Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

1 Bronnen: correspondentie tussen Raeymaekers van de Hoveniersbond en Broekx 1916-1918, Leuven, University Press / "Ieder voor allen: de Belgische Boerenbond, 1890-1990, Leen van Molle.

2 Erkend bij het Koninklijk besluit van 28 augustus 1951.

3 Het gebouw bestaat niet meer. Momenteel is dit de Guido Gezellelaan. De foto is gedocumenteerd als foto nr. 1047 in het Heemkundig Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde Klein-Brabant in 1996 (Met dank aan Louis Callaert, Achiel Calus en Benny Croket). In het Jaarboek is de beschrijving van de toenmalige cursisten opgenomen.

4 Tussen beide vleugels staat het "Moortgathuis" dat aan het begin van de 18e eeuw werd opgericht. Het Urselinnenklooster, het Sint-Angela-instituut en het Moortgathuis gingen op in de scholengroep van het Sint-Jan Berchmansinstituut van Puurs.

5 Nadien ingetreden in het Urselinnenklooster te Puurs. Waumans was een naamvariant van Weymans.

6 Het huis Paridaens-De Wit in Puurs was gesticht in 1903 en was in de jaren '20 al voorzien van elektrische drijfkracht. Merk ook bij verwanten Cools, dat Emiel Hermans-Cools omstreeks 1901 een fietsenhandel met Minerva motorrijwielen had in de Hoogstraat te Puurs. Emiel baatte nadien in Brussel de Brasserie De Toekomst uit. Ook Van Reeth-Cools maakte in 1903 reclame voor rijwielen. Zoon Theo had een winkel "In den Velo" in de Hoogstraat.

7 Leopold Paridaens haalde in 1929 het nieuws met de bouw van een eigen vliegtuig met GM (Chevrolet) motor. Het werd ingevlogen op het vliegveld van Deurne door "Poeske Scherens", een vermaard wielrenner en bekwaam piloot uit die tijd. Er kwam geen vervolg aan de vliegtuigbouw: Leopolds broer Karel kwam om het leven in een motorongeval (waardoor ook het huwelijk van Pieter Gerard Van Praet en Maria Cools diende uitgesteld) in 19328 en Leopold werd opgeroepen voor de legerdienst.

8 Kort na de middag op de noodlottige dag verloor de 17-jarige Karel Paridaens de controle over het stuur van zijn motocyclette. Hij was met zijn vriend en leeftijdsgenoot Albert Peleman (de latere dichter Bert Peleman) achterop op weg naar Ruisbroek en raakte bij de draai aan de Sint-Bernarduskapel bij Coolhem een boordsteen en knalde tegen een boom. Bert Peleman kwam er zonder schrammen vanaf, maar Karel had een schedelbreuk opgelopen en verloor bloed uit mond en oren. Dokter Peeters liet hem nog overbrengen naar het Sint-Vincentiushospitaal in Antwerpen, maar Karel overleed er kort na aankomst. Zie ook stamboom Cools en verhaal uit 1926.

image003.jpg 

(c) Foto’s uit het familiearchief Van Praet, 1924-1926 (met dank aan Godelieve Van Praet).

 

 Blog - 1924 - Maria Cools in de landbouw- en huishoudschool (Puurs)

Na de "Groote Oorlog" werden her en der in het Vlaamse land huishoud- en landbouwscholen opgericht. Zo ook in Puurs, waar in 1923 en 1924 twee landbouw- en huishoudcursussen werden gegeven door de Landbouwcommissie. Deze gingen door in het "wit huis" in de oostelijke hoek van de Molenstraat en de Kalfortbaan, en mijn grootmoeder Maria Cools volgde er les in 1923-1924.

 

image009.jpg

Afbeelding: reconstructie foto “Tijdelijke Landbouw Huishoudschool van Puers, September 1923-Januari 1924”. Mijn grootmoeder staat als vierde op de foto, op de tweede rij van boven naar onder. Hieronder een detail uit een onbeschadigde foto.

 

Op de foto zitten de lesgeefsters vooraan: juffrouw Bulckens, mevrouw Cleiren en juffrouw Van Hoof. Op de tweede rij staan Ida Slachmuylders (Oppuurs), Bernardine Van Barel (Bornem5), Maria Peeters (Liezele), Anna Slachmuylders (zus van Ida), Augusta Van Barel (Bornem5), Maria De Keyser (Lippelo5). Op de derde rij staan Maria Van den Bergh (Liezele), Virginie Peeters (Liezele), Clementine Marnef, Maria Cools (Liezele), Martha Wauters (Oppuurs), Maria Waumans (Lippelo5) en landbouwingenieur Van de Velde. Op de vierde rij staan Martha Jacobs (Lippelo), Maria Ceurstemont (Lippelo), Maria Verhasselt (Bornem), Cecilia Verheyden (Puurs), Jeanne Van Pestel (Oppuurs) 3.

 

 

image001.jpg

Mijn grootmoeder Maria Cools, reed in 1925 al aardig met de vrachtwagen. Zij was een pionierster voor de oprichting van de "Vroegemarkt" (Vrijdagmarkt) te Gent. Zij reed met haar vader Albert naar de markt met een Ford vrachtauto. Ook de markt van Anderlecht werd aangedaan in de namiddag. Op 22 september 1932 huwde zij Pieter Gerard Van Praet in Liezele. Pieter Gerard was van Leest, en zij kregen verkering in een “Spiegelpaleis” (danstent) op de kermis op De Wolf in Liezele.

 

 

Maria "Miet" Cools was geboren op 13 juli 1908 op het "Turkenhof" te Liezele als dochter van Albert Cools en Kristina Paridaens. Haar vader Albert Cools was Eerste Schepen in Liezele. Van haar nonkel Frans Paridaens weten we dat hij “constructeur” was in Liezele dorp tot 1914 en dat hij na de oorlog in Puurs in een werkhuis aan de Palingstraat de jaren '20 en '30 fietsen (en ook naaimachines, moto’s, wasmachines) verkocht6. Aan het einde van de jaren '20 kwamen daar de eerste auto’s bij (Ford en Chevrolet) met een tentoonstellingszaal in de Dorpstraat 90 en een garage in de Violetstraat in Puurs. Zijn zonen Leopold7 (Renault) en Frans (meerdere merken) werden ook garagehouders. We weten ook dat hij een plaats verhuurde in zijn woning aan een financiële instelling in oktober 1944, waar in het kader van de “Gutt” geldsanering het geld werd ingeleverd en waar men nieuw geld ontving aan 2000 frank per gezinslid.

 

Mijn grootmoeder vertelde wel eens hoe zij met de vrachtwagen Meise voorbijreden, haar vader de Ford in "po-mo" (in "point mort", "neutraal") zette, zodat ze met grote vaart de bergaf van Meise naar Londerzeel konden nemen. De markten werden enige tijd samen met "die van Batistes" gedaan, de erfgenamen van Baptist De Boelpaep. Mijn grootmoeder was een vrijgevochten vrouw. Zij ging zij naar de Provinciale Land- en Tuinbouwschool te Puurs tot haar zestiende jaar. Van 1924 tot haar huwelijk in 1932 werkte zij bij haar nonkel Frans Paridaens als secretaresse.

 

image008.jpg

Afbeelding: Pieter Gerard Van Praet in 1925 op zijn achttiende verjaardag.

image010.jpg

Afbeelding: Pieter Gerard Van Praet in 1926 in Leest, op zijn negentiende verjaardag.

 

De "landbouwschool" van Puurs

Er is weinig gedocumenteerd over de "tijdelijke" Puurse land- (of "tuin-)bouwschool. De school was opgericht door de Landbouwcommissie en bevond zich in een woning aan de Kalfortbaan3. De lesgever rechts op de foto was landbouwingenieur Van de Velde.

Er was geen verband met het Sint-Angela-instituut in de Begijnhofstraat te Puurs, waar ook leergangen huishoudkunde werden voorzien. De hoofdvleugels van het Sint-Angela instituut werden in 1903 en 1907 ontworpen door de lokale architecten Smet. Deze school was verbonden aan het Urselinnenklooster en dat met het Sint-Angela-instituut werd gesticht in 1857. De voorbouw was voltooid net voor de Eerste Wereldoorlog4. Men sprak over Sint-Angela als de "meisjesvakschool van Puurs".

In ieder geval was de aspergeteelt befaamd. Mijn grootvader Pieter Gerhard Van Praet, die in 1929 huwde met mijn grootmoeder Maria Cools, kweekte aspergezaad op de Wolf in Liezele. De asperges werden geteelt en verkocht door zijn schoonbroer Georges De Boelpaep, die met Maria's zus Emma Cools was gehuwd. Omstreeks 1870 waren volgens de overlevering de eerste "Asperges de Calfort" geplant in het Hof van Coolhem in Puurs. De teelt vormde toen een nieuwe bron van inkomsten. De asperge was toen vooral bij de Franse en Belgische elite geliefd. De omgeving was tot dan eerder bekend voor het mandenvlechten, vlasbewerking, zoutzieden en brouwen. Ook de ontsluiting via de spoorweg Mechelen-Sint-Niklaas in 1868-1870 had al verandering gebracht in Puurs, al was er geen sprake van grote bedrijven. Industrieterreinen kwamen er pas vanaf de jaren 1960. De parochie Kalfort was tot 19 maart 1857 een deel van de parochie Puurs, en werd toen een afzonderlijke parochie en de bedevaart naar "Onze-Lieve-Vrouw ten Traan" was een Kalforts fenomeen.

In mei 1918 werd onder impuls van de Boerenbond een "Verbond van bestuurders van (vrije) tuinbouwscholen en tuinbouwleergangen" gesticht. Dit bestuur wilde zicht toeleggen op de leerprogramma's, de inspectie, de publicatie van een tijdschrift, en meer dan dat, moest de ruime inspraak van de Boerenbond in het tuinbouwonderwijs verzekeren1. De Puurse school werd vermoedelijk opgericht als een "Tijdelijke Landbouw- en Huishoudschool", vermoedelijk  op het einde van de Eerste Wereldoorlog.

De "Vrije Vakhuishoudschool Centrum" in Puurs ging vanaf 1 januari 1948 van start2.

image010.jpg

Afbeelding: op de originele foto werd Maria Cools omcirkeld.

image009.jpg

 

Afbeelding: de fietsenhandel van Frans Paridaens in Puurs in 1926. Paridaens had een eigen fietsmerk "Parda" dat hoog stond aangeschreven bij de topwielrenners van die tijd zoals "Poeske Scherens"7. De veertiende persoon van links naar rechts zou mijn grootvader Gerard Van Praet zijn.