Shield_VHC.jpg

 

 

Verhalen - 1570 - De start van de Hombeekse-Leestse stamlijn : het gezin Lauwers – Van Dormael in Hombeek

 

hombeek_st_martinus_1.jpgAls startpunt van onze stamlijn Lauwers en Lauwens kozen we Joris Lauwers (Lauwerens, Laurens), die in 1570 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw huwde met Christine Van Dormael (Duermans).

 

In een akte van 9 december 1603 in het Schepenregister te Mechelen, werd vermeld hoe Christine Duermans, weduwe van Joris Lauwers, voor vruchtgebruik een stede met het huis en de grond, ongeveer een dagwand groot, gelegen aan de Kattestraat te Hombeek, overliet aan haar dochter Margriet Lauwers. Margriet was gehuwd met Philip Vermeeren, en zij had een broer Maarten en een zus Marie1.

 

Joris Lauwers was gehuwd met Christine Van Duermans (Van Dormael) omstreeks 1570. Behalve Maarten, waren er twee dochters, Margriet en Marie. De familie Duermans (Deurmaels, Doermaels, Dormael) werd vermeld in de Onze-Lieve-Vrouw parochie van Mechelen en was er rond de eeuwwisseling onder meer verwant met de families Vertommen (Vertonghen, Vertongelen), Peeters, Puttemans, Somers, Van Hove, Van Winghe (Van Win), Bosmans, Herdiers, Langneus (Langenus), Van de Kerckhove, Van den Driessche, Willems, Van Thielen.

 

Van Margriet Lauwers weten we dat zij omstreeks 1594 huwde met Philip Vermeeren en op 28 oktober 1625 te Mechelen, net als haar echtgenoot, aan een besmettelijke ziekte overleed in het klooster van de zwartzusters te Mechelen, vier dagen na haar echtgenoot die er op 24 oktober 1625 overleed.

 

Joris Lauwers is niet de oudste bekende stamouder van deze stamlijn. We weten meer over zijn verwanten en voorouders. Omdat sinds het huwelijk van Joris met Christine de afstamming gedocumenteerd is tot in ‘onze’ tijd, spreken we van de Hombeekse-Leestse stamlijn.

 

Oudere sporen

 

Het is niet duidelijk wie precies de vader van Joris was. Er zijn meerdere kandidaten. De stamlijn lijkt hoe dan ook verwant aan die van de naar Mechelen geïmmigreerde Brugse stamlijn Lauwereyns, van wie de Mechelse nakomelingen voornamelijk gingen bij de namen Lauwers, Laurens en Lauwens.

 

Er is aardig wat informatie over verwanten van Joris die in de omgeving woonden, al is de precieze verwantschap niet altijd duidelijk. Die omgeving was de regio Hombeek, Zemst, Humbeek, Nieuwenrode, Kapelle-op-den-Bos, Tisselt, Heffen-Heindonk en Leest, waartussen de gedocumenteerde woonplaats van zijn familie sinds 1517 (omgeving van de Lepelstraat en de Kattestraat te Hombeek) centraal lag, en Mechelen (parochie Onze-Lieve-Vrouw aan de Dijle). Tegelijk waren er relaties met de stamlijn Haacht-Werchter vanaf de generatie vóór Joris Lauwers.

Verwanten zijn onder meer:

Jerome Lauwe(re)ns, omstreeks 1545 te Mechelen gehuwd met Katrien Van Der Borght. Jerome werd geboren omstreeks 1520 als zoon van Peter Lauwereyns en Liesbeth Donche2. We weten van een tweede huwelijk van Jerome met Marie De Wilde. We weten dat de families Lauwers en Van Der Borght ook in latere generaties verwant zijn, onder meer via het huwelijk van Jan Lauwers met Anna Van Der Borght in 1620 te Hombeek. De familie was oorspronkelijk afkomstig van Brugge, en de grootvader die ook Jerome heette, had een huis in Mechelen dat in 1508 werd verkocht aan… Margaretha Van Oostenrijk. Zij maakte er vervolgens haar paleis van te Mechelen.

 

Afbeelding: situering van de Kattestraat in Hombeek.

 

 

Karel Lauwe(re)ns, omstreeks 1551 in Mechelen Sint-Jan gehuwd met Marie Hofman (Hoffman). Karel was een zoon van Jan Lauwer(en)s en Barbara Mutsaert (Muissaert) die omstreeks 1530 huwden te Mechelen. Een broer van Karel was Antoon Lauwens die omstreeks 1564 te Werchter huwde met Anna Vivens (Vevens) en die de stamlijn Werchter zou inzetten. De kinderen van Karel en Marie Hofman zijn bekend:

·         Karel Lauwers, geboren omstreeks 1561,

·         ridder Hendrik Lauwers, geboren omstreeks 1562 en gehuwd met Johanna De Brackele,

·         Magdalena Lauwers, geboren omstreeks 1563 en gehuwd met Karel De Schiettere en met François le Cocq, de graaf van Humbeek

·         Marie Lauwers, geboren omstreeks 1564 en gehuwd met Peter De Varick

Een broer van Karels vader Jan, Damien Lauwerens, was gehuwd met Margriet Mutsaert. Behalve de hoger vermelde Antoon, waren ook Damien (gehuwd met Jeanne des Trompes in 1562 te Mechelen Sint-Pieter en Paul) en Jan (gehuwd met Marie de Saint-Vast) broers. De familie was twee generaties voordien nog woonachtig te Brugge.

Jeanne Lauwers die gehuwd was met Peter De Voocht, werd vermeld in de registers van de Weeskamer te Mechelen in 1545. De naam De Voocht komt later nog voor bij de vermelding van doopgetuigen te Hombeek.

 

Peter Lauwers huwde op 6 februari 1563 te Mechelen Sint-Jan met Marie Van Onderschot. Hij was een generatiegenoot van Joris Lauwers.

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

 

Voetnoten

 

1 Met dank aan Mark Behets, de Ware Vrienden van het Archief: “Schepenregister Mechelen nr. 225 f° 216r, akte van 9 dec 1603: Christijne Duermans, weduwe van Joris Lauwers, voor het vruchtgebruik; haar zoon Merten Lauwers en haar dochter Marie Lauwers, voor de eigendom; verkopen de twee derdedelen van een stede met het huis en de grond, groot omtrent 1 dagwand, gelegen te Hombeek in de Cattestraat, aan Margriet Lauwers (x Philip Vermeeren) die het derde derdedeel reeds bezit.”.

2 Zijn ouders werden vermoedelijk in 1560 vermeld in de registers van de Weeskamer van Mechelen als Peter Lauwers en Liesbeth Donckx.