Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Geen verdere gegevens bekend

2 Hij werd geboren op 1 april 1765 in Antwerpen als zoon van Jan Paeshuys en Petronella Verbercht (beiden afkomstig van Wilrijk).

3 Hij werd geboren te Bergheyk, NL als zoon van Huybers Johannes Petrus en Willems Adriana.

 

Met bijzondere dank aan het stamboomonderzoek van Luc Van Camp.

image009.jpg

© Bewerking kaart Google maps, 2019, onder gebruikslicentie.

 

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1761 Lauwers-Vermeren, Boom

Peter Lauwers  werd gedoopt op 4 juni 1727 in Boom als zoon van Willem Lauwers  en Anne Marie Vertommen. Hij huwde er in 1761 met Ann Katrien Vermeren1. 

 

Ouderlijk gezin: Lauwers-Vertommen, 1726 Boom

 

Anne Marie Vertommen overleed op 29 januari 1766 in Boom op 64-jarige leeftijd. Willem Lauwers overleed in Niel.

 

Kinderen uit het gezin:

·         Marie-Thérèse Lauwers  werd gedoopt op 23 november 1764 in Boom.

·         Gielis Lauwers   werd geboren op 17 november 1776 in Boom.

·         Ann Katrien Lauwers  werd geboren in 1779 in Boom.

 

Van Marie-Thérèse Lauwers  weten we dat zij op 8 september 1792 in Antwerpen huwde met Jacques Paeshuys2. Zij overleed op 4 november 1823 te Antwerpen. Hij overleed op 5 oktober 1825 te Antwerpen.

Kinderen uit dit gezin:

·         Ann Katrien Isabelle Paeshuys werd geboren op 15 april 1789 te Antwerpen.

·         Jan Corneel Paeshuys werd geboren op 25 maart 1804 te Antwerpen.

·         Ann Katrien Paeshuys werd geboren op 20 juni 1807 te Antwerpen.

 

Van Ann Katrien Lauwers  weten we dat zij op 31 december 1801 in Antwerpen huwde met Jan Huybers. Hij was werkman.

 

 

Over de geschiedenis van Boom

 

 

image013.jpg

Boom ontstond op de weg die Rumst (aan de bron) en Schelle (aan de monding) verbond aan de Rupel. Daar moet ergens een opmerkelijke boom hebben gestaan in of nabij de moerassige overstrook van de Rupel2. De parochie behoorde aanvankelijk tot de parochie Kontich maar werd in 1290 samen met Rumst, Terhagen, Willebroek, Ruisbroek en Hendonk verenigd in het “Land van Rumst”. In 1645 kreeg Boom een eigen schepenzegel en werd het een zelfstandige gemeente. Dat was tachtig jaar voor de ouders Willem Lauwers en Anne Marie Vertommen er voet aan de grond zetten.

 

Peter Lauwers  behoorde tot de tweede generatie in Boom. Zijn zoon behoorde tot de derde generatie.

 

Boom is vooral bekend door de baksteennijverheid. De vroegste sporen daarvan dateerden uit de Romeinse tijd, en de nijverheid zou opnieuw aan belang hebben gewonnen toen omstreeks 1235 de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem er opnieuw bakstenen liet bakken voor de bouw van hun abdij. Van een echte industrie is pas sprake nadat de eerste ringoven in gebruik werd genomen in 1868. Nadien nam deze nijverheid industrieel een hoge vlucht en in 1896 telde Boom al 48 steenbakkerijen en 42 fabrieken waar ‘Boomse’ (dak)pannen en ‘Boomse’ tegels werden gemaakt. Vanaf de 20e eeuw kwam er ook een verder gaande mechanisatie van het kleibaggeren op dreef. In de periode dat Peter Lauwers en Anne Katrien Vermeren er woonden, was steenbakkerij nog een handmatige ambacht.

 

Migratie van Hombeekse families Lauwers eind 17e, begin 18e eeuw

 

image008.jpg

Kaart: Peter Lauwers  stichtte met Ann Katrien Vermeren een gezin in Boom. Zijn ouders waren in 1737 verhuisd naar Niel.