Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zij werd gedoopt in Blaasveld. Haar naam werd ook gespeld als Anne Marie Peeters.

2 Hij was afkomstig van Willebroek. De doopregisters uit de periode van zijn geboorte zijn niet beschikbaar. Mogelijk was hij eerder gehuwd met Maria Troch en woonde dit gezin in Tisselt.

3 Zie o.m. dagboek/getuigenis van pastoor Lamal uit deze periode.

4 Hij werd gedoopt op 23 mei 1777 in Zemst als zoon van Peter Ceuppens en Maria Doms.

image009.jpg

Bewerking Ferrariskaart Tisselt van 1771-1178, origineel onder Public Domain (Bron: Geopunt Vlaanderen).

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1762 Lauwens-Peeters, Zemst

Frans Lauwens  werd gedoopt omstreeks 1732 in Weerde als zoon van Adriaan Lauwens  en Margriet Van Humbeeck. Hij huwde in Hombeek op 21 mei 1762 met Jeanne Marie Peeters1.

 

Frans Lauwens overleed in 1794 en werd op 22 mei dat jaar in Zemst begraven.

 

Ouderlijk gezin: Lauwens – Van Humbeek, 1729 Weerde

 

Kinderen uit dit gezin:

·         Jeanne Lauwens  werd gedoopt op 17 oktober 1762 te Zemst. Doopgetuigen waren Jacques Peeters en Jeanne Van Den Heuvel. Zij overleed kort na de geboorte en werd begraven op 11 november 1762 te Zemst

·         Jan Lauwens  werd gedoopt op 26 maart 1765 te Zemst. Doopgetuigen waren Jan Van Humbeeck en Liesbeth Lauwens.

·         Marie-Thérèse Lauwens  werd gedoopt op 24 april 1768 te Zemst. Doopgetuigen waren Jacques Peeters en Marie-Thérèse Van Den Heuvel.

·         Jacques Lauwens  werd gedoopt op 10 maart 1771 te Zemst. Doopgetuigen waren Jacques Ceuppens en Jeanne Van Den Heuvel.

·         Frans Lauwens  werd gedoopt op 25 mei 1775 te Zemst. Doopgetuigen waren Frans Lauwens en Jeanne Verlinden.

·         Jeanne Katrien Lauwens  werd gedoopt op 12 november 1777 te Zemst. Doopgetuigen waren Jan Frans Lauwens en Jeanne Katrien Moons.

 

Van Marie-Thérèse Lauwens  weten we dat zij op 7 april 1796 in Hombeek huwde met Peter Huysmans.

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1801 Huysmans-Lauwens, Willebroek

Marie-Thérèse Lauwens  werd gedoopt werd gedoopt op 10 maart 1771 te Zemst als dochter van Frans Lauwens  en Jeanne Marie Peeters. Zij huwde omstreeks 1801 met Peter Huysmans2. Getuigen bij het huwelijk waren Jan Baptist Huysmans en Jan Frans Lauwens.

 

Het gezin woonde aanvankelijk in Tisselt, en verhuisde in 1798 noodgedwongen naar Willebroek [zie vrhaal] . Marie-Thérèse Lauwens overleed op 14 juni 1837 in Willebroek op 67-jarige leeftijd.

 

Ouderlijk gezin: Lauwens-Peeters, 1762 Zemst [zie hoger]

 

Kinderen uit dit gezin:

·         Jan Frans Huysmans werd gedoopt op 22 maart 1797 in Tisselt.

·         Nn. Huysmans werd dood geboren op 11 juli 1801 in Willebroek.

 

Van Jeanne Katrien Lauwens  weten we dat zij op 15 februari 1804 in Zemst huwde met Peter Jan Ceuppens.

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1804 Ceuppens-Lauwens, Zemst

Jeanne Katrien Lauwens  werd gedoopt werd gedoopt op 10 maart 1771 te Zemst als dochter van Frans Lauwens  en Jeanne Marie Peeters. Zij huwde op 15 februari 1804 in Zemst huwde met Peter Jan Ceuppens4. Getuigen bij het huwelijk waren Frans Grauwels, 39-jarige metser uit Zemst, Frans Verlinden, 28-jairge landbouwer uit Zemst, Jan Frans Ceuppens, 34-jarige dagloner uit Zemst en broer Frans Lauwens, 29-jarige dagloner uit Zemst.

 

Ouderlijk gezin: Lauwens-Peeters, 1762 Zemst [zie hoger]

 

Kinderen uit dit gezin: onbekend

 

1798 - Het gezin Huysmans-Lauwens verloor have en goed tijdens de boerenkrijg

 

Het gezin van Peter Huysmans en Marie-Thérèse Lauwens  woonde bij de geboorte van hun eerste kind Jan Frans nog in de parochie Tisselt. Het was er in die periode onrustig want boerenkrijgers kwamen in opstand tegen de Franse bezetter. Ook in Tisselt hadden jongelingen zich aangesloten bij de boerenkrijgers van Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos, en samen vormden ze een leger van zo'n 2000 man. Op 4 november 1798 voerde generaal Meinsveig met zo'n 500 Franse soldaten een verrassingsaanval uit in Kapelle-op-den-Bos. Het brughuis en negen andere huizen werden er in brand gestoken.

image009.jpg

Kaart: Tisselt op de Ferrariskaart van 1777, aan de oever van het kanaal Brussel-Rupel of de "Willebroekse Vaart".

 

Bij de slachtoffers die met de kogel door het hoofd werden geschoten, waren ook jongens van Tisselt, zoals Jan Blommaerts. De Franse troep trok vervolgens langs de dijk door Tisselt naar Willebroek3. Op 5 november 1798 was burgemeester /meier Hensmans hen op de dijk tegemoet gegaan en hij had de Fransen gesmeekt om geen gewelddaden te plegen.

 

Het had niet gebaat. Opstandelingen openden het vuur op de Fransen vanachter de tegenoverliggende dijk. De legertroep van de Fransen, verzameld in Brussel, Mechelen en Boom, richtten vervolgens verwoestingen aan in Tisselt waar huizen werden geplunderd en tien huizen in brand werden gestoken. Peter en Marie-Thérèse deelden in het verlies. Ook in Willebroek werden 11 huizen en 2 stallen afgebrand.

 

Aan de brandstichting gingen nog andere feiten vooraf. In Tisselt was de onderduikende onderpastoor Hendrickx bovendien verraden en hij was gevankelijk weggevoerd naar Mechelen nog voor de aanval plaats vond. Toen hadden inwoners van Tisselt zich bewapend met landbouwgereedschap om hun onderpastoor te verlossen. In Battel waren zij inwoners van Ruisbroek tegen gekomen die hun onderpastoor hadden bevrijd - vervolgens zou E.H. Mathias Hendrickx twee jaar op de vlucht zijn, om pas in 1800 naar Tisselt terug te keren en vanaf 1803 to 1824 pastoor te worden van de parochie Sint-Jan.

 

Bovendien had Jozef Peeters van Blaasveld een maand voordien twee Franse schepen met krijgsvoorraad tegengehouden in Tisselt. De scheepslading van 12 vaten poeder, 10000 pond lood en 150 geweren was in beslag genomen door de opstandelingen en zij hadden de Willebroekse vaart (kanaal Brussel-Rupel) aan twee zijden bezet.