Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zij werd geboren in 1716.

 

image009.jpg

© Fragment historische kaart Fricx, 1712, onder Public Domain, via Geopunt Vlaanderen. – Vlag Oostenrijkse Nederlanden onder Creative commons licentie CC BY-SA 3.0, 2013, toegeschreven aan Auseklis / Stijn Calle / Sodacan.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1741 Lauwers – Verlinden, Londerzeel

Adriaan Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt op 20 augustus 1713 te Londerzeel als zoon van Frans Lauwers StamboomLaurentii.jpg en Margriet Verbelen. Hij huwde op 7 februari 1741 in Londerzeel met Elisabeth Verlinden1.

Adriaan Lauwers was gedoopt door de vroedvrouw, wat laat vermoeden dat men zijn overlevingskansen bij de geboorte niet hoog inschatte. Hij overleefde en zou op 37-jarige leeftijd nog huwen en kinderen krijgen. Hij overleed op 62-jarige leeftijd en werd begraven op 6 april 1776 in Londerzeel, 12 jaar na de geboorte van de jongste telg uit het gezin Lauwers-Verlinden. Liesbeth Verlinden overleefde hem nog 10 jaar tot haar 70e verjaardag, en werd begraven op 15 oktober 1786 in Londerzeel.

Ouderlijk gezin: Lauwers – Verbelen, 1704 Londerzeel

 

Kinderen uit dit gezin:

·         Katrien Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt op 27 juli 1741 te Londerzeel. Zij overleed op jonge leeftijd en werd begraven op 8 oktober 1741 te Londerzeel.

·         Michaël Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt werd gedoopt op 28 maart 1743 te Londerzeel.

·         Jan Baptist Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt op 13 juli 1745 te Londerzeel.

·         Ann Katrien Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt op 7 maart 1748 te Londerzeel.

·         Petronella Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt op 4 september 1751 te Londerzeel.

·         Robert Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt op 13 juli 1755 te Londerzeel.

·         Maria Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt op 15 april 1759 te Londerzeel.

·         Liesbeth Lauwens StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt op 2 juni 1763 te Londerzeel.

 

Van Petronella Lauwers weten we dat zij ongehuwd een dochter kreeg op 33-jarige leeftijd:

·         Anne Marie Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt op 12 juni 1789 in Londerzeel.

 

image010.jpg

Afbeelding: de vlag van de Oostenrijke, “Keizerlijke” Nederlanden. De boergondische adelaars kwamen ondermeer voor in het ontwerp van de “Mechelse luchters” met tweekoppige adelaar in de kop die de eeuwen nadien in aangepaste vorm bleven worden gemaakt en verkocht.

Zeker nog gegeerd in de 20e eeuw, geraakt men aan het begin van de 21e eeuw, door de opgang van nieuwe verlichtingstechnologie als LED, die ‘Mechelse’ luchters niet meer aan de straatstenen kwijt. De historische achtergrond en de herinnering aan het prestige van de Oostenrijkse Nederlanden is zelfs velen onbekend.

 

 

 

image011.jpg

Kaart: Londerzeel in 1712 volgens de Fricx-kaart, omtrent het geboortejaar van Adriaan. Het lag aan de andere zijde van een bosrijk gebied tussen Hombeek en Londerzeel. Adriaan behoorde tot de derde generatie van Lauwers-en in Londerzeel van een tak die uit Hombeek was uitgeweken. In Londerzeel waren genoeg gronden om een landbouwbedrijf te starten, al was dit ingrijpend voor het bosbestand in de streek. Door deze omstandigheden waren de levensverwachtingen beter. De bevolking in de omgeving groeide snel aan.

 

 

De Oostenrijkse Nederlanden

 

We schrijven de tijd van de Oostenrijkse of “Keizerlijke” Nederlanden, tussen 1715 en 1795 – met uitzondering van 1790 – toen de tien tot elf provincies die de Zuidelijke Nederlanden vormden werden bestuurd door de Oostenrijkse tak van het huis Habsburg. In het noorden lag de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. In het geboortejaar van Adriaan, met de Vrede van Utrecht, werd het land toegewezen aan keizer Jozef II van Oostenrijk. De feitelijke overdracht vond plaats in 1715 en het land werd door de Republiek en Groot-Brittannië beschouwd als een buffer tussen Frankrijk en de Republiek. Weinig bekend zijn de pogingen van Oostenrijk om het land in te ruilen voor Beieren, waarbij de keurvorst van Beieren “koning der Belgen” zou worden. Het bleef bij pogingen. Vanaf februari 1716 zouden Brabant, Vlaanderen, Mechelen en Henegouwen effectief tot het keizerrijk behoren.

 

In deze periode was er een nieuwe bezetting door Franse troepen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog tussen 1740 en 1748, en in juli 1789 was er de opstand van de zogenaamde Brabantse Omwenteling en op 11 januari 1790 werden zelfs even, naar Amerikaans voorbeeld, de “Verenigde Nederlandse Staten” uitgeroepen. Die opstand werd evenwel snel onderdrukt. In februari 1790 werd Leopold II (van Oostenrijk) keizer na de dood van zijn broer Jozef II en in november dat jaar was de herovering van de Zuidelijke Nederlanden een feit. Naar die tijd wordt verwezen als de “Oostenrijkse Restauratie”.

 

Algemeen gesproken was dit de periode van de Verlichting, die vooral de bestuursvorming van Jozef II vanaf 1780 beïnvloedde nadat Karel VI (1685-1740) en Maria Theresia (1717-1780) aan het roer hadden gestaan. De “Verlichting” hield een grotere centralisatie van de macht in, herstel van de welvaart, stimulatie van de landbouw, de nijverheid en de handel, maar ook de strijd tegen analfabetisme door een onderwijsnet te onwikkelen, en het aanzwengelen van een lekenopvatting over de staat, met afschaffing van de voorrechten van de geestelijkheid. In de dorpen probeerden de pastoors hun gezag te behouden terwijl de invloed van de (leken-)staat zich meer en meer liet gelden.

 

In 1794 werden de Oostenrijkse Nederlanden veroverd door de Eerste Franse Republiek, om in 1795 te worden geannexeerd. Oostenrijk erkende dit verlies bij de Vrede van Campo Formio in 1797.