Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Ad laurum non aurum

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

In de hernieuwde versie van deze pagina werden de gezinsreconstructie codes toegevoegd.

 

Voetnoten

 

1 RAG, Raad van Vlaanderen, nr. 33 383, item 9. Jacob was de zoon van Isabeau Laroy, gewettigd in 1509. VandammeLoyauteit of machtswellust, p. 39.

2 Zie het proefschrift van Nico Dumalin "Het testament van Jeronimus Lauwerein" uit 2011.

Ook dit was een teken van zijn "adellijke identiteit" cf. studiewerk van Jan Dumolyn, Katrien Moermans in ‘Distinctie en memorie’, Marc Boone (over tijdsgenoot ridder Pieter Lanchals) in ‘Un grand commis de l’Etat’. Het praalgraf was nog zeker tot in 1630 in gebruik als begraafplaats van zijn nazaten. Zie Devliegher, ‘Het graf van Hiëronymus Lauweryn’, pp. 102-103.

Het testament werd bewaard in het archief van de Raad van Vlaanderen, en er zijn afschriften teruggevonden in het archief van Waterdijk (gebaseerd op een afschrift van notaris de Mares) en in het archief van de kerkfabriek van Watervliet. In het testament werd ook vermeld dat Jeromes nicht Barbe (Barbara) een jaarlijkse toelage zou krijgen mits zij afzag van de erfenis van Jeromes moeder (...) en werd de vraag gesteld om in zijn naam een pelgrimstocht te ondernemen naar Santiago de Compostella [zie ook de opdracht tot de bouw van de Sint-Jacobskerk te Waterdijk - deze werd evenwel nooit voltooid].

 

(c) Kaart Laurentii.be uit private collectie.– Familiewapens onder Publiek Domein. - Schilderij van Margaretha van Oostenrijk van Bernard van Orley (Public Domain, omstreeks 1518 - Bron: Wikipedia). - Foto stadspaleis Mechelen van Viktor Hauk, 2007, onder Public Domain

 

Mechelse stamlijn  - Lauwereyns – van der Borght, 1539 Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle [MEC X – 000097b]

Hieronimus “Jerome” Lauwerens Afbeelding met tekst, logo, symbool, tekenfilm

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde omstreeks 1539 met Catharina van der Borght => ook Lauwerens, Laureys, Lauwers, Lauwens, Laurens, Van der Burcht. Jerome Lauwerens was geboren omstreeks 1510 in Mechelen als zoon van Jacques Lauwereyns Jacobus Afbeelding met tekst, logo, symbool, tekenfilm

Automatisch gegenereerde beschrijving en Nn. [ZIE BRUg IX – 000063b] (RAG, Raad van Vlaanderen, nr. 33 383, item 9). Hij was eerder gehuwd of hertrouwde met Maria De Wilde, en mogelijk ook met Madeleine le Fevere, en was een afstammeling van de stamlijn Lauwereyns  uit het graafschap Vlaanderen. De familie van der Borght van Huldenberghe had banden met Hombeek. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Jerome het familiewapen van zijn grootvader Jerome Lauwereyns van Watervliet nog mocht dragen. Zijn halfbroer Peter Afbeelding met symbool, embleem, wapen, clipart

Automatisch gegenereerde beschrijving, gehuwd met Elisabeth d’Onche, had het wapen van de heer van Watervliet geërfd [ZIE BRUg IX – 000063].

Ouderlijk gezin: Lauwereyns, Brugge / Mechelen 1505 [ZIE BRUg IX – 000063]

·         Jan Lauwerens Afbeelding met tekst, logo, symbool, tekenfilm

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1540 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Hij huwde omstreeks 1563 in Mechelen met Elisabeth De Leeuw [ZIE MEC XI – 000138].

·         Gregorius « Joris » Lauwerens Afbeelding met tekst, logo, symbool, tekenfilm

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1545 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Doopgetuige was Rombout Lauwers. Hij werd onder meer vermeld in het Schepenregister van Mechelen op 14 januari 1552 als aanpalende buur (S.A.M. Fonds G Schepenregisters Serie I 174 f° 148v). Hij was de stamvader van de Hombeeks-Leestse lijn [ZIE MEC XI – 000145].

·         Rombout Lauwers Afbeelding met tekst, logo, symbool, tekenfilm

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1546 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle [ZIE MEC XI – 000157]. Hij huwde in oktober 1576 in Mechelen Sint-Jan met Elisabeth « Lijsbeth » Cristeen. Zij was afkomstig van Mechelen Sint-Katelijne. Hij overleed op 4 mei 1617 in Mechelen Sint-Jan.

·         Catharina Lauwerens Afbeelding met tekst, logo, symbool, tekenfilm

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1547 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Zij huwde in augustus 1577 in Mechelen Sint-Rombout met Philip Cristeen, een broer van Lijsbeth Cristeen [ZIE MEC XI - 000159].

 

 

 

Jerome kreeg de voornaam mee van zijn beroemde grootvader

Jerome Lauwereyns II kreeg dezelfde naam als zijn bekende grootvader Jerome I Lauwereyns van Watervliet Afbeelding met symbool, embleem, wapen, clipart

Automatisch gegenereerde beschrijving, al kon hij diens wapenschild niet voeren als zoon van een buitenechtelijk kind met Isabeau Laroy. Niettemin was dit kind, zijn vader Jacques Lauwereyns wél erkend door grootvader Jerome in 15091.

Zijn grootvader Jerome I Lauwereyns, de heer van Watervliet, had de jonge keizer Karel mee opgevoed aan het hof van Margaretha van Oostenrijk in Mechelen en had gediend onder drie vorsten: Maximiliaan I van Habsburg, Filips de Schone, en Margaretha van Oostenrijk. Hij was een welstellend man geweest in Brugge en in Mechelen. In 1508 werd zijn stadspaleis in Mechelen verkocht aan Margaretha van Oostenrijk, de landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden (1480-1530), dochter van Maximiliaan I van Oostenrijk en Maria van Boergondië, en zus van Filips de Schone.

Foto: Het stadspaleis van Jerome Lauwereyns te Mechelen. In 1508 ging het over in de handen van Margaretha van Oostenrijk, die er vanaf dan residentie hield. Vandaag de dag is het bekend als het "Paleis van Margaretha van Oostenrijk".

Jerome I had zich opgewerkt tot ontvanger van Oost-Vlaanderen, nadien ridder, en werd heer van Watervliet, WaterlandWaterdijk, Poortvliet, Nieuwvliet en algemeen schatbewaarder van de aartshertog Philip de Schone en topambtenaar van het Bourgondisch-Habsburgse rijk. Bij deze levensstijl ("vivre noblement") hoorde een het gebruik van eigen heraldische tekens, paardrijden, de jacht, het verwerven van heerlijkheden2. Die verbondenheid met de grafelijke ambtenarij en de titels die hij kon voeren, maakten dat hij tot de "nieuwe adel" van die tijd behoorde.

Margaretha van Oostenrijk stelde bij het overlijden van Jerome in 1509 voor om, voor zijn trouwe diensten, voogd te worden van de weeskinderen van Jerome. Dit voogdijschap werd gedelegeerd aan Jan Pieters (voorzitter van de Grote Raad van Mechelen) en Jan van Belle (in 1490 klerk van Jerome en in 1504 gehuwd met Agnès van Boele, kleindochter van Jerome).

Na een ernstige ziekte, dicteerde Jerome I de avond van 21 juli 1509 zijn testament aan Peter van Gouda en hij overleed twee weken later in Den Haag. Hij werd begraven te Watervliet in een praalgraf3. In dit graf werd ook Marie Strabant en zijn dochter Barbara, uit een eerder huwelijk met Jacqueline Peyaert (Pedaert), begraven. Het testament werd geschreven op perkament in het huis van Vincent Cornelis in Voorhout in Zuid-Holland en de getuigen kwamen uit Utrecht: Jacob Ruysch, deken van Den Haag, Vincent Cornelis, Corneel Barthold, Willem Joannes en Gillis Maillet4.

De executeurs van het testament waren zoon Jacques Lauwereyns, Jan van Belle en Filips van den Berghe (gehuwd met schoonzus Katrien Peyaert, hij zetelde in de schepenbank van Brugge).

 

Afbeelding met kaart, tekening, kunst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Kaart: de stad Mechelen, een handgekleurde kopergravure in vogelvluchtperspectief van de stad. Kopergravure uitgegeven door J. Janssonius te Amsterdam, 1646.

 

 

Afbeelding met hart, Valentijnsdag

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met stilstaand, rood, punaise, nagel

Automatisch gegenereerde beschrijvingCatharina van der Borght was een telg uit het geslacht van de heren van der Borght van Huldenberghe. De familie was al verwant met van der Meeren (Vermeeren) en van Woluwe in de 14e eeuw, familienamen die ook opduiken in het nageslacht van Lauwereyns in de omgeving van Mechelen.

 

Afbeeldingen: de familiewapen van der Borght van Huldenberghe, van Woluwe en van Lauwereyns van Watervliet.