Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

Voetnoten

1 Katrien Pauline Absillis werd geboren op 7 december 1875 in Leest als dochter van Jan Absillis en Josepha Pepermans.

2 De foto van Jan Baptist Lauwens dateert van 30 september 1931. De foto van Katrien Pauline Absillis dateert van 1960.

3 Blijkens een melding was er op 29 november 1908 was er brand ontstaan in de woning van Jan Baptist Lauwens aan de Kapellestraat 1. Er was geen kwaadwilligheid mee gemoeid, hoewel er in die periode een pyromaan aan het werk was die het voornamelijk op hooimijten had gemunt.

4 In 1901-1907 telde Leest 52 herbergen. Deze hadden een verplicht sluitingsuur tussen 11 uur 's avonds en 4 uur 's morgens.

image002.jpg

© Foto’s uit het familiearchief Laurentii.be – Foto Belgica onder Public Domain, 1911, Leest (met dank aan Marcel Van Hoof, “Kronieken van Leest”). – © Foto Leest van Hugo Lauwens, 2019. – © Postzegel 1915 uit private collectie.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - Lauwens-Absillis, Blaasveld/Leest

image017.jpg

Jan Baptist Lauwens  werd geboren op 3 december 1874 in Leest als zoon van Frans Lauwens  en Anne Pauline Van den Heuvel. Hij huwde omstreeks 1900 met Katrien Pauline Absillis1.

Het gezin vestigde zich in Blaasveld2 en vervolgens in Leest aan de Kapellestraat 13. Jan Baptist overleed op 31 oktober 1945 in Leest. Katrien Absillis overleed er op 27 december 1963.

Ouderlijk gezin:  Gezin Lauwens-Van den Heuvel, Leest

image014.jpg

 

Afstammelingen:

 

·         Alfons Lauwens  werd geboren in Blaasveld op 29 november 1901.

·         Jan Paul Lauwens  werd geboren in Blaasveld op 19 april 1903.

·         Frans Louis Norbert Lauwens  werd geboren in Blaasveld op 5 juni 1905.

·         Caroline Serafine Lauwens  werd geboren in Leest op 20 december 1906,

·         Stefaan Henri Lauwens  werd geboren in Leest op 1 februari 1908. Hij overleed er kort nadien op 14 februari 1908.

·         Henri Lauwens  werd geboren in Leest op 15 juni 1909.

·         Louis Lauwens  werd geboren in Leest op 20 juni 1911.

·         Alfons Lauwens  werd geboren in Leest op 13 mei 1917,

·         Pieter Jan Jaak Lauwens  werd geboren te Leest op 26 mei 1918. Hij overleed er nog geen jaar oud, op 17 februari 1919.

·         Maria Lauwens  werd geboren omstreeks 1924

 

Op 2 februari 1905 was er brand uitgebroken in de woning van Jan Absillis en Josepha Pepermans. Op enkele ogenblikken stond het hele gebouw in lichterlaaie en de bewoners konden zich met moeite redden. Ook de aanpalende woning van Hendrik Van Hoek ging in de vlammen op. Huismeubelen, oogst en landbouwgerief waren verloren. Enkel het vee kon worden gered. Korte tijd nadien zou het gezin Lauwens-Absillis naar Leest verhuizen.

 

Foto onder: het ouderlijk huis Lauwens-Absillis aan de Kapellestraat 1 te Leest (foto van Hugo Lauwens, juni 2019). De grootvader (Jan Paul Lauwens) van Hugo woonde er tot zijn huwelijk in 1927.

 

image020.jpgKatrien Pauline Absillis, vroedvrouw in Leest

Katrien Pauline Absillis was "baker" (vroedvrouw) in Leest, net als haar oudere zus Jeanne Victorine Absillis (foto links). Haar 5 jaar oudere zus huwde op 29 juli 1890 in Leest met Jaak Livien Lauwens , de 7 jaar oudere broer van Jan Baptist Lauwens. Leest telde in 1910 1640 inwoners en de gemeente beschikte niet over een eigen geneesheer. Daarvoor moest men toen beroep doen op de "dokter" van Hombeek of Tisselt. Voor de bakersvrouwen was dan ook een belangrijke rol weggelegd.

 

image022.jpgLeest aan het begin van de 20e eeuw

De eeuw begon met een strenge langdurige winter in 1900-1901 en de aanleg van de steenweg van Leest naar Hombeek. Net op de eeuwwissel was de fanfare "Sint-Cecilia" opgericht (december 1899) in Leest, naast de bestaande fanfare "Arbeid Adelt" (opgericht in mei 1898) en was Constant Van Hoof aangetreden als nieuwe veldwachter. Aan het begin van de 20e eeuw bezat Leest vier petroleumlantaarns die door de veldwachter werden aangestoken. In 1911 kreeg Leest een limonadefabriek op het dorpsplein. Oprichter was Jan Huysmans, in 1908 van Battel naar Leest verhuisd en gevestigd in de herberg "In de Toekomst". Limonade was een nieuwigheid. Tot dan werd er enkel bier geschonken in de cafés en de limonade werd er verkocht aan 10 cent4. In 1913 verhuisde Jan Huysmans  naar het oude "Knippershof" en bouwde er de herberg met fabriek "In de Proef" uit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog moest vader Huysmans naar het front en moeder Victorine Coosemans voerde de limonade uit. Jan Huysmans had in 1924 de eerste auto in het dorp, na "de Blokmaker" Piessens. De limonadefabriek draaide er tot in 1972.

Er was een tijdje een toneelvereniging (1909-1922) "Eendracht en Vrede" die in tweedracht uit elkaar ging. "Rust Roest" en "De Moedige Vlamingen" (van de afgescheurde leden) werden opvolgers die ook geen lang leven waren beschoren. De meeste voorstellingen werden gehouden in de zaal van Theo Van den Heuvel en in "de Boerenhandel" van Van den Eede. 

 

Afbeelding: drie generaties Belgische koningen op een postzegel van 1915:

·         Leopold I (1790-1865) tussen 1831 en 1865, gehuwd met Louise Marie van Frankrijk

·         Leopold II (1835-1909) tussen 1865 en 1909, gehuwd met Marie Henriëtte van Oostenrijk

·         Albert I (1875-1934) tussen 1909 en 1934, gehuwd met Elisabeth van Beieren