Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Verhalen 1700 - Verkoop van een hofstede recht over den Hert te Eppegem

Op 15 juli 1700 werd in een notarisakte vermeld dat aan Jan Lauwers en Christine Vermeeren voor 150 gulden de helft van een hofstede met grond te Eppegem, "in de plaetse regt over den Hert"1, grenzend aan het straatje "naar het curengoed van Eppegem en het helleken met een hoesken daer tegen gelegen" werd verkocht. De andere helft behoorde reeds aan Jan Vermeeren. 

Jan Vermeeren was een broer van Christine. Christine werd geboren op 1 januari 1670 te Eppegem en Jan op 24 februari 1674 te Eppegem als kind van Jan Vermeeren en Katrien Paia. Jan Vermeeren was in 1699 gehuwd met Margriet Lauwers uit Eppegem. Dezelfde dag, "om 12 uur op de middag" werd vermeld dat Jan Vermeeren en zijn vrouw Margriet 300 gulden ontvingen in verband met het (volledige) hof en grond aan de steenweg van Eppegem2, van Peter Van Lieck, kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en van Marie Van Lieck, begijn. Het ging blijkbaar om een rente om de aankoop van het huis te betalen. Op 4 oktober 1722 maakte Marie Van Liecke, dan vermeld als "gewesene crancke meesteresse op het Begijnhof", bekend dat Jan Vermeiren en Margriet Lauwers een rente hadden afgelost, bepand op het huis en hof aan de steenweg recht tegenover den Hert. 

Op 14 januari 1723 verkochten Jan Vermeeren en Margriet Lauwers land te Eppegem aan de steenweg, recht tegenover den Hert, grenzend aan de erfgenamen Janssens, aan Jan Baptist Van den Brande, zoon van Jasper en Liesbeth Andries, en aan Liesbeth Bertelijns. Op 2 april 1748 zou Josine Vermeeren, dochter van Jan Vermeeren en Margriet Lauwers, samen met haar man-voogd Jan Van den Hove, "poorter van Brussel", de behuisde hofstede "in de plaetse, recht over den Hert, grenzend aan de steenweg en het Helleken" verkopen aan Jan Van den Brande en Cecilia Savoets. Haar beide ouders waren dan al overleden. Margriet Lauwers overleed op 17 december 1743 te Eppegem, en Jan Vermeeren was eerder overleden op 11 juli 1730 te Eppegem.

image007.jpg

 

image009.jpg

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

 

Voetnoten

 

1 Het huis den hert wordt vermeld te Zemst als een brouwerij met schuren en stallen. In 1755 wordt vermeld dat dit goed een huis, brouwerij, schuur, stallen, weide en hof bogaert omvatte. Vermeeren wird ook gespeld als Vander Meeren, Vermeiren, Vermeren.

2 De "Heerestraat" is de hoofdweg, de belangrijk(st)e weg die direct verbinding geeft met een verder gelegen dorp of stad. Het woord is eigenlijk afgeleid van de Romeinse heerbaan. In Zemst bedoelde men met deze straat onder meer de Hoogstraat en de weg naar de Verbrande Brug.

image008.jpg

Foto Eppegem uit private collectie, 2015.