Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

image004.jpg

 

"In the picture" serie

De artikels in deze reeks zijn raadpleegbaar via de Blog-pagina.

image005.jpg

Meer informatie over deze foto uit 1933 vind je hier.

 

 

GDRP / AVG / Privacy

 

In het kader van de Europese GDRP 2016/679 [Algemene verordening gegevensbescherming], wordt enkel beeldmateriaal bewaard en/of gepubliceerd van levende personen met relevantie tot het genealogisch project ['minimale gegevensverwerking' uit oogpunt van genealogisch onderzoek] en met toestemming van de betrokken personen of de ouder of wettelijke vertegenwoordiger [ingeval van minderjarigheid], meestal de verstrekkers van het beeldmateriaal.

Deelnemers aan dit familieproject houden alle rechten op inzage, op aanpassing en op wissing van gegevens en foto's [portretrecht]. Er is geen gegevensoverdraagbaarheid buiten de context van dit familieproject en dit (vrijwilligers-)initiatief heeft geen commerciŽle doeleinden. Voor aanvullingen of aanpassingen van gegevens: contacteer: patrik@ laurentii.be.

 

Digitaal beeldmateriaal

Het audiovisuele materiaal is enkel toegankelijk voor medewerkers aan dit project via het digitaal archief (zie Documenten).

 

Zie ook algemeen overzicht contributies.

 

image011.jpg

 

 

 

Auteursrecht / Citaatrecht / Portretrecht

 

Dit is een familieproject zonder commerceel oogmerk, met een educatief-informatieve doelstelling. We leggen de grootste zorgvuldigheid aan de dag om de rechten van auteurs en beeldmakers te respecteren, zoals we dit ook verwachten voor het eigen materiaal in deze publicatie*. De teksten en meeste foto's en afbeeldingen vallen onder het auteursrecht van laurentii.be. Bij beeldmateriaal uit andere bron, wordt een verklaringopgenomen op de respectievelijke pagina's in de linkerkolom met bronvermelding en/of verwijzing naar de auteur of beeldmaker en het toepasbaar copyright [Creative Commons licentie, Public Domain, toestemming of licentie binnen de context van dit project, ...].

 

Dezelfde zorgvuldigheid wordt aan de dag gelegd voor aspecten als citaat- en portretrecht.

 

Mocht u een inbreuk vermoeden of onvolkomenheden vaststellen in de bronvermelding, gelieve rechtzetting te vragen via contact: patrik@ laurentii.be.

 

* Reproductie enkel mits uitdrukkelijke toestemming en bronvermelding voor niet-commerciŽle doeleinden.