Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zij werd gedoopt op 31 maart 1793 in Wezenbeek als dochter van Frans Tuyaerts en Petronella Tuyaerts (gehuwd op 1 maart 1787 in Eppegem en er woonachtig). Ook Taijaerts, Tayaerts, Tuijaerts.

2 Zie verhaal uit 1602. Zie ook Jan Lauwers  die er in 1692 was gehuwd met Christine Vermeeren. In Eppegem werd de familienaam vaak als “Lauwers” gespeld, hoewel inwijkelingen of uitwijkelingen elders ook de schrijfwijze “Lauwens” aanhielden wanneer zij afstamden van de Hombeeks-Leestse of vroegere Grimbergse stamlijnen.

3 Otto I de Grote was de zoon van Hendrik de Vogelaar en Mathilde van Ringelheim en was hertog van Saksen, koning van Duitsland en (als eerste Duitse vorst) van Italië. We spreken over de periode waarin het rijk van Karel de Grote onder diens kleinzonen werd verdeeld en Otto op 2 februari 962 tot keizer werd gekroond van het “Heilige Roomse Rijk”.

4 Het gaat hier om het dagboek van Jan Van Oostendorp, een Amsterdamse timmerman die fuselier was in het Nederlandse leger. Bron: “Patriotten op de brug”, Heemkundige Kring Dr. Croquet, Walem, 2005.

 

image009.jpg

Foto Sint-Clemenskerk Eppegem van Rafaël Delaedt, 2010, onder Creative Commons licentie CC BY-SA 3.0 [Bron: Wikimedia].

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1821 Lauwens-Tuyaerts, Eppegem

Frans Lauwens  werd geboren op 29 januari 1799 in Elewijt als zoon van Jacques Lauwens  en Anne Marie Willems. Hij huwde op 28 januari 1821 in Elewijt met Petronella Tuyaerts1. Het huwelijk werd enkele weken later vermeld in Eppegem op 13 februari 1821. Getuigen bij het huwelijk waren Hendrik Verhaeren, 56-jarige pachter, Corneel Van Dam, 56-jarige veldwachter, Peter Van Eeckhout, 58 jaar, Philip Verlinden, 49-jarige pachter, allen van Eppegem.

 

Het gezin Lauwens-Tuyaerts waren landbouwer in Eppegem. Petronella Tuyaerts overleed op 28 september 1848 in Eppegem. Jan Fans Lauwens overleed op 24 januari 1862 in Eppegem.

 

Ouderlijk gezin: Lauwens – Willems, 1798 Elewijt

 

Kinderen uit dit gezin:

·         Anne Marie Lauwers  werd geboren op 13 juni 1821 te Eppegem.

·         Petronella Pauline Lauwers  werd geboren op 24 januari 1823 te Eppegem.

·         Jan Baptist Lauwers  werd geboren op 17 januari 1826 te Eppegem.

·         Liesbeth Lauwers  werd geboren op 24 juli 1828 te Eppegem.

·         Josephine Seraphine Lauwers  werd geboren op 9 december 1831 te Eppegem.

·         Jan Lauwers  werd geboren op 1 september 1835 te Eppegem.

 

Van Anne Marie Lauwers  weten we dat zij op 17 september 1845 in Eppegem huwde met Jan Louis Van Laer, geboren op 14 mei 1812 in Eppegem. Jan Louis Van Laer overleed in Eppegem op 24 januari 1880.

 
 
Van Petronella Pauline Lauwers  weten we dat zij landbouwster was in Eppegem en er ongehuwd een kind kreeg:
·         Marie Josephine Lauwers  werd geboren op 4 september 1846 in Eppegem.
 

 

Van Josephine Seraphine Lauwers  weten we dat zij ongehuwd een kind kreeg:

·         Jan Baptist Lauwers  werd geboren op 27 oktober 1855 in Eppegem. Hij overleed er ongehuwd op 14 oktober 1932.

 

 

Iets over de geschiedenis van Eppegem

 

Dit was niet de eerste familie van de Lauwens/Lauwers tak in Eppegem. Er waren al voorouders die in deze parochie, thans deelgemeente van Zemst woonden in de 16e eeuw – denken we maar aan Elisabeth Lauwers, de “heks van Eppegem” in 16022.

 

De naam van het dorp heeft een Frankische oorsprong, zoals de meeste plaatsen die eindigen op “heim” (heem) en zou dan zoiets betekenen als het “huis van Ippe(n)”, en de schrijfwijze veranderde in de loop der eeuwen van Eppenghem (1245) tot de huidige.

image007.jpg

 

De eerste melding dateert zover we weten van 966, bij een melding van de plaats door keizer Otto I3. De hedendaagse uitspraak in het dialect, “Eppegoem” klinkt niet toevallig zoals de Engelse variant “home” voor heim. Uit archeologische vondsten blijkt verder dat er al sporen van grafheuvels waren in 1000-500 vóór Christus en enkele eeuwen nà Christus leip de Romeinse heirbaan Asse-Elewijt doorheen Eppegem (omgeving Kreupelstraat). In de middeleeuwen waren de Berthouts en hun opvolgers er aan de macht uit het zogenaamde “land van Grimbergen”. Grote hoven waren Indeveld (Kattenhuis), Impel, Cobbenborsch (Moortere), Nedergem, Waanrode, Rollekoten en Vijlst. Een uitgestrekt bos aan de kant van Grimbergen heette het Assebroek.

 

Dichter bij de periode waarin de kinderen van Lauwens-Tayaerts in Eppegem werden geboren, is er de getuigenis van een Hollands soldaat in 1830 die het dorp als armoedig, vies en onverzorgd beschreef4.