Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

 

Voetnoten

 

HEM XV – 1470” = referte werkbestand

Deze gezinsreconstructies zijn werkbestanden en kunnen afwijken van het eigenlijke stamboomonderzoek. Het gaat om een onderzoek in de breedte naar naamgenoten Laurentii, met zowel geconfirmeerde als hypothetische pistes.

 

 

1 Hemiksem ligt op de rechteroever van de Schelde, ten zuiden van de stad Antwerpen, in de Rupelstreek.

2  De monniken waren toen verhuisd naar Coolhem. Het besluit van de Staten van Brabant om de abdij volledig af te breken, werd door bisschop Malderus tegengedraaid, er werd heropgebouwd en de monniken keerden terug naar hun abdij.

3 Clara Verschueren werd geboren in juni 1719 in Reet als dochter van Hendrik Verschueren en Katrien Lauwers [ZIE RUMst X – 0206].

4 De familienaam van de grootmoeder, gehuwd met Lauwers Johannes, werd gespeld als Van Ceulegem.

5 Het gezin werd vermeld in de volkstelling van 1694 als: Frans Lauwers, Joanna Segers sijn vrouw, Peeter Lauwers Frans sone en Catharina van de Wauwere, Jan, Frans en Elisabeth.

6 Het doopsel van Catharina Lauwers op 27 september 1617 te Hemiksem, als dochter van Lauwers Jacobus en Neefs Maria. De doopheffers waren Michael Maes en Barbara Theunis, die optrad in naam van Christoph van Bortele.

7  Zie achtergrondverhaal uit 1936.

8 Volgens één bron was zij een dochter van Lauwers Jacobus en De Bruyn Elisabeth, en waren haar doopgetuigen Janssens Johannes en De Greef Catharina.

9 Huysmans was de eerste veldwachter van Hemiksem. Het ambt van veldwachter dateert van 1791, met het doel de eigendommen te beschermen en de oogsten te bewaken. Bij een decreet van 20 messidor 1803 in de Franse tijd werd het een verplichting. Nog in 1809 werd aangeraden om oudgedienden of oud-soldaten aan te stellen.

10 Zie ook verhaal Corneel Lauwers, schepen van Hemiksem in 1694.

Peter Frans heeft zijn vader niet gekend. 11 Hij werd geboren op 16 december 1800 in Schelle en zijn vader Jan Baptist was er op 15 april 1800 overleden, 50 jaar oud, toen de moeder Marie Katrien Kennis zwanger was.

12 Karel Lauwers trad als 37-jarige op als getuige bij het huwelijk van Louis Vercammen en Anne Marie De Deckers in 1892, “schoonbroer van de bruid en woonachtig te Hemiksem”.

13 Maria Avonts was meter van Jan Lauwers , gedoopt op 5 oktober 1687 in Hemiksem als zoon van Peter Lauwers  en Van De Wouwer Catharina [ZIE HEM X 0180]. De families waren dus eerder verwant.

14 Charles Froehlich was fotograaf te Antwerpen in de Van Wesenbeekstraat 31. Hij won de Gouden Medaille Antwerpen in 1890 en overleed in 1902.

15 Nakomelingen van deze stamlijn zijn aangeduid met een gouden schildje (zie linksboven). Zie ook beschrijving heraldiek Laurentii.be.

 

Bronnen: o.m. inventaris onroerend erfgoed Hemiksem, heemkring Heymissen, ‘meester’ Louis De Schepper in “Heymissen”, 1974.

© Foto’s laurentii.be, februari 2020 - Stamboom-schema’s laurentii.be, 2020. – © Heraldiek, familiewapens laurentii.be - Bewerking kaart. – Foto’s munten uit private collectie, 2020 – Foto’s gemeentelijk kerkhof Hemiksem onder Creative Commons licentie CC-BY-NC-SA 2.0, Diane Verbeeck – Bericht de Poperinghenaar, 1932 onder Public Domain. – Fragment gravure Sint-Bernardusabdij, Harrewijn, 1786, onder Public Domain uit private collectie. – © Foto Rupske Lauwers uit private collectie Nicole Lauwers, 1958 – © Foto’s Maria Lauwers in Princenhage omstreeks 1890 uit het archief Marianne Monden-Groeneweg (gepubliceerd met toestemming). – © Foto Sint-Bernardusabdij, 2021 van Michaël Reyniers, gepubliceerd met toestemming.

 

 

Verwante families

 

·         Andries (1882)

·         Avonts (1687, 1736, 1840, 1905)

·         Bal (1712, 1827, 1846)

·         Baumans (1804)

·         Baetens (1852, 1876)

·         Beeckmans (1931)

·         Beirlings (1773)

·         Beuckelaers (1789)

·         Beusenberg (1888)

·         Biermans (1910)

·         Binon (1828)

·         Breughelmans (1910)

·         Brits (1867, 1893)

·         Campaert (1773)

·         Christiaens (1990)

·         Claes (1687)

·         Cop (1736)

·         Costermans (1822)

·         Crevals (1810)

·         Deckers / De Deckers (1832, 1885)

·         Delbaen (1903)

·         De Block (1782)

·         De Borger (1876)

·         De Bruyn (1832, 1903, 1924)

·         de Fonscea (1954)

·         De Groof (1687)

·         De Hondt (1935)

·         De Keuster (1852, 1931)

·         De Keyser (1620)

·         De Kinder (1924)

·         De Laet (1622, 1910, 1950)

·         De Maeyer (1900)

·         De Man (1990)

·         De Pauw (1766)

·         De Ridder (1922)

·         De Roeck (1736)

·         De Roey / De Roy (1736)

·         De Schepper (1916)

·         De Smet (1878)

·         De Voecht (1902)

·         De Vos (1902, 1981)

·         De Wachter (1846)

·         De Weerdt (1712, 1773)

·         De Wit (1935)

·         Fierens (1812)

·         Gillis (1710)

·         Godefroy (1810)

·         Goiris (1965)

·         Hallemans (1846)

·         Heirbout (1930)

·         Henderickx (1806)

·         Hendrickx (1773)

·         Herremans (1927)

·         Hoeflaken (1950)

·         Horemans (1881)

·         Horsten (1980)

·         Hosteaux (1965)

·         Huysmans (1794)

·         Huyssens (1632)

·         Janssens (1866, 1913)

·         Jaspers (1840)

·         Jocquet (1980)

·         Joppen (1791)

·         Keersmaekers (1900)

·         Kegeleers (1786)

·         Kroese (1976)

·         Leemans (1782)

·         Lenaerts (1806)

·         Ligtvoet (1928)

·         Maes (1928)

·         Maris / Mares (1670)

·         Meeuwesen (1880)

·         Mennens (1687)

·         Merckx (1927)

·         Michielsen (1736)

·         Miers (1736)

·         Moerenhoudt (1712, 1750)

·         Moestien / Mostien (1712, 1942)

·         Monden (1856)

·         Moniez (1920)

·         Mortelmans (1866, 1902)

·         Neefs (1654, 1671)

·         Nijs (1804, 1822)

·         Onclin (1960)

·         Pechenot (1922)

·         Peeters (1827, 1903)

·         Pintens (1712, 1766, 1802)

·         Polfliet (1811)

·         Priem (1737)

·         Reusens (1985)

·         Reyniers (1882)

·         Roger (1922)

·         Rombaut (1923)

·         Ruys (1736)

·         Ryngaert (1903)

·         Samoy (1985)

·         Schampaert (1913)

·         Schellekens (1985)

·         Schellemans (1921)

·         Scheurwegh / Schuerwegh (1727)

·         Segers (1663, 1908)

·         Serrien (1867)

·         Sillis / Dielis (1732)

·         Slootmaeckers (1882)

·         Somers (1822)

·         Speekenbrink (1861)

·         Slootmans (1672)

·         Spallier (1957)

·         Sterrenburgh (1876)

·         Talboom (1882)

·         Thys / Thijs (1737, 1893)

·         Tobback (1960)

·         Vanackere (1960)

·         Van Aelst (1885)

·         Van Bergen (1892)

·         van Bortel (1590)

·         Van Caer (1990)

·         Van Camp (1822)

·         Van Ceulegem / Van Kelegem (1631)

·         Van Den Berghe (1926)

·         Van Den Bosch (1737)

·         Van den Brande (1710)

·         Van De Moortel (1930)

·         Van Dessel (1910)

·         Van De Winckel (1736)

·         Van De Wouwer (1675, 1687)

·         Van Dommelen (1691)

·         Van Doninck (1903)

·         Van Everbroeck (1978)

·         Van Gastel (1818)

·         Van Giel (1712)

·         Van Hoof (1898)

·         Van Hove (1939)

·         Van Hoyweghen (1904)

·         Van Loon (1945)

·         Van Nimmen (1904)

·         Van Osselaer (1910)

·         Van Poeijel (1791)

·         Van Reeth (1643, 1765, 1827, 1930)

·         Van Rompaey (1765, 1825, 1916)

·         Van Roosbroeck (1950)

·         Van San (1812)

·         Van Thielen (1881)

·         Van Tilburg (1859)

·         Van Tongelen (1687)

·         Verachtert / Verachteren (1712)

·         Verbaet (1852, 1908)

·         Verbeeck (1930)

·         Verberckt (1902)

·         Verbert (1712)

·         Verbeule (1712)

·         Verbist (1794)

·         Verelst (1643, 1910)

·         Verheule (1985)

·         Verhoeven (1687, 1806)

·         Vermeiren (1786)

·         Verpoorten (1691)

·         Verrept (1939)

·         Verreycken (1825)

·         Verschueren (1714, 1811)

·         Verspeek (1910)

·         Verspreet (1960)

·         Vloesbergh (1782)

·         Vrijvogel (1818)

·         Waerzeggers (1950)

·         Wijmans / Weymans (1802)

·         Willems (1894)

·         Withaegens / Withagels (1773)

·         Wouters (1975)

·         Wuyts (1876, 1908)

·         Wyn (1910)

Gezinsreconstructies  - Families Lauwers/Lauwens in Hemiksem

 

In het vroegere hertogdom Brabant waren er drie onmiskenbare “stamlijnen” Lauwens (en Lauwers) die tot drie steden kunnen worden teruggeleid. De stamouders woonden vanaf de 14e eeuw in de omgeving van Mechelen, en waren afkomstig uit het voormalige Graafschap Vlaanderen waar voorouderlijke stamlijnen Lauwere(y)ns in kaart werden gebracht. In het hertogdom Brabant waren de stamlijnen:

 

·         in de omgeving van Grimbergen, uit de eerste migratie uit het Graafschap Vlaanderen via het Mechelse, in de 15e, mogelijk al in de 14e eeuw,

·         een stamlijn Hombeek-Leest in de omgeving van Mechelen, herkenbaar vanaf de 16e eeuw, met als stamvader Joris Lauwe(re)ns gehuwd in 1570 in Mechelen,

·         een stamlijn Aarschot-Langdorp, die vanaf de 18e eeuw voortkwam uit de stamlijnen Hombeek-Leest en uit die van Werchter (afstammelingen van Antoon Lauwe(re)ns, een broer van Joris Lauwe(re)ns die in 1560 was gehuwd in Mechelen).                                    

 

Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

De tak Lauwens in Hemiksem1 is verwant aan zowel de voorouderlijke stamlijn Lauwere(y)ns uit het graafschap Vlaanderen, als aan de stamlijn Hombeek-Leest die daaruit ontstond in het hertogdom Brabant.

 

De oudste melding van de familienaam Lauwers in 1590 is, net als bij de families in Aartselaar, verwant met de voorouderlijke stamlijn Lauwereyns uit het Graafschap Vlaanderen . De oudste vermelding van een familie Lauwens/Lauwers van de stamlijn Hombeek-Leest   vonden we in 1736 . Merkwaardig genoeg gaat het in 1736 om een huwelijk Lauwers-Lauwers waarin beide stamlijnen opnieuw samenkomen.

 

Niet àlle families “Lauwers” zijn overigens per definitie verwant.

 

Gezinnen in Hemiksem

 

HEM VII 010 [HEM XII – 000188] – GEZIN Lauwers – van Bortel +/- 1588 Hemiksem/Aartselaar

Lauwers Johannes  huwde van Bortel Adriana “Naenken”. Lauwerens Johannes werd geboren omstreeks 1559 als zoon van Lauwens Petrus en Lambrechts Barbara [ZIE MEC XI – 000127 ].

·         Lauwers Jacobus werd geboren omstreeks 1587 [ZIE HEM XIII - 000292].

·         Lauwers Henricus  werd geboren omstreeks 1592. Hij huwde De Keyser Dignatia, geboren als dochter van De Keyser Michaelis en Naulaerts Petronella.

·         Lauwers Catharina  werd geboren omstreeks 1594. Zij huwde De Laet Adrianus.

 

HEM VIII 015  [HEM XIII - 000292] – GEZIN Lauwers – Neefs +/- 1617 Hemiksem  

Lauwers Jacobus  huwde Neefs Maria. Lauwers Jacobus werd omstreeks 1588 geboren omstreeks 1588 als zoon van Lauwers Johannes  en Van Bortel Adriana [ZIE HEM XII – 000188].

·         Lauwers Catharina  werd gedoopt op 27 september 1617 te Hemiksem (doopgetuigen waren Maes Michaelis en Theunis Barbara, ex uxor van Bortele Christoph).

 

HEM VIII 037 – GEZIN Lauwers – Van Ceulegem 1631 Hemiksem

Lauwers Johannes  huwde op 21 juli 1631 in Hemiksem met Van Ceulegem Johanna. Hij overleed vermoedelijk op 30 november 1666 in Hemiksem. Hij werd geboren omstreeks 1603 als zoon van Lauwers Judocus  en van Bortel Cornelia [ZIE AArt VII – 0011].

·         Lauwers Franciscus  werd gedoopt op 20 januari 1633 in Hemiksem [ZIE HEM IX 0110].

·         Lauwers Nicolaas  werd gedoopt op 6 december 1634 in Hemiksem.

·         Lauwers Johanna  werd gedoopt op 26 augustus 1640 in Hemiksem.

·         Lauwers Clara  werd gedoopt op 5 december 1643 in Hemiksem.

·         Lauwers Adrianus  werd gedoopt op 8 april 1646 in Hemiksem.

·         Lauwers Guilielmus  werd gedoopt op 25 mei 1649 in Hemiksem.

·         Lauwers Johannes   [ZIE HEM X 0181].

 

HEM VIII 040 – GEZIN Lauwers – Huyssens 1632 Hemiksem

Lauwers Jacobus  huwde op 3 oktober 1632 in Hemiksem met Huyssens Elisabeth. Huyssens Elisabeth overleed op 16 november 1669 in Hemiksem. Lauwers Jacobus werd vermoedelijk geboren omstreeks 1603 als zoon van Lauwers Judocus  en van Bortel Cornelia [ZIE AArt VII – 0011].

·         Lauwers Leonardus werd gedoopt 2 november 1643 in Hemiksem [ZIE HEM IX – 0122].

 

HEM VIII 064 – GEZIN Verelst – Lauwers 1643 Hemiksem

Verelst Johannes huwde op 3 november 1643 in Hemiksem met Lauwers Elisabeth  (getuigen bij het huwelijk waren Verelst Egidius en Lauwers Judocus). Lauwers Elisabeth werd geboren als dochter van Lauwers Judocus  en van Bortel Cornelia [ZIE AArt VII – 0011] en overleed op 13 december 1679 in Hemiksem. Verelst Johannes werd gedoopt op 7 september 1614 in Hemiksem als zoon van Verelst Johannes en Van Reet Catharina. Hij overleed op 47-jarige leeftijd en werd begraven op 12 mei 1662 in Hemiksem.

·         Verelst Cornelius werd gedoopt op 11 november 1644 in Hemiksem.

·         Verelst Petronella werd gedoopt op 4 december 1650 in Hemiksem.

·         Verelst Catharina werd gedoopt op 16 augustus 1652 in Hemiksem.

·         Verelst Maria werd gedoopt op 2 februari 1655 in Hemiksem.

 

HEM IX 085 – GEZIN Lauwers – Neefs 1654 Hemiksem

Lauwers Petrus  huwde op 5 juli 1654 in Hemiksem met Neefs Adriana. Lauwers Petrus werd gedoopt op 5 juni 1635 in Aartselaar als zoon van Lauwers Leonardus  en Verlinden Dymphna [ZIE AArt VIII - 0030].

·         Lauwers Jacobus  werd gedoopt op 17 augustus 1656 in Kontich.

 

HEM IX 0110 – GEZIN Lauwers – Segers 1663 Hemiksem

Lauwers Franciscus   huwde op 23 juni 1663 in Hemiksem met Segers Johanna5. Lauwers Franciscus werd gedoopt op 20 januari 1633 in Hemiksem als zoon van Lauwers Johannes en Van Ceulegem Johanna [ZIE HEM VIII 037]. Hij overleed op 17 oktober 1695 in Hemiksem, 62 jaar oud. Segers Johanna overleed op 21 juni 1703 in Hemiksem.

·         Lauwers Petrus  werd geboren omstreeks 1664 [ZIE HEM X 0180].

·         Lauwers Catharina  werd gedoopt op 22 september 1666 in Hemiksem.

·         Lauwers Adrianus  werd gedoopt op 7 april 1670 in Hemiksem.

·         Lauwers Elisabeth  werd gedoopt op 11 januari 1673 in Hemiksem [ZIE AArt X - 0223].

 

HEM IX – 0122 GEZIN Lauwers – Maris 1670  Hemiksem

Lauwers Leonardus  « Leonard » huwde op 12 februari 1670 te Hemiksem met Maris Maria => ook Mares10. Lauwers Leonardus werd gedoopt 2 november 1643 in Hemiksem als zoon van Lauwers Jacobus  en Huyssens Elisabeth [ZIE HEM VIII 040]. Lauwers Leonardus overleed op 3 mei 1721 in Hemiksem op 77-jarige leeftijd.

·         Lauwers Catharina  werd gedoopt op 19 augustus 1674 in Hemiksem Sint-Niklaas.

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt op 6 januari 1675 in Hemiksem [ZIE AArt X - 0226].

·         Lauwers Cornelius  werd geboren op 26 november 1680 te Hemiksem [ZIE ANT X – 0257].

 

HEM IX 0130 – GEZIN Slootmans – Lauwers +/- 1672 Hemiksem

Slootmans Ludovicus huwde met Lauwers Anna. Slootmans Ludovicus was afkomstig van Wilrijk.

·         Slootmans Catharina werd gedoopt op 1 mei 1673 in Hemiksem.

 

HEM IX 0137 – GEZIN Van de Wouwer – Lauwers 1675 Hemiksem

Van de Wouwer Adrianus huwde op 18 mei 1675 in Hemiksem met Lauwers Catharina. Lauwers Catharina overleed op 27 februari 1686 in Hemiksem.

·         Van de Wouwer Carolus werd gedoopt op 24 maart 1672 in Hemiksem.

·         Van de Wouwer Maria werd gedoopt op 6 augustus 1675 in Hemiksem.

·         Van de Wouwer Gommarus werd gedoopt op 20 januari 1678 in Hemiksem.

 

HEM X 0180 – GEZIN Lauwers – Van de Wouwer 1687 Hemiksem

Lauwers Petrus  huwde op 18 januari 1687 in Hemiksem met Van de Wouwer Catharina => ook Van Den Wouwer, Van De Wauwer. Lauwers Petrus werd geboren in Hemiksem als zoon van Lauwers Franciscus  en Segers Johanna [ZIE HEM IX 0110]. Hij overleed op 2 juli 1721 in Hemiksem. Van de Wouwer Catharina werd geboren als dochter van Van De Wouwer Carolus en overleed op 3 november 1723 in Hemiksem.

·         Lauwers Johannes  werd gedoopt op 5 oktober 1687 in Hemiksem (doopgetuigen waren Van Kelegem Johannes4  en Avonts Maria).

·         Lauwers Franciscus  werd gedoopt op 2 maart 1689 in Hemiksem (doopgetuigen waren Van Tongelen Johannes en grootmoeder Segers Johanna) [ZIE HEM XI 281].

·         Lauwers Elisabeth  werd gedoopt op 31 juli 1692 in Hemiksem (doopgetuigen waren Lauwers Adrianus en Avonts Elisabeth).

·         Lauwers Maria  werd geboren in Hoboken.

·         Lauwers Jacobus  werd geboren in Hoboken.

·         Lauwers Johanna Catharina  werd gedoopt op 25 juni 1697 in Hemiksem (doopgetuigen waren Claes Guilielmus en Verhoeven Elisabeth).

 

HEM X 0181 – GEZIN Lauwers – Mennens 1687 Hemiksem

Lauwens Johannes   huwde op 5 juli 1687 in Hemiksem met Mennens Anna. Lauwens Johannes werd geboren op 16 augustus 1665 in Hemiksem als zoon van Lauwens Johannes   en Van Ceulegem Johanna [ZIE HEM VIII 037]. Hij hertrouwde  op 24 juni 1691 te Hoboken met Verpoorten Sara [ZIE HEM X – 0198]. Mennens Anna werd geboren als dochter van Mennens Adrianus en De Groof Maria.

·         Lauwens Cornelius   werd gedoopt op 26 april 1688 in Hemiksem.

·         Lauwens Johannes   werd gedoopt op 12 juni 1689 in Hemiksem.

·         Lauwens Adriana   werd gedoopt op 15 januari 1691 in Hemiksem.

 

HEM X – 0198 GEZIN Lauwers – Verpoorten 1691  Hoboken / Hemiksem

Lauwens Johannes  huwde op 24 juni 1691 te Hoboken met Verpoorten Sara10. Lauwers Johannes werd geboren op 16 augustus 1665 in Hemiksem als zoon van Lauwens Johannes   en Van Ceulegem Johanna [ZIE HEM VIII 037] en hij was eerder gehuwd op 31 mei 1687 in Hemiksem met Mennens Anna [ZIE HEM X 0181]. Verpoorten Sara werd gedoopt op 11 april 1667 te Hemiksem als dochter van Verpoorten Petrus en Van Dommelen Anna. Zij overleed op 7 april 1729 in Hemiksem, 61 jaar oud. Lauwers Johannes overleed in Hemiksem op 26 juni 1736.

·         Lauwens Anna  werd gedoopt op 16 mei 1692 in Hemiksem.

·         Lauwens Maria  werd gedoopt op 16 april 1695 in Hemiksem [ZIE HEM XII 0390].

·         Lauwens Johanna  werd gedoopt op 3 januari 1699 in Hemiksem [ZIE HEM XI 0346].

·         Lauwens Adrianus  werd gedoopt op 15 augustus 1702 in Hemiksem.

·         Lauwens Josephus  werd geboren op 10 december 1707 in Hemiksem [ZIE HEM XII 0394].

 

HEM X 0277 – GEZIN Van den Brande – Lauwers 1710 Hemiksem

Van den Brande Nicolaas huwde op 1 april 1710 in Hemiksem met Lauwers Catharina => ook Van den Brandt (getuigen waren Lauwers Jacobus en Scholiers Johannes). Lauwers Catharina was geboren als dochter van  Lauwers Jacobus en De Bruyn Elisabeth, en waren haar doopgetuigen Janssens Johannes en De Greef Catharina10. Zij overleed op 39-jarige leeftijd en werd begraven op 19 november 1713 in Hemiksem. Van den Brande Nicolaas werd gedoopt op 12 september 1677 in Hemiksem Sint-Niklaas als zoon van Van den Brande Franciscus en Gillis Catharina. Hij hertrouwde op 8 maart 1714 in Aartselaar met Verschueren Clara, en op 15 januari 1732 in Reet met Vervliet Johanna.

 

HEM XI 0281 – GEZIN Lauwers – Verachtert 1712 Hemiksem

Lauwers Franciscus  huwde op 27 april 1712 in Hemiksem met Verachtert Elisabeth => ook Verachter, Verachteren. Lauwers Franciscus werd gedoopt op 2 maart 1689 in Hemiksem als zoon van Lauwers Petrus  en Van de Wouwer Catharina [ZIE HEM X 0180]. Hij overleed op 20 januari 1758 in Hemiksem, 68 jaar oud. Verachtert Elisabeth werd gedoopt op 20 februari 1689 in Hoboken als dochter van Verachtert Christophorus en De Weerdt Catharina. Zij overleed op 16 januari 1769 in Hemiksem op 79-jarige leeftijd.

·         Lauwers Maria Catharina  werd gedoopt op 9 september 1713 in Hemiksem (doopgetuigen waren grootvader Lauwers Petrus en De Weerdt Catharina) [ZIE HEM XII – 0390].

·         Lauwers Carolus  werd gedoopt op 26 april 1715 in Hemiksem (doopgetuigen waren grootvader Van De Wouwer Carolus en Moerenhoudt Christina).

·         Lauwers Elisabeth  werd gedoopt op 24 juli 1717 in Hemiksem (doopgetuigen waren Verbert Cornelius en De Bie Elisabeth).

·         Lauwers Catharina  werd gedoopt op 21 maart 1719 in Hemiksem (doopgetuigen waren Pintens Petrus en Lauwers Catharina).

·         Lauwers Anna Maria  werd gedoopt op 5 februari 1721 in Hemiksem (doopgetuigen waren Van Giel Antonius en Lauwers Maria).

·         Lauwers Johanna  werd gedoopt op 23 maart 1723 in Hemiksem (doopgetuigen waren Van De Wouwer Jacobus en Lauwers Anna).

·         Lauwers Petronella  werd gedoopt op  19 november 1724 in Hemiksem (doopgetuigen waren Bal Petrus en Moestien Anna).

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt op 18 december 1726 in Hemiksem (doopgetuigen waren Avonts Petrus en Verbeule Johanna).

·         Lauwers Christina  werd gedoopt op 6 mei 1729 in Hemiksem (doopgetuigen waren Lauwers Jacobus en Van De Wouwer Christina) [ZIE HEM XII 0458].

·         Lauwers Maria Anna  werd gedoopt op 16 januari 1732 in Hemiksem (doopgetuigen waren Avonts Cornelius en De Weerdt Anna).

 

HEM XI 0335 – GEZIN Scheurwegh – Lauwers 1727 Hemiksem

Scheurwegh Antonius huwde op 18 mei 1727 in Hemiksem met Lauwers Anna Catharina => ook Scheurweghs, Scheurweghen, Schuerweghe. Lauwers Anna Catharina werd geboren op 26 december 1701 in Hemiksem. Zij overleed op 28 oktober 1782 in Hemiksem, 80 jaar oud. Scheurwegh Antonius werd geboren omstreks 1700. Hij overleed op 20 december 1780 in Hemiksem, 80 jaar oud.

·         Scheurwegh Franciscus werd gedoopt op 15 oktober 1730 in Hemiksem.

·         Scheurwegh Barbara werd gedoopt op 21 september 1731 in Hemiksem.

·         Scheurwegh Anna Catharina werd gedoopt op 8 september 1735 in Hemiksem. Zij huwde er op 5 december 1766 met Pintens Antonius (gedoopt op 5 februari 1740 in Puurs als zoon van Pintens Johannes en De Pauw Johanna Maria, overleden op 8 juni 1792 in Schelle op 52-jarige leeftijd) en overleed op 3 juli 1822 in Sint-Niklaas op 86-jarige leeftijd.

·         Scheurwegh Maria werd gedoopt op 31 augustus 1738 in Hemiksem.

 

Merk ook het huwelijk van Lauwers Johannes   met Schuerweghe Catharina op 26 oktober 1666 in Schelle [ZIE RUMst IX – 0116], het huwelijk van Lauwers Johannes  met Schuerweghen Barbara op 15 juni 1659 in Schelle [ZIE AArt VIII - 0026] en het huwelijk van Lauwers Petrus met Schuerweghen Anna op 31 maart 1685 in Aartselaar [ZIE AArt IX - 0086].

 

HEM XI 0346 – GEZIN Sillis – Lauwers 1732 Hemiksem

Sillis Andreas huwde op 1 mei 1732 in Hemiksem met Lauwers Johanna  (getuigen bij het huwelijk waren Lauwers Jacobus en Verbert Cornelius). Lauwers Johanna werd gedoopt op 3 januari 1699 in Hemiksem als dochter van Lauwers Johannes  en Verpoorten Sara [ZIE HEM X – 0198].

 

HEM XII 0389 – GEZIN De Roeck – Lauwers 1736 Hemiksem

De Roeck Adrianus huwde op 11 september 1736 in Hemiksem met Lauwers Maria . De Roeck Adrianus werd gedoopt op 20 december 1699 in Hemiksem als zoon van De Roeck Adrianus en Avonts Maria13. Lauwers Maria werd gedoopt werd gedoopt op 16 april 1695 in Hemiksem als dochter van Lauwers Johannes  en Verpoorten Sara [ZIE HEM X – 0198]. Lauwers Maria huwde enkele maanden na het overlijden van haar vader, en zij had haar moeder verloren in 1729.

·         De Roeck Franciscus werd gedoopt op 8 oktober 1737 in Hemiksem.

·         De Roeck Georgius werd gedoopt op 8 januari 1739 in Hemiksem.

 

Merk ook het huwelijk van Lauwers Jacobus  met De Roeck Magdalena op 7 oktober 1766 in Aartselaar [ZIE AArt XIII – 0536].

 

HEM XII – 0390 GEZIN Lauwers – Lauwers 1736  Hemiksem

Lauwers Jacobus  huwde op 2 oktober 1736 te Hemiksem met Lauwers Maria Catharina. Lauwers Jacobus werd geboren op 5 april 1711 te Schelle als zoon van Lauwers Cornelius  en Wouters Maria [ZIE SCHelle XI – 0278]. Hij werd weduwnaar en hertrouwde op 27 januari 1756 te Wilrijk met Mertens Maria [ZIE WILr XII -  0482]. Hij overleed op 20 maart 1792 in Hemiksem, 80 jaar oud. Lauwers Maria Catharina werd gedoopt op 9 september 1713 in Hemiksem als dochter van Lauwers Franciscus en Verachtert Elisabeth  [ZIE HEM XI 281]. Zij overleed op 16 juni 1755 in Hemiksem, 41 jaar oud.

·         Lauwers Elisabeth  werd gedoopt op 17 december 1736 in Hemiksem (doopgetuigen waren grootvader Lauwers Cornelius en grootmoeder Verachtert Elisabeth).

·         Lauwers Maria Catharina  werd gedoopt op 22 november 1737 in Hemiksem (doopgetuigen waren grootvader Lauwers Franciscus en grootmoeder Wouters Maria).

·         Lauwers Johannes Baptista  werd gedoopt op 17 januari 1739 in Hemiksem (doopgetuigen waren De Roey Johannes en tante Lauwers Elisabeth).

·         Lauwers Catharina Carolina  werd gedoopt op 20 november 1740 in Hemiksem (doopgetuigen waren nonkel Lauwers Carolus en De Roey Catharina).

·         Lauwers Jacobus  werd gedoopt op 19 maart 1742 in Hemiksem (doopgetuigen waren Van de Winckel Johannes Baptista en Verschueren Clara3) [ZIE AArt XIII – 0536].

·         Lauwers Franciscus  werd gedoopt op 3 januari 1744 in Hemiksem (doopgetuigen waren Lauwers Franciscus en Van Hoof Elisabeth).

·         Lauwers Nn. werd levenloos geboren op 22 januari 1745 in Hemiksem (mannelijk).

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt op 26 februari 1746 in Hemiksem (doopgetuigen waren Lauwers Petrus en Miers Anna).

·         Lauwers Guilielmus  werd gedoopt op 15 mei 1747 in Hemiksem (doopgetuigen waren Cop Guilielmus en tante Lauwers Christina). Hij huwde omstreeks 1786 met Vermeiren Anna Catharina (gedoopt op 5 april 1755 in Wilrijk als dochter van Vermeiren Petrus en Kegeleers Anna Catharina, landbouwster).

o   Lauwers Maria Petronella  werd geboren op 26 februari 1786 in Wilrijk.

o   Lauwers Anna Catharina   werd geboren op 20 december 1787 in Wilrijk. Zij was landbouwster en huwde op 16 januari 1811 in Wilrijk met Verschueren Dominicus (geboren op 9 november 1783 in Kalfort (Puurs) als zoon van Verschueren Petrus en Polfliet Maria Anna, overleden op 30 juli 1842 in Wilrijk op 58-jarige leeftijd). Zij overleed op 5 januari 1851 in Hemiksem, 63 jaar oud.

o   Lauwers Maria Elisabeth  werd geboren op 1 november 1791 in Wilrijk. Zij huwde er op 26 augustus 1812 met Van San Johannes Baptista (geboren op 15 augustus 1786 in Schelle als zoon van Van San Johannes Baptista en Fierens Maria, overleden op 13 september 1860 in Wilrijk).

o   Lauwers Elisabeth  werd geboren op 18 mei 1795 in Wilrijk [ZIE AArt XIV - 0812].

·         Lauwers David  werd gedoopt op 16 augustus 1748 in Hemiksem (doopgetuigen waren Miers Adrianus en Ruys Maria).

·         Lauwers Catharina Cornelia  werd gedoopt op 18 januari 1750 in Hemiksem [ZIE HEM XIII 0573].

·         Lauwers Nn. werd levenloos geboren op 25 augustus 1751 in Hemiksem (mannelijk).

·         Lauwers Cornelius  werd geboren op 20 oktober 1752 te Hemiksem [ZIE WILr XIII – 0659].

·         Lauwers Nn. werd levenloos geboren op 19 maart 1754 in Hemiksem (vrouwelijk).

·         Lauwers Nn. werd levenloos geboren op 13 juni 1755 in Hemiksem (mannelijk).

 

Merk ook het huwelijk van Lauwens Franciscus en Van San Barbara in Leest op 26 april 1820 [ZIE LEE XIV - 0910]. Ook in Leest was het ouderlijk gezin van de bruid een Van San-Fierens gezin.

 

HEM XII 0394 – GEZIN Lauwers – Van den Bosch 1737 Hemiksem

Lauwers Josephus  huwde op 1 mei 1737 in Hemiksem met Van den Bosch Lucia (getuigen bij het huwelijk waren Naulaerts Petrus en Van den Bosch Petrus). Lauwers Josephus werd geboren op 10 december 1707 in Hemiksem als zoon van Lauwers Johannes  en Verpoorten Sara [ZIE HEM X – 0198]. Hij overleed op 19 juni 1757 in Turnhout, 49 jaar oud. Het koppel verhuisde in 1743-1744 naar Turnhout waar op 20 januari 1744 een borgbrief werd opgesteld. Van den Bosch Lucia werd gedoopt op 11 november 1710 in Wilrijk als dochter van Van den Bosch Lucas en Dielis Anna.

·          Lauwers Theresia  werd gedoopt op 25 juli 1737 in Hemiksem (doopgetuigen waren Michielsen Johannes en Spruyt Theresia).

·         Lauwers Johannes Baptista  werd gedoopt op 31 juli 1739 in Hemiksem (doopgetuigen waren Thys Johannes en Lauwers Maria).

·         Lauwers Petrus  werd gedoopt op 22 februari 1742 in Hemiksem (doopgetuigen waren Pintens Johannes en Priem Elisabeth).

·         Lauwers Jacobus  werd gedoopt op 6 februari 1744 in Turnhout. Hij huwde omstreeks 1765 met Van Reeth Anna Maria (gedoopt op 11 augustus 1741 in Boechout als dochter van Van Reeth Cornelius en Van Rompaey Elisabeth).

o   Lauwers Johannes Franciscus  werd gedoopt op 17 maart 1768 in Antwerpen. Hij huwde op 20 november 1791 in Rucphen, Nederland, met Van Poeijel Helena (gedoopt op 8 maart 1764 in Rucphen, NL als dochter van Van Poeijel Cornelius en Joppen Antonia Johanna, overleden op 1 november 1815 in Meerle op 51-jarige leeftijd).

§  Lauwers Cornelius  werd geboren op 23 augustus 1794 in Meerle. Hij huwde op 30 januari 1818 in Princenhage, Nederland, met Vrijvogel Adriana (geboren op 31 oktober 1792 in Princenhage als dochter van Vrijvogel Adrianus Martinus en Van Gastel Goverdina, overleden op 3 februari 1851 in Princenhage, 58 jaar oud). Hij overleed op 12 juni 1869 in Princenhage op 74-jarige leeftijd.

·         Lauwers Johannes  werd geboren op 16 december 1818 in Princenhage, NL. HIj overleed op 10 oktober 1896 in Breda, NL, 77 jaar oud.

·         Lauwers Adrianus  werd geboren op 9 januari 1822 in Princenhage.

·         Lauwers Helena  werd geboren op 9 december 1824 in Princenhage. Zij huwde er op 8 augustus 1861 met Speekenbrink Adrianus.

·         Lauwers Goverdiena  werd geboren op 29 maart 1827 in Princenhage. Zij huwde er op 28 april 1859 met Van Tilburg Adrianus.

·         Lauwers Jacoba  werd geboren op 15 augustus 1828 in Princenhage. Zij overleed er ongehuwd op 6 januari 1858.

·         Lauwers Gerardus  werd geboren op 28 juni 1830 in Princenhage. Hij huwde op 5 juli 1876 in Breda, NL, met Sterrenburg Carolina Gertrudis.

·         Lauwers Maria  werd geboren op 3 april 1833 in Princenhage. Zij huwde er (1) op 17 juli 1856 met Monden Cornelius, (2) op 7 april 1880 met Meeuwesen Marinus en (3) op 22 augustus 1888 met Beusenberg Bernardus. Zij overleed op 13 februari 1913 in Princenhage.

·         Lauwers Franciscus  werd geboren op 13 april 1835 in Princenhage. Zij overleed er jong op 6 mei 1836.

§  Lauwers Jacoba  werd geboren op 10 december 1796 in Meerle.

o   Lauwers Isabella Francesca  werd gedoopt op 14 maart 1773 in Antwerpen.

·         Lauwers Maria  werd gedoopt op 13 november 1747 in Turnhout.

 

HEM XII 0458 – GEZIN Moerenhoudt – Lauwers 1750 Hemiksem

Moerenhoudt Cornelius huwde op 9 mei 1750 in Hemiksem met Lauwers Christina . Lauwers Christina werd gedoopt op 6 mei 1729 in Hemiksem als dochter van Lauwers Franciscus  en Verachtert Elisabeth [ZIE HEM XI 281].

·         Moerenhoudt Cornelius werd geboren te Antwerpen.

·         Moerenhoudt Johanna  werd geboren op 17 februari 1757 in Hemiksem. Zij huwde op 10 februari 1782 in Hemiksem met Vloesbergh Cornelius (gedoopt op 26 oktober 1740 in Reet (Rumst) als zoon van Voesbergh Johannes en Block Catharina, overleden op 18 augustus 1793 in Hemiksem, 52 jaar oud) en overleed op 19 februari 1789 in Hemiksem, 32 jaar oud. Vloesbergh Cornelius was eerder gehuwd op 8 januari 1770 in Niel met Leemans Johanna Maria, overleden op 29 augustus 1781 in Niel op 38-jarige leeftijd. Na het overlijden van Moerenhoudt Johanna op 19 februari 1789, hertrouwde hij op 25 augustus 1789 in Wilrijk met Beuckelaers Anna Catharina.

 

HEM XIII 0573 – GEZIN Withagels – Lauwers 1773 Hemiksem

Withagels Cornelius huwde op 29 juni 1773 in Hemiksem met Lauwers Catharina Cornelia  => ook Withaegens. Lauwers Catharina Cornelia werd gedoopt op 18 januari 1750 in Hemiksem als dochter van Lauwers Jacobus  en Lauwers Maria Catharina [ZIE HEM XII – 0390]. Zij overleed op 14 maart 1816 in Schelle, 66 jaar oud. Withagels Cornelius werd gedoopt op 18 juli 1746 in Boechout als zoon van Withaegens Petrus en De Weerdt Anna. Hij was dagloner en overleed op 12 oktober 1813 in Schelle, 67 jaar oud.

·         Withagels Maria Theresia werd gedoopt op 7 mei 1774 in Aartselaar (doopgetuigen waren grootvader Lauwers Jacobus en Campaert Theresia).

·         Withagels Maria Anna werd gedoopt op 2 februari 1776 in Hemiksem (doopgetuigen waren Lauwers Cornelius en stiefmoeder Mertens Maria). Zij huwde op 19 november 1804 in Wilrijk met Boumans Sebastianus (dagloner, gedoopt op 5 maart 1765 in Hoboken als zoon van Boumans Antonius en Nijs Elisabeth, overleden op 6 oktober 1817 in Hoboken op 52-jarige leeftijd) en overleed op 6 maart 1854 in Hoboken. Zij was spinsters en werkvrouw.

·         Withagels Guilielmus werd gedoopt op 10 september 1778 in Hemiksem (doopgetuigen waren Lauwers Guilielmus en Beirlings Barbara).

·         Withagels Franciscus werd gedoopt op 15 december 1783 in Aartselaar (doopgetuigen waren Hendrickx Johannes Franciscus en Bal Theresia).

·         Withagels Dominicus werd gedoopt op 21 augustus 1786 in Aartselaar (doopgetuigen waren Lauwers Franciscus Dominicus en Vermeiren Anna Catharina).

·         Withagels Catharina Cornelia werd gedoopt op 30 december 1788 in Aartselaar (doopgetuigen waren Lauwers Cornelius en Lauwers Anna Catharina, beiden van Hemiksem). Zij huwde Crevals Petrus Johannes (arbeider en dagloner, geboren op 14 oktober 1779 in Evergem als zoon van Crevals Thomas en Godefroy Petronella, overleden op 4 november 1851 in Schelle op 72-jarige leeftijd). Zij overleed op 5 maart 1883 in Schelle op 94-jarige leeftijd.

·         Withagels Petrus werd gedoopt op 4 mei 1792 in Aartselaar (doopgetuigen waren Bal Petrus uit Wilrijk en Withaegels Maria Theresia, oudste zus, wonend in Hemiksem).

 

HEM XIII 0682 – GEZIN Huysmans – Lauwers 1794 Hemiksem

Huysmans Petrus Johannes huwde op 18 februari 1794 in Hemiksem met Lauwers Maria Elisabeth  (getuige: Lauwers Dominicus). Lauwers Maria Elisabeth werd geboren op 12 september 1763 in Hemiksem als dochter van Lauwers Jacobus  en Mertens Maria Elisabeth [ZIE WILr XII -  0482]. Zij overleed op 6 januari 1840 in Hemiksem, 76 jaar oud. Huysmans Petrus Johannes werd gedoopt op 3 april 1770 in Waarloos als zoon van Huysmans Johannes Baptista en Verbist Petronella. Hij was veldwachter9 en overleed op 15 april 1839 in Hemiksem op 69-jarige leeftijd.

·         Huysmans Sophia werd geboren op 27 september 1798 in Hemiksem. Zij was naaister en huwde op 18 februari 1822 in Hemiksem met Van Camp Johannes Franciscus (geboren op 21 november 1795 in Schelle als zoon van Van Camp Johannes Baptista en Nijs Anna Maria, overleden op 4 mei 1855 in Reet).

·         Huysmans Johannes Franciscus werd geboren op 6 november 1801 in Hemiksem. Hij was landbouwknecht, dagloner, steenbakker en werkman en huwde op 30 januari 1822 in Boom met Costermans Anna Maria (geboren op 15 april 1839 in Hemiksem als dochter van Costermans Johannes Emanuel en Somers Johanna Theresia, overleden op 9 september 1850 in Hemiksem op 49-jarige leeftijd). Hij overleed op 10 december 1879 in Hemiksem, 78 jaar oud.

 

HEM XIII 0722 – GEZIN Pintens – Lauwers +/- 1802 Hemiksem

Pintens Bernardus Antonius huwde met Lauwers Anna Maria . Lauwers Anna Maria werd geboren op 20 augustus 1767 in Hemiksem als dochter van Lauwers Jacobus  en Martens Maria [ZIE WILr XII -  0482]. Zij overleed op 20 november 1835 in Hemiksem op 68-jarige leeftijd. Pintens Bernardus Antonius werd geboren op 20 augustus 1765 in Hemiksem als zoon van Pintens Antonius en Wijmans Anna Catharina. Hij overleed op 9 april 1812 in Hemiksem, 46 jaar oud. Beide echtelingen hadden dezelfde verjaardag.

·         Pintens Regina werd geboren op 17 mei 1799 in Hemiksem. Zij huwde op 26 september 1825 in Hemiksem met Van Rompaey Johannes (geboren op 5 december 1796 in Hemiksem als zoon van Van Rompaey Franciscus en Mertens Anna Catharina).

·         Pintens Maria Victoria werd geboren op 7 mei 1803 in Hemiksem. Zij huwde met Verreycken Bernardus en overleed op 13 december 1879 in Schelle.

·         Pintens Johannes Baptista werd geboren op 27 februari 1806 in Hemiksem. Hij huwde Binon Maria Elisabeth (geboren op 19 september 1819 in Schelle, er overleden op 7 januari 1892 op 72-jarige leeftijd) en overleed op 1 augustus 1850 in Hemiksem, 44 jaar oud.

·         Pintens Johanna Catharina werd geboren op 29 januari 1808 in Hemiksem. Zij huwde op 19 mei 1827 in Hemiksem met Peeters Gerardus Franciscus (geboren op 28 november 1804 in Niel als zoon van Peeters Petrus Paulus en Van Reeth Anna Maria).

 

HEM XIII 0768 – GEZIN Verhoeven – Lauwers +/- 1806 Hemiksem

Verhoeven Franciscus Josephus huwde met Lauwers Johanna Theresia. Lauwers Johanna Theresia was geboren op 6 april 1846 in Hemiksem. Verhoeven Franciscus Josephus was metser.

·         Verhoeven Sebastianus Josephus werd geboren op 29 september 1807 in Hemiksem. Hij huwde (1) op 8 oktober 1832 met De Bruyn Angelina (geboren op 17 januari 1803 in Niel als dochter van De Bruyn Johannes Baptista en Deckers Maria Elisabeth, landbouwster, overleden op 1 april 1846 in Niel) en (2) op 4 juli 1846 met Bal Angelina (geboren op 15 april 1817 in Niel als dochter van Bal Andreas Guilielmus en De Wachter Anna Maria). Hij overleed op 9 februari 1848 in Niel, 40 jaar oud. Zijn tweede echtgenote was eerder gehuwd op 8 mei 1839 met Hallemans Ludovicus Franciscus en hertrouwde op 15 juni 1850 in Niel met De Vleeshouwer Guilielmus.

·         Verhoeven Henricus Laurentius werd geboren op 1 december 1812 in Hemiksem. Hij huwde op 4 mei 1840 in Hemiksem met Avonts Johanna, geboren op 25 maart 1815 in Hemiksem als dochter van Avonts Jacobus en Jaspers Maria Magdalena.

 

HEM XIV – 0769 GEZIN Lauwers – Henderickx 1806  Hemiksem

Lauwers Petrus Laurentius huwde op 20 augustus 1806 te Hemiksem met Henderickx Anna Maria Theresia => ook Henderix, Hendrickx. Lauwers Petrus Laurentius werd geboren op 9 oktober 1782 te Berchem als zoon van Lauwers Ferdinandus Josephus en Meulemans Maria Theresia [ZIE HOB XIII – 0611]. Hij was bakker en overleed op 10 oktober 1855 te Antwerpen. Henderickx Anna Maria Theresia werd geboren in 1785 te Hoboken als dochter van Hendrickx Johannes Baptist (overleden op 4 december 1801 te Berchem) en Lenaerts Elisabeth (overleden te Hoboken). Zij overleed op 6 december 1853 te Antwerpen.

·         Lauwers Franciscus Isaac werd geboren op 6 januari 1804 te Hoboken [ZIE ANT XV – 1061].

·         Lauwers Elisabeth werd geboren op 2 april 1812 te Hoboken [ZIE ANT XV – 1062].

·         Lauwers Josephus Johannes werd geboren op 6 januari 1814 te Hoboken. Hij overleed ongehuwd op 22 oktober 1884 te Heffen, deelgemeente Mechelen.

·         Lauwers Franciscus Cornelius werd geboren op 30 december 1815 te Hoboken [ZIE BORg XV – 1116] en [ZIE ANT XV – 1490g].

·         Lauwers Petronella werd geboren op 6 september 1818 te Hoboken [ZIE ANT XV – 1112] en [ZIE ANT XV – 1470b].

·         Lauwers Carolus Johannes werd geboren op 24 mei 1828 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1226].

·         Lauwers Maria Elisabeth werd geboren op 11 februari 1831 te Antwerpen [ZIE ANT XV – 1228].

 

HEM XIV 0962 – GEZIN Lauwers – Bal  1827 Hemiksem

Lauwers Petrus Franciscus huwde op 1 oktober 1827 in Hemiksem met met Bal Johanna Catharina. Lauwers Petrus Franciscus werd geboren op 16 december 1800 in Schelle als zoon van Lauwers Johannes Baptista en Kennis Maria Catharina11 [Zie Gezinnen Schelle]. Het gezin verhuisde in 1846 naar Niel.

·         Lauwers Johannes Baptista werd geboren op 7 oktober 1828 in Niel. Hij huwde op 6 november 1852 in Niel met Reyniers Dorothea.

·         Lauwers Maria werd geboren op 29 mei 1831 in Hemiksem [ZIE HEM XV – 1217].

·         Lauwers Petrus Franciscus werd geboren op 26 mei 1833 in Hemiksem.

·         Lauwers Emerentia werd geboren op 13 februari 1835 in Hemiksem.

·         Lauwers Petrus werd geboren op 22 april 1837 in Hemiksem.

·         Lauwers Johanna werd geboren op 27 februari 1841 in Hemiksem [ZIE HEM XV 1362].

·         Lauwers Ludovicus werd geboren op 7 maart 1844 in Hemiksem [ZIE HEM XIV – 1461].

 

HEM XV – 1217 GEZIN Verbaet – Lauwers 1852  Hemiksem

Verbaet Franciscus Laurentius huwde op 23 juni 1852 in Hemiksem met Lauwers Maria => ook Batens, Baetens. Lauwers Maria was naaister, geboren op 29 mei 1831 in Hemiksem als dochter van Lauwers Petrus Franciscus en Bal Johanna Catharina [ZIE HEM XIV 0962]. Verbaet Franciscus Ludovicus was schrijnwerker-timmerman en wagenmaker, geboren op 26 juli 1827 in Hemiksem als zoon van Verbaet Johannes Egidius en De Keuster Dorothea. Het gezin woonde te Hemiksem.

·         Verbaet Johannes Baptista werd geboren op 13 september 1852 te Hemiksem. Hij was schrijnwerker en huwde op 29 januari 1881 te Antwerpen met Van Thielen Maria Johanna (dienstmeid, geboren op 13 september 1857 te Herenthout als dochter van Van Thielen Petrus en Horemans Bernardina).

·         Verbaet Johanna Catharina werd geboren op 13 november 1854 in Hemiksem. Zij huwde op 24 februari 1876 in Hemiksem met Wuyts Johannes Baptista Eduardus (steenbakkerswerkman, geboren op 6 december 1849 in Boom als zoon van Wuyts Franciscus en Verachter Petronella, overleden op 1 oktober 1892 in Hemiksem op 42-jarige leeftijd).

·         Verbaet Rosalia werd geboren op 13 september 1856 in Hemiksem. Zij huwde op 27 juli 1876 in Hemiksem met De Borger Johannes Henricus (kleermaker, geboren op 25 september 1852 in Niel als zoon van De Borger Petrus Johannes en Baetens Petronella).

·         Verbaet Maria Johanna Francesca werd geboren op 2 maart 1859 in Hemiksem.

·         Verbaet Maria Philothea werd geboren op 29 juli 1861 in Hemiksem.

·         Verbaet Ludovicus Franciscus werd geboren op 19 augustus 1863 in Hemiksem.

·         Verbaet Maria Ludovica werd geboren op 13 april 1866 in Hemiksem.

·         Verbaet Augustinus Benedictus werd geboren op 18 april 1868 in Hemiksem.

·         Verbaet Eugenia Johanna werd geboren op 30 december 1870 in Hemiksem.

·         Verbaet Augustinus werd geboren op 1 augustus 1873 in Hemiksem.

 

HEM XV 1362 – GEZIN Janssens – Lauwers 1866 Hemiksem

Janssens Martinus Benedictus huwde op 25 april 1866 in Hemiksem met Lauwers Johanna. Lauwers Johanna werd geboren op 27 februari 1841 in Hemiksem als dochter van Lauwers Petrus Franciscus en Bal Johanna Catharina [ZIE HEM XIV 0962]. Zij was arbeidster. Janssen Martinus Benedictus was landbouwer, geboren op 15 september 1938 in Mortsel als zoon van Janssens Franciscus Benedictus en Mortelmans Elisabeth.

·         Janssens Henricus werd geboren in Wommelgem. Hij huwde op 8 augustus 1892 in Baarle-Nassau, Nederland, met Van Bergen Maria Ludovica.

·         Janssens Johannes Baptista werd geboren op 1 juni 1866 in Hemiksem.

·         Janssens Anna Catharina werd geboren op 24 november 1870 in Wommelgem. Zij huwde Van Hoof Gommarus en overleed op 10 juli 1953 in Mortsel, 82 jaar oud.

·         Janssens Johannes Eduardus werd geboren op 29 oktober 1876 in Wommelgem. Hij huwde op 28 juli 1900 in Wilrijk met Keersmaekers Isabella Victoria (geboren op 5 november 1874 in Eindhout, overleden op 22 november 1972 in Zwijndrecht op 98-jarige leeftijd ) en overleed op 10 november 1921 in Mortsel, 45 jaar oud.

 

HEM XIV – 1461 GEZIN Lauwers – Serrien 1867  Hemiksem

Lauwers Ludovicus huwde op 30 januari 1867 te Hemiksem met Serrien Clara. Lauwers Ludovicus werd geboren op 7 maart 1844 in Hemiksem als zoon van Lauwers Petrus Franciscus en Bal Johanna Maria [ZIE HEM XIV 0962]. Hij was steenbakkerswerkman. Serrien Clara was dienstmeid bij het huwelijk, geboren op 13 april 1844 in Niel als dochter van Serrien Johannes Franciscus en Brits Anna Coleta.

·         Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 21 mei 1867 te Hemiksem [ZIE HOB XV – 1517a].

·         Lauwers Cornelius Franciscus werd geboren op 10 januari 1869 in Hemiksem.

·         Lauwers Catharina Philomena werd geboren op 21 april 1871 in Hemiksem. Zij huwde omstreeks 1894 met Willems Matheus Henricus. Het gezin woonde in Hoboken.

·         Lauwers Johannes Ludovicus werd geboren op 4 januari 1873 in Hoboken. Hij huwde met De Vos Maria (geboren op 20 februari 1872 in Hoboken als dochter van De Vos Franciscus en De Bruyn Catharina, overleden op 9 januari 1951 op 78-jarige leeftijd) en overleed op 19 december 1926 in Hoboken, 53 jaar oud.

o   Lauwers Gustavus werd geboren op 22 juni 1898. Hij huwde met Maes Maria (geboren op 14 augustus 1899 in Antwerpen als dochter van Maes Desiderius en Ligtvoet Catharina Maria, overleden op 8 juni 1983 in Edegem, 83 jaar oud) en overleed op 19 maart 1973 in Wilrijk, 74 jaar oud.

§  Lauwers Philomena. Zij huwde Waerzeggers Franciscus, een zoon van Waerzeggers Johannes Baptista en Van Roosbroeck Anna.

·         Lauwers Gustavus werd geboren op 3 januari 1875 in Hoboken.

·         Lauwers Maria Sophia werd geboren op 11 december 1876 in Hoboken.

·         Lauwers Johannes Baptista werd geboren op 26 oktober 1878 in Hoboken.

·         Lauwers Henricus werd geboren op 30 november 1882 in Hoboken.

·         Lauwers Maria Ludovica werd geboren op 30 juli 1884 in Hoboken.

·         Lauwers Alphonsus werd geboren op 12 september 1887 in Hoboken.

 

HEM XVI 1495 – GEZIN Lauwers – De Smet 1878 Hemiksem

Lauwers Petrus Johannes huwde op 25 oktober 1878 in Hemiksem met De Smet Rosalia. Lauwers Petrus Johannes werd geboren op 3 maart 1857 in Hemiksem als zoon van Lauwers Johannes Baptista en Reyniers Dorothea.

·         Lauwers Cornelius Emilius werd geboren op 3 juli 1879 in Hemiksem [ZIE HEM XVII 1806].

·         Lauwers Maria Philothea werd geboren op 12 januari 1881 in Hemiksem [ZIE HEM XVII 1809].

·         Lauwers Johanna Catharina werd geboren op 20 november 1883 in Hemiksem.

·         Lauwers Henricus werd geboren op 24 april 1886 in Hemiksem [ZIE HEM XVII 1848].

·         Lauwers Ludovicus Franciscus werd geboren op 17 juni 1893 in Hemiksem.

 

HEM XVI 1520 – GEZIN Lauwers – Slootmaeckers 1882 Hemiksem

Lauwers Amandus huwde op 7 juni 1882 in Hemiksem met Slootmaeckers Maria Catharina. Lauwers Amandus werd geboren op 19 augustus 1851 in Bornem als zoon van Lauwers Augustinus en Van Wassenhoven Nathalia. Lauwers Amandus was een tweede maal gehuwd met De Maeyer Johanna Maria. Hij overleed op 31 januari 1940 in Kontich, 88 jaar oud.

·         Lauwers Maria Catharina werd geboren op 15 mei 1876 in Hemiksem [ZIE HEM XVII 1808].

·         Lauwers Petrus Franciscus werd geboren op 19 december 1877 in Boom [ZIE HEM XVII 1810].

·         Lauwers Benedictus Constantinus werd geboren op 25 augustus 1879 in Boom [ZIE HEM XVII 1835].

 

HEM XVI 1521 – GEZIN Talboom – Lauwers 1882 Hemiksem

Talboom Henricus huwde op 13 december 1882 in Hemiksem met Lauwers Johanna Catharina. Lauwers Johanna Catharina werd geboren op 17 januari 1863 in Hemiksem als dochter van Lauwers Johannes Baptista en Reyniers Dorothea. Zij overleed op 24 juni 1904 in Hemiksem, 41 jaar oud. Talboom Henricus werd geboren op 21 mei 1862 in Hingene (Bornem) als zoon van Talboom Felicianus en Andries Anatolia Nathalia. Hij overleed op 25 april 1907 in Hemiksem, 44 jaar oud.

·         Talboom Elisabeth werd geboren op 8 oktober 1880 in Hemiksem. Zij werd erkend bij het huwelijk en huwde met De Voecht Josephus (geboren op 28 mei 1879 in Schelle als zoon van De Voecht Petrus Cornelius en Mortelmans Maria Philomena, overleden op 12 mei 1957 in Schelle, 77 jaar oud). Haar man was melkverkoper en verhuurder. Zij overleed op 26 mei 1957, 76 jaar oud, veertien dagen na haar echtgenoot.

·         Talboom Nathalia werd gedoopt op 13 mei 1883 in Hemiksem. Zij overleed er jong op 14 januari 1884.

·         Talboom Johanna Catharina werd gedoopt op 23 augustus 1886 in Hemiksem. Zij was werkvrouw en huwde op 10 december 1904 in Hemiksem met Van Nimmen Felix Antonius (werkman, geboren op 22 december 1884 in Hemiksem als zoon van Van Nimmen Vitalis en Van Hoyweghen Anna Catharina).

·         Talboom Felix Cornelius werd geboren op 19 januari 1888 in Hemiksem. Hij overleed er jong op 17 december 1888.

·         Talboom Catharina Raphaella werd geboren op 23 oktober 1889 in Hemiksem.

·         Talboom Edmondus werd geboren op 9 september 1891 in Hemiksem. Hij huwde op 23 augustus 1910 in Hemiksem met Wyn Maria (geboren op 23 oktober 1890 in Hemiksem als dochter van Wyn Johannes Isodorus en Verelst Maria Rosalia, overleden op 30 september 1941 op 50-jarige leeftijd). Hij overleed op 19 augustus 1979 in Boechout, 87 jaar oud.

·         Talboom Maria Ludovica werd geboren op 2 maart 1894 in Schelle. Zij huwde (1) op 7 oktober 1916 in Hemiksem met De Schepper Josephus (fabriekwerker, geboren op 6 januari 1890 in Hemiksem als zoon van De Schepper Eduard en Van Rompaey Maria Philomène, overleden op 20 december 1933 in Hemiksem, 43 jaar oud). Zij hertrouwde (2) met Van Loon Alfons op 20 oktober 1945 in Hemiksem en overleed op 12 maart 1966 in Niel, 72 jaar oud.

·         Talboom Ludovicus Carolus werd geboren op 14 april 1904 in Hemiksem. Hij overleed er jong op 6 augustus 1904.

 

HEM XVI 1522 – GEZIN Lauwers – De Deckers 1885 Hemiksem

Lauwers Carolus Ludovicus huwde op 14 maart 1885 in Hemiksem met De Deckers Celestina Maria => ook Deckers, De Decker. Lauwers Carolus12 Ludovicus werd geboren op 21 oktober 1853 in Schelle als zoon van Lauwers Egidius en Van Reeth Maria Catharina.  Hij was landbouwer en overleed op 17 juli 1927 in Niel op 73-jarige leeftijd. De Deckers Celestina Maria werd geboren op 16 januari 1864 in Schelle als dochter van De Deckers Petrus Franciscus en Van Aelst Maria Francesca. Zij overleed op 15 januari 1926 in Schelle, 61 jaar oud.

·         De Deckers Maria Elisabeth werd geboren op 24 april 1883 in Hemiksem als voorhuwelijks kind.

·         Lauwers Maria Philomena werd geboren op 20 april 1887 in Hemiksem. Zij huwde met Van Osselaer Ludovicus Leopoldus (geboren op 21 mei 1888 in Moerzeke (Hamme) als zoon van Van Osselaer Petrus en Van Dessel Maria Johanna, overleden op 26 juli 1943 Hingene (Bornem) op 55-jarige leeftijd). Zij overleed op 23 augustus 1939 in HIngene (Bornem), 52 jaar oud.

·         Lauwers Maria Sophia werd geboren op 19 september 1888 in Schelle. Zij huwde Breugelmans Raymondus Maria Augustinus (geboren op 24 maart 1892 in Beerse als zoon van Breugelmans Carolus Alphonsus en De Laet Anna Catharina, overleden op 6 maart 1958 in Sint-Lambrechts-Woluwe op 65-jarige leeftijd). Zij overleed op 22 november 1931 in Wemmel op 43-jarige leeftijd.

o   Breugelmans Mariette

·         Lauwers Nn. werd levenloos geboren op 24 december 1889 in Schelle (mannelijk).

·         Lauwers Rosalia Maria werd geboren op 11 december 1890 in Hemiksem [ZIE HEM XVII 1852].

·         Lauwers Henricus Johannes werd geboren op 25 december 1891 in Hemiksem. Hij huwde op 5 juli 1913 in Schelle met Janssens Augusta Maria Ludovica. Hij was fabriekwerker en overleed op 16 juni 1953 in Willebroek op 61-jarige leeftijd. Janssen Augusta Maria Ludovica werd geboren op 13 juli 1890 in Schelle als dochter van Janssens Johannes Baptista en Schampaert Maria Christina. Zij overleed op 15 maart 1987 in Reet, 96 jaar oud.

o   Lauwers Maria Celina werd geboren op 29 november 1913 in Schelle. Zij huwde De Hondt Josephus « Jos » en overleed op 22 februari 1982 in Hemiksem op 68-jarige leeftijd.

o   Lauwers Maria Margaretha werd geboren op 1 juni 1918 in Schelle.

·         Lauwers Henricus Ferdinandus werd geboren op 8 april 1896 in Hemiksem. Hij huwde Van Den Berghe Maria Paulina en hertrouwde met Van De Moortel Mathilde. Hij overleed te Grâce-Berleur (deelgemeente Grâce-Hollogne, provincie Luik). Uit het huwelijk met Van Den Berghe Maria Paulina :

o   Lauwers Margaretha

·         Lauwers Maria Alida werd geboren op 14 mei 1897 in Hemiksem.

·         Lauwers Oscar Cornelius werd geboren op 26 juni 1898 in Hemiksem.

·         Lauwers Mathildis Margaretha werd geboren op 9 augustus 1900 in Hemiksem. Zij huwde De Ridder Ludovicus.

·         Lauwers Anna Maria werd geboren op 15 maart 1902 in Hemiksem.

·         Lauwers Maria Louisa werd geboren op 6 mei 1903 in Hemiksem. Zij huwde op 3 mei 1924 in Schelle met De Bruyn Josephus Carolus (geboren op 23 februari 1900 in Hemiksem als zoon van De Bruyn Josephus Carolus en De Kinder  Elisabeth, overleden op 16 augustus 1946 in Hemiksem op 46-jarige leeftijd). Zij overleed exact een jaar na haar echtgenoot op 16 augustus 1947 in Hemiksem, 44 jaar oud.

·         Lauwers Anna Maria Carolina werd geboren op 25 juli 1905 in Hemiksem.

 

HEM XVI 1660 – GEZIN Brits – Lauwers 1893 Hemiksem

Brits Petrus Josephus huwde op 6 november 1893 in Hemiksem met Lauwers Catharina => ook Bridts. Lauwers Catharina werd geboren op 3 september 1871 in Hemiksem als dochter van Lauwers Johannes Baptista. Het ouderlijk gezin woonde in de Kalbeekstraat 35 te Hemiksem. Zij overleed op 15 juni 1956 in Niel, 84 jaar oud. Brits Petrus Josephus werd geboren op 17 april 1865 in Niel als zoon van Brits Johannes Baptista en Thijs Maria Anna Clementina. Hij was magazijnbediende en overleed op 23 augustus 1918 in Niel op 53-jarige leeftijd. Het gezin woonde rond de eeuwwisseling in de Statiestraat 11 in Niel.

·         Brits Cornelius Renatus werd geboren op 5 januari 1892 in Hemiksem. Hij werd erkend bij het huwelijk en huwde met Roger Margaretha (geboren op 23 oktober 1895 in Auxerre, Yonne, Bourgogne, Frankrijk, als dochter van Roger Paulus en Pechenot Eugenius). Hij was metser en overleed omstreeks 1937 op 45-jarige leeftijd.

·         Brits Alfredus Johannes werd geboren op 23 juni 1894 in Hemiksem.

·         Brits Maria Clementina werd geboren op 1 februari 1896 in Niel. Zij werd zuster Benedicta en overleed op 24 juli 1926 op 30-jarige leeftijd.

·         Brits Maria Josephina werd geboren op 27 februari 1897 in Niel. Zij overleed er jong op 8 mei 1897.

·         Brits Maria Mathilda werd geboren op 16 juni 1898 in Niel. Zij overleed er jong op 2 juli 1898.

·         Brits Anna Philomena Rachella werd geboren op 26 juli 1899 in Niel.  Zij huwde met Schellemans Augustus en overleed op 10 mei 1922 in Niel, 22 jaar oud.

·         Brits Ludovicus Carolus werd geboren op 22 augustus 1900 in Niel. Hij overleed er jong op 5 september 1900.

·         Brits Maria Catharina werd geboren op 29 september 1901 in Niel.

·         Brits Franciscus Philemon werd geboren op 12 januari 1904 in Niel. Hij overleed er jong op 12 januari 1904.

·         Brits Josephus overleed kort na de geboorte op 20 september 1904 in Niel. Hij overleed er jong op 20 september 1904.

·         Brits Anna Catharina Raphaël werd geboren op 5 november 1905 in Niel. Zij overleed er jong op 16 juli 1906.

·         Brits Martina Maria werd geboren op 10 januari 1907 in Niel. Zij overleed op 7 februari 1941 in Willebroek, 34 jaar oud.

·         Brits Alicia werd geboren op 24 februari 1908 in Niel. Zij kreeg ongehuwd een dochter Brits Gabiëlla en huwde Van Reeth Franciscus.

·         Brits Carolus werd geboren op 16 september 1909 in Hove. Hij huwde Van Hove Maria Margaretha (geboren op 14 oktober 1908 in Hemiksem als dochter van Van Hove Johannes Baptista en Verrept Johanna Julia, overleden op 24 november 1983 in Hoboken op 75-jarige leeftijd) en overleed op 3 augustus 1987 in Hoboken op 77-jarige leeftijd.

·         Brits Eduardus werd geboren op 20 juni 1912 in Niel. Hij huwde Mostien Anna.

 

HEM XVII 1806 – GEZIN Lauwers – Verberckt 1902 Hemiksem

Lauwers Cornelius Emilius huwde op 7 juni 1902 in Hemiksem met Verberckt Rosalia Fidelia. Lauwers Cornelius Emilius werd geboren op 3 juli 1879 in Hemiksem als zoon van Lauwers Petrus Johannes en De Smet Rosalia [ZIE HEM XVI 1495]. Verberckt Rosalia Fidelia werd geboren op 16 juni 1881 in Hemiksem als dochter van Verberckt Guilielmus Josephus en De Vos Maria Josephina.

·         Lauwers Maria Josephina werd geboren op 21 oktober 1902 in Hemiksem.

·         Lauwers Bertha Rosalia werd geboren op 15 januari 1904 in Hemiksem [ZIE HEM XVIII 2185].

 

HEM XVII 1808 – GEZIN Ryngaert - Lauwers 1903 Hemiksem

Ryngaert Alphonsus huwde op 7 mei 1903 in Hemiksem met Lauwers Maria Catharina. Lauwers Maria Catharina werd geboren op 15 mei 1876 in Hemiksem als dochter van Lauwers Amandus en Slootmaekers Maria Catharina [ZIE HEM XVI 1520].

·         Ryngaert Josephina Juliana werd geboren op 19 maart 1904 in Hemiksem.

 

HEM XVII 1809 – GEZIN Peeters - Lauwers 1903 Hemiksem

Peeters Johannes Augustinus huwde op 5 september 1903 in Hemiksem met Lauwers Maria Philothea. Lauwers Maria Philothea werd geboren op 12 januari 1881 in Hemiksem als dochter van Lauwers Petrus Johannes en De Smet Rosalia [ZIE HEM XVI 1495]. Peeters Johannes Augustinus werd geboren op 16 november 1877 in Niel als zoon van Peeters Ludovicus en Peeters Maria Eulalia. Hij was werkman.

·         Peeters Johanna Catharina werd geboren op 9 september 1908 in Hemiksem. Zij huwde er op 27 mei 1950 met De Laet Jacobus (geboren op 2 augustus 1916 in Hoboken als zoon van De Laet Johannes Ludovicus en van Hoeflaken Jacomina Maria, scheepsmaker.

 

HEM XVII 1810 – GEZIN Lauwers – Delbaen 1903 Hemiksem

Lauwers Petrus Franciscus huwde op 5 november 1903 in Hemiksem met Delbaen Constantia Maria. Lauwers Petrus Franciscus werd geboren op 19 december 1877 in Boom als zoon van Lauwers Amandus en Slootmaekers Maria Catharina [ZIE HEM XVI 1520]. Delbaen Constantia Maria werd geboren op 7 maart  1878 in Kontich als dochter van Delbaen Franciscus Jacobus en Van Doninck Ludovica.

·         Lauwers Armandus Ludovicus werd geboren op 2 mei 1904 in Hemiksem.

 

HEM XVII 1835 – GEZIN Lauwers – Avonts 1905 Hemiksem

Lauwers Benedictus Constantinus  huwde op 12 januari 1905 in Hemiksem met Avonts Josephina Maria. Lauwers Benedictus Constantinus werd geboren op 25 augustus 1879 in Boom als zoon van Lauwers Amandus en Slootmaeckers Maria Catharina [ZIE HEM XVI 1520].

 

HEM XVII 1848 – GEZIN Lauwers – Wuyts 1908 Hemiksem

Lauwers Henricus huwde op 18 juli 1908 in Hemiksem met Wuyts Johanna Eugenia. Lauwers Henricus werd geboren op 24 april 1886 in Hemiksem als zoon van Lauwers Petrus Johannes en De Smet Rosalia [ZIE HEM XVI 1495]. Hij was fabriekwerker. Wuyts Johanna Eugenia werd geboren op 1 januari 1886 in Hemiksem als dochter van Wuyts Johannes Baptista Eduardus en Verbaet Johanna Catharina. Zij was fabriekswerker.

·         Lauwers Yvonne Johanna Maria werd geboren op 21 december 1908 in Hemiksem. Zij huwde op 14 mei 1932 in Luik met Rombaut Ferdinand (geboren op 1 maart 1906 in Nevele (Deinze), motorschipper, overleden op 6 januari 1991 in Schelle op 84-jarige leeftijd). Het gezin woonde in de Kapelstraat 2 te Schelle.

o    Rombaut Odette Henri. Zij huwde de Fonscea Onçalves Antonio (gescheiden).

 

HEM XVII 1849 – GEZIN Segers – Lauwers 1908 Hemiksem

Segers Victorius huwde op 10 september 1908 in Hemiksem met Lauwers Clara. Lauwers Clara werd geboren op 24 mei 1889 in Hoboken als dochter van Lauwers Johannes Baptist (getuigen bij het huwelijk waren Vleminckx Franciscus en Lauwers Franciscus).

 

HEM XVII 1852 – GEZIN Biermans – Lauwers 1910 Hemiksem

Biermans Johannes Carolus huwde op 10 december 1910 in Hemiksem met Lauwers Rosalia Sophia => ook Bierman. Lauwers Rosalia Sophia werd geboren op 11 december 1890 in Hemiksem als dochter van Lauwers Carolus Ludovicus en De Deckers Celestina Maria [ZIE HEM XVI 1522].  Zij was fabriekwerkster. Biermans Johannes Carolus werd geboren op 13 juli 1887 in Boom als zoon van Biermans Johannes Ludovicus en Verspeek Maria Sophia. Hij was fabriekswerker. Lauwers Rosalia Sophia hertrouwde met Moniez Georges.

·         Bierman Mariette

·         Bierman Germaine

 

HEM XVIII 2185 – GEZIN Herremans – Lauwers 1927 Hemiksem

Herremans Johannes Baptista huwde op 21 juni 1927 in Hemiksem met Lauwers Bertha Rosalia. Lauwers Bertha Rosalia werd geboren op 15 april 1904 in Hemiksem als dochter van Lauwers Cornelius Emilius en Verberckt Rosalia Fidelia  [ZIE HEM XVII 1806].

Zij overleed op 5 juni 1972 in Boom, 68 jaar oud. Herremans Johannes Baptista werd geboren als zoon van Herremans Franciscus Alphonsus en Merckx Adelia Josephina.

·         Herremans Marcel Gustaaf

 

HEM XVIII 2189 – GEZIN Lauwers – Heirbout 1930 Hemiksem

Lauwers Johannes huwde op 11 oktober 1930 in Hemiksem met Heirbout Maria Leonia. Lauwers Johannes werd geboren op 11 juli 1910 in Willebroek. Heirbout Maria Leonia werd geboren op 16 april 1905 in Schelle als dochter van Heirbout Alfridus Carolus en Verbeeck Maria Juliana. Zij overleed op 5 september 1967 in Reet op 62-jarige leeftijd en werd begraven op 8 september 1967 in Boom. Op dat moment woonde het gezin in de Kapelstraat 130 in Boom.

·         Lauwers Kamiel Filemon werd geboren op 26 augustus 1931 in Hemiksem. Hij was schrijnwerker en huwde Tobback Alice Frans (geboren op 22 september 1931 in Boom). Het gezin woonde in Terhagen. Hij overleed op 3 juni 2014 in Rumst, 82 jaar oud.

o   Lauwers Rudy Louis Maria Roza.

o   Lauwers Eddy Henri Roza Alice. Hij huwde Christiaens Reinhilde.

o   Lauwers Luc Maria. Hij huwde Van Caer Margaretha.

o   Lauwers Ann Melanie Hendrik. Zij huwde De Man Daniel.

 

HEM XVIII 2191 – GEZIN Lauwers - De Keuster 1931 Hemiksem

Lauwers Franciscus Rosalia huwde op 11 augustus 1931 in Hemiksem met De Keuster Rosalia Maria Gerardina. Lauwers Fransciscus werd geboren op 7 september 1904 in Hemiksem als zoon van Lauwers Petrus Johannes en Reyniers Anna Maria. Zij overleed op 16 mei 1994 in Reet, 89 jaar oud. De Keuster Rosalia werd geboren op 14 oktober 1905 in Hemiksem als dochter van De Keuster Cornelius Josephus en Beeckmans Johanna Maria.

·         Lauwers Constant Petrus Mathilde. Hij huwde met Verspreet Greta Leopoldina (geboren als dochter van Verspreet Ludovicus Josephus en Vanackere Maria Ludovica Henrica).

o   Lauwers Katelijne Maria Frans. Zij huwde Horsten Jan Marcel Maria (zoon van Horsten Frans en Goots Bertha).

§  Horsten Michiel Frans Greta

§  Horsten Laurien Bertha Stan

§  Horsten Jantine Anneleen Marc

o   Lauwers Anneleen. Zij huwde Schellekens Dirk (zoon van Schellekens Hugo en Reusens Rosa).

§  Schellekens Frederik

§  Schellekens Thomas

§  Schellekens Joost

o   Lauwers Marjan Frieda. Zij huwde Verheule Bart Kamiel (zoon van Verheule Arnold en Samoy Marie Joseph).

 

HEM XVIII – 2304 GEZIN Lauwers  +/- 1935  Hemiksem

Lauwers Constant huwde met De Wit Elisabeth. Lauwers Constant werd geboren op 4 maart 1916 te Hemiksem. Hij was bekend als wielrenner tussen 1937 en 1948 en overleed op 2 april 1983 te Hoboken, 67 jaar oud. Hij was een broer van Lauwers Henri, wielrenner tussen 1934 en 1939, geboren op 16 februari 1910 te Hemiksem. De Wit Elisabeth werd geboren op 13 februari 1919 in Hemiksem en overleed op 30 juni 2012 in Hemiksem.

·         Lauwers Willy werd geboren op op 17 april 1936. Hij huwde Spallier Simonne en  werd een bekend wielrenner bij de bijnaam “Rupske Lauwers” tussen 1956 en 1959 en overleed op 12 april 1959 te Palma de Mallorca, Spanje, op 22-jarige leeftijd7.

o   Lauwers Diane werd geboren op 28 augustus 1958. Zij huwde Jocquet Nn.

§  Jocquet Stéphanie

o   Lauwers Constant.

o   Lauwers Danny werd geboren op 14 april 1958 te Niel. Hij was bekend als wielrenner in 1980 en 1981.

·         Lauwers Armand. Hij huwde Onclin Marie-Louise.

·         Lauwers Rosette.

·         Lauwers Herman.

·         Lauwers Nicole. Zij huwde Hosteaux Piet.

·         Lauwers Rita. Zij huwde Goiris Marcel.

·         Lauwers Danny.

 

HEM XIX – 2713 GEZIN Wouters – Lauwers 1975  Hemiksem

Wouters Hugo Jozef Maria huwde in 1975 te Hemiksem met Lauwers Maria Magdalena Constant. Wouters Hugo Jozef Maria werd geboren in 1953 te Antwerpen. Lauwers Maria Magdalena Constant werd geboren in 1954 te Niel als dochter van Lauwers Leonard Mathilde François en Roef Clothilde Johanna Maria [ZIE ANT XVIII – 2413].

 

HEM XIX – 2716 GEZIN Kroese – Lauwers 1976  Hemiksem

Kroese Marcus Henricus Louisa huwde in 1976 te Hemiksem met Lauwers Margriet Jan Magdalena => ook Croes. Kroese Marcus Henricus Louisa werd geboren in 1953 te Wilrijk. Hij had de Nederlandse nationaliteit. Lauwers Margriet Jan Magdalena werd geboren in 1958 te Niel als dochter van Lauwers Leonard Mathilde François en Roef Clothilde Johanna Maria [ZIE ANT XVIII – 2413].

 

HEM XIX 2718 – GEZIN Lauwers – Van Everbroeck 1978 Hemiksem

Lauwers Frank huwde in 1978 in Hemiksem met Van Everbroeck Brigitte. Lauwers Frank werd geboren in 1956 in Reet als zoon van Lauwers Frans en Kerkhofs Johanna Maria Alfons [ZIE BOOm XVI – 1689] NDI.

 

HEM XIX – 2998 GEZIN De Vos – Lauwers 1981  Hemiksem

De Vos Stephan Gustaaf Willy huwde in 1981 te Hemiksem met Lauwers Anna Maria Francisca. De Vos Stephan Gustaaf Willy werd geboren in 1954 te Leopoldstad, Belgisch Congo. Lauwers Anna Maria Francisca werd geboren op 4 december 1956 te Niel als dochter van Lauwers Leonard Mathilde François en Roef Clothilde Johanna Maria [ZIE ANT XVIII – 2413].

 

Geschiedenis

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding: het gemeentewapen van Hemiksem. Het is afgeleid van het wapen van de familie Schilder, die evenwel nooit de heerlijkheid bezat. Daarom werd de blazoenering aangepast.Opvallend zijn drie zwarte merlettes (ongebekte, ongepote vogels).

 

In 1155 was er voor het eerst een vermelding van Hamincsem, of “Heymissen” in het dialect, een deel van het Land van Kontich, samen met Schelle, Niel, Mortsel, Boom, Waarloos en Hove, in het markgraafschap Antwerpen. Markant was de vestiging van Cisterciënzermonniken aan de Schelde en de Vliet vanaf 1243. De monniken kwamen van Vremde waar zij zich in 1236 hadden gevestigd, 23 abdijheren en 28 lekenbroeders op 14 ezels, en zij stichtten de Sint-Bernardusabdij die vanaf 1246 bewoonbaar werd, onder auspiciën van Hendrik II, de hertog van Brabant. Zij mochten zich de heren van Hemiksem noemen.

 

Tijdens de beeldenstorm van 1556 werd de abdij geplunderd en grotendeels vernield, heropgebouwd vanaf 15822, en in 1627 zou een omvangrijke brand de abdij opnieuw verwoesten, op de gotische kerk na. De abdij hield stand tot aan de onteigening naar aanleiding van de Franse revolutie van 1789. In 1797 werd de abdij verkocht aan een gewezen Brusselse Karmeliet en een Frans generaal. In 1811 was er een Frans maritiem hospitaal gevestigd en tijdens de Hollandse overheersing deden de gebouwen dienst voor de opslag van graan. Toen in 1819 pogingen mislukten om de abdij terug in bezit te krijgen, migreerden de monniken naar Bornem. Tussen 1822 en 1867 was er een gevangenis gevestigd, vervolgens was het een militair depot, na de 2e wereldoorlog werden er collaborateurs geïnterneerd, vanaf 1948 werd het door het leger gebruikt tot het leeg kwam te staan in 1977 en in 1988 werd de abdij gemeentelijke eigendom.

 

In 1559 werd de heerlijkheid Hemiksem verpand aan Jacob van Hencxthoven, in 1599 kwam de familie van Valckenisse in het bezit, vervolgens werd het in 1611 opnieuw hertogelijk, en graaf Lamoraal de Tassis richtte in 1646 een schepenbank op. Het kasteel Hemiksemhof en het cijnshof Vaerlaereycke werden in 1700 gekocht door Jan Jozef De Coninck. Hemiksem was aanvankelijk kerkelijk afhankelijk van Kontich en werd in 1246, mogelijk al in 1140,  een onafhankelijke parochie.

 

Oorspronkelijk was de omgeving sterk bebost en bevond het dorpscentrum zich in het uiterste oosten bij de Vliet, toen nog bevaarbaar tot aan de toenmalige kerk (“Kerkeneinde”),  en de Struisbeek die bevaarbaar was tot Cleydaal (Aartselaar). Tot eind 18e eeuw bevond de kerk zich aan de rechteroever van de Struisbeek.

 

Er was al kleiwinning en er waren al steenbakkerijen in 1358 aan de Callebeek. Die kenden een grote bloei met de uitvoer naar Antwerpen in de 16e eeuw. Gehuchten als Bredestraat en Herbeke ontstonden uit deze nijverheid. Tijdens de godsdienstoorlogen werd in Hemiksem slag geleverd tussen de Antwerpenaars en de Spanjaarden die in Hemiksem, Bazel en Antwerpen schansen opwierpen. Het was een periode waarin de steenbakkerijen er verlaten bij lagen.

 

Afbeelding met illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijvingEind 17e eeuw legde de bevolking zich meer toe op landbouw en er werd in sneltempo ontbost. Op de terreinen van de steenbakkerijen kwamen kasteeltjes of ‘speelhuizen’: Herbeke, Terlicht, Heemsdael, Mockenborg, Brackegem, Hoogpoorte. Midden 18e eeuw was de steenbakkerij van de Sint-Bernardusabdij nagenoeg de enige die was overgebleven. De grote “paepsteen” was er al eeuwen bekend om zijn sterkte. De meeste bewoners waren landbouwers, en dat wijzigde vanaf 1826 toen de steenbakkersnijverheid opnieuw aan belang won.

 

Afbeelding: het (vermeende) familiewapen van de eerste Lauwers families in Hemiksem. De voorouderlijke lijn gaat terug tot gemeenschappelijke voorouders van de stamlijn Hombeek-Leest in het Graafschap Vlaanderen15.

 

Die heropleving was vooral te danken aan openbare werken in Antwerpen, zoals de opbouw van de Brialmont vestinggordel, het rechttrekken van kaaimuren en de bouw van dokken. De nijverheid verloor opnieuw aan belang na 1874 naarmate in de Kempen steenbakkerijen werden opgericht, maar nieuwe industrie kwam op, zoals vet, verf, draad trekken, glas, scheepstimmerwerven, chemie en cement.

Afbeelding met object, munt, sluiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, munt, versierd

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding: zilveren penning onder Hendrik II, geslagen in Antwerpen omstreeks 1248, met een dubbelkoppige adelaar en een breedarmig kruis waarin horizontale lijnen. In de hoeken staan een amulet (talisman) en scepter. Sommige munten hadden een enkele adelaarskop die naar links keek.

 

Afbeelding met lucht, gras, buiten, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem, 2021.

 

Andere verwantschappen met Hemiksem

 

AArt X - 0223 GEZIN Mostien – Lauwers  1697 Aartselaar

Mostien Johannes Baptista huwde op 20 april 1697 in Aartselaar met Lauwers Elisabeth  => ook Moestien, Mostyn, Moestiens. Lauwers Elisabeth werd gedoopt op 11 januari 1673 in Hemiksem als dochter van Lauwers Franciscus  en Segers Johanna.  Zij overleed in 1741 in Niel op 68-jarige leeftijd. Mostien Johannes Baptista werd gedoopt op 29 april 1667 in Niel als zoon van Mostien Laurentius en Van Hove Maria. Hij was strooidekker en overleed op 15 april 1723 in Niel op 55-jarige leeftijd.

·         Mostien Petronella werd gedoopt op 5 augustus 1698 in Hemiksem. Zij overleed er jong op 25 oktober 1698.

·         Mostien Anna werd gedoopt op 23 mei 1701 in Hemiksem. Zij huwde op 10 november 1729 in Niel met Nauwelaerts Johannes.

·         Mostien Johannes Franciscus werd gedoopt op 22 maart 1705 in Hemiksem. Hij huwde op 27 juni 1727 in Niel met Kennis Johanna en overleed op 31 december 1965 in Niel, 60 jaar oud. Kennis Johanna werd gedoopt op 19 september 1698 in Niel als dochter van Kennis Gommarus en Verelst Maria. Zij overleed op 31 mei 1774 in Niel, 75 jaar oud.

·         Mostien Melchior werd gedoopt op 5 januari 1708 in Hemiksem. Hij huwde met Nauwelaers Catharina, overleden op 13 november 1783 in Niel.

 

AArt X - 0226 GEZIN Lauwers – Van Linden +/- 1698  Aartselaar

Lauwers Petrus  huwde omstreeks 1698 met Van Linden Catharina. Lauwers Petrus was geboren op 6 januari 1675 in Hemiksem als zoon van Lauwers Leonardus  en Maris Maria [ZIE HEM IX – 0122] en was pachter op de Bist in Aartselaar => ook Van der Linden, Verlinden. Hij overleed er op 12 februari 1758 op 80-jarige leeftijd. Van Linden Catharina werd gedoopt op 8 januari 1745 in Aartselaar als dochter van Verlinden Matheus en Bosmans Dymphna.

 

ANT X – 0257 GEZIN Lauwers – De Nijn 1705  Antwerpen

Lauwers Cornelius huwde op 20 juni 1705 te Antwerpen Sint-Laurentius met De Nijn Elisabeth. Lauwers Cornelius werd geboren op 26 november 1680 te Hemiksem als zoon van Lauwers Leonardus en Maris Maria [ZIE HEM IX – 0122].

 

WILr XII -  0482 GEZIN Lauwers – Mertens 1756  Wilrijk / Hemiksem

Lauwers Jacobus   huwde op 27 januari 1756 te Wilrijk met Mertens Maria. Lauwers Jacobus werd geboren op 5 april 1711 te Schelle als zoon van Lauwers Cornelius   en Wouters Maria [ZIE SCHelle XI – 0278]. Hij was eerder gehuwd op 22 september 1736 te Hemiksem met Lauwers Maria Catharina [ZIE HEM XII – 0390]. Hij overleed op 20 maart 1796 te Hemiksem. Mertens Maria werd geboren op 2 maart 1721 te Reet. Zij overleed op 22 augustus 1797 te Hemiksem. Een dochter, Lauwers Anna Catharina   werd geboren op 17 oktober 1765 te Hemiksem [ZIE ANT XIII – 0705].

 

AArt XIII – 0536  GEZIN Lauwers – De Roeck 1766  Reet

Lauwers Jacobus   huwde op 7 oktober 1766 in Aartselaar met De Roeck Magdalena. Lauwers Jacobus werd gedoopt op 19 maart 1742 in Hemiksem als zoon van Lauwers Jacobus   en Lauwers Maria Catharina  [ZIE HEM XII – 0390]. Hij overleed op 15 september 1810 in Reet, 68 jaar oud. De Roeck Magdalena werd gedoopt op 2 oktober 1743 in Reet. Zij overleed op 20 mei 1812 in Reet, 68 jaar oud.

 

WILr XIII – 0659 GEZIN Lauwers – Peeters 1789  Wilrijk

Lauwers Cornelius   huwde op 26 mei 1789 te Wilrijk met Peeters Johanna Anna. Lauwers Cornelius werd geboren op 20 oktober 1752 te Hemiksem als zoon van Lauwers Jacobus   en Lauwers Maria Catharina [ZIE HEM XII – 0390]. Hij overleed op 25 maart 1813 te Wilrijk. Peeters Johanna Anna werd geboren op 3 oktober 1763 te Wilrijk als dochter van Peeters Egidius en De Vos Johanna. Zij overleed op 12 november 1838 te Wilrijk.

 

LEE XIII – 0680 GEZIN Lauwens – Sleebus 1793  Leest / Mechelen

Lauwens Johannes Franciscus    huwde op 16 april 1793 te Leest met Sleebus Johanna Catharina (getuigen Lauwens Antonius en Vloeberghen Johannes Baptist). Sleebus Johanna Catharina werd geboren te Puurs => ook Sliebus, Sleebos, bv. Te Lippelo, Hubens bij geboorte Lauwens Petrus. Zij overleed op 12 mei 1822 te Mechelen. Lauwens Johannes Franciscus werd geboren op 13 januari 1761 te Leest als zoon van Lauwens Henricus    en Van Aken Lucia [ZIE LEE XII – 0460]. Hij was landbouwer en ordehandhaver te Mechelen. Lauwens Johannes Franciscus hetrouwde op 26 april 1826 te Mechelen met Van Noten Francisca [ZIE MEC XIII – 0961]. Het gezin woonde in het gehucht Auwegem te Mechelen. Een zoon, Lauwens Josephus    werd geboren op 29 september 1806 te Mechelen. Hij overleed op 15 januari 1861 te Hemiksem.

 

ANT XIII – 0705 GEZIN Paeshuys – Lauwers 1798  Antwerpen

Paeshuys Franciscus huwde op 20 mei 1798 te Antwerpen met Lauwers Anna Catharina => ook Paenhuys. Paeshuys Franciscus werd geboren op 23 februari 1758 te Hoboken als zoon van Paeshuys Johannes en Verbert Petronella (beiden geboren te Wilrijk). Hij overleed op 12 maart 1849 te Antwerpen. Lauwers Anna Catharina werd geboren op 17 oktober 1765 te Hemiksem als dochter van Lauwers Jacobus en Mertens Maria [ZIE WILr XII -  0482]. Zij overleed op 27 februari 1809 te Antwerpen.

 

RUMst XIV – 0759  GEZIN Lauwers – Vervliet 1804 Reet

Lauwers Franciscus Dominicus huwde op 14 augustus 1804 in Reet met Vervliet Maria Theresia. Lauwers Franciscus Dominicus werd gedoopt op 11 januari 1761 in Hemiksem als zoon van Lauwers Jacobus en Mertens Maria. Hij was landbouwer en overleed op 24 mei 1828 in Reet, 67 jaar oud. Vervliet Maria Theresia werd geboren op 12 januari 1767 in Reet als dochter van Vervliet Egidius en Lefèvre Magdalena. Zij overleed op 23 december 1847 in Reet op 80-jarige leeftijd.

 

KONt XIV – 0788 GEZIN Laureyssens – Lauwers 1808  Kontich

Laureyssens Franciscus huwde op 21 april 1808 te Kontich met Lauwers Johanna Maria. Lauwers Anna Maria werd geboren op 26 november 1773 te Reet als dochter van Lauwers Jacobus en De Roeck Magdalena [ZIE REEt XIII – 0577]. Laureyssens Franciscus werd geboren op 29 november 1729 te Hemiksem als zoon van Layreys Frans en Wijckmans Catharina. Hij was eerder gehuwd op 10 mei 1791 te Kontich met Keersmaekers Anna Cornelia, die overleed op 31 oktober 1807 te Kontich. Hij overleed op 17 november 1787 te Kontich.

 

RUMst XIV – 0925  GEZIN Lauwers – De Laet 1821 Reet

Lauwers Franciscus huwde op 18 oktober 1821 in Reet met De Laet Maria Anna => ook Lauwens. Lauwers Franciscus werd geboren op 19 november 1793 in Kontich als zoon van landbouwers Lauwers Johannes Baptista en De Pooter Anna Maria. Hij was dagloner, landbouwer en brouwersgast. De Laet Maria Anna werd geboren op 19 november 1795 in Reet als dochter van De Laet Egidius en Cnops Maria. Zij was arbeidster en overleed op 10 januari 1858 in Niel, 60 jaar oud. Een dochter, Lauwers Julia werd geboren op 23 maart 1828 in Niel. Zij was arbeidster en huwde op 2 juni 1860 in Niel met Serrien Petrus Johannes (geboren op 14 september 1827 in Niel als zoon van Serrien Petrus Franciscus en De Belder Maria Rosa, overleden op 13 juli 1881 in Hemiksem op 53-jarige leeftijd). Haar echtgenoot was steenbakkerswerkman.

 

BOOm XV – 0944   – GEZIN Caslo – Lauwers 1823 Boom

Caslo Petrus Antonius huwde op 30 april 1823 in Boom met Lauwers Anna Maria ‘Anna’ => ook Caselo, Casselo. Lauwers Anna Maria werd geboren op 20 januari 1801 in Niel als dochter van Lauwers Johannes Cornelius ‘Jean Corneille’ en Beeckmans Johanna Maria. Haar vader werd vermeld als zadelmaker in 1849. Zij was een kleindochter van Lauwers Franciscus en Van Linden Anna Maria. Zij was dagloonster arbeidster gelaagwerkster (steenbakker) en huisvrouw, en overleed op 26 december 1876 in de echtelijke woning in Hemiksem op 75-jarige leeftijd. Caslo Petrus Antonius werd geboren op 20 december 1798 in Boom als zoon van Caslo Johannes Petrus en Raes Petronella. Hij was gelaagwerker (steenbakker) en dagloner en overleed op 6 oktober 1865 in Hemiksem, 66 jaar oud. Het gezin was na 1835 verhuisd van Boom naar Hemiksem.

·         Caslo Petronella werd geboren op 15 oktober 1823 in Boom. Zij was dienstmeid bij het huwelijk, en nadien huisvrouw, en huwde op 8 juni 1848 in Hemiksem met Grolus (Graulus) Johannes (geboren op 18 mei 1819 in Antwerpen als zoon van Grolus Johannes Baptista en Cleybergh Johanna). Hij was zeeloods, binnenloods en rivierloods in Vlissingen, NL. Zij overleed op 28 augustus 1897 in Antwerpen op 73-jarige leeftijd.

·         Caslo Johannes Baptista werd geboren op 7 april 1827 in Boom. Hij was steenbakker meetergast en huwde op 16 april 1855 in Hemiksem met Amelinckx Maria Catharina Paulina (geborenop 31 juli 1832 in Hemiksem als dochter van Amerlinckx Johannes en De Bondt Albertina). Zijn echtgenote overleed op 5 januari 1856 in Hemiksem op 23-jarige leeftijd. Hij overleed op 15 december 1903 in Hoboken, 76 jaar oud.

·         Caslo Petrus Johannes werd geboren op 13 augustus 1830 in Boom. Hij overleed 6 dagen na de geboorte op 19 augustus 1830.

·         Caslo Petrus Johannes werd geboren op 5 augustus 1831 in Boom. Hij was schoenmaker en gelaagwerker / dagloner en huwde op 30 mei 1863 in Schelle mat De Belder Maria Josephina (geboren op 10 februari 1837 in Schelle als dochter van De Belder Petrus Johannes en Pillegro Maria Petronella). Hij overleed na 1912 in Hemiksem. Zijn echtgenote overleed op 1 september 1893 in Hemiksem, 56 jaar oud.

·         Caslo Johanna Catharina werd geboren op 3 januari 1835 in Boom. Zij was dienstmeid toen zij in Hemiksem huwde met Vertongen Petrus. Zij was vanaf dan dagloonster en huisvrouw en hertrouwde op 2 januari 1863 in Hemiksem met De Backer Johannes Josephus (gelaagwerker / dagloner, geboren op 28 maart 1819 in Schelle als zoon van De Backer Johannes Baptista en Poelmans Maria Francisca, overleden op 13 april 1885 in Hoboken). Zij overleed in 1916 en werd begraven op 27 januari 1916 in Hoboken op 81-jarige leeftijd.

·         Caslo Gerardus werd geboren op 13 juni 1838 te Hemiksem. Hij was gelaagwerker / dagloner, daarna koopman in boter, dokwerker, leurder en nachtwaker, en huwde op 15 mei 1872 met Staes Fidelia. Hij overleed op 26 juni 1916 in Hoboken.

·         Caslo Antonia werd geboren op 17 februari 1844 in Hemiksem. Zij was werkster, hovenierster en huisvrouw en huwde op 7 juni 1865 in Hemiksem met Aerts Johannes Franciscus (geboren  op 20 februari 1843 in Niel als zoon van Aerts Josephus en Ophals Johanna Theresia, steenbakkers werkman, overleden op 1 maart 1872 in Hemiksem op 29-jarige leeftijd). Zij overleed na 1912 in Hoboken.

 

BOOm XV – 1179 – GEZIN Lauwers – De Herdt 1846 Boom

Lauwers Petrus Franciscus huwde op 22 april 1846 in Boom met De Herdt Anna Theresia. Lauwers Petrus Franciscus werd geboren op 22 augustus 1812 in Boom als zoon van Lauwers Cornelius en De Herdt Johanna Maria [ZIE BOOm XIV – 0813]. Hij was landbouwer. De Herdt Anna Theresia werd geboren op 21 februari 1820 in Hemiksem als dochter van De Herdt Jacobus en Janssens Johanna. Zij was dienstmeid bij het huwelijk.

 

ANT XV – 1476b GEZIN Lauwers – De Roeck 1868  Antwerpen

Lauwers Johannes Cornelius huwde op 16 juli 1868 te Antwerpen met De Roeck Petronella. Lauwers Johannes Cornelius werd geboren op 28 april 1840 te Burcht als zoon van Lauwers Franciscus en De Mayer Antonia [ZIE ANT XIV – 1043]. Hij was arbeider en schipper.

De Roeck Petronella werd geboren op 24 januari 1841 te Hemiksem als dochter van De Roeck Dominicus, arbeider, en Van Mechelen Johanna Catharina. Zij was dienstmeid.

 

ANT XV – 1484 GEZIN De Weerdt – Lauwers 1869  Antwerpen

De Weerdt Petrus Josephus huwde op 11 mei 1869 te Antwerpen met Lauwers Anna Maria. De Weerdt Petrus Josephus werd geboren op 1 juni 1826 te Hemiksem als zoon van De Weerdt Johannes Baptist en Van Linden Lucia. Hij was toezichter op stadswerken, en eerder gehuwd met, en weduwnaar van, Jacobs Maria Theresia. Lauwers Anna Maria werd geboren op 3 augustus 1821 te Kontich als dochter van Lauwers Adrianus en De Laet Elisabeth [ZIE KONt XIV – 0738]. Zij was huisvrouw.

 

ANT XVI – 1499a GEZIN Van Boghout – Lauwers 1882  Antwerpen

Van Boghout Franciscus Eduardus huwde op 29 april 1882 te Antwerpen met Lauwers Maria Josephina Leopoldina. Van Boghout Franciscus Eduardus werd geboren op 23 januari 1855 te Antwerpen als zoon van Van Boghout Johannes Franciscus en Bruynseels Maria Elisabeth. Zijn ouders woonden in 1882 te Hemiksem. Lauwers Maria Josephina Leopoldina werd geboren op 16 december 1857 te Antwerpen als dochter van Lauwers Franciscus Ludovicus Ferdinandus en Mortelmans Maria Josephina [ZIE ANT XV – 1233]. Zij overleed ingevolge een bominslag te Mortsel op 8 maart 1945 in de Sint-Jozefskliniek.

 

HOB XV – 1517a GEZIN Lauwers – Kuhn 1887  Hoboken 

Lauwers Johannes Baptist huwde op 11 augustus 1887 te Hoboken met Kuhn Maria Clothilda. Lauwers Johannes Baptist werd geboren op 21 mei 1867 te Hemiksem als zoon van Lauwers Ludovicus en Serrien Clara [ZIE HEM XIV – 1461]. Kuhn Maria Clothilda werd geboren op 12 november 1865 te Boom als dochter van Kuhn Johannes Cornelius en Smets Rosalia.

 

BOOm XV – 1522 GEZIN Tersago – Lauwers 1889  Boom / Hemiksem

Tersago Frans Isidorius huwde op 25 februari 1889 te Boom met Lauwers Johanna Maria . Lauwers Johanna Maria werd geboren op 10 april 1868 te Boom als dochter van Lauwers Petrus Johannes  en De Koninck Johanna Paulina [ZIE BOOm XV – 1460]. Zij overleed op 24 april 1934 te Hemiksem. Tersago Frans Isidorius werd geboren op 19 augustus 1867 te Zemst als zoon van Tersago Henricus Antonius (geboren op 4 februari 1841 te Zemst, overleden op 26 november 1900 te Hombeek) en Van Calster Philippina Henriette (geboren op 14 maart 1847 te Mechelen, overleden op 3 februari 1874 te Zemst). Hij was slachter en fabriekwerker en overleed op 1 juli 1936 te Hemiksem.

·         Tersago Anna Maria Hortensia « Lenie » werd geboren op 23 juli 1888 in Niel. Zij huwde met Van Akoleyen Julius Leopoldus (geboren op 27 september 1887 in Niel als zoon van Van Acoleyen Cornelius en De Saeger Paulina). Zij overleed op 28 april 1964 in Niel, 75 jaar oud. Haar echtgenoot overleed er op 13 maart 1965, 77 jaar oud.

·         Tersago Kamiel Frans Philip werd geboren op 13 september 1889 te Boom. Hij huwde op 17 december 1910 te Hemiksem met Van Der Auwera Maria Anna (geboren op 14 maart 1889 te Boom, overleden op 16 januari 1916 te Hemiksem). De kinderen werden geboren te Hemiksem. Na haar overlijden hertrouwde hij met Dietens Rosalia. Hij overleed op 22 februari 1956 te Niel.

·         Tersago Johannes Baptista werd geboren op 20 september 1895 in Schelle.  Hij overleed jong op 6 juli 1897 in Schelle.

·         Tersago Arnoldus Jozephus werd geboren op 13 september 1896 te Schelle. Hij huwde op 29 april 1922 te Hemiksem met Van Reeth Maria Marthe (geboren op 26 februari 1897 te Niel) en overleed te Hemiksem.

·         Tersago Maria Louise Julie Gabrielle werd geboren op 16 november 1897 te Schelle. Zij huwde op 24 mei 1931 te Hemiksem met Hennes Hubert (geboren op 31 december 1902 te Limbach, overleden op 21 juni 1947 te Hoboken). Zij hertrouwde nadien met Herremans Alfons Frans (geboren op 12 april 1892 te Aartselaar als zoon van Herremans Franciscus en Avonts Maria Sophia, overleden op 25 december 1978 te Hoboken op 87-jarige leeftijd).

·         Tersago Maria Leopoldina werd geboren op 9 oktober 1898 in Schelle. Zij overleed er kort na de geboorte op 14 november 1898.

·         Tersago Leopoldus Ludovicus werd geboren op 1 november 1900 in Schelle. Hij overleed er jong op 15 februari 1901.

·         Tersago Carolus Ludovicus werd geboren op 8 november 1902 te Schelle. Hij huwde op 17 augustus 1929 in Aartselaar met Guns Maria Elisabeth (geboren op 10 januari 1907 te Aartselaar als dochter van Guns Ludovicus en Vleugels Maria Bibiana) en overleed op 6 september 1929 te Aartselaar.

·         Tersago Karel Pieter Johannes werd geboren op 15 januari 1905 te Hemiksem. Hij huwde op 4 augustus 1928 te Hemiksem met Van Perre Josephina (geboren op 15 januari 1905 te Hemiksem, overleden op 15 januari 1972 te Wilrijk). Hij overleed op 17 november 1974 te Boom.

·         Tersago Henricus Jozef werd geboren op 29 december 1906 te Hemiksem. Hij huwde Hennes Catherina Guilielmina (geboren op 22 september 1905 te Limbach, overleden op 13 oktober 1969 te Reet). Hij overleed op 13 september 1978 te Hoboken.

 

Lauwers Frank NDI werd geboren op 13 maart 1956 in Reet. Hij huwde op 24 juni 1978 in Hemiksem met Van Everbroeck Brigitte (geboren op 28 december 1956).

Lauwers Kevin werd geboren op 20 september 1983.

Lauwers Kristel werd geboren op 10 mei 1985.

Lauwers Karen werd geboren op 6 juli 1990.

 

BOOm XVI – 1700 – GEZIN De Bleser – Lauwers 1899 Boom

De Bleser Franciscus huwde op 4 november 1899 in Boom met Lauwers Maria Sophia. Lauwers Maria Sophia werd geboren op 19 september 1864 in Boom. Zij was weduwe van Blommaerts Johannes Franciscus [ZIE BOOm XVI – 1520]. Een zoon, De Bleser Josephus werd geboren op 19 april 1883 in Hingene. Hij huwde op 13 oktober 1906 in Hemiksem met Trio Octavia Maria (geboren op 13 april 1877 in Torhout als dochter van Trio Johannes en Lansens Virginia). Zij was eerder gehuwd op 10 november 1900 in Hemiksem met Verbeeck Emilius Jacobus.

 

EPP XVII – 2082 GEZIN Lauwers – Andries 1913  Eppegem

Lauwers Josephus huwde op 7 mei 1913 te Eppegem met Andries Maria. Andries Maria werd geboren op 25 mei 1887 te Zemst als dochter van Andries Johannes en De Wit Maria Ludovica, ouders gehuwd op 27 juni 1866 te Zemst. Zij overleed op 20 mei 1971 te Mechelen. Lauwers Josephus werd geboren op 17 juli 1884 te Zemst als zoon van Lauwers Johannes Franciscus en Van den Branden Johanna Seraphina [ZIE ZEM XVI – 1499b]. Hij overleed op 18 november 1947 te Zemst. Een dochter, Lauwers Maria Ludovica werd geboren op 14 november 1913 te Eppegem en overleed op 2 oktober 1914 te Hemiksem.

 

ANT XVIII – 2418 GEZIN Lauwers – De Meester +/- 1955  Antwerpen

Lauwers Franciscus Petrus Maria huwde met De Meester Irma Rosa Eugenia. Lauwers Franciscus Petrus Maria werd geboren op 4 december 1926 te Hemiksem als zoon van Lauwers Constantinus en Van den Eynde Paulina. Hij overleed op 3 maart 1985 te Edegem. De Meester Irma Rosa Eugenia werd geboren op 3 augustus 1930 te Hemiksem.

 

 

 

De Sint-Bernardusabdij in Hemiksem

 

Afbeelding boven: de Sint-Bernardusabdij in 1786

 

 

 

Afbeelding met fiets, persoon, buiten, wielrennen

Automatisch gegenereerde beschrijvingRupske Lauwers

 

De belangrijkste resultaten van Willy “Rupske” Lauwers [ZIE HEM XVIII – 2304] waren in 1954 de 2e plaats in de Scheldeprijs Vlaanderen, in 1956 de 2e plaats in het Hanret criterium, in 1957 de 3e plaats in Antwerpen-Herselt, in datzelfde jaar de 2e plaats in de Zesdaagse van Antwerpen en de 1e plaats in Leuven. In 1958 was hij telkens de 1e in Antwerpen, in Borgerhout en in Hoegaarden. In Gent-Wevelgem wist hij in 1956 16e te indigen, en in Milaan-San Remo werd hij 17e in 1957.

 

Rupskes kronkelende manier van fietsen dan wel het feit dat hij acrobatisch al fietsend op de rollen door het frame van zijn fiets kon kruipen, leverde hem zijn bijnaam op.

 

Deze jonge belofte overleed op 22-jarige leeftijd als gevolg van een ongeluk op de Tirador wielerpiste van Palma de Mallorca op 12 april 1959 toen hij zwaar ten val kwam en een begeleidende motorijder hem aanreed. In Hemiksem is een straat naar hem vernoemd, de “Rupske Lauwerslaan” aan de verkaveling De Vliet en de “Grote Prijs Rupske Lauwers” is een blijvend jaarlijks wielerevent. Zijn zus Nicole bracht in 2009 een boek uit over haar broer: “Rupske Lauwers: de koning achter de derny” en nog in 2014 verleenden broer en zus Danny en Nicole hun medewerking aan een themanummer van het wielertijdschrijft “De Muur”.

 

Uitwijking naar Noord-Brabant, Nederland

 

Afbeelding met muur, persoon, zwart, wit

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto’s 1890: Maria Lauwers was een vijfde generatie afstammeling van Jozef Lauwers  en Lucia Van Den Bosch uit Hemiksem [ZIE HEM XII 0394]. Zij werd geboren op 3 april 1833 in Princenhage (Breda, Nederland) en was er drie maal gehuwd en overleed er op 13 februari 1913. De foto links dateert van haar derde huwelijk in 1888 met Bernard Beusenberg en werd genomen door Charles Froehlich14.

Afbeelding met tekst, buiten, plant, versierd

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: grafplaats van wielervedette Willy Lauwers op de gemeentelijk Kerkhof van Hemiksem [ZIE HEM XVIII – 2304].

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding: ook een landelijke gemeente als Hemiksem bleef niet gespaard van enig drama. Een artikel in De Halle en in de Poperinghenaar van 25 december 1932 verhaalt over de dubbele moord die er plaats vond daags voor kerstmis 1932.

 

 

Afbeelding met tekst, persoon, militair uniform, oud

Automatisch gegenereerde beschrijving