Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zij werd geboren op 9 november 1893 te Hombeek als dochter van Frans Leemans en Marie Pelagie Verhaeren.

2 Dit zou tot 1948 evenwel enkel voor mannen gelden.

 

image006.jpg

Foto Mechelen 1930 (met dank aan Danny De Keyzer) en kaart Interbellum (1920-1940) onder Public Domain (uit private collectie - Bacon's standard map of Europe, 1923).

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1919 Lauwers-Leemans, Leest/Zemst

Jan Baptist Lauwers image005.jpg werd geboren op 29 januari 1883 te Leest  als zoon van Bonifaas Lauwers image005.jpg en Françoise Pelagie Ceulaers. Hij huwde op 15 november 1919 in Zemst-Laar met Louise Leemans1.

 

Jan Baptist ging bij de naam “Jan Lauwers”.

 

Ouderlijk gezin: Lauwers-Ceulaers, 1870 Leest

 

Kinderen uit het gezin Lauwers-Leemans:

 

·         Alfons Lauwers image005.jpg werd geboren op 1 september 1920 te Leest.

·         Gusta Lauwers image005.jpg werd geboren op 10 juli 1922 te Leest.

·         Maria Victoria Lauwers image005.jpg werd geboren op 1 mei 1928.

 

image008.gif

Foto: de Mechelse Botermarkt in 1930 - Het interbellum is gekenmerkt door de mengeling van paardenkracht en gemotoriseerd vervoer. Mijn grootmoeder Maria Cools was een geëmanipeerde vrouw die in 1929 al met een Ford vrachtwagen reed.

 

Het Interbellum 1919-1940

 

De periode tussen de twee wereldoorlogen wordt beschreven als het Interbellum. De wereld was veranderd na de “Groote Oorlog”. Het Verdrag van Versailles zou een blauwdruk blijken voor een nieuwe oorlog, iets meer dan twintig jaar na het einde van wat de “Eerste” zou worden genoemd. In 1919 was het Belgisch grondgebied vergroot met een stuk Duitsland, Eupen-Malmédy. België beleefde aanvankelijk economische welvaart na de oorlog maar het voortdurende waardeverlies van de frank zorgde voor een economische malaise na 1925, en dan volgde de wereldcrisis in de jaren dertig, en een nieuw herstel vanaf 1935.  Na de oorlog eiste België vergeefs Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg op van Nederland, en na bemiddeling kwam er een akkoord over een Antwerpen-Rijnkanaal. In 1919 werd het enkelvoudig algemeen kiesrecht ingevoerd2. Regeringen werden vaak gevormd door een samenwerking tussen de  grote partijen (de katholieken, socialisten en liberalen), en er was de opkomst van het Vlaams Nationaal Verbond “VNV” dat steeds sterker naar het fascisme en nationaalsocialisme neigde, en ook de Communistische Partij van België “CPB/KPB”. Vanaf de jaren ’20 werden vrouwen toegelaten aan de universiteiten. Het stakingsrecht dateert van 1921, alsook de achturige werkdag, en het minimumloon kreeg vorm in 1936. In 1925 sloot België zich aan bij de Locarno-verdragen tot collectieve veiligheid, maar na de opzeg van het verdrag door Duitsland, plooide het land terug op een neutraliteitspolitiek. Die kon niet voorkomen dat België opnieuw in een wereldoorlog raakte betrokken.

 

Kaart: het Europa van tijdens het Interbellum

image007.jpg