd door het Vlaams Heraldisch College, 2016 - eigen bewerkingen van schilden uit oude wapenboeken o.m. Handschrift de Hooghe, Brugge, 17e eeuw (Ignace-Michel de Hooghe † 1715), naslagwerk toegeschreven aan Van Der Veken, 19e eeuw (originelen onder Public Domain). - wapens Lawrence en Lauwereyns de Roosendael onder Public Domain - Foto's grafmonument in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk van Watervliet van (c) Roel Renmans, juli 2010, gepubliceerd met toestemming. - Gestilleerde versie Lauwers West-Vlaanderen onder onder licentie CC-BY-NC-SA 2.0 Creative Commons szcandre. – © Foto glasraam Gerechtshof Mechelen van Eric Lauwereys, 2019.

 

 

image029.jpgHeraldiek

 

Het familiewapen van 2016

 

image030.jpgHet ontwerp van een nieuw eigen familiewapen was al jaren een droom. De oudste bekende wapens in ere herstellen, zat er niet in, omdat de stamboom niet volledig gedocumenteerd is met akten tot de oudst bekende voorouders. De Hombeeks-Leestse stamlijn is wel gedocumenteerd tot 1570, toen ene Joris Lauwers in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Mechelen huwde met Christine Van Dormael en het gezin zich vestigde in Hombeek bij Mechelen.


Het wapen werd goedgekeurd op het Heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen op 25 maart 20161. Het wapen kan worden gevoerd door de (levende) naamdragers Lauwens en Lauwers die afstammen van Joris Lauwers en Christine Van Dormael, gehuwd in 1570 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Mechelen.

 

Opmaak: het wapen is gebaseerd op de bekende oude wapens. Het combineert de zwanen merlettes 2 in zilver, bekend sinds 1247, en de laurierboom die enkele generaties later werd toegevoegd.

 

Achtergrondkleuren: de kleuren rood ('keel') en goud verwijzen naar de Brabantse stamreeks vanaf 1570, de zogenaamde Hombeeks-Leestse lijn. Dit zijn ook de kleuren van Mechelen.


Devies: "Numquam Solus Incedes" betekent letterlijk: "Jij zal niet alleen wandelen".  Het devies sluit aan bij waarden als familie- en gemeenschapszin en sociaal engagement. Het devies kan ook religieus worden geïnterpreteerd. Het weerspiegelt bovenal het achterliggend idee van het stamboomproject: onze verwanten leren kennen en onze voorgeschiedenis. Het oudst bekende devies luidde "Ad Laurum Non Aurum" (uit 1247) en de betekenis kan worden omschreven als "Voor de eer, niet voor het goud".

 

Helmteken: het helmteken bestaat uit een zwaan met een lauwerenkrans rond de hals. De krans is een verwijzing naar de familienaam en tevens naar het oudste devies.

 

Gekende familiewapens uit het Ancien Régime (tot 1792)

 

image035.jpg

 

De precieze kleuren van dit eerste familiewapen zijn niet bekend.

Vermoedelijk ging het om zilveren merlettes op een zwarte (sabel) achtergrond. In latere wapens wordt rood (keel) gebruikt, maar dat had vermoedelijk te maken met de onderlaag die keel was en zichtbaar werd wanneer de sabel laag afblotte (zie afbeelding rechts).

 

1247 Lauwereyns Brugge - Het oudst bekende familiewapen stamt uit de 13e eeuw. Het werd gevoerd door Odin Lauwereyns van Diepenhede 5. Het image036.jpgfamiliewapen bestond uit drie zwanen, niet gebekt en gepoot, zgn. “merlettes”. Zijn wapendevies was “Ad laurum non aurum”, wat in het Middelnederlands werd vertaald als “Onversaagd in moeilijke tijden”. De meest getrouwe vertaling is "Voor de eer, niet voor het goud". Ook de strijdkreet "Diépenhêde, Diépenhêde!" werd geassocieerd met dit wapen. Er zouden gemeenschappelijke stamouders zijn met de familie de Baenst die ook drie zwanen voerde in haar wapen (zie afbeelding rechts 6).

 

De oorsprong van de familie wordt aangewezen als afkomstig van een Deense Viking, leenman van de graven van Vlaanderen, aangesteld om het rijk te verdedigen tegen andere Vikings3 . De tak van de heren van Diepenhede zou zijn ontstaan aan het begin van de 13e eeuw, residerend in Brugge tot omstreeks 1560, waarna ze verhuisde naar Duinkerken en Berg-Saint-Vinox, Frans-Vlaanderen, FR. De erkenning in de Franse adel gebeurde in juni  1719 door koning Louis XV, in navolging van de erkenning onder de graven van Vlaanderen, de hertogen van Boergondië en de koningen van Spanje 4 .

image037.jpgOver merlettes en zwanen

Zgn. merlettes werden soms toegekend aan ridders die zich verdienstelijk maakten tijdens de kruistochten. Wanneer ze met drie voorkwamen, hield dit een verwijzing in naar de Heilige Drievuldigheid. Bij het familiewapen Lauwereyns ging het om merlettes van zwanen. Al in de 11e eeuw zijn er familiewapens met merlettes bekend.

Zwanen zijn verbonden met Brugge waar, volgens de legende de 'zwanenridder' Maximiliaan van Oostenrijk ze in 1488 zou hebben geïntroduceerd op de Brugse reien. Ze komen ook voor op de gevleugelde helm van Walkuren in de Vikingmythologie 3 . In de heraldiek verzinnebeelden zwanen waardigheid, poëzie en harmonie.

Over de betekenis van de boomstronk die in latere wapens opduikt, bestaan in de heraldiek meerdere verklaringen. Eén mogelijk verklaring is de boomstronk als een 'anker', ontleend uit het gebruik van getakte boomstronken als anker, lang vóór het gekende scheepsanker zijn intrede deed (zie heraldiek en scheepvaart). De boomstronk kan ook verwijzen naar het feit dat de wapenhouders zich beschouwde als de eerste inwoners van Brugge (zie o.m. Angelsaksische heraldiek). De boomstronk symboliseert vaak (christelijke) verering, bv. ook in de boomstronksculpturen van kruisbeelden.

De zwaan (Latijns cygnus, Frans Cygne) kwam voor in het wit of zilver in familiewapens, al dan niet gebekt en voorzien van poten, al dan niet in andere kleuren. De zwaan kon voorkomen met opengeslagen vleugels of in rust, zoals in het wapenschild van de familie Lauwers te Brugge.

 

image039.jpg

Het familiewapen bevatte drie merlettes zoals het oudste bekende familiewapen, in zilver op een rode achtergrond bovenaan, en onderaan een laurierboom in sinopel.

1330 Lauwereyns Brugge (Laurens, Lauw(e)rens, Laurin) - Het meest verspreide familiewapen is bekend vanaf de 14e eeuw. Het was de achterkleinzoon van Odin, Marc Lauwereyns, die een laurierboom toevoegde. Marc Lauwereyns huwde omstreeks 1331 in Brugge met Marie Van Ravensvelde. Vanaf deze periode kwamen variante schrijfwijzen op de familienaam voor. Het wapen werd ook in 1477 afgebeeld bij het overlijden van Colaert Lauwereys te Brugge. Nog op 13 januari 1547 werd het wapen vermeld bij Margriet Lauwereyns, gehuwd met ridder Jan Van Haveskercke, heer van Zedelgem.

 

image044.jpgEr zijn ook enkele bekende (tijdelijke) vormvarianten. Zo voegde Jacques Lauwereyns, geboren in 1418 te Brugge, een kruis toe aan zijn wapen. Dit zou het kruis van de Lawrence families in Engeland kunnen zijn (zie afbeelding rechts) waarmee en mogelijke verwantschap wordt vermeld in de voorgaande eeuw, maar we vonden geen afbeeldingen van dit wapen terug. Gielis Lauwereyns, omstreeks 1483 in Brugge gehuwd met Louise van Waterlaat, voegde in zijn familiewapen dan weer een gouden ster toe. Ook hiervan vonden we geen afbeeldingen terug. De gouden ster zou een band kunnen uitdrukken met de verwante heren van Watervliet, een andere tak van de familie. Mogelijk gaat het gewoon om een modetrend in de vormgeving.

 

 

image045.jpgHet familiewapen van Watervliet had geen herkenbare elementen (meer) zoals de zwanen en boom(stronk).

image051.jpg1453 Lauwereyns van Watervliet - De heren van Watervliet voerden een eigen(zinnig) familiewapen. Hieronymus Lauwerijns (in het Frans 'Laurin') stamde uit de hoger vermelde lijn "van Diepenhede". Hij werd geboren in 1453, was eerst klerk, werd dan ontvanger van de Brugse Vrije en vervolgens hofmeester van de graaf Filips de Schone en algemeen ontvanger van de grafelijke domeinen en financiën. In 1500 werd keizer Karel geboren, en men gaat er van uit dat Hiernomys invloed had op de jonge troonopvolger.

 

Dit wapen wijkt qua vormgeving sterk af van de vroegere wapens, hoewel de families onmiskenbaar verwant zijn.

De heren van Watervliet

 

image054.jpgimage052.jpgHieronymus ('Jeroom') was veelzijdig: ondernemer, brouwer, samensteller van een liederenboek. Zijn naam zou onlosmakelijk verbonden worden met Watervliet. Deze ‘heerlijkheid’ werd vanaf 1197 beheerd door de heren Van Praet uit Brugge en was in 1287 verdwenen onder het zeeoppervlak. In 1497 werd het land herwonnen en kwam het in het bezit van Hieronymus Lauwerijns, kanselier en schatbewaarder van Filips de Goede van Bourgondië. Het dorp werd in 1504 door hem heropgebouwd. Zo verwierf hij de bijnaam "van Watervliet".

 

Nakomelingen van deze tak voerden na de teloorgang van het ingepolderde land omstreeks 1565 opnieuw (varianten op) het hoger vermelde wapen met zwanen en laurierboom. Tussen 1453-1565 ontstonden ook andere familiewapens.

 

Afbeeldingen: het grafmonument van Jeroom Lauwereyns in de kerk van Watervliet. Het bevat een volledige afbeelding van zijn wapenuitrusting, met heraldische elementen.

image014.jpg

 

Het familiewapen zag er anders uit dan het huidige wapen van de gemeente Terdegem. We nemen aan dat het slechts twee balken zilver had op een achtergrond van azuur - zie afbeelding van een glasraam in het gerechtsgebouw van Mechelen uit 15217. Terwijl dat van de gemeente drie dubbele balken heeft (zie afbeelding rechts).

image058.jpg1464 Lauwereyns (Lauwerijn, Laurens) van Terdeghem Gent / Mechelen - Dit wapen werd gevoerd door Nicolaas Lauwereys, heer van Terdeghem, geboren in 1464 te Gent, en zijn nakomelingen. Terdegem is een gemeente in Frans-Vlaanderen, Frankrijk. Het familiewapen is uniek verbonden aan deze tak van de familie Lauwereyns.

 

image060.jpgDit wapen werd ook gevoerd door de zoon van Nicolaas, Joost, geboren te Mechelen omstreeks 1489 en omstreeks 1514 te Gent Gehuwd met Jeanne De Gros. Een nakomeling, Ferry Lauwereys, gehuwd met Anne du Chasteler, werkte voor de Staten-Generaal van de Nederlanden in Mechelen waar hij verbleef. We hebben een idee hoe het oorspronkelijke wapen van de familie er uitzag aan de hand van een glasraam van Joost Lauwerey(n)s van Terdegehem in één van de zittingszalen van het Mechelse gerechtshof7. Dit dateert uit 1521. Het had enige gelijkenis met het huidige wapen van de gemeente Terdegem (zie afbeelding rechts).

 

image008.jpg

Het familiewapen bevatte drie merlettes zoals het oudste bekende familiewapen, in zilver op een rode achtergrond bovenaan, en onderaan een laurierboom in sinopel.

image062.jpg1477 – Lauwereys Brugge - Colaert Lauwereys overleed in 1477 te Brugge. Hij liet een familiewapen na dat volledig overeenstemt met het familiewapen van Lauwereyns te Brugge. Van Colaert weten we dat hij een dochter Cornelie had, die weduwe was van Jacob De Donckere. Zij overleed in 1541 te Brugge. Een andere dochter Clara was er gehuwd met Pieter Bonyns, en een zoon Gillis, overleden op 17 maart 1522 te Brugge, was gehuwd met Louise Van Waterlaat, overleden in 1556. Gillis had een dochter Louise Lauwereyns, genoemd naar de moeder.

 

Merk de expliciete verwijzing naar de voorouders van Diepenhede en de zilveren zwaan in het helmteken in het volledige wapen van Colaert Lauwereys.

 

 

 

Het leidt geen twijfel dat Colaert Lauwereys verwant was met de Lauwereyns families uit zijn tijd, want hij voerde hetzelfde familiewapen. Het wapen bevat bovendien herkenbare elementen van het familiewapen van andere Lauwers. Lauwerey(n)s is één van de gekende schrijfvarianten van de familienaam. Het wapen Lauwers telt vier zwanen, waarvan drie bovenaan zoals bij het wapen Lauwereyns, en het wapen Lauwers bevat onderaan een boomstronk, waar het wapen Lauwereys onderaan een volgroeide boom voerde.

 

20091101 (4).jpgHet familiewapen bevatte zilveren merlettes op een azuur(-blauwe) achtergrond, de onderste rustend op een boomstronk in sinopel (groen).

 

Dit Brugse schild vertoont  overeenkomsten met het Gentse en draagt elementen van de oudst gekende familiewapens sinds de 13e eeuw.

 

1614_Lauwers_Brugge.jpg1490 Lauwers Brugge - Dit familiewapen van de familie Lauwers kwam meermaals voor, en werd onder meer afgebeeld bij het overlijden van Joannis Cornelij de Peralta, een zoon van Marie Lauwers, vroegtijdig overleden te Brugge. Maria Lauwers huwde te Brugge met Don Juan de Peralta, consul van de Spaanse provincie Navarra en schepen van Brugge. Zij was een dochter van Sebastiaan Lauwers.

 

Het wapen werd ook eerder afgebeeld bij de vermelding van Jacob Lauwers, zoon van Pieter Lauwers en Anna Urbaens die overleden in 1553 en 1545. Het wapen werd afgebeeld bij het overlijden van Anna Lauwers, dochter van Jan Lauwers, op 18 mei 1618. Zij werd begraven bij haar man Pieter De Maeckere, die eerder overleed in 1604.

 

Het wapen werd ook gevoerd door jonkvrouw Margriet Lauwers, overleden op 14 juni 1606, 55 jaar oud. Zij was een (andere) dochter van jonker Sebastiaan Lauwers en was gehuwd met Christiaan van der Bienst, burgemeester en schepen van Brugge (zelf overleden op 22 december 1619). Het wapen werd ook vermeld bij Laurens Lauwers, een andere zoon van Sebastiaan Lauwers, bij het overlijden van Laurens echtgenote Clara Van Schildere op 30 januari 1603.

 

 

image071.jpg

Eén van de wapens van de families Lauwers van Brugge bestond uit een zilveren chevron op een azuurblauwe achtergrond, voorzien van drie druiventrossen zonder bladeren in goud.

 

image029.jpg

Gestilleerde versie van het familiewapen Lauwers uit West-Vlaanderen zoals het er oorspronkelijk moet hebben uitgezien: de chevron rust op de zijden, de stelen wijzen naar boven.

 

LauwersBruggekleur.jpg1520 Lauwers Brugge -  Het wapenschild wordt afgebeeld in de geschiedschrijving van Brugge, waarin het huwelijk wordt vermeld van Barbel Lauwers  met Willem Van Steelandt. Jonkvrouw Barbel Lauwers was een dochter van Lieven Lauwers. Willem Van Steelandt werd er vermeld als overleden op 15 september 1570 te Brugge.

 

Dit wapen wijkt qua vormgeving sterk af van de andere gekende wapens. De achtergrondkleur is vermoedelijk een bewuste verwijzing naar de hoger vermelde verwante tak in Brugge die het vier-zwanen schild voerden.

Dit wapen werd ook gevoerd door Johan Lauwers, ridder van het Heilig Graf van Jeruzalem, vermeld tijdens het kapittel te Hoogstraaten op 25 maart 1558. Deze gebeurtenis, die ook elders wordt herdacht, bijvoorbeeld door een glasraam in de kapittelkerk Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel te Brussel, was een initiatief van 30 Vlaamse ridders van voormelde ridderorde. De bijeenkomst wordt gedocumenteerd in het archief van Simancas in Spanje. In het Spaans archief wordt er eveneens belangrijke briefwisseling bewaard van Koning Filips II met andere overheden betreffende deze onderneming.

Het familiewapen in het naslagwerk van Van Der Veken (afbeelding onder) is geen correcte weergave. In het wapen zoals dit voorkomt in het boek De Hooghe wijzen de stelen van de druiventrossen altijd naar boven, en rust de chevron op de basis onderaan. In het naslagwerk van Van Der Veken wijzen de stelen foutievelijk naar beneden en werd de chevron anders geplaatst.

WapensLauwens.jpg

 

image075.gifDit familiewapen bestond uit een rood schild met twee vechtende vogels in goud die elkaar confronteren en met de poot grijpen.

 

1550 Lauwers Holland - Het wapen van de families Lauwers van Holland lijkt op het eerste zicht weinig gemeenschappelijke kenmerken te vertonen met de andere gekende familiewapens. De vorm stemt overeen met die van het kleine wapenschild in het hart van het Gentse wapenschild.

Het wapen van de families Lauwens en Lauwers van Holland werd beschreven " de gueuels à deux combattants (oiseaux) affrontée d'or, jouant de la patte.”

Onder: het wapen zoals het voorkomt als schets in een naslagwerk van Van Der Veken.

WapensLauwens.jpg

image079.gifDit wapen bestond uit een azuur achtergrond met vier kleine zwanen zonder bek of poten (zgn. "merlettes") in zilver, drie bovenaan geplaatst, en één aan het punt onderaan op een smaragdgroene stomp van een afgekapte boom. In het midden bevindt zich een kleiner blazoen in het rood met een "chevron" of spits lopende balk in "hermelijn".

20091101 (4).jpg1550 Lauwers Gent - Het wapen van de families Lauwers van Gent bevat elementen van de andere gekende familiewapens. Merk de overeenkomst met de vier zgn. "merlettes" in het wapenschild van Brugge, de boomstronk en de chevron. In het Gentse familiewapen hebben de merlettes eerder het voorkomen van eenden dan van zwanen. Ook in het Brugse wapenschild rust de onderste vogel op een boomstronk. Het kleine wapenschild binnenin vertoont dan weer overeenkomsten met het Hollandse wapenschild.

Het wapen van de families Lauwens en Lauwers van Gent werd beschreven als " à quatre merlettes d'argent, trois rangées en chef en un en pointe, cette dernière perchée sur petit chicot de sinople en fasce. En coeur un écusson de gueules chargé d'un chevron d'hermine.”. Dit is het meest complex samengestelde familiewapen in de vondsten.

Het wapen zoals het voorkomt als schets in een naslagwerk van Van Der Veken (zie afbeelding hierna) maakte onterecht eenden van de zwanen.

WapensLauwens.jpg

LauwereynsdeDiepenhededeRoosendaele_small.bmpIn dit familiewapen kwam rechts in twee kwartieren het oudere wapen voor. Verder een gouden leeuw op rood en een zilveren arend op azuur.

 

Don Pedro Lauwereyns, die geboren werd in Lissabon, voerde het oorspronkelijke wapen met zwanen en laurierboom.

1570 Lauwereyns Brugge / Duinkerken (FR) - De familie Lauwereyns (de Diepenhede) de Roosendael voerde dit wapen vanaf de 16e eeuw. Het kwam in gebruik toen Peter Lauwereyns, geboren omstreeks 1545 te Vlissingen (NL), huwde met Susanne Poyte, de dochter van de heer van Roosendaele. Peter Lauwer(e)(y)(n)s was scheepskapitein in dienst van Spanje.

 

Peter Lauwereyns was een zoon van Peter Lauwereyns, heer van Zuyenkerke, die in 1539 te Vlissingen (NL) was gehuwd met Margriet Voet. (Zoon) Peter was eerder gehuwd in 1565 te Brugge met Esther De Timmerman, en hij hertrouwde omstreeks 1570 met de hiernaast vermelde Susanne Poyte. Het nieuw samengestelde wapen kwam voor in de volgende generaties. Het werd gevoerd door de kinderen van (zoon) Peter:

·         image086.jpgPeter Lauwereyns, gehuwd met Louise De Waele in 1593 te Duinkerken, heer van Roosendaele, Polinckhove, Swarthove. Hij was kapitein van de Spaanse cavalerie. Zijn dochter Louise Martine huwde in 1615 met Hendrik de Tanton in Gent, terwijl dochter Jacqueline de titel droeg van dame van Roosendaele, Polinckhove, Swarthove en in Duinkerken huwde met Antoon de la Houssoye, vicomte de Boidinghem.

·         Jacques Lauwereyns, kapitein van de Spaanse infanterie die naar Lissabon in Portugal trok. Zijn zoon Don Pedro Lauwereyns, die geboren werd in Lissabon zou het oorspronkelijke wapen met zwanen en laurierboom voeren.

·         Barbara Lauwereyns, in tegenstelling tot haar broers die in Vlissingen werden geboren, geboren in Duinkerken.

 

image023.gif

Het familiewapen bestond uit een zilveren achtergrond, met drie zwarte zwanen "merlettes") en een chevron in rood.

image043.jpg1636 Laureinsens Antwerpen / Brugge - Michiel Laureinsens, zoon van Michiel, overleed te Brugge op 8 augustus 1640. Hij werd geboren te Antwerpen en was  gehuwd met Marie Pallant, dochter van Daniel. Mogelijk ging het om een schrijfvariant van de familienaam.

De familie voerde een wapen dat gelijkaardige elementen bevatte als de familiewapens Lauwers met zwanen in het graafschap Vlaanderen. Het helmteken bevat een zwarte zwaan, in vergelijking met het helmteken van 1477 met zilveren zwaan.

 

image089.gifDit familiewapen bestond uit een zilveren achtergrond, met drie zwarte zwanen zonder bek of poten (zgn. "merlettes") bovenaan en een zwarte dwarsbalk

 

1652 Lauwers West-Vlaanderen - Eén wapen van de families Lauwers van West-Vlaanderen vertoont oor het bovenste gedeelte veel gelijkenissen eerdere familiewapens, en het werd ook gevoerd door een familie Lauwers in Brugge in de 17e eeuw. Het werd vermeld bij het overlijden van Charles Blomme, schepen van het Land van de Vrije. Verwante families waren Greboval, Dausque, Wrekere, Deschamps, Van Marievoorde, Capelle, Allaert, Barbesaen, Rijcel, Zuutpeene en Blomme.

 

image090.jpgDit wapen werd beschreven als " d'argent à la fasce de sable, accompagné de trois merlettes du même chef, rangées en chef." De dwarsbalk was ook een erkenning van de dienst als kruisvaarder.

 

Het wapen zoals het voorkomt als schets in een naslagwerk van Van Der Veken maakte onterecht eenden van de zwanen (hierna). Rechts het wapen zoals het voorkomt in het boek De Hooghe in 1652.Van Der Veken maakte onterecht eenden van de zwanen.

WapensLauwens.jpg

 

Merk ook de gelijkenissen met één van de wapens van de heren van Cadzand uit 1571. Dit is allciht geen toeval: de familie Lauwereyns van Diepenhede zou afstammen van een tak van de heren van Cadsant.

De oudst bekende naamvermeldingen van voorouders Lauwens en Lauwers in de 13e eeuw leidden tot de omgeving van Brugge. Het oudst bekende familiewapen uit 1247 bevat Scandinavische elementen die naar een Viking oorsprong lijken te verwijzen. Dit familiewapen bestond uit drie zwanen zonder poten, zogenaamde merlettes. Volgens heraldische symboliek duiden de pootloze vogels op het verlaten van de moedergrond, terwijl het aantal een christelijke symboliek inhoudt, verwijzend naar de Heilige Drievuldigheid, als erkenning van deelname aan de kruistochten. De boomstronk die in sommige schilden voorkomt, duidt dan weer op een 'verankering' op nieuwe bodem.

De zwanen zijn het meest voorkomende gemeenschappelijke element in de verschillende familiewapens sinds de 13e eeuw.

 

 

 

 

 

 

Familiewapens van naamverwante families in het heraldisch register

naam (referte)

beschrijving

commentaar

Lauer (1)

De sable, à un homme issant, mouv. d'un tertre de sinople, habillé d'or, coiffé d'un bonnet du même, tenant de sa main dextre une faucille d'or en pal, le tranchant vers senestre, et de sa main senestre une grappe de raisins au naturel. Een zwart schild met daarop een man in het goud gekleed, met gouden hoed, die bewegend van een sinopel (groene) plek, met in de rechtse hand een gouden sikkel die naar links wijst en in de linkerhand een tros druiven, in natuurlijke kleur geschilderd (blauw of groen).

Een man in goud, met een gouden sikkel en druiventros. Druiventrossen komen ook voor in (24), al lijkt dit eerder toeval.

Lauer (2)

Écartelé: aux 1 et 4, d'or, à la bande ondée d'azur; aux 2 et 3, de gueules, à un griffon d'or, supportant de ses pattes une tête de Sarrasin au naturel. Sur le tout de sable à une roue de moulin d'argent. Trois casques couronnés. Vierdelig schil met twee azuurblauwe kwartieren en twee rode, met een gouden griffoen die in de poten een Sarceen (Moor) houdt, en een kroon bovenop het schild.

Met een gouden griffioen die in de poten een Sarrasin (Moor) houdt, en een kroon bovenop het schild. Zie ook Saracenen in het wapen (19). Mogelijk was dit een verwijzing naar de deelname aan een kruistocht in Spanje.

Laurens (3)

De gueules, à trois croisettes d'argent. Rood schild met drie zilveren balken.

Kleurencombinatie zoals in (19).

Laurens (4)

Coupé d'azur sur argent, au lion de l'un en l'autre. Tweedelig zilveren en azuurblauw schild, met over beide helften een leeuw.

Met leeuw, kleur onbekend. Dit dier komt ook voor in (26) en in (27).

Laurens (5)

D'argent, à un laurier de sinople, terrassé du même. Zilveren schild met een laurier in sinopel, op een sinopel bergje.

Laurier in sinopel, zoals in (7) en (21).

Laurens (6)

De sable, à la fasce ondée d'or, acc. de trois étoiles d'argent. Zwart schild met een horizontale balk in goud en drie zilveren sterren.

Drie zilveren sterren.

Laurens (7)

D'argent, à un laurier de sinople, au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Azuurblauw schild met een laurier in sinopel en drie gouden sterren.

image044.jpgLaurier in sinopel zoals (5) en (21) en drie gouden sterren.

Qua beschrijving, vertoont het schild gelijkenissen met het wapen van de familie Lauret in Zeeuws-Vlaanderen (zie rechts), al zou het schild volledig azuurblauw moeten zijn.

Laurens (8)

D'azur, à un chêne arraché d'or, accosté de deux sangliers affrontés du même. Azuurblauw met chêne (soort groen) met twee everzwijnen in goud.

Met twee everzwijnen in goud.

Laurens (9)

D'argent, à un arbre de sinople, et une bande de gueules, brochant sur le tout. Zilveren schild met een rode band en een boom in sinopel.

Boom in sinopel en een band van ringen.

Laurens (10)

Coupé: au 1, de gueules, au cheval gai d'argent; au 2, d'argent, au sautoir de gueules. Tweedelig rood en zilver schild met een zilveren paard op het rode gedeelte en een rood Sint-Andreaskruis "X" op het zilveren gedeelte.

Een zilveren paard.

Laurens (11)

Coupé: au 1, de gueules, au cheval gai d'argent; au 2, d'argent, au sautoir de gueules. Tweedelig rood en zilver schild met een zilveren paard op het rode gedeelte en een rood Sint-Andreaskruis "X" op het zilveren gedeelte.

Hetzelfde schild als hierboven vermeld.

Laurens (12)

D'argent, à la fasce, acc. en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout de gueules. Zilveren  schild met een horizontale rode balk en drie rode sterren, twee bovenaan, en één in de punt onderaan.

Drie rode sterren.

Laurens (13)

D'azur, à l'aigle éployée d'argent. Casque couronné. Azuurblauw met zilver, met kroon bovenop het schild.

 

Laurens (14)

De gueules, à un coeur d'or surmonté d'une croisette du mesme, le tout embrassé de deux palmes d'argent, les pieds passés en sautoir. Rood schild met een gouden hart omringd door twee zilveren palmen die rusten op een bergje.

Twee zilveren palmen.

Laurens (15)

Un gril carré, la tige en haut pourvue d'un anneau, acc. de trois étoiles, 2 en chef et 1 en pointe (le gril accosté des initiales R L).

Drie sterren.

Laurens (16)

D'azur, à la fasce d'argent, ch. d'une tour de gueules, et acc. en chef de trois oiseaux d'or, perchés sur des chicots du même, et en pointe d'un lévrier couché d'argent. Azuurblauw met een zilveren horizontale balk met drie gouden vogels en een slapende windhond in zilver.

Drie gouden vogels, een slapende windhond.

Laurens (17)

D'argent, à une herse de labour triangulaire de sable, posée au canton senestre du chef, et deux roses accostées de gueules, en pointe, boutonnées d'or, barbées de sinople, au franc-quartier d'argent, ch. d'une aigle éployée de sable. Zilver met zwart driehoekig hekwerk en drie rode rozen.

Drie rode rozen op een zwart driehoekig hekwerk.

Laurens (18)

D'azur, à un dextrochère de carnation, vêtu de gueules, paré d'argent, mouvant du flanc d'une nuée du même, tenant une épée en pal aussi d'argent, la garde et la poignée d'or, acc. en chef d'un soleil d'or, à dextre et d'une lune en croissant d'argent, à senestre. Azuurblauw, met linksboven een vierde kwartier in het rood met zilveren rand en een zilveren (en roze?) maan, met een zilveren degen, en bovenaan rechts een gouden zon.

Zilveren degen, gouden zon en zilveren maan.

Laurens (19)

D'azur, à trois têtes de Sarrasin mal-ordonnées au naturel, tortillées d'argent et de gueules, le champ chaperonné-ployé: à dextre d'argent à la tête et col de l'aigle de Prusse, à senestre d'argent à trois bandes de gueules. L'écu bordé d'or. Casque couronné.

De arend van Pruisen, gecombineerd met de zilveren met gouden balken zoals in (3). De Saracenen hoofden doen denken aan het wapen (2). Mogelijk was dit een verwijzing naar de deelname aan een kruistocht in Spanje.

Laurens (des) (20)

Les armes précédentes.

Voormelde wapenschilden.

Laurens (des) (21)

D'or, à un laurier de sinople, au chef d'azur, ch. de trois étoiles d'or. Azuurblauw schild met een laurier in sinopel en drie gouden sterren.

Een laurier in sinopel zoals (5) en (7) en drie gouden sterren, combinatie zoals (5).

Lauwers (22)

De gueules, à deux combattants (oiseaux) affrontés d'or, jouant de la patte. Een rood schild met twee gouden vogels die vechten met hun poten (en een chevron vormen).

Dit familiewapen werd gevoerd door families in Holland in de 16e eeuw (zie hoger). De afgebeelde vogels zouden merels zijn.

Lauwers (23)

D'argent , à la fasce de sable, acc. de trois merlettes du même, rangées en chef. Een zilveren achtergrond met een zwarte balk en 3 merlettes in het zwart, bovenaan geschikt.

Dit is het hoger vermelde familiewapen uit 1652 te Brugge (zie hoger). De afgebeelde vogels lijken eerder korthalzige zwanen of eenden.

Lauwers (24)

D'azur, au chevron d'argent, acc. de trois grappes de raisins d'or, sans feuilles, les queues en haut. Een azuurblauw schild met drie druiventrossen in goud, de stelen opwaarts, zonder bladeren, met een zilveren chevron.

Dit wapen werd gevoerd door Barbel Lauwers in 1520 te Brugge (zie hoger).

Lauwers (25)

D'azur, à quatre merlettes d'argent, 3 rangées en chef et 1 en pointe, cette dernière perchée sur un petit chicot de sinople en fasce. En coeur un écusson de gueules ch. d'un chevron d'hermine. Azuurblauw schild met vier zilveren merlettes (zwanen zonder bek of poten) waarvan drie bovenaan geschikt en één in de punt onderaan rustend op een smaragdgroene boomstronk. Centraal een klein schildje in het rood met daarin een chevron in hermelijn (kleur niet nader bekend).

Dit is het wapen gevoerd door de families Lauwers in Gent in de 16e eeuw (zie hoger). Dit is een eerder complex schild dat elementen combineert van schild (23) en (de vorm, maar niet de kleur, van de merlettes bovenaan) en het oudst voorkomende schild (30) (de schikking en kleur van de merlettes, de achtergrondkleur en de stronk, al spreekt men hier eerder van een stuk hout). De afgebeelde vogels lijken eerder korthalzige zwanen of eenden. Het middenste schildje zou kunnen verwijzen naar schild (24) qua vorm, al wijkt de achtergrondkleur af van dit schild.

Lauw (26)

D'azur, au lion d'or, couronné du même, lampassé de gueules, tenant une épée d'argent, garnie du second. Een azuurblauw schild met een gouden leeuw, roodgetongd, die een zilveren degen vasthoudt.

Een gouden leeuw met rode tong die een zilveren degen vasthoudt.

Lauwaerts (van) (27)

D'argent, au lion de gueules. Een zilveren schild met een rode leeuw er op.

Rode leeuw. Dit dier komt ook voor in (4) en (26), kleur niet bekend.

Lauwe (de) (28)

D'argent, à trois fers de moulin de gueules (V. de Lu.). Een zilveren schild met drie molenijzers in het rood.

Met drie molenijzers (X-vorm met vierkant of ruit figuur in het midden).

Lauwe (de) (29)

D'argent, semé de billettes de gueules, au franc-quartier d'azur, ch. d'une grue d'argent, becquée et membrée de gueules. Zilveren schild met rode rechthoekige blokjes, met in het midden een azuurblauwe blok en daarin een watervogel, rood gebekt en gepoot.

Rood gebekte en gepote zilveren watervogel.

Lauwers (30)

(Geen beschrijving voorhanden) Een azuurblauw schild met 4 merlettes (zwanen zonder bek of poten) waarvan drie bovenaan geschikt en één in de punt onderaan rustend op een smaragdgroene boomstronk. De 'merlettes' waren vermoedelijk in zilver.

Dit is het (tot nu toe) oudst bekende schild dat teruggaat tot 1500 in Brugge (zie hoger). De kleur van de boomstronk was eerder (smaragd)groen i.p.v. bruin zoals ingeschilderd in het boek De Hooghe; "sinopel" werd vermeld in het Gentse schild (25). De afgebeelde vogels lijken eerder langhalzige zwanen. Elementen van dit wapen komen terug in (23) en in (25).

Laureins (31)

De gueule à la croix d'argent cantonné de douze los. d'or. 3 à chaque canton, aboutées en pal. Rood (keel) met een zilveren kruis, gevierendeeld (gekartonneerd) met 12 ruiten van goud, 3 in elk kanton, paalsgewijze (drie boven elkaar in elk vierde deel) geplaatst.