Full_VHC.jpg

 

 

Introductie

Wanneer men  naar het stromende water kijkt, ziet men slechts water. Men heeft de indruk dat het steeds hetzelfde water is, omdat het vanop afstand hetzelfde aspect heeft. Maar het water stroomt, beweegt voortdurend. Eigenlijk ziet men nooit hetzelfde water, het zal altijd anders zijn - in temperatuur, samenstelling, enz ... Zo gaat het ook met geschiedenis. Men kan soms de indruk hebben dat feiten zich herhalen; maar dat is slechts uiterlijke schijn. Het is op elk moment anders."

(vrij naar Alex Ramael)

 

Zowat tien jaar geleden werd ik gebeten door de microbe om te zoeken naar voorouders. Ik was  jaren actief in het verenigingsleven en zocht een tijdbesteding dichter bij huis. Ik was niet de eerste in onze familie. Het pad was geëffend door mijn nonkel Livien Lauwens uit Kapelle-op-den-Bos.

 

De genealogie van de naamdragers “van Laurentius” begon met een zoektocht naar de families Lauwens in het vroegere hertogdom Brabant, in België en in Nederland. Livien Lauwens uit Kapelle-op-den-Bos bracht de stamboom in kaart tot Peter, een voorouder die in 1655 te Leest huwde met Johanna Persoons. Lauwens en Lauwers bleken algauw varianten van dezelfde familienaam. Tot die bevinding was ook Lucien Lauwers uit Scherpenheuvel gekomen. Lucien had er toen al meer dan twintig jaar archiefonderzoek op zitten. Er bleken ook andere varianten in de familiegeschiedenis voor te komen: Lauwereyns, Laureys, Lauwaert(s), Lauwen, Lawen(s), Laurens,... Daarom kozen we de verzamelnaam "Laurentii" voor het project, de Latijnse benaming voor alle naamvarianten. Om deze informatie te kunnen delen, kreeg deze website vorm, “www.laurentii.be”.

 

Ik heb de zoektocht uitgebreid. Ik ging verder terug in de tijd, bracht zijtakken in kaart, onderzocht de kwartierstaten van “verre grootmoeders en vaders”, deed onderzoek in de breedte naar familienaamgenoten die (nog) niet rechtstreeks met de stamboom waren verbonden en verzamelde verhalen van de “Laurentii” en de voorouders Van Praet langs moeders zijde. Ik ben een schrijver vanuit een journalistieke opleiding, en dit boek onder de vorm van een website is in veel opzichten anders dan de vakboeken die ik publiceerde of waaraan ik meewerkte. Een groeiend papieren archief vulde de zolder, en digitale bestanden namen steeds meer plaats in op de computer. Een uitgebreide documentatie van foto’s, doodsbrieven, akten, parochieregisters, lijsten met gezinnen, … vond zijn weg en smeekte om gelezen en geïnterpreteerd te worden.

 

Voor de vormgeving ging ik uit van de vragen die bij mij leefden. En die waren heel divers: wie waren onze voorouders? Hoe beleefden onze voorouders de geschiedenis? Hoe zagen ze er uit? Zijn er typische familietrekken? Hoe zijn we familie van elkaar? Daarnaast kwamen thematische zoektochten. Welke beroepen hadden onze voorouders? Wie was er in krijgsdienst of als religieuze actief? Welke families zijn op de ene of de andere manier verwant? Welke voornamen waren populair? Welke familiewapens en deviezen waren er in de familie? Wat vertelt genetisch (DNA) onderzoek ons over voorouders? Wie emigreerde en naar waar?

 

 

Op vele van die vragen kan je antwoorden terugvinden in dit onderzoek.  Het is een werk dat nooit “af” is. Ik bekijk het als een bescheiden bijdrage aan de familiegeschiedenis, en ik verwacht vooral dat de lezer met dezelfde verwondering, interesse en fascinatie deze documentatie ontdekt. Alle geschiedenis is familiegeschiedenis.

 

Deze website wordt momenteel herwerkt met periodieke aanvullingen uit het onderzoek.

 

Ik draag dit werk op aan mijn vader Willem (+), mijn moeder Georgette Van Praet, mijn nonkels en tantes, mijn grootouders (+), mijn broers Ivan (+), Rafael en Denis, mijn zus Marie-Chantalle, kozijns en nichten, neven en nichten, mijn echtgenote Rita Colaers, mijn dochters Katrien en Liesbet, en de verwanten die tijdens de zoektocht m’n pad kruisten en alle generaties die komen en gaan.

 

20140717canon (21).JPG(c) Patrik Lauwens, Berlaar, 2017

 

Dit is een familieproject zonder winstoogmerk. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming. Geraadpleegde bronnen worden waar mogelijk geciteerd met een verwijzing. In het kader van de Privacy wetgeving worden gegevens van levende personen in principe enkel met toestemming gepubliceerd.

 

 

 

 

 

"Die woord genealogie word deur die Afrikaanse Vertalende Woordeboek omskryf as "wetenskap wat die verwantskapsbetrekkinge tussen die lede van één of meer geslagte naspoor". Geen melding word egter gemaak van die siektetoestand waaraan die meerderheid genealoeë ly nie, ongeneeslik daarby! Ek noem hierdie siekte die "en watter so-en-so is jy?" sindroom. Moet dit nooit waag om jouself aan 'n genealoog voor te stel indien jy nie ten minste twee van jou bloedlyne kan uitlê nie. Dink dus mooi voordat jy besluit om Genealogie as 'n stokperjie op te neem want jou hele lewe gaan drasties verander, ten goede, moet ek byvoeg"

(Elize Hough geciteerd in "Vlaamse stam", het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, jg. 42, nr. 1, januari 2006)

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

Tijdelijk aanbod

 

 

 

Laurentii

 

De "afstammelingen van Laurentius". Familienaam varianten die voorkomen zijn: Lauwens, Lauwers, Lauwereyns, Lauwereys, Laurens, Laurin, Lawrence, Lauwerens, Lauwaerts, Lauwaert, Laurys, Lauwrens, Louwers, Lawens,...

 

Numquam solus incedes

 

"Je wandelt nooit alleen". Het devies van het oudst bekende familiewapen luidt "Ad laurum non aurum" en is afgeleid van een familiewapen uit 1247. Het betekende "Voor de eer, niet voor het goud" en werd in het middelnederlands ook vrij vertaald als "Onversaagd in moeilijke tijden."

 

Familiewapen

 

Het familiewapen linksboven mag gevoerd worden door alle naamdragers Lauwens en Lauwers die afstammen van Joris Lauwers en Christine Van Dormael, die in 1570 huwden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Mechelen. Dit zijn de stamouders van de Hombeeks-Leestse lijn en latere lijnen die hieruit voort kwamen zoals die van Aarschot-Langdorp.

 

 

Persoonlijke kwartierstaten

Zoon van

 

Willem Lauwens

 

 

Georgette Van Praet

 

Kleinzoon van

Frans Emiel Lauwens

Elisabeth Van Keer

Pieter Gerard Van Praet

Maria Cools

Achterkleinzoon van

Jan Frans Lauwens

Johanna Maria Moortgat

Willem Van Keer

Marie-Louise Vantilt

Karel Van Praet

Melanie Diddens

Albert Cools

Kristina Paridaens

Achterachterkleinzoon van

Hendrik Lauwens

Marie-Ann Segers

Peter Jan Moortgat

Marie-Thérèse De Schouwer

Livien Van Keer

Marie-Louise De Doncker

Godfried Vantilt

Marie Elisabeth Neutelaers

Frans Van Praet

Melanie Schaerlaeken

Jan Frans Diddens

Jeanne Katrien De Meyer

Clementina Cools

(Emmery Tersago)

Leopold Paridaens

Marie-Thérèse De Wachter