Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

1 Het koppel vierde op zondag 9 augustus 1987 in het parochiaal centrum van Breendonk hun gouden huwelijksjubileum. Een misviering ging door in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart te Liezele. Op dat moment woonden zij te Liezele dorp 67, Puurs.

2 Gerard Tersago, vader van Dina, was een zoon van Albert Tersago. Onze overgrootouders waren (half-)broers.

3 Uit het familieproject om foto- en filmmateriaal te dateren en te beschrijven uit geërfde fotoalbums of 'blikken koekendozen'.

4 Vader Vermeulen was als chemist werkzaam voor Johnson & Johnson, ook in de V.S.. Moeder Vermeulen was een afstammeling van graaf Charles de Broqueville (4 december 1860-5 september 1940), die Belgische premier was tijdens de eerste wereldoorlog tussen 1911-1918 en vervolgens tussen 1932-1934. Hij was volksvertegenwoordiger tussen 1892-1919, Minister van staat vanaf 1918, en senator tot 1936.

 

 

image007.jpg

(c) Alle foto's komen uit privé collecties in de familie. - (c) foto Dina Tersago, P.Lauwens, Brussel 2019.

 

 Verwante families - 9 generaties Cools te Liezele (Puurs)

image009.gifMijn grootmoeder Maria Cools

Afbeelding: Maria Cools, mijn grootmoeder, in 1930

Mijn grootmoeder Maria Cools, reed in 1925 al aardig met de vrachtwagen. Zij was een pionierster voor de oprichting van de "Vroegmarkt" (Vrijdagmarkt) te Gent. Zij reed met haar vader Albert naar de markt met een Ford vrachtauto. Ook de markt van Anderlecht werd aangedaan in de namiddag. Mijn grootmoeder vertelde wel eens hoe zij met de vrachtwagen Meise voorbijreden, haar vader de Ford in "po-mo" (in "point mort", "neutraal") zette, zodat ze met grote vaart de bergaf van Meise naar Londerzeel konden nemen. De markten werden enige tijd samen met "die van Baptistes" gedaan, de erfgenamen van Baptist De Boelpaep. Mijn grootmoeder was een vrijgevochten vrouw. Zij ging zij naar de Provinciale Land- en Tuinbouwschool te Puurs tot haar zestiende jaar. Van 1924 tot 1932 werkte zij bij haar nonkel Frans Paridaens als secretaresse. De firma Paridaens handelde in fietsen, moto's, wasmachines en later ook in auto's (de latere autogarage Paridaens te Hingene).

Mijn tante, Lieve Van Praet, had de tijd genomen enkele van deze verhalen neer te schrijven. Een schat aan vertelkunst voor de kinderen, kleinkinderen én achterkleinkinderen – en die had mijn “bomma” want ze werd 93 jaar. Grootmoeder herinnerde zich dat zij dat zij als driejarige haar billen verbrandde toen het huishoudhulpje een hete kom aardappelen op de grond zette. Zij was er toen gaan opzitten. Toen zij vier jaar was, liep zij school in de Sint-Gerardusschool te Liezele. Zij brak er eens haar voet, en moest met de kinderkoets naar huis worden gebracht.

 

Generatie 1 – Katrien en Liesbet Lauwens

Generatie 2 – Gezin Patrik Lauwens – Rita Colaers

Generatie 3 – Gezin Willem Lauwens – Georgette Van Praet

 

Generatie 4Gezin Van Praet – Cools 1932  Liezele (Puurs)

Maria Amelia Gerardina “Miet” Cools werd geboren op 13 juli 1908 op het "Turkenhof" te Liezele (Puurs) als dochter van Albert Cools en Kristina Leontina Paridaens. Zij studeerde aan de landbouwschool en reed in 1925 al aardig met de (Ford) vrachtwagen van haar vader Albert naar de groentemarkten van Gent en Anderlecht. Van 1924 tot 1932 werkte zij als secretaresse bij haar nonkel Frans Paridaens. De firma Paridaens handelde in fietsen, moto's, wasmachines en later ook in auto's (de latere autogarage Paridaens te Hingene). Zij huwde op 22 september 1932 in Liezele met Pieter Gerard “Gerard” Van Praet, geboren op 20 oktober 1907 in Leest als zoon van Karel Lodewijk Van Praet en Melanie Diddens. Zijn moeder Melanie Diddens was in het kraambed gebleven en overleed de dag na zijn geboorte op 39-jarige leeftijd. Het huwelijk was eigenlijk eerder gepland maar diende uitgesteld omdat Maria’s kozijn Charles Paridaens dodelijk was verongelukt met de moto toen hij met (de latere dichter) Bert Peleman achterop een wisselstuk ging halen. Charles Paridaens werd op 14 september 1932 begraven, de dag dat het huwelijk normaalgesproken was gepland.

 

Het koppel vestigde zich in het "Molenhuis" op de Wolf, waar nadien de familie Verhasselt lange tijd woonde. De groente kweek werd in 1936 geleidelijk overgelaten aan Maria's zuster Emma, inmiddels gehuwd met Georges De Boelpaep. Gerard en 'Miet' hadden een huis gebouwd in de Wolfstraat te Liezele. Dit huis brandde af door een schouwbrand. Albert Cools had in deze periode een groot lot gewonnen bij de Nationale Loterij en deed zijn kinderen een schenking. Hiermee werd een nieuw huis opgetrokken in de Wolfstraat. Toen in 1937 Gerard en Maria hun pachtland verloren, zei Gerard de landbouwerstiel vaarwel en ging hij werken bij Eternit te Kapelle-op-den-Bos. In 1938 had het gezin een herberg met winkel te Kapelle-op-den-Bos. Het huis in Liezele werd toen verhuurd, tot het in 1940 werd verkocht aan Emma Cools. De opbrengst van deze verkoop zou volledig opgaan in de aanschaf van voedsel tijdens de oorlogsjaren. Het gezin verhuisde nadien naar de Statiestraat te Tisselt, terwijl Gerard bleef werken bij Eternit (tot aan zijn pensioen in 1972). Na de oorlog verschaften Maria en Gerard onderdak aan het gezin van Jaak Eeraerts en Tinneke Van Praet. Jaak Eeraerts was beschuldigd van collaboratie, naar de gevangenis gevoerd, terwijl hun huis op de Triest kort en klein was geslagen.

 

Op 5 juli 1950 verhuisde het gezin Van Praet-Cools naar het Hemelhuis te Liezele. Zij hadden daarvoor geleend bij de Nationale Maatschappij voor Kleine Landeigendom. Maria Cools was zeer sociaal ingesteld. Zij was bestuurslid van de KAV te Tisselt, stond in Liezele mee aan de wieg van de Katholieke Landelijke Vrouwengilde (KVLV, toen nog 'Boerinnenbond' genoemd). Zij was mede-stichtster van de Gezinsbond (toen nog BGJG) te Liezele en actief bij de CVP, onder meer als bestuurslid van het toenmalige OCMW (toen nog COO). Ook bij een latere verhuis naar Kapelle-op-den-Bos, bleef zij het secretariaat van de Bond van de Gepensioneerden van Eternit waarnemen. 

 

Gerard Van Praet was lid van de gepensioneerdenbond van de Eternit, van de christelijke gepensioneerden, van de KWB, van de BGJG en van het ACV. Hij overleed op 1 september 1989 in huiselijke kring in de Tulpenlaan 7 te Kapelle-op-den-Bos op 81-jarige leeftijd. De uitvaart vond plaats op 6 september 1989 in de parochiekerk Sint-Niklaas te Kapelle-op-den-Bos en hij werd begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Kapelle-op-den-Bos. Maria Cools overleed op 20 maart 2001 in het rusthuis (later woonzorgcentrum) “Familiehof” aan de Provinciale Steenweg 323 in Schelle, waar zij haar laatste levensjaren doorbracht, op 92-jarige leeftijd. De uitvaart vond plaats op 26 maart 2001 in de parochiekerk Sint-Niklaas te Kapelle-op-den-Bos en zij werd begraven op het gemeentelijk kerkhof van Kapelle-op-den-Bos. Het rusthuis “Familiehof” werd tijdens haar verblijf enkele jaren uitgebaat door haar kleindochter Lutgarde Jacobs en haar echtgenoot Michel Boel.

 

De familie Van Praet-Cools had verschillende kinderen, waarvan er zeven in leven bleven:

 

·         Karel-Gabriël Van Praet werd geboren op 5 augustus 1933 te Mechelen. Hij huwde op 5 augustus 1957 te Steenhuffel met Simone De Velder. Simone De Velder was geboren op 11 juli 1933 te Steenhuffel. Zij overleed op 22 oktober 2011 in huiselijke kring te Kapelle-op-den-Bos. Karel Gabriël Van Praet overleed op 13 november 2018 in het woonzorgcentrum Akapella te Kapelle-op-den-Bos.

·         Simonne Van Praet werd geboren op 29 augustus 1934 te Mechelen. Zij huwde op 25 april 1957 te Liezele met Kamiel Jacobs.

·         Nn. Van Praet werd levenloos geboren in 1935.

·         Gilberte Van Praet werd geboren op 18 februari 1936 te Mechelen. Zij huwde op 5mei 1956 te Mechelen met Paul Van Den Bossche. Paul Van den Bossche overleed op 4 juli 2004 te Kasterlee. Gilberte Van Praet overleed in het woonzorgcentrum De Witte Bergen te Lichtaart op 11 juni 2018.

·         Georgette Van Praet werd geboren op 15 januari 1937 te Liezele. Zij huwde op 5 oktober 1959 in Liezele met Willem Lauwens. Willem Lauwens was geboren op 20 september 1935 in Kapelle-op-den-Bos. Hij overleed op 16 juni 1996 aan de gevolgen van ALS in huiselijke kring te Sint-Katelijne-Waver. Georgette Van Praet overleed op 31 mei 2020 in de nasleep van Covid in het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth te Sint-Katelijne-Waver.

·         Maria Van Praet werd geboren op 14 februari 1938 te Liezele, en overleed er op 17 augustus 1939 aan de gevolgen van een longontsteking.

·         Georges Van Praet (I) werd geboren op 2 november 1939 te Liezele, en overleed er op 18 november 1940 longontsteking.

·         Paul Van Praet werd geboren op 5 augustus 1943 te Tisselt. Hij huwde op 24 december 1966 te Liezele met Mariette Weymans.

·         Godelieve Van Praet werd geboren op 26 juni 1945 te Tisselt. Zij huwde op 3 juli 1965 te Liezele met Guido De Nutte.

·         Nn. Van Praet werd levenloos geboren in 1946.

·         Georges Van Praet (II) werd geboren op 5 september 1947 te Tisselt. Hij huwde op 8 juli 1972 te Kasterlee met Rita Leysen.

image011.gif

Afbeelding: Maria Van Praet in 1938)

image016.gif

Afbeelding: Georges Van Praet in 1940

 

 

Generatie 5Het gezin Cools - Paridaens 1905  Liezele (Puurs)

Albert Cools werd geboren op 28 januari 1883 als voorhuwelijks kind van Hortense Clementina Cools. Zijn moeder was geboren op 26 januari 1857 te Hingene en zij was dus net geen 26 jaar oud toen zij moeder werd. Zij zou later op 40-jarige leeftijd huwen, op 16 juni 1897 te Liezele, met Peter "Emmery" Tersago toen Albert 14 jaar oud was. Uit dit huwelijk werden twee halfbroers geboren en  Emmery Tersago zou de peter worden van mijn Maria Cools. Emmery Tersago was geboren op 29 juli 1854 te Liezele als zoon van Jozef Vitalis Tersago en Anatolia Leocadia Feremans. Hij overleed er op 16 augustus 1910. Clementina Cools overleed op 17 april 1923 te Puurs.

 

Albert Cools was Eerste Schepen en tijdelijk burgemeester van Liezele omstreeks 1918 onder burgemeester Oscar Van Assche ("de brouwer van Liezele"), en speelde tuba in de fanfare "De Kadotters", later herdoopt in "De Prenaalzonen". De familie Cools heette in de volksmond "die van Talus", vermoedelijk naar een voorvader die Vitalus noemde. Er werd soms gespeculeerd dat Alberts biologische vader verwant moet zijn geweest met Jozef “Talus” Tersago, de vader van de echtgenoot Emmery Tersago, maar dat is onzeker. Albert Cools huwde in 1905 met Kristina Paridaens. Kristina Paridaens werd geboren op 3 oktober 1883 te Liezele als dochter van Leopold Paridaens uit Wintam/Hingene en Marie-Thérèse De Wachter uit Liezele. Haar vader was schoenmaker en had een schoenenwinkel. Het gezin woonden in het Turkenhof te Liezele (plaats van de gelijknamige school in 2021).  In 1911 bouwden zij een huis op de Achterheide. 

 

Albert overleed op 13 januari 1957 te Liezele op 73-jarige leeftijd. Kristina Paridaens overleed op 14 december 1965 te Liezele, ten huize van De Boelpaep-Cools op 82-jarige leeftijd.

 

Tot op heden weten we niet zoveel van dit gezin. We weten uit overlevering dat slechts vier van de vijftien kinderen in het gezin in leven bleven:

 

Maria Cools werd geboren op 13 juli 1908 op het "Turkenhof" te Liezele als dochter van Albert Cools en Kristina Paridaens. Zij stamde uit een familie van 15 kinderen waarvan er slechts vier in leven bleven. Behalve zijzelf waren dat:

·         Leon Cools werd geboren op 5 juli 1907 te Liezele. Hij huwde Francine Van Praet [kinderen: Esther, Maria (gehuwd met Gaston Prosec), Emma en Christiane]. Leon Cools overleed op 12 december 1989 te Antwerpen. Francine Van Praet was geboren op 28 juni 1908 te Liezele en overleed op 8 december 1997 te Antwerpen.

·         Maria Amelia Gerardina Cools werd geboren op 13 juli 1908 in Liezele. Zij huwde Pieter Gerard Van Praet [zie hoger].

·         Emma Cools werd geboren op 20 december 1912 te Liezele. Zij huwde met Georges De Boelpaep1, kinderen Jan (gehuwd met Liliane Meeus), Godelieve (gehuwd met Eugeen Van Gucht), Christiane (gehuwd met Paul Verheyden, ° 8 december 1944 te Opwijk, + 25 november 1996 te Duffel), Liliane (gehuwd met Keymolen+), René (gehuwd met Thérèse De Boeck), Georges, Miriam (gehuwd met Patrick Leon);  Emma Cools overleed op 27 februari 1999 te Bornem. Georges De Boelpaep was geboren op 15 juni 1911 te Liezele. Hij overleed op 16 februari 2002 te Liezele.

·         Hendrik Gerard Maurice Cools werd geboren op 20 maart 1914 te Liezele. Hij huwde op 31 oktober 1944 met Julia Francine Kerremans. Julia Kerremans was geboren op 28 juli 1911 in Liezele. Zij overleed op 11 maart 2002 in Sint-Niklaas.  [kinderen: Albert (gehuwd met Roza Leemans), Julien (overleden na een ongeval), Erik (gehuwd met Jeannine Van Muylders) en Greta (gehuwd met Jan Cauwenbergh)]

Het gezin Cools-Paridaens in 1920

image017.gif

Afbeelding: mijn grootmoeder staat uiterst rechts in het midden op de foto met haar, jong overleden, tweelingszusje. Ik leerde pas iets over deze tweelingszus bij de ontdekking van deze foto.

 

Leontine Cools

image019.gif

Afbeelding: foto van Leontine Cools, naar verluid één van de overleden kinderen uit het gezin (niet gedateerd).

 

image018.gif

Afbeelding: Het gezin Cools-Paridaens in 1928 aan het Turkenhof te Liezele. Rechts bovenaan Maria Cools, links bovenaan Leon Cools, links vooraan Maurice Cools en 4e van links Emma Cools. Het kind rechts vooraan is een Hongaarse vluchtelinge die tijdelijk werd opgevangen in het gezin.

 

 

 

Generatie 6Het gezin Tersago - Cools  1897 

Liezele (Puurs)

 

Hortence Clementine Cools werd geboren op 26 januari 1857 te Hingene als dochter van Jan Jules Cools en Juliette Christine Backeljau.  Zij was net geen 26 jaar oud toen zij ongehuwd moeder werd.

·         Albert Cools werd geboren op 28 januari 1883

 

Hortence Clementina Cools zou op 16 juni 1897 te Liezele huwen, op 40-jarige leeftijd, met Peter "Emmery" Tersago toen Albert 14 jaar oud was. Uit dit huwelijk werden twee halfbroers geboren:

 

·         Frans Tersago, bijgenaamd "de lange", werd geboren op 23 januari 1899 te Puurs. Hij huwde met Octavie Mertens, geboren op 2 oktober 1895. Zij hadden één zoon, Clément Gerard, gehuwd met Bertha Aers (twee kinderen).

·         Gerard Constant Tersago werd geboren op 8 december 1900 te Liezele. Hij was kolenhandelaar en huwde met Hubertine Verhofstadt, geboren op 25 oktober 1899 te Breendonk. Zijn zoon Albert Joseph E. Tersago werd geboren op 11 januari 1929 te Puurs, werd ambtenaar en huwde er op 24 mei 1927 met Maria Schokkaert2, geboren op 24 mei 1927 te Puurs. Maria Schokkaert was een zus van burgemeester Jef Schokkaert van Puurs. Zij hadden acht kinderen. De familie woonde op de Achterheide.

 

Emmery Tersago zou de peter worden van kleindochter Maria Cools. Emmery Tersago was geboren op 29 juli 1854 te Liezele als zoon van Jozef Vitalis Tersago en Anatolia Leocadia Feremans. Hij overleed er op 16 augustus 1910. Clementina Cools overleed op 17 april 1923 te Puurs.

image007.jpgDina Tersago

Dina Tersago, Miss België in 2001, is een bekende telg van de Tersago familie van Puurs. Haar ouders waren Gerard Tersago en Yvette Vroman. Gerard was een zoon van Albert Tersago. Onze overgrootouders waren (half-) broers.

 

Generatie 7 - Het gezin Cools - Backeljau 1848 Weert (Bornem)

Jan Juliaan Cools was geboren op 30 juli 1814 in Puurs als zoon van Corneel Cools en Marie-Anne De Raedt. Hij huwde op 10 mei 1848 in Weert (Bornem) met Juliette Christine Backeljau. Juliette Backeljau was geboren op 20 juli 1823 te Weert als dochter van Peter Frans Johannes Backeljau en Johanna Stevens.

 

Jan Juliaan Cools overleed op 7 december 1898 in Puurs op 84-jarige leeftijd. Juliette Backeljau was kort daarvoor overleden op 1 oktober 1898 in Puurs op 75-jarige leeftijd.

 

·         Constant Cools werd geboren op 8 oktober 1854 in Hingene (Bornem). Hij huwde op 13 februari 1885 in Puurs met Maria Francisca Boons. Zij was geboren op 19 oktober 1851 in Puurs als dochter van Jan Frans Boons en Josepha De Smedt.

o   Een dochter Marie Julia Cools, geboren op 24 januari 1889 in Puurs, huwde met Jan Frans Seghers. De dochter overleed op 19 juni 1972 in Puurs op 83-jarige leeftijd. Haar echtgenoot Jan Frans Seghers werd geboren op 5 mei 1918 in Puurs als zoon van Karel Louis Seghers en Marie-Louise Rousseau. Hij overleed twee dagen na zijn echtgenote op 19 juni 1972 in Puurs op 83-jarige leeftijd.

·         Hortence Clementina Cools werd geboren op 26 januari 1857 te Hingene [zie hoger].

·         Marie Antoinette Cools werd geboren op 24 januari 1859 in Hingene. Zij huwde op 19 mei 1879 in Bornem met Peter Antoon Van Assche. Peter Antoon Van Assche werd geboren op 3 april 1854 in Liezele (Puurs) als zoon van Jan Baptist Van Assche en Anna Monica Beuckelaers.

 

 

Generatie 8 - Het gezin Cools – De Raedt 1810 Puurs

 

Corneel Cools was gedoopt op 10 mei 1776 in Bornem als zoon van Antoon Cools en Jeanne Marie Caluwaerts. In 1800-1801 werd hij opgeroepen om dienst te doen in het leger van Napoleon. Hij was timmerman en huwde op 19 november 1810 in Puurs met Marie-Anne De Raedt. Marie-Anne De Raedt werd geboren op 14 maart 1780 in Puurs als dochter van Peter De Raedt en Anne-Marie De Boeck. Corneel Cools trad op als één van de aangevers bij het overlijden van Christine Nelis, de 15 maanden oude dochter van Frans Nelis en Jeanne Katrien Roggeman, op 1 juli 1817 in Bornem. Hij was een buurman van de familie. Ook kleermaker Antoon De Nijn, een andere buurman, werd vermeld als aangever.

 

Corneel Cools overleed op 12 augustus 1842 in Puurs op 66-jarige leeftijd. Marie-Anne De Raedt overleed op 22 maart 1846 in Puurs op 66-jarige leeftijd.

 

·         Jan Juliaan Cools was geboren op 30 juli 1814 in Puurs [zie hoger].

 

 

Generatie 9 - Het gezin Cools – Caluwaerts 1771 Bornem

 

Antoon Cools werd geboren omstreeks 1732 in Antwerpen. Hij huwde op 6 februari 1771 in Bornem met Jeanne Marie Caluwaerts. Jeanne Marie Caluwaerts werd geboren op 22 juli 1744 in Oppuurs (Puurs).

Antoon Cools overleed op 21 mei 1817 in Bornem, 85 jaar oud. De aangevers waren zijn schoonzoon Jozef De Schutter en zijn zoon Albert Cools. Jeanne Marie Caluwaerts overleed op 19 augustus 1796 in Bornem op 52-jarige leeftijd.

·         Frans Cools werd gedoopt op 1 april 1771 in Bornem. Hij huwde (1) met Anne-Marie Seghers. Zij was geboren op 3 januari 1779 in Ruisbroek (Puurs) en overleed op 3 april 1842 in Puurs op 63-jarige leeftijd en Frans Cools hertrouwde (2) op 27 oktober 1794 in Puurs met Marie-Thérèse Huys. Marie-Thérèse Huys was geboren op 17 maart 1768 in Puurs als dochter van Willem Huys en Elisabeth Patteet. Het tweede huwelijk bleef kinderloos. Frans Cools overleed op 25 januari 1837 in Puurs.

o   Een zoon Antoon Cools [generatie 7] werd geboren op 23 oktober 1808 in Puurs. Hij huwde op 28 januari 1842 in Puurs met Marie-Thérèse Waroquiers, die eerder was gehuwd in Puurs met Jan Baptist Seghers, en werd vermeld als  maaldersgast in 1844.

·         Corneel Cools werd gedoopt op 10 mei 1776 in Bornem [zie hoger].

·         Marie-Anne Cools werd gedoopt op 25 augustus 1777 in Bornem. Zij huwde op 25 mei 1796 in Bornem met Daniël Jozef Lavaert en overleed op 24-jarige leeftijd op 11 december 1801 in Hingene (Bornem). Daniël Jozef Lavaert werd geboren op 2 juni 1774 in Bornem als zoon van Frans Lavaert en Jeanne Katrien Boey. Hij hertrouwde op 29 juli 1802 in Sint-Amands (Puurs) met Jeanne Marie Koeck, overleefde zijn tweede echtgenote en overleed op 24 november 1849 in Bornem op 75-jarige leeftijd. Jeanne Marie Koeck was geboren op 16 oktober 1780 in Londerzeel en overleed op 13 mei 1848 in Bornem op 67-jarige leeftijd. Uit het tweede huwelijk was er een dochter Barbara Lavaert, geboren op 1 juli 1803 in Hingene (Bornem), die twee maal huwde: met Karel Rosiers en met Hendrik Marnef.

·         Ann Katrien Cools werd gedoopt op 8 december 1778 in Bornem. Zij huwde drie maal voor zij op 19 februari 1844 in Bornem overleed op 65-jarige leeftijd. Zij huwde op 23 juli 1806 in Bornem met Peter Frans De Maeyer (eerder gehuwd met Jeanne Marie De Vos, overleden op 7 maart 1811 in Bornem op 43-jarige leeftijd), op 19 februari 1812 in Bornem met Philip Jacques Janssens (eerder gehuwd met Isabelle Pauwels, overleden op 8 november 1814 in Bornem op 59-jarige leeftijd) en op 25 september 1815 in Bornem met Jozef De Schutter (overleden op 28 februari 1848 in Bornem op 68-jarige leeftijd).

o   Uit de huwelijken werden vier kinderen geboren: een levenloos kind werd geboren op 24 augustus 1807 in Bornem.

o   Petronella De Maeyer werd geboren op 7 augustus 1808 in Bornem. Zij huwde Corneel De Bruyn en overleed op 28 april 1853 op 44-jarige leeftijd.

o   Jeanne De Maeyer werd geboren omstreeks 1810 in Bornem. Zij overleed op 1 oktober 1818 te Bornem op 8-jarige leeftijd.

o   Francisca De Schutter werd geboren op 13 oktober 1817 in Bornem. Zij huwde Jules Maerevoet en overleed op 29 december 1848 in Bornem op 31-jarige leeftijd.

·         Jean Cools werd geboren omstreeks 1780 in Bornem. Hij was landbouwer en werd vermeld als aangever bij het overlijden van Jeanne De Maeyer op 2 oktober 1818 te Bornem. Hij was toen 38 jaar oud. De stiefvader van Jeanne, Jozef de Schutter, trad eveneens op als aangever. Hij was toen 39 jaar oud en landbouwer in Bornem.

·         Phillip Cools werd gedoopt op 5 december 1782 in Bornem. Hij huwde op 4 november 1812 in Londerzeel met Katrien Reyniers. Katrien Reyniers werd geboren op 1 februari 1764 in Londerzeel als dochter van Christiaan Reyniers en Marie Van Linthout. Zij was eerder gehuwd met Jan Baptist Verbesselt.

·         Thérèse Cools werd geboren omstreeks 1784. Zij overleed ongehuwd op 20 januari 1816 in Bornem op 32-jarige leeftijd in het huis van haar broer Hubert Cools.

·         Albert Cools werd gedoopt op 7 februari 1786 in Bornem. In 1806 werd hij vrijgesteld van legerdienst in het leger van Napoleon omdat hij zijn 73-jarige vader moest ondersteunen. Hij was wever en landbouwer en huwde op 17 augustus 1812 in Hingene (Bornem) met Jeanne Katrien Janssens. Zijn echtgenote was geboren op 13 december 1788 in Hingene als dochter van Hendrik Janssens en Ann Katrien Willems. Albert Cools overleed op 25 juli 1839 in Hingene op 53-jarige leeftijd. Jeanne Katrien Janssens overleed op 14 september 1840 in Hingene op 51-jarige leeftijd. Op 5 oktober 1811 deed Albert aangifte bij het overlijden van zijn buurjongen Frans Illegems, een kind van Theo Illegems en Claire Van Sloot. Kinderen in de huwelijk waren:

o   Karel Ferdinand Cools werd geboren op 13 mei 1813 in Bornem. Hij huwde met Christine De Smet en overleed op 31 december 1874 in Hingene op 61-jarige leeftijd. Christine De Smet was geboren op 4 november 1913 in Hingene als dochter van Pieter-Jan De Smet en Anne-Marie Landuyt. Zij overleed op 29 april 18987 in Hingene op 73-jarige leeftijd.

§  Jeanne Katrien Cools werd geboren op 28 februari 1842 in Hingene. Zij huwde op 4 mei 1871 in Hingene met Florent De Boeck en overleed op 10 januari 1895 in Hingene op 52-jarige leeftijd.

§  Louis Cools werd geboren op 27 september 1843 in Hingene. Hij huwde op 14 april 1877 in Eikevliet (Puurs) met Rosalie De Maeyer en overleed op 9 maart 1917 te Hingene, 73 jaar oud.

§  Eduard Cools werd geboren op 27 maart 1846 in Hingene. Hij huwde met Marie Françoise Suykens en overleed op 27 mei 1933 in Hingene op 87-jarige leeftijd.

§  Régine Cools werd geboren op 3 januari 1848 in Hingene. Zij overleed op 4-jarige leeftijd op 28 september 1852 in Hingene.

§  Maria Coleta Cools werd geboren op 4 juli 1851 in Hingene. Zij overleed er ongehuwd op 16 december 1880, 29 jaar oud.

§  Peter Cools werd geboren op 3 maart 1855 in Hingene. Hij overleed er op 7-jarige leeftijd op 30 januari 1863.

§  Pieter-Jan Cools werd geboren op 3 maart 1855 in Hingene.

§  Jan Cools werd geboren op 19 augustus 1858 in Hingene. Hij overleed er jong op 1 oktober 1858.

§  Marie Mathilde Cools werd geboren op 23 februari 1860 in Hingene. Zij overleed er op 4-jarige leeftijd op 23 april 1864.

o   Jan Baptist Cools werd geboren op 4 augustus 1816 in Bornem.  Hij huwde Jeanne Coleta De Wachter en overleed op 5 mei 1880 in Hingene op 63-jarige leeftijd.

o   Rosalie Cools werd geboren op 29 mei 1823 in Bornem. Zij huwde op 11 mei 1848 in Hingene met Peter Van Ingelghem en overleed op 7 april 1890 in Hingene op 66-jarige leeftijd. Peter Van Ingelghem werd geboren op 23 december 1814 in Hingene als zoon van Peter Joos Van Ingelghem en Jeanne Katrien Janssens. Hij overleed op 13 januari 1892 in Hingene op 77-jarige leeftijd.

o   Hendrik Cools werd geboren op 12 januari 1828 in Hingene. Hij huwde op 6 juni 1861 in Hingene met Monica De Maeyer en overleed op 25 april 1894 in Hingene op 66-jarige leeftijd. Monica De Maeyer werd geboren op 7 november 1831 in Hingene als dochter van Pieter-Jan De Maeyer en Barbara Francisca Van Damme. Zij overleed op 13 november 1908 in Hingene op 77-jarige leeftijd.

§  Een dochter Maria Clementine Cools huwde op 20 april 1898 [generatie 6] in Hingene met Hendrik Backeljau. Dat was bijna vijftig jaar na het huwelijk van Jan Juliaan Cools met Juliette Christine Backeljau op 10 mei 1848 in Weert (Bornem) [zie hoger - generatie 7].

·         Hubert Cools. Hij werd vermeld bij het overlijden van Thérèse Cools in 1816.

 

Foto's uit de blikken koekendoos3

image023.gif

1949: Georgette Van Praet bij haar Plechtige Communie in Tisselt. Het gezin woonde er tussen 1940 en 1950 in de Statie-straat.

image024.gif

 

1951: Karel Gabriël Van Praet met zijn broers Paul en Georges te Liezele. Op 5 juli 1950 was het gezin van Tisselt verhuisd naar het Hemelhuis op 'de Wolf' te Liezele. De broers waren toen 18, 8 en 4 jaar oud.

 

1952: Simone Van Praet en Gilberte Van Praet. Gilberte Van Praet was lid van de Chiro van Liezele. Zij waren toen 18 en 16 jaar oud.

image025.gif

 

image043.gif

 

1954: Maria Cools en dochter Georgette Van Praet aan het Hemelhuis te Liezele. Het gezin bouwde het huis met De Kleine Landeigendom op grond gekocht van Emma Cools. Voor de afbetaling gingen dochters Simone, bij De Boelpaep-Cools in Liezele, en Georgette, bij Vermeulen-de Broqueville in Brussel4, aan het werk als dienstmeisje.

1955: Kristina Paridaens en Albert Cools te Liezele bij hun vijftigjarig huwelijksjubileum. Albert Cools zou overlijden op 13 januari 1957. Kristina Paridaens overleefde hem bijna acht jaar. Zij overleed op 14 december 1965 ten huize van De Boelpaep-Cools.

 

1962: Kristina Paridaens in 1962, in gezelschap van Christiane De Boelpaep aan het Hemelhuis te Liezele. Gerard Van Praet en Maria Cools vierden toen hun 30e huwelijksverjaardag. Kristina Paridaens was toen vijf jaar weduwe en verbleef in die tijd bij haar dochter Emma Cools en schoonzoon Georges De Boelpaep te Liezele.

 

Afbeelding met tekst, buiten, persoon, oud

Automatisch gegenereerde beschrijving

image044.gif

 

image045.gif

1956: Paul Van den Bossche en Gilberte Van Praet aan het Schemelbert te Liezele. Zij huwden op 5 mei 1956 te Mechelen. Het gezin nam de winkel in elektrische huishoudapparaten over van Pauls ouders René Van den Bossche en Henriette Marré in de Dr. Persoonslaan aan de brug van Willebroek. Zij hadden één dochter, Marleen Van den Bossche, geboren op 13 november 1957. In 1979 verhuisde het koppel naar Kasterlee. Paul Van den Bossche overleed er op 2 juli 2004.

1957: Georgette Van Praet en Willem Lauwens aan het Schemelbert te Liezele. Het koppel huwde op 5 oktober 1959 te Liezele. Zij hadden elkaar aan het Schemelbert leren kennen toen Willem er, als leider, met de Chiro van Kapelle-op-den-Bos op kamp was.

image046.gif

image047.gif

 

1962: Maria Cools en Gerard Van Praet bij de viering van hun dertigjarig huwelijk in het “Hemelhuis” (zie ook eerste foto) aan de Wolf te Liezele. Op de volgende foto’s poseren dochter Gilberte Van Praet en haar dochter Marleen Van den Bossche en zitten Simonne Van Praet en echtgenoot Kamiel Jacobs mee aan de feestdis.

 

Afbeelding met buiten, huis, oud, reizen

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding met persoon, person, muziek, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding met buiten, persoon, baksteen, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding met tekst, persoon, person

Automatisch gegenereerde beschrijving

1957: Karel "Gabriël" Van Praet huwde op 5 augustus 1957 te Steenhuffel met Simone De Velder. Gabriël was technisch ingenieur bij Eternit en het gezin woonde te Oxdonk bij Kapelle-op-den-Bos. Simone De Velder overleed op 22 oktober 2011 te Kapelle-op-den-Bos.

 

 

 

 

 

 

Uit de persoonlijke kwartierstaat

Mijn generatie

 

Lauwens - Colaers

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoon van

 

Willem Lauwens

 

 

Georgette Van Praet

 

Kleinzoon van

Frans Emiel Lauwens

Elisabeth Van Keer

Pieter Gerhard Van Praet

Maria Cools

Achterkleinzoon van

Lauwens

Moortgat

Willem Van Keer

Marie-Louise Vantilt

Karel Van Praet

Melanie Diddens

Albert Cools

Kristina Paridaens

Achterachterkleinzoon van

Lauwens

Segers

Moortgat

De Schouwer

Van Keer

De Doncker

Godfried Vantilt

Marie Elisabeth Neuteleers

Frans Van Praet

Melanie Schaerlaeken

Jan Frans Diddens

Jeanne Katrien De Meyer

Clementina Cools

Emmery Tersago

Leopold Paridaens

Marie-Thérèse De Wachter