Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

In de hernieuwde versie van deze pagina werden de gezinsreconstructie codes toegevoegd.

 

Voetnoten

 

1 Alternatieve schrijfwijzen van de familienamen waren Lauwerens, Laurens, Lauwens, Duermael, Dormael, Van Dormael, Duermans, Van Dueren.

2 Bron: De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1303-1796, 2007-2024.

3 De familienaam kwam in deze periode nauwelijks voor in de omgeving van Mechelen, maar eerder in het voormalige Land van Grimbergen, zoals Joos Van Slachmeulen, zoon van Roeland, die 14 maart 1550 werd vermeld als meisenier in de omgeving van Merchtem. Hij was een nakomeling van Hendrik van der Slachmolen uit Asse die al in 1350 werd vermeld als meisenier. Familie werd in de 16e eeuw vermeld in Asse, in Vilvoorde, in Lennik en in Lombeek. De familienaam kwam in deze periode ook voor in Oost-Vlaanderen. Er was een Margriet Grietken Verslachmeulen die op  3 november 1586 werd begraven in het Groot-Begijnhof van Mechelen.

4 Bron: stamboomonderzoek van Gerald Van Waes, GeneaNet, 2023.

5 Andere schrijfwijzen waren Joostens, Goossens, Loosens, (een enkele keer) Roosens, Loossen. Merk dan omstreeks 1614 ook een Jan Lauwers  in Hombeek huwde met een naamgenote Katrien Joossens (Loossens).

6 Willem van Woluwe werd in 1461 vermeld als erfpastoor van Hombeek toen hij een overeenkomst sloot met Jan van de Poele, erfpastoor van Zemst, over de precieze scheiding tussen Hombeek en Zemst voor de inning van de tienden. De tiendenstekers of belastingontvangers in Hombeek waren Hendrik en Claes van Woluwe, samen met Jan Stroobandt en Jan Peeters. De familie had toen al nauwe banden met Hombeek. Willem was geboren op het Hof ter Heijde in Hombeek, waar zich de Tiendenschuur bevond. De hoeve behoorde aan de abdij van Kortenberg. Die tienden werden in 1461 geheven op lammeren, varkens, ganzen, graan, hout, raap en vlas (Bron: Paul Behets, Kerkgeschiedenis van Hombeek, 2007). Het register was niet meer dan een vodje papier toen aan het eind van de zestiende eeuw een gewelddadige periode uitbrak. Pas in 1627 kwam er een nieuw tienden register onder de vleugels van pastoor Joos Blieck in samenwerking met de rentmeester van de abdij van Kortenberg, meier Gielis Bertels en Jan Saeffoet en Corneel Eliaerts, schepenen van Smalbrabant. Het waren overigens niet enkel de benedictinessen van Kortenberg die aanspraken maakten, maar ook de norbertinessen van Leliëndael.

7 Liesbeth Vermeeren was in 1593 gehuwd met Jan Vertommen. De familie Vermeeren was verwant met Lauwer(en)s via de zus van Maarten. Zij was gehuwd met Philip Vermeeren.

8 Merk ook de verwantschap met van der Borght door het huwelijk van zoon Jan Lauwers.

 

(c) Laurentii: kaart omgeving Hombeek bewerking van een kaart van Wereldatlas De Dag Antwerpen uit 1938 en wapen hertogdom Brabant fragment uit "Ducatus Brabantiae nova Tabula" van J.B. Homann, 1740 - kaart hertogdom Brabant en Prinsbisdom Luik, 1477, uit  Public Domain (Bron Wikipedia). –familiewapens onder publiek domein (Bron: Gerald van Waes, 2023).

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1590 Lauwers-Verslachmeulen, Hombeek

[HOM XII – 000195]

Maarten Lauwers  huwde Maria Verslachmeulen omstreeks 1590. Haar familienaam werd ook gespeld als Slaghmuylders, Van Slaghmolen, Van Slaghmeulen. Zij was een dochter van Daneel Van der Slachmeulen en Johanna Van der Borght. Maarten Lauwers werd geboren in 1569 als zoon van Joris Lauwerens  en Christine van Dormael, de stamouders van de stamlijn Hombeek-Leest1. Hij hertrouwde op 3 oktober 1593 in Hombeek met Catharina Joostens [ZIE HOM XII – 000200].

 

Ouderlijk gezin: Lauwers - Van Dormael, 1568 Mechelen [MEC XI – 000145]

 

Kinderen uit het gezin Lauwers- Verslachmeulen:

 

·         Vermoedelijk was Maria Lauwers  die in 1590 in Mechelen Sint-Rombout werd gedoopt het eerste kind van dit koppel. De ouders werden vernoemd als Maarten Lauwers uit Hombeek en Margaretha Van Slaghmeulen2. Haar peter was Maarten Van den Perre, en de meter was Ida Van Slachmeulen. De laatste dook opnieuw op als meter van Ida Lauwers, een dochter van Maria’s broer Johannes Lauwers en Elisabeth Van Rieth, die op 23 oktober 1616 in Zemst werd gedoopt [ZIE HOM XIV - 000268]. Maarten Van de Perre trad ook op als peter bij de geboorte van Maarten Vermeren in april 1589 in Mechelen Sint-Rombout. Dit was een kind van Philip Vermeren en Margaretha Lauwers , een zus van de vader in het gezin Lauwerens-van Dormael. De meter bij die doop was Margriet Verslaghmeulen, een zus van Maria3.

·         Anna Lauwers  werd geboren in Leest [ZIE LEE XIV - 000311].

·         Omstreeks 1592 moet Johannes Lauwers  zijn geboren. Hij werd pas later vermeld als zoon van Maarten en Maria, terwijl er noch in Leest, noch in Hombeek een melding was van de geboorte [ZIE HOM XIV - 000268]. We mogen hem niet verwarren met de zoon Johannes die Maarten tijdens zijn tweede huwelijk had.

·         Elisabeth Lauwers  werd gedoopt op 2 juli 1593 in Hombeek. Doopgetuigen waren Clement Vermeeren en Elisabeth Vermeeren7.

 

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1593 Lauwers-Joossens, Hombeek

[HOM XII – 000200]

Maarten Lauwers  huwde op 3 oktober 1593 in Hombeek met Joostens Catharina5. => ook Goossens, Joossens. Lauwers Martinus werd geboren in 1569 als zoon van Joris Lauwerens en van Christine van Dormael [ZIE MEC XI – 000145]. Hij was eerder gehuwd geweest met Maria Verslachmeulen [ZIE HOM XII – 000195].

 

Het gezin werd vermeld als woonachtig in Hombeek in een Schepenakte van de stad Mechelen op 15 juni 1604 (S.A.M. Fonds G Schepenregisters Serie I 226 f° 72r). Maarten Lauwers werd vermeld als wonende Buijten den'Overste poorte in een Schepenakte van Mechelen in 1611 (S.A.M. OCMW 8545 f° 33r). De “Overste Poort” was een andere naam voor de Brusselse poort, als de hoogste van de Mechelse stadspoorten. Maarten overleed op 23 januari 1624 in Hombeek op 54-jarige leeftijd. Catharina Joostens overleefde hem 14 jaar, hertrouwde op 29 januari 1628 in Hombeek met weduwnaar Corneel Verschoor8 en overleed op 31 augustus 1638 in Hombeek.

 

Kinderen uit het gezin Lauwers-Joossens:

 

·         Jan Lauwers  werd gedoopt op 20 oktober 1594 in Hombeek. Doopgetuigen waren Johannes De Scheemaeker en tante Anna Joostens [ZIE HOM XIII – 000305].

·         Johanna Lauwers  werd gedoopt op 29 oktober 1595 in Hombeek. Doopgetuigen waren nonkel Philip Vermeeren en Johanna Daems. Johanna Daems was verwant via Joostens. Zij zou op 11 januari 1600 in Hombeek huwen met Johannes Verlinden, en bij het huwelijk zouden Maarten Lauwers en Reinier Joostens optreden als getuigen. Een dochter Cornelia Verlinden, zou op 4 mei 1652 in Leest huwen met Nicolaas Perssoons, een broer van Johanna Persoons die op 1 juli 1655 in Leest huwde met Peter Lauwers , een kleinzoon van Maarten.

·         Maria Lauwers  werd gedoopt op 15 september 1596 in Hombeek. Doopgetuigen waren Nicolaas van Woluwe6 en Catharina Lauwers [ZIE ZEM XIII - 000295]. We vermoeden dat Catharina een zus was van grootvader Joris. Zij was in augustus 1577 in Mechelen Sint-Rombout gehuwd met Philip Cristeen. Nicolaas van Woluwe was gehuwd met Margriet Peeters en was pachter in Hombeek. Deze familie was afkomstig van Sint-Pieters-Woluwe. 

·         Willem Lauwers  werd gedoopt op 4 mei 1599 in Hombeek. Doopgetuigen waren Willem Craemers (Kremers) en tante Margriet Joostens [ZIE MEC XIII - 000310].

·         Maarten Lauwers  werd gedoopt op 28 april 1602 in Hombeek. Doopgetuigen waren De Keyser Martinus en tante Margriet Verslachmeulen [ZIE HOM XIII- 000322].

·         Maria Lauwers  werd gedoopt op 4 juli 1603 in Hombeek. Doopgetuigen waren Daems Antonius, en Vermeeren Maria [ZIE HOM XIV – 000320].

·         Peter Lauwers  werd gedoopt op 25 november 1606 in Hombeek. Doopgetuigen waren Van Candries Petrus en Van de Wijngaert Barbara [ZIE HOM XIII - 000268].

·         Philip Lauwers  werd gedoopt op 17 februari 1610 in Hombeek. Doopgetuigen waren Cokelberch Cornelius en tante Van der Slachmeulen Margaretha [ZIE HOM XIII- 000333]. 

 

 

Bruidegom en bruid worden stiefbroer en stiefzus

 

Maarten Lauwers huwde op 30 juni 1626 op 24-jarige leeftijd in Hombeek met Katrien Verschoor, een dochter van Corneel Verschoor en Catherine Van den Broeck. Er moet een vonk zijn overgeslagen tussen de moeder van de bruidegom en de vader van de bruid in de periode na het huwelijk van hun kinderen.

 

 

 

 

Beiden waren recent weduwe en weduwnaar. Catherine Joostens was weduwe geworden op 23 januari 1624. Corneel Verschoor was weduwnaar geworden op 5 september 1626, enkele maanden na het huwelijk van zijn dochter Catherine met Maarten Lauwers. Zij trouwden zoals vermeld op 29 januari 1628 in Hombeek.

 

Afbeelding: kopie van de huwelijksakte

 

 

De bruidegom en de bruid werden op die manier ook stiefbroer en stiefzus.

 

Maarten Lauwers trad bij het huwelijk met zijn broer Jan op als getuige. Corneel Verschoor zou alsnog opnieuw weduwnaar worden bij het overlijden van Catharina op 31 augustus 1638. Hij overleefde haar 14 jaar en overleed in Hombeek op 11 april 1653.

 

Het einde van de 16e eeuw was een woelige periode voor Hombeek

 

Het einde van de 16e eeuw was een bewogen en onveilige periode. Velden lagen verlaten, hoeves waren vernield, kloosters waren geplunderd en de bossen waren uitgekapt. Heel wat Hombekenaren waren op de dool of hadden hun heil gezocht in Mechelen. Men deed alsnog pogingen om het land opnieuw te bewerken en de gebouwen te herstellen.

 

Dat het onveiligheidsgevoel in Hombeek nog lang na de beeldenstormen van 1566 en de plundering van de stad Mechelen door de troepen van Alva in 1572 aanhield, werd in 1594 nog eens aangetoond door het feit dat men toen de noodzaak zag de tiendenklok van de kerktoren van Hombeek te halen en naar Mechelen in veiligheid te brengen. Toen deze in 1596 terugkeerde naar Hombeek, werd ze aanvankelijk nog verborgen, begraven aan de voet van de kerktoren, tot de woelige periode voorbij was.

 

Maarten Lauwers en Katrien Joostens woonden centraal tussen Hombeek, Zemst en Leest (zie kaartje).

 

Er waren ongetwijfeld verschillen tussen de parochies.

image013.jpg

 

Zowat honderd jaar later, in 1681, noteerde de pastoor van Muizen de verhouding tussen de parochies Hombeek, Leest en Zemst als: “Arm Leest, rijk Zemst, hovaardig Hombeek”. Het lijkt er op dat Maarten een nieuw leven uitbouwde in Hombeek vanaf 1593. Kinderen werden in de Sint-Martinuskerk van Hombeek gedoopt tussen dan en 1610, de klokkenvlucht ten spijt.

 

Schoonmoeder Johanna van der Borght was een dochter van Jan van der Borght uit het geslacht van de heren van Huldenberg, die gehuwd was met Ida Ingels8.

Afbeeldingen: de familiewapen van der Borght van Huldenberghe, Ingels en van der Slaghmolen4.

 

 

Geert, de oudst bekende Lauwers in Hombeek in 1517

 

De oudst bekende naamgenoot in Hombeek was Geert Lauwers, de meier van Kapelle-op-den-Bos. Geert Lauwers was  gedoopt omstreeks 1440 te Meise, en zijn broer Jan Lauwers was er  gedoopt in 1439. Van Geert Lauwers weten we dat hij twee zonen had: Gielis Lauwers,  gedoopt omstreeks 1464, en Jan Lauwers,  gedoopt omstreeks 1465. Onder welke omstandigheden Geert naar de regio Hombeek kwam, is niet bekend. We weten dat hij werd aangesteld tot meier van de hertogen van Brabant te Kapelle-op-den-Bos en dat hij in 1517 woonde in de Lepelstraat te Hombeek.

 

image012.jpg

De broer van Geert Lauwers, Jan Lauwers, was de stamouder van een stamlijn Huldenberg.

 

Hij huwde omstreeks 1466 te Neerijse met Geertrui Plasch,  gedoopt omstreeks 1441 te Meise als dochter van Hendrik Van Der Plast (schepen te Meise) en Liesbeth Stickers.

 

De kinderen Plasch werden  gedoopt tussen 1433 en 1443 te Meise.

 

Kaart: het hertogdom Brabant omstreeks 1250 met de voornaamste steden

 

Behalve Geertrui Plasch waren dit Brict Plasch,  gedoopt omstreeks 1433 en omstreeks 1454 gehuwd met Heilwig Van den Branden, overleden omstreeks 1515, Gielis Plasch,  gedoopt omstreeks 1434 en overleden omstreeks 1454 te Ossel, een deelgemeente van Merchtem, Liesbeth Plasch,  gedoopt omstreeks 1437 en omstreeks 1462 gehuwd met Jan Geerts, Willem Plasch,  gedoopt omstreeks 1439, en Hendrik Plasch,  gedoopt omstreeks 1443 en omstreeks 1468 gehuwd met Katelijne Geerts.

 

Andere Brabantse stamlijnen Lauwens/Lauwers

 

Er zijn andere dan de Hombeeks-Leestse stamlijn in het toenmalige hertogdom Brabant, al zijn verwantschappen niet altijd nauwkeurig te duiden:

 

·         een stamlijn Haacht-Werchter-Rotselaar via Mechelen (schippers op de Dijle)

·         een stamlijn Grimbergen-Humbeek die op haar beurt verwant was met de stamlijn Meise-Londerzeel-Kapelle-op-den-Bos, en waaruit ook de stamlijn Huldenberg voortkwam

·         een stamlijn Zemst-Eppegem-Weerde (eveneens in het stroomgebied van de Zenne)

·         een stamlijn Klein-Brabant (met meerdere generaties smeden)

·         een stamlijn Tisselt-Willebroek

·         een enkele eeuwen later ontstane stamlijn Aarschot-Langdorp via Mechelen

image009.jpg