Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zij was geboren op 8 april 1745 in Leest als dochter van Jan Diddens en Anna Ditens. [generatie 8] in de stamlijn Diddens.

2 Zie ook het verhaal uit 1813 over deserteur Jan Frans Diddens.

3 Merk dat één van de getuigen bij het huwelijk Evrard Van der Borght (Verburcht) was, in Hombeek verwant met de voorouders Lauwens. Een andere getuige was Jan Verlinden. Een zoon, Laurent Diddens, was gedoopt op 13 september 1625 in Hombeek, en was er op 7-jarige leeftijd overleden op 26 maart 1633. Katrien Vertommen was overleden op 16 november 1627 in Hombeek.

4 Al is er al sprake van een Peter Didden(s) die in 1525 mogelijk al wel in Leest werd geboren als afstammeling van Huibrecht Didden. Deze Peter Diddens overleed op 7 januari 1608 in Leest en was gehuwd geweest met Pascale Van Turnhout (begraven  op 7 november 1605 in Mechelen Sint-Rombouts). Huibrecht Didden was een zoon van Hendrik Diddens, en hij was een linnenwever uit Eersel (Eindhoven), NL, die poorter werd van Mechelen op 1 augustus 1446. Peter Didden(s) werd met zijn broer Jan Didden(s) onder meer vermeld in een notarisakte van 1604: "Peter Diddens ingezetene van Mechelen oudt over de 80 jaeren die verclaert ten versoeke van de heer Alarius Van Ghestel Goosbrecht, woonende binne de stad Mechelen dat hij eertijds heeft gewoont op de hoeve van mijnheer Van der Aa gelegen te Leest alwaer des requirants wijlen omtrent X jaeren er bij her Jan Van de Eynde rentmeester van hare Hoocheeden domeyn in district van Mechelen uytgewonnen geweest ter causen van achterstel van sheeren chyse (cijns) op welcke hoeve geleden omtrent 50 jaeren placht te woonen wijlen Jan Diddens sijns attestant broeder was die deselve hoeve van sijns ouders in hueringhe had genomen en deselve gebruyckt gehad ten tijd van 16 jaeren continuelyk waereop deselve sijnen broeder oock gestorven is, verclaerende oock waerachtig te syn dat seker stucxken landt gelegen onder Leest op de wech naer Londerseel en altyt apeert verhuert geweest, sonder dat hij comparant 't zelve stucxken landt bij de voorn, sijnen broeder (gedrurende sijn pacht) oyt heeft weeten gebruyckt te worden, bouwen ofte bedrijven."

5 Broer of zus van de moeder Maria Diddens.

6 Jan Frans Schelkens was op 3 februari 1792 in Leest gehuwd met Petronella Thérèse Diddens, een zus van Maria Diddens.

7 Zie project familienaam.be.

8 Zie Verhaal uit 17e eeuw.

 

image003.jpg

(c) Bewerking kaarten familienaam.be onder gebruiksvoorwaarden.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1781 Lauwens-Diddens, Leest

Peter Hendrik Lauwens  werd gedoopt op 11 mei 1750 te Leest als zoon van Hendrik Lauwens  en Lucie Van Aken. Hij huwde op 6 november 1781 in Leest met Maria Diddens1+2. Getuigen bij het huwelijk waren Hendrik Lauwens en Joos Van Vaerenbergh.

 

Zijn moeder Lucie Van Aken werd begraven op 29 december 1761 in Leest. Vader Hendrik Lauwens zou in Londerzeel op 20 mei 1788 hertrouwen met Petronella De Smedt (Smets). Maria Diddens overleed op 19 januari 1804 in Leest. Haar oudste zoon Hendrik deed de aangifte. Peter Hendrik Lauwens overleefde zijn echtgenote 31 jaar en werd begraven op 29 september 1835 in Leest, melding “85 jaar, weduwnaar van Maria Diddens.”

 

Ouderlijk gezin: Lauwers-Van Aken, 1749 Leest

 

Kinderen uit dit gezin:

 

·         Hendrik Lauwens  werd geboren op 27 januari 1782 te Leest. Doopgetuigen waren grootvader Peter Hendrik Lauwers en grootmoeder Anna Ditens. 

·         Jeanne Lauwens  werd geboren op 2 september 1783 te Leest. Doopgetuigen waren Antoon Diddens5 en Jeanne Steenackers. Zij zou ongehuwd overlijden in 1849 in Hombeek.

·         Anna Lauwens  werd geboren op 28 september 1785 te Leest. Doopgetuigen waren Antoon Diddens5 en Ann Katrien Perpeet. Zij overleed op 29 september 1793 te Leest, 8 jaar oud.

·         Frans Lauwens  werd geboren op 25 oktober 1787 te Leest. Doopgetuigen waren Frans Diddens en Jeanne Leyers. Hij overleed kort na de geboorte op 31 oktober 1787 te Leest.

·         Willem Lauwens  werd geboren op 15 oktober 1788 te Leest. Doopgetuigen waren Willem Diddens en Petronella Thérèse Diddens5. Hij overleed er op 19 november 1789, 1 jaar oud.

·         Liesbeth Lauwens  werd geboren op 16 januari 1791 te Leest. Doopgetuigen waren Louis Diddens5 en Liesbeth Walschaert. Zij overleed in Hombeek in 1849.

·         Thérèse Lauwens  werd geboren op 21 februari 1793 te Leest. Doopgetuigen waren Jacques Bulens en Marie-Thérèse Van Roy. Zij overleed op 7 oktober 1793 te Leest.

·         Jan Lauwens  werd geboren op 1 mei 1795 te Leest.   Doopgetuigen waren Jan Frans Schelkens6 en Jeanne Teugels.

 

Jeanne Lauwens  was dagloonster en woonde in Mechelen, soms in Hombeek gevalliglijk te Hombeek verblijvende”, en overleed ongehuwd op 9 juni 1849 te Hombeek. De aangifte van overlijden gebeurde door Jan Baptist De Bruyn, 43 jaar, onderwijzer, en Jan Baptist Van Kersbeeck, 36 jaar, veldwachter.

 

 

Voorkomen van de naam Diddens in 2008 (195)

image007.jpg

In 2008 is de concentratie van de familienaam in de oorsprongsstreek (omgeving van Leest bij Mechelen nog duidelijk merkbaar7: Mechelen (55), de omgeving van Mechelen (50), met enkele uitschieters in Duffel (22), Willebroek (14) en de stad Antwerpen (14). Ook de spellingvariant Dietens (122) heeft een gelijklopende spreiding als Diddens met een concentratie in de omgeving van Mechelen (56). De uitwijking naar het Franstalig landsgedeelte is vooral merkbaar in de andere schrijfwijze Didens (28). De oudste sporen in het Mechelse dateren van het begin van de 16e eeuw. Vermoedelijk stamt de familie eerder uit het noordoostelijk landsgedeelte (en noordelijker Nederlands Noord-Brabant), waar de familienaam Didden (926) hoofdzakelijk voorkomt, met een sterke concentratie rond Scherpenheuvel-Zichem (250).

 

Voorkomen van de familienaam Didden in 2008 (926)

image013.jpg

 

Blog - 1540 - Een stamlijn Diddens uit Leest

Frans Diddens [generatie 3] werd geboren omstreeks 1540 als zoon van Jan Didden [generatie 2]. Hij huwde op 16 juli 1588 in Mechelen Sint-Rombouts met Jeanne Verlinden, een dochter van Jan Verlinden en Jacqueline Van Engelandt. Hij was eerder gehuwd omstreeks 1566 met Liesbet Ghybels. Zijn ouders woonden in Leest. De grootvader Willem Diddens [generatie 1]  was vermoedelijk afkomstig uit Mechelen Sint-Rombouts. Frans Diddens had verschillende broers, Hendrik, Willem, Geert (gehuwd met Jeanne Hackmans en Anna Sminders) en zussen Anna en Liesbeth (gehuwd met Andries Coeckelberghs/Cockelbergh) [generatie 3]. Hij overleed op 12 maart 1599 in Hombeek.

 

Er is ook de melding van Adriaan Diddens uit de parochie Sint-Rombouts die overleed aan de gevolgen van een ongeval in een smidse in Mechelen in november 16088.

 

·         Gillis Diddens [generatie 4] werd gedoopt op 15 september 1589 in Mechelen. Hij huwde op 4 september 1617 in Muizen met Barbara Vischers en overleed op 10 juni 1645 in Leest.

o Andreas Diddens [generatie 5] werd gedoopt op 19 oktober 1623 in Leest. Hij huwde op 9 mei 1651 in Leest met Liesbeth Vleminckx en overleed op 20 januari 1682 in Leest.

o Jan Diddens [generatie 5] werd gedoopt op 4 maart 1632 in Leest. Hij huwde er op 3 november 1673 met Katrien Plugers en overleed op 16 maart 1674 in Leest.

·         Frans Diddens [generatie 4]

·         Rombout Diddens [generatie 4] werd gedoopt op 2 juli 1592 in Leest. Hij huwde op 23 maart 1638 in Leest met Maria Lensens en overleed op 4 februari 1653 in Leest. Het gezin woonde in Hombeek. Rombout was eerder gehuwd in Hombeek op 20 juili 1625 met met Katrien Vertommen3.

o Hendrik Diddens [generatie 5] werd gedoopt op 23 september 1638 in Hombeek. Hij overleed er ongehuwd op 16juni 1664, 25 jaar oud.

o Nn. Diddens  werd levenloos geboren op 9 september 1641 in Hombeek.

o Jan Diddens [generatie 5] werd gedooptop 12 september 1642 in Hombeek.

o Frans Diddens [generatie 5] werd geboren op 8 april 1646 in Hombeek. Hij huwde in Leest met Katrien De Laet op 18 februari 1676.

§  Maria Diddens [generatie 6] werd gedoopt op 14 september 1677 in Leest. Zij overleed er jong op 8 oktober 1680.

§  Andreas Diddens [generatie 6] werd geboren op 2 oktober 1680 in Leest. Hij huwde er op 8 februari 1706 met Katrien Fierens.

·         Katrien Diddens [generatie 7] werd geoopt op 23 september 1707 in Leest.

·         Petronella Diddens [generatie 7] werd gedoopt op 26 augustus 1710 in Leest.

·         Jan Diddens [generatie 7] werd gedoopt op 9 augustus 1713 in Leest. Hij huwde Jacqueline Van Den Bempt en werd begraven op 3 mei 1776 in Leest.

o    Ann Katrien Diddens [generatie 8] werd gedoopt op 16 februari 1750 in Leest. Zij huwde er op 17 augustus 1775 met Jacques Van Den Heuvel.

o    Frans Diddens [generatie 8] werd gedoopt op 31 december 1752 in Leest.

o    Anne Diddens [generatie 8] werd gedoopt op 28 februari 1756 in Leest. Zij huwde er op 2 mei 1780 met Gielis Reyniers.

·         Peter Diddens [generatie 7]

·         Frans Diddens [generatie 7] werd geboren op 29 april 1719 in Leest. Hij huwde in 1715 met Maria Vertommen.

o    Jeanne Diddens [generatie 8]

o    Jan Diddens werd gedoopt op 16 januari 1748 in Leest. Hij huwde er met Liesbeth Van Gijsel. [generatie 8]

§  Frans Diddens [generatie 9] werd gedoopt op 15 november 1779 in Leest.

§  Jan Baptist Diddens [generatie 9] werd gedoopt op 6 januari 1782 in Leest.

§  Anna Diddens [generatie 9] werd gedoopt op 29 april 1783 in Leest.

§  Dorothea Diddens [generatie 9] werd gedoopt op 11 april 1786 in Leest.

§  Anne Marie Diddens [generatie 9]

§  Pieter Jan Diddens [generatie 9] werd geboren op 7 mei 1794 in Leest. Hij huwde er in 1817 met Liesbeth Goossens2.

·      Jan Frans Diddens werd geboren op 13 november 1817 in Leest. [generatie 10]

·      Anne Marie Diddens [generatie 10]

·      Marie Thérèse Diddens werd geboren op 25 juli 1822 in Leest. [generatie 10]

·      Dorothea Diddens [generatie 10]

·      Clara Diddens [generatie 10]

·      Pieter Jan Diddens [generatie 10]

·      Ann Katrien Diddens [generatie 10]

·      Martha Diddens [generatie 10]

·      Willem Diddens [generatie 10]

·      Frans Louis Diddens [generatie 10] werd geboren op 22 februari 1838 in Leest. Hij huwde Philomène Steenmans.

o    Peter Diddens [generatie 11]

o    Pieter Jan Diddens [generatie 11]

o    Willem Diddens [generatie 11]

o    Frans Diddens [generatie 11]

o    Marie Clementine Diddens [generatie 11]

o    Victor Diddens [generatie 11]

o    Karel Louis Diddens werd geboren op 20 oktober 1875 in Leest. Hij huwde er op 19 mei 1876 met Ann Katrien Van Hove (geboren op 30 oktober 1876 in Berlaar). [generatie 11]

o    Marie Victoria Diddens [generatie 11]

o    Victoria Marie Diddens [generatie 11]

o    Jan Constant Diddens [generatie 11]

·      Marie Martha Diddens [generatie 10]

§  Anna Monique Diddens [generatie 9] werd gedoopt op 23 mei 1798 in Leest.

o    Anna Diddens [generatie 8]

o    Katrien Diddens [generatie 8]

o    Suzanne Diddens [generatie 8]

o    Jacques Diddens [generatie 8]

·         Liesbeth Diddens [generatie 7]

·         Bart Diddens [generatie 7]

·         Hendrik Diddens [generatie 7]

§  Jan Diddens [generatie 6] werd gedoopt op 10 oktober 1682 in Leest. Hij huwde op 14 februari 1708 in Leest met Livina Boeckselaers en overleed op 15 november 1755 in Leest.

·         Andreas Diddens [generatie 7] werd gedoopt op 28 juni 1711 in Leest.

·         Frans Diddens [generatie 7] werd gedoopt op 5 november 1713 in Leest. Hij overleed er jong in december 1713.

·         Peter Diddens [generatie 7] werd geboren op 8 maart 1715 in Leest. Hij huwde op 2 mei 1742 in Hombeek met Maria Luijpaers.

o    Louis Jozef Diddens [generatie 8]

o    Frans Diddens [generatie 8]

o    Jeanne Marie Diddens [generatie 8]

o    Andreas Diddens [generatie 8]

o    Jan Michael Diddens [generatie 8]

o    Nn. Diddens

o    Jan Diddens [generatie 8]

·         Katrien Diddens [generatie 7] werd gedoopt op 9 maart 1718 in Leest. Zij overleed er jong in juni 1720.

·         Nicolaas Diddens [generatie 7] werd gedoopt op 29 december 1721 in Leest. Hij overleed er jong in december 1721.

·         Jan Diddens [generatie 7] werd geboren op 30 juli 1723 in Leest. Hij huwde er op 31 januari 1753 met Anna Ditens en werd begraven op 28 augustus 1778 in Leest.

o  Maria Diddens [generatie 8] werd gedoopt op 8 april 1754 in Leest. Zij huwde Peter Lauwens .

o  Clara Diddens stierf bij haar geboorte op 29 juni 1755 in Leest.

o  Antoon Diddens [generatie 8] werd gedoopt op 11 december 1757 in Leest. Hij huwde op 18 september 1787 in Leest met Ann Katrien Schaerlaekens.

§  Gielis Diddens werd gedoopt op 19 augustus 1789 in Leest; Hij overleed jong op 18 juli 1790. [generatie 9]

§  Marie Anne Diddens werd gedoopt op 9 juni 1791 in Leest. [generatie 9]

§  Katrien Diddens werd gedoopt op 5 september 1794 in Leest. [generatie 9]

o  Peter Diddens [generatie 8] werd gedoopt op 12 januari 1760 in Leest. Hij overleed ongehuwd op 19-jarige leeftijd op 18november 1779 in Leest.

o  Jan Frans Diddens [generatie 8] werd gedoopt op 22 juni 1762 in Leest.

o  Louis Diddens [generatie 8] werd gedoopt op 26 februari 1765 in Leest. Hij huwde op 10 julli 1792 in Leest met Maria Huysmans.

o  Petronella Thérèse Diddens [generatie 8] werd gedoopt op 24 december 1769 in Leest. Zij huwde er op 3 februari 1792 met Jan Frans Schelkens.

§  Peter Diddens [generatie 6] werd gedoopt op 30 januari 1685 in Leest; Hij overleed er ongehuwd op 24 april 1744.

§  Anna Diddens [generatie 6] werd gedoopt op 5 mei 1687 in Leest. Zij overleed er jong op 30 mei 1687.

§  Anna Diddens [generatie 6] werd gedoopt op 1 september 1689 in Leest. Zij overleed er jong op 6 mei 1692.

§  Rombout Diddens [generatie 6] werd gedoopt op 1 juli 1692 in Leest. Hij overleed er jong op 19 maart 1695.

§  Anna Diddens [generatie 6] werd gedoopt op 23 maart 1695 in Leest. Zij huwde er op 24 mei 1718 met Bart Vermijlen (Vermeylen).

§  Frans Diddens [generatie 6] werd gedoopt op 11 februari 1697 in Leest. Zij overleed er jong op 3 september 1701.

§  Nicolaas Diddens [generatie 6] werd gedoopt op 24 oktober 1700 in Leest.

o Maria Diddens [generatie 5] werd gedoopt op 14 september 1677 in Leest. Zij overleed er jong op 8 oktober 1680.

·         Andreas Diddens [generatie 4]

·         Stefaan Diddens [generatie 4]

·         Liesbeth Diddens [generatie 4]

·         Laureys Diddens [generatie 4]