Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Ook Bulens. Zij werd geboren in oktober 1720 in Leest als dochter van Maarten Bulens en Maria Verlinden.

2 Deze Jeanne Buelens was een dochter van Jan Bulens en Clara Stevens uit Zemst (haar doopgetuigen waren Joos Lauwers  en … Jeanne Buelens), en werd in Zemst op 11 oktober 1746 als doopmeter vermeld bij Frans Van De Savel (de vader was een vondeling uit Brussel) en Petronella Buelens, en op 5 september 1749 vermeld als doopmeter van Jan Van Mol, een zoon van Peter Van Mol en Liesbeth Haesendonck. Dit duidt meteen ook de verwantschap tussen de Buelens families van Leest en Zemst. De familie Buelens was verwant met families als Elias, De Buyser, Van den Heuvel, Van Steenwinckel, Van Mol (ook De Mol) en Spruyt, die ook verwantschappen hadden met Lauwers in Leest en Zemst.

 

image009.jpg

© kaartbewerking van Google maps, 2019, en satellietfoto Aerodata international Surveys, CNES/ Airbus, Landsat/Copernicus Maxar Technologies via Google maps, 2019 onder gebruikslicentie.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1744 Lauwers-Buelens, Kapelle-op-den-Bos

Peter Lauwers   werd gedoopt op 7 mei 1715 te Zemst als zoon van Jan Lauwers  en Magda Buelens. Hij huwde op 28-jarige leeftijd in Leest op 16 april 1744 met Jeanne Bulens1. Getuigen bij het huwelijk waren Frans Elias en Jeanne Bulens2.

 

Het ouderlijk gezin woonde aanvankelijk in Humbeek bij Grimbergen en verhuisde tussen 1712 en 1715 naar Zemst. Het gezin Lauwers-Bulens vestigde zich in Kapelle-op-den-Bos. Jeanne Bulens overleed er in 1788 en werd er begraven op 1 december 1788. Peter Lauwers overleed nog geen jaar later in Kapelle-op-den-Bos en werd er begraven op 14 oktober 1789.

 

Ouderlijk gezin: Lauwers – Buelens , 1708 Zemst

 

Kinderen uit het gezin:

·         Jeanne Marie Lauwers   werd gedoopt op 3 februari 1745 in Kapelle-op-den-Bos.

·         Anne Marie Lauwers   werd gedoopt op 10 april 1746 in Kapelle-op-den-Bos.

·         Willem Lauwers   werd gedoopt op 9 oktober 1747 in Kapelle-op-den-Bos.

·         Jacques Lauwers   werd gedoopt op 14 juli 1751 in Kapelle-op-den-Bos .

·         Marie Anne Lauwers  werd gedoopt op 26 september 1755 in Kapelle-op-den-Bos.

·         Hendrik Lauwers   werd gedoopt op 25 maart 1766 te Kapelle-op-den-Bos.

 

 

Een stukje geschiedenis

In 1770 gaf de Ferrariskaart amper 50 huizen aan in Kapelle-op-den-Bos, vooral gelegen langs de Bormstraat en de Mechelse weg en omgeven door heel wat bos. Het was oorspronkelijk een bosrijk gebied, en de gemeente dankt haar naam aan een kleine kapel in het Klein-Brabantse bos, voor het eerst vermeld aan het begin van de 13e eeuw. De oorspronkelijke benaming “Kapelle”, zoals het dorp nog steeds wordt genoemd door haar inwoners, zou pas later “op-den-Bos” gaan heten om een onderscheid te maken met een ander Kapelle (Sint-Ulriks-Kapelle) bij Dilbeek. Vóór de grootschalige ontbossing om landbouw, waren beiden “kapellen” in hetzelfde bos. Een plaatsnaam als Nieuwenrode herinnert aan de “nieuw gerooide” bossen. De naam ontstond in de 12e eeuw, toen de ontbossing al op gang kwam door de toename van de bevolking. De industrialisatie, o.m. door het kanaal dat vanaf de 16e eeuw Kapelle-op-den-Bos doorkruist, zou voor verdere ontgroening zorgen.

Het is het verhaal van de opkomende landbouw, en daarmee gepaard de aangroei van de bevolking, en de steeds groter wordende ecologische afdruk van de mens op zijn omgeving.

image008.jpg

Kaart: situering van de twee “Kapelles” in hetzelfde voormalige bos, wat leidde tot een eigen toevoegsel. Sint-Ulriks-Kapelle is momenteel een deelgemeente van Dilbeek. Kapelle-op-den-Bos is een fusiegemeente die ook de deelgemeenten Nieuwenrode, Ramsdonk en het gehucht Oksdonk omvat.

 

Migraties uit Hombeek in de 17e eeuw

 

image009.jpg

Kaart: de tweede helft van de 17e eeuw verlieten meerdere Lauwers/Lauwens families Hombeek om in een omliggende parochie een leven op te bouwen.

 

In de 18e eeuw zijn er nieuwe migraties vanuit die gemeenten, zoals Peter Lauwers , die, hoewel hij geboren was in Zemst en huwde in Leest, zich zou vestigen in Kapelle-op-den-Bos. Er waren in de 17e eeuw ook al Lauwens/Lauwers families in Kapelle-op-den-Bos woonachtig, dus het ging zeker niet om de eerste familie die zich vestigde in Kapelle-op-den-Bos of één van de deelgemeenten.

 

image010.jpg

Satellietfoto: van de oorspronkelijke bebossing is niet veel meer te merken. De bossen werden stelselmatig ontgonnen om er landbouwgebied van te maken – de reden waarom, met de groeiende bevolking, families als Lauwers/Lauwens migreerden vanuit Hombeek en Leest.