Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

“ANT XV – 1470b” = referte werkbestand

Deze gezinsreconstructies zijn werkbestanden en kunnen afwijken van het eigenlijke stamboomonderzoek. Het gaat om een onderzoek in de breedte naar naamgenoten Laurentii, met zowel geconfirmeerde als hypothetische pistes.

 

 

1 Zie startpagina gezinsreconstructies Antwerpen.

2 Adriaan Fabri trad op als getuige bij het huwelijk van haar jongere broer Jan in 1735 [ZIE HOB XII – 0386].

3  Hij werd vermeld als burgerwacht in de stad Antwerpen [inschrijvingsregister voor de vorming van de Burgerwacht bij Arrest van het Voorlopig Bewind, 26 oktober 1830]. Zie ook achtergrondverhaal uit 1830.

4 Zie ook overzicht “Zij dienden onder Napoleon” 1800-1815.

5 Zie ook stamboom Hombeek-Leest, gezin Lauwers-Vermeren, 1761 .

6 Zie ook de vermeldingen in het register van de “Hoofd-Ambachten en Voordere Ambachten, dekens” in Antwerpen in april 1788 [referentie Lfd nr. 31]: “Aen MYNE Eerw. HEEREN die Borgemeesteren, Schepenen ende Raed dezer Stad Antwerpen. Vertoonen met alle eerbiedinge die Dekens zoo der Hoofd-Ambachten [...]. s.d., [7.4.1788], s.l., [Antwerpen], 16 S., 8°; [unterz.:] Antwerpen 7 April 1788. Waeren onderteekent J. De Clyn. J.F. Van Bortel. P.J. Bouwens. Johannes Verheyen. P.J. Van Pelcom & loco Norbertus Hermans. Jacobus Eeckelaers. J.B. Segers. Petrus Carolus Anthoni fils ainι & loco J.B. Olislaeger. P. Leemans & loco J. van Hal. Johannes Vriendts. Peeter De Meyer. Michael Jos. Brackeniers. P. Ombelet. J.F. Deckers. J.H. Du Moulin. G. Bisschop. CorneliusJ.J. Mens. J.B. Segers. P.J. Cant. J.V.d. Bergh. P.J. Van den Bemden. J.B. Molyn. P. Mortelmans. J.C. De Craen. P.J. Geens. Petrus Lauwers. Judocus De Craen. Ferdinandus F. Lambrechts. J.B. Van Dyck. Jacobus Van Berckelaer. CorneliusDe Ruyter.

Nicolaas B. Wouters. A.H.J. Van Wamel. Hend. La Rivier. Josef Clerinckx. Johannes Sellekaers. G. Kerckhoven. C. Claessens. CorneliusVan Bussel. Johannes Goossens. J.J. Pauwels. J.J. Hantsom. J.J. Van Overmeeren. J.P. Van Hencxthoven. C.F. Schroots. Adrianus W. Ruys. ende J.B. Goris. “

7 Dit zijn voorouders van Lucien Lauwers uit Scherpenheuvel, die een aanzienlijke bijdrage leverde in het onderzoek op archieven (zie ook voorwoord/startpagina).

8 Zie ook verhalen uit 1821 en uit 1842: Jan Baptist Lauwens , substituut des Konings in Antwerpen en raadsheer bij het Hof van Beroep in Brussel.

9 Zie achtergrondverhaal uit 1796.

10 Zie ook vermeldingen van deze families:

Schepenarchief Wilrijk, volume 7, 13-7-1691, Kontrakt van uitkoop tussen Simon Ruys en zijn kinderen : Simon Ruysch weduwer van Catlijne Huybrechts waarvan 5 kinderen met name Adriaen 25 jaar, Anthoni 23 jaar, Jan 21 jaar, Sebrecht 19 jaar en Jacobmijne 12 jaar.

Wilrijk 1704 : Wijlen Matthijs VERBEEK x ....... (?) xx Anna MERTENS. Uit eerste huwelijk Jan VERBEECK, Anneken VERBEECK x Peeter THIJS, Maeyken x Simon RUYSCH, wijlen Cornelia x Peeter DE BRUYN, Elisabeth x Peeter MORTELMANS , en Adriaen VERBEECK. (bron : weesmeesterrekeningen Wilrijk, pak 72, 1704).

Antwerpen 5-5-1725: Testament van Anna VERBEECK weduwe van Anthoni HUYBRECHTS en Jaspar WEGGE en haar zoon Anthoni HUYBRECHTS. De eerste aflijvige laat alles aan de langstlevende. Anna wil begraven worden "onder den serck van haer moeder Maria VAN HORCK. Eva VERBEECK hun dienstmeid zal 300 gulden krijgen uit een obligatie ten laste van Jan WILLEMS alsook het resterende huisraad, de schabben, bedden, slaaplakens, servetten , ijzer en koperwerk. De kerk van Wilrijk krijgt van de langstlevende haar deel in zes vierendelen land achter de kerk gelegen op den Breedenwegh, genaempt "Het Hoogblock". De Heilige Geesttafel bekomt een rente van 685 gulden kapitaal bezet op het dorp. Erfgenamen langs moederlijke zijde, de nakomelingen wijlen Elisabeth VERBEECK x Jan BRAEY, de nakomelingen wijlen Jan VERBEECK, de nakomelingen Mathijs VERBEECK, de nakomelingen wijlen Maria VERBEECK x Jan SOMERS, de nakomelingen Cornelis VERBEECK , de nakomelingen Nicolaes VERBEECK. Erfgenaemen der vaderlijcke zijde zijnde de nakomelingen van Peeter DRIESSENS x Magdalena HUYBRECHTS waarvan Catlijn DRIESSENS x Jan WAEGHEMANS, Jenneken DRIESSENS weduwe van Thomas DE BACKER en Adriaen SEGERS, Anna DRIESSENS x Jan DE COCK, de kinderen wijlen Maeycken DRIESSENS x Peeter VAN POEPEL. De nakomelingen van Simon RUYS x Catlijn HUYBRECHTS zijnde Anthoni RUYS, Jacomijne RUYS x Adriaen VERBEECK, de kinderen van Jan RUYS. De nakomelingen van Jan BEUCKELAERS x Maeycken HUYBERCHTS zijnde de kinderen van Peeter BEUCKELAERS, het kind van Anthoni BEUCKELAERS, Jan BEUCKELAERS, de kinderen van Cornelis BEUCKELAERS, Andries BEUCKELERS, Catlijne BEUCKELAERS x wijlen Jacques WOUTERS, de kinderen wijlen Anna BEUCKELAERS x Nicolaes VAN CAMP. Als eigendommen een stuk land te Edegem 13 vierendelen groot bestaande uit "Der Spaeniaerts Aert" en "De Wolfshaege". Een obligatie ten laste van Jacobus LAMBERT en zijn zuster Anna LAMBERT ten bedrage van 2550 gulden. Een obligatie van 300 gulden ten laste van Cornelis JANSSENS. Een obligatie van 300 gulden, deel van 550 gulden, ten laste van Anthonis BEUCKELAERS. Eιn van 200 gulden ten laste van voorschreven Jan DE COCK. Eιn van 88 gulden, deel van 1500 gulden ten laste van Andries BEUCKELAERS. De nakomelingen van wijlen Sebrecht HUYBRECHTS krijgen 100 gulden. De nakomelingen Dillis HUYBRECHTS 200 gulden. De nakomelingen Peeter HUYBRECHTS 100 gulden, deze sommen dienen betaald te worden uit een rente te laste van Dillis MERTENS. Aan de voor en nakinderen van wijlen Dillis HUYBRECHTS Dilliszone" al het gene de testateur als momboir van de voorkinderen zal bevonden worden int verschot te zijn, daaruit laat hij voor hun zusters Anna en Maria HUYBRECHTS, predikheerinnen, samen de som van 6 gulden. Als uitvoerders van het testament en sterfhuis stellen de testateurs Franchois SOMERS, schepene van Wilrijk, en Jan VERBEECK aan die voor hun moeite 150 gulden ontvangen. Het testament is opgesteld in het woonhuis van Anna VERBEECK te Wilrijk, in tegenwoordigheid van Peeter DE SCHUTTER, inwoonder van Wilrijk , en Franciscus Jacobus DE BRUYN, zoon en clerck van de notaris. (bron : minuutakten notaris Jacques DE BRUYN te Antwerpen, 5-5-1725).

 

 

© Foto Antwerpen: Patrik Lauwens, 2016 - Stamboom-schema’s laurentii.be, 2020.

Gezinsreconstructies  - Families Lauwers/Lauwens in Antwerpen van 1701 tot 1800

 

In Antwerpen en omgeving vinden we sporen van de Brabants-hertogelijke stamlijnen uit het Mechelse1, naast sporen van eerdere en andere migraties vanuit het Graafschap Vlaanderen naar het voormalige hertogdom Brabant. Niet alle Lauwers-families zijn noodzakelijk verwant aan de Mechelse families. Omdat er heel wat (familie-)naamgenoten in deze stad passeerden of woonden, werden de gezinsreconstructies opgedeeld in drie tijdsblokken.

 

Gezinsreconstructies Antwerpen en omgeving - startpagina

Gezinnen tot 1700

Gezinnen 1701-1800

Gezinnen vanaf 1801

 

 

 

 

Gezinnen in Antwerpen

 

ANT X – 0240 GEZIN Lauwers – Vaes 1701  Antwerpen  

Lauwers Laurentius huwde op 26 oktober 1701 te Antwerpen Sint-Jacob met Vaes Catharina Maria.

 

ANT X – 0242sp GEZIN Lauwers 1702  Antwerpen 

Lauwers Elisabeth huwde op 4 februari 1702 te Antwerpen Sint-Andries => ook Lauers.

 

ANT X – 0247 GEZIN Lauwers – Claes 1703  Antwerpen

Lauwers Johannes huwde op 16 september 1703 te Antwerpen Sint-Jacob met Claes Maria.

 

ANT XI – 0262 GEZIN Milis – Lauwers 1705  Antwerpen

Milis Philippus Hildebrand huwde op 9 mei 1705 te Antwerpen Sint-Joris met Lauwers Elisabeth.

 

ANT XI – 0255 GEZIN Lauwers – Mertens 1705  Antwerpen

Lauwers Carolus huwde op 29 juli 1705 te Antwerpen Sint-Joris met Mertens Anna Catharina.

 

ANT X – 0257 GEZIN Lauwers – De Nijn 1705  Antwerpen

Lauwers Cornelius huwde op 20 juni 1705 te Antwerpen Sint-Laurentius met De Nijn Elisabeth.

Lauwers Cornelius werd geboren op 26 november 1680 te Hemiksem als zoon van Lauwers Leonardus en Maris Maria [ZIE HEM IX – 0122].

·         Lauwers Petrus werd geboren op 20 januari 1711 te Antwerpen Sint-Laurentius [ZIE ANT XI – 0358].

 

HOB XI – 0258 GEZIN Lauwers – Somers 1706  Hoboken

Lauwers Antonius huwde op 24 mei 1706 te Hoboken met Somers Adriana.

·         Lauwers Maria werd geboren op 13 februari 1707 te Hoboken. Zij overleed op 9 februari 1784 te Hoboken melding “weduwe van Fabri Adrianus”2.

·         Lauwers Johannes werd geboren op 2 augustus 1708 te Hoboken [ZIE HOB XII – 0386].

 

ANT XI – 0260 GEZIN Lauwers – Spigagi 1706  Antwerpen

Lauwers Johannes huwde op 3 oktober 1706 te Antwerpen Sint-Jacob met Spigagi Anna Maria.

 

HOB XI – 0266 GEZIN Lauwers – Kerckhoven 1707  Hoboken

Lauwers Petrus huwde op 22 maart 1707 te Hoboken met Kerckhoven Anna.

 

ANT X – 0278 GEZIN Lauwens – Huysmans 1710  Antwerpen

Lauwens Petrus  huwde op 7 september 1710 te Antwerpen met Huysmans Elisabeth. Hij was vermoedelijk eerder gehuwd en op 9 november 1695 in Schelle met Rom Elisabeth en hertrouwde in 1714 in Wilrijk [ZIE ANT X – 0288]. Lauwens Petrus werd gedoopt op 15 september 1670 in Reet als zoon van Lauwens Johannes  en Schuerweghe Catharina [ZIE RUMst IX – 0116].

 

ANT XI – 0283 GEZIN Lauwers – Van der Eycken 1713  Antwerpen

Lauwers Ludovicus huwde op 22 april 1713 te Antwerpen Sint-Jacob met Van Der Eycken Anna Maria.

 

BORg XI – 0283 GEZIN Lauwers – Jacobs 1712  Borgerhout  

Lauwers Jacobus huwde op 12 november 1712 te Borgerhout met Jacobs Catharina.

Lauwers Jacobus overleed op 3 januari 1758 te Borgerhout

·         Lauwers Elisabeth Catharina werd geboren op 17 maart 1716 (of 1717) te Borgerhout [ZIE DEUr XII – 0407]

 

ANT XI – 0283 GEZIN Lauwers – Drione 1713  Antwerpen

Lauwers Johannes huwde op 24 september 1713 te Antwerpen Sint-Jacob met Drione Maria Anna.

 

ANT X – 0288 GEZIN Lauwens – Ruys 1714  Antwerpen

Lauwens Petrus  huwde op 27 februari 1714 in Wilrijk met Ruys Catharina. Het huwelijk werd mogelijk ook vermeld op 8 oktober 1714 te Antwerpen Sint-Joris. Ruys Catharina werd geboren op 22 juni 1689 in Wilrijk als dochter van Ruys Simonis en Verbeeck Maria10. Hij was vermoedelijk eerder gehuwd in 1710 met Huysmans Elisabeth [ZIE ANT X – 0278] en op 9 november 1695 in Schelle met Rom Elisabeth. Lauwens Petrus werd gedoopt op 15 september 1670 in Reet als zoon van Lauwens Johannes  en Schuerweghe Catharina [ZIE RUMst IX – 0116].

·         Lauwers Anna Catharina  werd gedoopt op 16 januari 1715 in Schelle. Zij overleed er op 4 augustus 1729 op 14-jarige leeftijd.

·         Lauwers Elisabeth  werd gedoopt op 8 juni 1716 in Schelle. Zij overleed er op 10 juni 1782 op 66-jarige leeftijd.

·         Lauwers Johannes Baptista  werd gedoopt op 5 juni 1718 in Schelle.

·         Lauwers Adrianus  werd gedoopt op 8 januari 1720 in Schelle. Hij was landbouwer op de Paepehoeve in de Galgestraat en huwde op 3 augustus 1745 in Kontich met Verbist Anna Maria. Hij overleed op 18 november 1765 in Schelle op 45-jarige leeftijd.

·         Lauwers Cornelius  werd gedoopt op 14 februari 1723 in Schelle. Hij overleed er jong op 6 juni 1723.

·         Lauwers Maria  werd gedoopt op 28 september 1724 in Schelle. Zij overleed er jong op 21 september 1725.

·         Lauwers Maria  werd gedoopt op 2 februari 1732 in Schelle. Zij overleed er op 4-jarige leeftijd op 2 februari 1732.

·         Lauwers Anna Catharina  werd gedoopt op 28 september 1730 in Schelle.

 

ANT XI – 0301 GEZIN De Vos – Lauwers 1719  Antwerpen

De Vos Alexander huwde op 23 januari 1719 te Antwerpen Sint-Joris met Lauwers Anna Maria.

 

WILr XI – 0289 GEZIN Verhoeven – Lauwens 1715  Wilrijk  

Verhoeven Egidius huwde op 16 mei 1715 te Wilrijk met Lauwens Maria  (getuigen De Bruyn Gerardus en Franck Adrianus). Maria Lauwens was vermoedelijk een dochter van Lauwens Johannes  en Verbert Magdalena (vermeld in de volkstelling te Wilrijk van 1693).

 

ANT XI – 0315 GEZIN Lauwers – Sergants 1721  Antwerpen

Lauwers Cornelius huwde op 28 april 1721 te Antwerpen Sint-Philippus met Sergants Anna.

 

ANT X – 0316 GEZIN Lauwers – Hepeners 1721  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde op 5 juni 1721 te Antwerpen Sint-Philippus met Hepeners Ida.

 

ANT XI – 0321 GEZIN Lauwers – Wijnants 1722  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptist huwde op 21 september 1722 te Antwerpen Sint-Joris met Wijnants Angela.

 

Merk ook dat Lauwers Johannes op 12 maart 1659 te Antwerpen huwde met Wijnants Francisca [ZIE ANT IX – 0100].

 

ANT XI – 0327 GEZIN Lauwers – Obreens 1725  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde op 10 mei 1725 te Antwerpen Sint-Joris met Obreens Elisabeth.

 

BERc XI – 0338 GEZIN Lauwers – Van Den Wijngaert +/- 1727  Berchem

Lauwers Jacobus huwde Van Den Wijngaert Petronella7.

Van Den Wijngaert Petronella overleed op 20 mei 1781 te Berchem. Zij was vermoedelijk afkomstig uit Zemst, waar zij ongehuwd een kind kreeg met De Buijser Antoon (die huwde op 8 februari 1695 te Zemst met Lauwers Maria   [ZIE ZEM X – 0213]) op 18 februari 1722, erkend door de vader: De Buijser Lucia. Getuigen waren Van Den Wijngaert Egidius en Keersmaekers Lucia. Lauwers Jacobus werd geboren als zoon van Lauwers Jacobus. Hij overleed op 6 september 1755 te Berchem.

·         Lauwers Joannes

·         Lauwers Johannes Franciscus

·         Lauwers Gasparus

·         Lauwers Petrus werd geboren op 16 januari 1728 te Berchem [ZIE HOB XII – 0484].

·         Lauwers Henricus

·         Lauwers Laurentius

·         Lauwers Gasparus

·         Lauwers Petrus Josephus

·         Lauwers Petrus Josephus

 

ANT XI – 0335 GEZIN Lauwers – Beenhouwers 1727  Antwerpen

Lauwers Cornelius huwde op 9 februari 1727 te Antwerpen Sint-Phillipus met Beenhouwers Sara.

 

ANT XI – 0335 GEZIN Lauwers – Martens 1727  Antwerpen

Lauwers Adrianus huwde op 19 april 1727 te Antwerpen Sint-Joris met Martens Elisabeth.

 

WILr XI – 0343 GEZIN Lauwens – Slootmans 1728  Wilrijk  

Lauwens Petrus  huwde op 5 april 1728 te Wilrijk met Slootmans Maria (getuigen Slootmans Johannes en Bal Joannes).

Lauwens Petrus was vermoedelijk een zoon van Lauwens Leonardus  en De Wever Maria (blijkens de volkstelling van 1693). Hij overleed op 25 augustus 1761 te Wilrijk => ook Lauwers. Slootmans Maria overleed op 27 februari 1779 te Wilrijk.

·         Lauwens Johannes Baptist  werd geboren op 20 januari 1729 te Wilrijk [mogelijk ANT XII – 0494]

·         Lauwens Johannes Petrus  werd geboren op 17 december 1730 te Wilrijk [mogelijk ANT XII – 0494]

·         Lauwens Jacobus  werd geboren op 12 januari 1733 te Wilrijk

·         Lauwens Elisabeth  werd geboren op 15 april 1736 te Wilrijk [mogelijk ZIE HOB XII – 0630]

·         Lauwens Maria Theresia  werd geboren op 28 maart 1742 te Wilrijk

·         Lauwens Catharina  werd geboren op 23 januari 1746 te Wilrijk

 

ANT XI – 0355 GEZIN Favι – Lauwers 1730  Antwerpen

Favι Jacobus huwde op 29 januari 1730 te Antwerpen Onze-Lieve-Vrouw met Lauwers Adriana.

 

ANT XI – 0358 GEZIN Lauwers – Baetens 1731  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde op 6 februari 1731 te Antwerpen Sint-Laurentius met Baetens Catharina => ook Batens.

Lauwers Petrus werd geboren op 20 januari 1711 te Antwerpen Sint-Laurentius als zoon van Lauwers Cornelius en De Nijn Elisabeth [ZIE ANT X – 0257]. Hij overleed op 19 november 1776 te Antwerpen. Baetens Catharina overleed op 29 december 1752 te Antwerpen.

·         Lauwers Maria werd geboren omstreeks 1731 te Antwerpen. Zij was arbeidster en huwde met Petrus Johannes Gootens. Zij overleed op 28 maart 1803 te Antwerpen.

·         Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 10 september 1734 te Antwerpen Sint-Laurentius [ZIE ANT XII – 0479].

 

ANT XI – 0359 GEZIN Lauwers – Lucas 1731  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde op 3 april 1731 te Antwerpen Sint-Joris met Lucas Elisabeth.

 

ANT XI – 0360 GEZIN Lauwens – De Jonghe 1731  Antwerpen

Lauwens David huwde op 8 mei 1731 te Antwerpen Sint-Joris met De Jonghe Johanna Catharina => ook Laurens.

 

ANT XI – 0361 GEZIN Lauwers – De Quanter 1731  Antwerpen

Lauwers Henricus huwde op 23 juli 1731 te Antwerpen Sint-Jacob met De Quanter Margaretha => ook De Canter.

 

Merk ook het huwelijk van Christiaan De Canter (De Quanter) met Maria Lauwers in 1680 in Antwerpen Sint-Jacob [ZIE ANT X – 0153].

 

ANT XI – 0364 GEZIN Lauwers – Ansems 1732 Antwerpen

Lauwers Mattheus huwde op 7 oktober 1732 in Antwerpen met Ansems Anna Maria (gedoopt op 11 maart 1702 in Baarle-Hertog als dochter van Ansems Johannes en Cameraens Johanna) => ook Anssens. Lauwers Mattheus werd gedoopt op 17 april 1704 te Aartselaar als zoon van Lauwers Petrus en Van Linden Catharina [ZIE AArt X - 0226]. Hij overleed op 27 november 1766 in Antwerpen op 62-jarige leeftijd.

·         Lauwers Maria Catharina werd gedoopt op 27 maart 1736 in Antwerpen [ZIE ANT XII – 0563]. Zij huwde er op 15 augustus 1770 met Batens Johannes Baptista (gedoopt op 5 juli 1730 in Schelle als zoon van Batens Egidius en Op de Beeck Elisabeth) => ook Baetens. Zij overleed op 11 juni 1812 in Antwerpen op 76-jarige leeftijd.

 

ANT XI – 0368 GEZIN Drydonck – Lauwers 1733  Antwerpen

Drydonck Johannes Antonius huwde op 19 april 1733 te Antwerpen Sint-Jacobs met Lauwers Anna.

 

ANT XI – 0381 GEZIN Lauwers – Lambrechts 1734  Antwerpen

Lauwers Guilielmus huwde op 18 juli 1734 te Antwerpen Sint-Joris met Lambrechts Maria Anna.

 

HOB XII – 0386 GEZIN Lauwers – Hendrickx 1735  Hoboken  

Lauwers Johannes huwde op 3 oktober 1735 te Hoboken met Hendrickx Maria (getuigen Hendrickx Johannes en Fabri Adrianus). Jan Lauwers werd gedoopt op 8 augustus 1708 in Hoboken als zoon van Antoon Lauwers en Adriana Somers [ZIE HOB XI – 0258].

·         Lauwers Adrianus werd geboren op 7 november 1737 te Hoboken

·         Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 26 september 1739 te Hoboken

·         Lauwers Petrus Jacobus werd geboren op 25 mei 1742 te Hoboken

·         Lauwers Carolus Antonius werd geboren op 17 januari 1744 te Hoboken

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 27 september 1745 te Hoboken

·         Lauwers Adrianus werd geboren op 19 oktober 1747 te Hoboken

·         Lauwers Josephus werd geboren op 2 februari 1751 te Hoboken

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren op 31 oktober 1753 te Hoboken

·         Lauwers Henricus werd geboren op 4 februari 1757 te Hoboken

 

ANT XI – 0395 GEZIN Lauwers – Costyns 1737  Antwerpen

Lauwers Ignatius Josephus huwde op 21 november 1737 te Antwerpen Onze-Lieve-Vrouw met Costyns Johanna Francisca => ook Coesyns, Cosyns, Costijns, Coesijns. (getuige: Lauwers Franciscus).

·         Lauwers Catharina Josephina werd geboren omstreeks 1743 te Antwerpen. Zij was een ongehuwde kantwerkster zonder kinderen en overleed op 7 februari 1813 te Antwerpen, 69 jaar, 10 maanden en 20 dagen oud.

 

ANT XII – 0397 GEZIN Rudts – Lauwers 1738  Antwerpen

Rudts Adrianus huwde op 21 januari 1738 te Antwerpen Sint-Philippus met Lauwers Johanna.

 

ANT XI – 0402 GEZIN Caes – Lauwens 1738  Antwerpen

Caes Johannes Baptist huwde op 15 augustus 1738 te Antwerpen Sint-Jacob met Lauwens Catharina.

 

ANT XI – 0404 GEZIN Lints – Lauwers 1739  Antwerpen

Lints Laurentius huwde op 28 oktober 1739 te Antwerpen Onze-Lieve-Vrouw met Lauwers Anna Theresia.

 

ANT XI – 0407 GEZIN Lauwers – Roosenboom +/- 1739  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde Roosenboom Maria.

·         Lauwers Johanna Maria Theresia werd geboren in 1739 te Antwerpen [ZIE ANT XII – 0516].

 

DEUr XII – 0407 GEZIN Janssens – Lauwers 1739  Deurne  

Janssens Johannes huwde op 25 juni 1739 te Deurne met Lauwers Elisabeth Catharina.

Lauwers Elisabeth Catharina werd geboren op 17 maart 1716 (of 1717) te Borgerhout als dochter van Lauwers Jacobus en Jacobs Catharina. [ZIE BORg XI – 0283].

 

ANT XI – 0421 GEZIN Lauwers – Giebens 1742  Antwerpen

Lauwers Franciscus huwde op 10 juli 1742 te Antwerpen Sint-Jacob met Giebens Anna Maria => ook Gibens.

 

ANT XI – 0423 GEZIN Lauwers – Cruysmans 1742  Antwerpen

Lauwers Laurentius huwde op 27 oktober 1742 te Antwerpen Onze-Lieve-Vrouw met Cruysmans Johanna Maria (getuigen Van den Broeck Gerardus, Lauwers Petrus). Cruysmans Johanna Maria hertrouwde met Vander Base Nicolaas en overleed op 12 december 1782 te Antwerpen Sint-Walburgia.

 

ANT XII – 0427 GEZIN Lauwers – Reyniers 1743  Antwerpen

Lauwers Andreas huwde op 7 mei 1743 te Antwerpen Sint-Jacob met Reyniers Johanna Maria => ook gespeld als Lauwes.

 

HOB XII – 0381 GEZIN Lauwers – Jonckheer 1743  Hoboken

Lauwers Johannes huwde op 22 mei 1743 te Hoboken met Jonckheer Elisabeth => ook Jouckers, 28 mei.

·         Lauwers Jacobus werd geboren op 18 oktober 1747 te Hoboken [mogelijk ZIE HOB XIII – 0672]

·         Lauwers Frans Johannes werd geboren op 8 oktober 1750 te Hoboken

 

Merk ook dat Jonckheer Johannes Baptist Josephus op 4 april 1771 te Hoboken huwde met Lauryssens Susanna.

 

ANT XII – 0428 GEZIN Naegels – Lauwers 1743  Antwerpen

Naegels Laurentius huwde op 4 augustus 1743 te Antwerpen Sint-Jacobs met Lauwers Elisabeth => ook Nagels, Naeghels.

 

ANT XII – 0433 GEZIN Lauwers – Funeh 1744  Antwerpen

Lauwers Andreas huwde op 6 oktober 1744 te Antwerpen Sint-Jacob met Funeh Isabella.

 

ANT XII – 0439sq GEZIN Lauwers 1746  Antwerpen

Lauwers Elisabeth huwde op 8 maart 1746 te Antwerpen Sint-Andries.

 

ANT XII – 0442 GEZIN Lauwers – Peeters 1746  Antwerpen

Lauwers Adrianus huwde op 22 september 1746 te Antwerpen Sint-Jacob met Peeters Maria Elisabeth.

 

BERch XII – 0442 GEZIN Lauwers – Van Tongeren 1746  Berchem 

Lauwers Johannes Franciscus huwde op 11 december 1746 te Berchem met Van Tongeren Johanna.

Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 16 februari 1725 te Berchem. Van Tongeren Johanna werd geboren te Deurne.

·         Lauwers Anna Maria werd geboren in 1747 te Berchem [ZIE BERch XIII – 0597].

·         Lauwers Laurentius Franciscus werd geboren op 13 juli 1748 te Berchem [ZIE BERch XIII – 0582].

 

ANT XII – 0445sr GEZIN Lauwers 1747  Antwerpen

Lauwers Maria Catharina huwde op 22 mei 1747 te Antwerpen Sint-Andries.

 

ANT XII – 0453 GEZIN Lauwers – Kerselaers 1748  Antwerpen

Lauwers Franciscus huwde op 10 november 1748 te Antwerpen Sint-Jacob met Kerselaers Maria Theresia.

 

ANT XII – 0460 GEZIN Eliaerts – Lauwers +/- 1750  Antwerpen

Eliaerts Johannes huwde Lauwers Barbara.

·         Eliaerts Petrus Josephus werd geboren op 6 februari 1754 te Antwerpen Sint-Willibrordus

·         Eliaerts Anna Maria werd geboren op 11 december 1759 te Antwerpen Sint-Willibrordus

·         Eliaerts Carolus Franciscus werd geboren op 29 januari 1764 te Antwerpen Sint-Willibrordus

·         Eliaerts Johannes Petrus werd geboren op 23 september 1766 te Antwerpen Sint-Willibrordus

·         Eliaerts Matthias Josephus werd geboren op 26 januari 1769 te Antwerpen Sint-Willibrordus

·         Eliaerts Jacobus werd geboren op 3 april 1772 te Antwerpen Sint-Willibrordus

·         Eliaerts Maria Theresia werd geboren op 17 maart 1774 te Antwerpen Sint-Willibrordus

·         Eliaerts Isabella Martina werd geboren op 16 september 1776 te Antwerpen Sint-Willibrordus

·         Eliaerts Carolina Barbara werd geboren in november 1779 te Antwerpen Sint-Willibrordus

 

BERc XII – 0456 GEZIN Lauwers – Lumbeeck 1749  Berchem

Lauwers Henricus huwde op 26 mei 1749 te Berchem met Lumbeeck Elisabeth.

Lauwers Henricus werd geboren te Hoboken. Hij overleed op 28 februari 1769 te Berchem. Lumbeeck Elisabeth werd geboren op 11 juli 1716 te Hoboken. Zij overleed op 20 oktober 1796 te Berchem.

·         Lauwers Anna Maria werd geboren in 1754 te Berchem [ZIE BERc XIII – 0632].

 

ANT XII – 0467 GEZIN Lauwers – Van Den Bosch 1752  Antwerpen

Lauwers Adrianus huwde op 10 februari 1752 te Antwerpen Sint-Laurentius met Van Den Bosch Elisabeth.

·         Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 5 december 1753 te Deurne [ZIE ANT XIII – 0805]

·         Lauwers Jacobus werd geboren omstreeks 1763-1764. Hij was hovenier.

 

ANT XII – 0468 GEZIN Lauwers – De Wever 1752  Antwerpen

Lauwers Egidius huwde op 24 juni 1752 te Antwerpen Sint-Andries met De Wever Maria Catharina Cornelia.

Maria De Wever was de dochter van De Wever Petrus en Lauwerijs Johanna   (of Lauwers) blijkens een borgbrief te Wommelgem in 1755. Daarin werd verklaard dat de familie afkomstig was van Duffel.

·         Lauwers Petrus werd geboren in 1764 te Antwerpen. Hij overleed er op 8 februari 1797 te Antwerpen.

·         Lauwers Carolus Josephus werd geboren in 1755 te Antwerpen.

·         Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 31 december 1755 te Antwerpen. Hij overleed er ongehuwd op 30 maart 1829.

 

ANT XII – 0469 GEZIN Wouters – Lauwers 1752  Antwerpen

Wouters Petrus huwde op 6 september 1752 te Antwerpen Sint-Andries met Lauwers Anna Theresia => ook Wauters.

 

ANT XII – 0469b GEZIN Lauwers – Nn. 1752  Antwerpen

Lauwers Johannes Franciscus huwde op 26 september 1752 te Antwerpen met Nn.

 

ANT XI – 0471 GEZIN Lauwers – Douvier +/- 1753  Antwerpen

Lauwens Egidus huwde Douvier Maria Catharina Josepha.

·         Lauwens Carolus Franciscus Josephus werd geboren in 1753 te Antwerpen. Hij huwde Van Hertbruggen Maria Theresia en overleed op 5 maart 1838 te Antwerpen, melding “84 jaar, 6 maanden en 19 dagen oud”, weduwnaar, goudsmid.

 

ANT XII – 0474 GEZIN Lauwers – Eeckelaers 1754  Antwerpen

Lauwers Cornelius huwde op 27 juli 1754 te Antwerpen Sint-Jacob met Eeckelaers Isabella Clara6.

 

ANT XII – 0479 GEZIN Lauwers – Van den Bosch 1755  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptist huwde op 4 mei 1755 te Antwerpen Sint-Laurentius met Van den Bosch Elisabeth.

Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 10 september 1734 te Antwerpen Sint-Laurentius als zoon van Lauwers Petrus en Batens Catharina [ZIE ANT XI – 0358]. Van den Bosch Elisabeth werd geboren te Antwerpen. Zij overleed er op 29 juli 1771.

·         Lauwers Petronella werd geboren in 1759 te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0722].

·         Lauwers Matthias werd geboren op 23 juni 1764 te Antwerpen Sint-Laurentius [ZIE ANT XIV – 0710].

 

ANT XII – 0487 GEZIN Lauwers – Pittoirs +/- 1756  Antwerpen

Lauwers Johannes huwde Pittoirs Magdalena => ook Pistorius, Pitoirs.

·         Lauwers Matthias werd geboren omstreeks 1756 te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0716].

 

WILr XII -  0482 GEZIN Lauwers – Mertens 1756  Wilrijk / Hemiksem  

Lauwers Jacobus huwde op 27 januari 1756 te Wilrijk met Mertens Maria => ook Martens.

Lauwers Jacobus werd geboren op 5 april 1711 te Schelle als zoon van Lauwers Cornelius en Wouters Maria [ZIE SCHelle XI – 0278]. Hij was eerder gehuwd op 22 september 1736 te Hemiskem met Lauwers Maria Catharina [ZIE HEM XII – 0390]. Hij overleed op 20 maart 1792 te Hemiksem, 80 jaar oud. Mertens Maria werd geboren op 2 maart 1721 te Reet als dochter van Mertens Petrus Franciscus en Bogaerts Catharina. Zij overleed op 22 augustus 1797 te Hemiksem, 71 jaar oud.

·         Lauwers Antonius werd geboren op 10 november 1756 in Hemiksem.

·         Lauwers Egidius werd geboren op 9 augustus 1758 in Hemiksem.

·         Lauwers Dominicus werd geboren op 22 november 1759 in Hemiksem.

·         Lauwers Franciscus Dominicus werd geboren op 11 januari 1761 in Hemiksem.

·         Lauwers Maria Elisabeth werd geboren op 12 september 1763 in Hemiksem. Zij overleed op 6 januari 1840 in Hemiksem, 76 jaar oud.

·         Mogelijk Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 20 november 1764 te Schelle [ZIE HOB XIII – 0675].

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren op 17 oktober 1765 te Hemiksem [ZIE ANT XIII – 0705].

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 20 augustus 1767 in Hemiksem. Zij overleed op 28 november 1835, 68 jaar oud.

 

HOB XII – 0484  GEZIN Lauwers – Van Berckelaer 1756  Hoboken / Berchem   

Lauwers Petrus huwde op 2 maart 1756 te Hoboken met Van Berckelaer Anna Maria (getuigen Lauwers Jacobus en De Langh Adrianus), melding “dispensati in 2 bannis”7. Lauwers Petrus werd geboren op 16 januari 1728 te Berchem als zoon van Lauwers Jacobus en Van Den Wijngaert Petronella [ZIE BERc XI – 0338]. Van Berckelaer Maria werd geboren in 1734 en overleed op 5 augustus 1790 te Berchem, vermoedelijk als dochter van Jacques Van Berckelaer6.

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 13 november 1757 te Berchem. Zij huwde (1) Tijs Petrus Livinus en (2) Schorten Petrus

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 5 oktober 1759 te Berchem

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren op 17 augustus 1761 te Berchem

·         Lauwers Petrus Jacobus werd geboren op 8 december 1762 te Berchem [ZIE KONt XIII – 0692].

·         Lauwers Petrus Josephus werd geboren op 5 juni 1765 te Berchem

·         Lauwers Johanna Petronella werd geboren op 9 december 1767 te Berchem [ZIE BERc XIII – 0680].

·         Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 7 november 1770 te Berchem.

·         Lauwers Johanna Margaretha (Margriet of Greet) werd geboren op 29 juli 1773 te Berchem [ZIE BERc XIII – 0683].

·         Vermoedelijk Lauwers Sebastianus [ZIE BERch XIII – 0715] gezien verwantschappen Ven Den Wijngaert, De Meyer / De Maeyer.

 

Merk ook dat De Maeyer Guilielmus op 8 juli 1732 te Ruisbroek huwde met Lauwers Johanna. De Maeyer Guilielmus was een zoon van De Maeyer Andreas en Van Berckelaer Magdalena. De families Van Berckelaer en Van Den Wijngaert waren blijkbaar ook eerder verwant, althans te Wilrijk (o.m. volkstelling 1693).

 

ANT XII – 0490 GEZIN Lauwers – Gommers 1757  Antwerpen

Lauwers Martinus Matthias huwde op 14 augustus 1757 te Antwerpen Sint-Joris met Gommers Elisabeth.

·         Lauwers Franciscus werd geboren in 1764 te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0692].

·         Lauwers Petrus Franciscus werd geboren op 27 juli 1781 te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0738].

 

ANT XII – 0494 GEZIN Lauwens – Vernimmen 1758  Antwerpen

Lauwens Johannes  huwde op 9 april 1758 te Antwerpen Sint-Andries met Vernimmen Johanna => vermoedelijk later ook als Lauwers gespeld. Lauwens Johannes was een zoon van Lauwens Petrus  en Slootmans Maria [ZIE WILr XI – 0343].

 

ANT XII – 0495 GEZIN Blommaerts – Lauwers 1758  Antwerpen

Blommaerts Franciscus huwde op 15 augustus 1758 te Antwerpen Sint-Jacobs met Lauwers Anna.

 

ANT XIII – 0502 GEZIN Lauwers – Peeters +/- 1759  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptist huwde met Peeters Petronella.

·         Lauwers Catharina werd geboren op 7 januari 1760 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0925].

·         Lauwers Maria Elisabeth werd geboren in 1767 te Antwerpen, Kiel [ZIE ANT XIV – 0810] en [ZIE ANT XIV – 0925].

 

ANT XII – 0501 GEZIN Hulsens – Lauwerens 1760  Antwerpen

Hulsens Petrus Jacobus huwde op 2 februari 1760 te Antwerpen Onze-Lieve-Vrouw met Lauwerens Elisabeth => mogelijk Lauwers, Lauwens.

 

ANT XII – 0501 GEZIN Lauwers – Pauwels 1760  Antwerpen

Lauwers Laurentius huwde op 8 september 1760 te Antwerpen Sint-Joris met Pauwels Anna Catharina.

 

WILr XII – 0505 GEZIN Lauwers – Bogaerts 1761  Wilrijk  

Lauwers Johannes Baptist huwde op 30 maart 1761 te Wilrijk met Bogaerts Maria.

·         Lauwers Gasparus werd geboren op 25 oktober 1772 te Wilrijk [ZIE ANT XIII – 0709].

 

Merk ook de melding van Lauwens Petrus Josephus, geboren op 3 januari 1782 te Londerzeel, moeder vermeld als Bogaerts Anna Catharina, vader Lauwens Nn.

 

BERch XIII – 0505 GEZIN Lauwers – Van Issenhoven 1761  Berchem

Lauwers Johannes huwde op 31 maart 1761 te Berchem met Van Issenhoven Petronella => ook Van Hissenhoven.

Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1733. Van Hissenhoven Petronella werd geboren omstreeks 1746 te Wilrijk.

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 10 februari 1763 te Berchem [ZIE ANT XIV – 0759] en [ZIE ANT XIV XIV – 0806c].

·         Lauwers Cornelius werd geboren omstreeks 1764. Hij was hovenier, woonachtig te Antwerpen.

·         Lauwers Johanna Gertruda Anna werd geboren op 10 oktober 1779 te Schoten [ZIE ANT XIV – 0825].

 

ANT XIII – 0507 GEZIN Lauwens – Verrijken 1762  Antwerpen

Lauwens Andreas  huwde op 17 januari 1762 te Antwerpen Sint-Jacobs met Verrijken Maria Catharina => ook Verrijcken.

Lauwens Andreas werd vermoedelijk geboren te Hombeek als zoon van Lauwens Arnoldus  en De Moor Elisabeth [ZIE HOM XI – 0334].

·         Lauwens Johannes Baptist  werd geboren omstreeks 1772 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0785]8.

 

ANT XII – 0516 GEZIN Lauwerijssens – Lauwers 1763  Antwerpen

Lauwerijssens Petrus Gilbertus huwde op 3 oktober 1763 te Antwerpen Sint-Jacob met Lauwers Johanna => ook Lauwerijsens, Laureyssen. Lauwers Johanna Maria Theresia werd geboren in 1739 te Antwerpen als dochter van Lauwers Petrus en Roosenboom Maria [ZIE ANT XI – 0407]. Zij was kantwerkster en overleed op 15 oktober 1817 te Antwerpen.

·         Laureyssen Theresia Francisca werd geboren omstreeks 1780 te Antwerpen. Zij huwde Van Schoor Petrus Josephus Isaac en overleed op 10 juni 1875 te Antwerpen.

 

BORg XIII - 0517 GEZIN Lauwers – Van De Velde +/- 1763  Borgerhout  

Lauwers Petrus huwde Van De Velde Elisabeth => ook Vandervelde.

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren in 1763 te Borgerhout [ZIE ANT XIV – 0632] en [ZIE ANT XIV – 0767]

·         Lauwers Elisabeth werd geboren omstreeks 1767 te Borgerhout [ZIE ANT XIV – 0702]

·         Lauwers Anna Maria Theresia werd geboren op 27 augustus 1777 te Deurne – Borgerhout [ZIE ANT XIV – 0763].

 

ANT XII – 0517 GEZIN Lauwens – Didden +/- 1763  Antwerpen

Lauwens Adrianus  huwde Didden Anna Maria => ook Lauwers, ook De Ridder.

·         Lauwens Jacobus Josephus  werd geboren op 1 november 1763 te Antwerpen Sint-Willibrordus. Hij overleed ongehuwd op 26 oktober 1856 te Antwerpen, 92 jaar, 11 maanden en 25 dagen oud.

·         Lauwers Barbara  werd geboren op 11 juli 1766 te Antwerpen Sint-Willibrordus. Zij overleed ongehuwd op 15 juli 1855 te Antwerpen, 88 jaar, 11 maanden en 4 dagen oud, melding “Lauwens Barbara”.

 

ANT XII – 0526 GEZIN Thijs – Lauwers 1764  Antwerpen

Thijs Petrus huwde op 30 september 1764 te Antwerpen Sint-Jacob met Lauwers Judoca (Josina).

 

ANT XII – 0527 GEZIN Savertender – Lauwens +/- 1764  Antwerpen

Savertender Adolphus huwde Lauwens Theresia.

Lauwens Theresia werd geboren omstreeks 1732 te Antwerpen en overleed op 27 september 1804 te Antwerpen, melding “72 jaar oud, geboren te Antwerpen, en vrouw van Savertender Adolphus, 72 jaar oud”. Savertender Josephus werd geboren omstreeks 1764.

 

ANT XII – 0528 GEZIN Peeters – Lauwers 1765  Antwerpen

Peeters Johannes huwde op 8 januari 1765 te Antwerpen Sint-Joris met Lauwers Anna Maria.

 

ANT XII – 0533ss GEZIN Lauwers - Feyes 1765  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde op 27 november 1765 te Antwerpen Sint-Andries met Feyes Maria Catharina => ook Feyens.

 

ANT XII – 0533 GEZIN Lauwers – Van Den Eynden 1766  Antwerpen

Lauwers Hubertus huwde op 4 februari 1766 te Antwerpen Sint-Jacob met Van Den Eynden Elisabeth.

 

HOB XII – 0536 GEZIN Arijns – Lauwers 1766  Hoboken  

Arijns Jacobus huwde op 25 november 1766 te Hoboken met Lauwers Petronella.

 

HOB XIII – 0538 GEZIN Laureyssens – Bal 1767  Hoboken    

Laureyssens Johannes Baptist huwde op 24 februari 1767 te Hoboken met Bal Maria Anna.

Bal Maria Anna (of Anna Maria) was geboren op 8 maart 1735 als buitenechtelijke dochter van Bal Martinus en Lauwens Maria   [ZIE ZEM XII – 0385].

 

BERch XII – 0545 GEZIN Lauwers – Vleminckx 1768  Berchem

Lauwers Carolus huwde op 17 juli 1768 te Berchem met Vleminckx Eulalia Cornelia.

Lauwers Carolus werd geboren te Berchem en overleed op 3 maart 1813 te Antwerpen. Hij was hovenier. Vleminckx Cornelia Eulalia werd geboren te Berchem.

·         Lauwers Sebastianus werd geboren omstreeks 1769. Hij was metser.

·         Lauwers Franciscus werd geboren op 2 november 1770 te Berchem [ZIE ANT XIII – 0721].

·         Lauwers Henricus werd geboren omstreeks 1773. Hij was metser.

·         Lauwers Johanna werd geboren op 14 oktober 1775 ? te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0996a].

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren op 17 oktober 1775 te Berchem [ZIE ANT XIII – 0787].

·         Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 6 juni 1776 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0786] en [ZIE BERch XIV – 0833].

·         Lauwers Henricus werd geboren op 24 februari 1777 te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0724], [ZIE ANT XIII – 0830] en [ZIE ANT XIII – 0909].

·         Lauwers Petrus werd geboren op 9 maart 1780 te Berchem [ZIE ANT XIII – 0797] en [ZIE ANT XIV – 0911].

 

ANT XII – 0554 GEZIN Lauwers – Vermeerssen +/- 1769  Antwerpen

Lauwers Petrus Paulus   huwde Vermeerssen Barbara Theresia => ook Vanmeerssen, Van Meerssen.

Lauwers Petrus Paulus werd geboren in 1736 te Antwerpen als zoon van Lauwers Franciscus   en Van Gulck Cornelia. Hij was steenhouwer en overleed op 5 februari 1802 te Antwerpen (volgens andere bron overleed hij op 7 maart 1802 te Antwerpen). Vermeerssen Barbara Theresia werd geboren als dochter van Vermeerssen Jacobus en Schatten Theresia en overleed op 16 februari 1795 te Antwerpen.

·         Lauwers Jacobus Petrus Josephus werd geboren op 27 januari 1770 te Antwerpen. Hij werd pastoor van de Sint-Walburgakerk en werd verbannen uit de Franse Republiek in 17969.

·         Lauwers Petrus Jacobus   werd geboren op 25 juli 1774 te Antwerpen Sint-Walburgia [ZIE ANT XIII – 0704].

·         Lauwers Antonius Franciscus   werd geboren omstreeks 1778 [ZIE ANT XIII – 0785b].

·         Lauwers Jacobus Josephus   werd geboren omstreeks 1775-1776.

·         Lauwers Johanna Cornelia   werd geboren omstreeks 1776-1777 te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0727].

·         Lauwers Johannes Josephus   werd geboren omstreeks 1778.

 

HOB XII – 0554 GEZIN Verreyck – Lauwens 1770  Hoboken   

Verreyck Guilielmus huwde op 7 januari 1770 te Hoboken met Lauwens Anna Maria . (getuigen Lauwens Johannes en Verryck Petrus) => ook Verryck, Lauwers.

 

ANT XIII – 0558 GEZIN Lauwers – Breydel 1770  Antwerpen

Lauwers Laurentius Franciscus huwde op 6 augustus 1770 te Antwerpen Sint-Andries met Breydel Johanna Maria. Lauwers Laurentius Franciscus was vermoedelijk geboren op 13 juli 1748 te Berchem als zoon van Lauwers Johannes Franciscus en Van Tongeren Johanna [ZIE BERch XII – 0442]. Hij hertrouwde op 26 april 1775 te Berchem met De Lattine Elisabeth Isabella [ZIE BERch XIII - 0582].

·         Lauwers Catharina werd geboren in 1771 te Antwerpen. Zij overleed er op 31 mei 1802, kort nadat zij ongehuwd een kind ter wereld bracht [ZIE ANT XIV – 0723b].

 

ANT XIII – 0563 GEZIN Van Hove – Lauwers 1771  Antwerpen

Van Hove Henricus huwde op 26 mei 1771 te Antwerpen Sint-Jacob met Lauwers Anna Elisabeth.

 

BERc XIII – 0561 GEZIN Lauwers – Van Ombergen 1771  Berchem

Lauwers Franciscus huwde op 20 oktober 1771 te Berchem met Van Ombergen Elisabeth Isabella => ook Van Hombergen. Lauwers Franciscus werd geboren te Berchem. Van Ombergen Elisabeth Isabella werd geboren omstreeks 1763 te Berchem. Zij overleed er op 6 oktober 1797.

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 28 november 1779 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0726b].

·         Lauwers Magdalena werd geboren op 5 mei 1784 te Berchem [ZIE ANT XIV – 0876bb].

 

ANT XII – 0563 GEZIN Baetens – Lauwers +/- 1771  Antwerpen

Baetens Johannes Baptist huwde met Lauwers Maria Catharina.

Lauwers Maria Theresia werd geboren omstreeks 1736 te Antwerpen als dochter van Lauwers Matthias en Anssens Maria Anna. Zij overleed op 11 juni 1812 te Antwerpen [ZIE ANT XI – 0364 ].

·         Baetens Maria Anna werd geboren op 13 mei 1772 te Antwerpen. Zij huwde op 13 november 1805 in Antwerpen met Lefever Franciscus Johannes Antonius.

 

ANT XII – 0563a GEZIN Pax – Lauwers +/- 1771  Antwerpen / Berchem

Pax Nicolaas huwde Lauwers Anna Maria.

Lauwers Anna Maria was dagloonster. Het gezin woonde te Berchem.

·         Pax Franciscus Henricus werd geboren op 5 november 1772 te Antwerpen. Hij was schoenmaker en huwde op 5 juli 1809 te Antwerpen met Nauwelaers Maria Catharina (geboren op 25 november 1772 te Atnwerpen als dochter van Nauwelaers Johannes Franciscus en Creten Johanna Maria).

 

HOB XIII – 0571 GEZIN Lauwens – Neu +/- 1772  Hoboken   

Lauwens Petrus huwde Neu Johanna  .

·         Lauwens Franciscus werd geboren op 22 november 1772 te Hoboken.

 

WILr XII – 0564 – GEZIN Lauwers – Ven 1772  Wilrijk

Lauwers Petrus huwde op 14 januari 1772 te Wilrijk met Ven Johanna Maria.

Lauwers Petrus werd geboren te Hoboken. Ven Johanna Maria werd geboren op 2 november 1747 te Wilrijk als dochter van Ven Johannes Baptist en Van Linden Catharina, gehuwd te Wilrijk op 1 november 1746. Zij overleed op 29 november 1781 te Wilrijk.

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren op 22 oktober 1775 te Wilrijk [ZIE ANT XIII – 0804].

·         Lauwers Adrianus werd geboren omstreeks 1782-1783. Hij was dagloner.

 

ANT XIII – 0569 GEZIN Lauwers – Janssens +/- 1772  Antwerpen

Lauwers Franciscus huwde Janssens Susanna Philippina.

·         Lauwers Petrus werd geboren in 1773 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0732].

·         Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 2 februari 1774 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0785a]  en [ZIE ANT XIV – 0880].

·         Lauwers Franciscus werd geboren op 30 april 1777 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0857].

·         Lauwers Isabella Maria werd geboren op 13 november 1779 te Antwerpen [ZIE BORn XIV – 0769].

·         Lauwers Jacobus werd geboren op 14 oktober 1781 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0824].

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren op 7 november 1784 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0844].

·         Lauwers Elisabeth werd geboren op 7 november 1788 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0798].

 

ANT XIII – 0571 GEZIN Lauwens – Meyers +/- 1772  Antwerpen / Mechelen

Lauwens Herman  huwde Meyers Anna Maria.

Het gezin woonde aan de Nieuwen Bruul 462 te Mechelen. Lauwens Catherina werd geboren op 9 december 1772 te Antwerpen. Zij was naaister, huwde Flamant Guilielmus Josephus en overleed op 17 juli 1886 te Mechelen.

·         Lauwens Jeanne  werd geboren in 1775 (?) te Antwerpen. Zij was kantwerkster, was gehuwd met Jongezel (?), woonde op de Oude Bruulstraat 462 te Mechelen en overleed op 18 april 1836 te Mechelen, 62 jaar oud.

·         Lauwers Henricus  werd geboren in 1776 te Antwerpen. Hij was dagloner en overleed ongehuwd op 1 augustus 1811 te Antwerpen, 35 jaar oud.

 

ANT XIII – 0573 GEZIN Lauwens – Feyt 1773  Antwerpen

Lauwers Johannes Josephus huwde op 15 juni 1773 te Antwerpen Sint-Jacob met Feyt Johanna.

·         Lauwens Maria Margaretha overleed op 17 juli 1852 te Antwerpen. Zij was 79 jaar, 10 maanden en 4 dagen oud, zonder beroep, geboren te Antwerpen, weduwe van Deheyder Franciscus, dochter van Lauwens Johannes en Feyt Johanna. De aangifte gebeurde door Gils Antonius Josephus, 38 jaar, kozijn, en Van Aert Josephus, 33 jaar, dienstbode, gebuur van de overledene.

 

ANT XIII – 0580 GEZIN Lauwers – Baetens +/- 1774  Antwerpen

Lauwers Antonius Johannes huwde met Baetens Anna Catharina => ook Batens.

Lauwers Antonius Johannes werd geboren te Antwerpen omstreeks 1750 als zoon van Lauwers Johannes Baptist en Van Muysewinckel Catharina => of Van Ruysewinckel. Hij was linnenwever en overleed er op 17 juni 1812.

·         Lauwers Anna Catharina Johanna werd geboren op 9 mei 1775 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0796].

·         Lauwers Johannes werd geboren op 6 februari 1777 te Antwerpen Sint-Walburgia. Volgens ιιn bron was hij hovenier en overleed op 18 augustus 1799 te Antwerpen.

·         Lauwers Johannes Baptist Antonius werd geboren op 22 maart 1778 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0735].

·         Lauwers Johannes Antonius werd geboren op 9 mei 1783 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0792].

 

HOB XIII – 0578 GEZIN Laureyssens – Verrept 1774  Hoboken  

Laureyssens Gummarus huwde op 1 mei 1774 te Hoboken met Verrept Magdalena.

 

HOB XII – 0581 GEZIN Lauwers – Pauwels 1775  Hoboken   

Lauwers Adrianus huwde op 3 februari 1775 te Hoboken met Pauwels Anna Catharina.

·         Lauwers Jean Baptist werd geboren op 21 september 1776 te Hoboken

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 26 januari 1780 te Hoboken [ZIE ANT XIII – 0786]

·         Lauwers Maria Theresia werd geboren op 26 september 1781 te Hoboken

·         Lauwers Petrus Johannes werd geboren op 9 juni 1783 te Hoboken

·         Lauwers Catharina werd geboren op 3 november 1784 te Hoboken [ZIE ANT XIII – 0789].

·         Lauwers Henricus werd geboren op 30 mei 1790 te Hoboken

·         Lauwers Maria Elisabeth werd geboren op 3 februari 1793 te Hoboken

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren op 16 mei 1797 te Hoboken

 

BERch XIII - 0582 GEZIN Lauwers – De Lattine 1775  Berchem

Lauwers Laurentius Franciscus huwde op 26 april 1775 te Berchem met De Lattine Elisabeth Isabella.

Lauwers Laurentius Franciscus was geboren op 13 juli 1748 te Berchem als zoon van Lauwers Johannes Franciscus en Van Tongeren Johanna [ZIE BERch XII – 0442]. Hij was vermoedelijk eerder gehuwd op 6 augustus 1770 te Antwerpen Sint-Andries met Breydel Johanna Maria [ZIE ANT XIII – 0558]. De Lattine Elisabeth Isabella werd geboren op 17 januari 1746 te Berchem. Zij overleed op 12 mei 1779 te Berchem.

·         Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 23 april 1779 te Berchem [ZIE NOOrdw XIV - 0828]

 

ANT XII – 0583 GEZIN Lauwers – Baetens +/- 1775  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptist huwde Baetens Johanna => mogelijk ook Baetens Theresia.

Lauwers Anna Maria werd geboren te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0733].

·         Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 30 december 1776 te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0769].

·         Mogelijk Lauwers Anna Catharina werd geboren te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0783].

·         Lauwers Petrus werd geboren omstreeks 1781 te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0762]3.

 

ANT XIII – 0584 GEZIN Lauwers – Joris +/- 1775  Antwerpen

Lauwers Johannes Petrus huwde Joris Maria Catharina => ook Goris.

·         Lauwers Philippina Petronella werd geboren op 6 mei 1776 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0768b].

·         Lauwers Johannes Sebastianus werd geboren op 11 februari 1777 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0908]3.

·         Lauwers Theresia Francisca werd geboren op 31 juli 1780 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0813].

 

HOB XIII – 0585 GEZIN Laureyssens – Huybrechts +/- 1776  Hoboken

Laureyssens Guilielmus huwde op 5 mei 1777 te Hoboken met Huybrechts Maria Catharina.

 

HOB XII – 0592 GEZIN Laureyssens – Pauwels 1777  Hoboken  

Laureyssens Cornelius huwde op 28 april 1777 te Hoboken met Pauwels Cornelia.

 

HOB XIII – 0597 GEZIN Keersmakers – Lauwers 1777  Hoboken  

Keersmakers Melchior huwde op 9 september 1777 te Hoboken met Lauwers Catharina. => ook gespeld als Keersmaeckers, Keersmaekers.

Lauwers Catharina overleed op 5 mei 1795 te Hoboken, melding “vrouw van Keersmaeckers Melchior”.

 

BERch XIII – 0597 GEZIN Goedemont - Lauwers 1777  Berchem

Goedemont Franciscus Adrianus huwde op 23 november 1777 te Antwerpen Sint-Jacob met Lauwers Anna Maria.

Lauwers Anna Maria werd geboren in 1747 te Berchem als dochter van Lauwers Johannes Franciscus en Van Tongeren Johanna [ZIE BERch XII – 0442].

 

ANT XIII – 0598 GEZIN Lauwers – Berits 1778  Antwerpen

Lauwers Johannes huwde op 8 februari 1778 te Antwerpen Sint-Jacob met Berits Anna Catharina => ook Brits.

 

ANT XIII – 0605 GEZIN De Decker – Lauwers 1779  Antwerpen

De Decker Egidius huwde op 31 augustus 1779 te Antwerpen Sint-Jacob met Lauwers Elisabeth Maria.

 

HOB XIII – 0605 GEZIN Lauwers – Langhkens 1779  Hoboken  

Lauwers Johannes huwde op 1 augustus 1779 te Hoboken met Langhkens Maria Catharina.

 

ANT XIII – 0610 GEZIN Lauwers 1780  Antwerpen

Lauwers Petrus huwde op 6 mei 1780 te Antwerpen Sint-Andries.

 

ANT XIII – 0611 GEZIN Lauwers – Nn.  Antwerpen

Lauwers Guilielmus huwde op 28 augustus 1780 te Antwerpen Sint-Joris met Nn.

 

HOB XIII – 0611 GEZIN Lauwers – Meulemans 1780  Hoboken / Berchem 

Lauwers Johannes Ferdinand huwde op 3 augustus 1780 te Hoboken met Meulemans Maria Theresia.

Lauwers Ferdinandus Johannes werd geboren in 1746 te Berchem. Hij was drossaard van Berchem en overleed er op 5 december 1801.

Meulemans Maria Theresia werd geboren in 1756. Zij was lakenhandelaarster en overleed op 5 december 1802 te Berchem.

·         Lauwers Petrus Laurentius werd geboren op 9 oktober 1782 te Berchem [ZIE HEM XIV – 0769].

·         Lauwers Joannes Baptist werd geboren op 18 juli 1784 te Berchem. Hij was kassiersklerk3

·         Lauwers Johanna Catharina werd geboren op 21 juni 1787 te Berchem [ZIE ANT XIV – 0876].

·         Lauwers Laurentius Livinus werd geboren op 19 augustus 1792 [ZIE ANT XIV – 1056].

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 10 april 1796 te Berchem [ZIE ANT XIV – 0949].

 

ANT XIII – 0613 GEZIN Lauwers – Moors +/- 1780  Antwerpen

Lauwers Jacobus huwde Moors Livina.

·         Lauwers Maria Jacoba werd geboren omstreeks 1780 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0714].

 

BERch XII – 0629 GEZIN Lauwers – De Laet 1781  Berchem / Wilrijk

Lauwers Petrus huwde huwde op 27 november 1781 te Berchem met De Laet Johanna Maria.

Lauwers Petrus werd geboren te Wilrijk en was herbergier. De Laet Johanna Maria was koffiehuishoudster.

·         Lauwers Adrianus werd geboren op 6 februari 1783 te Wilrijk [ZIE ANT XIII – 0846]  en [ZIE ANT XIII – 0947]3.

·         Lauwers Michaelis werd geboren op 24 december 1786 te Berchem3.

·         Lauwers Petrus werd geboren in 1787 in Berchem. Hij was soldaat in het leger van Napoleon4.

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 29 januari 1792 te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0842].

 

BERch XII – 0621 GEZIN Lauwens – Van Ertbruggen +/- 1782  Berchem

Lauwens Petrus   huwde Van Ertbruggen Maria Theresia => ook Van Erbruggen, Van Herbruggen.

Lauwens Petrus werd geboren in 1755 te Berchem, mogelijk als zoon van Lauwens Petrus  en Van Gijsel Petronella [ZIE MEC XI – 0396] en overleed op 3 februari 1802 te Antwerpen. Van Ertbruggen Maria Theresia was toneelspeelster.

·         Lauwens Johannes Baptist   werd geboren op 7 mei 1783 te Antwerpen [ZIE ANT XIII – 0868].

 

ANT XIII – 0622 GEZIN Lauwers – Schoofs +/- 1782  Antwerpen

Lauwers Cornelius huwde met Schoofs Anna Maria.

Lauwers Cornelius was kleermaker.

·         Lauwers Franciscus werd geboren op 20 april 1783 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0939].

·         Lauwers Andreas werd geboren omstreeks 1786-1787. Hij was schoenmaker (melding in 1817).

·         Lauwers Elisabeth werd geboren op 30 september 1789 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0823].

·         Lauwers Petrus werd geboren op 14 mei 1794 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0879].

 

ANT XIII – 0627 GEZIN Lauwers – Maes 1783  Antwerpen

Lauwers Johannes Baptista huwde op 21 juli 1783 te Antwerpen Sint-Jacob met Maes Johanna Maria.

Lauwers Johannes Baptista en Maes Johanna werden geboren te Antwerpen, waar zij overleden.

·         Lauwers Maria Catharina werd geboren op 5 april 1790 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0827].

Mogelijk hertrouwde Johannes Baptista op 19 februari 1802 te Antwerpen met Baetens Anna Catharina [ZIE ANT XIII – 0725] en op 10 januari 1810 te Antwerpen met Faes Maria [ZIE ANT XIII – 0805]; deze Johannes Baptist overleed op 30 juli 1811 te Antwerpen.

 

ANT XIII – 0630 GEZIN Lauwens – Valck 1784  Antwerpen

Lauwens Guilielmus  huwde op 19 april 1784 te Antwerpen Sint-Andries met Valck Maria Barbara.

 

ANT XIII – 0631 GEZIN Saulender – Lauwers 1784  Antwerpen

Saulender Adolphus huwde op 3 juli 1784 te Antwerpen Sint-Jacob met Lauwers Lucia.

Saulender Adolphus was weduwnaar van Hendrickx Maria Anna.

 

HOB XII – 0630 GEZIN De Laet – Lauwers 1784  Hoboken 

De Laet Johannes Baptist huwde op 19 augustus 1784 te Hoboken met Lauwers Elisabeth .

De Laet Johannes Baptist werd geboren in 1758 te Hoboken. Hij was dagloner. Lauwers Elisabeth werd geboren te Wilrijk. Zij overleed op 18 december 1810 te Hoboken.

 

ANT XII – 0630 GEZIN Bultinckx – Lauwers 1784  Antwerpen

Bultinckx Norbertus Josephus huwde op 10 oktober 1784 te Antwerpen Sint-Andries met Lauwers Catharina.

 

ANT XIV – 0632 GEZIN Leysens – Lauwers +/- 1784  Antwerpen

Leysens Petrus Johannes huwde met Lauwers Anna Catharina.

Leysens Petrus Johannes werd geboren in 1755 te Antwerpen Sint-Willibrordus. Hij overleed er op 25 april 1805.

Lauwers Anna Catharina werd geboren te Deurne of Borgerhout als dochter van Lauwers Petrus en Van de Velde Elisabeth [ZIE BORg XIII – 0517]. Zij hertrouwde met Engels Bartholomeus [ZIE ANT XIV – 0767].

·         Lauwers Andreas Josephus werd geboren op 8 oktober 1784 te Antwerpen.

 

BERc XIII – 0632 GEZIN Van der Auwera – Lauwers 1785  Berchem    

Van der Auwera Johannes huwde op 3 mei 1785 te Berchem met Lauwers Anna Maria.

Van der Auwera Johannes werd geboren in 1752 te Berchem. Hij overleed er op 10 december 1821. Lauwers Anna Maria werd geboren in 1754 te Berchem als dochter van Lauwers Henricus en Lumbeeck Elisabeth [ZIE BERc XII – 0456]. Zij overleed er op 22 februari 1808.

 

ANT XIII – 0647 GEZIN Lauwers – Beirens +/- 1786  Antwerpen

Lauwers Johannes huwde met Beirens Anna Catharina.

·         Lauwers Carolus werd geboren op 21 januari 1787 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0886].

 

ANT XIII – 0648 GEZIN Lauwers – Delforce 1787  Antwerpen

Lauwers Franciscus Cornelius Matthias huwde op 9 januari 1787 te Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouw-Noord met Delforce Maria Francisca Josepha (getuigen Lenaerts Judocus Franciscus en Chopin Florentino) => ook Delforge.

Lauwers Franciscus Cornelius Matthias werd geboren op 9 september 1757 te Antwerpen Sint-Joris. Delforce Maria Francisca Josepha werd geboren op 20 december 1760 te Marchienne-au-Pont.

·         Lauwers Anna Henrica werd geboren op 3 oktober 1794 te Antwerpen. Zij overleed er ongehuwd op 16 maart 1874.

·         Lauwers Johannes Franciscus werd geboren op 18 augustus 1796 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0846].

·         Lauwers Rosine Charlotte werd geboren op 11 mei 1797 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0943].

·         Lauwers Anna werd geboren op 30 mei 1798 te Antwerpen.

·         Lauwers Francisca Theresia werd geboren op 13 september 1800 te Antwerpen. Zij was kleermaakster en overleed er ongehuwd op 10 april 1835.

·         Lauwers Johannes werd geboren te Antwerpen. Hij huwde Frederickx Anna Maria en overleed op 12 oktober 1847 te Antwerpen.

·         Mogelijk waren er nog kinderen geboren tussen 1787 en 1799.

 

ANT XIII – 0649 GEZIN Vermeulen – Lauwers 1787  Antwerpen

Vermeulen Carolus huwde op 20 februari 1787 te Antwerpen Sint-Jacob met Lauwers Isabella (getuigen Dom Johanna en Masin Cornelis).

·         Lauwers Isabella werd geboren omstreeks 1738 te Ter Goes, NL.

·         Vermeulen Carolus werd geboren omstreeks 1739 te Ranst.

 

ANT XIII – 0659 GEZIN Albers – Lauwers 1789  Antwerpen

Albers Gerardus huwde op 13 mei 1789 te Antwerpen Sint-Jacob met Lauwers Anna Catharina.

Albers Gerardus was weduwnaar van Van den Wijngaert Maria Theresia.

 

WILr XIII – 0659 GEZIN Lauwers – Peeters 1789  Wilrijk

Lauwers Cornelius huwde op 26 mei 1789 te Wilrijk met Peeters Johanna Anna.

Lauwers Cornelius werd geboren op 20 oktober 1752 te Hemiksem als zoon van Lauwers Jacobus en Lauwers Maria Catharina [ZIE HEM XII – 0390]. Hij overleed op 25 maart 1813 te Wilrijk. Peeters Johanna Anna werd geboren op 3 oktober 1763 te Wilrijk als dochter van Peeters Egidius en De Vos Johanna. Zij overleed op 12 november 1838 te Wilrijk.

·         Lauwers Maria Theresia werd geboren op 2 maart 1790 te Wilrijk [ZIE ANT XIV – 0911]

·         Lauwers Jacobus werd geboren op 19 april 1800 te Wilrijk [ZIE WILr XIV -1058].

 

HOB XII – 0662 GEZIN Laurenty – Verboven +/- 1790  Hoboken 

Laurenty Hubertus of ‘Hubert’ huwde Verboven Anna.

Laurenty Johannes werd geboren op 25 maart 1790 te Hoboken

 

Laurenty en Laurentii kwamen voor als Verlatijnste schrijfvarianten van Lauwens / Lauwers.

 

HOB XIII – 0663 GEZIN De Laet – Laureyssens 1790  Hoboken 

De Laet Petrus huwde op 13 april 1790 te Hoboken met Laureyssens Susanna Catharina.

 

ANT XIII – 0667 GEZIn De Raedt – Lauwers 1790  Antwerpen

De Raedt Carolus huwde op 7 september 1790 te Antwerpen Sint-Andries met Lauwers Anna Maria.

 

EKEr XIII – 0667 GEZIN Lauwers – De Schutter 1790  Ekeren  

Lauwers Johannes Baptista huwde op 23 november 1790 te Ekeren met De Schutter Adriana.

·         Lauwers Franciscus werd geboren op 26 december 1792 te Ekeren [ZIE ANT XIV – 1043].

 

ANT XIII – 0675 GEZIN Lauwers – Gillis 1792  Antwerpen

Lauwers Jacobus huwde op 29 april 1792 te Antwerpen Sint-Andries met Gillis Aldegondis.

 

HOB XIII – 0675 GEZIN Lauwers – De Herdt +/- 1791  Hoboken  

Lauwers Johannes Baptist huwde De Herdt Anna Maria => ook Deherdt.

Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 20 november 1764 te Schelle, mogelijk als zoon van Lauwers Adrianus en Verbist Anna [ZIE HOM XII – 0465] of als zoon van Lauwers Jacobos en Mertens Maria [ZIE WILr XII -  0482]. Hij overleed op 21 augustus 1808 te Aartselaar. De Herdt Anna Maria overleed op 1 april 1799 te Hoboken.

·         Lauwers Egidius werd geboren op 3 mei 1792 te Hoboken [ZIE WOMm XIV – 0846].

·         Lauwers Philippus werd geboren op 30 augustus 1794 te Hoboken [ZIE WILr XIV – 1017].

·         Lauwers Jacobus werd geboren op 1 januari 1797 te Hoboken.

·         Lauwers Petrus werd geboren op 8 november 1798 te Hoboken [ZIE AARts XIV – 1002] en [ZIE HOB XIV – 1104].

 

HOB XIII – 0672 GEZIN Laureyssens – Jonckheer 1791  Hoboken  

Laureyssens Jacobus huwde op 30 juni 1791 te Hoboken met Jonckheer Elisabeth.

Lauwers Jacobus werd mogelijk geboren op 18 oktober 1747 te Hoboken als zoon van Lauwers Johannes en Jonckheer Elisabeth [ZIE HOB XII -0381].

 

ANT XIV – 0676 GEZIN Paeshuys – Lauwers 1792  Antwerpen

Paeshuys Jacobus huwde op 8 september 1792 te Antwerpen met Lauwers Maria Theresia .

Paeshuys Jacobus werd geboren op 1 april 1765 te Antwerpen als zoon van Paeshuys Johannes (geboren te Wilrijk) en Verbert Petronella (geboren te Wilrijk). Hij overleed op 5 oktober 1825 te Antwerpen. Lauwers Maria Theresia werd geboren op 19 februari 1770 te Boom als dochter van Lauwers Petrus  en Vermeren Anna Catharina [ZIE BOOm XIII – 0505]5. Zij overleed op 4 november 1823 te Antwerpen.

·         Paeshuys Anna Catharina Isabella werd geboren op 15 april 1789 te Antwerpen.

·         Paeshuys Johannes Cornelius werd geboren op 25 maart 1804 te Antwerpen.

·         Paeshuys Anna Catharina werd geboren op 20 juni 1807 te Antwerpen.

 

ANT XIII – 0680 GEZIN Lauwers – De Vil 1793  Antwerpen

Lauwers Petrus Josephus huwde op 7 juli 1793 te Antwerpen Sint-Jacob met De Vil Anna Josepha.

 

BERc XIII – 0680 GEZIN De Ridder – Lauwers 1793  Berchem

De Ridder Johannes Adrianus huwde op 9 juli 1793 te Berchem met Lauwers Johanna Petronella.

Lauwers Johanna Petronella werd geboren op 9 december 1767 te Berchem als dochter van Lauwers Petrus en Van Berckelaer Anna Maria [ZIE HOB XII – 0484]. Zij overleed op 10 oktober 1842 te Berchem.

 

ANT XIII – 0684 GEZIN Lauwers – Dille +/- 1793  Antwerpen

Lauwers Josephus huwde Dille Anna Josepha.

·         Lauwers Johannes Josephus Judocus werd geboren op 25 juli 1794 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1064].

 

ANT XIII – 0685 GEZIN Lauwers – De Grauw +/- 1793  Antwerpen

Lauwers Cornelius Josephus huwde De Grauw Adriana, vermoedelijk te ’s Gravenwezel.

Lauwers Cornelius Josephus werd geboren omstreeks 1767 te Antwerpen. Hij was handelaar en overleed er op 28 september 1802. De Grauw Maria Adriana werd geboren omstreeks 1770 te s’Gravenwezel.

·         Lauwers Johannes Baptista werd geboren op 29 juni 1794 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0949].

·         Lauwers Anna Catharina werd geboren op 21 juli 1796 te Antwerpen. Zij overleed er op 25 oktober 1796, 3 maanden en 14 dagen oud.

 

BERc XIII – 0683 GEZIN De Craen – Lauwers 1794  Berchem

De Craen Petrus Josephus huwde op 28 april 1794 te Berchem met Lauwers Johanna Margareta.

Lauwers Johanna Margaretha (Margriet of Greet) werd geboren op 29 juli 1773 te Berchem als dochter van Lauwers Petrus en Van Berckelaer Anna Maria [ZIE HOB XII – 0484]. Zij overleed op 22 september 1802 te Antwerpen.

 

ANT XIII – 0688 GEZIN Maes – Lauwers 1795  Antwerpen

Maes Carolus huwde op 13 april 1795 te Antwerpen Sint-Jacobs met Lauwers Johanna Catharina => ook Mas.

Maes Carolus werd geboren te Vosselaar. Lauwers Johanna Catharina werd geboren te Berchem.

 

ANT XIII – 0692 GEZIN Lauwers – Deckers +/- 1795  Antwerpen

Lauwers Franciscus huwde met Deckers Maria Catharina.

Lauwers Franciscus werd geboren in 1764 te Antwerpen als zoon van Lauwers Martinus Matthias en Gommers Elisabeth [ZIE ANT XII – 0491]. Hij overleed op 19 februari 1839 te Antwerpen. Deckers Maria Catharina werd geboren omstreeks 1766 te Wuustwezel.

·         Lauwers Maria Theresia werd geboren op 3 september 1796 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0948].

·         Lauwers Theresia Cornelia werd geboren op 17 april 1803 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1059].

·         Lauwers Balthasar Johannes werd geboren op 6 januari 1809 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1041g].

 

HOB XIV – 0696 GEZIN Doms – Lauwens 1796  Hoboken 

Doms Martinus huwde op 16 augustus 1796 te Hoboken met Lauwens Anna Maria => ook Dom.

Dom Martinus werd geboren op 24 november 1771 te Hoboken als zoon van Dom Guilielmus (overleden op 17 december 1784 te Hoboken) en Boumans Elisabeth (geboren op 11 mei 1740 te Hoboken als dochter van Boumans Michaelis en Withaegens Catharina). Hij was dagloner. Lauwens Anna Maria werd geboren omstreeks 1772-1774 te Tongerlo.

·         Dom Anna Catharina werd geboren op 7 augustus 1805 te Hoboken.

·         Dom Petrus Johannes werd geboren op 29 december 1807 te Hoboken.

·         Dom Franciscus Josephus werd geboren op 28 oktober 1809 te Hoboken.

·         Dom Anna Maria werd geboren op 19 september 1812 te Hoboken.

·         Mogelijk waren er nog kinderen in de zgn. “Franse tijd” van 1796 tot 1804.

 

ANT XIV – 0700 GEZIN Van de Wiel – Lauwers 1797  Antwerpen

Van De Wiel Johannes huwde op 2 juli 1797 te Antwerpen met Lauwers Anna => ook Van De Wiele.

 

ANT XIV – 0702 GEZIN Guys – Lauwers 1797  Antwerpen

Guys Johannes Franciscus huwde op 20 oktober 1797 te Antwerpen met Lauwers Maria Elisabeth.

Guys Johannes Franciscus werd geboren in 1771 te Antwerpen Sint-Laurent. Hij was hovenier. Lauwers Maria Elisabeth werd geboren in 1767 te Antwerpen, Kiel, als dochter van Lauwers Johannes en Peeters Petronella [ZIE ANT XIII – 0502]. Zij overleed op 16 maart 1800 te Antwerpen.

·         Guys Johannes Franciscus werd geboren op 12 januari 1799 te Antwerpen

·         Guys Catharina werd geboren op 14 maart 1800 te Antwerpen

 

ANT XIV – 0702 GEZIN Engelen – Lauwers +/- 1797  Antwerpen

Engelen Petrus Norbertus huwde Lauwers Elisabeth.

Engelen Petrus Norbertus werd geboren omstreeks 1765 te Antwerpen. Hij was schipper. Lauwers Elisabeth werd geboren omstreeks 1767 te Borgerhout als dochter van Lauwers Petrus en Van De Velde Elisabeth [ZIE BORg XIII – 0517].

·         Engelen Anna Maria werd geboren op 15 juli 1799 te Antwerpen

·         Engelen Joannes Franciscus werd geboren op 19 oktober 1789 te Antwerpen3.

 

ANT XIII – 0704 GEZIN Lauwers – Anthonissen 1798  Antwerpen

Lauwers Petrus Jacobus   huwde op 30 januari 1798 te Antwerpen met Antonissen Catharina Johanna Maria (getuigen: Lauwers Jacobus Josephus, 21 jaar, broer van de bruidegom; Lauwers Petrus Paulus, vader van de bruidegom; Antonissen Andreas Engelbertus, 31 jaar, fabrikant, broer van de bruid; Babs Josephus Emmanuel, 33 jaar, fabrikant, schoonbroer van de bruid). Lauwers Petrus Jacobus werd geboren op 25 juli 1774 te Antwerpen Sint-Walburgia als zoon van Lauwers Petrus Paulus   en Vermeerssen Barbara Theresia [ZIE ANT XII – 0554]. Hij was drogist en hertrouwde op 8 mei 1811 te Antwerpen met Gelys Theresia Catharina [ZIE ANT XIII -0807]. Anthonissen Catharina Johanna Maria werd geboren te Antwerpen als dochter van Anthonissen Josephus en Raedemaeckers Catharina Josepha. Zij overleed op 8 oktober 1809 te Antwerpen.

·         Lauwers Petrus Paulus Johannes werd geboren op 6 januari 1799 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0981].

·         Lauwers Andreas werd geboren op 13 januari 1800 te Antwerpen

·         Lauwers Francisca Theresia werd geboren op 15 oktober 1801 te Antwerpen. Zij overleed er ongehuwd op 28 oktober 1850

·         Lauwers Franciscus Xavierus werd geboren op 26 april 1803 te Antwerpen [ZIE OOSt XV – 1238].

·         Lauwers Theresia Antonia werd geboren op 18 juni 1805 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0983].

·         Lauwers Maria Johanna werd geboren op 18 mei 1807 te Antwerpen

·         Lauwers Josephus Antonius werd geboren op 26 september 1809 te Antwerpen.

 

ANT XIII – 0705 GEZIN Paeshuys – Lauwers 1798  Antwerpen

Paeshuys Franciscus huwde op 20 mei 1798 te Antwerpen met Lauwers Anna Catharina  => ook Paenhuys.

Paeshuys Franciscus werd geboren op 23 februari 1758 te Hoboken als zoon van Paeshuys Johannes en Verbert Petronella (beiden geboren te Wilrijk). Hij overleed op 12 maart 1849 te Antwerpen. Lauwers Anna Catharina werd geboren op 17 oktober 1765 te Hemiksem als dochter van Lauwers Jacobus  en Mertens Maria [ZIE WILr XII -  0482]. Zij overleed op 27 februari 1809 te Antwerpen.

·         Paeshuys Johanna werd geboren op 16 augustus 1799 te Antwerpen. Zij huwde Van Der Maessen Alexander en overleed op 6 januari 1879 te Antwerpen.

·         Paeshuys Maria Theresia werd geboren op 14 februari 1801. Zij huwde Dirckx Cornelius en overleed op 27 december 1882 te Antwerpen.

·         Paeshuys Johannes Cornelius werd geboren op 22 maart 1803 te Antwerpen. Hij huwde Janssens Anna en overleed op 18 juli 1881 te Antwerpen.

·         Paeshuys Maria Catharina werd geboren op 1 januari 1806 te Antwerpen. Zij huwde Van den Bogaert Josephus Johannes en overleed op 25 januari 1887 te Antwerpen.

 

ANT XIII – 0709 GEZIN Lauwers – Van Gansen 1799  Antwerpen

Lauwers Gasparus   huwde op 19 januari 1799 te Antwerpen met Van Gansen Anna Maria.

Van Gansen Anna Maria werd geboren te Antwerpen als dochter van Van Gansen Tobias en Luytens Josephina. De ouders woonden te Wilrijk => ook Luykens. Lauwers Gasparus werd geboren op 25 oktober 1772 te Wilrijk als zoon van Lauwers Johannes Baptist  en Bogaerts Maria [ZIE WILr XII – 0505]. Hij overleed op 2 mei 1807 te Antwerpen.

·         Lauwers Anna Maria  werd geboren op 9 mei 1800 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0941a].

·         Lauwers Josephus  werd geboren op 5 november 1801 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0945].

·         Lauwers Johanna Maria  werd geboren op 27 juli 1803 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0959]

·         Lauwers Johanna  werd geboren op 5 april 1806 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1045].

·         Lauwers Catharina  werd geboren op 1 november 1814 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 1060].

 

ANT XIV – 0710b GEZIN Lauwers 1799  Antwerpen

Lauwers Anna Catharina kreeg ongehuwd een kind.

·         Lauwers Cornelius werd geboren in juni 1799 te Antwerpen. Hij overleed er op 9 juni 1799.

 

ANT XIV – 0710 GEZIN Lauwers – Geerts 1799  Antwerpen

Lauwers Matthias huwde op 27 augustus 1799 te Antwerpen met Geerts Eugenia Petronella => ook Lauers.

Lauwers Matthias werd geboren op 23 juni 1764 te Antwerpen Sint-Laurentius als zoon van Lauwers Johannes Baptist en Van den Bosch Elisabeth [ZIE ANT XIII – 0479]. Hij overleed op 21 maart 1833 te Antwerpen. Geerts Eugenia Petronella werd geboren op 5 mei 1766 te Antwerpen Sint-Laurentius als dochter van Geerts Johannes (geboren op 19 januari 1715 te Antwerpen Sint-Laurentius als zoon van Geerts Cornelius en Van De Velde Catharina, gehuwd te Antwerpen, er overleden op 22 augustus 1786) en De Wit Johanna Petronella (geboren op 5 augustus 1725 te Antwerpen Sint-Laurentius als dochter van De Wit Jacobus en Stevens Johanna Maria, gehuwd te Antwerpen). Zij was weduwe van Van Sichelen Arnoldus.

·         Lauwers Johanna Maria werd geboren op 31 juli 1800 te Antwerpen. Zij overleed er op 14 september 1805, 5 jaar en 2 maanden oud.

·         Lauwers Jacobus werd geboren op 3 april 1802 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1003].

·         Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 4 februari 1806 te Antwerpen. Hij was hovenier.

·         Lauwers Elisabeth werd geboren op 18 augustus 1810 te Antwerpen. Zij overleed er op 27 oktober 1810, 2 jaar, 2 maanden en 9 maanden oud.

 

ANT XIV – 0714 GEZIN De Geurter – Lauwers 1800  Antwerpen

De Geurter Philippus huwde op 18 augustus 1800 te Antwerpen met Lauwers Maria Jacoba => ook De Geuter.

De Geurter Philippus werd geboren omstreeks 1777 te Antwerpen als zoon van De Geurter Johannes en Rooms Maria Johanna. Hij was brouwersgast. Lauwers Maria Jacoba werd geboren omstreeks 1780 te Antwerpen als dochter van Lauwers Jacobus en Moors Livina [ZIE ANT XIII – 0613].

 

ANT XIV – 0715 GEZIN Lauwers – Berckmans +/- 1800 Antwerpen

Lauwers Cornelius huwde Berckmans Anna Maria => ook Berghmans.

Lauwers Cornelius werd geboren op 22 februari 1772 te Reussel, NL, als zoon van Lauwers Johannes en Van Poppel Catharina.

 

Merk ook dat Lauwers Johannes Josephus huwde in 1857 te ’s Gravenwezel met Berckmans Anna Maria [ZIE SCHi XV – 1274].

 

Afbeelding met gebouw, buiten, stad, groot

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding: Jacques Lauwers (1770-1838) was priester en deken te Antwerpen. Tijdens het Franse bestuur werd hij verbannen9.

 

 

 

Andere verwantschappen met Antwerpen

 

LIEr XI – 0279 Gezin De Groof-Lauwers 1668 Lier

De Groof Carolus huwde op 21 oktober 1668 in Lier Sint-Gummarus met Lauwers Joanna. Het gezin vestigde zich in Wilrijk, waar beide echtgenoten zouden overlijden.

 

GRI XI – 0320 GEZIN Lauwers – Huysmans +/- 1722  Humbeek (Grimbergen)

Lauwers Franciscus huwde Huijsmans Elisabeth.

 

Merk ook: GEZIN Huijsmans – Lauwers 1675 te Eppegem. Mogelijk is er een verwantschap met Lauwens –Huysmans gehuwd op 7 september 1710 te Antwerpen [Zie ANT X – 0278].

 

HEM XII – 0390 GEZIN Lauwers – Lauwers 1736  Hemiksem

Lauwers Jacobus huwde op 22 september 1736 te Hemiksem met Lauwers Maria Catharina.

Lauwers Jacobus werd geboren op 5 april 1711 te Schelle als zoon van Lauwers Cornelius en Wouters Maria [ZIE SCHelle XI – 0278]. Hij werd weduwnaar en hertrouwde op 27 januari 1756 te Wilrijk met Mertens Maria [ZIE WILr XII -  0482].

·         Een zoon, Lauwers Cornelius werd geboren op 20 oktober 1752 te Hemiksem en huwde in Wilrijk [ZIE WILr XIII – 0659].

 

MEC XI – 0396 GEZIN Lauwens – Van Gijsel +/- 1737  Mechelen [*]

Lauwens Petrus  huwde Van Gijsel Petronella => ook Van Geysel, Van Gysel.

·         Mogelijk werd hun zoon Lauwens Petrus  geboren omstreeks 1755 te Berchem [ZIE BERch XII – 0621]

 

NL EErs XII – 0453 GEZIN Lauwers – Van Son 1748  Valkenswaard, Eersel NL

Lauwers Simon huwde op 22 juli 1748 te Valkenswaard, NL, met Van Son Elisabeth (getuigen Van Velthoven Arnoldina en Verhoeven Antonius) => ook de Laure, de Louwere, Van San, Kaen, Kane (bruid). De burgerlijke ? ondertrouw ging door op 7 november 1748 te Valkenswaard, het huwelijk op 15 december 1748 (getuigen Van Velthoven Arnoldina, Van de Goebig Antonius schrijfwijze onzeker).

Lauwers Simon werd gedoopt op 20 maart 1715 te Duizel (Eersel), NL als zoon van Lauwers Martinus en Jansen Gertruda [ZIE NL EErs XI – 0269]. Hij was bouwman en werd begraven op 20 februari 1769 te Hoogeloon (Bladel), NL.

·         Een dochter, Kane Elisabeth (ook van Son) werd geboren te Antwerpen en overleed na 1769.

 

BOOm XIII – 0505 GEZIN Lauwers – Vermeren 1761  Boom

Lauwers Petrus  huwde op 24 mei 1761 te Boom met Vermeren Anna Catharina.

Lauwers Petrus werd geboren op 2 juni 1727 te Boom als zoon van Lauwers Guilielmus  en Vertommen Anna Maria [ZIE NIEl XII – 0352].

Vermeren Anna Catharina werd geboren in 1734 te Meise als dochter van Vermeren Henricus en Emmerechts Anna Maria. Zij overleed op 30 maart 1828 te Antwerpen.

·         Lauwers Maria Theresia  werd geboren op 23 november 1764 te Boom en vestigde zich in Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0676].

·         Lauwers Anna Catharina  werd geboren in 1779 te Boom en vestigde zich in Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0723].

 

VIL XIII – 0565 GEZIN De Vleeshouder – Lauwens 1772  Vilvoorde / Brussel / Grimbergen

De Vleeshouder Johannes huwde op 18 mei 1772 te Vilvoorde met Lauwens Elisabeth .

·         Een dochter, De Vleeschouwer Maria Catharina werd geboren op 29 november 1795 te Brussel. Zij huwde op 26 december 1826 te Vilvoorde met Rossaerts Godchilio Henricus Josephus Carolus, beurtschipper (geboren op 29 maart 1778 te Antwerpen als zoon van Rossaerts Petrus Franciscus, overleden op 21 januari 1823 te Antwerpen, en Rotiers Gilberta Carolina Theresia, overleden op 20 juni 1814 te Antwerpen). Haar man was weduwnaar van Huybrechts Anna Maria, die was overleden op 21 januari 1823 te Antwerpen.

 

BEVer XIV - 0600 GEZIN De Sterck – Lauwens 1778  Kieldrecht-Beveren

De Sterck Adrianus Franciscus huwde op 19 juli 1778 te Kieldrecht met Lauwens Dorothea.

De Sterck Adrianus Franciscus werd geboren te Burcht (Antwerpen) en overleed op 7 juni 1832 te Sint-Niklaas. Lauwens Dorothea werd geboren op 27 oktober 1755 te Kallo als dochter van Lauwens Johannes Baptist en Maes Anna Maria [ZIE BEVer XIII - 0450]. Zij overleed op 26 april 1816 te Doel.

 

MEC XIII – 0629 GEZIN Lauwens – Baert +/- 1783  Mechelen

Lauwens Rumoldus Augustinus  huwde met Baert Rosa => ook Bardt, Baut, Baert Maria.

Lauwens Rumoldus Augustinus werd gedoopt op 14 februari 1754 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw als zoon van Lauwens Augustinus Rumoldus  en Van Sevendonck Maria [ZIE MEC XII – 0453]. Baert Rosa was afkomstig van Antwerpen Sint-Walburgis / Kasteel.

 

ESSen XIII – 0677 GEZIN Lauwens – Grauwen +/- 1792  Essen

Lauwens Theodorus huwde met Grauwen Maria Helena.

Lauwens Theodorus was koninklijk secretaris en burgemeester van Essen.

Een zoon, Lauwens Johannes Baptist werd geboren op 7 januari 1793 te Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0946].

 

MEC XIII – 0629b GEZIN Lauwers – Verbeeck 1784  Mechelen

Lauwers Jacobus had ongehuwd een tweeling met Verbeeck Johanna Theresia.

Beiden waren afkomstig van Berchem.

·         Lauwers Guilelmus Jacobus en Lauwers Johanna Theresia werden gedoopt op 19 april 1784 te Mechelen Sint-Jan (getuigen Steenhof Guilielmus en Roeckens Johanna Maria), onwettige tweeling.

 

WOMm XIII – 0662 GEZIN Lauwers – De Cordt 1789  Wommelgem

Lauwers Henricus huwde op 31 november 1789 te Wommelgem met De Cordt Johanna Catharina.

Lauwers Henricus werd geboren op 3 januari 1768 te Wommelgem als zoon van Lauwers Petrus en De Ridder Catharina [ZIE WOMm XII – 0497]. Hij hertrouwde op 17 mei 1803 te Deurne met Roofthooft Johanna Catharina [ZIE DEUrn XIV – 0738].

·         Een dochter, Lauwers Johanna Catharina werd geboren op 19 februari 1794 te Wommelgem en vestigde zich in Antwerpen [ZIE ANT XIV – 0910].

 

HERe XIII – 0680  GEZIN Lornoy – Lauwen 1793  Herentals

Lornoy Phillipus Jacobus huwde op 24 september 1793 te Herentals met Lauwens Johanna Maria.

Lauwen Johanna Maria werd gedoopt op 3 juli 1771 te Herentals als dochter van Lauwens Johannes Henricus en Olens Anna Catharina [ZIE HERe XII – 0460].

·         Een dochter, Lornoy Marie Elisabeth werd geboren op 12 februari 1804 te Herentals. Zij was kantwerkster en huwde op 11 juli 1822 te Herentals met Dom Johannes (geboren op 7 september 1794 te Antwerpen, overleden op 12 mei 1841 te Herentals), scheerder en landbouwer. Zij hertrouwde op 21 augustus 1844 te Herentals met Van Meerbergen Petrus (geboren op 29 juli 1797 te Herentals, er overleden op 23 mei 1849), schoenmaker.

 

KONt XIII – 0692 GEZIN Lauwers – Bosmans 1796  Kontich

Lauwers Petrus Jacobus huwde op 23 februari 1796 te Kontich met Bosmans Maria Magdalena7.

Lauwers Petrus Jacobus werd geboren op 8 december 1762 te Berchem als zoon van Lauwers Petrus en Van Berckelaer Maria [ZIE HOB XII – 0484]. Hij was schrijnwerker en overleed op 4 maart 1808 te Kontich. Bosmans (Maria) Magdalena werd geboren op 1 november 1772 te Kontich als dochter van Bosmans Franciscus Johannes Cornelius (geboren te Heist-op-den-Berg en overleden te Kontich op 27 januari 1803) en De Meyer Anna Catharina (geboren te Kontich en overleden te Kontich op 7 december 1802). Zij was arbeidster en verhuisde om ongekende redenen in 1809, na het overlijden van haar echtgenoot, naar Wouw, NL, waar zij overleed op 4 februari 1838 of 1839. Haar ouders waren op 4 februari 1764 gehuwd te Kontich.

 

TORh XIV – 0706 GEZIN De la Fontaine – Lauwers +/- 1798  Torhout / Brugge

De la Fontaine Carolus huwde Lauwers Johanna Carolina. Het gezin woonde te Brugge.

·         De la Fontaine Ludovicus Josephus Amandus werd geboren op 19 maart 1799 te Torhout. Hij huwde op 5 december 1827 te Antwerpen met Verhaegen Maria Elisabeth (geboren op 17 maart 1798 te Mechelen als dochter van Verhaegen Nicolaas en Lameir Anna Maria).

 

GEEl XII – 0710 GEZIN Van Berghen – Lauwens +/- 1800  Geel

Van Berghen Johannes Baptist huwde met Lauwens Anna Catharina .

Lauwens Anna Catharina werd geboren omstreeks 1769 te Geel als dochter van Lauwens Petrus  en De Brier Anna Elisabeth [ZIE MEC XI – 0457]. Zij overleed op 17 februari 1827 te Geel, 57 jaar oud. Van Berghen Johannes Baptist overleed te Geel.

·         Een zoon, Van Berghen Theodorus werd geboren op 19 mei 1801 te Geel. Hij was watmaker en huwde Bodenne Maria Barbara. Hij overleed op 9 mei 1873 te Antwerpen.