Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Opgedragen aan de familie Van Praet-Weymans uit Houtem.

 

Voetnoten

 

1 Zij werd geboren op 14 februari 1944 in Malderen als dochter van Frans Lodewijk “Louis” Weymans [generatie 4] en Rosalia “Rosa” Van Herp (afkomstig van Bornem).

2 gelegen op het Langveld tegen de Nieuwstraat, voor het eerst vermeld in 1864, in een buurt gekend als "het Schuurken".

3 Huwelijk van Jaak Weymans met Colette Vranckaerts op 18 augustus 1842 in Malderen; Jaak Weymans werkte als dienstbode in Bornem, waar hij was geboren op 9 mei 1815 als zoon van Gilles Weymans en Anna Catharina Steenwegens; Jaak Weymans zou na het overlijden van zijn eerste vrouw op 37-jarige leeftijd in Malderen op 21 april 1852 hertrouwen met Thérèse Van De Voorde, een dienstmeid afkomstig uit Steenhuffel.

4 Peter Cuyckens (Kuyckens) was geboren omstreeks 1787. Hij werd vermeld als getuige bij het huwelijk van Jan Antoon Weymans en Françoise Daelemans in 1854. Ook Jozef De Bondt, de veldwachter van Malderen, werd toen vermeld als getuige.

5 Jan Frans De Bondt, veldwachter in Malderen, trad op als getuige, samen met Benjamin Claessens, tuinier in Malderen. Beiden waren nonkels van de bruid Françoise Weymans. Ook Emile Banzet, 32-jarige garçon in een café in Brussel, trad op als getuige.

6 Amand Aerts was overleden op 22 oktober 1888 in Londerzeel, en Françoise Verbesselt was er overleden op 22 januari 1898. Omdat ook de grootouders waren overleden, kreeg Louise Aerts toestemming voor het huwelijk voor een familieraad, gehouden voor de vrederechter van het kanton Wolvertem op 3 oktober 1899. Jan Livien van Doorslaer, 40-jarige veldwachter van Malderen, en Jozef Nicodeem Aerts, 30-jarige broer van Louise, waren getuigen bij het huwelijk in 1899.

7 Merk ook de vermelding van twee naam- en generatiegenoten [generatie 5]  “Karel Louis Weymans” bij een huwelijk van Van Linthoudt-Rogiers op 17 september 1902 in Malderen: de eerste was een 25-jarige schrijnwerker uit Malderen, de tweede een 23-jarige barbier (kapper) uit Malderen die ook in juli 1903 wordt vermeld. De bruid Horense Van Linthoudt was geboren in 1880 als dochter van Sylvester Van Linthoudt en Rosalie Van de Voorde.

8 Er zijn enkele merkwaardige notities bij dit huwelijk: de vader van de bruid verklaarde “niet te kunnen naamtekenen uit oorzaak van kwetsuur aan de duim der rechterhand “ en de bruid Justine Goossens moest onder eed verklaren “ dat het bij dwaling is, dat in haar geboorteakte de voornamen harer moeder geschreven staan Joanna Francisca, terwijl het van hunne volkomen kennis is, dat de ware voornamen Maria Francisca zijn”.

9 We vinden hem al terug als getuige bij huwelijken in 1860-1878. Dit liet vermoeden dat hij officieus de functie van gemeentesecretaris uitvoerde vóór zijn neef Jozef deze functie opnam. In juni 1889 werd hij, genoteerd als “molenaar en dienstdoende secretaris”.

 

Bronnen: eigen stamboomonderzoek Weymans, onderzoek Mario Van Acoleyen, Rijksarchief van België, Wikipedia (algemene informatie), familienaam.be, forebears.io .

 

image005.jpg

© Bewerking prentbriefkaarten molen van Malderen en kasteel de Penaranda uit  private collectie Weymans, 1920-1948 (onder Public Domain). – Bewerking kaart © familienaam.be onder gebruiksvoorwaarden, met toestemming dr. Ann Marynissen - Bewerking kaart © Google maps, 2018 onder gebruikslicentie. – © Bewerking foto’s Weymans uit private collectie Van Praet-Weymans. - Foto prentbriefkaart Schemelbert, 1947 (origineel onder Public Domain).

 

Blog  - 1966 - De familie Weymans uit Malderen

Mijn nonkel Paul Van Praet werd geboren op 5 augustus 1943 te Tisselt. Hij huwde op 24 december 1966 te Liezele met Mariette Weymans1 [generatie 3] De familie Weymans is afkomstig uit Malderen. Benieuwd wat we over deze familie konden vinden.

Kinderen uit het gezin Van Praet-Weymans zijn Ann Van Praet en Raf Van Praet [generatie 2].

image010.jpg Afbeelding: Paul en Mariette bij hun huwelijk in 1966.

image012.jpg

Afbeelding: Louis Weymans bij zijn huwelijk met Rosa Van Herp op 27 april 1943.

image013.jpg

Afbeelding: Frans Louis Weymans omstreeks 1943.

image020.jpg

Afbeelding: Rosalie Van Herp omstreeks 1943.

image022.jpg

Afbeelding: Frans Louis en Rosalie met hun dochter Mariette Weymans omstreeks 1944.

image024.jpg

Afbeelding: het gezin Weymans-Van Herp enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog.

image026.jpgAfbeelding: het gezin Van Praet-Weymans.

 

image016.jpg

Afbeeldingen: de Heidemolen van Malderen, midden 20e eeuw, is de oudste molen van het België. Hij ontleent zijn naam aan de "Malderse Heide", maar van die heide is niet veel over.

De familie Weymans was actief in Malderen als landbouwer (Jan Baptist, Pieter Frans, Jan Antoon), als barbier (Karel Louis), als molenaar (Jozef Marie Jan Weymans, die ook gemeentesecretaris was) en als schrijnwerker (Pieter Jaak, op 20 november 1872 in Malderen gehuwd met Marie Anne De Bondt, met zoon Bernard). Zij waren vrij welstellend, blijkens de vele meldingen van huwelijkscontracten. De familie Weymans was aan het begin van de 20e eeuw onder meer verwant met de families Roggheman en Vermeir uit Sint-Gillis bij Dendermonde, met de families Daelemans, Vranckaert, De Bondt, Van Ruysseveldt, Van den Bossche en Huygels uit Malderen, met de familie Eeraerts, smeden afkomstig van Willebroek, met de familie Willockx uit Breendonk, met de familie Van Elleboogh uit Merchtem, en met de familie Ceurstemont uit Lippelo.

De familie Weymans telde verschillende notabelen in Malderen. Peter Frans Weymans werd er in 1895 vermeld als schepen en Jozef Marie Jan Weymans werd er aan het begin van de 20e eeuw vermeld als gemeentesecretaris.

Deze laatste was er ook molenaar in de inmiddels verdwenen Langveldmolen, een stenen korenmolen, gebouwd in 1857 en verwoest door een brand in maart 1905, die zich bevond op het kadasterperceel E 1192.

 

 

Jozef Marie Jan Weymans was geboren op 3 juli 1855 in Malderen en kocht de molen met zijn verloofde Marie Justine Van den Bossche, geboren op 5 maart 1851 in Malderen, op 29 november 1888 van de weduwnaar Jan Baptist Leemans. Het koppel zou huwen op 8 januari 1889. De molen werd vervolgens op 15 april 1892 doorverkocht aan molenaar Peter Benedict Thomas, die met Marie Stefanie De Smedt zou trouwen op 13 oktober 1893 in Steenhuffel. In maart 1905 zou de molen door een brand worden vernield. Het college van burgemeester en schepenen stond niet toe dat de molen zou worden herbouwd op dezelfde grondvesten. Op de plaats waar deze molen stond heeft nog geruime tijd een herberg "het Molenhuis" gelegen.

image018.jpg

Jan Baptist Weymans werd geboren op 18 maart 1856 in Malderen als zoon van Pieter Frans Weymans en Marie Jeanne De Smedt. Hij was landbouwer.

Van de ouders van Jan Baptist weten we dat zijn vader Pieter Frans Weymans was overleden op 15 augustus 1898 in Malderen en dat Marie Jeanne De Smedt was overleden in Malderen op 16 april 1869, toen Jan Baptist 14 jaar oud was. Van de ouders van Françoise Louise Aerts weten we dat Amand Aerts was overleden op 22 oktober 1888 in Londerzeel toen Françoise net 9 jaar oud was. Haar moeder Françoise Verbesselt was overleden op 22 januari 1898 in Londerzeel toen Françoise 18 jaar oud was. Op die jonge leeftijd was Françoise wees.

De familie Weymans was afkomstig van Bornem en woonde al omstreeks 1828 in Malderen (geboorte Peter Frans Weymans op 8 januari 1828 in Malderen). Een ouder bekende spellingsvariant is Waumans (1656-1719).

image020.jpg

Afbeelding: het kasteel de Penaranda in Malderen. De geschiedenis van de familie Weymans is verbonden met dit kasteel.

 

 

't Schemelbert in Liezele

Op 27 september 1961 startte de familie Weymans-Van Herp in Liezele het bejaardenpension "Hof Schemelbert". Initiatiefnemers waren Frans Louis Weymans en zijn echtgenote Rosalia Van Herp [generatie 4]. Zij waren landbouwers in Liezele. Tussen 1947 en 1960 was het Hof Schemelbert bekend voor de jeugdkampen die er werden georganiseerd, onder impuls van pastoor August Bellemans, die als inwijkeling van Geel vertrouwd was met "vakanties voor de volkskinderen" en die in Liezele priester was geworden.

image012.jpg

 

 

Waar komt de naam Weymans voor in 2008?

 

image022.jpg

Bij een telling op het rijksregister in 2008, komt de naam bij 242 personen voor in 2008. Er zijn concentraties in de omgeving van Antwerpen (77), Puurs (51), Mechelen (22) en Brussel (13). In Londerzeel, waartoe Malderen momenteel behoort, komt de naam in 2008 nog 11 keer voor.

 

De familienaam Waumans kwam nog 388 keer voor in België in 2008, voornamelijk in de omgeving van Puurs (122) en Antwerpen (67). De historische vindplaatsen rond Puurs doen vermoeden dat de naam ontstond als variant van Waumans in de 16e-17e eeuw. Ook de schrijfwijze, Wijmans (13), Wymans (8)  en Weijmans(5) komen voor.

 

 

Per provincie

 

§  In de provincies van het voormalige hertogdom Brabant: Antwerpen (156 inclusief Buggenhout), Vlaams-Brabant (50).

§  daarnaast in mindere mate in het voormalige graafschap Vlaanderen: Oost-Vlaanderen (30 exclusief Buggenhout) en West-Vlaanderen (6).

 

Internationaal

 

De naam komt internationaal gezien vooral voor in België (242), maar ook in Nederland (24), in Duitsland (3), in Engeland (2), in de Verenigde Staten van Amerika (24) en in Australië (11).

 

 

Historisch

 

De oudste vermelding van de schrijfwijze Weymans vonden we in in Aarlen in 1425, terwijl de familienaam Waumans in Oost-Vlaanderen voorkomt in de periode 1360-1510 in de omgeving van Elversele. Elversele, een gehucht bij Temse, zou dus wel eens de plaats kunnen zijn waar de naam ontstond.

 

image024.jpg

 

Uit de stamboom Weymans in Malderen

[groen = stamlijn Mariette Weymans]

 

De generaties vóór Malderen zijn niet nauwkeurig vast te leggen. Enkele voorbeelden.

 

§  Peter Waumans [generatie 12] werd geboren omstreeks 1545 in Puurs.

o    Adriaan Waumans werd geboren omstreeks 1570. Hij huwde Laurence Verstraeten en overleed in 1636.

§  Jan Waumans [generatie 11] werd geboren omstreeks 1598 in Oppuurs. Hij huwde omstreeks 1655 met Adrienne Brijs en overleed op 10 januari 1673 in Oppuurs.

·         Jan Waumans (Weymans) [generatie 10] werd geboren op 16 januari 1656 in Oppuurs. Hij huwde omstreeks 1707 met Anna Rochtus, geboren op 22 juli 1669 in Puurs als dochter van Joos Rochtus en Jeanne De Mayer. Hij overleed op 29 november 1719 in Oppuurs. Zijn echtgenote overleed er op 25 februari 1725 in Oppuurs.

 

§  Corneel Waumans [generatie 10] werd geboren op 6 maart 1664 in Bornem. Hij huwde er op 3 februari 1688 met Marie Goossens, geboren op 7 december 1661. Zijn eerste echtgenote overleed op 22 januari 1689 in Bornem en Corneel hertrouwde op 19 april 1689 met Anna Smet, geboren op 26 maart 1666 in Bornem. Corneel Waumans overleed op 11 september 1733 in Bornem. Zijn tweede echtgenote overleed er op 8 maart 1668.

o    Gielis Waumans (Weymans) [generatie 9] werd geboren op 21 januari 1697 in Bornem. Hij huwde op 29 oktober 1726 in Bornem met Katrien Rottiers, geboren op 23 juni 1697 in Bornem. Hij overleed er op 13 april 1737. Zijn echtgenote overleed eer op 11 mei 1789.

§  Jozef Waumans (Weymans) [generatie 8] werd geboren op 18 juli 1731 in Bornem. Hij huwde op 2 september 1769 in Sint-Amands met Katrien Meert, geboren op 2 maart 1742 in Sint-Amands. Hij overleed op 1 april 1796 in Sint-Amands; zijn echtgenote overleed er op 12 oktober 1782.

 

We kennen wel twee stamlijnen Weymans in Malderen:

 

§  Jan Weymans [generatie 8] huwde omstreeks 1755 met Jeanne Marie Van Damme.

·         Gielis Weymans [generatie 7] werd geboren omstreeks 1756 in Bornem. Hij huwde omstreeks 1814 met Ann Katrien Steenwegens. Zij waren landbouwers in Bornem. Hij overleed er op 31 maart 1824, zij overleed er op 9 december 1837.

o    Jacques Weymans [generatie 6] werd geboren op 9 mei 1815 in Bornem. Hij was dienstbode en huwde op 18 augustus 1842 in Malderen met Colette Vranckaert, geboren op 3 juli 1811 in Malderen als dochter van Jan Baptist Vranckaerts en Angelique De Keersmaeker, landbouwers te Malderen. Hij was landbouwer in Malderen. Zijn echtgenote overleed er op 21 mei 1848.

§  Isabelle Weymans [generatie 5] werd geboren op 12 september 1844 in Malderen. Zij huwde er op  5 februari 1873 met Frans Willockx, landbouwer uit Breendonk, geboren op 2 december 1850 in Breendonk als zoon van August Willockx en Anne Marie Huysmans. Bij het huwelijk werd een contract opgesteld bij notaris Steyaert te Londerzeel op 14 januari 1873.

§  Peter Jacques Weymans [generatie 5] werd geboren op 12 maart 1846 in Malderen. Hij was schrijnwerker en huwde er op 20 november 1872 met Marie-Ann De Bondt, geboren op 3 februari 1845 in Malderen als dochter van Jozef De Bondt, veldwachter in Malderen, en Françoise Saerens. Er was een huwelijkscontract bij notaris Adolf Verbelen in Puurs op 7 november 1872.

·         Françoise Weymans [generatie 4] werd geboren op 8 juli 1866 in Malderen. Zij was dagloonster en woonde bij haar huwelijk op 17 november 1890 in Brussel in de galérie du Commerce 48 in Brussel. Zij huwde er met Charles Louis Schelstraete, geboren op 12 september 1860 als zoon van Jan Schelstraete en Eugénie Goethals uit Adegem. Hij was garçon in een hotel en woonde bij het huwelijk op hetzelfde adres in Brussel5.

o    Jacques Weymans [generatie 6bis]  hertrouwde op 21 april 1852 in Malderen met Thérèse Van de Voorde, dienstmeid geboren op 31 augustus 1820 in Steenhuffel als dochter van Michaël Van de Voorde en Regine Van den Broeck, landbouwers in Steenhuffel. Er was een huwelijkscontract bij notaris Jan Frans Schaumans te Malderen op 4 april 1852. Hij overleed op 16 augustus 1878 in Malderen. Zijn tweede echtgenote overleed er op 11 januari 1887. Peter Cuyckens, 67-jarige brouwer van Malderen, en Jozef De Bondt, 38-jarige veldwachter van Malderen, traden op als getuigen samen met Jan  Baptist Vranckaert, de toen 77-jarige vader van de eerste echtgenote van Jacques.

§  Jan Baptist Weymans [generatie 5] werd geboren op 28 maart 1853 in Malderen. Hij was er schrijnwerker en huwde er op 13 maar 1878 met Justine Goossens, geboren op 23 oktober 1849 in Malderen als dochter van Karel Louis Goossens en Marie Françoise Hofmans8. Bij het huwelijk werd een contract gesloten bij notaris Landuyt te Dendermonde op 2 maart 1878. Jan Baptist Weymans hertrouwde na het overlijden van Justine Goossens (overleden op 18 januari 1884 in Malderen) op 2 juli 1884 in Malderen met Marie Josephine Van Elleboogh, dienstmeid, geboren op 22 juli 1860 in Merchtem als dochter van Karel Louis Van Elleboogh en Jeanne Katrien Nuelant. Bij dit tweede huwelijk werd een contract afgesloten bij notaris Crockaert te Londerzeel op 24 juni 1884. Jan Baptist overleed op 4 juni 1887 in Malderen. Marie Josephine Van Elleboogh was herbergierster en hertrouwde met Frans Van Riet, die op 14 februari 1892 in Malderen overleed. Zij hertrouwde een derde maal op 24 juli 1893 in Malderen met Jozef Vanderstraeten uit Merchtem, dienstbode te Malderen.

§  Karel Louis Weymans [generatie 5] werd geboren op 18 december 1854 in Malderen7. Hij was schrijnwerker en huwde op 13 juli 1887 in Malderen met Marie Josepha Van Campenhout, landbouwster, geboren op 1 december 1851 in Malderen als dochter van Peter Van Campenhout en Marie-Thérèse Meert. Er was een huwelijkscontract bij notaris Basteyns te Liezele op 2 juli 1887.

§  Peter Benoit Weymans [generatie 5] werd geboren op 16 september 1956 in Malderen. Hij huwde op 1 juli 1885 in Malderen met Sophie Vermeiren, geboren op 9 februari 1850 in Malderen als dochter van Frans Vermeiren en Jeanne Petronilla Moortgat. Zijn broer Corneel huwde een jongere zus van zijn echtgenote.

§  Corneel Jozef Weymans [generatie 5] werd geboren op 11 september 1859 in Malderen. Hij werd vermeld als weduwnaar van Ann Françoise Vermeiren (geboren op 19 juli 1858 in Malderen als dochter Frans Vermeiren en Jeanne Petronilla Moortgat, en overleden op 14 april 1888 in Malderen) toen hij op 14 november 1894 in Malderen huwde met Victoria Van Muylder, dienstmeid, geboren op 17 juli 1867 in Londerzeel als dochter  van Pieter Jan Van Muylder en Jeanne Françoise Deplanque. Er was een huwelijkscontract bij notaris Basteyns te Liezele op 10 november 1894. Hij was landbouwer in Malderen. Het eerdere huwelijk vond plaats op 6 juli 1887 in Malderen, en er werd toen een huwelijksakte opgesteld bij dezelfde notaris Basteyns in Liezele op 2 juli 1887. De grootouders werden vermeld in de huwelijksakte.

§  Jeanne Katrien Weymans [generatie 5] werd geboren op 6 juli 1865 in Malderen. Zij huwde er op 5 september 1888 met Jan Frans De Schutter, landbouwer, geboren op 1 februari 1861 in Sint-Amands als zoon van Peter Jan De Schutter en Idonie Boeijkens, landbouwers in Sint-Amands. Bij het huwelijk werd een contract opgesteld bij notaris Octaaf Peeters in Sint-Amands op 19 augustus 1888. Zij overleed op 13 juni 1919 in Malderen.

 

·         Corneel Weymans [generatie 8] werd geboren op 11 december 1750 in Oppuurs. Hij huwde op 14 oktober 1777 in Puurs met Elisabeth Van Lippeloo, geboren op 22 mei 1755 in Liezele als dochter van Peter Van Lippelo en Françoise Verhofstadt. Hij overleed op 6 juni 1810 in Oppuurs. Zij overleed er op 6 september 1834.

 

·         Jozef Weymans [generatie 8] huwde omstreeks 1780 met Elisabeth Lenaerts. Hij overleed op 24 mei 1795 in Oppuurs. Elisabeth Lenaerts overleed er op 23 juli 1800.

·         Jan Weymans [generatie 7] werd geboren omstreeks 1781 in Malderen.

·         Hendrik Weymans [generatie 7] werd geboren omstreeks 1789 in Oppuurs. Hij huwde op 8 augustus 1821 in Malderen met Colette Huygels, spinster geboren omstreeks 1795 in Malderen als dochter van Louis Huygels en Marie Ann Heremans. Zij waren landbouwers in Malderen. Jozef De Bondt, 37-jarige veldwachter van Malderen, trad op als getuige, samen met de 35-jarige herbergier Jozef Van Riet uit Malderen, de 48-jarige kleermaker Frans De Maeyer en Peter Vastmeer, 44-jarige rijksdeurwaarder, beiden ook uit Malderen. Er was een huwelijkscontract bij notaris Jules Jozef Van Aken uit Liezele op 23 juli 1853. Hendrik Weymans overleed op 3 mei 1843 in Malderen. Zijn echtgenote overleed er op 15 oktober 1852.

o    Regine Weymans werd geboren op 4 oktober 1822 in Malderen. Zij overleed er op 20-jarige leeftijd op 21 augustus 1843.

o    Jeanne Katrien Weymans werd geboren op 28 januari 1823 in Malderen. Zij overleed er op 20-jarige leeftijd op 28 oktober 1843.

o    Marie Sophie Weymans werd geboren op 14 september 1825 in Malderen. Zij overleed er 8 dagen oud op 22 september 1825.

o    Marie Sophie Weymans [generatie 6] werd geboren op 29 augustus 1826 in Malderen. Zij huwde er op 28 april 1847 met Jacques Daelemans, geboren op 28 september 1819 in Malderen als zoon van Antoon Daelemans en Jeanne Katrien Van Linthout, landbouwers in Malderen. Zij waren landbouwers in Malderen.

o    Peter Frans Weymans [generatie 6]  werd geboren op 28 januari 1828 in Malderen. Hij huwde op 27 juli 1852 in Malderen met Marie Jeanne De Smedt, geboren op 23 september 1829 in Malderen als dochter van Jan Baptist De Smedt en Marie Anne Vleminck. Zij waren landbouwers in Malderen. Hij werd in 1895 vermeld als schepen van Malderen en overleed op 15 augustus 1898 in Malderen, zijn echtgenote overleed er eerder op 16 april 1869. Peter Frans werd vermeld in maart 1891 als getuige bij het huwelijk van hoefsmid Jozef Karel Van Cauter en Katrien De Prins, en verder ook als huwelijksgetuige bij verschillende huwelijken in 18929.

§  Marie-Anne Adèle Weymans [generatie 5] werd geboren op 21 mei 1854 in Malderen. Zij huwde er op 8 februari 1888 met Frans Louis Cuyckens, landbouwer van Breendonk. Er was een huwelijkscontract bij notaris Adolf Verbelen in Puurs op 2 februari 1888. Frans Louis was vermoedelijk verwant met Peter Cuyckens, brouwer in Malderen4.

§  Leon Edmond Weymans [generatie 5] werd geboren omstreeks 1855 in Malderen. Hij was in 1895 landbouwer in Malderen.

§  Jan Baptist Weymans [generatie 5] werd geboren op 18 maart 1856 in Malderen. Hij huwde op 16 oktober 1907 in Malderen met Françoise Louise Aerts. Françoise Louise Aerts werd geboren op 26 april 1879 in Londerzeel  als dochter van Amand Aerts en Françoise Verbesselt. Zij was landbouwster en 28 jaar oud bij het huwelijk. Getuigen bij het huwelijk waren Leopold Aerts, een 75-jarige oom van de bruid, Jozef Aerts, een 38-jarige broer, en Karel Louis Aerts, een 25-jarige broer. Allen waren landbouwers in Londerzeel. Ook Edward Frans Weymans, een 44-jarige landbouwer uit Malderen was getuige. Hij was een broer van de bruidegom.

§  Marie Sophie Weymans [generatie 5] werd geboren op 10 april 1857 in Malderen. Zij overleed er zeven dagen oud op 17 april 1857.

§  Marie Sophie Weymans [generatie 5] werd geboren op 27 maart 1858 in Malderen. Zij huwde er op 20 augustus 1895 met Frans Adolf Vermeir, geboren op 3 mei 1858 in Sint-Gillis Dendermonde als zoon van Frans Vermeir en Constance Laureis. Zij waren landbouwers in Malderen. Er was een huwelijkscontract bij notaris Herssens te Dendermonde, opgesteld op 5 augustus 1895.

§  Karel Louis Weymans [generatie 5] werd geboren op 4 december 1859 in Malderen. Hij was landbouwer in Malderen en huwde er op 18 oktober 1899 met Françoise Louise Aerts, geboren op 26 april 1879 in Londerzeel als dochter van Amand Aerts en Françoise Verbesselt6. Bij het huwelijk werd een contract opgesteld bij notaris De Amandel te Londerzeel op 8 oktober 1899. Françoise Louise Aerts was bij het huwelijk weduwe van Jan Baptist Weymans, een oudere broer van Karel Louis. Het gezin betrok een statig herenhuis in de Statiestraat te Malderen7.

·         Jan Baptist Weymans [generatie 4] werd geboren  op  20 januari 1900 in Malderen. Hij overleed er op 3-jarige leeftijd op 13 januari 1904.

·         Anastaas Isodoor Weymans [generatie 4] werd geboren op 27 december 1901 in Malderen.

·         Marie Josepha Weymans [generatie 4] werd geboren op 22 maart 1910 in Malderen.

·         Frans Louis Weymans [generatie 4] werd geboren op 8 november 1912. Hij huwde op 27 april 1943 met Rosalia Van Herp.

o    Marie Thérèse Weymans [generatie 6] werd geboren op 24 april 1830 in Malderen. Zij overleed er op 8-jarige leeftijd op 22 april 1839.

o    Jan Antoon Weymans [generatie 6] werd geboren op 8 juli 1832 in Malderen. Hij huwde er op op 13 mei 1854 met  Françoise Daelemans, geboren op 5 oktober 1823 in Malderen als dochter van Antoon Daelemans en Jeanne Katrien Van Linthout, landbouwers in Malderen. Er was een huwelijkscontract bij notaris Jules Van Aken te Liezele op 8 mei 1854.

§  Jozef Weymans [generatie 5] werd geboren op 3 juli 1855 in Malderen. Hij huwde er op 8 januari 1889 met Marie Justine Van den Bossche, geboren op 5 maart 1851 in Malderen als dochter van Jan Baptist Van den Bossche en Marie-Thérèse Van Doorslaer. Zij waren landbouwers in Malderen. Er was een huwelijkscontract bij notaris Gerard Frans te Londerzeel op 7 januari 1889. Hij werd vermeld als gemeentesecretaris van Malderen in 1891-1910 en trad al vanaf 1888 op als getuige bij huwelijken.

§  Jeanne Françoise Weymans [generatie 5] werd geboren op 7 februari 1857 in Malderen. Zij overleed er op 6-jarige leeftijd op 9 juli 1863.

§  Marie Jeanne Weymans [generatie 5] werd geboren op 21 december 1858 in Malderen.

§  Marie Celestine Weymans [generatie 5] werd geboren op 13 januari 1860 in Malderen.

§  Antonia Philomène Weymans [generatie 5] werd geboren op 7 december 1861 in Malderen. Zij huwde er op met Gielis Frans Delforge, suikerbakker (net zoals zijn vader Matheus) uit Sint-Amands. Er was een huwelijkscontract bij notaris Peeters te Sint Amands op 7 juli 1890, gewijzigd op 18 augustus 1890.

§  Marie Sylvie Weymans [generatie 5] werd geboren op 13 mei 1863 in Malderen. Zij huwde er op 15 februari 1887 met Jan Hendrik Roggheman uit Sint-Gillis Dendermonde. Er was een huwelijkscontract opgesteld bij notaris Lutens te Dendermonde op 2 februari 1887. Zij waren landbouwers in Malderen.

§  Peter Frans Weymans [generatie 5] werd geboren omstreeks 1865 in Malderen. Hij was landbouwer in Malderen, en werd vermeld als getuige bij het huwelijk van op 21 juli 1903 van Marie-Thérèse Vanden Bossche en Jan Baptist Daelemans in Malderen. Hij was een kozijn van Jan Baptist Daelemans. Marie-Thérèse Van den Bossche was bovendien ook een dochter van de hoger vermelde Jan Baptist Van den Bossche en Marie-Thérèse Van Doorslaer, geboren op 6 augustus 1872 in Malderen, en was dus ook verwant met Peter Frans.