Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

“MEC XV – 1470b” = referte werkbestand

Deze gezinsreconstructies zijn werkbestanden en kunnen afwijken van het eigenlijke stamboomonderzoek. Het gaat om een onderzoek in de breedte naar naamgenoten Laurentii, met zowel geconfirmeerde als hypothetische pistes.

 

 

1 Zie stamboom Hombeek-Leest

2 De fusiegemeente Mechelen omvat behalve de stad Mechelen ook Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem. De gezinsreconstructies van Hombeek en Leest staan op aparte webpagina’s.

3 Zie stamboom Aarschot-Langdorp.

4 Zij was een dochter van Serraris Dimon en Lauwers Elisabeth, geboren eind 1677 te Mechelen-Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle [ZIE MEC XV – 000445].

5 Zie gezin Lauwers-Lamot te Willebroek uit 1685 in stamboomonderzoek.

6 Anna Luytgarens huwde op 29 oktober 1737 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Petrus [ZIE MEC XVIII – 000915].

7 Anna Steps huwde op 12 oktober 1706 te Blaasveld met Adriaan Lauwens Adrianus [zie gezinsreconstructies Willebroek].

8 De Ridder Emerentia was op 15 januari 1713 te Leest gehuwd met Lauwens Johannes [ZIE LEE XI - 0283]. Deze Lauwens Johannes trad in 1741 op als voogd.

9 Van Kersbeeck Clara was op 26 februari 1731 te Leest gehuwd met Lauwens Petrus, een broer van Lauwens Bartholomeus ‘Bertel’ [ZIE LEE X – 0359].

Volgens een notariλle staat op 7 maart 1741 bezat het gezin huis en land in Battel, Mechelen. Momboirs waren bij een uitkoop op 14 maart 1741 Lauwens Johannes (dochter Lauwens Catharina) en Voet Peter.

10 Van Leemputten Henricus huwde in 1740 te Betekom (Begijnendijk) met Lauwens Maria Petronella.

11 Bronnen: Patteet Lukas, Het Geslacht De Kock te Langdorp, deel I, 1974, pagina 83 en website van Burgerlijke Stand van Geel vind ik onder de link "1797 – 1907" overlijdens.

12 Zie ook achtergrondverhaal Bernardus Lauwers in 1786.

13 Zie ook stamboomonderzoek, gezin Lauwens-De Cuyper in 1760.

14 In 1807 was hij afgekeurd als dienstplichtige in het Franse leger. Bij de Belgische onafhankelijkheid werd hij vermeld als burgerwacht te Antwerpen zie verhaal uit 1830.

15 In het Nederlands heette het dorp “Groot-Adorp”. Het is een deelgemeente van Orp-JaucheAdorp-Gete”) in Waals-Brabant. Het ligt aan de rivier Kleine Gete.

16 Blijkens een akte van 31 maart 1711 omtrent scheiding en deling (staat en inventaris) waarbij als voogden Lauwers Willem en Naegels Jacobus optraden.

17 Als partner werd bij het overlijden Anna Maria Bierins (Beirinckx) vermeld.

18 Zie achtergrondverhaal uit 1739.

19 Zie gezin Lauwers-Monet, 1775.

20 Zie verhaal uit 1800.

21 Zij behoorde tot het oudadelijk geslacht de Bourbon dat zich tussen 1700-1706 beschouwde als soeverein van de Zuidelijke Nederlanden in het zog van koning Filips V van Spanje. Na de Spaanse Successieoorlog verloren zij hun gezag ten gunste van de Oostenrijkse Habsburgers.

22 Een begijn. In de volgende eeuwen ook als (scheld-)naam gebruikt voor een overdreven godsdienstige of een onvruchtbare vrouw.

23 Zij was gehuwd met Jean Lauwers, een huidensnijder, geboren als zoon van Jean Lauwers en Petronella Driessens, die op 17 juni 1800 te Mechelen zou overlijden op 47-jarige leeftijd.

24 Jacobs Petronella had voorheen een relatie met Lauwers Johannes. Een zoon Johannes werd begraven op 13 november 1744 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

25 Laureijssens Bernardus zou op 16 december 1783 overlijden in het gasthuis van Mechelen.

26 Zij was een “geestelijke dochter”, woonachtig op de Bruul te Mechelen, overleden op 27 februari 1720 te Mechelen Sint-Rombout.

27 Zij was begijn in het oud Begijnhof van Mechelen en overleed op 21 december 1741 te Mechelen Sint-Katelijne.

28 Zij was een geestelijke dochter, geboren in de parochie Sint-Katelijne, waar zij op 10 mei 1781 overleed en op 12 mei werd begraven.

29 Merk dat ene Guilliam Laurant op 1 april 1705 te Mechelen Sint-Jan overleed. Hij was er gelogeerd in “Den Hooren” op de Biest. De familienaam (variant) kwam dus al eerder voor in de registers van de stad Mechelen.

30 Lauwaerts Elisabeth was een zus van de vader, “geestelijke dochter” of begijn, dochter van Lauwaerts Michael en Van de Perre Katrien [ZIE MEC XV - 000471]. Zij overleed op 30 april 1745 op het Groot Begijnhof te Mechelen.

 

© Foto Patrik Lauwens, 2020 – Fragment schilderij Johann Gottfried Auerbach uit 1735, onder Public Domain (bron: Wikimedia).

Gezinsreconstructies  - Lauwers/Lauwens in Mechelen in 1701-1800

 

In het vroegere hertogdom Brabant waren er drie onmiskenbare “stamlijnen” Lauwens (en Lauwers) die tot drie steden kunnen worden teruggeleid. De stamouders woonden vanaf de 14e eeuw in de omgeving van Mechelen, en waren afkomstig uit het voormalige Graafschap Vlaanderen.

 

Er was een stamlijn in de omgeving van Grimbergen, uit de eerste migratie uit het Graafschap Vlaanderen via het Mechelse, in de 15e, mogelijk al in de 14e eeuw, een stamlijn Hombeek-Leest in de omgeving van Mechelen, herkenbaar vanaf de 16e eeuw, met als stamvader Joris Lauwe(re)ns gehuwd in 1570 in Mechelen1, een stamlijn Aarschot-Langdorp, die vanaf de 18e eeuw voortkwam uit de stamlijnen Hombeek-Leest1 en uit die van Werchter (afstammelingen van Antoon Lauwe(re)ns, een broer van Joris Lauwe(re)ns die in 1560 was gehuwd in Mechelen)3.

 

In Mechelen en omgeving2 vinden we sporen van deze stamlijnen, en sporen van eerdere en andere migraties vanuit het Graafschap Vlaanderen naar het voormalige hertogdom Brabant. Niet alle Lauwers-families zijn noodzakelijk verwant aan de Mechelse families.

 

 

 

MEC XVI – 000560 GEZIN Vermeiren – Lauwers 1701  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Vermeiren Adrianus huwde op 2 oktober 1701 te Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, met Lauwers Maria  (getuigen Lauwers Nicolaas, Lauwers Egidius) => ook Vermeeren, Van der Meeren.

·         Vermeren Catharina werd geboren op 16 maart 1702 te Geerdegem, Mechelen (getuigen Lauwens Egidius, Van Loock Catharina).

·         Vermeren Christoffel werd geboren op 23 januari 1705 te Geerdegem, Mechelen (getuigen Culers Christoffel, Buts Elisabeth)

·         Vermeren Egidius werd geboren op 13 augustus 1707 te Geerdegem, Mechelen (getuigen Lauwers Egidius, Van Tilt Maria).

 

MEC XVI – 000562 GEZIN Laurens – du Bois 1701  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Laurens Johannes huwde op 11 december 1701 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met du Bois Anna => ook Laurent, du Boij. Getuigen bij het huwelijk waren Halloix Johannes en du Bois Fredericus.

·         Laurent Alphonsus Carolus Josephus werd gedoopt op 4 maart 1703 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Hallaux Johannes en Duprι Clara).

 

MEC XVI – 000563 GEZIN Lauwens – Claes +/- 1702 Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Guilielmus  huwde omstreeks 1702 met Claes Catharina. Hij overleed op 3 november 1735 te Mechelen Sint-Katelijne, melding “middelbare uitvaart, echtgenoot van  Lijns (?) Catharina”.

·         Lauwens Johannes  werd gedoopt op 4 december 1702 te te Mechelen, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Persoons Johanna en Van Langendonck Jacoba).

 

MEC XVI – 000564 GEZIN Van Assel – Laureys 1702  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Van Assel Johannes Baptista huwde op 5 februari 1702 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Laureys Anna Maria => ook Laureijs, Van Hasselt. Getuigen bij het huwelijk waren Piraet Rumoldus en Meys Maria.

 

MEC XVI – 000569 GEZIN De Rije – Laureyssens 1702  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

De Rije Laurentius huwde op 16 augustus 1702 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Laureyssens Anna Catharina => ook Laureijssens. Getuigen bij het huwelijk waren Van Robbroeck Johannes en Pasteels Anna.

 

MEC XVI – 000575 GEZIN Van Rans – Lauwens 1703  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Van Rans Vincentius huwde op 29 oktober 1703 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwens Barbara  getuigen De Man Antonius, Serraris Elisabeth4) => ook Van Ranst, Lauwers. Zij waren schipper. Lauwers Barbara overleed op de Haverwerf en werd begraven op 19 november 1715 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding “tinnen kandelaar, met het schippersambacht”.

 

MEC XVI – 000576 GEZIN Lauwereijs - Feermans +/- 1703  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwereijs Andreas was gehuwd met Feermans Catharina Theresia => ook Fermans, Fieremans.

·         Lauwereijs Catharina Josepha werd gedoopt op 10 juli 1704 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen waren Laureijs Nicolaas en Vleminckx Catharina

Merk ook het huwelijk van Lauwers Judocus met Fieremans Elisabeth te Leest omstreeks 1704. Een zoon Lauwers Adrianus werd er gedoopt op 6 november 1704 [ZIE LEE XVI – 000577].

 

MEC XVI – 000578 GEZIN Laurin – del Vol +/- 1705  Mechelen (Sint-Rombout)

Laurin Georgius “Joris” huwde del Vol Maria => ook Laurins, Lauwereyns, Lauwerens.

·         Laurins Maria Catharina werd begraven op 24 oktober 1705 te Mechelen Sint-Rombout, melding « arm kind, woonachtig in Leijrmert ».

 

MEC XVI – 000579 GEZIN Lauwens – Davids +/- 1705  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwens Jacobus huwde Davidts Maria Anna. Het gezin woonde in de Schipstraat => ook Lauriers, Davidts.

·         Lauwens Anna Clara werd begraven op 11 november 1705 te Mechelen Sint-Rombout, melding « klein lijk, woonachtig in de Schipstraet ».

·         Lauwens Anna Clara werd begraven op 28 september 1717 te Mechelen Sint-Rombout, melding « arm kind, woonachtig in de Schipstraet ».

 

MEC XVI – 000580 GEZIN Lauwens - Vermeulen +/- 1705  Mechelen (OLV Hanswijk)

Lauwens  Franciscus had omstreeks 1705 een relatie met Vermeulen Catharina.

·         Lauwens Anna Catharina  werd gedoopt op 3 oktober 1705 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (getuigen waren Scunnen Alexander en Van Term Anna). De vader en peter waren op dat moment militair. Zij overleed op 14 juni 1721 in het gasthuis van Mechelen.

·         Lauwers Petrus  overleed als kind op 22 november 1708 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

 

MEC XVI – 000590 GEZIN Laureijs – Van Candries 1706 Mechelen (Sint-Rombout)

Laureijs Jacobus huwde met Van Candries Elisabeth => ook Lauwereijs, Van Candriessen, Van Candriessche. Het gezin woonde in 1720-1726 in de Katelijnestraat te Mechelen en Jacobus was schatter van den Berg. Lauwereijs Jacobus overleed op 28 mei 1744 te Mechelen Sint-Jan, melding “tinnenkandelaar” uitvaart.

·         Laureijs Elisabeth werd gedoopt op 11 maart 1707 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Vanden Branden Ludovicus en Van der Biest Elisabeth).

·         Laureijs Isabella Catharina werd gedoopt op 18 juli 1708 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Laureijs Nicolaas en Lelieboom Isabella). Zij overleed als « geretireerde dochter » op 26 december 1768 te Mechelen Sint-Jan, melding « middelbare uitvaart ».

·         Laureijs Johannes Baptista werd gedoopt op 27 november 1709 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Van Candries Johannes Baptista en Laureijs Catharina Rosa, begijn27).

·         Laureijs Anna Catharina werd gedoopt op 7 april 1711 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Van Lint Antonius en Van der Veken Catharina). Lauwereijssens Anna Catharina overleed ongehuwd op 27-jarige leeftijd en werd begraven op 17 februari 1739 te Mechelen Sint-Rombout, melding « jonge dochter ». Zij woonde toen in de Clere straet.

·         Laureijs Antonius werd gedoopt op 16 oktober 1712 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Van Lint Antonius en Laureijs Johanna) [ZIE MEC XVII – 000908].

·         Laureijs Hieronimus werd gedoopt op 25 januari 1714 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Laureijs Hieronimus en Van Candries Anna Maria) [ZIE MEC XVII – 000927].

·         Lauwereijssens Elisabeth Theresia werd gedoopt op 17 juni 1715 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren de Mauroij de Merville Petrus Josephus, secretaris van de stad, en Lauwereijssens Isabella).

·         Laureijs Catharina Angela werd gedoopt op 5 november 1716 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Van den Broeck Waltherus, pastoor van Elewijt, en Laureijs Catharina26).

·         Laureijs Jacobus werd gedoopt op 2 maart 1719 te Mechelen Sint-Rombout, tweeling (doopgetuigen waren Maechtens Jacobus en Van der Biest Barbara, begijn) [ZIE MEC XVIII – 001106].

·         Laureijs Judocus Philippus werd gedoopt op 2 maart 1719 te Mechelen Sint-Rombout, tweeling (doopgetuigen waren Lauwereijs Judocus Philippus en Van der Biest Magdalena, begijn). Hij overleed op 24 april 1720 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Laureijs Johannes Baptista Josephus werd gedoopt op 7 maart 1721 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Van Candries Johannes Baptista en Oris Gudula) [ZIE MEC XVIII – 001186] en [ZIE MEC XIX – 001361].

·         Laureijs Franciscus werd gedoopt op 23 januari 1724 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Van Lint Franciscus en Lelieboom Isabella). Hij overleed kort na de geboorte en werd begraven op 28 januari 1724 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Laureijs Augustinus werd gedoopt op 12 juni 1726 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Van den Bergh Augustinus en Wauters Anna). Hij overleed kort na de geboorte en werd begraven op 27 juni 1726 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Lauwereijssens Christina overleed op 23 augustus 1736 te Mechelen Sint-Rombout, melding « jongedochter, woonachtig in de Clerestraat ».

 

MEC XVI – 000591 GEZIN Lauwers – Nagels 1706 Hombeek / Mechelen (OLV Hanswijk)

Lauwers Johannes  huwde op 15 februari 1706 te Hombeek met Nagels Maria => ook Naegels. Getuigen bij het huwelijk waren Lauwers Petrus en Nagels Jacobus. Lauwers Johannes overleed op jonge leeftijd en werd begraven op 10 mei 1710 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk. Nagels Maria hertrouwde in 1711 met De Wit Jacobus16 en overleed in augustus 1718.

·         Lauwers Johannes  werd gedoopt op 15 februari 1707 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (getuigen Nagels Johannes en De Laet Maria).

·         Lauwers Petronella  werd gedoopt op 9 september 1708 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (getuigen Lauwers Petrus en De Boeck Petronella). Zij overleed op 17-jarige leeftijd en werd begraven op 13 juli 1726 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding « kleine uitvaart », woonachtig in de Groenstraat.

·         Lauwers Guilielmus  werd gedoopt op 5 oktober 1709 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (getuigen Vranckx Guilielmus en Nagels Elisabeth). Hij overleed ongehuwd en werd begraven op 6 januari 1732 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding « kleine uitvaart, Groen straet ».

 

MEC XVI – 000594 GEZIN Lauwerens - Harme +/- 1708 Mechelen (Sint-Katelijne)

Lauwerens Carolus  huwde met Harme Helena => ook Lauwereyns, Lauwens. Lauwerens Carolus was soldaat.

·         Lauwerens Franciscus  werd gedoopt op 1 april 1708 te Mechelen Sint-Katelijne (getuigen Boije Franciscus en Borbon Margaretha21).

·         Lauwerens Anna werd begraven op 9 januari 1712 te Mechelen Sint-Jan, melding « arm lijk ».

 

MEC XVI – 000595 GEZIN Lauwens – De Hondt  1708 Mechelen (Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk)

Lauwens Guilielmus huwde op 17 juli 1708 te Liezele met De Hondt Johanna (getuigen De Hondt Judocus en Verhasselt Henricus) => ook De Hont. 

·         Lauwers Elisabeth  werd gedoopt op 20 juni 1709 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (getuigen De Coster Laurentius en Verhaegen  Elisabeth).

·         Lauwens Philippus  werd gedoopt op 14 april 1711 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (getuigen Laurens Maria en Laurens Philippus). Hij overleed ongehuwd op 19 september 1721 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, vermelding « jongman, Geerdegemstraat, middelbare uitvaart, met kerke pellen ».

 

MEC XVI – 000641 GEZIN Jacobs – Lauwens 1710  Mechelen (Sint-Rombout)

Jacobs Franciscus huwde op 13 februari 1710 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Adriana  (getuigen Parijs Petrus, Jacobs Johannes). Lauwens Anna Adriana werd gedoopt op 20 mei 1683 te Mechelen Sint-Rombout als dochter van Lauwens Petrus  en Casseurs Petronella [ZIE MEC XV - 000474].

 

MEC XVII – 000646 GEZIN Laurijs – Van Dam 1710  Mechelen (Sint-Rombout)

Laurijs Antonius huwde op 7 september 1710 te Mechelen Sint-Rombout met Van Dam Catharina => ook Laureijs. Getuigen bij het huwelijk waren Laurijs Petrus en Van Looy Judocus.

 

MEC XVII – 000651 GEZIN Laureijs – Vermeeren 1711  Mechelen (Sint-Katelijne)

Laureijs Adrianus huwde op 25 januari 1711 te Mechelen Sint-Katelijne met Meert Catharina => ook Lauwereijs. Getuigen bij het huwelijk waren priester Hubertij en Laureijs Catharina26. De akte werd ingeschreven op 7 maart 1711 en er was vrijstelling van de drie roepen geweest.

·         Lauwereijs Catharina werd begraven op 17 augustus 1719 te Mechelen Sint-Katelijne.

 

MEC XVII – 000655 GEZIN Laureijs – Vermeeren 1711  Mechelen (Sint-Rombout)

Laurijs Jacobus huwde op 16 mei 1711 te Mechelen Sint-Rombout met Vermeeren Catharina => ook Lauwers. Getuigen bij het huwelijk waren Nijs Cornelius en Van Vlierbergen Carolus. Er was een vrijstelling van twee roepen, op de eed.

 

MEC XVII – 000659 GEZIN Van Neten - Laureyssens 1711  Mechelen (Sint-Rombout)

Van Neten Ludovicus huwde op 19 november 1711 te Mechelen Sint-Rombout met Laureyssens Barbara => ook Laureijssens. Getuigen bij het huwelijk waren schoonbroer De Rije Laurentius en Van Rijmenants Adamus Hieronimus. Barbara Laureyssens was een zus van Anna [ZIE MEC XVI – 000569].

 

MEC XVII – 000661 GEZIN Lauwens – Vertommen +/- 1712  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwens Johannes  huwde Vertommen Johanna => ook Vertongen. Lauwens Johannes werd gedoopt op 24 oktober 1689 te Willebroek als zoon van Lauwers Johannes  en Lamot Cornelia [ZIE WIL XVI – 000487] 5. Het gezin woonde te Dobbelhuyzen en bij het Veer te Mechelen. Hij werd begraven op 3 mei 1723 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Lauwens Cornelius  werd gedoopt op 20 juli 1713 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Noλl Guilielmus, Lamot Cornelia). Hij overleed op 30 oktober 1713 te Mechelen Sint-Rombout, melding « arm kind, woonachtig op het Veer ».

·         Lauwens Johanna Maria  werd gedoopt op 4 oktober 1714 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Persoons Johannes, Mast Johanna).

Merk dat zijn broer Lauwens Guilielmus op 15 oktober 1726 te Niel huwde met Vertongen Barbara [ZIE gezinsreconstructies Boom/ Niel].

 

MEC XVII – 000663 GEZIN De Hooghe – Lauwereys 1712  Mechelen (Sint-Katelijne)

De Hooghe Johannes Franciscus huwde op 28 maart 1712 te Mechelen Sint-Katelijne met Lauwereys Catharina Francesca => ook Lauwereijs. Getuigen bij het huwelijk waren Lauwereijs Adrianus en priester Hubertij. Er was vrijstelling van de drie roepen en van besloten tijd (periode rond Pasen). Lauwereijs Catharina Francesca werd begraven op 8 december 1738 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, melding “middelbare uitvaart”.

 

MEC XVII – 000665 GEZIN Laureijs – Verstappen 1712  Mechelen (Sint-Pieter en Paul)

Laureijs Petrus huwde op 26 juli 1712 te Mechelen Sint-Pieter en Paul met Verstappen Anna => ook Lauwers, Van der Stappen. Getuigen bij het huwelijk waren Laureijs Antonius en Buekens Guilielmus. De ondertrouw vond plaats in dezelfde parochie op 19 juli 1712. Laureijs Petrus overleed op 25 oktober 1760 te Mechelen Sint-Pieter en Paul.

 

MEC XVII – 000668 GEZIN Van de Schrieck – Lauwens 1713  Mechelen (Sint-Rombout)

Van de Schriek Johannes huwde op 28 augustus 1713 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Antonia  (getuigen Van Rijmenant Adamus, Van de Schrieck Philippus) => ook Van der Schrieck, Van den Schrieck. Er was vrijstelling van 1 roep op de eed. Lauwers Antonia overleed in de Borsestraet en werd begraven op 3 februari 1721 te Mechelen Sint-Rombout.

 

MEC XVI – 000675 GEZIN Lauwens – Van de Velde 1714  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Johannes  huwde op 15 juli 1714 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van de Velde Barbara (getuigen vaders Lauwens Michaelis, De Velder Franciscus) => ook De Velder. Lauwens Johannes werd gedoopt op 5 december 1689 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle als zoon van Lauwens Michaelis  en Van Beersel Elisabeth [ZIE MEC XV - 000484]. Het gezin woonde op de Ijzerenleen in 1715 en in de Groenstraat. Lauwens Johannes werd op 16 juli 1737 begraven te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Maria  werd gedoopt op 27 september 1714 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen grootvader Lauwens Michael, Vranckx Maria).

·         Lauwens Anna Catharina  werd gedoopt op 16 december 1715 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen nonkel Lauwens Philippus, Van De Velde Anna Catharina). Zij overleed op 31 december 1715 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Lauwens Phillipus  werd geboren op 28 maart 1717 te Mechelen Sint-Katelijne (getuigen nonkel Lauwens Philippus, tante De Velder Anna)

·         Lauwens Elisabeth  werd geboren op 20 mei 1719 te Mechelen Sint-Katelijne (getuigen nonkel De Velder Joannes, grootmoeder Van Beersel Elisabeth). Zij overleed op 31 juli 1724 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Maria Catharina  werd geboren op 20 juni 1721 te Mechelen Sint-Katelijne (tweeling, getuigen Allijs Johanna en Jongbloet Maria Catharina). Zij overleed op 26 juli 1724 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Johanna  werd geboren op 20 juni 1721 te Mechelen Sint-Katelijne (tweeling, getuigen grootvader Lauwens Michael en Verschooren Catharina).

·         Lauwens Henricus  werd gedoopt op 23 juli 1723 te Mechelen Sint-Katelijne (getuigen Vermeylen Henricus en Vranckx Maria). Hij werd een dag eerder geboren.

·         Lauwens Elisabeth  werd gedoopt op 29 maart 1725 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Van Beersel Joannes, grootmoeder Van Beersel Elisabeth). Zij overleed ongehuwd op 34-jarige leeftijd en werd begraven op 26 mei 1759 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding « kleine uitvaart, woonachtig op het Weterken, jongedochter ».

 

MEC XVII – 000683 GEZIN Lauwerijsens - Daems 1715  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwerijsens Johannes Antonius huwde op 10 juni 1715 te Mechelen Sint-Rombout met Daems Elisabeth. Getuigen bij het huwelijk waren Verhaegen Martinus en Van Loo Judocus.

 

MEC XVI – 000685 GEZIN Gheytens – Lauwers 1715  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Gheytens Johannes huwde op 29 september 1715 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwers Maria   (getuigen Van Eeckhoren Barbara, Van Eeckhoren Franciscus) => ook Van Geijte, Van Geyte. Lauwers Maria was eerder gehuwd op 11 augustus 1697 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van Eeckhoren Nicolaas [ZIE MEC XVI – 000526c]. Zij overleed op 11 december 1742 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding “middelbare uitvaart, woonde in de Sieckelingestraet”.

 

MEC XVI – 000694 GEZIN Fieulinckx - Laureys 1716  Mechelen (Sint-Rombout)

Fieulinckx Johannes huwde op 28 oktober 1716 te Mechelen Sint-Rombout met Laureys Maria Theresia => ook Laureijs. Getuigen bij het huwelijk waren Laureijs Adrianus en Van Loo Judocus. Er was vrijstelling van 2 roepen op de eed.

 

MEC XVI – 000696 GEZIN Lauwaerts - Hertsminneren 1716  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwaerts Johannes Franciscus huwde op 15 december 1716 te Mechelen Sint-Rombout met Hertsminneren Elisabeth => ook Lavaerts, Lauwers. Getuigen bij het huwelijk waren Van de Wouwer Johannes en Claus Cornelius. Er was vrijstelling van de drie roepen, op de eed. Lauwaerts Johannes Franciscus werd gedoopt op 9 maart 1692 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle als zoon van Lauwaerts Michaelis en Van de Perre Catharina [ZIE MEC XV - 000471]. Hij hertrouwde op 29 augustus  1717 te Mechelen Sint-Rombout met Thabι Barbara [ZIE MEC XVI – 000703].

·         Lauwaerts Johannes Franciscus Laurentius werd gedoopt op 13 december 1716 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Capruijns Laurentius en Leurkens Johanna Maria).

 

MEC XVI – 000698 GEZIN Scepers – Laurens 1717  Mechelen (Sint-Katelijne)

Scepers Johannes Baptista huwde op 30 maart 1717 te Mechelen Sint-Katelijne met Laurens Catharina => ook Scheppers, Schepers.  Getuigen bij het huwelijk waren priester Hubertij en Smets Petrus. Er was vrijstelling van de besloten tijd (periode rond Pasen).

 

MEC XVI – 000699 GEZIN Grevens – Lauwens 1717  Mechelen (OLV Hanswijk)

Grevens Petrus Henricus huwde op 11 april 1717 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk met Lauwens Elisabeth  (getuigen Grevens Petrus, vader Lauwens Petrus) => ook Greve, De Greve, De Greef. Lauwens Elisabeth werd gedoopt op 27 november 1695 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk als dochter van Lauwens Petrus  en De Laet Clara [ZIE MEC XV - 000479]. Lauwens Elisabeth woonde in de Peninckstraat, bij de Capucijnenblijk, toen zij overleed. Zij kreeg een middelbare uitvaart op 14 januari 1773 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XVI – 000702 GEZIN Lauwereijs – Oliviers 1717  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwereijs Johannes huwde op 24 augustus 1717 te Mechelen Sint-Jan met Oliviers Isabella => ook Laureijs, Oleviers, Lauwens. Getuigen bij het huwelijk waren Bazil Ludovicus en De Coninck Jacobus. Er was vrijstelling van twee roepen. Lauwereijs Johannes overleed op 21 oktober 1764 te Mechelen Sint-Jan, melding “middelbare uitvaart”.

·         Lauwereijs Martinus overleed als kind en werd begraven op 27 augustus 1722 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwereijs Anna Maria overleed als kind en werd begraven op 21 december 1723 te Mechelen Sint-Jan.

·         Laureijs Johannes Baptista werd begraven op 23 maart 1725 te Mechelen Sint-Jan.

·         Laureijs Elisabeth Catharina overleed ongehuwd op 25 november 1768 te Mechelen Sint-Jan, melding « jonge bejaarde dochter, middelbare uitvaart ».

 

MEC XVI – 000703 GEZIN Lauwaerts – Thabι 1717  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwaerts Johannes Franciscus huwde op 29 augustus  1717 te Mechelen Sint-Rombout met Thabι Barbara => ook Laevaers, Lauwers, Lauwaers, Tabι, Tabbι, Dabι, Tabeer. Lauwaerts Johannes Franciscus werd gedoopt op 9 maart 1692 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle als zoon van Lauwaerts Michaelis en Van de Perre Catharina [ZIE MEC XV - 000471]. Hij was eerder gehuwd op 15 december 1716 te Mechelen Sint-Rombout met Hertsminneren Elisabeth [ZIE MEC XVI – 000696]. Het gezin woonde in 1736 aan het Veer te Mechelen.

·         Lauwaers Elisabeth werd gedoopt op 11 juni 1718 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen Thabι Antonius en Lauwers Elisabeth).

·         Lavaerts Remigius werd gedoopt op 4 september 1719 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Dabι Remigius en Vande Perre Elisabeth). Hij was de dag eerder geboren.

·         Lauwaerts Cornelius werd gedoopt op 22 april 1721 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren Tabbι Cornelius en Lauwaerts Elisabeth, begijn30).

·         Lauwaers Andreas werd gedoopt op 15 augustus 1723 te Mechelen Sint-Pieter en Paul (doopgetuigen waren Van Merghtom Andreas en Wauters Anna). Hij werd begraven op 21 november 1736 te Mechelen Sint-Rombout, melding « arm kind ».

·         Lauwaers Franciscus werd gedoopt op 27 augustus 1725 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Verberckt Franciscus en Lauwers Elisabeth) Hij overleed op vijfjarige leeftijd en werd begraven op 9 maart 1731 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Lauwaerts Cornelia werd gedoopt op 12 december 1727 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren De Buyser Johannes en Van Court Cornelia). Zij was de dag eerder geboren.

 

MEC XV – 000704 GEZIN Laurens – De Wolf 1717  Mechelen (Sint-Katelijne)

Laurens Gregorius  huwde op 10 november 1717 te Mechelen Sint-Katelijne met De Wolf Anna Catharina => ook Lauwens, De Wolff. De ondertrouw vond plaats op 7 november te Sint-Katelijne, en daarbij waren De Rijck Christophorus en De Ridder Guilielmus getuige geweest. Getuigen bij het huwelijk waren priester Hubertij en Smets Petrus. Lauwens Gregorius Franciscus werd gedoopt op 2 februari 1692 te Mechelen Sint-Katelijne als zoon van Lauwens Gasparus  en Bosmans Elisabeth [ZIE MEC XIV - 000464].

 

MEC XVII – 000712 GEZIN Lauwens – Luytgarens 1718  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Johannes  huwde op 4 oktober 1718 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Luytgarens Maria => ook Luytgaerens (getuigen Capelnovo Petrus, Spoelbergh Jacobus). Lauwens Johannes werd gedoopt op 24 juni 1688 te Mechelen Sint-Rombout als zoon van Lauwens Petrus  en Casseurs Petronella [ZIE MEC XV - 000474]. Het gezin woonde aan de Dijle te Mechelen.

·         Lauwens Johannes Baptista  werd gedoopt op 4 oktober 1718 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Het kind was voorhuwelijks en werd erkend bij het huwelijk. De meter was Coeckelbergs Anna [ZIE MEC XVIII – 000973].

·         Lauwens Goswinus  werd gedoopt op 16 december 1720 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen De Winter Goswinus en De Winter Catharina).

·         Lauwens Judocus  werd gedoopt op 19 mei 1722 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen De Ridder Judocus en Meijs Ida) [ZIE MEC XVIII – 001003].

·         Lauwens Augustinus Rumoldus  werd gedoopt op 2 november 1724 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen De Winter Augustinus en Basijn Petronella) [ZIE MEC XVIII – 001023].

·         Lauwens Bartholomeus  werd geboren op 9 augustus en gedoopt op 10 augustus 1727 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuige Calewaerts Bartholomeus en Dekens Francesca). Hij overleed op 6 augustus 1729 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding « kind, halfrecht ».

·         Lauwens Petrus  werd gedoopt op 31 december 1728 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen De Winter Petrus en Claessens Catharina).

·         Lauwens Carolus Bernardus Johannes  werd gedoopt op 4 augustus 1731 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Huens Bernardus Alexander en Hazaert Johanna Catharina) [ZIE MEC XVIII – 001126]. Hij was de zevende zoon, geboren op 3 augustus 1731, volgens de traditie genoemd naar de Oostenrijks-Habsburgse keizer Karel.

·         Lauwens Henricus  werd gedoopt op 12 april 1734 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Goffinet Henricus, Luytgaerens Anna6). Hij overleed op ιιnjarige leeftijd en werd begraven op 14 mei 1735 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Johannes  werd geboren op 22 oktober en gedoopt op 23 oktober 1736 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen De Cocq Johannes en Luytgaerens Anna6).

·         Lauwens Maria Catharina  werd gedoopt in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle op 26 mei 1739 (getuigen Walschaerts Franciscus en Luytgaerens Maria). Lauwens Maria Catharina  overleed diezelfde dag te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XVII – 000717 GEZIN Laureijs - Oris +/- 1719  Mechelen (Sint-Katelijne)

Laureijs Judocus Philippus huwde met Oris Gudula => ook Horis, Houriz.

·         Laureijs Christianus Josephus werd gedoopt op 5 september 1719 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Oris Christianus en Van der Biest Elisabeth). Hij is jong overleden en werd begraven op 21 september 1719 te Mechelen Sint-Katelijne.

·         Laureijs Isabella Judoca Josephus werd gedoopt op 15 september 1721 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Laureijs Jacobus en Cornelis Elisabeth).

·         Laureijs Christianus Josephus werd gedoopt op 28 januari 1723 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Houriz Christianus en Laureijs Catharina Rosa, begijn27).

·         Laureijs Gudula werd gedoopt op 16 juli 1724 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Horis Christianus en Laureijs Isabella, kwezel22). Zij overleed ongehuwd op 19-jarige leeftijd op 7 augustus 1743 te Mechelen Sint-Katelijne.

·         Laureijs Christianus werd gedoopt op 29 oktober 1726 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Horis Christianus en Sagermans Catharina Francesca).

·         Laureijs Anna Josephus werd gedoopt op 17 november 1728 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Oris Johannes Antonius en Cornelis Elisabeth).

 

MEC XVII – 000718 GEZIN Verbiest – Lauwens 1719  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Verbiest Henricus huwde op 7 februari 1719 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwens Johanna  (getuigen Verbiest Franciscus, Lauwens Johannes) => ook Verbist Henricus.

 

MEC XVII – 000719 GEZIN Van Mompeijen – Lauwers 1719  Mechelen (Sint-Rombout)

Van Mompeijen Johannes Franciscus huwde op 16 februari 1719 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwers Anna Maria  (getuigen Van Mompijen Theodorus, Gootens Rumoldus, zoon van Joannes) => ook Montpaeyen, Van Mompayen, Van Mompaijen, Van Mompijen, Van Mompeij, Van Mompey, Van Mompaey, Mampaey.  Het gezin woonde op de IJzerleen,  “steenwegh Eijsere Lene”. Lauwers Anna Maria werd begraven op 3 maart 1723 te Mechelen Sint-Rombout.

 

MEC XVII – 000721 GEZIN Laurents – Gilliams 1719  Mechelen (Sint-Rombout)

Laurents Henricus huwde op 4 mei 1719 te Mechelen Sint-Rombout met Gilliams Anna Margharetha => ook Laurens, Lauwens, Guilliams. Getuigen bij het huwelijk waren Van Vlierbergen Carolus en Vanden Bruel Catharina.

 

MEC XVII – 000722 GEZIN Van Mompijen – Lauwers 1719  Mechelen (Sint-Rombout)

Van Mompijen Jacobus huwde op 25 mei 1719 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Maria  (getuigen Van Mompijen Theodorus, Van Mompijen Johannes Franciscus, beiden broers van de bruidegom) => ook Montpaeyen, Van Mompayen, Van Mompaijen, Van Mompeijen, Van Mompeij, Van Mompey, Van Mompaey. Er was vrijstelling van drie roepen op de eed. Lauwers Johanna Maria werd begraven op 26 maart 1741 te Mechelen Sint-Rombout. Zij woonde toen “achter de Hal” (huidig stadhuis van Mechelen).

 

MEC XVII – 000725 GEZIN Lauwers – Verschuren 1719  Mechelen (Heffen/Sint-Katelijne)

Lauwens Bartholomeus  huwde op 26 juli 1719 te Heffen met Verschuren Anna => ook Verschueren. Lauwens Bartholomeus werd geboren op 19 september 1686 te Hombeek als zoon van Lauwens Laurentius  en Van Beveren Elisabeth [ZIE HOM IX – 0143]. Hij hertrouwde met Voet Maria op 25 juni 1737 te Mechelen Sint-Katelijne [ZIE MEC XVIII – 000909].

·         Lauwens Michael  overleed op 17 juli 1724 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding ‘jong overleden, moeder Verschuren Maria, vader Lauwens Nn

 

MEC XVII – 000726 GEZIN Van Seunighen - Lauwkens 1719  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Van Seunighen Emmanuel huwde op 22 oktober 1719 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwkens Maria => vermoedelijk ook Lauwens. Getuigen bij het huwelijk waren Pauwels Martinus en Van der Auwera Jacobus.

 

MEC XVII – 000727 GEZIN Laurijs – Clairbois 1719  Mechelen (Sint-Rombout)

Laurijs Adrianus huwde op 10 november 1719 te Mechelen Sint-Rombout met Clairbois Theresia => ook Lauwereijs, Clerbois. Getuigen bij het huwelijk waren Tahaut Johannes Franciscus en Van Loo Judocus. Er was vrijstelling van drie roepen, op de eed. Beiden overleden op dezelfde dag en werden begraven op 14 maart 1731 te Mechelen Sint-Katelijne.

 

MEC XVII – 000729 GEZIN Nagelmaekers – Lauwaerts 1720  Mechelen (Sint-Jan)

Nagemaekers Henricus huwde op 14 mei 1720 te Mechelen Sint-Jan met Lauwaerts Elisabeth  => ook Lauwers. Getuigen bij het huwelijk waren Herregots Johannes en Pian Cornelius. Er was vrijstelling van twee roepen. Lauwaerts Elisabeth was een dochter van Lauwaerts Michaelis en Van de Perre Catharina [ZIE MEC XV - 000471]. Zij overleed op 25 augustus 1726 te Mechelen Sint-Jan, melding “middelbare uitvaart”.

 

MEC XVII – 000734 GEZIN Moons – Lauwers 1721  Mechelen (OLV-over-de-Dijle) / Zemst

Moons Engelbertus huwde op 23 februari 1721 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwers Maria   (getuigen Lauwers Josephus, Janssens Nn.) => ook Moens Angelus.

Lauwers Maria werd geboren op 15 april 1696 te Zemst als dochter van Lauwers Steven en Craen Ermelinde [ZIE ZEM X – 0185]. Zij overleed op 2 november 1771 te Zemst. Moons Engel werd geboren omstreeks 1694 te Zemst. Hij overleed in januari 1778 te Zemst.

·         Moons Mathijs werd geboren op 7 mei 1723 te Zemst (getuigen Janssens Mathijs, Craen Helena) => vermoedelijk jong overleden

·         Moons Mathijs werd geboren op 6 februari 1725 te Zemst (getuigen Jansens Mathijs, Lauwers Elisabeth). Hij week vermoedelijk uit naar Diegem. => als vader wordt Moons Guilielmus vermeld

·         Moons Jacob werd geboren op 23 april 1728 te Zemst (getuigen De Kempenaer Jacob, Van Tilt Anna Maria)

·         Moons Anna Maria werd geboren op 1 april 1730 te Zemst (getuigen Lauwers Peter, Hellemans Anna Maria)

·         Moons Johanna werd geboren op 6 april 1732 te Zemst (getuigen Hoerix Jan, Van Velttom Johanna  ). Hij overleed op 27 januari 1752 te Zemst melding “enkel H. Olie”. => als vader wordt Moons Guilielmus vermeld.

·         Moons Guilielmus werd geboren op 24 april 1735 te Zemst (getuigen Van Steenwinckel Willem, Lauwers Johanna  )

·         Moons Johannes werd geboren op 19 januari 1737 te Zemst (getuigen Eliaens Jan, Verdoodt Maria). Hij overleed op 15 mei 1783 te Zemst.

·         Moons Anna Maria werd geboren op 16 juli 1739 te Zemst (getuigen De Bruijn Antoon, Verdoodt Maria nomine Hellemans Anna Maria). Zij huwde Van Winge Jan.

·         Moons Johanna werd geboren op 22 oktober 1742 te Zemst (getuigen Hellemans Antoon, Hazendonck Johanna). Zij overleed op 6 december 1790 te Zemst.

Merk ook dat Moons Johannes op 6 januari 1721 te Zemst huwde met Lauwers Anna [ZIE ZEM XI - 0310]

 

MEC XVII – 000740 GEZIN De Jongh – Laurents 1721  Mechelen (Sint-Rombout)

De Jongh Guilielmus huwde op 24 december 1721 in Mechelen Sint-Rombout met Laurents Barbara (getuigen waren Van Elewijt Johannes en De Jongh Arnoldus. Er was vrijstelling van de drie roepen.

 

MEC XVII – 000740 GEZIN Laureijs - Herreijns +/- 1722  Mechelen (Sint-Katelijne)

Laureijs Marcus huwde met Herreijns Johanna => ook Herrijns, Haereijns, Arrens, Rens. Het gezin woonde tussen 1720-1739 in de Drapstraat te Mechelen.

·         Laureijs Jacobus overleed als kind en werd begraven op op 23 augustus 1720 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Laureijs Judocus Philippus Josephus overleed als kind op 23 september 1721 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Laureijs Catharina Rosa werd gedoopt op 4 april 1723 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren de kapelaan van Sint-Katelijne Coupplet Andreas en Laureijs Catharina Rosa, begijn27). Zij overleed enkele weken later en werd begraven op 23 april 1723 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Laureijs Jacobus Josephus werd gedoopt op 6 september 1724 te Mechelen Sint-Katelijne Laureijs Jacobus (doopgetuigen waren Herreijns Jacobus en Laureijs Isabella, kwezel22).

·         Laureijs Rumoldus werd gedoopt op 19 april 1730 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Van Aelst Rumoldus en Herreijgens Maria Catharina).

·         Lauwereijs Judocus overleed op 23 november 1731 te Mechelen Sint-Katelijne.

·         Lauwereijs Nn. werd levenloos geboren op 28 maart 1734 te Mechelen Sint-Katelijne.

·         Laureijs Magdalena werd gedoopt op 10 april 1735 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Laureijs Jacobus en Van der Biest Magdalena).

·         Laureijs Catharina Rosa werd gedoopt op 18 juni 1738 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Laureijs Judocus Philippus en Laureijs Catharina Rosa, begijn27). Zij overleed net geen jaar later en werd begraven op 17 juni 1739 te Mechelen Sint-Katelijne. Haar meter overleed anderhalf jaar later27.

 

MEC XVII – 000758 GEZIN Lauwens - +/- 1723  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwens Petrus  huwde Nn. Clara.

·         Lauwens Clara  werd gedoopt op 25 maart 1724 te Mechelen Sint-Jan (getuigen Docx Gislain, Verryt Anna).

 

MEC XVII – 000776 GEZIN Lauwereijssens - Vennekens +/- 1725  Mechelen (OLV-over-de-Dijle, Sint-Rombout)

Lauwereijssens Jacobus huwde Vennekens Anna Maria.

·         Laureijssens Barbara overleed als kind en werd begraven op 1 december 1725 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding “kinderlijk, woonachtig Lieve Vrouwstraat”.

·         Lauwereijssens Catharina werd begraven op 13 mei 1729 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding « tinnenkandelaar uitvaart, woonachtig in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. »

·         Laurijssens Anna Maria overleed als kind en werd begraven op 31 oktober 1747 te Mechelen Sint-Rombout, melding “kind, woonachtig Lange Schipstraat”.

·         Lauwereijssens Johanna overleed ongehuwd op 9 augustus en werd begraven op 10 augustus 1793, melding “armlijk”.

 

GEZIN Lauwens – Peeters 1725  Mechelen/Langdorp/Begijnendijk  

Lauwens Andreas  huwde op 7 februari 1725 te Mechelen Sint-Rombout met Peeters Anna (getuigen Berghe Joannes, Van Loo Judocus). [Zie LANgd XVII – 000778].

 

MEC XVII – 000782 GEZIN Lauwers – De Pauw 1725  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwers Petrus huwde op 29 mei 1725 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met De Pauw Gertrudis (getuigen Wouters Petrus, Lauwers Jacobus). Getuigen bij het huwelijk waren Wouters Petrus en Lauwers Jacobus. Lauwers Petrus werd geboren op 13 oktober 1697 in Humbeek als zoon van Lauwers Henricus en Wauters Johanna [ZIE GRI X – 0172]. Lauwers Petrus overleed op 20 juli 1787 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle op 91-jarige leeftijd.

 

MEC XVII – 000798 GEZIN Laureijs - Arens +/- 1726  Mechelen (Sint-Katelijne)

Laureijs Marcus had een relatie met Arens Johanna.

·         Laureijs Judocus Philippus werd gedoopt op 29 augustus 1727 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen Laureijs Judocus Philippus en Laureijs Catharina Rosa, begijn27).

 

MEC XVII – 000801 GEZIN De Ron – Lauwens 1727  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

De Ron Johannes huwde op 9 februari 1727 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwens Anna   (getuigen Buijs Jan, Van der Linden Catharina). Lauwens Anna overleed op 24 oktober 1781 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding “echtgenote van De Ron Joannes”. Zij was 85 jaar oud.

·         De Ron Maria werd geboren op 5 oktober 1729 te Geerdegem, Mechelen (getuigen De Swert Frans, Lauwens Maria)

·         De Ron Martinus werd geboren op 27 september 1732 te Geerdegem, Mechelen (getuigen Lauwers Maarten, De Ron Anna)

·         De Ron Elisabeth werd geboren op 31 mei 1736 te Geerdegem, Mechelen (getuigen De Win Jacob, De Ron Elisabeth)

·         De Ron Frans werd geboren op 16 mei 1739 te Geerdegem, Mechelen (getuigen Van Wambeeck Frans, Van Ryijsseveldt Catharina)

 

MEC XVII – 000806 GEZIN Van Hasselt – Laureijssens 1727  Mechelen (Sint-Rombout)

Van Hasselt Nicolaas huwde op 23 september 1727 te Mechelen Sint-Rombout met Laureijssens Anna Maria (getuigen waren Van Vliberghe Carolus en Van Hasselt Anna Maria) => ook Van Hassel. Er was dispensatie van twee roepen.

 

MEC XVII – 000807 GEZIN Jacobs – Lauwens 1727  Mechelen (Sint-Pieter en Paul)

Jacobs Johannes huwde op 7 oktober 1727 te Mechelen Sint-Pieter en Paul met Lauwens Barbara   (getuigen Put Jacobus, Jacobs Catharina).

 

MEC XVII – 000818 GEZIN Van Bergen – Lauwens 1728  Mechelen (Sint-Pieter en Paul)

Van Bergen Matthias huwde op 18 mei 1728 te Mechelen Petrus & Paulus met Lauwens Barbara   (getuigen Van Rijmenant Arnoldus, Lauwens Maria). Lauwens Barbara  overleed op 27 juli 1729 te Mechelen Sint Pieter en Paul, melding “geen was”.

 

MEC XVII – 000820 GEZIN Laurijs - Scheltiens 1728  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Laurijs Petrus Johannes huwde op 11 augustus 1728 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Scheltiens Petronella => ook Lauwers, Schelkens. Getuigen bij het huwelijk waren Stock Franciscus en Buys Johannes Baptista.

 

MEC XVII – 000822 GEZIN Meysmans – Lauwers 1728  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Mijsmans Augustinus huwde op 28 november 1728 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwers Anna   (getuigen Mijsmans Judocus, Bogaerts Rumoldus) => ook Meysmans, Meismans. Mijsmans Augustinus was afkomstig van Zemst, Lauwers Anna van Hofstade. Lauwers Anna overleed op 17 februari 1752 en werd begraven te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding “middelbare uitvaart, woonachtig te Hofstade”.

 

MEC XVII – 000827 GEZIN Egret - Lauwerijs  1729 Mechelen (Sint-Jan)

Egret Alexander huwde op 4 maart 1729 te Mechelen Sint-Jan met Lauwerijs Anna Maria (getuigen waren Coomans Alexander en Du Sar Theodorus). Er was vrijstelling van drie roepen en besloten tijd. Lauwereijs Anna overleed te Mechelen Sint-Jan, waar zij werd begraven op 23 april 1730, melding “middelbare uitvaart”.

 

MEC XVII – 000828 GEZIN Lauwers – Janssens 1729  Mechelen (OLV-over-de-Dijle) / Zemst

Lauwers Johannes Baptista  huwde op 11 mei 1729 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Janssens Maria (Theresia) (getuigen Lauwers Adrianus van Zemst, Lauwers Petrus van Geerdegem). Lauwers Johannes werd geboren op 23 april 1699 te Zemst als zoon van Lauwers Peter  en Vertommen Maria [ZIE ZEM X – 0228]. Hij overleed op 6 december 1778 te Zemst. Bij zijn dood werden ιιn zoon en dochter vermeld. Janssens Maria werd geboren op 16 september 1706 te Mechelen Geerdegem (getuigen Vermeren Adriaan, Van Tilt Maria) als dochter van Janssens Jasper en De Pauw Geertrui. Zij overleed op 2 maart 1782 te Zemst.

·         Lauwers Elisabeth  werd geboren op 23 december 1729 te Zemst (getuigen Lauwens Adriaan, Janssens Elisabeth = jongere zus van Maria, was op 11 mei 1729 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle gehuwd met De Backer Peter) [ZIE EPP XII – 0470]

·         Lauwers Franciscus  werd geboren op 12 september 1731 te Zemst (getuigen Adriaens Frans, De Pauw Geertrui = moeder Janssens Maria) [ZIE ZEM XII – 0514].

·         Lauwrijs Henricus  werd gedoopt op 21 augustus 1733 te Leuven Sint-Kwinten => ouders vermeld als Lauwrijs Johannes en Janssens Maria Theresia.

·         Lauwers Johannes  werd geboren op 20 juni 1734 te Zemst (getuigen Spruyt Jan, Van Steenwinckel Susanna). Hij overleed op 29 september 1741 te Zemst aan “dysenterie” [Zie ook verhaal uit 1739].

·         Lauwers Petrus  werd geboren op 13 november 1737 te Zemst (getuigen De Backer Peter, Lauwers Elisabeth) => vermoedelijk jong overleden, volgende zoon zelfde voornaam

·         Lauwers Petrus  werd geboren op 29 oktober 1740 te Zemst (getuigen Lauwers Peter, Janssens Christina = jongere zus Maria, huwde op 3 maart 1741 met Andries Jacob te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle)

·         Lauwers Johanna Catharina  werd geboren op 26 februari 1744 te Zemst (getuigen Ceuppens Jan, Lauwers Johanna  ). Zij overleed op 15 oktober 1746 te Zemst => als moeder wordt Elisabeth vermeld.

·         Lauwers Johanna Maria  werd geboren op 24 oktober 1747 te Zemst (getuigen Ceuppens Jan, Hermans Johanna Maria). Zij overleed op 13 september 1759 te Zemst met de melding “plechtige mis”.

·         Lauwens Johannes Jacobus  werd geboren op 9 februari 1750 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Lauwens Jacobus en Dietens Elisabeth). Het gezin woonde toen in de Geytestraat te Mechelen. Hij overleed op 7 maart 1750 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Lauwens Maria Elisabeth  werd gedoopt op 21 juni 1751 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen De Borger Petrus Josephus en Dietens Maria Elisabeth). Zij overleed op 6 april 1752 te Mechelen Sint-Rombout.

 

MEC XVII – 000829 GEZIN Lauryssens - Willems 1729  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauryssens Andreas huwde op 8 juni 1729 te Mechelen Sint-Rombout met Willems Anna Catharina => ook Laureijs, Laurijssens, Lauwerijssens, Willemans. Getuigen bij het huwelijk waren priester Dagnelli Josephus Thomas en Willems NN., zus van de bruid. Er was vrijstelling van ιιn roep. Het gezin woonde in de Korte Schipstraat te Mechelen en in 1741 op de Bruul. Willemans Anna Catharina hertrouwde op 7 januari 1744 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwereijssens Johannes Baptista [ZIE MEC XVII – 000981].

·         Laureijssens Elisabeth overleed op 13 december 1729 te Mechelen Sint-Rombout met de melding “arm kind”.

·         Laureijs Anna Maria werd begraven op 12 januari 1741 te Mechelen Sint-Rombout met de melding “arm kind”.

 

MEC XVII – 000834 GEZIN Pauwels – Lauwens 1730  Mechelen (Sint-Jan)

Pauwels Gerardus huwde op 20 februari 1730 te Mechelen Sint-Jan met Lauwens Clara   (getuigen Van Nespen Gummarus, D’Haegh Joannes).

 

MEC XVII – 000848 GEZIN Lauwers – Lange 1731  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwers Guilielmus   huwde op 2 augustus 1731 te Mechelen Sint-Rombout met Lange Anna Catharina (getuigen De Blauw Christianus, Antoons Johannes Baptista). Er was vrijstelling van drie roepen.

·         Lauwers Johannes Baptista   werd gedoopt op 21 oktober 1732 te Mechelen Sint-Katelijne (getuigen Brouwers Johannes en Lange Jacoba Josepha).

 

MEC XVII – 000850 GEZIN Ceulemans – Lauwens 1731  Mechelen (Heffen)

Ceulemans Matthias huwde op 12 september 1731 te Heffen met Lauwens Elisabeth Barbara   (getuigen De Cock Joannes, Fijen Walterus). Ceulemans Matthias werd geboren op 19 september 1696 te Heffen als zoon van Ceulemans Egidius en Rijmenant Johanna. Hij was eerder gehuwd op 16 maart 1720 te Heffen met Asselbergs Petronella (overleden op 19 maart 1728 te Heffen), met wie hij drie kinderen had. Hij overleed op 15 augustus 1749 te Heffen. Lauwens Elisabeth Barbara overleed op 3 februari 1772 te Heffen.

·         Ceulemans Michael werd gedoopt op 27 oktober 1732 te Heffen.

·         Ceulemans Antonius. Hij bleef ongehuwd en overleed op 69-jarige leeftijd op 1 november 1802 te Mechelen, melding « bestedeling ». De aangifte gebeurde door Jeanne Boeij, directrice van het burgerlijk gasthuis van Mechelen, door Ferdinand Verhaghen, ambtenaar burgerlijke stand, en Pierre Van Craen, 55-jarige « bestedeling ».

·         Ceulemans Catharina werd geboren op 10 oktober 1736 te Heffen.

·         Ceulemans Henricus werd geboren op 20 augustus 1738 te Heffen.

·         Ceulemans Anna werd geboren op 24 februari 1743 te Heffen. Zij overleed er op 7 maart 1743 (tweeling).

·         Ceulemans Johanna Maria werd geboren op 24 februari 1743 te Heffen. Zij overleed er op 2 maart 1743 (tweeling).

·         Ceulemans Anna

·         Ceulemans Guilielmus werd geboren op 12 juli 1744 te Heffen.

 

MEC XVII – 000851 GEZIN Laureijs - Fonderie 1731  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Laureijs Johannes huwde op 23 september 1731 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Fonderie Catharina => ook Lauwers. Getuigen bij het huwelijk waren Van de Velde Johannes Antonius en Van Eeckhoren Franciscus.

 

MEC XVII – 000852 GEZIN Lauwens – Geeroms +/- 1731  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Johannes  huwde Geeroms Elisabeth.

·         Lauwens Anna Maria  werd gedoopt op 17 juli 1732 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Geeroms Jacobus, Geeroms Anna Maria).

 

MEC XVII – 000866 GEZIN Van den Broeck – Lauwers 1732  Mechelen (Sint-Rombout)

Van den Broeck Matthias huwde op 13 februari 1732 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwers Carolina   (getuigen Van den Broeck Joannes, Mollemans Petrus). Lauwens Carolina of ‘Karolien’ overleed op 14 mei 1750 te Mechelen Sint-Rombout. Het gezin woonde in de Geytestraat te Mechelen. Lauwens Carolina overleed op 14 mei 1750 te Mechelen Sint-Rombout, melding “middelbare uitvaart, woonachtig in de Gijte straet”.

 

MEC XVII – 000868 GEZIN Raps - Lavijs 1732  Mechelen (Sint-Rombout)

Raps Petrus huwde op 1 juni 1732 te Mechelen Sint-Rombout met Lavrijs Helena => ook Lauwerijs (getuigen Raps Carolus en Brouwers Carolus). Het gezin woonde in de Blaasbalkstraat. Lauwereijs Helena overleed op 29 juni 1749 te Mechelen Sint-Rombout.

 

MEC XVII – 000876 GEZIN Lauwerijs - Walravens 1733 Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwerijs Ferdinandus huwde op 9 januari 1733 te Mechelen Sint-Rombout met Walravens Catharina => ook Lauwereijs, Laurentius, Walraevens. Getuigen bij het huwelijk waren Lauwerijs Johannes en Walravens Guilielmus. Lauwerijs Ferdinandus Josephus overleed op 27 februari 1770 in het gasthuis te Mechelen.

 

MEC XVII – 000880 GEZIN Laureijs - Brants 1733 Mechelen (Sint-Katelijne)

Laureijs Judocus Philippus huwde op 31 oktober 1733 te Mechelen Sint-Katelijne met Brants Anna Theresia => ook Laurijs, Lauwereijs, Brans. Getuigen bij het huwelijk waren Laureijs Jacobus en Gaillard Johannes Baptista. Er was vrijstelling van drie roepen op de eed. Lauwereijs Jacobus Philippus overleed enkele jaren na het huwelijk en werd begraven op 21 januari 1739 te Mechelen Sint-Katelijne.

 

MEC XVII – 000882 GEZIN Lauwens – Van Eertbrugghen +/- 1734 Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Andreas  huwde Van Eertbrugghen Johanna => ook Lauwers, Van Hertbrugghe, Van Ertbrugge, Van Steenbrugge, Van Hertbrugge. Hij was afkomstig van Hofstade. Toen Lauwens Andreas “Andries” overleed op 28 juni 1755, werd vermeld dat hij in Hofstade woonde. Hij werd dezelfde dag ‘s avonds begraven op 28 juni 1755 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Livinus  werd gedoopt op 6 augustus 1735 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Van den Heuvel Livinus en Van Eertbrugghen Maria). Hij overleed op 16 april 1750 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. De naam van de moeder werd gespeld als « Joanna Hertbauer ».

·         Lauwens Catharina  werd gedoopt op 24 september 1738 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Sergysels Angelus en Van Eertbrugghen Catharina).

·         Lauwens Johannes  werd gedoopt op 30 juli 1741 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Serneels Joannes, Verbiest Johanna  ). Hij overleed op jonge leeftijd en werd begraven op 11 september 1748 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Philippus  werd gedoopt op 24 april 1743 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Van Noye Philippus en Van Boxum Maria). Hij overleed op 11 maart 1747 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle op 3-jarige leeftijd.

·         Lauwens Isabella  werd gedoopt op 7 juli 1745 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Janssens Franciscus en Jacobs Isabella). Zij overleed jong en werd begraven op 11 maart 1747 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Johannes Baptista  werd gedoopt op 30 augustus 1748 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Serneels Johannes en Verbist Johanna).

·         Lauwens Maria  werd gedoopt op 1 augustus 1749 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Cuppens Sebastianus en Doms Maria). Zij was de dag voordien geboren te Hofstade.

·         Lauwens Johannes  werd gedoopt op 7 januari 1752 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen waren Serneels Johannes en De Glas Johanna Maria). Hij was de dag voordien geboren. Lauwens Johannes overleed ongehuwd op 31-jarige leeftijd en werd begraven op 17 februari 1783 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

Merk ook het huwelijk van Lauwers Egidius met Van Ertbrugge Johanna op 1 mei 1789 te Weerde [ZIE WEE XIII – 0659].

 

MEC XVII – 000885 GEZIN Van De Putte – Lauwers 1734  Mechelen  (OLV Hanswijk)

Van De Putte Johannes huwde op 20 februari 1734 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk met Lauwens Maria  (getuigen Opdebeeck Gasparus, Van Oppen Petrus). Van De Putte Johannes werd geboren omstreeks 1735 te Zemst => ook Lauwers. Hij overleed op 2 oktober 1741 te Zemst, melding “dysenterie, gratis mis” 18.

"Merk ook de melding van een huwelijk tussen Laurens Johanna Maria en Van Putte Johannes, waarbij de echtgenote overleed op 17 januari 1713 te Zwijndrecht.

 

MEC XVII – 000886 GEZIN Meijkens – Lauwers 1735  Rotselaar / Wezemaal / Mechelen  (OLV-over-de-Dijle)

Meijkens Jacobus huwde op 18 oktober 1735 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwers Anna Maria  (getuigen Buijs Johannes Baptist, Vervoort Guilielmus) => ook Meikens te Mechelen, Meiskens, Mekens. Lauwers Maria werd gedoopt op 24 maart 1714 te Wezemaal als dochter van Lauwers Antonius  en Clavers Maria [ZIE WEZm X – 0274]. Zij overleed op 18 april 1776 te Rotselaar. Meijkens Jacobus werd gedoopt op 2 februari 1711 te Rotselaar als zoon van Meijkens Franciscus en Volens Johanna . Hij overleed op 28 augustus 1768 te Rotselaar.

·         Mekens Ferdinandus werd gedoopt op 16 oktober 1739 te Rotselaar. Hij overleed er op 27 april 1744 te Rotselaar.

·         Meikens Maria Clara werd gedoopt op 5 maart 1742 te Rotselaar

·         Meiskens Catharina werd gedoopt op 22 december 1744 te Rotselaar

·         Meikens Johanna werd gedoopt op 27 augustus 1747 te Rotselaar

·         Meikens Adrianus werd gedoopt op 7 juni 1750 te Rotselaar. Hij overleed er op 21 november 1762.

·         Meiskens Elisabeth werd gedoopt op 17 maart 1753 te Rotselaar

·         Meiskens Johanna werd gedoopt op 19 november 1755 te Rotselaar

·         Meiskens Petronella werd gedoopt op 28 april 1758 te Rotselaar

 

MEC XVII – 000888 GEZIN Verlinden – Lauwens 1735  Mechelen (Sint-Katelijne)

Verlinden Johannes huwde op 8 december 1735 te Mechelen Sint-Katelijne met Lauwens Johanna  (getuigen De Man Philippus, Smets Josephus en E.H. Hubertij) => ook Lawes Johanna, Lauwers. Lauwens Johanna overleed op 7 juni 1747 te Mechelen Sint-Katelijne, melding “echtgenote Verlinden Joannes”.

 

MEC XVII – 000892 GEZIN Verberckt – Lauwers 1736  Mechelen (Sint-Rombout)

Verberckt Petrus huwde op 23 februari 1736 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Catharina   (getuigen Van den Broeck Matthias, Antoons Johannes Baptist) => ook Verberght. Lauwens Catharina was afkomstig van Elewijt. Zij overleed op 3 mei 1785 en werd begraven op 6 mei te Mechelen Sint-Rombout.

·         Verberght Johannes werd gedoopt op 6 februari 1751 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Verberght Joannes, Janssens Maria)

·         Verberght Gasparus werd gedoopt op 6 maart 1753 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Verberckt Gasparus Dominicus, Willems Maria Anna)

 

MEC XVII – 000893 GEZIN Van den Eynde – Laureijsens 1736  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Van den Eijnde Johannes Baptista huwde op 25 februari 1736 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Laureijsens Johanna => ook Van den Eynde, Laureyssens (getuigen waren Steemans Petrus en Van den Eijnde Rumoldus). Er was vrijstelling van drie roepen en besloten tijd. Laureijssens Johanna overleed op 26 januari 1758 in het gasthuis van Mechelen.

 

MEC XVIII – 000894 GEZIN Lauwens – Goovaerts +/- 1736  Mechelen

Lauwens Johannes  huwde Goovaerts Elisabeth => ook Goovaers, Goevaerts. Lauwens Anna Maria  overleed jong op 1 oktober 1737 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XVIII – 000904 GEZIN Lauwens – Van Gijsel +/- 1737  Mechelen (Geerdegem)

Lauwens Petrus  huwde met Van Gijsel Petronella => ook Van Geysel, Van Gysel. Beiden waren afkomstig van Geerdegem. Lauwers Petrus werd mogelijk geboren op 30 augustus 1707 te Zemst als zoon van Lauwers Petrus en Vertommen Maria [ZIE ZEM X – 0228]. Hij overleed op 24 maart 1761 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding “kleine uitvaart, op het Waeterken”.

·         Lauwers Elisabeth  werd geboren op 1 november 1737 te Geerdegem (Waeterken), Mechelen en werd gedoopt op 2 november 1737 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Adriaens Frans, Op de Beeck Elisabeth). Zij werd zuster « Maria Magdalena de Passi » en overleed op 31 mei 1764 in het Groot Begijnhof te Mechelen.

·         Lauwers Margaretha  werd geboren op 17 oktober 1741 te Geerdegem (Weterken), Mechelen en werd gedoopt op 18 oktober 1741 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuige Van Hoof Margaretha) [vermoedelijk ZIE MEC XIX – 001295].

·         Lauwens Antonius  werd geboren op 27 maart 1746 te Geerdegem (Weterken), Mechelen en werd gedoopt op op 28 maart 1746 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Cleijnaers (Cleymans) Johannes Antonius, Costermans Catharina) [ZIE ZEM XII – 0507].

·         Lauwens Franciscus  werd gedoopt op 26 oktober 1752 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Van Wambeck Fransiscus, Goevaerts Elisabeth).

·         Lauwens Petrus , geboren omstreeks 1755, mogelijk te Berchem [ZIE BERch XII – 0621]. Hij huwde omstreeks 1782 te Berchem (Antwerpen) met Van Eertbruggen Maria Theresia, een toneelspeelster.

Merk dat Lauwens Andreas omstreeks 1734 was gehuwd met Van Eertbruggen Johanna. Er waren ook in vorige en volgende generaties verwantschappen met de familie Van Eertbruggen in de omgeving van Mechelen (Weerde, Elewijt, Mechelen).

MEC XVII – 000908 GEZIN Lauwereijs – Keijsers 1737  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwereijs Antonius huwde op 26 mei 1737 te Mechelen Sint-Jan met Keijsers Maria => ook Lauwereys, Laureijs, Keysers, De Keyser. Getuigen bij het huwelijk waren Geeraerts Matheus en De Haege Johannes. Laureijs Antonius werd gedoopt op 16 oktober 1712 te Mechelen Sint-Rombout als zoon van Laureijs Jacobus en Van Candries Elisabeth [ZIE MEC XVI – 000590]. Lauwereijs Antonius verdronk enkele jaren na het huwelijk en werd begraven op 11 augustus 1742 te Mechelen Sint-Jan.

 

MEC XVIII – 000909 GEZIN Lauwens – Voet 1737  Mechelen (Sint-Katelijne)

Lauwens Bartholomeus  huwde op 25 juni 1737 te Mechelen, Sint-Katelijne, met Voet Maria (getuigen Voet Petrus, Verschueren Johannes). Getuigen bij het huwelijk waren Voet Petrus en Verschueren Johannes. Het gezin woonde te Battel waar zij een huis met land bezaten. Lauwens Bartholomeus werd gedoopt op 19 september 1686 te Hombeek als zoon van Lauwens Laurentius en Van Beveren Elisabeth [ZIE HOM IX – 0143]. Hij was eerder gehuwd op 26 juli 1719 te Heffen met Verschuren Anna [ZIE MEC XVII – 000725] en overleed op 5 september 1740 te Battel, Mechelen. Voet Maria hertrouwde met Van Hocht Johannes.

·         Lauwens Petrus  werd geboren op 29 augustus 1738 te Battel en werd gedoopt op 30 augustus 1738 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Voet Peter, De Ridder Emerentia8). Hij is jong overleden en werd begraven op 10 januari 1739 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Petrus  werd geboren op 25 oktober 1739 te Battel en werd gedoopt op 26 oktober 1739 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Voet Peter, Van Kesbeke Clara Anna9). Hij overleed op jonge leeftijd en werd begraven op 24 juli 1744 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XVIII – 000915 GEZIN Lauwers – Luytgarens 1737  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwers Petrus  huwde op 29 oktober 1737 te Mechelen Sint-Rombout met Luytgarens Anna => ook Luytgaerens (getuigen priester Vermeren Ludovicus, Smedts Johannes).

·         Lauwens Johannes  werd gedoopt op 1 augustus 1738 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Lauwens Joannes, Luytgaerens Catharina) [ZIE MEC XII – 0502].

·         Lauwens Judocus Cornelius  werd gedoopt op 30 maart 1740 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Lauwens Judocus, Vander Loo Isabella).

 

MEC XVII – 000927 GEZIN Laureijs – de Puis +/-1738 Mechelen (Sint-Jan)

Laureijs Hieronimus had een relatie met de Puis Maria => ook du Puis, Dupuis. Laureijs Hieronimus werd gedoopt op 25 januari 1714 te Mechelen Sint-Rombout als zoon van Laureijs Jacobus en Van Candries Elisabeth [ZIE MEC XVI – 000590].

·         Laureijs Catharina werd begraven op 23 februari 1739 te Mechelen Sint-Jan, melding “pro deo”.

 

MEC XVIII – 000928 GEZIN Van Roy - Lauwereijssens 1738  Mechelen (Sint-Jan)

Van Roy Adrianus huwde op 19 april 1738 te Mechelen Sint-Jan met Lauwereijssens Anna Maria (getuigen waren Geets Johannes en De Haege Johannes) => ook Verhuyck. Er was vrijstelling van drie roepen. Lauwereijs Anna Maria werd begraven op 29 juni 1742 te Mechelen Sint-Jan, melding “middel uitvaart”.

 

MEC XVIII – 000935 GEZIN Lauwens – Van Gijsel 1739  Mechelen  (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Guilielmus  huwde op 1 december 1739 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van Gijsel Adriana (getuigen De Wit Judocus, Buys Johannes Baptist) => ook Van Geysel. Lauwens Guilielmus werd geboren omstreeks 1700 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle als zoon van Lauwens Michaelis  en Van Beersel Elisabeth [ZIE MEC XV - 000484]. Hij overleed op 10 mei 1785 te Mechelen Sint-Pieter. Bij het huwelijk werd vermeld: “met dispensatie voor drie roepen en besloten tijd”. Het gezin woonde in de Augustijnstraat te Mechelen, en tussen 1743-1753 in de Korte Ridderstraat te Mechelen.

·         Lauwens Petronella  werd geboren op 5 juni 1741 en werd gedoopt op 6 juni 1741 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (getuigen De Wit Jacobus en Van Herstraeten Petronella) [ZIE MEC XII – 0513].

·         Lauwens Rumoldus  werd gedoopt op 31 december 1743 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (getuigen Vertommen Rumoldus, De Wit Jacoba). Hij overleed op negenjarige leeftijd en werd begraven op 4 maart 1753 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Lauwens Barbara  werd gedoopt op 29 december 1745 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (getuigen Jacobs Johannes Baptist, Maes Barbara). Zij overleed ιιn jaar oud en werd begraven op 17 september 1747 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, melding « kind, geheel recht ».

·         Lauwens Jacobus  werd gedoopt op 13 november 1747 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen De Wit Jacobus en Ariens Barbara). Hij overleed op vijfjarige leeftijd op 18 maart 1753 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Lauwens Johannes Baptist  werd gedoopt op 29 oktober 1750 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Van Wayenbergh Joannes, De Wit Adriana).

·         Lauwens Judocus  werd gedoopt op 5 oktober 1753 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen De Wit Judocus en Gilkens Catharina) [ZIE MEC XIX – 001332].

·         Lauwens Johannes Guilielmus  werd gedoopt op 28 september 1755 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Beelaerts Guilielmus en Seldeslagh Elisabeth).

·         Lauwens Maria Theresia  werd gedoopt op 28 september 1758 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Van Maldergem Petrus Josephus en Beelaerts Maria) Zij is vermoedelijk jong overleden.

·         Lauwens Maria Theresia  werd gedoopt op 29 februari 1760 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Van Maldergem Petrus Josephus en Beelaerts Maria). Zij huwde De Cock Antonius en overleed op 8 februari 1824 te Mechelen.

 

MEC XVIII – 000942 GEZIN Van Heeckhoren – Lauwens +/- 1740  Mechelen

Van Heeckhoren Johannes Baptist huwde Lauwens Catharina  => ook Van Heeckhoven.

·         Van Heeckhoren Nn. Werd geboren op 27 december 1740 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XVIII – 000945 GEZIN Laureijs - Bielans 1740  Mechelen (Sint-Rombout)

Laureijs Ferdinandus Josephus huwde op 12 juli 1740 te Mechelen Sint-Rombout met Bielans Anna Maria. Getuigen bij het huwelijk waren De Bruyn Michaelis en Claessens Catharina.

 

MEC XVIII – 000971 GEZIN Laureijs – Bockι 1742 Mechelen (Sint-Rombout)

Laureijs Andreas had een relatie met Bockι Petronella => ook Laurijs, Laureys, Boucquet.

·         Laureijs Antonius werd gedoopt op 29 juni 1742 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuige Ferrι Elisabeth). Bij de doop werd vermeld dat het om een onwettig kind ging en dat de moeder afkomstig was van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Laureijs Antoon overleed enkele maanden later op 13 november 1742 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XVIII – 000973 GEZIN Lauwens – Candries 1743 Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Johannes Baptist  huwde op 26 februari 1743 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Candries Petronella (getuigen Moons Engelbertus, Lauwers Stephanus) => ook Kandries, ook Lauwers, Andries. Er was vrijstelling van de drie roepen. Lauwers Johannes Baptist was een zoon van Lauwens Johannes  en Luytgarens Maria [MEC XVII – 000712].

·         Lauwers Jacobus  werd geboren op 24 december 1743 te Zemst (getuigen Van Beneden Jacob, Candries Theresia).

·         Lauwens Johanna  werd geboren op 6 maart 1745 en werd gedoopt op 7 maart 1745 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Van Veer Antonius, De Swert Johanna).

·         Lauwens Johannes  werd gedoopt op 8 augustus 1748 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Gonzales Johannes en Van Halen Maria). Hij overleed op jonge leeftijd en werd begraven op 17 oktober 1748 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Anna Maria  werd gedoopt op 23 september 1749 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Moons Matthias en Cloetjens Maria). Zij overleed enkele dagen na de geboorte en werd begraven op 29 september 1749 te Mechelen-Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Johannes Baptist  werd geboren op 4 november 1753 en werd gedoopt op 5 november 1753 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Geeraerts Johannes Baptist, Verheijcken Johanna Maria) [ZIE MEC XIX – 001420].

·         Lauwens Catharina  werd geboren op 7 september 1756 en gedoopt op 8 september 1756 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Boots Gasparus, Claes Catharina). Zij overleed kort na de geboorte en werd begraven op 16 september 1756 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Johannes Franciscus  werd gedoopt op 16 oktober 1758 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Verhaeghen Johannes Franciscus, Peeters Maria Catharina). Hij overleed op vierjarige leeftijd en werd begraven op 12 augustus 1763 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XVII – 000981 GEZIN Lauwerijsens – Willemans 1744  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwerijsens Johannes Baptista Josephus huwde op 7 januari 1744 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Willemans Anna Catharina => ook Laureyssens, Lauwereysen, Willemont. Getuigen bij het huwelijk waren Lauwerijsens Jacobus en Willemons Anna Maria. Er was vrijstelling van drie roepen. Willemans Anna Catharina was eerder gehuwd op 8 juni 1729 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwereijssens Andreas [ZIE MEC XVII – 000829].

·         Lauwereijssens Anna Maria werd begraven op 7 september 1747 te 1755 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwerijs Anna Catharina werd begraven op 8 december 1751 1755 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwereijssens Jacobus werd begraven op 14 juni 1755 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XVIII – 000984 GEZIN Verhuijck - Lauwereijssens 1744  Mechelen (Sint-Pieter en Paul)

Verhuijck Johannes Matheus huwde op 22 augustus 1744 te Mechelen Sint-Pieter en Paul met Lauwereijssens Johanna Elisabeth (getuigen waren Janjack Elisabeth en de Berengeur Barbara Agnes Carola). Er was vrijstelling van drie roepen. Lauwereijssens Johanna Elisabeth overleed op 28 maart 1761 te Mechelen Sint-Katelijne.

 

MEC XVIII – 000986 GEZIN Uterel - Lauwaerts 1744  Mechelen (Sint-Rombout)

Uterel Johannes Baptista huwde op 17 november 1744 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwaerts Elisabeth => ook Lavaerts (getuigen waren d’Angnelie Josepus Thomas, priester, en Segers Catharina). Lauwaerts Elisabeth overleed op 15 februari 1746 te Mechelen Sint-Jan.

 

MEC XVIII – 000993 GEZIN Lauwens – De Win 1745  Mechelen (Sint-Katelijne)

Lauwens Stephanus  huwde op 2 februari 1745 te Mechelen Sint-Katelijne met De Win Dimphna (getuigen Lauwens Johannes Baptist, Peeters Cornelius). Er was dispensatie van drie roepen.

 

MEC XVIII – 001001 GEZIN Lauwers – Van Boxhem 1746  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwers Johannes  huwde op 8 februari 1746 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van Boxhem Catharina (getuigen Van Boxhem Rumoldus, Van Eeckhoren Franciscus).

 

MEC XVIII – 001003 GEZIN Lauwers – Cortebeeck 1746  Mechelen  (OLV-over-de-Dijle)

Lauwers Judocus  huwde op 22 juli 1746 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Cortebeeck Johanna (getuigen Buijs Johannes Baptist, Van der Haegen Anna) => ook Kortebeek, Cortebeck, Gortebeck, Corbeebeck. Er was vrijstelling van drie roepen. Lauwens Judocus werd geboren omstreeks 1718 als zoon van Lauwens Johannes  en Luytgaerens Maria [ZIE MEC XVII – 000712]. Hij overleed op 2 mei 1755 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding “middelbare uitvaart, woonde aan de Dijle”.

·         Lauwens Johannes Franciscus  werd gedoopt op 5 december 1746 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen waren de grootouders Lauwens Johannes en Luytgaerens Maria). Hij overleed de dag nadien en werd begraven op 6 december 1746 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Franciscus  werd gedoopt op 16 maart 1748 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Cortebeeck Franciscus, Luytgaerens Catharina).

·         Lauwens Johannes  werd thuis gedoopt en overleed kort na de geboorte. Hij werd begraven op 21 juni 1750 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwers Anna Catharina  werd gedoopt op 20 oktober 1751 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen grootvader Lauwers Joannes, Cortebeeck Catharina). Zij overleed op 10-jarige leeftijd en werd begraven op 4 juli 1764 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XVIII – 001013 GEZIN Lauwens – Van de Gessemeuter 1747  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Goswinus  huwde op 25 juni 1747 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van de Gessemeuter Johanna => ook Gersemeter, Gersmeuter, Van de Gessemeuter, Van de Gessemeters, Lauwens Guilielmus. Getuigen bij het huwelijk waren zijn broer Lauwers Augustinus en Jacobs Maria. Lauwens Goswinus hertrouwde vermoedelijk op 1 augustus 1751 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van Doren Elisabeth [ZIE MEC XVIII – 001058]. Hij werd vermoedelijk geboren als zoon van Lauwens Johannes en Luytgarens Maria [ZIE MEC XVII – 000712].

·         Lauwers Johanna Maria  werd geboren omstreeks 1747. Zij overleed op jonge leeftijd en werd begraven op 31 augustus 1747 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Johannes  werd gedoopt op 12 april 1748 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwers Johannes en Van de Gersemeuter Margaretha). Hij overleed op jonge leeftijd en werd begraven op 29 september 1753 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Anna Maria  werd gedoopt op 4 juni 1750 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwens Bernardus, Van de Gessemeter Anna Maria) [ZIE MEC XIX – 001255].

Merk ook het huwelijk van Laureyssens Rumoldus op 1 januari 1735 te Grimbergen met Gersemeuter Johanna. Mogelijk ging het om een tweede huwelijk van dezelfde Johanna  , gezien Rumoldus overleed in 1746 te Grimbergen. Deze Gersemeuter Johanna overleed in 1752 te Grimbergen [ZIE GRI XII – 0383].

 

MEC XVIII – 001015 GEZIN Lauwers – Janssens 1747  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwers Johannes  huwde op 28 juli 1747 te Mechelen Sint-Rombout met Janssens Maria (getuigen Kesseler Johannes Franciscus, Van den Bruel Anna Catharina). Er was vrijstelling van drie roepen. Lauwens Johannes overleed op 22 september 1792 en werd begraven op 24 september te Mechelen Sint-Rombout op 76-jarige leeftijd, melding “echtgenoot van Janssens Maria”. Hij was geboren te Elewijt.

·         Lauwens Johannes Jacobus  werd gedoopt op 9 februari 1750 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Lauwens Jacobus, Dietens Elisabeth).

·         Lauwens Maria Elisabeth  werd gedoopt op 21 juni 1751 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen De Borger Petrus Josephus en Dietens Maria Elisabeth).

 

MEC XVIII – 001018 GEZIN Verberght – Lauwers 1748  Mechelen (Sint-Rombout)

Verberght Gerardus Josephus huwde op 22 februari 1748 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Maria  (getuigen Steemans Johannes Franciscus, Segers Petronella)=> ook Verberckt.

Lauwens Maria werd gedoopt op 27 maart 1717 te Werchter als dochter van Lauwens Petrus  en Fobelets Maria [ZIE ROTs X – 0288]. Zij overleed op 25 april 1796 te Mechelen, melding “weduwe Verberght Jozef”.

·         Verberght Henricus Johannes werd gedoopt op 2 maart 1751 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Van Abbelonsens Henricus Joannes, Van den Brande Theresia)

·         Verberght Catharina werd gedoopt op 24 maart 1753 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Van Abbelonse Henricus Joannes, Dams Catharina)

 

MEC XVIII – 001020 GEZIN Lauwaerts - Hasselmans 1748  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwaerts Remigius huwde op 7 juni 1748 te Mechelen Sint-Rombout met Hasselmans Maria => ook Lavaerts, Verhasselt, Lauwers. Getuigen bij het huwelijk waren priester Vermeeren Ludovicus Guilielmus en Segers Catharina. Er was vrijstelling van drie roepen. Lauwaerts Remigius werd geboren als zoon van Lauwaerts Michaelis en Van de Perre Catharina [ZIE MEC XV - 000471].

·         Lauwaerts Johannes Franciscus werd gedoopt op 8 juni 1749 te Mechelen Sint-Rombout (getuigen Lauwaerts Johannes Franciscus en Ceulemans Elisabeth).

·         Lauwaerts Maria Catharina werd gedoopt op 30 juli 1751 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Hasselmans Egidius en Van Hemeldonck Catharina).

·         Lauwaerts Guilielmus Josephus werd gedoopt op 11 augustus 1753 te Mechelen Sint-Rombout, tweeling (doopgetuigen Hasselmans Guilielmus en Van Hemeldonck Catharina) [ZIE MEC XIX – 001474].

·         Lauwaerts Maria Magdalena werd gedoopt op 11 augustus 1753 te Mechelen Sint-Rombout, tweeling (doopgetuigen Schautens Johannes Franciscus en Van der Jeught Maria Magdalena).

·         Lauwaerts Johannes Cornelius werd gedoopt op 16 juli 1755 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Rijmenams Johannes Cornelius en Hasselmans Elisabeth). Hij overleed jong en werd begraven op 26 november 1756 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Lauwaerts Johannes Jacobus werd gedoopt op 18 maart 1757 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Sneyers Johannes en De Legher Francesca).

 

MEC XVIII – 001022 GEZIN Laurens – Vermeylen 1748  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Laurens Franciscus Leonardus huwde op 23 augustus 1748 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Vermeylen Maria Clara (getuigen Vermeylen Cornelius, Jacobs Anna Maria Carolina) => ook Lauwens, Vermijlen, Lauwerens. Er was dispensatie van drie roepen.

·         Laurens Anna Maria Johanna werd gedoopt op 24 september 1749 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen De Looze Johannes Gummarus, Jacobs Anna Maria Carolina). Zij overleed jong en werd begraven op 2 februari 1750 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Laurens Catharina Theresia werd gedoopt op 23 maart 1751 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen Vermeylen Cornelius en Serarens Catharina Theresia).

 

MEC XVIII – 001023 GEZIN Lauwens – Van Sevendonck 1748  Mechelen  (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Augustinus  (Rumoldus) huwde op 29 augustus 1748 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van Sevendonck Maria (getuigen Van Sevendonck Johannes Baptista, Peeters Anna Maria). Hij werd gedoopt op 2 november 1724 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle als zoon van Lauwens Johannes en Luytgaerens Maria [ZIE MEC XVII – 000712]. Er was vrijstelling van drie roepen. Hij overleed op 57-jarige leeftijd en werd begraven op 22 november 1782 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Johannes Josephus  werd geboren op 18 augustus en gedoopt op 19 augustus 1749 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwens Johannes en Hotdijn Francesca Josepha, mogelijk Gordijn) [ZIE MEC XIX – 001335].

·         Lauwens Johannes Cornelius  werd gedoopt op 4 augustus 1751 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Schunnens Johannes Cornelius, Van Sevendonck Elisabeth) [ZIE MEC XIX – 001282].

·         Lauwens Rumoldus Augustinus  werd gedoopt op 14 februari 1754 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Verlinden Rumoldus Augustinus, Luijtgaerens Catharina) [ZIE MEC XIII – 0629]

·         Lauwers Johanna Maria  werd gedoopt op 27 juli 1756 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwers Petrus, Perckmans Johanna Maria) [ZIE MEC XIII – 0620].

·         Lauwens Guilielmus Emanuel  werd gedoopt op 21 oktober 1758 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Verlinden Guilielmus Emanuel, Vinck Catharina)

·         Lauwens Petrus Cornelius  werd gedoopt op 27 november 1760 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Van Sevendonck Petrus, Verlinden Maria). Hij overleed op 16 maart 1762 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Barbara  werd gedoopt op 31 januari 1763 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Caluwaerts Joannes, Van Sevendonck Barbara). Zij overleed vermoedelijk op 16 april 1790 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Francesca  werd gedoopt op 31 mei 1765 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Van Sevendonck Cornelius, Van Sevendonck Anna Francesca). Zij overleed op 15-jarige leeftijd en werd begraven op 4 november 1780 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Maria Francesca  werd gedoopt op 30 augustus 1766 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Caluwaerts Bartholomeus, Wens Maria). Zij overleed op 7 juni 1765 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwers Anna Maria  werd gedoopt op 18 augustus 1768 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwers Franciscus, Willockx Anna Maria) [ZIE MEC XIX – 001452].

·         Lauwers Cornelius Josephus  werd gedoopt op 12 mei 1772 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwers Cornelius, Wabbens Elisabeth) [ZIE MEC XIII – 0726]

 

MEC XVIII – 001028 GEZIN Van Gijsel – Lauwens 1749  Mechelen (Muizen)

Van Gijsel Henricus huwde op 4 februari 1749 te Muizen met Lauwens Catherina  (getuigen Van Gijsel Filips, Schits Arnulf). Lauwens Maria Catherina was geboren op 22 oktober 1730 te Leest als dochter van Lauwers Johannes en Schits Maria [ZIE LEE XI – 0307]. Zij overleed op 27 november 1777 te Muizen, melding “plechtige uitvaart”. Van Gijsel Henricus was geboren op 28 oktober 1727 te Muizen als zoon van Van Gijsel Phillipus en Herstraten Petronella. Hij was boer en hertrouwde op 24 februari 1778 te Muizen met Jacobs Anna, geboren op 19 juni 1737 te Muizen als dochter van Jacobs Jacob en Landuijt Maria. Dit Gezin woonde in de Muizenstraat, en zijn schoonbroer Jacobs Henricus woonde bij in, alsook De Greef Johanna Catharina, vermeld als personeel. Een enig kind, Van Gijsel Peter, werd geboren op 28 april 1779 te Muizen (getuigen Timmermans Peter van Muizen, Steemans Catharina van Hever) en overleed er op 5 april 1789. Hendriks tweede vrouw overleed op 31 december 1806 te Muizen. Van Gijsel Henricus overleed op 18 oktober 1808 te Muizen.

·         Van Gijsel Maria werd geboren op 5 november 1749 te Muizen (getuigen Van Gijsel Filips, Van Den Heuvel Maria = gehuwd met Lauwers Johannes te Leest).

·         Van Gijsel Maria Elisabeth werd geboren op 8 september 1751 te Muizen (getuigen Van Gijsel Willem, Lauwers Maria). Zij huwde op 9 april 1782 te Muizen met Verscharen Go0928r.

·         Van Gijsel Petronille werd geboren op 4 augustus 1754 te Muizen. Zij huwde op 3 juni 1777 te Muizen met Coeckelberg Johannes (geboren op 20 september 1752 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, overleden op 12 oktober 1823 te Mechelen), landbouwer. Zij was landbouwster en overleed op 11 december 1831 te Mechelen.

·         Van Gijsel Johannes werd geboren op 17 februari 1757 te Muizen (getuigen Waijenborgh Jan, Kesselaers Anna).

·         Van Gijsel Peter Johannes werd geboren op 6 augustus 1760 te Muizen (getuigen Van Sand Jan, Van Hal Elisabeth). Hij overleed vermoedelijk op 1 september 1778 te Muizen, melding “17 jaar, plechtige uitvaart”. Volgens een andere bron huwde hij op 19 juli 1810 te Muizen met Verschoten Elisabeth, geboren op 19 april 1766 te Muizen als dochter van Verschoten Johannes en Van Der Auwera Anna Maria.

·         Van Gijsel Anna Catharina werd geboren op 12 december 1766 te Muizen (getuigen Van Gijsel Adriaan, Van Gijsel Anna).

 

MEC XVIII – 001033 GEZIN Lauwereijssens – Van den Eijnde 1749  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwereijssens Johannes huwde op 24 juni 1749 in Mechelen Sint-Rombout met Van den Eijnde Maria Catharina => ook Lauwreijssens, Lauwereyssens, Van den Eynde. Getuigen bij het huwelijk waren Vanden Eijnde Johannes en Segers Petronella. Er was vrijstelling van drie roepen. Lauwereijssens Johannes overleed op 5 december 1762 te Mechelen Sint-Rombout, melding “middelbare uitvaart, woonachtig op de Grote Markt.”

·         Laureijssens Johannes Antonius overleed op jonge leeftijd op 29 februari 1748 te Mechelen Sint-Pieter en Paul.

·         Laureijssens Johanna Elisabeth Appolonia overleed als kind en werd begraven op 18 februari 1750 te Mechelen Sint-Pieter en Paul.

·         Lauwereijssens Anna Catharina werd gedoopt op 22 april 1751 te Mechelen Sint-Pieter en Paul (doopgetuigen waren Vervloet Johannes Franciscus en Van den Eijnden Anna Catharina). Zij overleed op 15-jarige leeftijd en werd begraven op 4 februari 1767 te Mechelen Sint-Pieter en Paul.

·         Lauwereijssens Franciscus werd gedoopt op 26 januari 1753 te Mechelen Sint-Pieter en Paul (doopgetuigen waren Van den Eijnde Franciscus en Vervloet Anna). Hij overleed op tweejarige leeftijd en werd begraven op 14 november 1755 te Mechelen Sint-Pieter en Paul.

·         Lauwereijssens Johannes Matheus werd gedoopt op 23 oktober 1754 te Mechelen Sint-Pieter en Paul (doopgetuigen waren Verhuijck Johannes Matheus en Bulens Anna Maria). Hij overleed op ιιnjarige leeftijd en werd begraven op 20 april 1756 te Mechelen Sint-Pieter en Paul.

·         Lauwereijssens Franciscus werd gedoopt op 13 november 1755 te Mechelen Sint-Pieter en Paul (doopgetuigen waren Gorssels Franciscus en De Visscher Antonia).

 

MEC XVIII – 001034 GEZIN Lauwereijs – Verbeeck 1749  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwereijs Henricus huwde op 31 juli 1749 te Mechelen Sint-Jan met Verbeeck Anna Theresia => ook Lauwereyssens. Getuigen bij het huwelijk waren Maes Petrus en Verhasselt Franciscus. Er was dispensatie van drie roepen.

·         Lauwereijs Johannes Baptista werd gedoopt op 4 mei 1752 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Lauwereijs Johannes en Van Buscom Anna Maria). Hij overleed jong en werd begraven op 9 juni 1752 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwereijs Anna Catharina werd gedoopt op 2 januari 1754 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Volckaerts Johannes Baptista en Van Rijmenant Catharina). Zij was de dag voordien geboren en overleed drie dagen na de geboorte op 5 januari 1754 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwereijs Johanna Maria werd gedoopt op 3 februari 1757 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Verhulst Petrus en Schuermans Ammelberga Johanna).

 

MEC XVIII – 001038 GEZIN Lauwens – De Brier 1750  Mechelen (Sint-Katelijne) / Geel / Retie

Lauwens Petrus  huwde op 6 februari 1750 te Mechelen Sint-Katelijne met De Brier (Anna) Elisabeth (getuigen De Winter Sebastianus en Lauwens Andreas) => ook De Bier, De Bie. Het huwelijk werd vermeld op 7 februari 1750 te Langdorp, zelfde getuigen. Lauwens Petrus werd geboren omstreeks 1723 te Langdorp als zoon van Lauwens Henricus en De Kock Catharina [ZIE LANgd XI – 0326]. Het gezin woonde in Geel11 en in 1775 te Retie. De Brier Elisabeth was afkomstig van Langdorp.

·         Lauwens Johanna   Elisabeth  werd geboren op 22 februari 1751 te Geel. Zij huwde met Smet Philippus Jacobus en overleed op 23 januari 1836 te Geel.

·         Lauwens Joannes Phillippus  werd geboren op 2 mei 1757 te Geel. Hij overleed er ongehuwd op 3 augustus 1832.

·         Lauwens Carolus  werd geboren op 1 juli 1759 te Geel. Hij overleed er ongehuwd op 14 januari 1822.

·         Lauwens Benedictus  werd geboren op 12 april 1766 te Geel. Hij overleed er ongehuwd op 14 mei 1841.

·         Lauwens Anna Catharina  werd geboren omstreeks 1769 te Geel [ZIE GEEl XII – 0710].

 

MEC XVIII – 001042 GEZIN Hendrickx – Lauwers 1750  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Hendrickx Johannes Josephus huwde op 7 april 1750 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwens Anna Maria  (getuigen De Coster Petrus en Grootjans Henricus) => ook Lauwens, Lauwes. Lauwens Anna Maria overleed enkele Jaren na de geboorte van haar jongste zoon en werd begraven op 9 april 1761 te Mechelen Sint-Jan, melding “middelbare uitvaart”.

·         Henderickx Gertrudis werd gedoopt op 26 november 1750 te Mechelen Snt-Katelijne (getuigen De Coster Petrus, Theunis Gertrudis), vermoedelijk jong overleden.

·         Henderickx Johannes Antonius werd gedoopt op 27 maart 1753 te Mechelen Sint-Jan (getuigen Lauwers Antonius, Wuyts Susanna)

·         Hendrickx Anna Gertrudis werd gedoopt op 6 oktober 1755 te Mechelen Sint-Jan (getuigen De Coster Petrus, Tenus Gertrudis)

·         Henderickx Josephus Bartholomeus werd gedoopt op 10 april 1758 te Mechelen Sint-Jan (getuigen Cauthals Josephus Bartholomeus, De Coster Gertrudis, begijn)

 

MEC XVIII – 001044 GEZIN Lauwers – Moons 1750  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwers Johannes  huwde op 10 mei 1750 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Moons Elisabeth. Getuigen bij het huwelijk waren Van Eeckhoren Franciscus en Hermeniers Maria Ludovica. Lauwers Johannes was te Zemst geboren als zoon van Lauwers Peter . Hij overleed voor maart 1751 te Mechelen.

Moons Elisabeth werd vermoedelijk geboren op 7 november 1721 te Zemst als dochter van Moons Johannes en Lauwers Anna [ZIE ZEM XI – 0310]. Zij hertrouwde met Van Der Elst Jan.

·         Lauwers Johanna  werd geboren op 2 maart 1751 te Zemst (getuigen Moons Jan, Spruyt Johanna). Zij overleed op 14 maart 1753 te Zemst.

 

MEC XVIII – 001047 GEZIN Lauwens – Wayenbergh 1750  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Johannes  huwde op 19 juli 1750 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Wayenburgs Antonia (getuigen Louwers Judocus en Van Eeckhoren Franciscus) => ook Waijenborghs, Wayenborgs, Louwers. Het huwelijk werd voltrokken “met dispensatie der 3 roepen”. Wayenbergh Antonia overleed op 6 juli 1765 te Mechelen Sint-Rombout, melding ‘middelbaere begrafenis, echtgenote Lauwens Joannes’.

·         Lauwens Catharina  overleed op 16 september 1756 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding vader ‘Lauwens Joannes’.

 

MEC XVIII – 001049  GEZIN Laurens – Op de Beeck 1750  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Laurens Petrus huwde op 3 oktober 1750 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Op de Beeck Petronella (getuigen Langenus Petrus en Van Eekoren Franciscus). Het huwelijk werd voltrokken “met dispensatie der 3 roepen”.

 

MEC XVIII – 001037  GEZIN Lauwens – Van Erp +/- 1750  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Johannes  huwde Van Erp Petronella.

·         Lauwens Maria Anna  werd geboren op 28 november en gedoopt op 29 november 1750 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen De Leij Joannes, Mijsmans Anna Maria).

·         Lauwens Catharina  overleed op 16 september 1756 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding vader ‘Lauwens Joannes’.

 

MEC XVIII – 001052  GEZIN Van Wambeeck – Lauwers 1751  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Van Wambeeck Franciscus huwde op 9 februari 1751 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwers Elisabeth  (getuigen Van Beneden Maarten, Van Eeckhoren Frans) => ook Van Wambeke. Het gezin woonde Geerdegem. Lauwens Elisabeth werd geboren te Zemst. Zij overleed op 15 december 1801 te Mechelen, melding “weduwe Franηois Van Wambeeck”.

·         Van Wambeeck Philippus werd geboren op 6 november 1751 te Geerdegem, Mechelen (getuigen Van Wambeeck Filips, Mees Maria)

·         Van Wambeeck Jacobus werd geboren op 13 januari 1754 te Geerdegem, Mechelen (getuigen De Boeck Jacob, Van Wambeeck Elisabeth)

·         Van Wambeeck Maria Theresia werd geboren op 29 januari 1757 te Geerdegem, Mechelen (getuigen De Ron Maarten, Mertens Theresia).

 

MEC XVIII – 001056 GEZIN Lauwereijs – Verbeeck 1751  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwereijs Egidius ‘Gillis’ huwde op 4 mei 1751 te Mechelen Sint-Jan met Verbeeck Anna Maria => ook Lauwereys, Verbeek. Getuigen bij het huwelijk waren Lauwereijs Henricus en De Haegh Johannes. Lauwereijs Egidius werd begraven op 5 mei 1776 te Mechelen Sint-Katelijne.

·         Lauwereijs Johannes Baptista werd gedoopt op 25 januari 1752 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Lauwereijs Johannes en Verbeeck Maria Elisabeth). Hij overleed jong en werd pro deo begraven op 12 februari 1752 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwereijs Paschasia werd gedoopt op 22 april 1753 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Ghemin Michaelis en Lauwereijs Paschasia). Zij overleed kort na de geboorte en werd begraven op 6 mei 1753 te Mechleen Sint-Jan.

·         Lauwereijs Ludovicus werd gedoopt op 21 januari 1754 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Lauwereijs Ludovicus en Lauwereijs Pachasia).

 

MEC XVIII – 001058 GEZIN Lauwers – Van Doren 1751  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwers Goswinus  huwde op 1 augustus 1751 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van Doren Elisabeth (getuigen Lauwers Petrus en Van Resegem Petronella) => ook Van Dooren. Lauwens Goswinus was vermoedelijk eerder gehuwd op 25 juni 1747 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van de Gessemeter Johanna [ZIE MEC XVIII – 001013]. Lauwens Goswinus overleed vermoedelijk op 25 juni 1767 te Mechelen in het burgerlijk gasthuis.

 

MEC XVIII – 001064 GEZIN Lauwens – Stockaert 1751  Mechelen  (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Petrus  huwde op 16 oktober 1751 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Stockaert Catharina (getuigen Lauwers Goswinus, Van Dooren Elisabeth) => ook Stochaer, Stokaer, Stokaers. Stockaert Catharina werd geboren te Onze-Lieve-Vrouwe-Waver. Het gezin woonde in de Hanswijkstraat en te Havermarkt 43 te Mechelen. Lauwers Petrus was geboren op 27 augustus 1766 te Langdorp als zoon van Lauwens Andreas en Verlinden Maria Barbara [ZIE LANgd XII – 0482]. hertrouwde op 12 februari 1782 te Mechelen Sint-Rombout met Luijtens Maria Theresia [ZIE MEC XIX – 001352]. Stockaert Catharina overleed op 16 januari 1777 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, melding “echtgenote Lauwens Petrus”. Lauwens Petrus was binnenschipper te Mechelen.

·         Lauwens Bernardus  werd geboren op 1 augustus 1752 te Mechelen en werd gedoopt op 10 augustus 1752 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwens Bernardus, D’hert Anna) [ZIE MEC XIX – 001285]12 .

·         Lauwers Maria Anna  werd gedoopt op 19 oktober 1754 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwers Johanna  , Van den Broeck Maria Anna) [ZIE MEC XIX – 001324].

·         Lauwens Maria Catharina  werd gedoopt op 12 oktober 1756 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Schunnens Cornelius, Peeters Maria Catharina). Zij overleed op 3 mei 1758 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwers Anna Catharina  werd gedoopt op 17 februari 1759 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Allard Bartholomeus Nicolaus, Van End Anna Catharina). Zij overleed op tienjarige leeftijd en werd begraven op 22 oktober 1769 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Augustinus Josephus  werd geboren op 8 februari 1762 te Mechelen en werd gedoopt op 9 februari 1762 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwens Augustinus, Van der Jueght Maria Magdalena). Hij was een dag eerder geboren. Hij was binnenschipper en huwde (1) met Feelingen Anna Catharina (geboren te Vlimmeren, overleden te Mechelen), met (2) Russels Henrica (geboren te Doel, overleden te Mechelen) en op 28 januari 1813 te Baal met (3) De Wijngaert Anna Catharina (geboren op 28 oktober 1785 te Baal als dochter van Dewyngaert Antonius an Wouters Anna Catharina, landbouwers te Baal [geboren in resp. Betekom en in Werchter]) [ZIE MEC XIII – 0944]. Het derde huwelijk werd aangekondigd te Baal op 17 januari 1813, en hetzelfde jaar te Mechelen op 24 januari. Getuigen bij het derde huwelijk waren Verlinden Franciscus Josephus, 22-jarige landbouwer uit Baal, en vader Lauwens Andreas, dagloner te Baal. Hij overleed op 6 februari 1833 te Mechelen.

·         Lauwers Maria Johanna  werd gedoopt op 9 oktober 1765 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwers Joannes, Bastens Maria) [ZIE MEC XIX – 001446]. Zij werd een dag eerder geboren.

·         Lauwers Petrus Paulus  werd gedoopt op 11 augustus 1769 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Eijletters Paulus Baptist, Wensch Maria) [ZIE MEC XIX – 001516].

 

MEC XVIII – 001065 GEZIN Laurent – Keulemans 1751  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Laurent Philippus huwde op 14 december 1751 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Keulemans Maria => ook Ceulemans, Laurant29. Getuigen bij het huwelijk waren Keulemas Bartholomeus en Keulemans Anna Catharina. Er was vrijstelling van de drie roepen.

·         Laurant Bartholomeaus Johannes werd begraven op 8 februari 1758 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XVIII – 001069 GEZIN Beauprι - Lauwerijs 1752  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Beauprι Johannes Baptista huwde op 20 mei 1752 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwerijs Isabella => ook Laureijs, Beauprez, Bouprι (getuigen waren Lauwerijs Johannes en Lauwerijs Maria Catharina). Er was vrijstelling van drie roepen. Beauprι Johannes Baptista zou getuige zijn bij het huwelijk van zijn getuige Lauwerijs Maria Catharina met Rijdams Petrus in mei 1753 [ZIE MEC XVIII – 001071].

 

MEC XVIII – 001070 GEZIN Schobbens – Lauwers 1752  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Schobbens Gerardus huwde op 23 mei 1752 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwers Catharina  (getuigen Wijnants Guilielmus, Neuckens Anna). Schobbens Gerardus hertrouwde op 26 november 1775 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Reyniers Adriana (getuigen Lauwens Judocus, Scheers Anna Maria).

 

MEC XVIII – 001071 GEZIN Rijdams - Lauwerijs 1753  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Rijdams Petrus huwde op 19 mei 1753 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwerijs Maria Catharina => ook Laureijs, Rijmenams? (getuigen waren Beauprι Johannes Baptista en Hamelaerts Agneta, Willekens Maria Catharina). Er was vrijstelling van drie roepen. Beauprι Johannes Baptista een jaar eerder gehuwd met Lauwerijs Isabella, een zus van Maria Catharina [ZIE MEC XVIII – 001069].

 

MEC XVII – 001072 GEZIN Lauwaerts – De Laet 1753  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwaerts Petrus huwde op 11 juni 1753 te Mechelen Sint-Rombout met De Laet Isabella Cornelia => ook Lavaerts. Getuigen bij het huwelijk waren Lavaerts Antonius en Antonius Guilielmus. Er was vrijstelling van de drie roepen. De Laet Isabella was afkomstig van het dekenaat Aarschot. Lauwaerts Petrus werd vermoedelijk geboren als zoon van Lauwaerts Johannes Franciscus en Thabι Barbara [ZIE MEC XVI – 000703].

 

MEC XVIII – 001082 GEZIN La Meer – Lauwers 1753  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

La Meer Cornelius huwde op 25 november 1753 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwers Carolina  (getuigen Lauwers Petrus, Lauwers Anna Maria, Van der Kinderen Maria Amelberga) => ook Lauwens, Lamier, Lameer. Lauwens Carolina werd vermoedelijk geboren op 13 maart 1730 te Hombeek als dochter van Lauwens Arnoldus of ‘Aart’ en De Moor Elisabeth [ZIE HOM XI – 0334]. Het Gezin woonde in de Adegemstraat te Mechelen. Lauwens Carolina overleed op 20 april 1778 te Mechelen, melding “echtgenote van Lamier Cornelius, middelbare uitvaart”. Het huwelijk werd voltrokken “met dispensatie der 3 roepen”.

·         Lamer Petrus werd gedoopt op 4 november 1754 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwers Petrus, Lamer Isabella Maria).

·         Lammeer Johannes Antonius werd gedoopt op 12 januari 1757 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Avens Antonius** en Ooms Anna Maria)

·         Lamaire Maria Francesca werd gedoopt op 4 oktober 1759 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwers Petrus, Lamaire Maria Francesca)

·         La Mer Anna Maria werd gedoopt op 20 augustus 1762 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen La Mer Martinus, Lauwens Anna Maria), tweeling

·         La Mer Petrus werd gedoopt op 20 augustus 1762 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Lauwens Petrus, La Mer Maria Francesca), tweeling

·         Lammer Maria Theresia werd gedoopt op 24 maart 1764 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Andries Guilielmus* en Lauwers Maria Theresia)

·         Lammers Matthias werd gedoopt op 2 oktober 1766 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Fremi Matthias en Lauwers Elisabeth).

 

MEC XVIII – 001090 GEZIN Hofmans – Lauwens 1754  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Hofmans Adrianus huwde op 4 juli 1754 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwens Elisabeth  (getuigen Van Wambeke Filips, Van Eeckhoren Frans). Adrianus Hofmans werd geboren op 10 januari 1706 te Geerdegem, Mechelen, als zoon van Hofmans Johannes en Mees Petronella (tweede huwelijk op 5 december 1702 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle). Het huwelijk werd voltrokken ‘met dispensatie der 3 roepen’. Lauwens Elisabeth overleed op 75-jarige leeftijd en werd begraven op 5 december 1795 te Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Hofmans Maria Theresia werd geboren op 19 september 1754 te Geerdegem, Mechelen (getuigen Hofmans Peter, Verboom Maria Theresia)

·         Hofmans Petrus werd geboren op 27 maart 1756 te Geerdegem, gedoopt te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Bosmans Peter, Verbiest Anna)

·         Hofmans Catharina werd geboren op 18 april 1757 te Geerdegem, gedoopt te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Van Wambeeck Filips, De Laet Catharina)

·         Hofmans Johannes werd geboren op 11 mei 1758 te Geerdegem, gedoopt te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Van Boxem Jan, Puttemans Johanna  )

·         Hofmans Johanna Catharina werd geboren op 3 augustus 1759 te Geerdegem, gedoopt te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Van Boxem Jan, De Keyser Johanna Catharina)

·         Hofmans Martinus werd geboren op 24 april 1761 te Geerdegem, gedoopt te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen De Ron Maarten, Van Steenwinckel Maria)

·         Hofmans Anna Elisabeth werd geboren op 23 september 1763 te Geerdegem, gedoopt te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (getuigen Gooris Willem, De Win Elisabeth).

 

MEC XVIII – 001093 GEZIN Lauwereys – Van Erp 1754  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwereys Ludovicus huwde op 31 augustus 1754 te Mechelen Sint-Rombout met Van Erp Carolina. Getuigen bij het huwelijk waren Kesseleers Johannes Franciscus en Segers Petronella => ook Laurijs, Laureys. Er was vrijstelling van de drie roepen. Meerdere dochters zouden op jonge leeftijd overlijden.

·         Lauwereijs Paschasia Maria werd gedoopt op 16 augustus 1755 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Jacobs Johannes Baptista en Lauwereijs Paschasia). Zij overleed op vierjarige leeftijd en werd begraven op 22 augustus 1760 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwereijs Martina werd gedoopt op 26 oktober 1756 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Volckaerts Johannes Baptista en Van der Linden Martina). Zij overleed op tweejarige leeftijd en werd begraven op 27 november 1758 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwereijs Petrus werd gedoopt op 19 juni 1758 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Loosen Petrus en Suys Clara). Hij overleed op 26 maart 1762 in het gasthuis van Mechelen.

·         Lauwereijs Elisabeth werd gedoopt op 31 mei 1760 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Lauwereijs Egidius en Van Erp Elisabeth). Zij overleed op tweejarige leeftijd en werd begraven op 19 juni 1762 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwereijs Anna Catharina werd gedoopt op 6 november 1762 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Van Dressen Johannes Baptista en Keppers Anna Catharina). Zij overleed op ιιnjarige leeftijd en werd begraven op 24 maart 1764 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwereijs Johanna Petronella werd gedoopt op 2 januari 1765 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen waren Loosen Petrus voor Copal Petrus en Van Erp Johanna).

 

MEC XVIII – 001094 GEZIN Laurijs – De Saar 1754  Mechelen (Sint-Rombout)

Laurijs Jacobus huwde op 21 september 1754 te Mechelen Sint-Rombout met De Saar Anna Maria => ook Laureys, Lauwereys. Getuigen bij het huwelijk waren Colfs Johannes Petrus en Segers Petronella. Er was vrijstelling van de drie roepen.

 

MEC XVIII – 001100 GEZIN Verbruggen – Lauwers 1755  Mechelen (Sint-Katelijne)

Verbruggen Guilielmus huwde op 1 maart 1755 te Mechelen Sint-Katelijne met Lauwers Maria Elisabeth  (getuigen E.H. Van Espen Johannes Baptist, Lauwers Nn.). Hij was afkomstig van Aarschot, zij van Langdorp. Het huwelijk werd voltrokken “met dispensatie der 3 roepen”.

 

MEC XVIII – 001105 GEZIN Claessens – Lauwens 1755  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Claessens Egidius huwde op 6 juli 1755 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Lauwens Maria Catharina  (getuigen Claessens Johannes en Laurijs Beatrice).

 

MEC XVIII – 001106 GEZIN Laureijs - Audiens 1756  Mechelen (Sint-Rombout)

Laureijs Jacobus huwde op 19 april 1756 te Mechelen Sint-Katelijne met Audiens Anna Marie Cornelia => ook Lauwereys, Laurijs, Audients, Haudiens, Houdiens, Laureys. Getuigen bij het huwelijk waren priester Van Espen Johannes Baptista en Laureys Rumoldus. Er was vrijstelling van drie roepen. Laureijs Jacobus werd gedoopt op 2 maart 1719 te Mechelen Sint-Rombout als zoon van Laureijs Jacobus en Van Candries Elisabeth [ZIE MEC XVII – 000590].

·