Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

MEC XV – 1470b” = referte werkbestand

Deze gezinsreconstructies zijn werkbestanden en kunnen afwijken van het eigenlijke stamboomonderzoek. Het gaat om een onderzoek in de breedte naar naamgenoten Laurentii, met zowel geconfirmeerde als hypothetische pistes.

 

 

1 Zie stamboom Hombeek-Leest

2 De fusiegemeente Mechelen omvat behalve de stad Mechelen ook Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem. De gezinsreconstructies van Hombeek en Leest staan op aparte webpagina’s.

3 Zie stamboom Aarschot-Langdorp.

4 Gezien het poorterschap doorgaans werd toegekend op 25-jarige leeftijd, leiden we de geboortedatum hieruit af. Zie ook Antwerpse poorters.

5 De parochie Sint-Jan was één van de rijkste parochies van de stad Mechelen. De leden van de Grote Raad woonden er meestal. De Grote Raad was vanaf de vijftiende eeuw (eerst onder de naam Parlement van Mechelen) het hoogste rechtscollege in de Nederlanden en bleef bestaan tot aan de Franse Revolutie.

6 Een ingrijpende gebeurtenis voor de Lauwers/Lauwaerts uit Mechelen, in het bijzonder voor de families die op Nekkerspoel woonden, was de ontploffing aan de Zandpoortvest in 1546. Dit gebeurde in de omgeving van de Zandpoort(vest)-Nekkerspoel-Sint-Pietersparochie. Heel wat registers van vóór die tijd, op de stadrekeningen na, gingen in de vlammen op en Mechelen zou nadien aan belang verliezen ten gunste van Brussel, mede door de verhuis van het hof van de landvoogdes Maria van Hongarije.

7 De Leeuw Elisabeth was gehuwd met Lauwers Johannes (Lauwaerts).

8 Het lijkt er op dat Willem Lauwers een bastaardzoon had met een Geertrude. Lauwers Philipsken werd nadat hij thuis was gedoopt in de Langestrate, begraven op 17 september 1597 te Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

9 De familie had al in de 15e eeuw banden met Mechelen. Een verwante Jan Muissart werd op 1 augustus 1561 begraven te Mechelen Sint-Rombout. Hij was dood van Leuven naar Mechelen gebracht, naar laatheer Jan Ofroes in de Koestraat bij de paters, en werd begraven in de Sint-Salvatorkapel.Lekebroeder Willem Muissart werd in 1454 begraven te Mechelen. Volgens de tijdslijn in sommige genealogiën is het ook mogelijk dat zij een zus was van Boudewijn Muissart, al werd deze naamgenoten vermeld als religieuze.

9b De familie De Cock / ‘s Cox telde meerdere schippers op de Dijle in de 16e eeuw. De schippers werden hoofdzakelijk vermeld in de parochie Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle, en een enkele keer in de parochie Sint-Rombouts.

10 Nog op 19 maart 1624 werd haar jaargetijde vermeld te Mechelen Sint-Jan. Een familielid, meester Willem de Gros, werd begraven op 11 oktober  1512 te Mechelen Sint-Rombout nadat hij op de Melaan in de Gerspoorte was overleden ten huize van meester Jan Verstraeten. Mogelijk was Willem haar vader die kort voor het huwelijk was overleden.

11 Een Verwante, Filips Haneton, was advocaat van de Grote Raad van Mechelen en kanunnik van Sint Rombout. Hij overleed op 22 maart 1573 en werd de dag nadien begraven te Mechelen Sint-Rombout. Een zus, jonkvrouw Margriet Haneton, werd begraven op 1 februari 1536 te Mechelen Sint-Jan.

12 Dit zijn afstammeling van een andere stamlijn in het hertogdom Brabant uit dezelfde voorouderlijke lijn Lauwereyns uit het Graafschap Vlaanderen (“stamlijn Grimbergen”). Zie verhaal uit 1470-1520.

13 “Laurin, né ŕ Béthune, était fils de Messire Jean Laurin, Seigneur des Planques , et de Barbe Muissart. — Il était frčre de Messire Laurin , président du conseil d'Artois , et conseiller aulique de S. M. catholique au grand conseil de Malines; il prit l'habit des moines 4e Waast de Grenet le 17 janvier 1586, il étudia ŕ Douai et ŕ Louvain, puis parcourut toutes les charges du monastčre.”

15 De vader, Lauwers Johannes, was een zoon van Lauwers Gerardus. Moeder De Cock Maria was een dochter van De Cock Jacobus.

16 In het eerste huwelijk met Beatrijs Van der Plast werd een dochter Lijsbeth Lauwers geboren omstreeks 1480.

16b Zijn vader was na het overlijden van zijn natuurlijke moeder Neefs in 1562 hertrouwd in 1563 met de weduwe Anna De Wint uit Rijmenam. Het ouderlijk gezin De Wint bezat onder meer de Rooshoeve te Keerbergen in 1524.

17 Zie melding: “
Francois Lauwaerts schipper te Werchter verkocht voor de Mechelse schepenen op 30 okt 1559 een pleitschip aan Jan Kemelings (Kemerlinckx) schipper te Aarschot. Op 18 dec 1559 kocht hij een pleitschip van de Mechelse schipper Wouter De Man. Op 21 aug 1561 kocht hij van Heylwich Smans weduwe van Jan Vander Eijcken een pleitschip wellicht eerder verkocht door Claes De Cluppel. Op 11 okt 1574 kocht Francois Lauwaerts een pleitschip van Jakob Kijnen, wellicht ook schipper te Werchter.” (Bron: Francois van der Jeught in HOGT 32/3).

18 Ook de naam “Fouffeleers” werd gebruikt. Het minste wat we kunnen zeggen is dat dit een hoogst opmerkelijke familienaam is die ook in Londerzeel voorkwam. Het is niet duidelijk of er een verband is met de huidige term “foefelaar” (onbekwaam persoon of bedrieger). In de middeleeuwen werd de term gebruikt voor een zogenaamde “voddenmarchand”.

19 Zie het huwelijk van Gielis Lauwens met Françoise Persoons in 1646 in Mechelen in de Sint-Pieter en Paul parochie en het huwelijk van Peter Lauwens met Johanna Persoons in 1655 te Leest in de Sint-Niklaasparochie.

20 Dit was de periode van de eerste adventszondag tot en met de eerste kerstdag, en van aswoensdag tot en met de eerste paasdag. Er was speciale toestemming nodig om een huwelijk te laten inzegenen in deze periodes.

21 Braes Henricus was H. Geestmeester (het toenmalige’OCMW’) in 1614-1615. Hij huwde Van Dijcke Johanna – naam ook gespeld als “Jenneken Van Den Eijcke” op 14 mei 1588 te Mechelen. Haar jonge broer Jacob huwde Verhagen Catharina. Een jongere zus Susanna huwde Sergijsels Engel, hertrouwde me Waijenborg Michiel en nadien met Geerts Frans. De jongste broer van Elisabeth, Braes Engel, staat in 1644 genoteerd als ‘landman in Rotselaar’. Merk ook dat op 2 oktober 1696 te Hever Sergijsels Elisabeth wordt vermeld als weduwe van Lauwers Jasper, ‘kousenmaker’ (Lauwens Gasparus werd begraven op 1 januari 1676 te Mechelen Sint-Pieter, melding ‘echtgenoot van Sergijsels Elisabeth). Zij heeft een erfgoed in Haacht, komende van haar ouders, en wordt vermeld als verwante (zuster, want zij treedt op als meter van Van Horenbeeck Elisabeth op 23 februari 1674?) van Sergijsels Catharina die op 15 april  1670 te Hever huwde met Van Horenbeeck Jacob. Sergijsels Catharina werd begraven op 24 november 1681 te Hever. De naam wordt ook gespeld als ’t Sergijsels.

21 Omdat haar eerste echtgenote stamde van de Grimbergse stamlijn (naam ook gespeld als “Lauwaerts”) ontstond verwarring met de schrijfwijze Lauwaerts, terwijl die schrijfwijze niet voorkwam in de stamlijn van Lauwerens.

22 Hij was van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle en huwde een jaar na haar overlijden met Vande Plasse Catharina op 1 december 1618 te Sint-Pieter en Paul. Hij had een zoon Antoon (peter Antoon Van Laer).

23 Vermoedelijk in Klein-Brabant, waar in volgende generaties verwantschappen voorkomen met Boykens/Boeykens en Covens.

24 De familie Van Onderschot was te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw verwant met Van Dormael (van Duermans).

25 Een broer, Jan Vleminckx, huwde op 22 mei 1595 te Hombeek met An Lauwers.

26 Barbara Van Haecht werd geboren omstreeks 1542 als dochter van Hendrik Van Haecht en Anna De Rijcke. Zij had een broer Eustaas die nog minderjarig was op 14 juni 1570, en een zus Anna (die zou huwen met Willem Roggemans). In 1591 worden ook broers Hendrik en Aert vermeld. Barbara Van Haecht was eerder gehuwd met Augustijn Van Loossen en zij hertrouwde met Peter Lauwens. In 158036 werd vermeld dat zij zich vestigden in een huis met hof “de Moriaan” nabij de kerk van Werchter. Daarbij volgde een uitvoerige beschrijving van hun bezittingen waarin ook heel wat namen van doopgetuigen in deze tak van de familie opduiken. Dat waren beempten van wijlen Peter Wouters, wijlen Willem Spoelbergh en wijlen Jans Van Ijssche, een erf genoemd “den quaden dijck” gelegen aan de pastorij (waaraan een verplichting was verbonden om de dijk van de Dijle te onderhouden) met een geleend erf van Jan Schellekens (waaraan een verplichting was verbonden om het mangat te onderhouden aan de Dijle), een erf “de boonblock”, een beempt in Werchterbroek nabij de vierschoof van Antoon Smets (daarbij beempten bij de “Vogelaeren Dijk”, aan de weg van Werchter naar Haacht en van Hein Thijs, een eusel van wijlen Adriaan van Hoyvelde), beempten te “Blaesbroeck” achter de woning van wijlen Peter Vermeylen, en beempten te “Verdonck” van wijlen Rombout Van Scaije, “Sluysdonck” aan de kapel van wijlen Raes De Rijcke, ander land te “Veldonck” van wijlen Aert Smets”, land te Rotselaar van wijlen vader Hendrik Van Haecht, bos bij Betekom van wijlen Aert Brughmans, Hendrik Peeters, Anna Van Gestel en Jan Blanckaerts, erf te Walem onder Haecht naast de “Waelendriesch”, land te Schoubroeck, “Ottlangroijvelt” te Herent van Aert Van Essche, erven te Wespelaer op het “Broeckvelt voor Sint-Joris” van de erfgenamen van Thomas Van Haecht en Jan De Witte, land aan het “Molenvelt” dat “den Brempt” heette van Daniël Vanden Berghe, land in de “Wittebrootveld” te Herent van mr. Hendrik van Diependale en Jan Baerts, en erfelijke renten op Frans Van Hove onder Werchter verkregen in 156636, op Antoon De Raeijmaker verkregen in 1542, op Jan Verstraeeten verkregen te “Veldonck” verkregen in 1562, op Elisabeth Verelst te Rotselaar, verkregen in 1559. Haar vader Hendrik Van Haecht was een zoon van Jan Van Haecht en een kleinzoon van Philip Van Haecht, en werd in 1545 vermeld als rentmeester van de kerk van Wezemaal in opvolging van Jan De Witte.

27 In het Italiaans betekent “Assentato” zoiets als “hij die afwezig is”.

28 Hij was pastor in het Land van Waes en voogd van (de toen nog minderjarige) Anna Lauwens in 1614. De stiefvader David Rombout nam de voogdij over op 5 maart 1614.

29 Peter De Backer was gehuwd met Anna Lauwers (ook Laureijs). Zij zou op 27 augustus 1666 worden begraven te Mechelen Sint-Katelijne.

30 Lauwens Catharina werd begraven op 3 juli 1558 te Mechelen Sint-Jan. Zij was gehuwd met De Wechter Huijbrecht en het gezin woonden op het Begijnhof te Mechelen.

31 Karel woonde op de Ijzerleen en was op een schip dat zonk op 1 september 1693. Hij werd begraven op 29 oktober 1693 te Mechelen Sint-Rombout, na overbrenging uit de Sint-Jansparochie. Ook Lauwers Catharina uit het “Sieckelieden straettien” te Mechelen (Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle) verdronk in 1698 en werd begraven op 25 februari datzelfde jaar. Er zijn wel meer verwijzingen naar de scheepvaart. Een naamgenote die schippperes was op de Dijle werd in deze parochie op 8 december 1690 begraven. Clara Lauwers overleed in april 1681 in dezelfde parochie. Zij woonde aan de Zoutwerf ens was verbonden aan het lijntrekkers ambacht (schepen trekken). Zo ook Jasper Lauwens uit de Lange Nieuwstraat die bij het “visdraegers ende lijntreckers” ambacht was aangesloten ein die in de parochie op 8 december 1690 werd begraven.

32 In Mechelen overleed uit deze stamlijn de Utrechtse soldaat Jacob Lauwen die in de Borsestraat woonde in 1678. Hij werd begraven op 15 april dat jaar te Sint-Rombout. Zie o.m. stamboomonderzoek Chris Lauwen in 2008.

33 In deze tak zien we (via Antwerpen) uitwijking naar de omgeving ten zuiden van Antwerpen (o.m. Hemiksem, Aartselaar).

34 Families met Gentse roots.

35 Familie met vermoedelijk Joodse wortels die gekerstend werd. Joden, Toscanen en Lombarden waren in de 13e eeuw belangrijke geldwisselaars in Mechelen in hun “woeker” activiteiten werden in 1295 verboden door de heren van Mechelen en Nekkerspoel. Ook familienamen als Gabriëls/Gabreels waren van oorsprong vermoedelijk Joods, de Lombarde en Lombaerts verwezen naar een (Italiaanse) Lombarden afkomst, terwijl andere familienamen onmiskenbaar een Toscaanse oorsprong lijken te hebben (Francisci). Mogelijk waren ook namen als Asentato (Asteto?), Denis/Dionisius en Florentien een verwijzing naar het Lombardische Asti. Van het Lombardische woord banca (tafel van geldwisselaars) zou overigens het woord bankier zijn ontstaan. Piëmontezen uit Asti of Chieri stonden bekend als geldhandelaars en geldschieters in het Bourgondische rijk.

36 Van 6 op 7 augustus 1546 vond de ontploffing aan de Zandpoort plaats. Augustus 1566 was de periode van de beeldenstorm in Mechelen. Op 2 oktober 1576 had de Spaanse Furie plaats gevonden te Mechelen, op 9 april 1580 de Engelse furie. Toch zijn de meldingen van slachtoffers zeldzaam in de registers. In augustus 1546 werd het overlijden gemeld van Katrien Van Hueren, van Frans Vetteken, van Katrien Verberckt, van Jan Keijnaut, , Paulina Buntens, Peter Vander Horst. In oktober 1576 is er melding van één persoon Cornelis Nn. die werd doodgestoken, in april 1580 werden Gerard De Hont en Peter Lupus (De Wolf) vermeld als “vermoord door de protestanten”. Verder is er ook een melding van de ophanging van een Spaanse soldaat in 1577 in de nasleep van de Spaanse furie.

37 Merk dat raadsheer Alard de Saint-Vast in Mechelen overleed in april 1678. Hij was gehuwd met Francesca Vander Meeren (Vermeeren) en werd begraven op 29 april 1678 te Mechelen Sint-Jan.

38 Hij was een zoon van een soldaat in het regiment van graaf Waldeck. Zie ook de melding van de moord op zijn vader in 1678.

39 Zie ook BlogDe lakenindustrie – een geschiedenis van Mechelaars”.

40 In het Hof Van Busleyden bevindt zich een gedenksteen uit de 15e eeuw met het opschrift “hier leet Wouter Coolman die sterf in jaer mccc ende lxviij dach Ianuario ende Margriete Lauwers syn wyf was die sterf in iaer mccc ende lviij opden xiisten dach in Augusto. Spreect pater noster.” De gedenksteen bevond zich oorspronkelijk aan de Sint-Romboutstoren waar een negentiende eeuwse replica is bewaard.

41 Merk dat Dekens Antonius was gehuwd met Lauwers Catharina. Zij overleed op 24 september 1726 te Mechelen Sint-Rombout, melding “tinnen kandelaar uitvaart, woonachtig te Dobbelhuijsen”.

42 Merk dat er een gelijkaardig koppel Geert Lauwerens-Liesbeth De Leeuw was in 1410 (de grootouders), gehuwd te Meise. Deze Liesbeth De Leeuw werd geboren omstreeks 1385 als dochter van ridder Wauthier III de Leeuw en Heilwige de Walhain.

43 De Scheiselberg, onder meer vermeld in 1294, 1324, 1344 (Scheysselberg) en in 1346 in Mechelen, was een lichte verhevenheid in het landschap. Het zou gelegen hebben aan de “Nieuwenlanden” (huidige Ham en aanhorige Nekkerspoel en hof van Beffer, nabij het hof van Pitsemburg) buiten de Koepoort/ Kerkhofpoort. Een schepenbrief van Mechelen van 1354 vermeldt dat Egidius van Alsemberghe aan het Gasthuis van de Heilige Drievuldigheid 16 solidi 8 denarii erfelijke rente op een huis van Jan Tiewijf verkoopt op de Scheysselberg. Het ziet er naar uit dat de aanwezigheid van verwante families, die zowel in Brugge als in Mechelen belangen hadden, (nog) niet tot een blijvende aanwezigheid van Lauwereyns/Lauwerens in Mechelen zou leiden.

 

 

Bronnen: o.m.: Rijksarchief België, eigen stamboomonderzoek, De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1303-1796, 2007-2021; bewerking van Jan Meutermans, "Gezinsreconstructies Geerdegem en Halfgalg"

© Foto Patrik Lauwens, 2020 – © Bewerking kaart Mechelen van Google Maps, 2021 onder gebruikslicentie. – © Prent Mechelen, 1616 van Guicciardini uit private collectie, originieel onder Publiek Domein.

Gezinsreconstructies  - Families Lauwers/Lauwens in Mechelen tot 1700

 

In het vroegere hertogdom Brabant waren er vier onmiskenbaar verwante familielijnen Laurentii (Lauwens en Lauwers). Deze voorouders woonden vanaf de 14e eeuw in de omgeving van Mechelen, en waren afkomstig uit het Graafschap Vlaanderen.

 

Laurentii “van de heren des cooninckx” en die “van de graaf

 

·         Er zijn families die zich al vanaf de 13e eeuw in het Brabantse hertogdom vestigden, vooral in de omgeving van het voormalige «Land van Grimbergen». Zij gingen vooral bij familienamen als Lauwers, Laureijs, Lauwereijs en Lauwaerts, en uiteindelijk ook Lauwens. Dit waren de Laurentii van de « heren des coonincx », zeg maar van de hertogen van Brabant  / Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving / Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving  en er waren ridderlijke geslachten bij. Uit deze vroege stamlijn komt vanuit Mechelen de (schippers-) tak van Werchter.

·         Naamgenoten uit een tweede inwijking kwamen vanaf de 14e eeuw in het gevolg van de Vlaamse graaf Lodewijk van Male naar Mechelen. Zij waren evengoed  van een ridderlijk geslacht dat startte als van Diepenhede en gingen bij familienamen als Laurin, Laurentij, Lauwereijns, Lauwerens en uiteindelijk Lauwens. In omliggende gemeenten als Hombeek en Leest kregen zij de bijnaam “die van de graaf” mee  / . Uit deze stamlijn komt de Hombeeks-Leestse tak.

·         Van de voorouders Lauwereyns / Laurin zijn er bovendien nog twee herkenbare takken binnen die « van de graaf » : die van Lauwereys de Terdeghem  /  en die van Lauwereyns van Watervliet  / . Deze vinden we bij inwijkelingen in Mechelen vanaf de 16e eeuw terug.

Lauwens of Lauwers?

 

“Lauwers” of “Lauwens”? Het is een eeuwen oude discussie in de omgeving van Mechelen2 die zijn oorsprong moet vinden in deze tweespalt: of men wilde zich profileren als “die van de hertog” of als “die van de graaf”. Uiteindelijk komen beide varianten voor in de nakomelingen van beide takken. Beide takken, die dezelfde voorouders hebben in het Graafschap Vlaanderen, zijn ook vertegenwoordigd in volgende stamlijnen die elders in het voormalige hertogdom en daarbuiten, zouden gaan wonen. In ieder geval was het geen sinecure om de familienamen correct te noteren in Mechelen. Oorspronkelijke namen als Lauwaerts voor Lauwers, Laureijs, Lauwereijs, Laurin en schrijfvarianten als Lautens, Laukens, Lauwkens voor Lauwens maakten het geheel moeilijk. Bij de gezinsreconstructies hebben de stamlijnen “des cooninckx” en “van de graaf” gemarkeerd met  de blauwe en oranje schildjes.

 

“Kinderen van Laurens”

 

Intussen bleven er families in het voormalige Graafschap Vlaanderen, die evengoed bij familienaam varianten als Laureijs, Lauwereijs, Lauwereijssens, Lauwers en Lauwens gingen. Niet al deze “Laurentii” zijn overigens noodzakelijk verwant. De oorspronkelijke familienamen kunnen anders en onder ander vorm zijn ontstaan als patroniem van “zoon van Laurens”. Zo komen nu nog families Laureys, Lauwereijs, Lauwereyns en andere voor. Een familienaam als “Lauwen” ontwikkelde in het noorden van de Nederlanden bijvoorbeeld uit een voorouder die Peter Luyten heette32.

 

Zoals gesteld, in Mechelen en omgeving vinden we sporen van zowel de “hertogelijke” als de “grafelijke” takken, ook al ging het met enkele eeuw verschil telkens om inwijking vanuit het graafschap Vlaanderen naar het hertogdom Brabant. Niet alle Lauwers-families zijn overigens noodzakelijk verwant en er kunnen ook los daarvan familienamen “laurentii” zijn ontstaan. De oudste vermelding vinden we omstreeks 1321 op de Scheiselberg in Mechelen, en in 1390 in Walem bij Mechelen, enkele decennia nadat zowel het graafschap Vlaanderen als het hertogdom Brabant onder Bourgondische voogdij kwamen. Van de Grimbergse lijn vinden we sporen vanaf 1464, inwijking vanuit het Graafschap Vlaanderen omstreeks 1495, eenentwintig jaar nadat Mechelen de hoofdstad van de Nederlanden werd. In de omgeving van Haacht zijn de oudste sporen zelfs van omstreeks 1260. Al in de 14e eeuw werd er geflirt met zowel Antwerpen als Mechelen (en vermoedelijk ook ander hertogelijke steden als Huldenberg en Leuven) als plaats waar men een leven wilde opbouwen.

 

De oudste vermeldingen binnen de stad dateren uit de 15e eeuw, in de omgeving vanaf de 14e eeuw

 

In 1454 werden de begrafenissen vermeld van “Laurentii” Hendrik, een lekenbroeder, en Johannes, een sub prior. Dat zijn bij ons weten de eerste meldingen waarmee de familienaam rechtstreeks in verband met de stad Mechelen kan worden gebracht, terwijl oudere meldingen eerder gaan over de omgeving buiten de stad Mechelen.

 

 

 

Gezinnen in Mechelen tot 1700

MEC III – 000015 Van der Baenst - Lauwerens 1321 Mechelen

Lauwerens Catharina   “Kateline” werd vermeld als woonachtig op de Scheiselbergh43  te Mechelen in 1321 en in 1347 => ook Laureijs. Zij werd vermeld als de weduwe van Willem Van der Biest (Van der Baenst) op 19 maart 1335 en het koppel zou in 1309 zijn gehuwd.  Zij werd geboren als dochter van Lauwereyns Nn. en Van Alsemberghe Mathilda [ZIE BRUg II – 000013]. De Baenst Guilielmus werd geboren omstreeks 1280 als zoon van de Baenst Johannes  (ridder, schepen van Brugge in 1317) alias van Cadsant. Hij werd vermeld als schepen van Brugge tussen 1325-1328 in opvolging van zijn broer de Baenst Diederik, heer van Sint-Joris. De families waren eerder verwant als afstammelingen van Cadsant en de familie Van der Baenst was in Mechelen onder meer aangehuwd met de familie van Borsele.

 

MEC V – 000025 GEZIN Lauwens – Nn. 1396  Mechelen (Walem) /Antwerpen    

Lauwens Johannes   (Jan) huwde Nn.. Lauwens Johannes werd geboren omstreeks 13664 te Brugge als zoon van Lauwers Gregorius   (Joris) [ZIE BRUg IV – 000018] => ook Laurin, Lauwereyns, Lauwerijs. Hij werd vermeld als poorter van Antwerpen in 1391.

·         Lauwens Johannes   (Jan) werd geboren omstreeks 1397 te Walem, Mechelen [ZIE ANT VI – 000030].

·         Lauwens Rumoldus   werd geboren omstreeks 1400. Hij werd in 1425 vermeld als poorter van Antwerpen.

·         Lauwens Margaretha   werd geboren omstreeks 1403 [ZIE MEC VI – 000031].

 

MEC VI - 000027 GEZIN Tops – Lauwers 1415  Antwerpen/Mechelen

Tops Johannes huwde omstreeks 1415 met Lauwers Halewijn Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Heylwich) => ook Top, Lauwaerts. Tops Johannes werd geboren omstreeks 1390 als zoon van Top Alaert. Lauwers Halewijch was geboren omstreeks 1390 te Antwerpen [ZIE ANT V – 000020].

·         Tops Elisabeth (Lijsbeth) werd geboren omstreeks 1415 te Antwerpen. Zij was gehuwd met Adriaenssens Cornelius (zoon van Adriaan Huyghesone en Bertelsmeeusdr Elisabeth) en Hendrickx Gisbertus (Gijsbrecht).

·         Tops Gertrudis.

 

MEC VI – 000031 GEZIN Coolman – Lauwers 1429 Mechelen

Coolman Waltherus huwde omstreeks 1429 met Lauwers Margaretha > ook Lauwereys. Coolman Waltherus “Wouter” werd geboren omstreeks 1401 en werd in 1446 opperbouwmeester of architect van de Sint-Rombouttoren. Hij overleed in 1468. Lauwers Margaretha “Margriete” werd geboren omstreeks 1403 als dochter van Lauwens Johannes, vermoedelijk te Walem, en overleed op 12 augustus 145840 [ZIE MEC V – 000025].

 

MEC VIII - 000037 GEZIN Lauwers – De Leeuw 1464  Kapelle-op-den-Bos/Mechelen

Lauwers Gerardus (Gheert) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde omstreeks 1464 met De Leeuw Elisabeth12 => ook ‘s Leeuws, Sleeus. Hij werd geboren omstreeks 1440 te Meise of Kapelle-op-den-Bos als zoon van Lauwers Johannes en De Cock Maria15 [ZIE MEIse VII – 000033] en was meier van Kapelle-op---den-Bos in 1470 voor de hertogen van Brabant en werd in 1520 op 80-jarige leeftijd vermeld bij een geschil tussen de heren van Grimbergen en de hertogen van Brabant over het huis de Croon tegenover de Zenne vanuit Mechelen12. In 1512 woonde het gezin in de Lange Schipstraat te Mechelen. Blijkens een melding in 1517, woonde hij op oudere leeftijd in het grensgebied tussen Hombeek en Leest in de Lepelstraat. De Leeuw Elisabeth werd geboren omstreeks 144042.

·         Lauwers Johannes (Jan) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1465 [ZIE GRI IX – 000059]

·         Lauwers Egidius (Gielis) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1470 [ZIE MEC IX – 000058].

Zijn broer Lauwers Dionisius “Danijs” Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving overleed ongehuwd in augustus 1512 te Mechelen Sint-Rombout. Hij werd vermeld als pachter van het Hof van Deelbroeck te Haacht in 1477, terwijl hun vader Jan Lauwens er ook als pachter werd vermeld. Er was een verwantschap met het hof Van Dormael.

 

MEC VI – 000040 GEZIN Lauwers 1443 Mechelen

Lauwers Egidius “Gielis” Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd vermeld als poorter van Mechelen op 14 augustus 1443. Hij was een wever afkomstig van Keerbergen.

 

MEC VIII -  000038 GEZIN Lauwers – Vande Plassche  1465  Mechelen/Meise

Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde Vande Plassche Gertrudis12 => ook Lauwaerts, Van de Plasse, Van der Plas. Van de Plassche Gertrudis werd geboren omstreeks 1441 te Meise als dochter van Van Der Plast Henricus (schepen van Meise omstreeks 1415) en Stickers Elisabeth (geboren omstreeks 1414). Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1439 te  Meise als zoon van Lauwers Johannes en De Cock Maria15 [ZIE MEIse VII – 000033]. Hij was een broer van Lauwers Gerardus (Gheert). 

·         Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1465 [ZIE MEC IX - 000056].

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Katelijne) werd geboren omstreeks 1466. Zij huwde Boykens Mattheus23.

·         Lauwers Elisabeth Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1467. Zij huwde De Covele Willem23 en Van Roye Johannes. 

 

MEC VIII – 000044 Lauwers – De Backer +/-1485  Mechelen/Grimbergen

Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Gielys) huwde omstreeks 1485 met De Backer Christina => ook De Beckere. Lauwers Egidius werd geboren omstreeks 1445 als zoon van Lauwers Johannes en De Cock Maria15[ZIE MEIse VII – 000033]. Hij was eerder gehuwd omstreeks 1475 met Vande Plasse Barbara (Van der Plast)16 en hertrouwde omstreeks 1490 met Impens Catharina.

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Jan) werd geboren omstreeks 1485 [ZIE GRI IX – 000059].

·         Lauwers Segerius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Segher) werd geboren omstreeks 1486. Hij huwde Buelens Catharina (Catelijne), een dochter van Buelens Martinus en Polspoel Elisabeth.

·         Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1488 [ZIE MEC IX – 000061b].

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Katelijne) werd geboren omstreeks 1489.

·         Lauwers Andreas Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1490 [ZIE MEC IX – 000061e].

·         Lauwers Maria Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1491 [MEC IX – 000061c].

·         Lauwers Johanna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1492 [ZIE MEC IX – 000061d].

 

MEC IX - 000056 GEZIN Lauwaerts – Nn 1495  Mechelen (Sint-Jan5)

Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde omstreeks 1495 met NN. => ook Lauwaerts. Lauwers Martinus werd geboren omstreeks 1465 als zoon van Lauwers Johannes en Vande Plassche Gertrudis [ZIE MEC VIII -  000038].

·         Lauwers Clara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1495 [ZIE MEC X – 000062].

·         Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1496 [ZIE MEC X – 000064].

·         Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1499 [ZIE MEC X – 000063b].

·         Lauwers Michaelis Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1500 [ZIE MEC X – 000075 ].

·         Lauwers Maria Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1503 [ZIE MEC X - 000072].

·         Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1504 [ZIE MEC X – 000080].

·         Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1506 [ZIE MEC X – 000084].

·         Lauwers Henricus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1507. Hij werd vermeld als prior van het Augustijnenklooster te Mechelen in 1556.

 

MEC IX - 000057 GEZIN Lauwerens – du Buis 1495  Brugge/Mechelen (Sint-Jan) [ZIE ook NL AARd IX – 000058].

Noël Lauwereyns   huwde omstreeks 1495 in Aardenburg, NL, met Isabelle du Buis => ook de Buich, Lauwereyns. Hij  was heer de Planques en werd geboren omstreeks 1474 in Brugge als zoon van Jan Lauwereyns   en Joanne du Feuillette [ZIE NL AARd VIII – 000051].

·         Lauwerens Johannes  werd geboren omstreeks 1495 in Brugge [ZIE MEC X – 000063].

·         Lauwerens Damien  werd geboren omstreeks 1496 in Brugge [ZIE MEC X – 000065].

·         Lauwereyns Guilielmus  werd geboren omstreeks 1499 [ZIE MEC X – 000074].

·         Lauwereyns Petrus  werd geboren omstreeks 1501 [ZIE MEC X – 000077].

 

MEC IX – 000057a GEZIN Timmermans - Lauwers +/- 1500  Mechelen

Timmermans Matheus “Mathijs” was gehuwd met Lauwers Johanna blijkens een melding in het register van de Weeskamer van Mechelen op 8 maart 1531 => ook Tymmerman.

 

MEC IX – 000058 GEZIN Lauwers – Nn. +/- 1506 Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde omstreeks 1506 met Nn. => ook Lauwaerts. Hij werd geboren omstreeks 1475 als zoon van Lauwers Gerardus en Sleeus Elisabeth [ZIE MEC VIII - 000037] en overleed op 25 januari 1548 te Mechelen Sint-Jan. Het gezin woonde vermoedelijk te Mechelen Nekkerspoel.

·         Lauwers Cornelius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1507 [ZIE MEC X – 000085].

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1509 [ZIE MEC X – 000088].

·         Lauwers Antonius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1511 [ZIE MEC X – 000092].

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1512 [ZIE MEC X – 000083].

·         Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1515 [ZIE MEC X – 000098].

·         Lauwers Franciscus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1516 [ZIE MEC X – 000099].

·         Lauwers Johanna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1519 [ZIE MEC X – 000094].

·         Lauwers Helena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd vermoedelijk geboren omstreeks 1520 . Zij werd begraven op 28 juli 1556 in het Groot Begijnhof te Mechelen.

 

MEC IX – 000061 GEZIN Lauwereyns – de Gros 1514 Gent/Mechelen

Lauwereyns Judocus (Joost)  huwde omstreeks 1514 met De Gros Johanna10 => ook Lauwreys, Lauwerens, Lauwers, Lauwens, Laurens. Lauwereyns Judocus werd geboren omstreeks 1489 als zoon van Lauwereyns Nicolaas, heer van Terdeghem. Hij was heer van Terdeghem en extraordinaris raadsheer / rekestmeester van de Grote Raad van Mechelen tussen 18 oktober 1514 en 1522, en president van de Grote Raad tussen 17 april 1522 en 6 november 1524, datum van zijn overlijden.

·         Lauwereys Margaretha  werd geboren omstreeks 1511 [ZIE MEC X - 000081].

·         Lauwereys Ferdinand  (Ferry) werd geboren omstreeks 1514. Hij huwde in 1541 in Gent met du Chasteler Anna.

·         Lauwereijs Rumoldus  werd geboren omstreeks 1517 [ZIE MEC X – 000103].

 

Lauwereyns Judocus hertrouwde omstreeks 1518 met Haneton Anna11.

·         Lauwers Johanna  werd geboren omstreeks 1519 [ZIE MEC X - 000095].

·         Lauwereijs Egidius  werd geboren omstreeks 1522 [ZIE MEC X - 000112].

 

MEC IX – 000061b GEZIN Augustijnen - Lauwers +/- 1520  Mechelen

Augustijnen Johannes was op 20 maart 1554 gehuwd met Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts. Zij betrokken het huis “Het Groot Molenijzer” te Mechelen volgens het Schepenregister van Mechelen. Lauwers Anna werd geboren omstreeks 1488 te Mechelen als dochter van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en De Backer Christina [ZIE MEC VIII – 000044].

 

MEC IX – 000061c GEZIN Verbruggen - Lauwers +/- 1520  Mechelen

Verbruggen Petrus was gehuwd met Lauwers Maria Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving blijkens een vermelding in het register van de Weeskamer van Mechelen op 18 februari 1545. Lauwers Maria werd vermoedelijk geboren omstreeks 1491 als dochter van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Impens Catharina [MEC VIII – 000044].

 

MEC IX – 000061d GEZIN De Cuyper - Lauwers +/- 1520  Mechelen

De Cuyper Bastianus “Bastiaen” was gehuwd met Lauwers Johanna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving blijkens een vermelding in het register van de Weeskamer van Mechelen op 20 juni 1543  => ook Lauwaerts. Lauwers Johanna werd vermoedelijk geboren omstreeks 1492 als dochter van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Impens Catharina [MEC VIII – 000044].

 

MEC IX – 000061e GEZIN Lauwers - Gommaerts +/- 1520  Mechelen

Lauwers Andreas “Andries” Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving was gehuwd met Gommaerts Anna blijkens een vermelding in het register van de Weeskamer van Mechelen op 19 november 1543 => ook Lauwaerts, Gommaers, Gommaars. Lauwers Andreas was vermoedelijk geboren omstreeks 1490 als zoon van Lauwers Egidius en Impens Catharina [ZIE MEC VIII – 000044].

 

MEC X - 000062 GEZIN Vijts - Lauwers 1520  Mechelen (Sint-Jan)

Vijts Lambertus (Lambrecht) huwde op 29 mei 1520 te Mechelen Sint-Jan met Lauwers Clara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving  => ook Lauwaerts, Vets. Lauwers Clara werd geboren omstreeks 1495 te Mechelen als dochter van Lauwers Martinus [ZIE MEC IX - 000056]. Zij was afkomstig van Mechelen Sint-Pieter en Paul.

 

MEC X – 000063b GEZIN Coopmans - Lauwers 1524  Mechelen (Sint-Jan)

Coopmans Petrus (Peeter) huwde op 9 april 1524 in Mechelen Sint-Jan met Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving  => ook Lauwaerts. Lauwers Magdalena werd geboren omstreeks 1499 te Mechelen als dochter van Lauwers Martinus [ZIE MEC IX - 000056].

 

MEC X – 000064 GEZIN Lauwers – Raes 1524  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Gielis) huwde op 12 november 1524 te Mechelen Sint-Jan met Raes Catharina => ook Lauwaerts, Raus. Raes Catharina was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Raes Catharina werd begraven op 21 juni 1557 te Mechelen Sint-Rombout. Lauwers Egidius werd geboren omstreeks 1496 te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056]. Lauwers Egidius werd vermeld bij de belasting op huizen in de Stad Mechelen in 1544.

·         Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1521 [ZIE MEC XI – 000108].

·         Lauwers Clara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1522 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle [ZIE MEC XI - 000107.

·         Lauwers Carolus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1523 [ZIE MEC XI – 000111].

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd begraven op 29 januari 1524 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1524. Hij  werd vermeld op 12 augustus 1551 in het Schepenregister van Mechelen als gehuwd met Hofmans Catharina. Het koppel werd vermeld in het register van de Weeskamer van Mechelen op 15 september 1556 met adres in het huis « De Baars ». Merk dat zijn broer Carolus er in juli 1551 was gehuwd met Hofmans Maria.

·         Lauwers Franciscus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1525 te Mechelen. Hij was schipper te Werchter17 [ZIE ROTs XI – 000125].

·         Lauwers Henricus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1526. Hij werd vermeld in de Schepenregisters van Mechelen op 3 januari 1549 als aanpalende buur en huurde aan de Veldonckhoeve te Werchter in 1569.

·         Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1527 te Mechelen [ZIE MEC XI – 000122].

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd begraven op 28 augustus 1530 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Johanna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd begraven op 27 september 1530 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Antonius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1530 in Mechelen. Hij huwde omstreeks 1564 met Veven Anna [ZIE MEC XI – 000121].

 

MEC IX – 000064b GEZIN Tambuysers - Lauwers +/- 1525  Mechelen

Tambuysers Antonius was gehuwd met Lauwers Elisabeth blijkens een vermelding in het register van de Weeskamer van Mechelen op 5 juni 1548.

 

MEC X – 000065 GEZIN Lauwers – Muissart +/- 1525  Mechelen

Lauwerens Damianus (Damien)   huwde omstreeks 1525 te Mechelen met Muissart Margaretha => ook Muyssaert, Lauwers, Lauwens. Lauwerens Damianus werd geboren omstreeks 1496 in Brugge als zoon van Lauwereyns Noël  en du Buis Isabella [ZIE MEC IX - 000057].

·         Lauwerens Johanna   werd geboren omstreeks 1525.   Zij huwde met Jacques de France, heer van Rumaucourt, zoon van Jeroom, ridder en president van Artois en Noëlle d’Assonville

·         Lauwerens Maria  werd geboren omstreeks 1526. Zij huwde Mallet Franciscus omstreeks 1550 en hertrouwde met De Piperlem Nicolaas. Vermoedelijk was zij in 1565 gehuwd met Le Normand Guilielmus, secretaris van de Grote Raad van Mechelen.

·         Lauwerens Petrus  werd geboren omstreeks 1527. Hij is jong overleden.

·         Lauwereijs Catharina werd geboren omstreeks 1528 [ZIE MEC XI - 000115].

·         Lauwerens Petrus  werd geboren omstreeks 1529 [ZIE MEC XI – 000122].

 

MEC X – 000063 GEZIN Lauwerens  - Muissart 1528 Mechelen

Lauwerens Johannes  huwde omstreeks 1528 in Mechelen met Muissart Barbara => ook Muyssaert, Lauwers, Lauwens. Lauwerens Johannes werd geboren omstreeks 1495 in Brugge als zoon van Lauwereyns Noël  en du Buis Isabella [ZIE MEC IX - 000057]. Hij overleed vermoedelijk tussen 1556 en 156636. Muissart Barbara werd geboren omstreeks 1505 in Mechelen als dochter van Muyssaert Baldwinus9, baljuw van Wavrin, en le Cocq Maxellende9b.

·         Lauwerens Florentius  werd geboren omstreeks 1529. Hij werd priester en overleed te Rome, Italië.

·         Lauwerens Clara  werd geboren omstreeks 1530 te Mechelen [ZIE MEC XI - 000117].

·         Lauwerens Barbara  werd geboren omstreeks 1531 in Mechelen [ZIE MEC XI - 000125].

·         Lauwerens Damien  werd geboren omstreeks 1532 in Mechelen. Hij werd seigneur du Buich, lieutenant du château de la Motte au bois de Nieppe (1604), grand prévôt de la ville de Tournay en huwde met des Trompes Johanna.

·         Lauwerens Antonius (Laurin Antoine II)  werd geboren omstreeks 1565 in Béthune, Pas-de-Calais, Frankrijk. Hij was abt van Saint-Bertin te Saint-Omer, Frankrijk en werd begraven op 2 oktober 1650 in Saint-Omer, Pas-de-Calais, Frankrijk. Hij studeerde in Douai en in Leuven en legde zijn geloften af op 17 januari 158613.

·         Lauwerens Johannes  werd geboren omstreeks 156636 in Mechelen. Hij was président du conseil d’Artois, conseiller aulique de S.M. catholique au grand conseil de Malines, en huwde in 1596 met de Saint-Vast Maria37.

·         Lauwerens Petrus   werd geboren omstreeks 1533 in Mechelen [ZIE MEC XI – 000146].

·         Lauwerens Anna  werd geboren omstreeks 1535 in Mechelen Sint-Jan [ZIE MEC XI - 000129].

·         Lauwerens Johannes  werd geboren omstreeks 1536 [ZIE MEC XI – 000138].

·         Lauwerens Gregorius « Joris »  werd geboren omstreeks 1539 in Mechelen (doopgetuige Lauwers Rumoldus) [ZIE MEC XI – 000145].

·         Lauwerens Catharina  werd geboren omstreeks 1541 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle [ZIE MEC XI - 000159].

 

MEC X - 000072 GEZIN Van der Veken - Lauwers 1528  Mechelen (Sint-Jan)

Van der Veken Franciscus (Fransen) huwde op 16 januari 1528 te Mechelen Sint-Jan met Lauwers Maria Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts. Van der Veken Franciscus overleed op 30 september 1574 aan de Suisbrug en werd op 1 oktober 1574 begraven te Mechelen Sint-Rombout. Lauwers Maria werd geboren omstreeks 1503 te Mechelen als dochter van Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056].

 

MEC X – 000074 GEZIN Lauwerens – Deijlaerts 1529  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwerens Guilielmus  huwde op 12 januari 1529 te Mechelen Sint-Jan met Deijlaerts Petronella => ook Dillaerts, Lauwereijs, Dyele, Delen, Dullaert34. Lauwerens Guilielmus werd geboren omstreeks 1499 in Mechelen als zoon van Lauwereyns Noël  en du Buis Isabella [ZIE MEC IX - 000057].

·         Lauwereijs Petrus  werd geboren omstreeks 1531 [ZIE MEC XI – 000127].

·         Lauwerens Johanna   werd geboren omstreeks 1534 [ZIE MEC XI – 000131].

 

MEC X – 000075 GEZIN Lauwers – Van Braendonck 1530  Mechelen (Sint-Jan) 

Lauwers Michaelis Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Mechiel) huwde op 21 mei 1530 te Mechelen Sint-Jan met Van Braendonck Jacoba (Jacomine) => ook Lauwaerts, Bruyndonckx?. Lauwers Michaelis werd geboren omstreeks 1500 te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056].

 

MEC X – 000075c GEZIN Van den Plassche - Lauwers +/- 1530  Mechelen

Van den Plassche Johannes “Jan” was gehuwd met Lauwers Barbara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts. Van den Plassche Johannes werd vermeld als haar weduwnaar op 27 juni  1560 n de Schepenregisters van Mechelen. Het koppel werd vermeld in het register van de Weeskamer van Mechelen op 5 februari 1559.

 

MEC X – 000075d GEZIN Mertens - Lauwers +/- 1530  Mechelen

Mertens Dionisius “Dionijs” was gehuwd met Lauwers Johanna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts. Het koppel werd vermeld in het register van de Weeskamer van Mechelen op 9 december 1549.

 

MEC X – 000076 GEZIN Lauwers – Vermessien 1530  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Guilielmus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Willem) huwde op 14 november 1530 te Mechelen Sint-Jan met Vermessien Elisabeth (Lijsbeth) => ook Lauwaert, Lauwaerts. Lauwaert Guilielmus was afkomstig van Leuven.

 

MEC X – 000077 GEZIN Lauwerens – Van den Driessche 1531  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwerens Petrus  huwde op 8 januari 1531 te Mechelen Sint-Jan met Van den Driessche Catharina (Katelijne) => ook Lauwereijs. Zij werd begraven op 31 maart 1563 te Mechelen Sint-Jan. Lauwerens Petrus werd geboren omstreeks 1501 in Mechelen als zoon van Lauwereyns Noël  en du Buis Isabella [ZIE MEC IX - 000057].

 

MEC X – 000080 GEZIN Lauwers – Neefs 1534  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Rombout) huwde op 7 juni 1534 te Mechelen Sint-Jan met Neefs Barbara (Berbele) => ook Lauwaerts, ‘s Neeven, ‘s Neven. Het gezin werd in 1593 vermeld bij de Weeskamer van Mechelen. Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1504 te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus [ZIE MEC IX - 000056]. Neefs Barbara overleed in 1562 en werd op 21 oktober 1562 begraven te Mechelen Sint-Jan. Lauwers Rumoldus zou omstreeks 1544 hertrouwen met Rubens Gertrudis [ZIE MEC X – 000096]. Het gezin werd op 16 oktober 1564 vermeld bij de Weeskamer van Mechelen.

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1535 [ZIE MEC XI - 000130].

·         Lauwers Christianus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1537. Hij trok in de periode van de beeldenstormen in augustus 156636 naar Broechem waar hij een jaar later zou huwen met Neefs Johanna [ZIE RAnst XI – 000140] 16b.

·         Lauwers Elisabeth Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1540 [ZIE MEC XI – 000138a].

·         Lauwers Ambrosius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1545. Hij werd vermeld als aanpalende buur of « regenoot » in een Schepenakte van de stad Mechelen op 15 april 1587.

·         Lauwers Lucia Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving kreeg een uitvaart op 1 oktober 1567 te Mechelen Sint-Jan en werd begraven bij de broeders van Onze-Lieve-Vrouw.

 

MEC X – 000080b GEZIN Vereertbrugghe - Lauwers +/- 1535  Mechelen

Vereertbrugghe Petrus “Peter” was gehuwd met Lauwers Johanna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts, Van Ertbrugghe. Het koppel werd vermeld in het register van de Weeskamer van Mechelen op 4 februari 1556 (S.A.M. Weeskamer 5 f° 177v). Lauwers Johanna werd vermoedelijk geboren omstreeks 1510 op Nekkerspoel als dochter van Lauwers Egidius [ZIE MEC IX – 000058].

 

MEC X - 000081 GEZIN Verhoeven - Lauwers 1536  Mechelen (Sint-Jan)

Verhoeven Guilielmus (Willem) huwde op 25 januari 1536 in Mechelen Sint-Jan met Lauwers Margaretha  (Margriete) => ook Lauwereijs. Hij overleed in de Scepstrate en werd begraven op 1 maart 1562 te Mechelen Sint-Rombout. Lauwers Margaretha werd geboren omstreeks 1511 als dochter van Lauwereyns Judocus en de Gros Johanna [ZIE MEC IX – 000061]. 

 

MEC X – 000083 GEZIN Lauwers – Scox 1537  Mechelen (Sint-Jan) 

Lauwers Johannes (Jan) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 29 april 1537 te Mechelen Sint-Jan met Scox Barbara (Berbele) 9b => ook Lauwaerts, De Cock.  Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1512 [ZIE MEC IX – 000058].  Lauwers Johannes overleed in 1544 en werd begraven op 23 mei 1544 te Mechelen Sint-Jan. De famlie ’s Cocx werd een eeuw later vermeld als schippers te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwers Henricus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd begraven op 12 november 1538 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1540 [ZIE MEC XI - 000146].

·         Lauwers Margaretha Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1541 [ZIE MEC XI - 000139].

·         Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1543 [ZIE MEC XI - 000142].

·         Lauwers Hubertus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1544 [ZIE MEC XI – 000156].

 

MEC X – 000084 GEZIN Lauwers – Holaerts 1537  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Gielis) huwde op 17 juni 1537 te Mechelen Sint-Jan met Holaerts Catharina (Katlijne) => ook Holemans?. Lauwers Egidius was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Hij werd begraven op 25 januari 1548 te Mechelen Sint-Jan. Lauwers Egidius te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056].

 

MEC X – 000085 GEZIN Lauwers – ‘t Slaets 1537  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Cornelius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde in november 1537 te Mechelen Sint-Jan met ‘t Slaets Margaretha (Margriete). Zij was afkomstig uit Walem. Lauwers Cornelius werd geboren omstreeks 1507 [ZIE MEC IX – 000058].

 

MEC X – 000088 GEZIN Lauwers – Hellinckx 1539  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 1 oktober 1539 te Mechelen Sint-Jan met Hellinckx Judoca (Josina) => ook Lauwereijs, Helicks. Hellinckx Judoca was afkomstig van Antwerpen. Lauwers Johannes was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1509 [ZIE MEC IX – 000058]. Het gezin woonde op Couwendale te Mechelen en Lauwers Johannes zou op 27 april 1554 worden begraven te Mechelen Sint-Jan.

 

MEC X – 000092 GEZIN Lauwers – Thijs 1542  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Antonius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 18 april 1542 te Mechelen Sint-Jan met Thijs Lucia => ook Lauwereijs, Thys. Lauwers Antonius werd geboren omstreeks 1509 op Nekkerspoel [ZIE MEC IX – 000058]. 

 

MEC X - 000094 GEZIN De Vooght - Lauwers 1544 Mechelen (Sint-Jan)

De Vooght Petrus (Peeter) huwde in augustus 1544 te Mechelen Sint-Jan met Lauwers Johanna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook De Voocht, Lauwereijs. Zij was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel en werd geboren omstreeks 1519 als dochter van Lauwers Egidius op Nekkerspoel [ZIE MEC IX – 000058]. Het koppel werd vermeld in het register van de Weeskamer van Mechelen op 31 augustus 1545.

 

MEC X - 000095 GEZIN Vijts - Lauwers 1544  Mechelen (Sint-Jan)

Vijts Lambertus (Lambrecht) huwde op in augustus 1544 te Mechelen Sint-Jan met Lauwers Johanna   => ook Lauwereijs, Vijdt, Vets. Lauwers Johanna was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Het gezin werd in 1545 vermeld bij de Weeskamer van Mechelen. Lauwers Johanna werd geboren omstreeks 1519 als dochter van Lauwereyns Judocus  en de Haneton Anna [ZIE MEC IX – 000061].

 

MEC X - 000096 GEZIN Lauwers – Rubens +/- 1544 Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde Rubens Gertrudis (Geertrui). Het gezin werd vermeld bij de Weeskamer van Mechelen in 1563 => ook Lauwaerts, Rubbens. Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1504 te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX - 000056] en in het Schepenregister van Mechelen op 10 juli 1563 waarin de echtgenote werd vermeld als Gertruide de Kempenaere alias Robbens.

 

MEC XI – 000097 GEZIN Lauwerens – Van Der Borght 1545  Mechelen/Hombeek 

Lauwerens Hieronymus  (Jerome) huwde omstreeks 1545 met Van Der Borght Catharina (Katrien) => ook Lauwereyns, Laureijs, Lauwers, Lauwens, Laurens, Van der Burcht. Lauwerens Hieronymus werd geboren omstreeks 1520 als zoon van Lauwereyns Petrus  en Donche Elisabeth [ZIE BRUg IX – 000063]. Hij was eerder gehuwd of hertrouwde met De Wilde Maria. Zijn ouders werden in 1560 vermeld in de registers van de Weeskamer van Mechelen als Peter Lauwers en Liesbeth Donckx.

·         Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1546 [ZIE MEC XII – 000157].

 

MEC X – 000098 GEZIN Lauwers – Van Else 1545  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Petrus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Peeter) huwde in juni 1545 te Mechelen Sint-Jan met Van Else Catharina => ook Lauwaerts, Van Elsen, Van Der Elst. Van Else Catharina was afkomstig van Sint-Katelijne-Waver. Lauwers Petrus was vermoedelijk afkomstig van Mechelen Nekkerspoel6, waar de alternatieve schrijfwijze Lauwaerts voorkwam. Hij werd geboren omstreeks 1515 op Nekkerspoel als zoon van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC IX – 000058].

 

MEC X – 000099 GEZIN Lauwers – Van Binnebeke 1545  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Franciscus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 17 september 1545 te Mechelen Sint-Jan met Van Binnebeke Margaretha => ook Lauwaerts, Van Binnebeeck. Lauwers Franciscus was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Hij werd geboren omstreeks 1516 te Mechelen op Nekkerspoel als zoon van Lauwers Egidius [ZIE MEC IX – 000058] en werd begraven op 24 februari 1564 te Mechelen Sint-Jan. Het koppel werd vermeld in Schepenaktes van Mechelen in 1572. De familie Van Binnebeke telde onder meer metsers in de volgende eeuw.

 

MEC X – 000103 GEZIN Lauwers – Boels 1547  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Rumoldus (Rombout)  huwde op 1 juli 1547 in Mechelen Sint-Jan met Boels Magdalena => ook Lauwereijs, Bols, Bollens, Boëls. Boels Magdalena was afkomstig uit Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle en werd begraven op 8 maart 1579 te Mechelen Sint-Jan. Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1517 als zoon van Lauwereyns Judocus en de Gros Johanna [ZIE MEC IX – 000061].

 

MEC XI - 000107 GEZIN Speeckmans - Lauwers 1547  Mechelen (Sint-Jan)

Speeckmans Nicolaas huwde op 3 november 1547 in Mechelen Sint-Jan met  Lauwers Clara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (=> ook Lauwaerts, Speckmans. Lauwers Clara  werd geboren omstreeks 1522 te Mechelen Sint-Jan als dochter van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Raes Catharina [ZIE MEC X – 000064]. Zij hertrouwde met De Metsere Johannes blijkens een melding in het Schepenregister van Mechelen van 15 april 1554. Zij werden vermeld op 12 september 1560 toen zij het huis “De Pelgrim” betrokken in Mechelen.

 

MEC X – 000107b GEZIN Lauwers - Berchs +/- 1548  Mechelen

Lauwers Johannes “Jan” Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving was gehuwd met Berchs Catharina “Katelijne” in Mechelen blijkens een melding in de Schepenregisters van Mechelen => ook Lauwaerts, Berghs, Van den Berghe, de Berghes. Lauwers Johannes was eerder gehuwd omstreeks 1540 met De Boelpaepe Margaretha [ZIE GRI X – 000080]. Hij werd geboren omstreeks 1515 als zoon van Lauwers Johannes [ZIE GRI IX – 000059]. Lauwaerts Johannes werd ongehuwd vermeld in een Schepenakte van de stad Mechelen op 30 juni 1548. Het koppel werd vermeld in het register van de Weeskamer van Mechelen op 2 maart 1551. Zij werd er vermeld op 24 december 1560 als zijn weduwe.

 

MEC X – 000109 GEZIN Lauwers – Coppens 1549  Mechelen

Lauwers Johannes “Jan” Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving was blijkens een melding op 5 oktober 1549 in Mechelen gehuwd met Coppens Catharina “Katelijne”. Hij was eerder gehuwd op op 1 oktober 1539 te Mechelen Sint-Jan met Hellinckx Judoca (Josina) [ZIE MEC X – 000088]. Het gezin woonde op Couwendale te Mechelen en Lauwers Johannes zou op 27 april 1554 worden begraven te Mechelen Sint-Jan.

 

MEC XI – 000110 GEZIN Meys - Lauwers 1550  Mechelen

Meys Roeland was op 24 november 1550 gehuwd met Lauwers Ursula Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts.

 

MEC X – 000110b GEZIN Gielevoort - Lauwers 1550  Mechelen

Gielevoort Johannes was op 15 oktober 1550 gehuwd met Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts. Het koppel werd vermeld in het register van de Weeskamer van Mechelen op 30 januari 1553.

 

MEC XI – 000108 GEZIN Lauwers – Smets 1548  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Rumoldus (Rombout) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 1 oktober 1548 te Mechelen Sint-Jan met Smets Maria => ook Lauwereijs, De Smet, De Smedt. Hij was afkomstig van Mechelen Sint-Katelijne, zij van Mechelen Sint-Rombout. Lauwers Rumoldus  werd geboren omstreeks 1521 te Mechelen Sint-Jan als zoon van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Raes Catharina [ZIE MEC X – 000064]. Lauwers Rumoldus overleed op 15 mei 1568 te Mechelen Sint-Jan en werd er begraven op 11 juni 1568.

·         Lauwers Barbara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1550 [ZIE MEC XII - 000154].

·         Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1560 [ZIE HOM XII – 000209].

                                                                                                                       

MEC X – 000110c GEZIN Lauwers – Van den Eynde 1551  Mechelen

Lauwers Bartholomeus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving was op 9 november 1551 gehuwd met Van de Eynde Catarina “Katelijne” => ook Lauwaerts. Blijkens een Schepenakte van de stad Mechelen. Lauwers Bartholomeus werd geboren omstreeks 1521 op Nekkerspoel als zoon van Lauwers Egidius [ZIE MEC IX – 000058].

 

MEC XI – 000111 GEZIN Lauwers – Hofmans 1551  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Carolus (Carel, Chaerle) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 25 juli 1551 te Mechelen Sint-Jan met Hofmans Maria => ook Hoffmans, Lauwaerts. Lauwers Carolus werd geboren omstreeks 1522 te Mechelen Sint-Jan als zoon van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Raes Catharina [ZIE MEC X – 000064].  Hij was timmerman en werd begraven op 11 mei 1575 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1553 [ZIE MEC XII - 000161].

 

MEC X – 000112 GEZIN Lauwers – Mercxs 1552 Mechelen (Sint-Jan) 

Lauwers Egidius  huwde op 14 juni 1552 in Mechelen Sint-Jan met Mercxs Anna => ook Merx, Merckx, Lauwereijs. Zij was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Hij werd begraven op 22 november 1573 te Mechelen Sint-Jan. Lauwers Egidius werd geboren omstreeks 1522 als zoon van Lauwereyns Judocus  en de Haneton Anna [ZIE MEC IX – 000061].

 

MEC XI - 000115 GEZIN Boeijenans - Lauwerens 1554  Mechelen (Sint-Jan)

Boeijenans Martinus (Merten) huwde op 18 januari 1554 in Mechelen Sint-Jan met Lauwerens Catharina   => ook Boeijenants, Van den Boeynant, Lauwaerts. Lauwens Catharina werd geboren omstreeks 1528 als dochter van Lauwerens Damien  en Muissart Margaretha [ZIE MEC X – 000065].

 

MEC XI – 000116 GEZIN Augustijnen - Lauwers 1554  Mechelen

Augustijnen Johannes was op 20 maart 1554 gehuwd met Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts. Zij betrokken het huis “Het Groot Molenijzer” te Mechelen volgens het Schepenregister van Mechelen.

 

MEC XI – 000116a GEZIN Heyvaert - Lauwers +/- 1555  Mechelen

Heyvaert Johannes huwde met Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts, Heynaert, Eynarts. Zij werd vermeld als zijn weduwe in het Schepenregister van Mechelen op 22 januari 1566. Op 7 november 1565 werden zij vermeld in het register van de Weeskamer van Mechelen.

 

MEC XI - 000117 GEZIN Cranaerts - Lauwerens 1555  Mechelen (Sint-Jan) 

Cranaerts Johannes huwde in mei 1555 te Mechelen Sint-Jan met Lauwens Clara  => ook ‘s Cranen (melding 1566). Lauwerens Clara  werd geboren omstreeks 1530 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle als dochter van Lauwerens Johannes  en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063]. Zij werd begraven op 19 mei 1561 te Mechelen Sint-Jan, ongeveer 31 jaar oud. Het koppel werd vermeld in een Schepenakte te Mechelen op 5 februari 1566, vermoedelijk rond een erfenisregeling.

 

MEC XI – 000118 GEZIN Lauwers – van Oostenrijck 1555  Mechelen

Lauwers Martinus “Merten” Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving was op 4 september 1555 in Mechelen gehuwd met Van Oostenrijk Catharina ”Katelijne” => ook Lauwaerts volgens het Schepenregister van Mechelen. Hij werd geboren als zoon van Lauwers Michaelis en Van Braendonck Jacoba [ZIE MEC X – 000075].

 

MEC XI – 000119 GEZIN Lauwers – Truyts 1556  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Petrus (Peeter) huwde op 24 juni 1556 in Mechelen Sint-Jan met Truyts Catharina => ook Lauwereijs, Truijts, Tuysch. Hij was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XI – 000121 GEZIN Lauwers – Veven +/- 1557  Mechelen / Werchter

Lauwers Antonius alias De Doncker Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde met Veven Anna => ook Yeven, Lauwaerts.

Lauwens Antonius werd geboren omstreeks 1530 in Mechelen als zoon van Lauwers Egidius en Raes Catharina [ZIE MEC X – 000064]. Het gezin kocht op 14 juni 1564 van Rogmans Guilielmus land op de Bremberg te Werchter. Hij was net als zijn oudere broer Franciscus17 schipper te Mechelen en te Werchter.

·         Lauwers Petrus alias De Doncker Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1557. Hij huwde Vranckx Catharina [ZIE ROTs XII – 000183].

·         Lauwers Judocus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Joes) werd geboren op 23 februari 1567 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Spillemakers Laurentius (Laureys), Vercammen Catharina (Lynken)).

·         Lauwers Judocus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving Joos) werd geboren op 9 november 1568 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Storms Jan, Verhagen Elisabeth (Lijsbeth)).

·         Lauwers Gregorius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Joris) werd geboren op 7 december 1569 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Lauwens Rumoldus (Reynbout), Cocx Catharina (Linken)).

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren op 21 november 1571 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Eskens Jan, Verhaegen Maria (Mary)).

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Lynken) werd geboren op 7 juli 1574 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Verhaegen Willem, Lauwers Catharina (Lynken)).

·         Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Lynken) werd geboren op 30 juni 1576 te Mechelen, Sint-Katelijneparochie (getuigen Coppens Henricus, Vertinnen Catharina (Linken)).

 

MEC XI – 000122 GEZIN Lauwers – Vertommen 1557  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Petrus (Peeter) Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving huwde op 26 september 1557 te Mechelen Sint-Jan met Vertommen Elisabeth (Lijsbeth) => ook Tommens. Hij was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Lauwers Petrus werd geboren omstreeks 1527 te Mechelen Sint-Jan als zoon van Lauwers Egidius Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Raes Catharina [ZIE MEC X – 000064].

·         Lauwers Barbara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1558 [ZIE MEC XII - 000182].

·         Lauwers Magdalena Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1560 in Mechelen Sint-Jan [ZIE MEC XII - 000181]. 

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd gedoopt op 23 februari 1567 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen Spillemaekers Laurentius en Vertommen Elisabeth). Hij is jong overleden.

·         Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd gedoopt op 9 november 1568 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Storms Johannes en Verhaegen Elisabeth) [ZIE MEC XII - 000190].

 

MEC XI - 000125 GEZIN Verlinden - Lauwerens 1558  Mechelen (Sint-Jan)

Verlinden Johannes (Jan) huwde op 22 oktober 1558 in Mechelen Sint-Jan met Lauwerens Barbara . Lauwerens Barbara werd geboren omstreeks 1531 in Mechelen als dochter van Lauwerens Johannes  en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063]. De familie Verlinden waren landman en molenaar in de omgeving van Mechelen.

 

MEC XI – 000127 GEZIN Lauwerens – Lambrechts 1559  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwerens Petrus   huwde in april 1559 in Mechelen Sint-Jan met Lambrechts Barbara => ook Lauwereijs. Lambrechts alias van Haecht Zij was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Lauwerens Petrus werd geboren omstreeks 1531 als zoon van Lauwerens Guilielmus  en Deijlaerts Petronella [ZIE MEC X – 000074]. Hij hertrouwde op 6 februari 1563 te Mechelen Sint-Jan met Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI - 000133].

·         Lauwerens Johannes  werd geboren omstreeks 1559 [ZIE HEM XII – 000188].

·         Lauwerens Damianus  (Damien) werd geboren omstreeks 1560 [ZIE MEC XII – 000187].

·         Lauwens Lucia   werd geboren omstreeks 1561 in Mechelen. Zij huwde Verbeeck Cornelius te Werchter omstreeks 1589 en Calais Cornelius te Mechelen [ZIE MEC XII - 000201].

·         Lauwens Petrus   werd geboren omstreeks 1562.

 

MEC XI - 000128 GEZIN Van Emeren - Lauwers +/-1560  Mechelen

Van Emeren Johannes “Jan” huwde met Lauwers Catharina, blijkens een melding in een Schepenakte te Mechelen van 5 september 1586, waarin zij als zijn weduwe werd vermeld.

 

MEC XI - 000129 GEZIN Scheppers - Lauwers 1560  Mechelen (Sint-Jan)

Scheppers Jacobus huwde op 9 september  1560 te Mechelen Sint-Jan met Lauwerens Anna  => ook Sceppers, de Sceppere. Lauwerens Anna werd geboren omstreeks 1535 in Mechelen Sint-Jan als dochter van Lauwerens Johannes  en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063]. Het gezin werd vermeld in een Schepenakte van Mechelen op 7 februari 1566.

 

MEC XI - 000130 GEZIN Ceulemans - Lauwers 1560  Mechelen (Sint-Jan) 

Ceulemans Michaelis (Machiel) huwde in september 1560 in Mechelen Sint-Jan met Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Colemans. Lauwers Catharina was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Vermoedelijk hertrouwde zij met Cortebeeck Cornelius na het overlijden van haar echtgenoot. Lauwers Catharina werd geboren omstreeks 1535 als dochter van Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Neefs Barbara [ZIE MEC X – 000080]. Lauwers Catharina hertrouwde met Boyenants Martinus [ZIE MEC XI – 000138b].

 

MEC XI - 000131  GEZIN Van den Stock - Lauwens 1561 Mechelen (Sint-Jan)

Van den Stock Vulmarus huwde op 29 juni 1561 te Mechelen Sint-Jan met Lauwens Johanna => ook Van der Stockt, Lauwaerts. Lauwerens Johanna   werd geboren omstreeks 1534 als dochter van Lauwerens Guilielmus en Deijlaerts Petronella [ZIE MEC X - 000074]. Het koppel werd vermeld in een Schepenakte van Mechelen van 31 januari 1566.

 

MEC XI - 000133 GEZIN Lauwers – Van Onderschot 1563  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwens Petrus (Peeter)  huwde op 6 februari 1563 te Mechelen Sint-Jan met Van Onderschot Maria => ook Laurens24. Lauwens Petrus was geboren omstreeks 1531 als zoon van Lauwerens Guilielmus en Deijlaerts Petronella [ZIE MEC X – 000074]. Hij was eerder gehuwd in april 1559 te Mechelen Sint-Jan met Lambrechts Barbara alias Van Haecht [ZIE MEC XI – 000127]. Van Onderschot Maria (Magdalena) overleed in 1622 en werd begraven op 13 december 1622 te Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

·         Lauwens Johanna   werd geboren omstreeks 1562 te Mechelen [ZIE MEC XII – 000178].

·         Lauwens Franciscus   werd geboren omstreeks 1563 te Mechelen [ZIE MEC XII – 000179].

·         Lauwens Martinus   werd geboren omstreeks 1564 te Mechelen.

·         Lauwens Steven   werd geboren omstreeks 156636 te Mechelen [ZIE MEC XII – 000217].

·         Lauwens Catharina   werd geboren omstreeks 1567 te Mechelen [ZIE MEC XII – 000194].

·         Lauwens Margaretha   werd geboren omstreeks 1568 te Mechelen [ZIE MEC XII – 000205].

·         Lauwens Judocus  werd geboren omstreeks 1572 [ZIE AArt XIII – 000254].

 

MEC X – 000134 GEZIN Lauwers – Swints 1563  Mechelen (Sint-Jan)

Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Rombout) huwde in juni 1563 te Mechelen Sint-Jan met Swints Anna => ook ‘s Wints, De Win, De Wint, Swinnen. Swints Anna was geboren omstreeks 1522 in Rijmenam als dochter van De Wint Guilielmus en Verhoeven Anna en was weduwe van Vleminckx Guilielmus17. Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1504 te Mechelen als zoon van Lauwers Martinus [ZIE MEC IX - 000056]. Hij was eerder gehuwd op 7 juni 1534 te Mechelen Sint-Jan met Neefs Barbara [ZIE MEC X – 000080] en omstreeks 1544 met Rubens Gertrudis [ZIE MEC X – 000096].

 

MEC XI – 000138 GEZIN Lauwens – De Leeuw +/- 1563  Mechelen

Lauwens Johannes  huwde De Leeuw Elisabeth omstreeks 1563. Lauwerens Johannes  werd geboren omstreeks 1536 als zoon van als zoon van Lauwerens Johannes en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063].  Het koppel werd vermeld in een Schepenakte van 1577.

·         Lauwers Hubertus  werd geboren omstreeks 1561 [ZIE MEC XII – 000170a].

·         Lauwens Johannes  werd geboren omstreeks 1565 [ZIE MEC XII - 000212].

·         Lauwers Rumoldus   werd geboren omstreeks 1566 [ZIE MEC XII - 000218] en [ZIE MEC XII – 000229].

MEC XI – 000138c GEZIN Lauwers – Van den Broecke 1564  Mechelen 

Lauwers Johannes “Jan” was gehuwd met Van den Broecke Ludovica Maria blijkens een Schepenakte van Mechelen op 10 november 1564 => ook Lauwaerts, Van den Broeck.

 

MEC XI – 000138d GEZIN Lauwers – Van Loock +/-1565  Mechelen

Lauwers Waltherus “Wouter” huwde met Van Loock Paul “Pauwelijne”, blijkens een melding in een Schepenakte te Mechelen van 5 januari 1587, waarin zij als zijn weduwe werd vermeld.

 

MEC XI – 000138a GEZIN Abts - Lauwers 1565  Mechelen  

Abts Henricus was op 7 juli 1565 in Mechelen gehuwd met Lauwers Elisabeth Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts, blijkens den akte in de Schepenregisters van Mechelen. Zij betrokken toen het huis “De Bargie” in Mechelen. Lauwers Elisabeth Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1540 als dochter van Lauwers Rumoldus en Neefs Barbara [ZIE MEC X – 000080].

 

MEC XI – 000138b GEZIN Boyenants - Lauwers 1565  Mechelen  

Boyenants Martinus “Merten” was op 28 augustus 1565 in Mechelen gehuwd met Lauwers Catharina “Katelijne” Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts, Boeynants, Van den Boeynants, blijkens den akte in de Schepenregisters van Mechelen. Lauwers Catharina Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1535 als dochter van Lauwers Rumoldus en Neefs Barbara [ZIE MEC X – 000080]. Zij was eerder gehuwd in september 1560 te Mechelen Sint-Jan met Ceulemans Michaelis [ZIE MEC XI - 000130] en hertrouwde met Cortebeeck Cornelius [MEC XI – 000156a].

 

MEC XI – 000139  GEZIN Paeps - Lauwens 1566 Mechelen (Sint-Jan)

Paeps Petrus huwde op 29 augustus 156636 te Mechelen Sint-Jan met Lauwens Margaretha Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving (Margriete) => ook Laukens, De Paepe, Paeps alias Vander Eijcken. Lauwers Margaretha Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving werd geboren omstreeks 1541 als dochter van Lauwers Johannes en Scox Barbara [ZIE MEC X – 000083].

 

MEC XI - 000141 GEZIN Lauwers - Verpaelt +/- 1568  Mechelen (Sint-Katelijne) 

Lauwers Johannes  huwde met Verpaelt Elisabeth te Mechelen Sint-Katelijne => ook Laureijs, Lauwereijs, Laurin, Vander Paelt.

·         Lauwers Gregorius  (Joris) werd gedoopt op 7 december 1569 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen Lauwers Reijnhout en Cocx Catharina (Lijnken) 9b.

·         Lauwers Johanna  werd gedoopt op 24 juni 1569 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen Coorens Johannes en Cornelis Maria). Zij zou op 30 mei 1592 in Mechelen Sint-Rombout huwen met Vander Paelt Jacobus [ZIE MEC XII - 000203].

·         Zij kreeg ongehuwd een kind in april 1590 : Laurin Henricus werd gedoopt in april 1590 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen waren De Haen Henricus en Van den Driessche Adriana). De vader was een vreemdeling, Alexander NN. .

·         Lauwers Maria  werd gedoopt op 12 februari 1571 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen Vriese Cornelius en Scamelarts Anna).

·         Lauwers Johannes  werd gedoopt op 21 november 1571 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Elskens Johannes en Verhagen Marinus).

·         Lauwers Catharina  (Lijnken) werd gedoopt op 7 juli 1574 te Mechelen Sint-Katelijne (doopgetuigen waren Verhaegen Guilielmus en Lauwers Catharina (Lijnken)).  Zij is jong overleden.

·         Lauwers Catharina  (Lijnken) werd gedoopt op 30 juni 1576 te Mechelen Sint-Katelijne.

·         Lauwers Gertrudis  werd gedoopt op 26 maart 1578 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Lauwers Remigius en Verpaelt Anna).

 

MEC XI - 000142 GEZIN Van den Eynde - Lauwers 1568  Mechelen (Sint-Jan) 

Van den Eynde Simon huwde in juni 1568 in Mechelen Sint-Jan met Lauwers Anna Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving => ook Lauwaerts. Lauwers Anna was afkomstig van Mechelen Nekkerspoel. Lauwers Anna werd geboren omstreeks 1543 als dochter van Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en ‘s Cocx Barbara [ZIE MEC X – 000083].

 

MEC XI – 000145 GEZIN Lauwens – Van Dormael 1568 Mechelen [Zie ook stamboom]

Lauwens Gregorius (Joris)  huwde omstreeks 1568 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Van Dormael Christina (Chrystine) => ook Laurens, Duermans. Het gezin woonde in de Kattestraat te Hombeek. Lauwerens Gregorius werd geboren omstreeks 1539 in Mechelen als zoon van Lauwerens Johannes en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063]. Duermans Christina werd vermeld als weduwe van Joris in een Schepenakte van Mechelen op 9 december 1603. Er is een eerdere vermelding op 29 maart 1603 waarin werd vermeld “de kinderen wijlen Joris”.

·         Lauwens Margaretha  werd geboren omstreeks 1568 te Hombeek [ZIE MEC XII - 000192].

·         Lauwens Martinus  werd geboren omstreeks 1569 te Hombeek [ZIE HOM XII – 000113].

·         Lauwens Maria  werd geboren omstreeks 1570 te Hombeek.

 

MEC XI – 000147 GEZIN Lauwers – van Boechout 1569  Mechelen  

Lauwers Arnoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving “Aert” was op 6 juli 1569 in Mechelen gehuwd met van Boechout Judoca “Josina” => ook Lauwaerts, van Bouchout, blijkens den akte in de Schepenregisters van Mechelen.

 

MEC XI – 000146  GEZIN Lauwers – Van Haecht +/- 1570  Mechelen / Werchter

Lauwers Petrus  alias De Doncker huwde Van Haecht Barbara26. Lauwers Petrus werd geboren omstreeks 1540 als zoon van Lauwers Johannes en De Cock Barbara Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving [ZIE MEC X – 000083].  Van Haecht Barbara werd geboren omstreeks 1542 als dochter van Van Haecht Henricus en De Rijcke Anna34. Zij was eerder gehuwd met Loossen Augustinus. Van Haecht Barbara werd begraven op 20 september 1584 te Mechelen op 39-jarige leeftijd. De familie Van Haecht had schippers op de Dijle.

·         Lauwens Elisabeth  werd geboren omstreeks 1570. Zij huwde met Van Dijcke Henricus.

·         Lauwers Barbara  werd geboren omstreeks 1578 [ZIE MEC XII - 000248].

·         Lauwens Johannes  werd geboren omstreeks 158036 [ZIE MEC XII – 000264].

·         Lauwers Petrus  werd geboren omstreeks 1581 [ZIE MEC XIII - 000260].

 

MEC XI - 0000153 GEZIN Lauwers – De Cock 1574  Mechelen

Lauwers Henricus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving was gehuwd met De Cock Maria => ook sCocx, De Cocq, Lauwaerts, blijkens een melding in een Schepenakte te Mechelen op 15 januari 1574. Lauwers Henricus werd geboren omstreeks 1543 als zoon van Lauwers Johannes Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en De Boelpaepe Margaretha [ZIE GRI X – 000080].

 

MEC XII - 0000154 GEZIN Thijs - Lauwers 1575  Mechelen (Sint-Rombout)

Thijs Jacobus huwde op 28 januari 1575 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwers Barbara (Barbel) => ook Lauwereijs. Lauwers Barbara werd geboren te Mechelen omstreeks 1550 als dochter van Lauwers Rumoldus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Smets Maria [ZIE MEC XI – 000108]. Het gezin werd in 1598 meerdere malen vermeld te Battel. Thijs Jacobus was timmerman. Het gezin woonde in de Adegemstraat te Mechelen.

·         Thijs Barbara werd gedoopt op 29 januari 1595 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen Vleminckx Petrus25 en Van Releghem Barbara). Zij overleed jong en werd begraven op 17 april 1597 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Het gezin woonde toe in de « Adegemstrate ».

·         Thijs Cornelius werd gedoopt op 5 september 1597 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen Van de Jeught Cornelius en Elewaerts Catharina).

·         Thijs Elisabeth werd begraven op 19 oktober 1624 te Mechelen Sint-Katelijne.

 

MEC XI – 000156 GEZIN Lauwers -  Van der Auwermeulen +/- 1576  Mechelen (Sint-Katelijne)

Lauwers Hubertus  huwde met Van der Auwermeulen Margaretha te Mechelen Sint-Katelijne => ook Vander Ouwermolen. Mogelijk was hij eerder gehuwd met Verhoeven Dymphna. Lauwers Hubertus (Huybrecht) werd geboren omstreeks 1544 te Mechelen Sint-Jan als zoon van Lauwers Johannes  (Jan) en Scox Barbara [ZIE MEC X – 000083]. Van der Auwermeulen Margaretha werd begraven op 3 mei 1618 te Mechelen Sint-Jan.

·         Lauwers Magdalena  werd geboren op 2 maart 1578 te Mechelen, Sint-Katelijne (getuigen Vertommen Hendrik, Lauwers Elisabeth (Lijsken)). Zij bleef ongehuwd en overleed in 1610 in het Groot Begijnhof van Mechelen, waar zij werd begraven op 11 februari 1610.

·         Lauwers Anna  werd geboren omstreeks 1590 [ZIE MEC XII - 000305].

·         Lauwers Mattheus  werd geboren omstreeks 1594 [ZIE MEC XII - 000320].

·         Lauwers Johanna  werd geboren omstreeks 1595 [ZIE MEC XII – 000307a].

 

MEC XI – 000156a GEZIN Cortebeeck - Lauwers 1576  Mechelen

Cortebeeck Cornelius “Cornelis” was gehuwd met Lauwers Catharina  “Katelijne” blijkens een melding in een Schepenakte te Mechelen op 19 november 1576. Lauwers Catharina werd geboren omstreeks 1535 als dochter van Lauwers Rumoldus en Neefs Barbara [ZIE MEC X – 000080] en was eerder gehuwd in september 1560 te Mechelen Sint-Jan met Ceulemans Michaelis [ZIE MEC XI - 000130] en op 28 augustus 1565 met Boyenants Martinus [ZIE MEC XI – 000138b].
 

MEC XII – 000157 GEZIN Lauwers – Cristeen 1576  Mechelen (Sint-Jan) 

Lauwers Rumoldus  (Romment) huwde in oktober 157636 in Mechelen Sint-Jan met Cristeen Elisabeth (Lijsbeth) => ook Lauwereijs, Kerstens. Zij was afkomstig van Mechelen Sint-Katelijne. Lauwers Rumoldus werd geboren omstreeks 1546 als zoon van Lauwers Hieronymus en Van der Borght Catharina [ZIE MEC XI - 000097] en werd begraven op 4 mei 1617 te Mechelen Sint-Jan. De familie Cristeen was een notabele familie die raadsheren telde.

·         Lauwens Johanna  werd geboren omstreeks 158036 [ZIE MEC XIII – 000277].

 

MEC XI - 000159 GEZIN Cristeen - Lauwens 1577  Mechelen (Sint-Rombout) 

Cristeen Philippus huwde in augustus 1577 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Catharina (Katelijne) => ook Van Christinen. Lauwerens Catharina  werd geboren omstreeks 1541 in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle als dochter van Lauwers Johannes en Muissart Barbara [ZIE MEC X – 000063].

 

MEC XII - 000161 GEZIN Ceulemans - Lauwers 1578  Mechelen (Sint-Jan)

Ceulemans Petrus (Peeter) huwde op 12 januari 1578 in Mechelen Sint-Jan met Lauwers Magdalena  (Magdaleene) => ook Lauwereijs, Cuelemans, Colemans. Ceulemans Petrus hertrouwde omstreeks 1594 met Lauwens Catharina. Hij werd begraven op 29 augustus 1620 te Mechelen Sint-Jan. Lauwers Magdalena  werd geboren omstreeks 1553 als dochter van Lauwers Carolus Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving en Hofmans Maria [ZIE MEC XI – 000111]. Zij was afkomstig van Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XII - 000164 GEZIN Lauwens – Van Laer 1579  Mechelen (Sint-Rombout)

Lauwens Johannes  huwde op 24 mei 1579 te Mechelen Sint-Rombout met Van Laer Anna => ook Laureijs. De ondertrouw vond plaats op 14 mei 1579. Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1549. Lauwers Johannes hertrouwde met Cornelis Judith en werd begraven op 14 januari 1587 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Lauwens Petrus  werd geboren omstreeks 1579 te Mechelen [ZIE MEC XIII - 000254].

·         Lauwens Johannes  werd geboren omstreeks 158036 te Mechelen [ZIE MEC XIII - 000282].

·         Lauwens Judocus  werd geboren omstreeks 1582 te Mechelen [ZIE MEC XIII - 000270].

 

MEC XII - 000170 GEZIN Lauwens – Van Pamel +/-1580  Mechelen  (Sint-Rombout)

Lauwens Adrianus  huwde met Van Pamel Genoveva => ook Laurin, Van Pamele. Van Pamel Genoveva was geboren omstreeks 1550 als dochter van meester Van Pamel Waltherus en Huens Margaretha, hertrouwde omstreeks 1600 met brouwer Rombout David en werd begraven op 12 oktober 1621 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle. Lauwers Adrianus werd geboren omstreeks 1545 als zoon van Lauwerens Johannes. Zij bezaten een deel van de “Witte Hoeve” in Putte, blijkens een melding in juni 1590, alsook een deel van huizen “De Trektange” in de Koestraat en “De Ram” te Gent, naast woningen op de Grote Markt en de Wolmarkt te Mechelen, naast bezittingen te Leuven en te Antwerpen.

·         Lauwens Adrianus  werd geboren omstreeks 158036. Hij werd vermeld als apotheker te Antwerpen op 11 november 1606, 26 jaar oud, zoon van Lauwens Adrianus en Van Pamel Genoveva.

·         Lauwens David  werd geboren omstreeks 1587. Hij werd vermeld bij een erfenisregeling in 1617.

·         Lauwens Jacobus  werd gedoopt op 28 februari 1588 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen De Bruyne Jacobus, Lansloots Meijnken).

·         Lauwens Johannes  werd gedoopt op 22 augustus 1589 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen De Cale Johannes, Huens Mainken).

·         Lauwens Margaretha  werd gedoopt op 18 mei 1590 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Van Pamel Rumoldus,  Huens Margaretha).

·         Lauwens Magdalena  werd gedoopt op 13 juni 1592 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Van Haelen Koenraedt, Goossens Magdalena).

·         Lauwers Mattheus  werd geboren omstreeks 1594 [ZIE MEC XIII - 000320].

·         Lauwens Johanna  werd gedoopt op 28 januari 1596 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Ooms Andreas, Van Cruijbeke Johanna) [ZIE MEC XIII – 000307a].

·         Lauwens Anna  werd gedoopt op 10 februari 1598 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen De Bruyn Johannes28, advocaat, en De Marcus Anna, begijn). Zij huwde op 10 september 1617 te Mechelen Sint-Rombout met Van der Hofstadt Antonius, notaris te Mechelen. Op 31 januari 1623 erfde zij een huis van wijlen Van Pamel Genoveva op de Nekkerspoel te Mechelen.

 

MEC XII – 000170a GEZIN Lauwers – Blancx 1581  Mechelen

Lauwers Hubertus  “Huibrecht” was gehuwd met Blancx Barbara blijkens een melding in een Schepenakte te Mechelen van 5 april 1581 => ook Blanckx, Lauwaerts. Lauwers Hubertus werd poorter van de stad Antwerpen op 7 augustus 1592. Hij was oudeklerenkoper. Lauwers Hubertus werd geboren omstreeks 1561 als zoon van Lauwens Johannes en De Leeuw Elisabeth [ZIE MEC XI – 000138].

 

MEC XII - 000172 GEZIN Plauberge - Lauwens +/-1585 Mechelen (Sint-Jan)

Plauberge Andreas huwde Lauwens Barbara .

·         Plauberge Barbara werd gedoopt op 12 november 1585 te Mechelen Sint-Jan (doopgetuigen De Coster Petrus, Van den Broecke Anna).

 

MEC XII - 000174 GEZIN Suetens - Lauwens 1586  Mechelen (Sint-Rombout) 

Suetens Guilielmus huwde op 17 juli 1586 te Mechelen Sint-Rombout met Lauwens Elisabeth   => ook Laurin, Laureijs. Een eeuw later vinden we Suetens als kousenmakers te Mechelen.

·         Suetens Nn. werd levenloos geboren op 13 juli 1588 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen De Grafmaker Franciscus en Gommaers Elisabeth).

·         Suetens Magdalena werd gedoopt in mei 1589 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Verstappen Gasparus en Lauwens Magdalena).

·         Suetens Egidius werd gedoopt in december 1590 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Suetens Egidius en Suetens Catharina, Van der Veken Lesken).

·         Suetens Catharina werd gedoopt in mei 1593 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Daems Nicolaas en Suetens Maria).

·         Suetens Anna werd gedoopt in december 1595 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Suetens Anna).

 

MEC XII - 000178 GEZIN Smets - Lauwens +/-1587 Mechelen (Sint-Rombout)

Smets Franciscus huwde Lauwens Johanna  Lauwens Johanna werd geboren omstreeks 1562 te Mechelen als dochter van Lauwens Petrus   en Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI – 000133].

·         Smets Elisabeth werd gedoopt in april 1588 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Navelepas Aert en Van Dade Elisabeth).

·         Smets Maria werd gedoopt op 15 augustus 1589 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Cleijnen Aert, Van Haesten Elisabeth).

·         Smets Johanna (Jenneken) werd gedoopt op 12 maart 1592 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Verberckt Bastianus en Van den Eynde Catharina).

·         Smets Johanna werd gedoopt op 4 augustus 1594 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Haeck Martinus van Zellaar en Verberckt Beijcken). Zij werd begraven op 28 december 1634 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Smets Anna werd gedoopt op 19 mei 1597 te Mechelen Sint-Rombout (doopgetuigen Hellemans Jacobus en Van den Campe alias De Borger Anna). Zij bleef ongehuwd en werd begraven op 12 mei 1617 te Mechelen Sint-Rombout.

·         Smets Mattheus werd begraven op 23 januari 1622 te Mechelen Sint-Katelijne, melding « zoon van Franciscus ».

 

MEC XII - 000179 GEZIN Lauwens - Schelkens +/-1587  Mechelen (OLV-over-de-Dijle)

Lauwens Franciscus  had een relatie in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met Schelkens Goedele => ook Laurens, Laureins, Schellekens. Lauwens Franciscus  werd geboren omstreeks 1563 te Mechelen als zoon van Lauwens Petrus en Van Onderschot Maria [ZIE MEC XI - 000133]. Hij werd vermeld als rentmeester van de Heilige Geesttafel van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle in 1598 (schepenakte). Hij hertrouwde op 4 januari 1598 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle met De Coster Christina [ZIE MEC XII - 000228].

·         Lauwens Christianus  werd geboren omstreeks 1587 [ZIE MEC XIII - 000276].

·         Lauwens Catharina  werd gedoopt op 12 mei 1588 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle (doopgetuigen Van den Eynde Henricus en Van Paesschen Barbara).

·         Lauwens Johannes  werd geboren omstreeks 1590. Hij bleef ongehuwd en werd begraven op 22 maart 1634 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.

 

MEC XII - 000181 GEZIN Van den Eynde - Lauwers +/-1587  Mechelen (Sint-Jan)  

Van den Eynde Petrus huwde Lauwers Magdalena . Lauwens Magdalena werd geboren omstreeks 1560 te Mechelen Sint-Jan als dochter van Lauw