Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

“ANT XV – 1470b” = referte werkbestand

Deze gezinsreconstructies zijn werkbestanden en kunnen afwijken van het eigenlijke stamboomonderzoek. Het gaat om een onderzoek in de breedte naar naamgenoten Laurentii, met zowel geconfirmeerde als hypothetische pistes.

 

 

1 Zie stamboom Hombeek-Leest

2 Zie o.m. weesmeesterrekeningen, volume 76, 1706 in de Schepenakten van Schelle.

3 Zie stamboom Aarschot-Langdorp.

4 Beide ouders waren vermoedelijk gestorven als gevolg van de pest in 1666. Hun dochter Elisabeth werd opgevoed door de grootouders Lauwers Johannes en Schuerweghe Barbara die kinderloos waren gebleven. In de kerk van Schelle was er een grafzerk van haar echtgenoot Peeter Asselbergh.

5 Het gezin werd vermeld in de weesmeesterrekeningen op 15 april 1673 te Schelle: “Inventaris van het sterfhuis Antoon De Meulder, man van Catlijn Lauwers, op verzoek van Jan De Meulder en Jacques Lauwers als momboiren (voogden) over de minderjarige kinderen, ten overstaan van Jan Lauwers en Jan Martens als schepenen van Schelle. Het sterfhuis bezit 2 obligatie's, ιιn van 100 gulden op last van Jan De Meulder en ιιn van 215 gulden op last van Adam (of Adriaen) Van De Wijngaert. De huizing wordt geschat door Lancelot Caremans (Kerremans) metser en Adriaen Leemans strodekker.” (Bronnen: genealogisch onderzoek Johan Van Looy en Dirk Janssens).

6 Het gezin werd vermeld te Schelle op 15 december 1710: “Sterfhuis van Catlijn Lauwers, vrouw van Jan Vereecken, op verzoek van dezelfde Jan Vereecken en de momboiren (over de minderjarige kleinkinderen). Een obligatie van 50 gulden op last van Jan Campaert en Maria Elisabeth Sibbens (Siebens). Een obligatie van 50 gulden op last van Antoon De Meulder. Een obligatie van 100 gulden op last van Frans De Meulder. Een obligatie van 23 gulden op last van Adriana De Meulder. Gillis Schuerweghen heeft gedient als knecht op de hoeve van het sterfhuis. Het sterfhuis pachtte land van de Sint Bernardsabdij te Hemiksem zijnde de helft van de 'sHerenvelden, de andere helft is in pacht door Gillis Speckaert (Spekaert) en Adriaen Doelaghe. Het slot der rekening is ondertekend door Jan Vereecken, Frans De Meulder, Jan Sibbens (Siebens), Christien Campaert en Paulus De Langhe (De Lange). Verdeling der goederen onder de erfgenamen : 1 : Christina Campaert weduwe wijlen Antoon De Meulder 1/5 paart, zijnde 214 gulden 11 stuivers, getekend voor ontvangst door Frans De Meulder als momboir en Christina Campaert op 16-12-1710. 2 : Frans De Meulder 214 gulden 11 stuiver, getekend voor ontvangst 16-12-1710. 3 : Adriana De Meulder vrouw van Pauwel De Langhe (De Lange), 214 gulden 11 stuiver. 4 : De wezen van Jan De Meulder 1/5 paart, momboir der wezen is Frans De Meulder. 5 : Peter De Meulder is uitlandig op 16-12-1710, op 23-2-1713 is deze nog steeds uitlandig en Frans De Meulder ontvangt dan diens deel in zijn naam. losse nota's in het bundel : - 39 gulden 11 stuiver voor de wezen van Jan De Meulder en de andere helft voor Peter De Meulder, zijnde 19 gulden 15 stuiver, van geld gevonden in het sterfhuis. - Jan Lucas Sibbens (Siebens) vermeld als momboir over de wezen van wijlen Antoon De Meulder (Bron : Gemeente-archief Schelle, weesmeesterrekeningen volume 77).

7 Eιn dochter, Anna Asselbergh, huwde op 3 mei 1719 in Schelle met Jan Lauwers.

8 Het huwelijk werd pas op 10 november 1824 burgerlijk genoteerd in Schelle, een week vσσr het huwelijk van de oudste dochter Petronella, na de Franse tijd, tijdens de Nederlandse tijd. Het koppel was op 26 april 1799 kerkelijk gehuwd in Schelle. Michel Lauwers was een “brigand” overste die had deelgenomen aan de Boerenkrijg in Schelle in 1798. De echtgenoot van zijn oudste dochter was verwant met Frans Schuerweghen, een medestander boerenkrijger van vader Michiel. Michiel stond in oktober 1798 “met blote sabel” op wacht bij de gevangen genomen Franse commissarissen Gengoult en Nadreau en hij was bij de opstandelingen die de gendarmes Dinucy en Lacour ombrachten. Het leverde hem toen vier maanden gevangenisstraf op. Hij was naar verluid de leider van de compagnie (Bronnen: o.m. Marc Verlinden, Ten Boome, “De Boerenkrijg” van Arthur De Bruyne).

9 Conform het testament Segers-Lauwers van 15 april 1724 bij notaris Jan Baptist Quarteer werden beiden begraven te Schelle. Bij het tweede huwelijk werden nog drie kinderen geboren en Christine Batens, een dochter van Jan Batens en Katrien Van Beirendonck, zou na het overlijden van Peter Segers op 21 december 1728 hertrouwen in Schelle met Jan Blommaerts. Dit gezin kreeg nog 5 kinderen en zij overleed op 54-jarige leeftijd op 11 oktober 1750 in Schelle.

10 Er waren drie kinderen uit dit eerste huwelijk die opgroeiden met de kinderen Lauwers: (1) Ann Katrien De Meyer, die huwde met Jan Baptist Bontinck, (2) Antoon De Meyer, die in 1840 in Schelle was gehuwd met Philomθne Claes, en (3) Jeanne De Meyer die in 1841 in Schelle huwde met Peter Claes.

11 Er was een huwelijkscontract verleden bij notaris Mommen, residerend in Boom, op 23 november 1872.

12 Er was een huwelijkscontract verleden voor meester Janssens, notaris te Antwerpen, op 23 april 1908.

13 Het “reciplokelijk” Testament op 11 november 1765 te Boom vermeldt: van Adriaen LAUWERS ziek te bedde x Anna Maria VERBIEST te Schelle. Als hun 8 kinderen 25 jaar zijn zullen ze 1 gulden krijgen. (bron : minuutakten notaris Herman Puttemans te Boom, notariaat 1845, item 29, 11-11-1765).

14 Petrus Denckens was op 2 februari 1694 in Schelle gehuwd met Lauwers Anna  . Dit toont aan dat de beide takken Lauwers/Lauwens nauwe banden onderhielden.

15 Met bijzondere dank aan Dirk Janssens uit Kapellen voor aanvullende informatie over dit gezin.

 

© Foto’s laurentii.be, 1994-2004 - Stamboom-schema’s laurentii.be, 2020. – Bewerking kaarten familienaam.org onder gebruikslicentie. – Foto “de Brigand” van Alta Falisa, 2015, onder Creative Commons licentie CC BY-SA 4.0 – Fragment oude prentkaart, 1930, uit private collectie. – Foto 1944 uit private collectie Lauwers. – © Foto kerk Schelle 2021 van Michaλl Reyniers, gepubliceerd met toestemming. – © Foto’s gemeentelijke begraafplaats Schelle van Wendy Dupont, 2018, onder CC-BY-NC-SA 2.0 Creative Commons.

 

Verwante families

 

·         Adriaens (1937)

·         Adriaenssens (1852)

·         Aerts (1857, 1927)

·         Asselbergh (1682, 1719)

·         Avonts (1651, 1850)

·         Baetens (1724, 1745)

·         Bal (1703, 1778, 1827, 1838, 1850)

·         Bay (1830)

·         Betrams (1758)

·         Boeckmans (1862)

·         Boey (1834)

·         Bogaerts (1724)

·         Bosmans (1774)

·         Bruynse (1842)

·         Bucaille (1839)

·         Buelens (1866)

·         Buscop / Buschop (1793, 1855)

·         Busschaert (1731)

·         Buyst (1910)

·         Calluy (1707)

·         Campaert (1696)

·         Celis (1927)

·         Chatelain (1839)

·         Claes (1776, 1785, 1807, 1887)

·         Coeck (1812)

·         Cools (1906)

·         Cop (1774)

·         Coppens (1842, 1849, 1858)

·         Costermans (1861)

·         Coveliers (1776)

·         Cui (1845)

·         Daems (1808)

·         Deckers / De Decker (1730, 1740, 1873)

·         Delarue (1794)

·         Dentiens / Denckens (1694)

·         De Backer (1775, 1850, 1873)

·         De Beer / De Beir (1651)

·         De Belder (1858)

·         De Boeck (1837, 1885)

·         De Bruyn (1694, 1730, 1924, 1935)

·         De Clerck (1762)

·         De Cuyper (1853)

·         De Groot (1834)

·         De Hondt (1938)

·         De Keyser (1963)

·         De Kinder (1924)

·         De Koninck (1850)

·         De Laet (1862)

·         De Langhe (1690)

·         De Leeuw (1910)

·         De Meulder (1655)

·         De Meyer (1801, 1869)

·         De Pauw (1908)

·         De Pooter (1810)

·         De Ridder (1866)

·         De Roeck (1768, 1806, 1808, 1838, 1867, 1870)

·         De Saegher (1817)

·         De Schouwer (1870)

·         De Schutter (1906)

·         De Smedt (1951)

·         De Vilder (1806)

·         De Visscher (1860)

·         De Vooght (1862)

·         De Vos (1786, 1792, 1840)

·         De Wachter (1848)

·         De Weerdt (1817, 1838, 1842)

·         De Wever (1799)

·         De Winter (1872)

·         Didden (1921)

·         Dijckmans (1801)

·         Dom (1702)

·         Driessens (1682, 1695)

·         Eeckelaerts / Eeckelaers (1786)

·         Eeraerts (1792)

·         Flebus (1850)

·         Gerits (1842)

·         Gillis (1785)

·         Gommers (1862)

·         Gosselin (1849, 1852, 1853)

·         Govaerts (1861)

·         Guns (1921)

·         Haegemans (1786)

·         Hellemans (1682)

·         Hermans (1864)

·         Herremans (1926)

·         Huysmans (1686, 1861)

·         Jacobs (1811, 1857)

·         Janssens (1840, 1850, 1913)

·         Joris (1882)

·         Kennis (1791, 1811, 1842)

·         Kestermont (1885)

·         Laureyssens (1730, 1869)

·         Lauriks (1908)

·         Leemans (1724, 1807, 1862)

·         Magnus (1775)

·         Mampaey (1799)

·         Maschorts (1694)

·         Meeus (1848)

·         Mertens (1730, 1828)

·         Moens (1829)

·         Nauwelaers / Naulaers (1766, 1824)

·         Neckers (1720)

·         Pauwels (1751)

·         Pillegro (1858)

·         Polfliet (1876)

·         Proost (1660)

·         Raps (1876)

·         Reyniers (1853, 1895)

·         Rymenams (1958)

·         Rom (1695, 1807)

·         Sandersen (1812)

·         Schampaert (1913)

·         Schoeters (1632)

·         Schuerweghen (1659, 1685, 1710, 1834, 1837, 1857, 1906)

·         Seeldraeyers (1853, 1906)

·         Segers / Seghers (1659, 1706, 1824)

·         Selderslaghs (1963)

·         Selleslagh (1774)

·         Sels (1791)

·         Serrien (1850)

·         Siebens (1696)

·         Slootmans (1803)

·         Smets (1872)

·         Smits (1866)

·         Somers (1790, 1848, 1954)

·         Spillemaeckers (1852)

·         Steenackers (1791)

·         Steenmans (1790)

·         Struyf (1735, 1751, 1756, 1844)

·         Tkatschenko (1950)

·         Theunis (1842)

·         Thijs / Thys (1730, 1746, 1752, 1852, 1912)

·         Thoen (1685)

·         Van Achter (1873)

·         Van Ackeleyen / Van Akeleyen (1799, 1824)

·         Van Assche (1864)

·         Van Beirendonck (1774, 1803)

·         Van Berckelaer (1745)

·         Van Bulck (1835)

·         Van Camp (1779)

·         Van Campenhout (1838)

·         Van Cauwenbergh (1810)

·         Van den Becq (1691)

·         Van den Biggelaer (1731)

·         Van den Bogaert (1724)

·         Van den Bossche (1918)

·         Van den Driessche (1672)

·         Van Den Wijngaerd / Van den Wijngaert (1660, 1719, 1861)

·         Van der Auwera (1786, 1863, 1867)

·         Van Der Sande (1850)

·         Van De Vijver (1790)

·         Van de Wauwer (1780)

·         Van Dijck (1799)

·         Van Eecken (1706)

·         Van Eeckhout (1866)

·         Van Gestel (1812)

·         Van Hecke (1807)

·         Van Herbruggen (1910)

·         Van Hoof (1811)

·         Van Hoofstat (1850)

·         Van Houten (1691, 1740)

·         Van Linden (1756, 1765, 1779, 1850)

·         Van Loock (1723, 1746, 1806, 1866)

·         Van Meulder (1895)

·         Van Nieuwenhove (1806)

·         Van Perre (1830)

·         Van Poppel (1775)

·         Van Put (1872, 1910)

·         Van Reeth (1842, 1849, 1858)

·         Van Riet (1860)

·         Van Roy (1935)

·         Van Schil (1811)

·         Veinkeleir (1829)

·         Verbeeck (1770, 1844)

·         Verbist (1745)

·         Vereecken (1673, 1685)

·         Verelst (1780)

·         Vereycken / Verreycken (1672, 1695, 1756, 1828, 1842, 1855, 1887)

·         Vergauwen (1880)

·         Verheyden (1794)

·         Verhoeven (1791)

·         Vermariλn (1872)

·         Vermeiren (1772, 1863)

·         Verschaeren (1718)

·         Verschueren (1772)

·         Verstrepen (1810, 1835)

·         Vervliet (1848, 1912)

·         Wachters (1848, 1880)

·         Wils (1718)

·         Wyckmans (1707, 1842)

·         Wouters (1703, 1768)

Gezinsreconstructies  - Families Lauwers/Lauwens in Schelle

 

In het vroegere hertogdom Brabant waren er drie onmiskenbare “stamlijnen” Lauwens (en Lauwers) die tot drie steden kunnen worden teruggeleid. De stamouders woonden vanaf de 14e eeuw in de omgeving van Mechelen, en waren afkomstig uit het voormalige Graafschap Vlaanderen.

 

·         Er was een stamlijn in de omgeving van Grimbergen, uit de eerste migratie uit het Graafschap Vlaanderen via het Mechelse, in de 15e, mogelijk al in de 14e eeuw,

·         een stamlijn Hombeek-Leest in de omgeving van Mechelen, herkenbaar vanaf de 16e eeuw, met als stamvader Joris Lauwe(re)ns gehuwd in 1570 in Mechelen1,

·         een stamlijn Aarschot-Langdorp, die vanaf de 18e eeuw voortkwam uit de stamlijnen Hombeek-Leest1 en uit die van Werchter (afstammelingen van Antoon Lauwe(re)ns, een broer van Joris Lauwe(re)ns die in 1560 was gehuwd in Mechelen) 3.

 

Afbeelding met tekst, kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Kaart: migraties van de families tussen de 13e en de 20e eeuw.

De vermelde Lauwens in Schelle

 

De oudste melding van de familienaam Lauwers betreft de geboorte van Catharina Lauwers in Schelle eind 1608 van een voorouderlijke lijn , afkomstig uit het Graafschap Vlaanderen, ingeweken uit Aartselaar. De oudste vermelding Lauwens/Lauwers van de Hombeeks-Leestse stamlijn  vonden we in 1632 bij het huwelijk van Hendrik Lauwers en Anna Schoeters.

 

Niet ΰlle “Lauwers” vermeldingen slaan op verwante families.

 

Gezinnen in Schelle

 

SCHelle IX – 0075  GEZIN De Beir – Lauwers 1651 Schelle

De Beir Petrus huwde op 11 juni 1651 in Schelle met Lauwers Maria  => ook De Beer. De Beir Petrus werd gedoopt op 27 oktober 1624 in Schelle als zoon van De Beir Petrus en Avonts Anna. Hij overleed op 28-jarige leeftijd op 9 juli 1653 in Schelle. Lauwers Catharina werd gedoopt op 23 september 1629 in Schelle als dochter van Lauwers Franciscus  en Wyckmans Catharina [ZIE AArt VIII - 002]. Zij hertrouwde op 30 mei 1655 in Schelle met De Meulder Antonius [ZIE SCHelle  IX - 0080].

·         De Beir Petrus werd gedoopt op 29 maart 1652 in Schelle. Hij huwde er op 28 februari 1672 met Van Den Driessche Anna. Elf kinderen werden geboren in dit gezin.

·         De Beir Catharina werd gedoopt op 5 december 1653 in Schelle.

 

SCHelle  IX - 0080 GEZIN De Meulder – Lauwers 1655 Schelle 

De Meulder Antonius huwde op 30 mei 1655 in Schelle met Lauwers Catharina  “Katelijne” 5 => ook De Mulder (getuigen bij het huwelijk: Lauwers Franciscus en De Meulder Martinus). Lauwers Catharina werd gedoopt op 23 september 1629 in Schelle als dochter van Lauwers Franciscus  en Wyckmans Catharina [ZIE AArt VIII - 002]. De Meulder Antonius overleed op 17 november 1670 in Schelle en Katelijne hertrouwde op 3 mei 1673 in Schelle met Vereecken Johannes [ZIE SCHelle IX – 0133].

·         De Meulder Johannes werd gedoopt op 26 februari 1656 in Schelle (doopgetuigen waren De Meulder Johannes en Wijckmans Maria). Hij huwde op 5 mei 1685 in Schelle met Schuerweghen Catharina.

·         De Meulder Maria werd gedoopt op 15 januari 1658 in Schelle (doopgetuigen waren Lauwers Franciscus en De Meulder Catharina). Zij huwde op 25 mei 1686 in Oosterweel (Antwerpen) met Huysmans Cornelius (geboren als zoon van De Meulder Johannes en Vereecke Johanna). Zij overleed op 21 mei 1700 te Oosterweel, 42 jaar oud.

·         De Meulder Petrus werd geboren op 15 augustus 1660 en werd gedoopt op 18 augustus 1660 in Schelle (doopgetuigen waren Thys Petrus en tante Schuerweghen Barbara).

·         De Meulder Franciscus werd gedoopt op 31 januari 1662 in Schelle (doopgetuige Segers Johannes). Hij huwde er op 11 oktober 1685 met Thoen Susanna (getuigen waren Lauwers Johannes en Vereecke Johannes) en hertrouwde op 13 februari 1720 te Oosterweel met Neckers Anna (getuige was Soeteweij Paulus).

·         De Meulder Adriana werd gedoopt op 26 april 1664 in Schelle (doopgetuigen waren nonkel Lauwers Johannes en tante Lauwers Adriana). Zij huwde De Langhe Paulus « Pauwel ».

·         De Meulder Cornelius werd gedoopt op 29 januari 1666 in Schelle (doopgetuigen waren nonkel Van de Wijngaerd Adrianus en Verreycken Maria).

·         De Meulder Elisabeth werd gedoopt op 25 januari 1669 in Schelle (doopgetuigen waren De Meulder Franciscus in naam van De Meulder Marcus en Van Der Sloote Catharina). Zij huwde op 8 februari 1710 in Schelle met Schuerweghen Egidius (getuigen waren Vereecke Johannes en De Meulder Franciscus).

·         De Meulder Antonius werd gedoopt op 7 maart 1671 in Schelle (doopgetuigen waren Dientens Petrus en Van De Wijngaerd Anna). Hij huwde op 3 december 1696 in Schelle met Campaert Christina (gedoopt op 6 maart 1675 in Schelle als dochter van Campaert Johannes en Siebens Maria Elisabeth).

·         De Meulder Adrianus.

 

SCHelle IX - 0086 GEZIN Lauwers – Schuerweghen 1659 Schelle 

Lauwers Johannes  huwde op 15 juni 1659 in Schelle met Schuerweghen Barbara => ook Scheurweghe, Schuerweghe, Scheurwegen. Lauwers Johannes werd geboren op 13 juli 1636 in Schelle als zoon van Lauwers Franciscus  en Wyckmans Catharina [ZIE AArt VIII - 002]. Hij was pachter van de Sint-Bernardusabdij en schepen van Schelle. Schuerweghe Barbara  werd geboren op 2 december 1635 in Schelle als dochter van Schuerweghen Johannes en Segers Barbara (alias Poortmans). Zij overleed op 16 oktober 1693 in Schelle op 57-jarige leeftijd. Het huwelijk bleef kinderloos en omstreeks 1694 hertrouwde Lauwers Johannes met Maschorts Catharina [ZIE SCHelle X – 0208].

 

Merk ook de huwelijken van Lauwers Johannes met Schuerweghen Catharina op 24 oktober 1666 in Schelle [ZIE RUMst IX – 0116] en van Lauwers Petrus met Schuerweghen Anna op 31 maart 1685 in Schelle [ZIE SCHelle IX – 0173].

 

SCHelle IX - 0099 GEZIN Van den Wijngaerd - Lauwers 1660 Schelle 

Van den Wijngaerd Adrianus huwde op 18 september 1660 in Schelle met Lauwers Adriana  => ook Van De Wijngaert. Lauwers Adriana werd geboren op 20 maart 1633 in Schelle als dochter van Lauwers Franciscus  en Wyckmans Catharina [ZIE AArt VIII - 002]. Zij overleed op 30 augustus 1666 in Schelle op 33-jarige leeftijd4. Van Den Wijngaerd Adrianus werd gedoopt op 8 augustus 1632 in Schelle als zoon van Van Den Wijngaerd Antonius en Proost Elisabeth. Hij overleed op 7 december 1666 in Schelle op 34-jarige leeftijd, enkele maanden na het overlijden van zijn echtgenote4.

·         Van Den Wijngaerd Elisabeth werd gedoopt op 21 februari 1663 in Schelle. Zij werd op driejarige leeftijd wees4, en huwde op 19 september 1682 in Schelle met Asselbergh Petrus (gedoopt op 4 april 1655 in Aartselaar als zoon van Asselberghs Cornelius en Hellemans Catharina) => ook Asselberghe, Asselbergs. Er werden twaalf kinderen geboren uit dit huwelijk7.

 

SCHelle IX – 0133 GEZIN Vereycken – Lauwers 1673 Schelle

Vereycken Johannes huwde op 3 mei 1673 in Schelle met Lauwers Catharina  “Katelijne” => ook Vereecken6. Lauwers Catharina werd gedoopt op 23 september 1629 in Schelle als dochter van Lauwers Franciscus  en Wyckmans Catharina [ZIE AArt VIII - 002]. Lauwers Catharina was eerder gehuwd op 30 mei 1655 in Schelle met De Meulder Antonius en haar eerste echtgenoot was overleden op 17 november 1670 in Schelle [ZIE SCHelle IX - 0080]. Het gezin pachtte eveneens land van de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem op ‘s Herenvelden en had een knecht, Schuerweghen Egidius. Lauwers Catharina overleed op 27 juni 1680 te Schelle, 50 jaar oud.

·         Vereycken Catharina werd gedoopt op 24 augustus 1674 in Schelle.

 

SCHelle X – 0173 GEZIN Lauwers – Schuerweghen 1685 Schelle 

Lauwers Petrus  huwde op 31 maart 1685 in Schelle met Schuerweghen Anna => ook Scheurweghe, Schuerweghe, Scheurweghen. Lauwers Petrus werd gedoopt op 24 juni 1659 in Aartselaar als zoon van Lauwers Jacobus  en Van de Sloote Catharina [ZIE AArt IX - 0086]. Hij was landbouwer op de Pottebakkersstede in Schelle en werkte met paarden op het Laarhof. Na het overlijden van zijn echtgenote hertrouwde hij op 26 mei 1686 in Kontich met Aerts Johanna (gedoopt op 23 februari 1658 in Kontich als dochter van Aerts Johannes en De Pooter Elisabeth). Schuerweghen Anna werd gedoopt op 6 december 1660 in Schelle als dochter van Schuerweghen Petrus en Mampaey Catharina. Zij overleed op 4 februari 1686 in Schelle op 25-jarige leeftijd als gevolg van de bevalling.

·         Lauwers Catharina  werd gedoopt op 29 januari 1686 in Schelle [ZIE SCHelle X – 0260].

 

SCHelle X – 0182 GEZIN Lauwers – Vereycken 1687 Schelle  

Lauwens Petrus  huwde op 4 november 1687 te Schelle met Vereycken Johanna (getuigen: Lauwens Petrus, Vereycken Johannes, brouwer Boey Petrus). Lauwens Petrus (Johannes) werd gedoopt op 30 oktober 1661 in Aartselaar als zoon van  Lauwers Jacobus  en Van de Velde Elisabeth [ZIE AArt IX - 0084]. Hij was brouwersgast, woonde in de Peperstraat in Schelle en werkte bij brouwer Boey Petrus. Vereycken Johanna werd geboren als dochter van Vereycken Johannes en Driessens Catharina.

·         Lauwens Petronella  werd gedoopt op 8 oktober 1688 in Schelle (doopgetuigen waren Schuerwegen Adrianus en Jonckheer Petronella).

·         Lauwens Anna  werd gedoopt op 13 maart 1690 in Schelle (doopgetuigen Polfliet Petrus en Rommens Anna).

·         Lauwens Johannes Baptista  werd gedoopt op 17 mei 1691 in Schelle (doopgetuigen waren Eeckelaerts Johannes Baptista en Vereycken Petronella).

·         Lauwens Gommarus  werd gedoopt op 7 maart 1693 te Schelle (doopgetuigen waren Van Wilrijck Gommarus en De Groof Adriana).

·         Lauwens Magdalena Elisabeth  werd gedoopt op 26 januari 1696 te Schelle (doopgetuigen waren Dentiens Petrus14 en Elisabeth De Waen).

·         Lauwens Petrus  werd gedoopt op 5 maart 1699 te Schelle (doopgetuigen waren Lauwers Petrus en Deckers Maria).

·         Lauwers Catharina  werd geboren omstreeks 1700 [ZIE SCHelle XI – 0325].

·         Lauwens Egidius  werd gedoopt op 8 januari 1704 te Schelle (doopgetuigen waren Eeckelaers Egidius en Van Hove Ester).

 

SCHelle X – 0198 GEZIN Van Houten - Lauwers 1691 Schelle

Van Houten Georgius huwde op 3 april 1691 in Schelle met Lauwers Maria . Lauwers Maria werd gedoopt op 26 september 1663 in Schelle als dochter van Lauwers Jacobus  en Van De Sloote Catharina [ZIE AArt IX – 0086]. Zij overleed op 20 augustus 1694 in Schelle, 30 jaar oud. Van Houten Georgius werd gedoopt op 6 januari 1664 in Aartselaar als zoon van Van Houten Nicolaas en Ven den Becq Anna. Hij hertrouwde op 6 november 1694 in Schelle met Dentiens Lucia.

·         Van Houten Anna werd gedoopt op 31 januari 1692 in Schelle.

·         Van Houten Adriana werd gedoopt op 9 augustus 1694 in Schelle.

 

SCHelle X – 0208 GEZIN Lauwers – Maesgoris +/- 1694 Schelle 

Lauwers Johannes  huwde op 3 februari 1694 met Maesgoris Catharina => ook Mascorens, Mascharis, Masgorts. Lauwers Johannes werd geboren op 13 juli 1636 in Schelle als zoon van Lauwers Franciscus  en Wyckmans Catharina [ZIE AArt VIII - 002]. Hij was pachter van de Sint-Bernardusabdij en was eerder gehuwd op 15 juni 1659 in Schelle met Schuerweghen Barbara [ZIE SCHelle IX - 0086]. Zijn eerste echtgenote was overleden op 16 oktober 1693 in Schelle op 57-jarige leeftijd. Maesgoris Catharina was gedoopt op 12 mei 1669 in Waarloos als dochter van Maesgoris Thomas en De Weerdt Magdalena. Doopgetuigen waren De Proft Laurentius en Maesgoris Catharina. Zij verloofde zich met Jan Lauwers op 17 januari 1694, waarbij De Bruyn Petrus en Vereecken Johannes optraden als getuigen. Zij overleed op 15 april 1700 in Schelle, waar zij in de kerk werd begraven op 17 april15, en Lauwers Johannes huwde een derde maal omstreeks 1702 met Dom Magdalena [ZIE SCHelle X – 0242 ].

·         Lauwers Jan Baptist  werd gedoopt op 23 november 1694 in Schelle.

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt op 30 maart 1696 in Schelle.

·         Lauwers Elisabeth  werd gedoopt op 31 januari 1698 in Schelle. Zij overleed er jong op 28 februari 1700, 2 jaar oud.

 

SCHelle X – 0209 GEZIN Denckens – Lauwers 1694 Schelle

Denckens Petrus huwde op 2 februari 1694 in Schelle met Lauwers Anna  => ook Dentiens. Lauwers Anna werd gedoopt op 1 april 1669 in Reet als dochter van Lauwers Johannes  en Schuerweghe Catharina [ZIE RUMst IX – 0116]. Denckens Petrus werd gedoopt op 27 mei 1654 in Schelle als zoon van Denckens Adrianus en De Bruyn Anna. Hij was eerder gehuwd met Schuereweghen Catharina (gedoopt op 24 september 1665 in Schelle, er overleden op 3 december 1693 op 28-jarige leeftijd) en overleed op 10 oktober 1705 in Schelle op 51-jarige leeftijd. Lauwers Anna hertrouwde op 2 maart 1707 in Schelle met Wyckmans Jacobus [ZIE SCHelle XI – 0266]. In het eerste huwelijk van Denckens Petrus waren drie kinderen geboren (Denckens Cornelius, Catharina en Maria).

·         Denckens Johannes Baptista werd gedoopt op 28 januari 1695 in Schelle.

·         Denckens Elisabeth werd gedoopt op 11 december 1696 in Schelle.

·         Denckens Petrus werd gedoopt oop 30 december 1697 in Schelle.

·         Denckens Johanna werd gedoopt op 16 januari 1702 in Schelle.

·         Denckens Adrianus werd gedoopt op 18 november 1704 in Schelle. Hij overleed er drie maanden later op 8 maart 1705.

·         Denckens Adrianus werd gedoopt op 2 februari 1706 in Schelle. Hij huwde op 16 mei 1730 in Niel met Thys Catharina (gedoopt op 6 januari 1707 in Niel als dochter van Thys Petrus en De Bruyn Elisabeth).

 

SCHelle X – 0212 GEZIN Lauwers – Vereycken 1695 Schelle

Lauwers Franciscus huwde op 7 juni 1695 in Schelle met Vereycken Petronella => ook Lauwens (getuigen waren oudere broer Lauwers Petrus Johannes en Van Camp Egidius). Lauwers Franciscus Lauwers Franciscus  werd geboren op 15 augustus 1667 in Aartselaar als zoon van  Lauwers Jacobus en Van de Velde Elisabeth [ZIE AArt IX - 0084]. Vereycken Petronella werd gedoopt op 11 februari 1666 in Schelle als dochter van Vereycken Johannes en Driessens Catharina. Zij overleed op 8 oktober 1724 in Schelle op 58-jarige leeftijd.

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt op 11 mei 1697 in Schelle (doopgetuigen: Lauwens Petrus en Oddaerts Anna).

·         Lauwers Johanna Catharina  werd gedoopt op 6 juni 1699 in Schelle (doopgetuigen : Oddaerts Johannes en Vereycken Johanna).

·         Lauwers Johanna Maria  werd gedoopt op 19 december 1700 te Schelle (doopgetuigen : Doms Johannes, Vereycken Johanna).

·         Lauwers Johannes Baptista  werd gedoopt op 18 april 1702 in Schelle (doopgetuigen : Vereycken Johannes Baptista, Van Hove Esther).

 

SCHelle X – 0215 GEZIN Lauwers – Rom 1695 Schelle

Lauwers Petrus  huwde op 9 november 1695 in Schelle met Rom Elisabeth. Lauwers Petrus werd gedoopt op 15 september 1670 in Reet (Rumst) als zoon van Lauwers Johannes  en Schuerweghe Catharina [ZIE RUMst IX – 0116]. Rom Elisabeth overleed op 20 augustus 1712 in Schelle. Lauwers Petrus hertrouwde op 27 februari 1714 in Wilrijk met Ruys Catharina [ZIE ANT X – 0288].

·         Lauwers Johannes Baptista  werd gedoopt op 20 augustus 1696 in Schelle. Hij overleed er jong op 20 mei 1699, 2 jaar oud.

 

SCHelle X – 0242 GEZIN Lauwers – Dom +/- 1702 Schelle

Lauwers Johannes  huwde omstreeks 1702 met Dom Magdalena. Lauwers Johannes werd geboren op 13 juli 1636 in Schelle als zoon van Lauwers Franciscus  en Wyckmans Catharina [ZIE AArt VIII - 002]. Hij was pachter van de Sint-Bernardusabdij en was eerder gehuwd op 15 juni 1659 in Schelle met Schuerweghen Barbara [ZIE SCHelle IX - 0086] en omstreeks 1694 met Maesgoris Catharina [ZIE SCHelle X – 0208]. Zijn tweede echtgenote was overleden op 15 april 1700 in Schelle. Dom Magdalena was gedoopt op 27 september 1664 te Kontich als dochter van Dom Johannes en Van Reeth Catharina. Zij verloofde zich op 21 juni 1700 in Waarloos met Lauwers Johannes. Getuigen waren Dom Petrus en Van Berckelaer Petrus. Zij overleed op 28 maart 1709 in Schelle waar zij een dag nadien in de kerk werd begraven15.

·         Lauwers Adrianus  werd gedoopt op 23 juli 1702 in Schelle. Hij overleed er jong op 25 april 17042.

 

SCHelle XI – 0278 GEZIN Lauwers – Wouters 1703  Schelle

Lauwers Cornelius huwde op 17 april 1703 in Schelle met Wouters Maria => ook Wauters (getuigen bij het huwelijk waren de vaders Lauwers Johannes en Wauters Jacobus). Lauwers Cornelius  werd gedoopt op 3 oktober 1677 in Reet als zoon van Lauwers Johannes  en Schuerweghe Catharina [ZIE RUMst IX – 0116]. Hij overleed op 22 juni 1760 in Schelle op 82-jarige leeftijd. Wouters Maria werd gedoopt op 12 februari 1680 in Schelle als dochter van Wouters Jacobus en Bal Johanna. Zij overleed op 10 december 1756 in Schelle op 76-jarige leeftijd. Het gezin woonde te Laar in Schelle.

·         Lauwers Johanna  werd gedoopt op 29 september 1704 in Schelle.

·         Lauwers Maria  werd gedoopt op 14 maart 1706 in Schelle.

·         Lauwers Anna  werd gedoopt op 19 augustus 1708 in Schelle.

·         Lauwers Jacobus  werd geboren op 5 april 1711 te Schelle [ZIE HEM XII – 0390] en [ZIE WILr XII -  0482].

·         Lauwers Catharina  werd gedoopt werd gedoopt op 24 oktober 1713 in Schelle [ZIE SCHelle 060].

·         Lauwers Johannes Baptista  werd gedoopt op 20 november 1716 in Schelle.

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt werd gedoopt op 24 februari 1719 in Schelle.

·         Lauwers Maria Elisabeth  werd gedoopt op 10 november 1721 in Schelle. Zij huwde omstreeks 1745 met Baetens Johannes. De kinderen werden geboren te Duffel.

·         Lauwers Maria Anna  werd gedoopt op 21 september  1724 in Schelle [ZIE SCHelle XII – 0488].

·         Lauwers Johannes  werd gedoopt op 19 augustus 1727 in Schelle.

 

SCHelle X – 0260 GEZIN Segers – Lauwers 1706 Schelle

Segers Petrus huwde op 7 september 1706 in Schelle met Lauwers Catharina  => ook Seghers. Lauwers Catharina werd gedoopt op 29 januari 1686 in Schelle als dochter van Lauwers Petrus  en Schuerweghen Anna [ZIE SCHelle IX – 0173]. Zij overleed op 1 juni 1724 in Schelle op 38-jarige leeftijd. Segers Petrus werd gedoopt op 7 augustus 1679 in Schelle als zoon van Segers Johannes en Van Eecken Catharina. Hij hertrouwde op 13 augustus 1724 in Schelle met Batens Christina en overleed op 21 april 1728 in Schelle op 48-jarige leeftijd9.

·         Segers Johannes werd gedoopt op 28 oktober 1707 in Schelle.

·         Segers Petrus werd gedoopt op 9 april 1709 in Schelle.

·         Segers Anna Catharina werd gedoopt op 17 mei 1711 in Schelle.

·         Segers Johanna Theresia werd gedoopt op 13 oktober 1714 in Schelle.

·         Segers Maria Catharina werd gedoopt op 18 januari 1717 in Schelle.

·         Segers Adrianus werd gedoopt op 31 januari 1719 in Schelle.

·         Segers Anna Catharina werd gedoopt op 30 mei 1722 in Schelle. Zij huwde op 13 juni 1747 in Boom met Van Aken Josephus (gedoopt op 17 augustus 1717 in Boom als zoon van Van Aken Simon en Miers Maria, overleden op 24 juni 1768 in Boom op 50-jarige leeftijd). Zij overleed op 22 juli 1799 in Boom, 77 jaar oud.

 

SCHelle XI – 0266 GEZIN Wyckmans – Lauwers 1707 Schelle

Wyckmans Jacobus huwde op 2 maart 1707 in Schelle met Lauwers Anna  => ook Dentiens. Lauwers Anna werd gedoopt op 1 april 1669 in Reet als dochter van Lauwers Johannes  en Schuerweghe Catharina [ZIE RUMst IX – 0116]. Zij was eerder gehuwd op 2 februari 1694 in Schelle met Denckens Petrus [ZIE SCHelle X 069]. Wyckmans Jacobus werd gedoopt op 17 april 1682 in Aartselaar als zoon van Wyckmans Antonius en Calluy Petronella.

·         Wyckmans Johannes Baptista werd gedoopt op 24 autustus 1708 in Schelle.

·         Wyckmans Anna Maria werd gedoopt op 8 november 1711 in Schelle.

 

SCHelle XI – 0297 GEZIN Lauwers – Verschaeren 1718 Schelle

Lauwers Johannes huwde op 27 februari 1718 in Schelle, Sint-Petrus en Pauluskerk, met Verschaeren Johanna (getuigen bij het huwelijk waren Lauwers Johannes en Verschaeren Franciscus). Lauwers Johannes werd geboren omstreeks 1689 en overleed in januari 1723 in Niel op 34-jarige leeftijd. Verschaeren Johanna werd gedoopt op 15 april 1693 in Niel Onze-Lieve-Vrouw als dochter van Verschaeren Johannes en Wils Anna. Zij hertrouwde op 29 september 1723 in Niel met Van Loock Cornelius en overleed op 3 april 1775 te Schelle op 81-jarige leeftijd.

·         Lauwers Johannes Baptista werd gedoopt op 7 maart 1719 in Aartselaar.

·         Lauwers Petrus werd gedoopt op 10 februari 1721 in Aartselaar.

·         Lauwers Guilielmus werd gedoopt op 19 december 1722 in Niel. Hij overleed er op 27 december 1722.

 

SCHelle XI – 0302 GEZIN Lauwers – Asselbergh 1719 Schelle

Lauwers Johannes  huwde op 3 mei 1719 in Schelle met Asselbergh Anna. Asselbergh Anna werd gedoopt op 2 februari 1689 in Schelle als dochter van Asselbergh Petrus en Van den Wijngaert Elisabeth. Zij was een kleindochter van Van den Wijngaert Adrianus en Lauwers Adriana  [ZIE SCHelle IX - 0099] en overleed op 4 september 1760 in Schelle op 71-jarige leeftijd. Lauwers Johannes werd gedoopt op 20 oktober 1689 in Schelle als zoon van Lauwers Petrus  en Aerts Johanna [ZIE AArt IX - 0086] en als kleinzoon van Lauwers Jacobus  en Van de Sloote Catharina [ZIE AArt IX - 0086]. Zijn vader was eerder gehuwd op 31 maart 1685 in Schelle met Schuerweghen Anna, was landbouwer op de Potbakkersstede in Schelle en was er overleden op 7 mei 1699. Zelf was hij landbouwer op het Laar in Schelle.

·         Lauwers Anna Maria  werd gedoopt op 29 december 1719 in Schelle.

·         Lauwers Cornelius  werd gedoopt op 27 juni 1721 in Schelle.

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt op 21 juli 1722 in Schelle.

·         Lauwers Maria  werd gedoopt op 9 oktober 1723 in Schelle [ZIE SCHelle XII – 0454].

·         Lauwers Johanna  3werd gedoopt op 3 maart 1725 in Schelle [ZIE SCHelle XII – 0484].

·         Lauwers Elisabeth  werd gedoopt op 3 april 1727 in Schelle [ZIE SCHelle XII – 0461].

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt op 7 maart 1729 in Schelle [ZIE BOOm XII – 0537].

·         Lauwers Johannes Baptista  werd gedoopt op 10 november 1731 in Schelle [ZIE AArt XII - 0482].

 

SCHelle XI – 0325 GEZIN Bogaerts – Lauwers 1724 

Bogaerts Jacobus huwde op 1 juli 1724 in Schelle met Lauwers Catharina   => ook Lauwens, Van den Bogaert, Van Bogaert, Bogaert, Van de Bogaert. Vermoedelijk was Lauwers Catharina geboren omstreeks 1700 als dochter van Lauwens Petrus  en Verreycken Johanna [ZIE SCHelle X – 0182]. Van den Bogaert Antonius Jacobus werd geboren te Bazel als zoon van Van den Bogaert Petrus en Leemans Philippina.

·         Bogaerts Johanna Maria werd gedoopt op 3 december 1725 in Schelle (getuigen waren Van Hoomissen Petrus en vader Thys Cornelius). Zij huwde op 26 november 1752 in Schelle met Thys Johannes en overleed op 3 december 1800 in Schelle.

·         Van de Bogaert Philippina werd gedoopt op 3 april 1727 in Schelle.

·         Van de Bogaert Petronella Johanna werd gedoopt op 27 april 1729 in Schelle.

·         Van de Bogaert Anna Theresia werd gedoopt op 20 november 1730 in Schelle. Zij huwde op 28 mei 1758 in Mechelen Sint-Rombouts met Betrams Guilielmus Egidius en overleed op 7 mei 1806 te Mechelen, 75 jaar oud.

·         Van de Bogaert Maria Anna Antonia werd gedoopt op 5 oktober 1732 in Schelle.

·         Van de Bogaert Elisabeth Cornelia werd gedoopt op 16 juni 1734 in Schelle.

 

SCHelle XI – 0357 GEZIN Lauwers – Mertens 1730 Schelle

Lauwers Cornelius  huwde op 3 mei 1730 in Schelle met Mertens Anna. Lauwers Cornelius werd gedoopt op 19 september 1708 in Niel als zoon van Lauwers Johannes  en Rypens Anna [ZIE Gezinnen Niel]. Hij hertrouwde op 19 januari 1745 in Aartselaar met Van Berckelaer Judoca [ZIE AArt X - 0436]. Mertens Anna werd gedoopt op 24 november 1704 in Schelle als dochter van Mertens Johannes en Laureyssens Johanna. Zij overleed op 14 november 1744 in Schelle op 39-jarige leeftijd.

·         Lauwers Johanna Maria  werd gedoopt op 1 november 1732 in Schelle.

·         Lauwers Maria  werd gedoopt in 1734 in Schelle [ZIE SCHelle XII – 0511].

·         Lauwers Anna  werd gedoopt op 16 juni 1736 in Schelle.

·         Lauwers Franciscus  werd gedoopt op 30 november 1739 in Schelle. Hij huwde op 17 april 1765 in Niel met Van Linden Anna Maria [ZIE Gezinnen Niel] en hertrouwde met Berckelaers Suzanna.

 

SCHelle XI – 0361 GEZIN Van den Biggelaer – Lauwers +/-1731 Schelle

Van den Biggelaer Matheus huwde met Lauwers Gasparina => ook Van den Bichelaer. Matheus Van den Biggelaer werd gedoopt op 12 februari 1706 in Schelle als zoon van Van den Biggelaer Matheus en Busschaert Anna.

·         Van den Biggelaer Johanna Maria werd gedoopt op 6 febuari 1731 in Schelle.

 

SCHelle XI – 0385 GEZIN Struyf - Lauwers 1735 Schelle

Struyf Adrianus huwde op 22 mei 1735 in Schelle met Lauwers Maria. Lauwers Maria overleed op 14 december  1743 in Niel. Struyf Adrianus werd gedoopt op 3 januari 1701 in Niel als zoon van Struyf Antonius en Deckers Petronella. Hij overleed op 20 april 1748 in Niel op 47-jarige leeftijd.

 

SCHelle XII 0406 GEZIN De Decker – Lauwers 1740 Schelle

De Decker Lancelot huwde op 11 september 1740 in Schelle met Lauwers Catharina  => ook Deckers, De Deckers, De Dekker. Lauwers Catharina werd gedoopt op 24 oktober 1713 in Schelle als dochter van Lauwers Cornelius  en Wouters Maria [ZIE SCHelle XI – 0278]. De Decker Lancelot werd gedoopt op 24 maart 1711 in Schelle als zoon van Deckers Jacobus en Van Houten Clara.

·         De Decker Jacobus werd gedoopt op 9 mei 1743 in Schelle. Hij huwde er op 25 juli 1775 met De Backer Anna Maria (gedoopt op 10 oktober 1744 in Schelle als dochter van De Backer Bartholomeus en Van Poppel Johanna, landebouwster, overleden op 23 jarige leeftijd). Hij overleed op 17 september 1789 in Schelle op 46-jarige leeftijd.

·         De Decker Cornelius werd gedoopt op 13 juli 1744 in Schelle.

·         De Decker Lambertus werd gedoopt op 26 september 1745 in Schelle (doopgetuigen waren Maes Johannes Lambertus en De Decker Maria). Hij huwde er op 28 april 1772 met Vermeiren Anna Maria (gedoopt op 19 januari 1747 in Aartselaar als dochter van Vermeiren Petrus en Verschueren Elisabeth, overleden op 21 november 1810 in Aartselaar op 63-jarige leeftijd). Hij hertrouwde op 13 april 1812 in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) met Coeck Maria Catharina (gedoopt op 6 augustus 1763 in Niel als dochter van Coeck Petrus Martinus en Van Gestel Christina, overleden op 20 september 1828 in Wilrijk op 65-jarige leeftijd).

·         De Decker Johannes Baptista werd gedoopt op 13 januari 1749 in Schelle (doopgetuigen waren De Decker Johannes en Lauwers Maria Anna). Hij huwde op 3 juli 1774 in Wilrijk met Van Beirendonck Elisabeth (gedoopt op 4 augustus 1751 in Wilrijk als dochter van Van Beriendonck Christianus en Bosmans Catharina, overledn op 3 oktober 1804 in Wilrijk op 53-jarige leeftijd.

·         De Decker Maria Theresia werd gedoopt op 12 januari 1753 in Schelle (doopgetuigen waren Goslin Augustinus en Hendrickx Maria).

·         De Decker Guilielmus werd gedoopt op 19 november 1755 in Schelle (doopgetuigen waren Block Guilielmus en De Decker Anna). Hij huwde er op 24 september 1776 met Claes Elisabeth (gedoopt op 28 november 1750 in Aartselaar als zoon van Claes Cornelius en Coveliers Catharina, overleden op 11 april 1825 in Schelle op 74-jarige leeftijd). Hij overleed op 11 september 1808 in Schelle, 52 jaar oud.

 

SCHelle XI – 0437 GEZIN Lauwers- Verbist 1745 Kontich/Schelle

Lauwers Adrianus  huwde op 3 augustus 1745 in Kontich met Anna Maria Verbist. Lauwers Adrianus werd gedoopt op 8 januari 1720 in Schelle als zoon van Lauwers Petrus  en Ruys Catharina [ZIE ANT X – 0288]. Hij was landbouwer te Schelle op de Paepehoeve in de Galgestraat en overleed op 18 november 1765 in Schelle op 45-jarige leeftijd13. Verbist Anna Maria werd geboren omstreeks 1720 te Kontich en hertrouwde op 4 februari 1766 te Schelle met Nauwelaers Gasparus. Zij overleed op 8 maart 1782 in Schelle.

·         Lauwers Mathias  werd gedoopt op 3 juni 1746 te Schelle.

·         Lauwers Johannes Baptista  werd gedoopt op 28 juli 1748 te Schelle. Hij huwde met De Pooter Anna Catharina, was landbouwer te Kontich en overleed op 26 juni 1829 in Kontich op 80-jarige leeftijd.

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt op 11 april 1751 te Schelle [ZIE SCHelle XII – 0607].

·         Lauwers Franciscus Johannes  werd gedoopt op 1 augustus 1753 in Schelle [ZIE SCHelle XII – 0662].

·         Lauwers Catharina  werd gedoopt op 21 september 1755 in Schelle. Zij overleed er ongehuwd op 16 augustus 1832 op 76-jarige leeftijd.

·         Lauwers Magdalena  werd gedoopt op 7 juli 1758 in Schelle. Zij overleed er ongehuwd op 19 augustus 1832, enkele dagen na haar zus, 74 jaar oud.

·         Lauwers Philippina  werd gedoopt op 17 augustus 1761 in Schelle. Zij was dagloonster en overleed ongehuwd op 13 maart 1820 te Schelle, 58 jaar oud.

·         Lauwers Maria Theresia  werd gedoopt op 17 augustus 1761 te Schelle. Zij overleed er ongehuwd op 2 juli 1781, 19 jaar oud.

 

SCHelle XII – 0442 GEZIN Thys – Lauwers 1746 Schelle 

Thys Johannes huwde op 26 juli 1746 in Schelle met Lauwers Elisabeth  (getuigen waren Thijs Cornelius en Vereycken Franciscus). Thys Johannes werd gedoopt op 18 november 1714 in Schelle als zoon van Thys Cornelius en Van Loock Maria. Hij overleed op 1 december 1758 in Schelle op 44-jarige leeftijd. Lauwers Elisabeth overleed er op 7 december 1758, enkele dagen na haar echtgenoot, kort na de geboorte van hun zoon Jacques Thys, op 28-jarige leeftijd. Zij werd vermoedelijk gedoopt op 24 juli 1717 in Hemiksem als dochter van Lauwers Franciscus  en Verachtert Elisabeth [ZIE HEM XI 281].

·         Thys Franciscus werd gedoopt op 24 september 1747 in Schelle (doopgetuigen waren Lauwers Franciscus en Catharina Nn.).

·         Thys Jacobus Bartholomeus werd gedoopt op 23 augustus 1750 in Schelle (doopgetuigen waren Thys Jacobus en Lauwers Barbara).

·         Thys Anna Maria werd gedoopt op 20 februari 1752 in Schelle (doopgetuigen waren Lauwers Petrus en Thys Maria). Zij was landbouwster en huwde (1) op 19 november 1792 in Puurs met De Vos Petrus (gedoopt op 25 april 1753 in Puurs als zoon van De Vos Johannes en Eeraerts Francesca, overleden op 19 juni 1805 in Puurs op 52-jarige leeftijd ; getuigen bij het huwelijk waren Eeraerts Johannes Franciscus en Vleminnckx Petrus) en (2) op 21 mei 1806 in Puurs met Van Nieuwenhove Guilielmus (gedoopt op 9 juli 1762 in Buggenhout als zoon van Van Nieuwenhove Johannes en De Vilder Regina).

·         Thys Johannes Baptista werd gedoopt op 24 december 1753 in Schelle (doopgetuigen waren Vereycken Johannes Baptista en Thys Elisabeth). Hij overleed ongehuwd op 16 augustus 1780 in Schelle, 26 jaar oud.

·         Thys Maria Anna werd gedoopt op 28 januari 1756 in Schelle (doopgetuigen waren Moerenhout Cornelius en Vermeylen Maria).

·         Thys Jacobus werd gedoopt op 30 november 1758 in Schelle (doopgetuigen waren Vermijlen Martinus en Lauwers Christina).

 

SCHelle XII – 0454 GEZIN Verheyden – Lauwers 1749 Schelle

Verheyden Philippus huwde op 12 februari 1749 in Schelle met Lauwers Maria . Lauwers Maria werd gedoopt op 9 oktober 1723 in Schelle als dochter van Lauwers Johannes  en Asselbergh Anna [ZIE SCHelle XI – 0302]. Zij overleed op 7 augustus 1766 in Hoboken, melding “vrouw van Verheyden Philippus”. Verheyden Philippus werd gedoopt op 11 september 1704 in Liezele (Puurs) als zoon van Verheyden Daniλl en Delarue Anna. Hij overleed op 2 februari 1779 in Hoboken.

·         Verheyden Elisabeth werd gedoopt op 6 augustus 1752 in Hoboken. Zij huwde er op 2 februari 1780 met Van De Wauwer Cornelius (gedoopt op 16 maart 1751 in Hemiksem als zoon van Van De Wauwer Cornelius en Verelst Catharina, overleden op 18 november 1807 in Hoboken op 56-jarige leeftijd). Zij overleed op 30 augustus 1786 in Hoboken op 34-jarige leeftijd.

 

SCHelle XII – 0461 GEZIN Struyf – Lauwers 1751 Schelle

Struyf Johannes Baptista huwde op 7 januari 1751 in Schelle met Lauwers Elisabeth . Lauwers Elisabeth werd gedoopt op 3 april 1727 in Schelle als dochter van Lauwers Johannes  en Asselbergh Anna [ZIE SCHelle XI – 0302]. Struyf Johannes Baptista werd gedoopt op 7 maart 1720 in Niel als zoon van Struyf Guilielmus en Pauwels Johanna Maria.

·         Struyf Johannes Franciscus werd gedoopt op 2 maart 1752 in Niel. Hij huwde op 10 oktober  1774 in Boom met Cop Barbara (gedoopt op 5 oktober 1747 in Boom als dochter van Cop Egidius en Selleslagh Anna Maria, overleden op 22 maart 1802 in Boom op 54-jarige leeftijd). Hij overleed op 18 september 1802 in Boom, 50 jaar oud.

·         Struyf Petrus Johannes werd geboren op 22 mei 1754 in Niel. Hij overleed de dag nadien.

·         Struyf NN. werd levenloos geboren op 10 mei 1755 in Niel (vrouwelijk).

·         Struyf Petrus Franciscus werd geboren op 4 september 1756 in Niel. Hij overleed de dag nadien.

·         Struyf Johanna werd geboren op 25 september 1757 in Niel. Zij overleed de dag nadien.

·         Struyf Maria Elisabeth werd gedoopt op 29 januari 1759 in Niel. Zij overleed er jong op 19 juli 1774, 15 jaar oud.

 

SCHelle XII – 0484 GEZIN Van Linden – Lauwers 1756 Schelle / Niel 

Van Linden Guilielmus huwde op 7 februari 1756 in Niel (huwelijk ook vermeld op 26 februari 1756 in Schelle) met Lauwers Johanna . Lauwers Johanna werd gedoopt op 3 maart 1725 in Schelle als dochter van Lauwers Johannes  en Asselbergh Anna [ZIE SCHelle XI – 0302]. Zij overleed op 13 september 1788 in Niel op 63-jarige leeftijd. Van Linden Guilielmus werd gedoopt op 28 augustus 1723 in Niel als zoon van Van Linden Petrus en Struyf Anna. Hij overleed er op 20 april 1797.

·         Van Linden Nn. werd levenloos geboren op 2 september 1759 in Niel.

·         Van Linden Anna Maria werd gedoopt op 26 juni 1760 in Niel. Zij huwde er op 7 januari 1786 met Van der Auwera Gerardus (gedoopt op 5 september 1752 in Niel als zoon van Van der Auwera Johannes en Haegemans Elisabeth). Zij overleed op 25 oktober 1815 op 55-jarige leeftijd in Niel. Hij overleed op 29 mei 1827 in Niel op 74-jarige leeftijd.

·         Van Linden Johannes Baptista werd gedoopt op 19 november 1763 in Niel. Hij is er jong overleden.

·         Van Linden Johannes Baptista werd gedoopt op 24 december 1764 in Schelle.

·         Van Linden Petrus Franciscus werd gedoopt op 23 september 1767 in Niel. Hij huwde met Claes Anna Maria (gedoopt op 8 april 1760 in Aartselaar als dochter van Claes Cornelius en Gillis Catharina). Hij was landbouwer en hertrouwde op 19 januari 1790 in Schelle met Steenmans Johanna Maria (geboren op 18 maart 1758 in Aartselaar als dochter van Steenmans Johannes en Somers Elisabeth, overleden op 2 oktober 1793 in Niel op 35-jarige leeftijd). Hij overleed op 23 maart 1849 in Niel, 81 jaar oud.

 

SCHelle XII – 0488 GEZIN Vereycken – Lauwers 1756 Schelle

Vereycken Franciscus huwde op 18 september 1756 in Schelle met Lauwers Maria Anna . Lauwers Maria Anna werd gedoopt op 21 september 1724 in Schelle als dochter van Lauwers Cornelius  en Wouters Maria [ZIE SCHelle XI – 0278]. Zij overleed op 15 maart 1805 te Schelle, 80 jaar oud.

 

SCHelle XII – 0511 GEZIN De Clerck – Lauwers 1762 Schelle

De Clerck Cornelius huwde op 20 april 1762 in Schelle met Lauwers Maria . Lauwers Maria werd gedoopt in 1734 in Schelle als dochter van Lauwers Cornelius  en Mertens Anna [ZIE SCHelle XI – 0357]. Zij hertrouwde op 18 augustus 1778 in Kontich met Bal Adrianus Franciscus en overleed op 19 maart 1814 in Kontich op 80-jarige leeftijd. De Clerck Cornelius werd geboren te Kontich.

·         De Clerck Maria Theresia werd gedoopt op 1 maart 1763 in Kontich. Zij huwde op 8 maart 1791 in Aartselaar met Sels Petrus Johannes (gedoopt op 22 januari 1756 in Aartselaar als zoon van Sels Petrus en Verhoeven Anna Maria, overleden op 12 januari 1838 in Aartselaar op 81-jarige leeftijd). Zij waren landbouwers en De Clerck Maria Theresia overleed op 32-jarige leeftijd op 23 juni 1795 in Aartselaar enkele jaren na de geboorte van hun enige dochter Sels Anna Maria (gedoopt op 13 mei 1791 te Aartselaar, gehuwd met Lanckpaep Franciscus uit Edegem).

·         De Clerck Johanna Petronilla werd gedoopt op 29 juni 1765 in Kontich.

·         De Clerck Maria Catharina werd gedoopt op 5 januari 1768 in Kontich.

·         De Clerck Magdalena werd gedoopt op 10 december 1769 te Kontich.

·         De Clerck Anna Catharina werd gedoopt op 10 december 1772 in Kontich. Zij huwde er op 29 november 1799 met De Wever Philippus (gedoopt op 9 maart 1765 in Kontich als zoon van De Wever Johannes en Van Dyck Maria). Zij waren landbouwers.

·         De Clerck Maria Elisabeth werd gedoopt op 6 december 1775 te Kontich. Zij huwde er op 22 april 1811 met Jacobs Johannes Baptista (gedoopt op 29 november 1779 in Aartselaar als zoon van Jacobs Andreas en Van Schil Catharina, overleden op 9 januari 1848 in Kontich op 68-jarige leeftijd). Zij overleed op 31 januari 1839 in Kontich op 63-jarige leeftijd.

 

SCHelle XII – 0544 GEZIN Wouters – Lauwers 1768 Schelle 

Wouters Petrus huwde op 7 januari 1768 in Schelle met Lauwers Elisabeth (getuigen bij het huwelijk waren Nauwelaers Gasparus en De Voeght Cornelius). Wouters Petrus werd gedoopt op 28 december 1712 in Schelle als zoon van Wouters Petrus en De Roeck Elisabeth. Lauwers Elisabeth overleed op 11 juni 1782 te Schelle.

 

SCHelle XII – 0557 GEZIN Verbeeck – Lauwers 1770 Schelle 

Verbeeck Petrus huwde op 6 mei 1770 in Schelle met Lauwers Johanna  (getuigen waren vader Lauwers Cornelius bij de ondertrouw, en broer Lauwers Franciscus bij de trouw, samen met Verbeeck Jacobus). Lauwers Johanna was geboren omstreeks 1750 in Schelle als dochter van Lauwers Cornelius  en Berckelaers Judoca [ZIE AArt XII - 0436]. Verbeeck Petrus overleed op 16 januari 1775 te Aartselaar en Lauwers Johanna hertrouwde er op 21 februari 1775 met Magnus Michaelis [ZIE AArt XIII - 0583].

·         Verbeeck Anna Catharina werd gedoopt op 14 maart 1771 in Aartselaar.

·         Verbeeck Johannes Leonardus werd gedoopt op 17 oktober 1773 te Aartselaar.

 

SCHelle XII – 0607 GEZIN Lauwers – Van Linden 1779  Schelle 

Lauwers Petrus  huwde op 3 november 1779 te Schelle met Van Linden Anna Maria. Lauwers Petrus werd geboren op 11 april 1751 te Schelle als zoon van Lauwers Adrianus  en Verbist Anna Maria [ZIE SCHelle XI – 0437]. Hij was dienstknecht, dagloner en arbeider en overleed op 3 januari 1832 in Schelle, 90 jaar oud. Van Linden Anna Maria werd gedoopt op 19 januari 1749 in Aartselaar als dochter van Van Linden Christianus en Van Camp Maria. Zij overleed op 24 april 1831 te Schelle, 82 jaar oud.

·         Lauwers Petronella  werd geboren op 28 januari 1781 in Schelle [ZIE SCHelle XIV – 0734].

·         Lauwers Elisabeth Petronella  werd geboren op 26 oktober 1783 [ZIE SCHelle XIV – 0785]

·         Lauwers Anna Catharina  werd geboren op 21 maart 1786 in Schelle [ZIE SCHelle XIV – 0773].

·         Lauwers Petrus Franciscus  werd geboren op 23 juni 1790 te Schelle.

·         Lauwers Anna Catharina  werd geboren op 23 juni 1790 in Schelle.

 

SCHelle XIII – 0645 GEZIN Lauwers – Eeckelaerts 1786 Schelle

Lauwers Egidius  huwde er op 28 november 1786 met Eeckelaerts Petronella => ook Eeckelaers, Eeckelaert (getuigen waren vaders Eeckelaert Petrus en Lauwers Petrus). Lauwers Egidius werd geboren op 30 november 1763 in Schelle als zoon van Lauwers Petrus  en Van Bulck Maria Theresia [ZIE BOOm XII – 0537]. Hij was pachter landbouwer en overleed op 31 augustus 1828 in Schelle op 64-jarige leeftijd. Eeckelaers Petronella werd geboren op 17 februari 1755 in Schelle als dochter van Eeckelaert Petrus en De Vos Maria. Zij overleed op 30 september  1841 in Schelle, 86 jaar oud. Hij overleed er in zijn woning op 31 augustus 1828, 64 jaar oud.

·         Lauwers Maria Theresia  werd geboren op 10 november 1787 in Schelle (doopgetuigen grootvader Eeckelaert Petrus en grootmoeder Van Bulck Maria Theresia) [ZIE SCHelle XIV – 0807].

·         Lauwers Johanna Maria  werd gedoopt op 21 juni 1790 in Schelle (doopgetuigen Eeckelaert Johannes Franciscus uit Antwerpen, Lauwers Johanna Maria) [ZIE SCHelle XIV – 0887].

·         Lauwers Nn. werd levenloos geboren op 24 januari 1792 in Schelle (vrouwelijk).

·         Lauwers Anna Christina  werd gedoopt op 24 maart 1794 in Schelle (doopgetuigen Lauwers Petrus en Eeckelaert Anna Christina van Boom). Zij overleed er op 7 januari 1797, 2 jaar oud.

·         Lauwers Isabella Christina  werd gedoopt op 17 juli 1797 in Schelle (doopgetuigen Eeckelaert Cornelius en Van Bulck Isabella Carolina van Boom) [ZIE SCHelle XIV – 0996].

 

SCHelle XII – 0662 GEZIN Lauwers – Van De Vijver 1790 Schelle

Lauwers Franciscus Johannes  huwde op 19 januari 1790 in Schelle met Van De Vijver Anna Catharina. Lauwers Franciscus Johannes werd gedoopt op 1 augustus 1753 in Schelle als zoon van Lauwers Adrianus  en Verbist Anna Maria [ZIE SCHelle XI – 0437]. Hij was bierverkoper.

 

SCHelle XII – 0668 GEZIN Lauwers – Kennis 1791 Schelle

Lauwers Johannes Baptista  huwde op 4 juli 1791 in Schelle met Kennis Maria Catharina (getuigen Lauwers Franciscus van Niel en De Neef Cornelius van Schelle). Kennis Maria Catharina werd gedoopt op 11 juni 1759 in Boom als dochter van Kennis Cornelius en Steenackers Johanna Maria. Zij was arbeidster en landbouwster in Schelle, hertrouwde op 13 december 1801 in Schelle met Dijckmans Petrus Franciscus, en overleed op 4 mei 1835 in Schelle op 75-jarige leeftijd. Lauwers Johannes Baptista werd geboren op 28 juli 1748 in Schelle als zoon van Lauwers Adrianus  en Anna Maria Verbist (gehuwd op 3 augustus 1745 in Kontich). Hij was een kleinzoon van Lauwens Petrus en Ruys Catharina [ZIE ANT X – 0288] . Hij was landbouwer en overleed op 15 april 1801 in Schelle op 50-jarige leeftijd kort na de geboorte van zijn zoon Petrus Franciscus. Hij was landbouwer in het gehucht Muyen in Schelle.

·         Lauwers Johanna Maria werd geboren omstreeks 1792 in Schelle. Zij huwde Sandersen Jacobus (geboren in 1764 in Kettingskov, Denemarken) en overleed op 17 februari 1813 in Schelle op 21-jarige leeftijd.

o   Uit deze relatie werd Sandersen Maria Catharina geboren op 20 juni 1812 in Schelle.

·         Lauwers Johanna Catharina  werd geboren op 26 april 1793 in Schelle (doopgetuigen waren Lauwers Franciscus en Kennis Johanna Catharina, inwoners van Niel). Zij overleed er ongehuwd op 17 februari 1813, 19 jaar oud.

·         Lauwers Anna Carolina  werd gedoopt op 29 juli 1797 in Schelle (doopgetuigen Lauwers Johannes Cornelius en Kennis Anna Carolina, inwoners van Niel) [ZIE SCHelle XIV – 0998].

·         Lauwers Petrus Franciscus  werd gedoopt op 16 december 1800 in Schelle (doopgetuigen Lauwers Petrus Franciscus uit Niel en Kennis Anna Catharina). Hij was dagloner en huwde op 24 september 1827 in Niel met Bal Johanna Catharina. Het gezin woonde in 1844 en in 1852 in Hemiksem, waar het huwelijk werd genoteerd op 1 oktober 1827 [ZIE HEM XIV 0962]. Het gezin verhuisde in 1846 naar Niel.

 

SCHelle XIII – 0680 GEZIN Buscop – Lauwers 1793 Schelle

Buscop Jacobus  huwde op 6 augustus 1793 in Schelle met Lauwers Johanna Maria => ook Buschop. Lauwers Johanna Maria werd gedoopt op 22 juni 1770 in Schelle als dochter van Lauwers Petrus  en Van Bulck Maria Theresia [ZIE BOOm XII – 0537]. Zij overleed op 28 maart 1808 in Ekeren, 37 jaar oud. Het gezin woonde op de Biest te Ekeren in 1796 in de Driehoekstraat 107. Buscop Jacobus werd geboren in 1758 in Wilrijk.

·         Buscop Johannes Franciscus werd geboren op 8 oktober 1794 te Ekeren. Hij overleed er op 1 maart 1796, 16 maanden oud.

·         Buscop Johanna Maria werd geboren op 5 maart 1796 te Ekeren.

 

SCHelle XIII – 0709 GEZIN Lauwers – Van Ackeleyen 1799 Schelle

Lauwers Michaelis  huwde op 26 april 1799 in Schelle met Van Ackeleyen Anna Paulina. Lauwers Michaelis werd geboren op 3 juni 1772 in Schelle als zoon van Lauwers Petrus en Van Bulck Maria Theresia [ZIE BOOm XII – 0537]. Hij was dagloner, landbouwer en brigand tijdens de Boerenkrijg, waardoor het koppel pas op late datum officieel huwde8, en hij overleed op 8 mei 1832 in Schelle op 59-jarige leeftijd. Van Ackeleyen Anna Paulina werd gedoopt op 7 juni 1777 in Boom als dochter van Van Akeleyen Jacobus en Mampaey Petronella. Zij overleed op 25 september 1836 in Schelle op 59-jarige leeftijd. Zij waren landbouwers in Schelle.

·         Lauwers Petronella  werd geboren op 14 april 1798 in Boom [ZIE SCHelle XIV – 0949].

·         Lauwers Anna Maria  werd geboren op 24 juni 1800 in Schelle [ZIE SCHelle XV – 1136].

·         Lauwers Egidius  werd geboren op 9 november 1801 in Schelle [ZIE SCHelle XV – 1137].

·         Lauwers Nn. werd levenloos geboren op 29 juli 1803 in Schelle (vrouwelijk).

·         Lauwers Nn. werd levenloos geboren op 16 oktober 1804 in Schelle (vrouwelijk).

·         Lauwers Maria Theresia  werd geboren op 10 oktober 1805 in Schelle [ZIE SCHelle XIV – 1000].

·         Lauwers Maria Elisabeth  werd geboren op 4 december 1807 in Schelle. Zij huwde op 13 februari 1839 in Edegem met Bucaille Adolphus Franciscus (geboren op 4 november 1805 in Fresnay-le-Vicomte, Frankrijk, als zoon van Bucaille Petrus Dominicus en Chatelain Maria). Zij overleed op 11 augustus 1881 in Nogent-sur-Marne, Frankrijk, op 73-jarige leeftijd.

·         Lauwers Johannes Franciscus  werd geboren op 26 november 1809 in Schelle. Hij overleed er jong op 22 april 1811.

·         Lauwers Petrus Jacobus  werd geboren op 13 februari 1811 in Schelle. Hij overleed er jong op 19 april 1811.

·         Lauwers Petrus Franciscus  werd geboren op 19 april 1812 in Schelle.

·         Lauwers Jacobus  werd geboren op 30 december 1815 in Schelle. Hij was dagloner en overleed op 29 augustus 1833 in Hemiksem.

·         Lauwers Johanna Catharina  werd geboren op 24 juni 1819 in Schelle [ZIE SCHelle XV – 1345].

 

SCHelle XIV – 0734 GEZIN Slootmans – Lauwers 1803 Schelle

Slootmans Franciscus Josephus huwde op 21 mei 1803 in Schelle met Lauwers Petronella . Lauwers Petronella werd geboren op 28 januari 1781 in Schelle als dochter van Lauwers Petrus  en Van Linden Anna Maria [ZIE SCHelle XIII – 0607]. Zij was arbeidster en dagloonster en overleed op 12 september 1856 in Schelle, 75 jaar oud. Slootmans Franciscus Josephus werd geboren op 27 maart 1767 in Wilrijk als zoon van Slootmans Petrus en Van Beirendonck Anna Maria. Hij was dagloner, landbouwer, arbeider en overleed op 8 augustus 1845 in Schelle op 78-jarige leeftijd.

·         Slootmans Anna Maria Petronella werd geboren op 30 mei 1803 in Schelle. Zij was naaister en winkelierster en huwde op 10 augustus 1842 in Schelle met Boey Johannes Cornelius (geboren op 1 september 1805 in Schelle als zoon van Boey Johannes Franciscus en Kennis Anna Maria, overleden op 25 februari 1856 in Aartselaar op 50-jarige leeftijd. Haar echtgenoot was Timmerman, landbouwer en winkelier. Zij overleed op 7 augustus 1844 in Schelle op 41-jarige leeftijd.

·         Slootmans Johanna Maria werd geboren op 8 februari 1805 in Schelle. Zij was dienstmeid en herbergierster en huwde op 24 februari 1838 in Aartselaar met De Weerdt Petrus Johannes (geboren op 21 maart 1808 in Aartselaar als zoon van De Weerdt Cornelius Franciscus en De Roeck Elisabeth, brouwersgast en herbergier, overleden op 6 maart 1885 in Aartselaar op 76-jarige leeftijd). Zij overleed op 25 maart 1880 in Aartselaar op 75-jarige leeftijd.

·         Slootmans Anna Catharina werd geboren op 9 augustus 1807 in Schelle. Zij was arbeidster en winkelierster en huwde op 25 juni 1834 in Schelle met Boey Johannes Cornelius (die in 1842 zou hertrouwen met haar oudere zus Anna Maria Petronella). Zij overleed op 14 april 1839 in Schelle op 31-jarige leeftijd). Haar eerst man was gelaagwerker. Zij hertrouwde op 4 januari 1869 in Hemiksem (2) met Laureyssen Johannes Franciscus (geboren op 25 januari 1820 in Hemiksem als zoon van Laureyssens Petrus en De Meyer Catharina). Haar tweede echtgenoot was boswachter.

·         Slootmans Elisabeth Petronella werd geboren op 2 januari 1810 in Schelle. Zij overleed er op 4 januari 1819 op 9-jarige leeftijd.

·         Slootmans Rosalia werd geboren op 2 maart 1812 in Schelle. Zij was arbeidster en tapster en huwde (1) op 16 april 1842 in Schelle met Bruynse Buynis (geboren op 4 augustus 1805 in Amersfoort, Nederland, als zoon van Bruynse Henricus en Gerits Anna, overleden op 4 januari 1868 in Hemiksem op 62-jarige leeftijd. H

·         Slootmans Johannes Bernardus werd geboren op 19 april 1814 in Schelle.

·         Slootmans Maria Sophia werd geboren op 30 oktober 1816 in Schelle. Zij was naaister en huwde op 19 juni 1857 in Schelle met Schuereweghen Johannes Ludovicus (geboren op 16 maart 1829 in Schelle als zoon van Schuereweghen Guilielmus en Schuereweghen Anna Catharina). Haar echtgenoot was veldwachter en overleed op 8 februari 1885 in Schelle op 55-jarige leeftijd. Een zoon, Leopold Schuerewegen was gemeentelijk onderwijzer in Schelle in 1881.

·         Slootmans Elisabeth Petronella werd geboren op 10 augustus 1819 in Schelle. Zij was naaister en huwde op 19 november 1845 in Schelle met Cui Carolus (geboren in februari 1817 in Antwerpen, herbergier en dagloner, gelaagwerker).

·         Slootmans Franciscus Carolus werd geboren op 16 oktober 1821 in Schelle. Hij was gelaagwerker en huwde met Wachter Johanna Catharina (geboren op 2 mei 1823 in Schelle als dochter van Wachters Egidius en Meeus Anna Maria, landbouwster, herbergierster). Hij overleed op 18 maart 1892 in Schelle op 70-jarige leeftijd.

·         Slootmans Johannes Josephus werd geboren op 27 januari 1827 in Schelle. Hij overleed er de dag nadien.

 

SCHelle XIV – 0785 GEZIN Van Loock – Lauwers 1806  Schelle

Van Loock Johannes Cornelius huwde op 17 februari 1806 in Schelle met Lauwers Elisabeth Petronella  . Lauwers Elisabeth Petronella werd geboren op 26 oktober 1783 te Schelle als dochter van Lauwers Peter  en Van Linden Anna Maria [ZIE SCHelle XIII – 0607]. Zij was arbeidster en landbouwster. Van Loock Johannes Cornelius werd geboren op 26 juli 1774 te Schelle als zoon van Van Loock Guilielmus en De Roeck Anna Maria. Hij was arbeider en landbouwer en overleed op 5 januari 1854 in Schelle, 79 jaar oud. Lauwers Elisabeth Petronella overleed op 3 september 1854 te Schelle, 70 jaar oud.

·         Van Loock Petrus Franciscus werd geboren op 26 november 1808 te Niel. Hij huwde op 20 augustus 1837 te Willebroek met De Boeck Johanna Carolina (geboren op 5 februari 1812 te Willebroek) en overleed op 11 november 1863 vermoedelijk te Merksem.

·         Van Loock Petronella werd geboren op 13 september 1811 in Schelle. Zij was landbouwster dagloonster.

·         Van Loock Franciscus Josephus werd geboren op 12 juli 1813 te Schelle.

·         Van Loock Maria Sophia werd geboren op 12 juli 1815 te Schelle. Zij overleed er jong op 10 maart 1829, 13 jaar oud.

·         Van Loock Petrus Johannes werd geboren op 13 september 1817 te Schelle. Hij was er herbergier, arbeider en hovenier en overleed er op 30 augustus 1895, 77 jaar oud.

·         Van Loock Johannes Carolus werd geboren op 20 september 1819 te Schelle. Hij was dienstknecht en tapper.

·         Van Loock Maria Catharina werd geboren op 31 maart 1822 in Schelle. Zij was naaister en huwde op 30 juni 1849 in Schelle met Van Reeth Petrus Johannes (geboren op 5 augustus 1818 te Niel als zoon van Van Reeth Petrus Franciscus en Coppens Anna Catharina, metser, overleden op 22 oktober 1853 te Niel op 35-jarige leeftijd.

·         Van Loock Carolus Ludovicus werd geboren op 18 oktober 1824 in Niel. Hij huwde op 21 juli 1849 in Aartselaar met Gosselin Rosalia en overleed op 28 juli 1900 te Schelle, 75 jaar oud. Gosselin Rosalia was dienstmeid, geboren op 1 mei 1807 te Aartselaar. Zij overleed op 14 juni 1858 te Niel, 51 jaar oud.

 

SCHelle XIV – 0772 GEZIN Lauwers – Claes 1807 Schelle

Lauwers Johannes Baptista  huwde op 14 juli 1807 in Schelle met Claes Maria Elisabeth. Lauwers Johannes Baptista werd gedoopt op 27 juli 1768 in Reet als zoon van Lauwers Jacobus  en De Roeck Magdalena [ZIE AArt XIII – 0536]. Hij was landbouwer en overleed op 17 november 1835 in Schelle op 67-jarige leeftijd. Claes Maria Elisabeth werd gedoopt op 16 maart 1771 in Reet als dochter van Claes Johannes Baptista en Van Hecke Elisabeth. Zij was eerder gehuwd op 6 december 1801 in Schelle met De Meyer Johannes Baptista en haar eerste echtgenoot was op 12 september 1806 in Schelle op 38-jarige leeftijd overleden10. Zij overleed op 20 januari 1840 in Schelle op 68-jarige leeftijd.

·         Lauwers Magdalena  werd geboren op 25 juli 1810 in Schelle [ZIE SCHelle XV – 1064].

·         Lauwers Johannes Cornelius  werd geboren op 26 februari 1814 in Schelle. Hij was herbergier en landbouwer en huwde op 6 april 1842 in Kontich met Vereycken Maria Francesca (geboren op 20 juli 1816 in Kontich als dochter van Vereycken Petrus Franciscus en Wyckmans Maria Theresia). Hij overleed op 17 november 1835 te Schelle, 67 jaar oud.

o   Lauwers Antonius Ludovicus  werd geboren op 10 november 1844 in Schelle. Hij overleed er op 11 augustus 1850 op 5-jarige leeftijd.

o   Lauwers Maria Theresia  werd geboren op 2 november 1846 in Schelle.

o   Lauwers Magdalena Josepha  werd geboren op 7 mei 1852 in Schelle [ZIE BOOm XVI – 1494].

o   Lauwers Maria Constantia  werd geboren op 23 januari 1858 in Schelle.

 

SCHelle XIV – 0773 GEZIN Rom – Lauwers 1807 Schelle 

Rom Egidius huwde op 2 september 1807 in Schelle met Lauwers Anna Catharina . Lauwers Anna Catharina werd geboren op 21 maart 1786 in Schelle als dochter van Lauwers Petrus  en Van Linden Anna Maria [ZIE SCHelle XIII – 0607]. Zij was dagloonster en arbeidster en overleed op 25 oktober 1864 in Schelle, 78 jaar oud. Rom Egidius werd geboren op 18 maart 1773 in Schelle als zoon van Rom Johannes Baptista en Leemans Maria Theresia. Hij was dagloner en arbeider en overleed op 1 februari 1855 in Schelle, 81 jaar oud.

·         Rom Johannes Baptista werd geboren op 26 december 1807 in Schelle. Hij huwde op 9 september 1840 in Vorselaar met Janssens Regina (geboren op 19 augustus 1815 in Vorselaar als dochter van Janssens Franciscus en De Vos Johanna).

·         Rom Maria Catharina werd geboren op 5 maart 1811 in Schelle. Zij overleed er jong op 14 april 1811.

·         Rom Petrus Franciscus werd geboren op 19 juni 1813 in Schelle. Hij was werkman en winkelier en huwde op 23 april 1850 in Hemiksem met Avonts Johanna Maria (geboren op 7 januari 1816 in Hemiksem als dochter van Avonts Franciscus en Van der Sande Anna Catharina, overleden op 20 april 1855 in Hemiksem op 39-jarige leeftijd) en hertrouwde op 4 juli 1855 in Hemiksem met Buschop Petronella (geboren op 28 februari 1814 in Hemiksem als dochter van Buschop Petrus en Vereycken Johanna Maria). Hij oveleed op 13 juni 1875 in Hemiksem op 61-jarige leeftijd.

·         Rom Johanna Maria werd geboren op 14 februari 1815 in Schelle. Zij kreeg ongehuwd enkele kinderen (Carolus in 1842, Dorothea in 1855) en overleed op 25 april 1901 in Schelle op 86-jarige leeftijd. Zij was arbeidster.

·         Rom Petronella Sophia werd geboren op 25 december 1816 in Schelle. Zij overleed er op 17 mei 1897, 80 jaar oud.

·         Rom Carolus werd geboren op 23 augustus 1818 in Schelle. Hij was dienstknecht en kardrijver en huwde op 1 april 1853 in Schelle met Gosselin Maria Sophia (geboren op 16 februari 1818 in Schelle als dochter van Gosselin Augustinus en Seeldraeyers Elisabeth, overleden op 11 januari 1868 in Hemiksem). Hij overleed op 30 mei 1886 in Schelle, 67 jaar oud.

·         Rom Maria Catharina werd geboren op 21 november 1820 in Schelle. Zij was dienstmeid en huwde op 14 mei 1860 in Aartselaar met Van Riet Franciscus Petrus (dienstbode en bouwvakker, geboren op 4 oktober 1822 in Puurs als zoon van Van Riet Adrianus en De Visscher Angelina. Zij overleed op 7 april 1903 in Schelle op 82-jarige leeftijd.

·         Rom Josephus werd geboren op 13 oktober 1822 in Schelle. Hij overleed er jong op 26 oktober 1822.

·         Rom Josephus werd geboren op 3 september 1823 in Schelle. Hij was landbouwknecht, landbouwer en tapper en huwde op 24 oktober 1862 in Hemiksem met Boeckmans Anna Maria (geboren op 21 juli 1828 in Hemiksme als dochter van Boeckmans Cornelius en De Laet Johanna). Hij overleed op 20 mei 1876 in Hemiksem op 52-jarige leeftijd.

·         Rom Petrus Johannes werd geboren op 18 november 1826 in Schelle. Hij was dienstknecht, gelaagwerker, werkman en landbouwer en huwde op 20 april 1857 in Schelle met Jacobs Anna Catharina (geboren op 22 februari 1826 in Ruisbroek (Puurs) als dochter van Jacobs Henricus en Aerts Anna Maria, overleden op 15 januari 1892 in Schelle op 65-jarige leeftijd). Hij overleed op 26 januari 1913 in Schelle op 86-jarige leeftijd.

·         Rom Ludovicus werd geboren op 8 maart 1831 in Schelle. Hij was werkman, gelaagwerker en huwde (1) op 25 mei 1864 in Schelle met Van Assche Maria Antonia (geboren op 21 april 1936 in Londerzeel als dochter van Van Assche Jacobus en Hermans Francesca, dienstmeid en werkster, overleden op 3 mei 1865 in Schelle). Hij hertrouwde (2) op 14 maart 1866 in Londerzeel met Van Eeckhout Maria Catharina (geboren op 18 februari 1836 in Londerzeel als dochter van Van Eeckhout Petrus en Buelens Anna Catharina, overleden op 30 november 1918 in Schelle). Hij overleed op 23 juni 1907 in Schelle op 76-jarige leeftijd.

 

SCHelle XIV – 0775 GEZIN Lauwers – Daems 1808 Schelle 

Lauwers Johannes Cornelius  huwde op 9 februari 1808 in Schelle met Daems Catharina Anna Maria (getuigen waren De Neef Cornelius, 58-jarige lederbewerker, Seeldrayers Johannes Theodorus, 54-jarige tisserant, Schoeters Cornelius, 38-jarige landbouwer, Lauwers Johannes Baptista, 40-jarige landbouwer uit Niel). Lauwers Johannes Cornelius werd geboren op 19 februari 1767 in Niel als zoon van Lauwers Franciscus  en Van Linden Anna Maria. Hij was zadelmaker en was eerder gehuwd in 1800 met Beeckmans Johanna Maria. Hij overleed op 3 februari 1843 in Hemiksem op 75-jarige leeftijd. Daems Catharina Anna Maria werd geboren in 1763 in Schelle als dochter van Daems Johannes Franciscus en De Roeck Johanna. Zij was handwerkster.

 

SCHelle XIV – 0807 GEZIN Verstrepen – Lauwers 1810 Schelle 

Verstrepen Petrus Franciscus huwde op 9 mei 1810 in Schelle met Lauwers Maria Theresia . Lauwers Maria Theresia werd geboren op 10 november 1787 in Schelle als dochter van Lauwers Egidius  en Eeckelaert Petronella [ZIE SCHelle XIII – 0645]. Zij was landbouwster en overleed op 23 juni 1870 in Hemiksem op 82-jarige leeftijd. Verstrepen Petrus Franciscus werd geboren op 4 mei 1780 in Niel als zoon van Verstrepen Franciscus en Van Cauwenbergh Johanna Catharina. Hij was landbouwer en overleed op 17 november 1835 in Niel op 55-jarige leeftijd.

·         Verstrepen Franciscus Josephus werd geboren op 1 maart 1811 in Niel. Hij was landbouwer en huwde op 4 februari 1835 in Boom met Van Bulck Anna Coleta (geboren op 26 juni 1809 in Boom als dochter van Van Bulck Egidius en Verstrepen Anna Maria). Hij rentenierde en overleed op 28 maart 1874 in Niel op 63-jarige leeftijd.

·         Verstrepen Johanna Catharina werd geboren op 5 augustus 1813 in Niel. Zij huwde er op 17 januari 1844 met Verbeeck Johannes Baptista (steenbakkersgast, geboren op 17 februari 1820 in Niel als dochter van Verbeeck Petrus Johannes en Struyf Johanna Maria, overleden op 13 januari 1894 in Niel op 73-jarige leeftijd). Zij overleed op 4 december 1885 in Niel.

·         Verstrepen Johanna Maria werd geboren op 25 februari 1816 in Niel. Zij was landbouwster en huwde op 28 december 1850 in Niel met De Backer Felicianus (geneesheer, geboren op 11 oktober 1812 in Willebroek als zoon van De Backer Guilielmus en Van der Linden Maria Anna, overleden op 30 november 1872 in Humbeek). Zij overleed op 23 december 1866 in Humbeek (Grimbergen) op 50-jarige leeftijd. De Backer Felicianus was eerder gehuwd (1) met Verstrepen Maria Theresia Monica (geboren op 25 november 1836 in Boom als dochter van Verstrepen Franciscus Josephus en Van Bulck Anna Coleta), (2) met Bolsens Brigitta (geboren op 3 september 1809 in Kruibeke als dochter van Bolsens Bernardus en Rooman Isabella Theresia, overleden op 23 januari 1847 in Humbeek op 37-jarige leeftijd), op 25 augustus 1847 in Humbeek (3) met Moyson Johanna Catharina (geboren op 16 augustus 1817 in Grimbergen als dochter van Moyson Antonius en Van den Broeck Anna Catharina, overleden op 22 februari 1850 in Humbeek op 32-jarige leeftijd).

·         Verstrepen Josephus werd geboren op 7 februari 1819 in Niel. Hij was landbouwer en huwde op 12 augustus 1848 in Niel met Vervliet Francesca Victoria (geboren op 16 maart 1826 in Niel als dochter van Vervliet Petrus Jacobus en Somers Maria Rosalia, overleden op 16 januari 1849 in Niel op 22-jarige leeftijd, vijf maanden na het huwelijk).

·         Verstrepen Cornelius werd geboren op 7 september 1821 te Niel. Hij huwde op 14 augustus 1850 te Antwerpen met Janssens Maria Catharina (herbergierster, geboren op 15 februari 1828 te Turnhout als dochter van Janssens Johannes Franciscus, kramer, en De Koninck Johanna, ouders woonachtig te Eindhoven, NL.) Hij was landbouwer. Getuige bij het huwelijk was Verstrepen Josephus, 31 jaar, landbouwer, broer van de bruidegom die zelf het jaar er voor weduwnaar was geworden.

·         Verstrepen Johannes Franciscus werd geboren op 1 juni 1824 in Niel. Hij was landbouwer en huwde op 28 augustus 1852 in Niel met Gosselin Rosalia (geboren op 13 november 1830 in Niel als dochter van Cosselin Andreas en Thys Anna Catharina, overleden op 9 juni 1903 in Niel op 72-jarige leeftijd). Hij overleed op 22 oktober 1909 in Niel op 85-jarige leeftijd.

·         Verstrepen Augustinus werd geboren op 8 juli 1827 in Niel. Hij huwde er op 19 oktober 1850 met Van Hoofstat Maria Rosalia (geboren op 5 juni 1831 in Niel als zoon van Van Hoofstat Johannes Franciscus en Serrien Maria Elisabeth, overleden op 18 augustus 1868 in Niel op 37-jarige leeftijd). Hij overleed op 18 november 1906 in Niel op 79-jarige leeftijd.

·         Verstrepen Johanna Christina werd geboren op 30 april 1830 in Niel. Zij was landbouwster en huwde op 5 juni 1852 in Niel met Adriaenssens Johannes Franciscus (scheepsmaker, geboren op 8 februari 1820 in Boom als zoon van Adriaenssens Philippus en Spillemaeckers Henrica). Zij overleed op 27 september 1915 in Hemiksem op 85-jarige leeftijd.

 

SCHelle XIII – 0808 GEZIN Lauwers – De Pooter 1810 Schelle 

Lauwers Philippus  huwde op 23 juni 1810 in Schelle met De Pooter Anna Maria. Lauwers Philippus werd gedoopt op 7 juli 1768 in Schelle als zoon van Lauwers Petrus  en Van Bulck Maria Theresia [ZIE BOOm XII – 0537]. Hij overleed op 19 januari 1831 in Boom op 62-jarige leeftijd.

 

SCHelle XIV – 0810 GEZIN Lauwers – Kennis 1811 Schelle 

Lauwers Antonius Josephus  huwde op 6 oktober 1811 in Schelle met Kennis Anna Maria. Lauwers Antonius Josephus werd gedoopt op 14 juli 1770 in Dongelberg (Geldenaken, Waals-Brabant). Hij was meester timmerman. Kennis Anna Maria werd gedoopt op 29 maart 1779 in Niel als dochter van Kennis Cornelius en Van Hoof Catharina. Zij overleed op 6 oktober 1840 in Niel, 61 jaar oud. Zij was eerder gehuwd met Boeye Johannes Franciscus (gedoopt op 17 oktober 1774 in Schelle als zoon van Boeye Franciscus en Seghers Maria, overleden op 20 november 1810 in Schelle op 36-jarige leeftijd, eveneens meester timmerman).

 

SCHelle XIV – 0887 GEZIN De Weerdt – Lauwers 1817 Schelle

De Weerdt Cornelius huwde op 21 januari 1817 in Schelle met Lauwers Johanna Maria . Lauwers Johanna Maria werd geboren op 21 juni 1790 in Schelle als dochter van Lauwers Egidius  en Eeckelaert Petronella [ZIE SCHelle XIII – 0645]. Zij was dagloonster en landbouwster en overleed op 29 november 1864 in Schelle op 74-jarige leeftijd. De Weerdt Cornelius werd geboren op 7 juli 1770 in Schelle als zoon van De Weerdt Guilielmus en Desaegher Catharina. Hij was landbouwer en overleed op 28 september 1854 in Schelle op 84-jarige leeftijd.

·         De Weerdt Johannes Baptista werd geboren op 6 april 1818 in Schelle. Hij was landbouwer en huwde op 26 januari 1861 in Niel met Govaerts Maria Rosalia (geboren op 10 mei 1819 in Niel als dochter van Govaerts Carolus Josephus en Van den Wyngaert Maria Catharina). Hij overleed op 22 juli 1876 in Niel op 58-jarige leeftijd.

·         De Weerdt Egidius werd geboren op 25 november 1820 in Schelle. Hij was landbouwer en huwde op 15 april 1863 in Schelle met Vermeiren Maria Theresia (geboren op 20 juli 1820 in Schelle als dochter van Vermeiren Jacobus Adrianus en Van der Auwera Anna Maria, overleden op 11 juni 1899 in Schelle op 78-jarige leeftijd). Hij rentenierde tot aan zijn overlijden op 12 juli 1896 in Schelle, op 75-jarige leeftijd.

·         De Weerdt Maria Theresia werd geboren op 1 februari 1823 in Schelle. Zij overleed er op 8 mei 1889 op 66-jarige leeftijd.

·         De Weerdt Isabella Christina werd geboren op 12 oktober 1825 in Schelle. Zij overleed er op 12 maart 1836, 10 jaar oud.

·         De Weerdt Johanna Catharina werd geboren werd geboren op 9 mei 1828 in Schelle. Zij huwde op 27 februari 1867 in Schelle met De Roeck Josephus (geboren op 16 november 1821 in Schelle als zoon van De Roeck Petrus Franciscus en Van der Auwera Anna Maria, overleden op 30 juni 1908 in Schelle op 86-jarige leeftijd). Zij overleed op 19 december 1896 in Schelle, 68 jaar oud. Zij waren landbouwers.

·         De Weerdt Anna Maria werd geboren op 9 mei 1828 in Schelle. Zij overleed er op 8 mei 1876 op 47-jarige leeftijd.

·         De Weerdt Bernardus werd geboren op 20 augustus 1831 in Schelle. Hij huwde er op 18 april 1866 met Smits Rosalia Cecilia (geboren op 31 oktober 1834 in Schelle als dochter van Smits Johannes Franciscus en De Ridder Anna Catharina, overleden op 24 februari 1905 in Schelle op 70-jarige leeftijd). Hij overleed op 23 april 1907 in Schelle op 75-jarige leeftijd. Zij waren landbouwers.

 

SCHelle XIV – 0948 GEZIN Lauwers – Akeleyen 1824 Schelle

Lauwers Michaelis  huwde op 10 november 1824 in Schelle met Van Akeleyen Johanna Paulina => ook Van Ackeleyen, Van Akoleyen. Lauwers Michaelis werd geboren op 3 juni 1772 in Schelle als zoon van Lauwers Petrus  en Van Bulck Maria Theresia [ZIE BOOm XII – 0537].

·         Lauwers Johannes Cornelius werd geboren op 17 juni 1822 te Schelle [ZIE ANT XV – 1224].

 

SCHelle XIV – 0949 GEZIN Segers – Lauwers 1824 Schelle

Segers Johannes Cornelius huwde op 17 november 1824 in Schelle met Lauwers Petronella . Lauwers Petronella werd geboren op 14 april 1798 in Boom als dochter van Lauwers Michaelis  en Van Ackeleyen Anna Paulina [ZIE SCHelle XIII – 0709]. Zij was dienstmeid en landbouwster, hertrouwde op 11 augustus 1837 in Schelle met Schuereweghen Petrus Johannes [ZIE SCHelle XIV – 1063]. Segers Johannes Cornelius werd geboren op 21 juni 1799 in Schelle als zoon van Segers Jacobus en Naulaers Lucia. Hij was landbouwer en overleed op 30 juli 1836 in Schelle op 37-jarige leeftijd.

·         Segers Michaelis werd geboren op 28 augustus 1825 in Schelle.

·         Segers Johanna Paulina werd geboren op 24 juni 1827 in Schelle. Zij huwde op 2 mei 1850 in Wilrijk met Flebus Franciscus (geboren op 13 maart 1815 in Wilrijk als zoon van Flebus Jacobus en Bal Anna Catharina, tapper, overleden op 12 juli 1889 in Wilrijk). Zij overleed op 21 mei 1852 te Wilrijk op 24-jarige leeftijd.

·         Segers Egidius Ludovicus werd geboren op 28 augustus 1830 in Schelle. Hij huwde (1) op 9 november 1853 in Hemiksem met Reyniers Maria Josephina  (geboren op 11 augustus 1820 in Hingene als dochter van Reyniers Petrus Johannes en De Cuyper Marie Theresia, arbeidster, overleden op 14 juli 1854 in Schelle op 33-jarige leeftijd). Hij hertrouwde (2) op 13 augustus 1862 in Hoboken met Gommers Theresia (geboren op 8 april 1827 in Antwerpen).

·         Segers Nn. werd levenloos geboren op 10 oktober 1835 in Schelle (mannelijk).

 

SCHelle XIV – 0996 GEZIN Mertens – Lauwers 1828 Schelle

Mertens Bernardus huwde op 8 september 1828 in Schelle met Lauwers Isabelle Christina . Lauwers Isabella Christina werd geboren op 17 juli 1797 in Schelle als dochter van Lauwers Egidius  en Eeckelaert Petronella [ZIE SCHelle XIII – 0645]. Zij was landbouwster en overleed op 13 augustus 1835 in Schelle op 38-jarige leeftijd. Mertens Bernardus werd geboren op 13 januari 1798 in Schelle als zoon van Mertens Petrus Johannes en Vereycken Anna Catharina. Hij overleed op 7 april 1839 in Schelle, 41 jaar oud.

 

SCHelle XIV – 0998 GEZIN Moens – Lauwers 1829 Schelle

Moens Johannes Petrus huwde op 4 november 1829 in Schelle met Lauwers Anna Carolina . Lauwers Anna Carolina werd gedoopt op 29 juli 1797 in Schelle als dochter van Lauwers Johannes Baptista  en Kennis Maria Catharina [ZIE SCHelle XII – 0668]. Moens Johannes Petrus werd geboren op 9 november 1805, erkend bij het huwelijk, als zoon van Moens Cornelius en Veinkeleir Maria Theresia. Hij was arbeider, gelaagwerker, wever.  Zij was landbouwster en overleed op 7 februari 1867 in Schelle op 69-jarige leeftijd. Alle kinderen zijn jong overleden.

·         Moens Nn. werd levenloos geboren op 1 augustus 1830 in Schelle (mannelijk).

·         Moens Johanna Maria werd geboren op 10 augustus 1832 in Schelle. Zij overleed er op 13 september 1839, 7 jaar oud.

·         Moens Maria Theresia werd geboren op 27 september 1835 in Niel. Zij overleed op 27 oktober 1838 in Schelle, 3 jaar oud.

·         Moens Jacobus Franciscus werd geboren op 29 december 1837 in Schelle. Hij overleed er op 10 juni 1840, 2 jaar oud.

·         Moens Catharina Philomena werd geboren op 25 april 1841 in Schelle. Zij overleed er op 1 juni 1844, 3 jaar oud.

 

SCHelle XIV – 1000 GEZIN Van Perre – Lauwers 1830 SchelleI

Van Perre Petrus Dominicus huwde op 4 november 1830 in Schelle met Lauwers Maria Theresia . Lauwers Maria Theresia werd geboren op 10 oktober 1805 in Schelle als dochter van Lauwers Michaelis  en Van Ackeleyen Anna Paulina [ZIE SCHelle XIII – 0709]. Zij was dienstmeid en arbeidster en overleed op 29 mei 1880 te Mariekerke (Bornem) op 74-jarige leeftijd. Van Perre Petrus Dominicus werd geboren op 28 november 1808 in Mariekerke (Bornem) als zoon van Van Perre Johannes en Bay Maria Francesca. Hij was dienstbode en scheepstimmerman en overleed op 7 augustus 1859 in Mariekerke op 50-jarige leeftijd.

·         Van Perre Johanna Catharina werd geboren op 20 mei 1832 in Mariekerke. Zij was dienstmeid en huwde op 9 mei 1857 in Niel met Lauwers Johannes Franciscus.

·         Van Perre Maria Josepha werd geboren op 28 oktober 1834 in Mariekerke. Zij was dienstmeid en huwde op 4 april 1861 in Schelle met Huysmans Petrus (geboren op 28 september 1833 in Hemiksem als zoon van Huysmans Johannes Franciscus en Costermans Anna Maria, gelaagwerker en herbergier).

·         Van Perre Maria Christina werd geboren op 5 oktober 1838 in Mariekerke. Zij was dagloonster en huwde op 20 oktober 1866 in Niel met De Backer Andreas (geboren op 23 augustus 1835 in Niel, steenbakkersgast, zoon van De Backer Andreas en Van Loock Elisabeth Petronella, overleden op 17 juli 1888 in Niel op 52-jarige leeftijd). Zij overleed op 13 december 1895 in Niel op 57-jarige leeftijd.

·         Van Perre Johanna Paulina werd geboren op 13 mei 1845 in Mariekerke. Zij was landbouwster en boterkoopster en  huwde op 7 februari 1873 in Mariekerke met De Decker Amandus (geboren op 8 oktober 1841 in Puurs-Sint-Amands als zoon van De Decker Carolus Ludovicus en Van Achter Monica, overleden op 29 januari 1901 in Sint-Amands op 59-jarige leeftijd). Zij overleed op 17 maart 1926, 80 jaar oud.

 

SCHelle XIV – 1041 GEZIN Schuerewegen – Lauwers 1834 Schelle

Schuerewegen Franciscus huwde op 30 september 1834 in Schelle met Lauwers Anna Catharina  > ook Schuereweghen, Schuereweg, Scheurwegen, Scheureweghen. Lauwers Anna Catharina werd geboren op 2 juli 1805 in Niel als dochter van Lauwers Johannes Cornelius  en Beeckmans Johanna Maria [ZIE Gezinnen Niel]. Zij was landbouwster en overleed op 21 augustus 1887 in Schelle, 82 jaar oud. Schuerwegen Franciscus werd geboren op 10 oktober 1805 in Schelle als zoon van Schuerewegen Petrus Johannes en De Groot Elisabeth. Hij was arbeider en landbouwer en overleed op 31 juli 1879 in Schelle op 73-jarige leeftijd.

·         Schuerewegen Johannes Franciscus werd geboren op 29 augustus 1835 in Schelle. Hij overleed er jong op 16 april 1839, 3 jaar oud.

·         Schuerewegen Maria Elisabeth werd geboren op 8 september 1936 in Schelle. Zij overleed enkele maanden na de geboorte op 1 januari 1837 te Schelle.

·         Schuerewegen Anna Maria werd geboren op 17 december 1837 in Schelle. Zij overleed er op 6 september 1846 op 8-jarige leeftijd.

·         Schuerewegen Johanna Barbara werd geboren op 4 augustus 1841 te Schelle. Zij was dienstmeid en baker en huwde op 26 juli 1870 in Schelle met De Schouwer Eduardus (steenbakkerswerkman, schipper en arbeider, geboren op 1 januari 1839 in Hemiksem als zoon van De Schouwer Henricus Josephus en De Roeck Johanna Maria, overleden op 24 juni 1892 in Schelle op 53-jarige leeftijd).

·         Schuerewegen Johannes Baptista werd geboren op 6 mei 1844 in Schelle. Hij was gelaagwerker en overleed ongehuwd op 13 januari 1863 in Schelle, 18 jaar oud.

·         Schuerewegen Maria Elisabeth werd geboren op 18 maart 1847 in Schelle. Zij was werkster en huwde op 3 oktober 1876 in Schelle met Polfliet Carolus Ludovicus (geboren op 8 oktober 1846 in Hingene Nattenhaasdonk als zoon van Polfliet Josephus Andreas en Raps Maria Helena, dagloner en dienstknecht, overleden op 1 mei 1883 in Niel op 36-jarige leeftijd). Zij overleed op 13 april 1882 in Niel, 35 jaar oud.

 

SCHelle XIV – 1063 GEZIN Schuerewegen – Lauwers 1837 Schelle

Schuerewegen Petrus Johannes huwde op 11 augustus 1837 in Schelle met Lauwers Petronella . Lauwers Petronella werd geboren op 14 april 1798 in Boom als dochter van Lauwers Michaelis  en Van Ackeleyen Anna Paulina [ZIE SCHelle XIII – 0709]. Zij was dienstmeid en landbouwster, en was eerder gehuwd op 17 november 1824 in Schelle met Segers Johannes Cornelius [ZIE SCHelle XIV – 0949]. Zij overleed op 5 maart 1843 in Schelle op 44-jarige leeftijd. Zij was weduwe geworden van haar eerste echtgenoot op 30 juli 1836. Schuerewegen Petrus Johannes werd geboren op 9 oktober 1799 in Schelle als zoon van Schuerewegen Petrus Johannes en De Groot Elisabeth.

 

SCHelle XV – 1064 GEZIN Van Campenhout – Lauwers 1838 Schelle

Van Campenhout Antonius huwde op 7 januari 1838 in Schelle met Lauwers Magdalena . Lauwers Magdalena werd geboren op 25 juli 1810 in Schelle als dochter van Lauwers Johannes Baptista   en Claes Maria Elisabeth [ZIE SCHelle XIV – 0772]. Zij was landbouwster. Van Campenhout Antonius werd geboren op 21 augustus 1810 in Boom als zoon van Van Campenhout Cornelius en Bal Anna Cornelia. Hij was aardewerker.

 

SCHelle XIV – 1136 GEZIN De Weerdt – Lauwers 1842 Schelle

De Weerdt Philippus Jacobus huwde op 1 juni 1842 in Schelle met Lauwers Anna Maria . Lauwers Anna Maria werd geboren op 24 juni 1800 in Schelle als dochter van Lauwers Michaelis  en Van Ackeleyen Anna Paulina [ZIE SCHelle XIII – 0709]. Zij overleed op 27 augustus 1848 in Schelle op 48-jarige leeftijd. De Weerdt Philippus Jacobus werd geboren op 27 september 1811 in Reet als zoon van De Weerdt Johannes Baptista en Theunis Anna Maria Elisabeth. Hij overleed op 4 juli 1892 in Schelle op 80-jarige leeftijd. Zij waren landbouwers.

 

SCHelle XV – 1137 GEZIN Lauwers – Van Reeth 1842 Schelle

Lauwers Egidius  huwde op 13 juni 1842 in Niel met Van Reeth Maria Catharina. Lauwers Egidius werd geboren op 10 november  1801 in Schelle als zoon van Lauwers Michaelis  en Van Akeleyen Johanna Paulina [ZIE SCHelle XIII – 0709]. Hij was landbouwer en overleed op 11 maart 1857 in Schelle op 55-jarige leeftijd. Van Reeth Maria Catharina werd geboren op 8 januari 1812 in Niel als dochter van Van Reeth Petrus Franciscus en Coppens Anna Catharina. Zij hertrouwde op 10 februari 1858 in Schelle met Lauwers Franciscus Constantinus [ZIE SCHelle XV – 1344].

·         Lauwers Maria Sophia  werd geboren op 21 juni 1843 in Schelle [ZIE SCHelle XVI – 1488].

·         Lauwers Johanna Regina  werd geboren op 2 september 1844 in Schelle  [ZIE SCHelle XVI – 1489].

·         Lauwers Maria Constantia  werd geboren op 22 oktober 1846 in Schelle. Zij overleed er op 7-jarige leeftijd op 26 mei 1854.

·         Lauwers Rosalia  werd geboren op 27 juni 1849 in Schelle [ZIE SCHelle XVI – 1516].

·         Lauwers Carolus Ludovicus  werd geboren op 21 oktober 1853 in Schelle [ZIE HEM XVI 1522].

 

SCHelle XV – 1344 GEZIN Lauwers – Van Reeth 1858 Schelle

Lauwers Franciscus Constantinus huwde op 10 februari 1858 in Schelle met Van Reeth Maria Catharina. Lauwers Franciscus Constantinus werd geboren op 17 februari 1822 in Liezele (Puurs) als zoon van Lauwers Johannes Gregorius en De Schutter Maria Anna. Van Reeth Maria Catharina werd geboren op 8 januari 1812 in Niel als dochter van Van Reeth Petrus Franciscus en Coppens Anna Catharina. Zij was eerder gehuwd op 13 juni 1842 in Schelle met Lauwers Egidius [ZIE SCHelle XV – 1137]. Er was geen directe verwantschap tussen de twee echtgenoten.

 

SCHelle XV – 1345 GEZIN De Belder – Lauwers 1858 Schelle

De Belder Johannes Baptista huwde op 28 april 1858 in Schelle met Lauwers Johanna Catharina . Lauwers Johanna Catharina werd geboren op 24 juni 1819 in Schelle als dochter van Lauwers Michaelis  en Van Ackeleyen Anna Paulina [ZIE SCHelle XIII – 0709]. Zij was dienstmeid en overleed op 24 juni 1904 in Schelle, 85 jaar oud. De Belder Johannes Baptista werd geboren op 8 december 1825 in Schelle als zoon van De Belder Petrus Johannes en Pillegro Maria Petronella. Hij was timmerman en overleed op 21 december 1882 in Schelle, 57 jaar oud.

·         De Belder Constantinus Josephus werd geboren op 28 december 1858 in Schelle. Hij was timmerman zoals zijn vader en overleed op 7 maart 1903 in Schelle.

·         De Belder Jacobus Stephanus werd geboren op 26 december 1860 in Schelle. Hij was bediende en overleed op 8 juni 1901 in Zelzate, 40 jaar oud.

·         De Belder Maria Sophia werd geboren op 2 januari 1865 in Schelle.

 

SCHelle XV – 1420 GEZIN Lauwers – Leemans 1862 Schelle

Lauwers Andreas  huwde op 2 juli 1862 te Schelle met Leemans Catharina. Lauwers Andreas werd geboren op 16 april 1805 in Kontich als zoon van Lauwers Petrus Johannes  en Van Vaeck Anna Maria. Zijn vader was geboren in Tisselt (Willebroek) en een tante (zus van de vader) was in 1826 te Kontich gehuwd met Van den Wijngaert Henricus. Hij was landbouwer. Leemans Catharina werd geboren op 13 augustus 1817 te Schelle als dochter van Leemans Johannes Franciscus en De Vooght Elisabeth. Zij was arbeidster.

 

SCHelle XVI – 1488 GEZIN De Winter – Lauwers 1872 Schelle

De Winter Cornelius Josephus huwde op 16 mei 1872 in Schelle met Lauwers Maria Sophia . Lauwers Maria Sophia werd geboren op 21 juni 1843 in Schelle als dochter van Lauwers Egidius  en Van Reeth Maria Catharina [ZIE SCHelle XV – 1137]. De Winter Cornelius Josephus werd geboren op 30 juni 1833 in Schelle als zoon van De Winter Johannes Cornelius en Vermariλn Anna Maria.

·         De Winter Johannes Alphonsus werd geboren op 28 april 1873 in Aartselaar.

·         De Winter Johannes Catharina werd geboren op 23 november 1874 in Aartselaar.

·         De Winter Johanna Regina werd geboren op 25 augustus 1877 in Aartselaar.

·         De Winter Carolus Ludovicus werd geboren op 19 februari 1880 in Aartselaar.

 

SCHelle XVI – 1489 GEZIN Van Put – Lauwers 1872 Schelle

Van Put Jacobus Franciscus huwde op 26 november 1872 in Schelle met Lauwers Johanna Regina  11. Lauwers Johanna Regina werd geboren op 2 september 1844 in Schelle als dochter van Lauwers Egidius  en Van Reeth Maria Catharina, landbouwers in Niel [ZIE SCHelle XV – 1137]. Zij was landbouwster en overleed op 21 september  1915 in Schelle op 71-jarige leeftijd. Van Put Jacobus Franciscus werd geboren op 19 april 1847 in Reet (Rumst) als zoon van Van Put Franciscus en Smets Anna Maria. Hij overleed op 32 oktober 1909 in Schelle.

·         Van Put Maria Mathildis werd geboren op 20 oktober 1873 in Reet (Rumst). Zij huwde op 10 januari 1912 in Schelle met Thys Johannes Ludovicus (slachter, geboren op 20 augustus 1869 in Schelle als zoon van Thys Cornelius Franciscus en Vervliet Johanna Catharina).

·         Van Put Constantinus werd geboren op 17 september 1875 in Reet (Rumst). Hij huwde op 5 februari 1910 in Hemiksem met De Leeuw Anna Maria (geboren op 30 juni 1884 in Hemiksem als dochter van De Leeuw Josephus en Van Put Maria Catharina, overleden op 5 maart 1943 in Schelle op 58-jarige leeftijd). Zij waren landbouwers. Hij overleed op 19 april 1964 in Schelle op 88-jarige leeftijd.

·         Van Put Sophia Maria werd geboren op 23 decmeber 1877 in Reet (Rumst).

·         Van Put Maria Johanna werd geboren op 28 augustus 1880 in Reet (Rumst).

·         Van Put Franciscus Alphonsus werd geboren op 16 oktober 1882 in Reet (Rumst). Hij was voerman, brouwersgast, maaldersgast, landbouwer, werkman en herbergier van het cafι « Het Kapellehuis » (tussen 1913 en 1955) en hij huwde op 9 mei 1906 in Schelle met Cools Stephania Ludovica (geboren op 16 oktober 1881 in Schelle als dochter van Cools Marcellus en De Schutter Francesca, overleden op 21 september 1955 in Schelle op 73-jarige leeftijd, fabriekwerkster). Hij overleed op 19 juli 1961 in Boom op 78-jarige leeftijd.

·         Van Put Maria Clementina werd geboren op 16 oktober 1884 in Reet (Rumst).

·         Van Put Melania Sophia werd geboren op 1 mei 1887 in Reet. Zij overleed er jong op 2 november 1890 op 3-jarige leeftijd.

 

SCHelle XVI – 1495 GEZIN Lauwers – Wachters 1880 Schelle

Lauwers Jacobus Isidorus huwde op 8 april 1880 in Schelle met Wachters Maria Jacoba (getuigen: Lauwers Petrus Johannes en Wachters Franciscus). Lauwers Jacobus Isidorus werd geboren op 8 maart 1854 in Hingene (Bornem) als zoon van Lauwers Johannes Franciscus en De Maeyer Maria Josepha. Hij was smid en hertrouwde op 13 december 1905 in Niel met Brits Maria Celestina en hij vestigde zich in de Dorpsstraat 6 te Niel. Hij overleed op 13 maart 1908 in Niel, 54 jaar oud. Wachters Maria Jacoba werd geboren op 15 augustus 1850 in Schelle als dochter van Wachters Petrus Josephus en Vergauwen Rosalia. Zij overleed op 1 maart 1905 op 54-jarige leeftijd te Niel.

·         Lauwers Ludovicus Alphonsus werd geboren op 28 maart 1886 in Niel [ZIE SCHelle XVII – 1849].

·         Lauwers Augustinus. Hij deed aangifte van het overlijden van zijn vader in 1908.

 

SCHelle XVI – 1516 GEZIN De Boeck - Lauwers 1885 Schelle

De Boeck Philippus Henricus huwde op 18 juli 1885 in Schelle met Lauwers Rosalia . Lauwers Rosalia werd geboren op 27 juni 1849 in Schelle als dochter van Lauwers Egidius  en Van Reeth Maria Catharina [ZIE SCHelle XV – 1137]. De Boeck Philippus Henricus werd geboren op 21 december 1851 te Hingene als zoon van De Boeck Petrus Josephus en Kestermont Angelina. Lauwers Rosalia overleed op 29 september 1930 te Niel op 81-jarige leeftijd.

·         De Boeck Josephus Alphonsus werd geboren op 19 juli 1880 in Schelle.

·         De Boeck Petrus Josephus werd geboren op 12 december 1885 in Schelle.

·         De Boeck Franciscus Constantinus werd geboren op 22 september 1887 in Schelle.

 

SCHelle XVI – 1518 GEZIN Lauwers – Vereycken 1887 Schelle

Lauwers Ludovicus huwde op 23 november 1887 in Schelle met Vereycken Johanna Catharina. Lauwers Ludovicus werd geboren op 14 mei 1853 in Ekeren als zoon van Lauwers Johannes Baptista en Somers Anna Catharina [ZIE  DEUrne XIV – 1180]. Hij werd vermeld als hovenier in 1853 en was eerder gehuwd omstreeks 1882 met Joris Maria Carolina. Dit gezin woonde in 1883 in de Sterlingerstraat 113 te Borgerhout en het gezin Lauwers-Vereycken woonde in de Vosstraat te Deurne in 1888. Vereycken Johanna Catharina werd geboren op 25 augustus 1859 in Schelle als dochter van Vereycken Petrus Johannes en Claes Maria Theresia.

·         Lauwers Maria Hortensia werd geboren op 30 augustus 1888 in Deurne.

·         Lauwers Franciscus Ludovicus werd geboren op 12 februari 1890 in Deurne.

·         Lauwers Ludovicus Arthurus werd geboren op 28 november 1891 in Aartselaar [ZIE AArt XVII - 2140].

·         Lauwers Nathalia Odilla werd geboren op 27 juni 1893 in Deurne.

·         Lauwers Eugenius Francesca werd geboren op 30 april 1895 in Deurne.

·         Lauwers Renerius Constantinus Maria werd geboren op 29 oktober 1896 in Deurne.

·         Lauwers Constantinus Isabella werd geboren op 15 augustus 1898 in Deurne.

 

SCHelle XVII – 1689 GEZIN Lauwers – Reyniers 1895 Schelle

Lauwers Petrus Johannes  huwde op 24 oktober 1895 in Schelle met Reyniers Anna Maria. Lauwers Petrus Johannes werd geboren op 21 januari 1866 in Niel als zoon van Lauwers Johannes Franciscus  en Van Perre Johanna Catharina. Hij was steenbakkersgast en workman. Reyniers Anna Maria werd geboren op 13 maart 1868 in Niel als dochter van Reyniers Petrus Josephus en Van Meulder Maria Antonia. Zij was dienstmeid bij het huwelijk en overleed op 2 november 1929 in Antwerpen, 61 jaar oud.

·         Lauwers Franciscus Rosalia  werd geboren op 7 september 1904 in Hemiksem [ZIE HEM XVIII 2191].

 

SCHelle XVII – 1844 GEZIN Lauwers – Schuerewegen 1906 Schelle

Lauwers Alphonsus Cornelius huwde op 27 januari 1906 in Schelle met Schuerewegen Anna Maria. Lauwers Alphonsus Cornelius werd geboren op 21 april 1882 in Borgerhout als zoon van Lauwers Johannes Baptista en Paul Maria Isabella. Hij was postbode. Schuerewegen Anna Maria werd geboren op 19 februari 1882 in Schelle als dochter van Schuerewegen Josephus en Seeldraeyers Catharina Cecilia. Zij was naaister.

 

SCHelle XVII – 1847 GEZIN Lauwers – Lauriks 1908 Schelle

Lauwers Eduardus Cornelius Johannes huwde op 25 april 1908 in Schelle met Lauriks Johanna Maria Celina12. Lauwers Eduardus Cornelius Johannes werd geboren op 12 december 1881 in Mortsel als zoon van Lauwers Johannes Baptista en Van de Velde Anna Catharina. Hij was bediende. Lauriks Johanna Maria Celina werd geboren op 25 november 1875 in Boom als dochter van Lauriks Johannes Baptista en De Pauw Johanna Maria.

 

SCHelle XVII – 1849 GEZIN Lauwers – Van Herbruggen 1910 Schelle

Lauwers Ludovicus Alphonsus huwde op 1 oktober1910 in Schelle met Van Herbruggen Maria Antonia. Lauwers Ludovicus Alphonsus werd geboren op 28 maart 1886 in Niel als zoon van Lauwers Jacobus Isidorus en Wachters Maria Jacoba [ZIE SCHelle XVI – 1495]. Hij was smid, net zoals zijn vader, en overleed op 11  oktober 1985 in Schelle, 99 jaar oud. Van Herbruggen Maria Antonia werd geboren op 27 juni 1882 in Schelle als dochter van Van Herbruggen Franciscus Henricus en Buyst Anna Sophia. Zij overleed op 13 juni 1969 in Schelle op 86-jarige leeftijd.

·         Lauwers Martha Johanna Maria werd geboren op 12 mei 1917 in Niel [ZIE SCHelle XIX – 2430].

·         Lauwers Henricus Franciscus Maria werd geboren op 11 augustus 1919 in Niel. Hij overleed ongehuwd op 4 september 1944 te Schelle op 25-jarige leeftijd. Naar verluid werd hij neergeschoten door terugtrekkende Duitse troepen op de hoek van de Provinciale steenweg en de Kapelstraat [zie ook foto begrafenis].

·         Lauwers Emilius Jacobus.

·         Lauwers Leopoldus Josephus.

 

SCHelle XVII – 2082 GEZIN Lauwers – Janssens 1913 Schelle

Lauwers Henricus Johannes  huwde op 5 juli 1913 in Schelle met Janssens Augusta Maria Ludovica. Lauwers Henricus Johannes werd geboren op 25 december 1891 in Hemiksem als zoon van Lauwers Carolus Ludovicus  en De Deckers Celestina Maria [ZIE HEM XVI 1522]. Hij was fabrieksarbeider en overleed op 16 juni 1953 in Willebroek op 61-jarige leeftijd. Janssens Augusta Maria Ludovica werd geboren op 13 juli 1890 in Schelle als dochter van Janssens Johannes Baptista en Schampaert Maria Christina. Zij overleed op 15 maart 1987 in Reet op 96-jarige leeftijd.

·         Lauwers Maria Celina  werd geboren op 29 november 1913 in Schelle. Zij huwde De Hondt Josephus.

·         Lauwers Maria Margaretha  werd geboren op 1 juni 1918 in Schelle.

 

SCHelle XVII – 2091 GEZIN Lauwers – Van den Bossche 1918 Schelle

Lauwers Josephus huwde op 9 maart 1918 in Schelle met Van den Bossche Cornelia Albertina. Lauwers Josephus werd geboren op 8 april 1891 in Willebroek als zoon van Lauwers Philippus Eduardus en De Bont Coleta (gehuwd te Tisselt in 1877). Hij was ketelmaker. Van den Bossche Cornelia Albertina werd geboren op 9 januari 1893 in Breendonk. Zij overleed op 17 oktober 1966 in Willebroek, 73 jaar oud.

·         Lauwers Renι Albert Maria werd geboren op 3 februari 1916 in Schelle. Hij huwde op 6 februari 1937 in Willebroek met Adriaens Elsa Johanna en overleed op 20 september 1993 in Lier, 77 jaar oud.

 

SCHelle XVIII – 2104 GEZIN Guns – Lauwers 1921 Schelle

Guns Constantinus huwde op 25 februari 1921 in Schelle met Lauwers Bertha Theresia. Lauwers Bertha Theresia werd geboren op 30 augustus 1899 in Wilrijk als dochter van Lauwers Ludovicus Cornelius en Peeter Maria Mathilda [ZIE WILr XVII – 1522]. Guns Constantinus werd geboren op 8 januari 1897 in Aartselaar als zoon van Guns Josephus Antonius en Didden Maria Philomena.

·         Guns Achilles Johannes Baptista werd geboren op 28 februari 1920 in Schelle. Hij was gehuwd en overleed op 28 juli 1999 in Boom op 79-jarige leeftijd.

 

SCHelle XVII – 2105 GEZIN De Bruyn – Lauwers 1924 Schelle

De Bruyn Charles Louis huwde op 3 mei 1924 in Schelle met Lauwers Maria Louisa . Lauwers Maria Louisa werd geboren op 6 mei 1903 in Hemiksem als dochter van Lauwers Carolus Ludovicus  en De Deckers Celestina Maria [ZIE HEM XVI 1522]. De Bruyn Charles Louis werd geboren op 23 februari 1900 in Hemiksem als zoon van De Bruyn Joseph Charles en De Kinder  Elisabeth. Hij overleed op 16 augustus 1946 in Hemiksem op 46-jarige leeftijd. Zij overleed exact een jaar na haar echtgenoot op 16 augustus 1947 in Hemiksem, 44 jaar oud.

 

SCHElle XVI 2106 GEZIN Herremans – Lauwers 1926 Schelle

Herremans Johannes Baptista huwde op 10 april 1926 in Schelle met Lauwers Irena Johanna. Lauwers Irena Johanna werd geboren op 14 februari 1907 in Schelle als dochter van Lauwers Ludovicus Cornelius en Peeters Maria Mathilda [ZIE WILr XV – 1522]. Zij hertrouwde met Henri Herremans en overleed op 2 oktober 1986 in Reet, 79 jaar oud. Herremans Johannes Baptista werd geboren op 22 januari 1904 in Niel als zoon van Herremans Franciscus Gerardus en Herremans Maria Elisabeth. Hij overleed op 5 oktober 1942 in Melsdorf, Kreis Rendsburg-Eckernfφrde, Schleswig-Holstein, DE, op 38-jarige leeftijd.

·         Herremans Constant. Hij huwde Tkatschenko Olga.

·         Herremans Frans Gerard. Hij huwde De Smedt Leontina Emilia.

·         Herremans Franηois.

·         Herremans Leon. Hij huwde (1) Somers Paula en (2) Wijs Ilse.

·         Herremans Louis. Hij huwde Rymenans Cιcile.

 

Herremans Jan Baptist werd vermoedelijk tewerkgesteld als krijgsgevangene in de steengroeve van Melsorf in het toenmalige “nazi” Duitsland. In de nabijheid lag het kamp Soltau. Krijgsgevangenen moesten er kiezel uithalen. Ook in de Eerste Wereldoorlog waren er krijgsgevangenen tewerkgesteld geweest.

 

SCHelle XVIII – 2108 GEZIN Aerts – Lauwers 1927 Schelle

Aerts Leopold huwde op 21 april 1927 in Schelle met Lauwers Agnes Johanna (getuigen waren Lauwers Franciscus en Aerts Petrus). Lauwers Agnes Johanna werd geboren op 14 juni 1905 in Schelle als dochter van Lauwers Ludovicus Cornelius en Peeters Maria Mathilda [ZIE WILr XV – 1522]. Aerts Leopold werd geboren op 26 juni 1902 in Reet (Rumst) als zoon van Aerts Johannes Baptista en Celis Maria Magdalena Constantia.

 

SCHelle XVIII – 2303 GEZIN Lauwers – Van Roy 1935 Schelle

Lauwers Victorius Johannes huwde op 28 december 1935 te Schelle met Van Roy Ludovica Anna Alphonsina. Lauwers Victor Jan werd geboren op 2 oktober 1913 in Hoboken als zoon van Lauwers Henricus en Van Hoof Johanna Maria. Hij was verzinker. Van Roy Ludovica Anna Alphonsina werd geboren op 14 juni 1912 in Schelle als dochter van Van Roy Carolus Ludovicus en De Bruyn Maria Philomena. Het gezin woonde in 1973 in de Vlietstraat 45 te Schelle.

 

SCHelle XIX – 2430 GEZIN De Keyser – Lauwers 1963 Schelle

De Keyser Philippus Jacobus huwde in 1963 in Schelle met Lauwers Martha Johanna Maria. Lauwers Martha Johanna Maria werd geboren op 12 mei 1917 in Niel als dochter van Lauwens Ludovicus Alfons en Vanherbruggen Maria Antonia [ZIE SCHelle XVII – 1849]. De Keyser Philippus Jacobus werd geboren op 28 januari 1920 in Hemiksem als zoon van De Keyser Josephus Franciscus en Selderslaghs Anna Maria. Het gezin woonde in 1973 in de Frans Cretenlaan 91 te Schelle. Hij overleed op 11 februari 1982 in Schelle op 62-jarige leeftijd. Zij overleed op 14 oktober 1999 te Reet (Rumst) op 82-jarige leeftijd.

·         De Keyser Eric. Hij huwde Reyniers Martyne.

 

Geschiedenis

 

Afbeelding met tekst, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

Schelle ontstond als woonplaats in het Land van Kontich in het begin van de 9e eeuw en de benaming verwijst naar de ligging aan de Schelde en de indijking onder de Karolingers, waardoor doorwaadbare plaatsen plaats moesten ruimen voor een veerdienst (Wintam-Schelle). Aanvankelijk was het eigendom van de abdij van Lobbes, een benedictijnerabdij nabij Thuin in de provincie Henegouwen, om ergens tussen 1136 en 1147 als parochie aan het kapittel van Sint-Rombouts te Mechelen te worden toegewezen. In 1837 ging het kerkelijk over van de dekenij Kontich naar de dekenij Lier.

 

Burgerlijk bleef het een deel van Kontich, tot het in de 15e eeuw overging in de handen van de Berthouts em het maakte tussen 1462 en 1505 deel uit van het Land van Mechelen onder de hertogen van Brabant. In 1487 werd het geteisterd door een zware brand, aangestoken door een Franse regiment onder Willem van Kleef toen deze de Duitse troepen van Maximiliaan van Oostenrijk kwam bevechten. Deze brand legde het dorp en de kerk in as. Ook in de eeuwen nadien werden er regelmatig troepen gelegerd aan het Fort aan de Muien4, aan de samenvloeiing van de Vliet en de Schelde, en aan het Tolhuis, waar tol op goederen vervoerd op de Rupel diende betaald. In 1566 hielden de beeldenstormers lelijk huis in de herbouwde kerk en de naburige abdij van Hemiksem. In 1577 werd de kerktoren hersteld, om dan in 1579 opnieuw ten prooi te vallen aan plundering en brandstichting wanneer de “Zwarte Ruiters” onder Maarten van Rossem de plaats aandoen. Onder het bewind van de aartshertogen Albrecht en Isabella (1609-1621) komt er opnieuw herstel. De kerkklok werd al in 1607 hergoten en in 1613 kon de kerk opnieuw worden ingewijd door de Antwerpse bisschop van Malderen en het jaar nadien werd ze vereeuwigd in een schilderij van Jan Breugel de Oude. De herstellingen liepen nog door in de rest van de 17e tot in de 18e eeuw. Dan volgde de Franse revolutie en de Boerenkrijg, en de kerk kwam opnieuw in verval tot ze tot het midden van de 19e eeuw opnieuw zou worden hersteld.

 

De families Sanders, heren van Cleydael (13e-15e eeuw), van Berchem (16e eeuw), Garnier (laatste kwart 16e eeuw), Clarisse (eerste kwart 17e eeuw), Suys2 (tot 1680), Gansacker (17e tot helft 18e eeuw), Libotton (18e eeuw) en van Brouckhoven (18e eeuw) konden zich de heren van Schelle noemen. In 1928 was er de scheepswerf Jacobs en Kinderen, tot 1983. Het dorp is ook bekend van ‘den Escaut’, in 1934 ιιn van de grootste electriciteitscentrales op het Europees continent, tot 2000. Straatnamen als Ampθrestraat, Voltastraat herinneren nog aan deze periode.

 

Schelle heeft geen deelgemeenten en grenst aan Hemiksem, Niel, Aartselaar, Bornem (aan de overkant van de Rupel) en Kruibeke (aan de overkant van de Schelde). Het ligt aan de spoorweg tussen Antwerpen en Puurs.

 

 

Andere verwantschappen met Schelle

 

AArt VII – 0011 GEZIN Lauwers – Van Bortel 1595 Aartselaar

Lauwers Judocus  huwde omstreeks 1595 met Van Bortel Cornelia ‘Neelken’. Lauwers Judocus werd geboren in Aartselaar omstreeks 1565 als zoon van Lauwers Johannes en Van Bortel ‘Naenken’. Een dochter, Lauwers Catharina  werd geboren op 16 december 1608 in Schelle. Zij huwde vermoedelijk met Wijckmans Franciscus, een zoon van Wyckmans Cornelius en Bal Adriana en overleed op 22 december 1684 in Aartselaar op 77-jarige leeftijd.

 

AArt VIII - 0026  GEZIN Lauwers – Wyckmans  1622  Aartselaar

Lauwers Franciscus  huwde op 17 juli 1622 in Aartselaar met Wyckmans Catharina1. Lauwers Franciscus was landbouwer, geboren omstreeks 1598 in Aartselaar als zoon van Lauwers Judocus en Van Bortel Cornelia [ZIE AArt VII – 0011]. Hij overleed op 10 februari 1663 in Schelle, ongeveer 65 jaar oud. Wyckmans Catharina werd geboren omstreeks 1595 als dochter van Wijckmans Cornelius en Bal Adriana ‘Naentien’.

·         Lauwers Cornelia  werd geboren op 30 januari 1624 in Aartselaar.

·         Lauwers Jacobus  werd geboren op 24 juni 1626 in Schelle [ZIE AArt IX - 0084].

·         Lauwers Catharina  werd geboren op 23 september 1629 in Schelle [ZIE AArt IX - 0080] .

·         Lauwers Adriana  werd geboren op 20 maart 1633 in Schelle. [ZIE SCHelle IX - 0099].

·         Lauwers Nn.

·         Lauwers Johannes  werd geboren op 13 juli 1636 in Schelle [ZIE SCHelle IX - 0086].

 

RUMst VIII - 0038  GEZIN Lauwers – Schoesetters 1632 Reet 

Lauwers Henricus  huwde op 12 februari 1632 in Schelle met Schoesetters Anna “Tanneken” => ook Schoesitters, Scoesetters, Schoeters. Lauwers Henricus werd geboren in Reet. Schoesetters Anna werd geboren als dochter van Schoesitters Petrus en Vijts Amelberga. Lauwers Henricus overleed op 11 februari 1673 in Reet. Schroeters Anna overleed er bijna dertig jaar eerder op 19 juni 1643. Een dochter, Lauwers Anna  werd gedoopt op 8 oktober 1637 in Schelle. Zij is jong overleden.

 

AArt IX - 0080 GEZIN De Meulder – Lauwers 1655 Aartselaar 

De Meulder Antonius huwde op 30 mei 1655 in Aartselaar met Lauwers Catharina . Lauwers Catharina werd gedoopt op 23 september 1629 in Schelle als dochter van Lauwers Franciscus  en Wijckmans Catharina [ZIE AArt VIII - 0026]. Zij hertrouwde in 1673 met Vereecken (Vereycken) Johannes en overleed omstreeks 1710.

 

AArt IX - 0084 GEZIN Lauwers – Van De Velde 1658 Aartselaar

Lauwers Jacobus  huwde op 15 januari 1658 in Aartselaar met Van De Velde Elisabeth. Lauwers Jacobus werd geboren op 24 juni 1626 in Schelle als zoon van Lauwers Franciscus  en Wyckmans Catharina [ZIE AArt VIII - 0026]. Van De Velde Elisabeth werd geboren op 17 september 1634 in Aartselaar als dochter van Van De Velde Gasparus en Verbeeck Elisabeth. Zij overleed op 8 oktober 1676 in Schelle op 42-jarige leeftijd.

 

AArt IX - 0086 GEZIN Lauwers – Van de Sloote  1659 Aartselaar

Lauwers Jacobus huwde op 10 mei 1659 in Aartselaar Sint-Leonardus met Van de Sloote Catharina. Lauwers Jacobus werd gedoopt op 23 januari 1625 in Aartselaar als zoon van Lauwers Leonardus en Verlinden Dymphna [ZIE AArt VIII - 0030]. Hij overleed op 5 april 1683 in Schelle op 58-jarige leeftijd. Van de Sloote Catharina werd gedoopt op 24 februari 1625 in Aartselaar Sint-Leonardus als dochter van Van de Sloote Petrus en De Laet Magdalena. Zij was eerder gehuwd in Aartselaar op 25 mei 1651 met De Groeve Antonius en overleed op 14 maart 1691 in Schelle, 66 jaar oud.

·         Lauwers Petrus werd gedoopt op 24 juni 1659 in Aartselaar. Hij was landbouwer op de Potbakkersstede in Schelle en huwde er op 31 maart 1685 met Schuerweghen Anna. Hij hertrouwde op 26 mei 1686 in Kontich met Aerts Johanna en overleed op 7 mei 1699 in Schelle op 39-jarige leeftijd.

·         Lauwers Barbara werd gedoopt op 8 november 1660 in Aartselaar. Zij overleed er jong op 16 november 1660.

·         Lauwers Maria werd gedoopt op 26 september 1663 in Schelle. Zij overleed er op 20 augustus 1694, 30 jaar oud.

·         Lauwers Anna werd gedoopt op 9 januari 1666 in Schelle. Zij overleed er dezelfde dag.

 

RUMst IX – 0116  GEZIN Lauwers – Schuerweghe 1666 Reet 

Lauwers Johannes  huwde op 26 oktober 1666 in Schelle met Schuerweghe Catharina => ook Scheurweghe, Scheurweghs, Schuerewegen, mogelijk ook Verschueren. Lauwers Johannes werd gedoopt op 5 oktober 1642 in Reet als zoon van Lauwers Henricus  en Schoesetters Anna [ZIE RUMst VIII - 0038]. Schuerweghe Catharina “Catlijn” werd gedoopt op 26 oktober 1642 in Schelle als dochter van Schuerweghe Henricus en Mennens Elisabeth. Lauwers Johannes overleed op 26 augustus 1699 in Reet, 56 jaar oud. Een dochter, Lauwers Anna  werd gedoopt op 1 april 1669 in Reet. Zij huwde op 17 februari 1694 in Schelle met Dentiens Petrus (geboren op 27 mei 1654 in Schelle als zoon van Dentiens Adrianus en De Bruyn Anna, overleden op 10 oktober 1705 in Schelle, 51 jaar oud => ook Denckens) en op 2 maart 1707 in Schelle met Wyckmans Jacobus.

 

AArt X - 0212 GEZIN Schuerewegen – Lauwers 1695 Aartselaar 

Schuerewegen Cornelius huwde op 12 september 1695 in Aartselaar met Lauwers Petronella => ook Schuereweghen. Lauwers Petronella werd gedoopt op 18 juni 1673 in Aartselaar als dochter van Lauwers Philippus en Huysmans Johanna [ZIE AArt IX - 0085]. Schuerewegen Cornelius werd gedoopt op 29 november 1653 in Schelle als zoon van Schuerewegen Henricus en Hendrickx Elisabeth.

·         Schuerewegen Adrianus werd gedoopt op 29 september 1696 in Schelle.

·         Schuerewegen Petrus werd gedoopt op 16 maart 1698 in Schelle.

·         Schuerewegen Jacobus werd gedoopt op 14 november 1700 in Schelle.

·         Schuerewegen Jacobus Ferdinandus werd gedoopt op 7 december 1704 in Schelle.

·         Schuerewegen Anna Cornelia werd gedoopt op 27 maart 1707 in Schelle. Zij huwde er met Delbaen Jacobus en overleed op 3 november 1789 in Schelle op 82-jarige leeftijd. Haar echtgenoot was gedoopt op 13 april 1683 in Schelle als zoon van Delbaen Jacobus en Vereycken Barbara. Hij overleed op 3 december 1752 in Schelle op 69-jarige leeftijd. Delbaen Jacobus was eerder gehuwd op 12 september 1721 in Kontich met Dilles Petronella (ιιn dochter Delbaen Anna Catharine) en op 23 mei 1716 in Edegem met Van Beirendonck Elisabeth (twee zonen Cornelius en Johannes Delbaen).

·         Schuerewegen Johanna werd gedoopt op 21 februari 1712 in Schelle.

 

ANT X – 0278 GEZIN Lauwens – Huysmans 1710  Antwerpen  

Lauwens Petrus  huwde op 7 september 1710 te Antwerpen met Huysmans Elisabeth. Hij was vermoedelijk eerder gehuwd en op 9 november 1695 in Schelle met Rom Elisabeth en hertrouwde in 1714 in Wilrijk [ZIE ANT X – 0288]. Lauwens Petrus werd gedoopt op 15 september 1670 in Reet als zoon van Lauwens Johannes  en Schuerweghe Catharina [ZIE RUMst IX – 0116].

 

ANT X – 0288 GEZIN Lauwens – Ruys 1714  Antwerpen 

Lauwens Petrus  huwde op 27 februari 1714 in Wilrijk met Ruys Catharina. Het huwelijk werd ook vermeld op 8 oktober 1714 te Antwerpen Sint-Joris. Hij was vermoedelijk eerder gehuwd in 1710 met Huysmans Elisabeth [ZIE ANT X – 0278] en op 9 november 1695 in Schelle met Rom Elisabeth. Lauwens Petrus werd gedoopt op 15 september 1670 in Reet als zoon van Lauwens Johannes  en Schuerweghe Catharina [ZIE RUMst IX – 0116].

 

HEM XI 0335 – GEZIN Scheurwegh – Lauwers 1727 Hemiksem

Scheurwegh Antonius huwde op 18 mei 1727 in Hemiksem met Lauwers Anna Catharina => ook Scheurweghs, Scheurweghen, Schuerweghe. Lauwers Anna Catharina werd geboren op 26 december 1701 in Hemiksem. Zij overleed op 28 oktober 1782 in Hemiksem, 80 jaar oud. Scheurwegh Antonius werd geboren omstreks 1700. Hij overleed op 20 december 1780 in Hemiksem, 80 jaar oud. Een dochter, Scheurwegh Anna Catharina werd gedoopt op 8 september 1735 in Hemiksem. Zij huwde er op 5 december 1766 met Pintens Antonius (gedoopt op 5 februari 1740 in Puurs als zoon van Pintens Johannes en De Pauw Johanna Maria, overleden op 8 juni 1792 in Schelle op 52-jarige leeftijd) en overleed op 3 juli 1822 in Sint-Niklaas op 86-jarige leeftijd.

 

ANT XI – 0364 GEZIN Lauwers – Ansems 1732 Antwerpen 

Lauwers Mattheus huwde op 7 oktober 1732 in Antwerpen met Ansems Anna Maria (gedoopt op 11 maart 1702 in Baarle-Hertog als dochter van Ansems Johannes en Cameraens Johanna) => ook Anssens. Lauwers Mattheus werd gedoopt op 17 april 1704 te Aartselaar als zoon van Lauwers Petrus en Van Linden Catharina [ZIE AArt X - 0226]. Hij overleed op 27 november 1766 in Antwerpen op 62-jarige leeftijd. Een dochter, Lauwers Maria Catharina werd gedoopt op 27 maart 1736 in Antwerpen [ZIE ANT XII – 0563]. Zij huwde er op 15 augustus 1770 met Batens Johannes Baptista (gedoopt op 5 juli 1730 in Schelle als zoon van Batens Egidius en Op de Beeck Elisabeth) => ook Baetens. Zij overleed op 11 juni 1812 in Antwerpen op 76-jarige leeftijd.

 

AArt X - 0436 GEZIN Lauwers – Berckelaers  1745 Aartselaar 

Lauwers Cornelius huwde op 19 januari 1745 in Aartselaar met Berckelaers Judoca => ook Van Berckelaer. Lauwers Cornelius werd gedoopt op 8 januari 1708 in Niel als zoon van Lauwers Johannes en Asselberghs Anna en als kleinzoon van Lauwers Pet