image003.JPG

© Laurentii.be

 

Genealogie Van Praet

Hoe hoger geëerd,

hoe hoger van weerd.

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 zie verhaal 1127

2 zie ook verhaal van de heren van Watervliet uit 1453 

3 Het verdrag van Jaffa.

4 Zie verhaal uit 1247.

5 O.m. Antonie van Cadsant nam deel aan de “1e” kruistocht van 1096, onder leiding van Godfried van Bouillon, in het gevolg Robert van Vlaanderen. Aan de 3e kruistocht nam ook Robert Lawrence (Engelse tak Lauwereyns) deel in het gevolg van Richard Leeuwenhart.

 

image005.jpg

(c) Bewerking miniatuur “beleg van Akko” van Biblotheque Municipale de Lyon, Ms 828 f33r onder Public Domain, 1280.

 

Verhalen  - 1153 - Ridder Boudewijn I van Praet, kruisvaarder

Ridder Boudewijn I van Praet werd vermeld tussen 1153-1174. Hij was een zoon van Lambert van Praet, broer van Gervaas van Praet1, en was gehuwd met Ghiela. Er wordt aangenomen dat Boudewijn I deelnam aan de derde kruistocht. Ook Gervaas van Praet, en Boudewijns zoon Boudewijn II, die op latere leeftijd toetrad tot de tempelierridders, namen deel aan de kruistochten tot "bevrijding van het Heilig Land". 

Boudewijn I van Praet had vier kinderen: 

·         Boudewijn II van Praet, heer van Praet en Watervliet2, ridder en tempelier, vermeld in 1183-1227,

·         Frank van Praet, ridder in 1225, vermeld tussen 1201-1230,

·         Isabella van Praet, vermeld in 1190-1200, vermoedelijk gehuwd met Rainier van Watervliet,

·         Nn (voornaam niet bekend) van Praet die huwde met Daniel I van Halluin, "de Vico", vermeld tussen 1194 en 1217.

 

 

 

 

image005.jpg

Afbeelding: middeleeuwse voorstelling van het beleg van Akko uit 1280. Ridder Boudewijn van Praet zou aan deze (3e) kruistocht hebben deelgenomen in het gevolg van de Franse koning Filips II tussen 1189 en 1191. Zijn zoon Boudewijn II van Praet nam deel aan de 5e kruistocht (1219-1221), en zijn grootnonkel Gervaas van Praet1 ging hem vooraf.

 

Merk dat in ons onderzoek ook ridder Odin Lauwereyns van Diepenhede deelnam aan de 7e kruistocht (1248-1254)4. Voorouders van Odin Lauwereyns namen deel aan eerdere kruistochten (van Cadsant, de Baenst, Lawrence)5.

 

Ridder Boudewijn van Praet, kruisvaarder

 

De “derde” kruistocht vond plaats tussen 1189 en 1192 en had tot doel het Heilige Land te veroveren op Saladin. De vorige “tweede” kruistocht had gefaald in de ogen van de Europese leiders, en de Zengiden hadden Syrië verenigd, en vervolgens hadden de Fatimidische heersers van Egypte zich verenigd met Syrië onder Saladin. Saladin verminderde het grondgebied van de christelijke staten en had Jeruzalem heroverd in 1187.  De “derde” kruistocht leidde niet tot de herovering van Jeruzalem.

 

De kruistocht vond plaats onder de leiding van Hendrik II van Engeland, in 1189 opgevolgd door Richard Leeuwenhart, en Filips II van Frankrijk. Ook de Rooms-Duitse keizer Frederik Barbarossa trok ten strijde, verzamelde een groot leger waarmee hij door Anatolië trok, maar hij verdronk nog voor hij het Heilig Land bereikte en heel wat van zijn troepen trokken daarop terug naar huis. Hij werd opgevolgd door Leopold V van Oostenrijk, die met Filips II Akko heroverde en in augustus 1191 terugtrok. Richard Leeuwenhart bleef in verdediging in een aantal kuststeden en sloot op 2 september 1192 een verdrag met Saladin3 waarin Jeruzalem onder controle van de moslims bleef, hoewel ongewapende christelijke pelgrims en kooplieden toestemming kregen de stad te bezoeken. In oktober 1992 keerde Richard terug naar Engeland. De kruistocht leidde er ook toe dat een belangrijk koninkrijk op Cyprus kon behouden blijven, en de Syrische kust. Zes jaar later zou de “vierde” kruistocht volgen.