Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

In de hernieuwde versie van deze pagina werden de gezinsreconstructie codes toegevoegd.

 

Voetnoten

 

1 Alternatieve schrijfwijzen van de familienamen waren Lauwerens, Laurens, Lauwens, Laurin, (van) Duermael, (van) Durremael, (van) Dormael, Van Dormael en Joostens, Goossens. In het Latijns werd de voornaam van Joris weergegeven als Gregorius, in het Frans als Grégoire.

2 Met dank aan Mark Behets, de Ware Vrienden van het Archief: “Schepenregister Mechelen nr. 225 f° 216r, akte van 9 dec 1603: Christijne Duermans, weduwe van Joris Lauwers , voor het vruchtgebruik; haar zoon Merten Lauwers  en haar dochter Marie Lauwers , voor de eigendom; verkopen de twee derde delen van een stede met het huis en de grond, groot omtrent 1 dagwand, gelegen te Hombeek in de Cattestraat, aan Margriet Lauwers  (x Philip Vermeeren) die het derde derdedeel reeds bezit.”.

3 Corneel Van Dormael (Duermans) was in 1520 in Leuven gehuwd met Barbara van der Borght. De nakomelingen vestigden zich voornamelijk in de omgeving van Leuven, naast Mechelen een andere belangrijke hertogelijke stad in het toenmalige hertogdom Brabant. Zie ook verhaal uit 1477.

4  Met bijzondere dank aan Gerard Lemmens uit East Sussex, UK. De afbeeldingen werden door hem gezien in 2005 in het Philadelphia Museum of Arts.

5 Zie ook verhaal uit 1570.

6 Boudewijn Lauwereyns image086 (generatie VII) uit Aardenburg, NL, was geboren omstreeks 1420 als zoon van Jacques Laurin image086 en Pasquine Goedertier, was er omstreeks 1445 gehuwd met Josine de Maecht] en was omstreeks 1451 via een concubine (maîtresse) in Brugge vader van de eerder genoemde Jerome, die heer werd van Watervliet.

7 Bronnen: huizenonderzoek Mechelen, registers van de weeskamers.

8 De familie was verwant met de Lauwereyns familie van Vlaanderen via de stamlijn Frans-Vlaanderen (Berg-Saint-Vinox en Duinkerken) en Ieper, zoals gedocumenteerd in de generaties VII tot X.

9 De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1303-1796, 2007-2018.

10 RAG, Raad van Vlaanderen, nr. 33 383, item 9. Jacob was de zoon van Isabeau Laroy, gewettigd in 1509.

Vandamme, Loyauteit of machtswellust, p. 39.

11 Filips de Kale, hertog van Bourgondië en Graaf van Vlaanderen, legde in de jaren 1380 de basis voor de Bourgondische heerschappij. Die kreeg bij het aantreden van  Antoon van Bourgondië in 1406 zijn beslag en werd officieel in 1430.  De best gedocumenteerde migratie van verwante  families uit het Graafschap Vlaanderen naar Mechelen viel in deze en de volgende période opvallend samen met de Bourgondische overheersing. Filips  de Kale creëerde alleszins een soort pro-Bourgondische partij binnen de elite, « die van de graaf « (Zie onder meer de studie “De politieke rangorde en hiërarchie in de steden van het laatmiddeleeuwse hertogdom Brabant” van Mario Damen, Universiteit van Amsterdam, 2018).

image002.jpg

(c) Afbeeldingen heraldische wapens uit private collectie Gerard Lemmens, East Sussex, UK - de kaart is een bewerking van (c) Google, 2016 onder gebruikerslicentie. – Houtsnede Sebastiaan Münster, 1651, uit privé collectie, onder Public Domain.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1568 Lauwers-Van Dormael, Mechelen O.L.-Vrouw / Hombeek [MEC XI – 000145]

Joris Lauwerens Afbeelding met tekst, logo, symbool, tekenfilm

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde omstreeks 1568 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van Dormael Christina (Chrystine)1. Het gezin woonde in de Kattestraat te Hombeek. Gregorius ‘Joris’ Lauwerens werd geboren omstreeks 1540 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle als zoon van Lauwerens Johannes en Catharina van der Borght [ZIE MEC X – 000063b]. Christina van Dormael werd vermeld als weduwe van Joris in een Schepenakte van Mechelen op 9 december 1603 (S.A.M. Fonds G Schepenregisters Serie I 225 f° 216r). Er was een eerdere vermelding op 29 maart 1603 waarin werd vermeld “de kinderen wijlen Joris(S.A.M. Fonds G Schepenregisters Serie I 225 f° 82r).

Ouderlijk gezin: Lauwerens-van der Borght, 1539 Mechelen [MEC X – 000097b]

 

·         Maarten Lauwers  werd geboren omstreeks 1568 te Hombeek [ZIE MEC XII - 000192].

·         Margriet Lauwers  werd geboren omstreeks 1569 te Hombeek [ZIE HOM XII – 000113].

·         Maria Lauwers werd  geboren omstreeks 1570 te Hombeek.

 

 

Familie van Joris Lauwer(en)s

Joris was geboren in Mechelen kort voor de ontploffing aan de Zandpoort plaats vond in 1546 die een aanzienlijk deel van de stad verwoestte. Hij woonde al in Hombeek toen in 1572 de Spaanse Furie losbrak in Mechelen. Joris Lauwers (Laurens, Lauwerens) kwam uit een vooraanstaande familie uit Brugge die zich de generatie ervoor vestigde in Mechelen. Zijn overgrootvader Jerome Lauwereyns van Watervliet Afbeelding met symbool, embleem, wapen, clipart

Automatisch gegenereerde beschrijving had er een stadspaleis gehad tot 1508, maar de grootvader van Joris, Jacques Lauwereyns, mocht het familiewapen niet voeren omdat hij de zoon was uit een buitenechtelijke relatie van Jerome met Isabeau Laroy.

 

Zowel de banden met de nakomelingen uit een eerste migratie naar het hertogdom Brabant als met andere inwijkelingen Lauwereyns uit de tweede migratie werden aangehaald onder zijn grootvader Jacques Lauwereyns, die als buitenechtelijke zoon van voormelde Jerome werd erkend in 150910. Jerome erkende zijn nakomelingen en liet hen in zijn testament niet onbemiddeld achter.

 

Zijn voorouders waren afkomstig van de naar Mechelen geïmmigreerde Brugse stamlijn Lauwereyns, van wie de Mechelse nakomelingen voornamelijk gingen bij de namen Lauwers, Laurens en Lauwens. De streek was de regio Hombeek, Zemst, Humbeek, Nieuwenrode, Kapelle-op-den-Bos, Tisselt, Heffen-Heindonk en Leest, waartussen de gedocumenteerde woonplaats van de familie sinds 1517 (omgeving van de Lepelstraat en de Kattestraat te Hombeek) centraal lag, en Mechelen (parochie Onze-Lieve-Vrouw aan de Dijle). Tegelijk waren er relaties met de stamlijn Haacht-Werchter vanaf de generatie van Joris Lauwers en de banden werden versterkt met de oudere Brabantse stamlijn van Grimbergen-Humbeek en Meise waarvan nakomelingen ook in de Mechelse stadswijk Nekkerspoel een leven hadden uitgebouwd tot de verwoesting van die wijk tussen 1546-1579.

 

Van de kinderen van Joris weten we dat van Maarten Lauwers  de afstammelingen bekend zijn tot in onze tijd. Van Margriet Lauwers weten we dat zij omstreeks 1589 huwde met Philip Vermeeren en op 28 oktober 1625 te Mechelen, net als haar echtgenoot, aan een besmettelijke ziekte overleed in het klooster van de zwartzusters te Mechelen. Dat was vier dagen na haar echtgenoot die er op 24 oktober 1625 overleed. Merk dat Philip Vermeeren peter was van Philip van Dormael, gedoopt op 22 december 1605 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw als zoon van Bernard van Dormael en Liesbeth Schreven. Meter was Margriet van den Slachmeulen, een zus van Maartens eerste echtgenote. Maria Lauwers werd in december 1603 nog vermeld als in leven2. De families van der Borght, van der Meeren (Vermeeren) en van Woluwe, namen die opduiken in het nageslacht van Joris, waren van oudsher verwant in het hertogdom Brabant.

 

Een achternicht van Joris, dochter van Karel Lauwereyns image086 en Anna Uwens [ZIE MEC XIII - 000283], Magdalena Lauwers image086, werd gedoopt op 20 april 1621 te Mechelen Sint-Jan en was gehuwd met Karel de Schiettere. Haar dochter Petronella Charlotte de Schietere, huwde op 31 maart 1658 met de graaf François le Cocq, heer van Humbeek, Vulverghem, Waerde, la Motte. Dat was één van de mogelijke verklaringen waarom Lauwens later de bijnaam “die van de graaf” meekregen in Leest in de periode dat Peter Lauwers  er in 1655 huwde met Jeanne Persoons, al leek het er in Mechelen op dat de bijnaam al eerder was ontstaan als verwijzing was naar de inwijkelingen uit het graafschap Vlaanderen die dienden in het gevolg van de Bourgondische graaf11.

 

Verwante Lauwereyns in Mechelen uit de nieuwste immigratie waren onder meer gehuwd met Muissart. Dit waren Jan Lauwereyns image086 die in 1528 in Mechelen was gehuwd met Barbara Muissart [ZIE MEC X – 000063] en Damien Lauwerens image086 in Mechelen gehuwd met Margriet Muissart [ZIE MEC X – 000065]. Damien  was heer van Frelingien, thans een gemeente in het arrondissement Rijsel in Frans-Vlaanderen. De overgrootmoeder van hun echtgenotes, Maxelande le Cocq was overigens gehuwd geweest met Boudewijn Muyssart.

 

De gemeenschappelijke betovergrootvader van deze Lauwereyns families was Boudewijn Lauwereyns image086 uit Aardenburg, NL6. Boudewijn was geboren omstreeks 1420, was omstreeks 1445 in Aardenburg gehuwd met Josine de Maecht en was omstreeks 1451 via een concubine in Brugge vader van Jerome Lauwereyns , de heer van Watervliet en grootvader en naamgenoot van voormelde Jerome, die ook in Mechelen een residentie had.

 

Een andere verwante was Antoon Lauwens   die omstreeks 1564 te Werchter huwde met Anna Vivens (Vivijs, Vevens) en die de stamlijn Werchter zou inzetten.

 

Een andere verwante familie in het Mechelse was die van de familie Lauwereys (Lauwerijn, Lauwerin, Laurens), heren van Terdeghem8. Joost  Lauwereys image056was geboren in 1489 te Mechelen als zoon van Nicolaas Lauwereys image056, geboren omstreeks 1464 te Gent. Zij waren heren van Terdeghem en Joost was in 1514 te Gent gehuwd met Johanna de Gros. Joost werd extraordinaris raadsheer van de Grote Raad van Mechelen en overleed op 6 november 1527 te Mechelen. Een kleinzoon, Ferry Lauwereys image056, heer van Terdeghem, was gehuwd met Anne du Chasteler en overleed er op 31 december 1624. Deze Ferry had een zus Margriet Lauwereys image056 die ook in Mechelen resideerde.

 

 

Andere vermeldingen van generatiegenoten met de familienaam in het Mechelse

 

… vonden we in diverse registers7. Het ging meestal om nakomelingen van een oudere verwante lijn in het hertogdom Brabant. In de eerste helft van de 16e eeuw waren naamgenoten vaak afkomstig uit de parochie Nekkerspoel die in 1546 met de ontploffing aan de Zandpoortvest grotendeels werd verwoest.

 

·         Michael Lauw(a)er(t)s was op 21 mei 1530 te Mechelen Sint-Jan gehuwd met Jacomine van Braendonck [ZIE MEC X – 000075]. Michael Lauwers werd geboren omstreeks 1500 in Mechelen Nekkerspoel als zoon van Maarten Lauwers Afbeelding met tekst, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056]. Hij was een broer van de hierna vermelde Gielis Lauwers.

·         Willem Lauw(a)er(t)s was op 14 november 1530 te Mechelen Sint-Jan gehuwd met Liesbeth “Lijsbeth” Vermessien [ZIE MEC X – 000076]. Hij was afkomstig van Leuven.

·         Gielis Lauwers image086 huwde op 17 juni 1537 te Mechelen Sint-Jan met Katrien “Katelijne” Holaerts [ZIE MEC X – 000084]. Hij was voor het huwelijk woonachtig in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw en werd geboren op Nekkerspoel te Mechelen als zoon van Maarten Lauwers Afbeelding met tekst, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056].

·         Johanna Lauwers image086 was in augustus 1544 te Mechelen Sint-Jan gehuwd met Peter De Voocht [ZIE MEC X - 000094], en werd vermeld in de registers van de Weeskamer te Mechelen in 1545. Zij was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel en werd geboren omstreeks 1519 als dochter van Gielis Lauwers image086 op Nekkerspoel [ZIE MEC IX – 000058].

·         Frans Lauw(a)er(t)s Afbeelding met tekst, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 17 september 1545 te Mechelen Sint-Jan met Margriet van Binnebeke => ook Lauwaerts [ZIE MEC X – 000099]. Frans werd geboren omstreeks 1516 te Mechelen op Nekkerspoel, het stadsdeel dat in 1546 grotendeels verwoest zou worden door de ontploffing aan de Zandpoort, als zoon van Gielis Lauwers Afbeelding met tekst, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX – 000058] en werd begraven op 24 februari 1564 te Mechelen Sint-Jan. Het koppel werd vermeld in schepenaktes van Mechelen in 1572. De familie Van Binnebeke telde onder meer metsers in de volgende eeuw.

·         Jan Lauwers image086 was te Mechelen gehuwd met Katelijne Berchs in 1551. Hij was eerder gehuwd omstreeks 1540 met Margriet De Boelpaepe [ZIE GRI X – 000080] en werd geboren omstreeks 1515 als zoon van Jan Lauwers Afbeelding met tekst, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE GRI IX – 000059].

·         Barbara Lauwers image086  “Bayken” was in 1559 te Mechelen gehuwd met Jan van den Plasse [ZIE MEC X – 000075c]. De laatste familie was al in de vorige eeuw verwant via de stamlijn in Huldenberg. Van den Plassche Johannes werd vermeld als haar weduwnaar op 27 juni  1560 in de Schepenregisters van Mechelen (S.A.M. Fonds G Schepenregisters Serie I 185 f° 113r). Het koppel werd vermeld in het register van de Weeskamer van Mechelen op 5 februari 1559 (S.A.M. Weeskamer 6 f° 122).

·         Peter Lauwerens image086 huwde in april 1559 in Mechelen Sint-Jan met Barbara Lambrechts alias van Haecht => ook Lauwereijs [ZIE MEC XI – 000127]. Zij was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Peter Lauwerens werd geboren omstreeks 1531 als zoon van Willem Lauwerens image086 en Petronella Deijlaerts [ZIE MEC X – 000074]. Hij hertrouwde op 6 februari 1563 te Mechelen Sint-Jan met Maria Van Onderschot [ZIE MEC XI - 000133]. De familie van Onderschot was te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw ook verwant met van Dormael (van Duermans). 

·         Rumoldus Lauwers image086  (Romment) huwde in oktober 1576 in Mechelen Sint-Jan met Elisabeth Cristeen (Lijsbeth) => ook Lauwerijs, Kerstens [ZIE MEC XII – 000157]. Zij was afkomstig van Mechelen Sint-Katelijne. Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1546 als zoon van de hoger vermelde Jerome Lauwers image086  en Catherine Van der Borght [ZIE MEC XI - 000097] en was een broer van Joris. Hij werd begraven op 4 mei 1617 te Mechelen Sint-Jan.

·         Jan Lauwens image086 huwde op 24 mei 1579 te Mechelen Sint-Rombout met Anna Van Laer => ook Laureijs [ZIE MEC XII - 000164]. De ondertrouw vond plaats op 14 mei 1579. Jan Lauwers hertrouwde met Judith Cornelis en werd begraven op 14 januari 1587 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Rombout Lauw(a)er(t)s image086  “Reynbout” huwde op 14 april 1587 te Mechelen Sint-Jan met Geertrui Rub(b)ens blijkens een melding in het huizenonderzoek in 1544 en bij de weeskamer van Mechelen in 1563. in het Schepenregister van Mechelen op 10 juli 1563 (S.A.M. Fonds G Schepenregisters Serie I 187 f° 114r) werd de echtgenote vermeld als Gertruide de Kempenaere alias Robbens [ZIE MEC X - 000096].

·         Roelant Lauwers image086  (Laurens) huwde op 14 april 1587 te Mechelen Sint-Jan met Philippotte van den Brande [ZIE MEC XII - 000183]. Getuige bij het huwelijk was Hendrik Lauwers (ook Laurin, Laureins). De ondertrouw had plaatsgevonden op 4 april 1587.

·         Rombout Lauwers image086 was gehuwd met Margriet Somers alias Hillens op 13 oktober 1591 in Mechelen Sint-Pieter en Paul [ZIE MEC XII - 000196]. Er was een melding in de weeskamer van Mechelen in 1594. Hij hertrouwde op 18 januari 1603 in Mechelen Sint-Jan met Clara Van den Eynde [ZIE MEC XII - 000238].

 

 

Afbeelding: Mechelen in 1561 op een houtsnede van Sebastiaan Münster

 

 

Van Dormael

 

Als startpunt van onze stamlijn Lauwers en Lauwens kozen we Joris Lauwers   (Lauwerens, Laurens), die in 1570 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw huwde met Christine Van Dormael (Duermans).

 

In een akte van 9 december 1603 in het Schepenregister te Mechelen, werd vermeld hoe Christine Duermans, weduwe van Joris Lauwers , voor vruchtgebruik een stede met het huis en de grond, ongeveer een dagwand groot, gelegen aan de

image011.jpg

Kaart: de Kattestraat in Hombeek

Kattestraat te Hombeek, overliet aan haar dochter Margriet Lauwers . Margriet was gehuwd met Philip Vermeeren, en zij had een broer Maarten en een zus Marie2.

 

De familie Duermans (Deurmaels, Doermaels, Dormael) werd meerdere malen vermeld in de Onze-Lieve-Vrouw parochie van Mechelen en was er rond de eeuwwisseling onder meer verwant met de families Vertommen (Vertonghen, Vertongelen), Peeters, Puttemans, Somers, Van Hove, Van Winghe (Van Win), Bosmans, Herdiers, Langneus (Langenus), Van de Kerckhove, van den Driessche, Willems, Van Thielen. Er waren ook verwantschappen met van der Borght elders in Vlaams-Brabant3.

 

image014.jpg

1621 - Brandgeschilderd raam van het familiewapen van Matheus Van Dormael 4.

image015.jpg

1621 - Brandgeschilderd raam van het familiewapen van de met Matheus verwante familie Van den Driessche4.

 

Joris Lauwers is niet de oudste bekende stamouder van deze stamlijn. We weten meer over zijn verwanten en voorouders. Omdat sinds het huwelijk van Joris met Christine de afstamming gedocumenteerd is tot in ‘onze’ tijd, spreken we vanaf zijn huwelijk van de Hombeeks-Leestse stamlijn5.

 

Verwantschappen Van Dormael (Duermans) in Mechelen 1600-16209

 

datum

gebeurtenis

doopgetuigen

1600-02-12

Doopsel van Maria Van Durremael, dochter van Hans Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen Sint-Rombouts.

Peter was Hans Lambrechts [zie verwantschap in 1559], meter was Maria Goijers.

1602-06-28

Doopsel van Peter Dormael, zoon van Jan Van Dormael, in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Peter Joossens [zie verwantschap in 1593], meter was Anna Van Leuven.

1604-09-29

Doopsel van Michael Van Doremael, zoon van Antoon Van Dormael en Margriet De Greve in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw.

Peter was Michiel De Molder, meter was Jeanne Van Eecaut (Eeckhout).

1605-01-01

Doopsel van Anna Van Doormael, dochter van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Jan Mommaerts, meter was Anna Van Aken.

1606-09-07

Doopsel van Jacques Van Doerermael, zoon van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Jacques Balemans, meter was Clara Verbist.

1606-11-27

Doopsel van Jan Van Doeremael, zoon van Antoon Van Dormael en Margriet De Greve in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw.

Peter was Mattheus Vander Jeucht, meter was Liesbeth Van den Bossche.

1608-04-21

Doopsel van Katrien Van Doremael, dochter van Antoon Van Dormael en Margriet De Greve (De Greef) in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw.

Peter was Peter Van (den) Wijngaert, meter was Katelijne De Greve (De Greef).

1608-08-05

Doopsel van Clara Van Doormael, dochter van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Urbain De Maeijer, meter was Barbara Coomans.

1610-09-24

Doopsel van Jan Van Doormael, zoon van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Luc Goijers, meter was Jeanne Van Bessem.

1610-10-07

Doopsel van Michiel Van Doremael, dochter van Antoon Van Dormael en Margriet De Greve in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw.

Peter was Michiel De Mulder, meter was Barbara Cappers.

1612-06-07

Doopsel van Margariet Van Doormael, dochter van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Michael Walschaerts, meter was Margriet (Van) de Greve.

1613-06-20

Doopsel van Jan Baptist Van Dormael, zoon van Antoon Van Dormael en Margriet De Greve (De Greef) in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw.

Peter was Jan Van Dormael, meter was Liesbeth Van de Wille.

1614-09-11

Doopsel van Antoon Van Doormael, zoon van Jan Van Dormael en Barbara Van den Broeck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Gommaar Taveniers, meter was Katrien Van den Broeck.

1618-07-22

Doopsel van Corneel Van Doormael, zoon van Jan Van Dormael en Yvonne Verdonck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Corneel Peeters, meter was Liesbeth Krefiz (Crevits).

1619-12-01

Doopsel van Florentine Van Doormael, dochter van Jan Van Dormael en Yvonne Verdonck in Mechelen, Hanswijkparochie.

Peter was Christophe Van Loven (Leuven?), meter was Florentine Van Limborch (Limburg).

 

Merk ook dat Marie Van Onderschot meter was van Marie van Dormael, dochter van Jan Van Dormael en Katrien Boets, bij haar doopsel op 20 januari 1675 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw [zie verwantschap in 1563].

 

 

Een alternatief voor de afstamming van Joris?

 

 

 

 

Afbeelding: het gestileerde familiewapen van de tak Lauwereyns van Watervliet omstreeks 1508

Oorspronkelijk vertrokken we al van de onderzoekspiste dat Gregorius “Joris” Lauwereyns een zoon kon zijn van Jerome Lauwerin II Afbeelding met symbool, embleem, wapen, clipart

Automatisch gegenereerde beschrijving die omstreeks 1545 in Mechelen was gehuwd met Catharina van der Borght. Qua tijdslijn kon het kloppen, en nakomelingen van Joris waren ook verwant met de families van der Borght en van Woluwe. Deze Jerome II was ook gehuwd geweest met Marie De Wilde en mogelijk ook met Madeleine van de Levere (Lefevre).

 

We vermoedden toen dat Jerome een niet gedocumenteerde zoon was van Peter Lauwereyns Afbeelding met symbool, embleem, wapen, clipart

Automatisch gegenereerde beschrijving en Anna Elisabeth d’Onche, maar dit hield geen steek bij raadpleging van diverse bronnen. Het testament van Peters vader Jerome Lauwereyns I van Watervliet uit 1509 bood een ander spoor.

 

Een nieuwe zoekspiste gaf indicaties dat Joris een zoon kon zijn van Jan Lauwereyns image086 en Barbara Muissart [ZIE MEC X – 000063]. Het blijft een interessante alternatieve denkpiste. Zij hadden alleszins een gemeenschappelijke betovergrootvader Boudewijn Lauwereyns image086 uit Aardenburg, NL al zou de afstamming via een andere lijn te lopen tot voorouder Boudewijn Lauwereyns image086.

 

De genoemde Jerome Lauwer(en)s II image086, was een zoon van een broer van voormelde Peter, Jacques Lauwereyns image086. Het kon geen toeval zijn dat hij dezelfde unieke voornaam droeg als zijn grootvader. Jacques was als zoon van Jerome I erkend in 1509 (RAG, Raad van Vlaanderen, nr. 33 383, item 9) en hij werd vermeld in het testament van Hieronimus Lauwereyns I in 1509. Jacques Lauwereyns was in 1512 secretaris van de Grote Raad van Mechelen, maar kon als bastaardzoon het wapen van zijn vader niet voeren.

 

De families Lauwereyns uit de twee takken onderhielden in ieder geval nauwe banden in de streek en er waren gemeenschappelijk verwante families. Dat gold ook voor nakomelingen van Lauwereyns uit een eerdere migratie in het hertogdom Brabant. Zij waren zich bewust van hun gemeenschappelijke voorouders. Dat bleek ook in Hombeek en Mechelen, waar zij elkaar via verwante families als van der Borght, van Dormael, van Haecht, de Greve, van Leuven en van den Broeck tegenkwamen. Men ging de weg niet alleen, er was ongetwijfeld naijver, maar er bleek ook heel wat solidariteit (…).

 

 

De teloorgang van de wijk Nekkerspoel

Het gehucht Nekkerspoel was allicht het belangrijkste gehucht van Mechelen in de middeleeuwen. Het lag in het overstromingsgebied van de Dijle en er waren al in de tiende eeuw dijken aangelegd onder de Luikse prinsbisschop Notger.

Afbeelding: oude prent van de wijk Nekkerspoel omstreeks 1560. Het gehucht telde toen slechts enkele honderden huizen (Afbeelding onder publiek domein (Bron: Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 2017).

Het wereldlijk gezag werd uitgeoefend door de Berthouts van Berlaar die er in 1250 een waterburcht bewoonden. Via de Zandpoort gaf de wijk sinds 1270 uit op de stad Mechelen. In de 13e eeuw woonden er duizenden inwoners, vooral ambachtslieden zoals wevers, lakenmakers, huidvetters en volders net buiten de stadsmuren en landbouwers. In 1150 kreeg de wijk haar eerste kapel en het werd een onafhankelijke parochie in 1215. In 1254 hadden karmelieten er een klooster opgericht en in 1255 kreeg de parochie een eigen kerk, de Heilige Geestkerk.

Pas in 1308 kwam de wijk onder het gezag van de stad Mechelen. Toen de lakennijverheid door een crisis ging kwamen de inwoners in 1361 in opstand. De opstanden werden hardhandig neergeslagen en de Zandpoort werd zelfs dichtgemetseld.

De wijk kwam in een neerwaartse spiraal terecht in de 16e eeuw. Nadat heel wat huizen werden verwoest tijdens de ontploffing aan de Zandpoort in 1546, gaven protestantse opstandelingen in 1579 de doodsteek door brand te stichten in het gehucht. Ook de kerk ging in vlammen op en de parochie verloor elke rol van betekenis. Het gehucht werd bij de parochie Bonheiden gevoegd.