Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Jeanne Victorine Absillis werd geboren op 4 december 1870 in Leest als dochter van Jan Absillis (geboren omstreeks 1842) en Josephine Pepermans (geboren omstreeks 1840). Doopgetuigen waren Jan Baptist Van Hoof en Adriaan De Wit.

2 De foto van Jaak Livien dateert van 30 september 1931 in Leest. De foto van Jeanne Victorine moet rond dezelfde periode zijn gemaakt.

3 Het huis werd aangevallen en in brand gestoken door Duitse soldaten toen er zich vluchtelingen hadden verstopt tijdens de Duitse inval.

4 Op 1 augustus 1915 brandde de schuur van pachter Willem Slachmuylers af, nadat hij daar logement van Duitse soldaten had verboden.

5 Door de oorlog waren de registers van de burgerlijke stand, geboortens 1911,1912, 1913, huwelijken 1911,     1912 onbruikbaar gemaakt met olie en verscheurd, en  overlijdensakten van de jaren 1812 tot en met het jaar 1820 en van 1823 tot 1832 waren verscheurd. Ook de overlijdensakten van de jaren IX, X, XI van de Franse Republiek en Kadasterboeken waren onbruikbaar gemaakt met olie.

6 In Leest waren aan het eind van de oorlog 6 vliegers van de Duitse luchtmacht gestationeerd. In oktober-november 1918 was er aan de Winkelstraat een klein vliegveld, en de vliegtuigmecaniciens verbleven met hun materiaal in de school.

7 Dit werd nadien café “Telstar”, terwijl ook de restaurants “Dorp 5” en “’t Witte Goud” werden vermeld.

 

Bronnen: bijzondere erkentelijkheid gaat naar Maria Lauwens uit Hofstade voor het documenteren van deze tak van de Lauwens familie en Marcel Van Hoof uit Leest voor het documenteren van de geschiedenis van Leest.

 

image006.jpg

© Foto’s uit familiearchief – foto munt uit private collectie – scans foto’s Leest Public Domain 1895 en 1914 (met dank aan Marcel Van Hoof, “Kronieken van Leest” en Hugo Lauwens).

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1890 - Lauwens-Absillis, Leest

image016.jpg

Jaak Louis Lauwens  werd geboren op 6 december 1857 in Leest als zoon van Frans Lauwens  en Anne Pauline Van den Heuvel. Jaak Louis Lauwens huwde op wettelijk op 7 juli 1890 en kerkelijk op 29 juli 1890 in Leest met Jeanne Victorine Absillis1. Getuigen bij het huwelijk waren Jan Frans Selleslagh, Ivo Jacobs, Jan Baptist Bauwens en Jan Theo De Vleeshouwer.

Jaak was bijna 33, zijn echtgenote was net geen 20, toen zij huwden2. Jaak was werkman, herbergier “In de Kroon” en klokkenluider van Leest. Het gezin woonde in 1891-1896 in de Winkelstraat 2 wijk C 2, in de Tiendeschuurstraat, in de Koeistraat 15 in 1899-1906, , en later in de Dorpstraat 23, waar de herberg “In de Kroon” zich bevond (1927) 7 en op nr. 25 (1931).

 

image015.jpg

Beiden worden vermeld als arbeiders en herbergiers (“den Taar en Toor”). Jeanne was bekend als baker (niet-gediplomeerde vroedvrouw). Jaak Louis had als bijnaam "den Taar". Jeanne Absillis had als bijnaam “Toor” en overleed op 6 februari 1931 in Leest, 60 jaar oud en werd in Leest begraven op 9 februari 1931. Jaak overleed op 3 december 1932 in Leest, enkele dagen voor zijn 75e verjaardag.

Ouderlijk gezin:  Gezin Lauwens-Van den Heuvel, Leest

 

Afstammelingen: 

·         Maria Paulina Lauwens  werd geboren op 25 juni 1890 in Leest als voorhuwelijks kind een maand vóór het huwelijk, en werd erkend bij het huwelijk. Getuigen waren grootvader Jan Absillis, Ivo Jacobs en Jan Baptist Bauwens. Zij huwde op 26 oktober 1911 in Leest met Karel Lodewijk De Greef (1888-1967) en overleed op 18 mei 1976 in Mechelen.

·         Zij hadden één dochter, Dominique De Greef (1915-1962) die huwde met Ernest De Win en die vóór haar ouders kwam te overlijden. Dit gezin telde twee zonen:

o   Marcel De Win huwde Lucie Peeters

§  van wie: Marc De Win geboren in 1960

·         van wie: Yannick en Mara De Win

o   Harry De Win.

·         Alfons Frans Lauwens  werd geboren op 20 oktober 1891 in Leest. Getuigen waren vader Jaak Livien Lauwens, Leopold Van Hoof en Karel Vanden Vondel.

·         Jan Baptist Lauwens  werd geboren op 13 augustus 1896 in Leest. Doopgetuigen waren nonkel Pieter-Jan Lauwens en tante Pauline Absillis. Merk dat grootvader Frans Lauwens optrad als één van de getugen bij de aangifte van de geboorte, samen met de vader Jaak Livien Lauwens en grootvader Jan Absillis.

·         Eduard Lauwens  werd geboren op 14 december 1899 in Leest. Getuigen waren vader Jaak Livien Lauwens, Ivo Jacobs en Jan Baptist Bauwens.

·         Joseph Jan Frans Lauwens  werd geboren op 25 maart 1901 in Leest. Hij kreeg een nooddoop op 29 maart 1901 en overleed dezelfde dag.

·         Caroline Serafine Lauwens  werd geboren op 5 mei 1906 in Leest.

 

image019.jpg

Afbeelding: taverne "Den Rooselaar" aan de kerk in Leest omstreeks 1895

Jeanne Absillis was vroedvrouw in Leest

 

Jeanne Absillis was een gekende "baker" (niet-gediplomeerde vroedvrouw) in Leest, net als haar jongere zus Katrien Pauline Absillis, die met Jan Baptist , een jongere broer van Jaak Livien zou huwen.

 

Achternicht Maria Lauwens uit Hofstade herinnert zich: "Joanna Victoria Absillis was een zus van mijn grootmoeder die in Leest en de omliggende dorpen zeer gevraagd werden bij de bevallingen. Mijn vader vertelde vele anekdotes daarover en toen mijn grootmoeder al bezet was, d.w.z. reeds ergens naar een bevalling was, dan moest onze vader soms voor haar inspringen en op een andere plaats haar gaan vervangen.... met de kruiwagen op stap. Mijn grootmoeder deed dat nog tot na de oorlog. In de lagere school, bij mij in de klas waren er nog kinderen die geboren zijn met haar hulp (°1946) terwijl mijn moeder bij de geboorte van broer Leo van 44 en ik van 46 reeds door een gediplomeerde vroedvrouw werd bijgestaan."

 

Afbeelding met gebouw, grafsteen, buiten, bouwmateriaal

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto’s: het graf van Jeanne Absillis op het kerkhof te Leest. Onder: rouwprentje van Jeanne Absillis, grafzerk Jaak Livien Lauwens op het kerkhof van Leest. De zerken werden door een windhoos in 2019 beschadigd en in 2020 verwijderd.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeeldingen onder: de oudste dochter uit het gzin, Maria Paulina, ging bij de bijnaam “Mie Taar” of ook “Mie van den Taar”. - Op de familiegrafplaats van het gezin De Greef – Lauwens werd de familienaam van Marie overigens foutief gespeld als Lauwers (…).

 

Afbeelding met buiten, oud, cement, beton

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding met tekst, buiten, grond, teken

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding onder: Dominique De Greef, dochter van Marie Lauwens en Karel De Greef en har echtgenoot Ernest De Win. Daaronder Marcel De Win en Lucie “Luske” Peeters.

 

 

Leest tijdens de Duitse bezettng in de "Grooten Oorlog"

 

Jaak Livien Lauwens  was 56 jaar oud en zijn echtgenote was er 43 toen op 4 augustus 1914 Duitsland België binnenviel en de Eerste Wereldoorlog begon. 

 

Kort na het uitbreken

image020.jpg

De brug van Leest werd vernield tijdens de oorlog. Men moest zich behelpen met een houten bruggetje, of omrijden via Hombeek om in Mechelen te geraken na de vernieling in 1914. In 1916 moest de noodbrug worden hersteld toen er iemand met zijn paard was overgestoken.

van de oorlog in 1914 was de Sint-Niklaaskerk door verschillende bommen getroffen. Ondermeer de kerkramen en een 250 kerkstoelen waren beschadigd of verbrand. Verschillende vluchtelingen werden bij de Duitse inval neergeschoten. Heel wat Leestenaren sloegen op de vlucht in het zog van de soldaten die in de omgeving van Leest gelegerd waren toen die zich begonnen terug te trekken, na schermutselingen met Duitse soldaten waarbij zowel Belgische als Duitse soldaten het leven hadden gelaten. Tijdens de oorlog waren er op het kerkhof van Leest de graven van meerdere Duitse soldaten. Een aantal Leestenaren zoals Antoon Jozef Lauwens  zouden naar werkkampen, meestal met eindbestemming Duitsland, worden gevoerd.

 

Voor de blijvers en terugkeerders wachtten moeilijke jaren. Melkkoeien waren net voor de Duitse inval op bevel van de Belgische gendarmerie verplaatst achter de frontlinie (Willebroek, Ruisbroek, Eikevliet, nadien naar Hoboken, Kruibeke ...), en de weinige dieren die nadien terug in Leest kwamen bleken ongeschikt om nog melk te produceren. Andere runderen waren in beslag genomen en geslacht. Diefstal en plundering waren aan de orde van de dag, de (canada-)bomen waren geveld. Maandelijks moesten de boeren hun paarden voor keuring aanbieden. De beste paarden werden tegen een lage vergoeding naar Duitsland gevoerd. Daarnaast kwam regelmatig diefstal voor, bijvoorbeeld van aardappelen en varkens bij de boeren, en onder meer graan, rogge, gerst, aardappelen, tabak, koper en wol werden ingevorderd. Een tekort aan naft legde bovendien de twee werkzame molens op de maalderijen van Alfons Maes en de weduwe Bonifacius Lauwers , regelmatig stil. De gemeente moest ook zelf vluchtelingen opvangen. Er waren ook regelmatige meldingen van ziekten bij mens en dier. Schurft kwam bijvoorbeeld meermaals voor, maar ook mond- en klauwzeer.

 

 

image022.jpg

3 Duitse Mark uit 1914 met de afbeelding van Keizer Wilhem II. De aan de Leestenaren opgelegde boetes, wanneer bijvoorbeeld opgeëiste aardappelen niet tijdig werden geleverd of tabak niet was ingeleverd, werden doorgaans in marken uitgedrukt.

In 1917 waren de prijzen al gemiddeld 3.5 maal hoger dan in april 1914. Begin 1918 was een zak aardappelen op de gecontroleerde markten 5 à 6 maal hoger dan  1914. Op de zwarte markt betaalde men, voor dezelfde zak, 10 à 15 maal meer dan in 1914. Daardoor heerste er hongersnood, die pas in 1919 getemperd werd. Men zou nog moeten wachten tot 1923, om terug het peil van de koopkracht van 1914 te halen. Voor een doorsnee gezin verdween bijna 70 % van de uitgaven aan voeding.

 

De materiële schade was groot. De "Steinenmolen", een houten graanwindmolen aan de Kapellebaan was vernield door brand, net zoals de graanwindmolen van de weduwe van Bonifacius Lauwers aan 'de Knip'. Hoeven waren vernield door brand (van Polycarp Verhoeven, Louis Daelemans, Pieter Jan Diddens3, Constant Diddens, Joseph Nuytkens, Alfons Piessens aan de Kapellebaan, de Blaasveldstraat, de Molenstraat en de Mechelbaan), verschillende woningen in het dorp waren beschadigd (Theodoor Van den Heuvel, Buntickx-Hofmans, Van Moer, Arnold Teughels, Jaak Vloebergh, Jaén Huysmans, Antoon Stoop) en de schuur van Willem Slachmuylders aan de Kapellebaan4. Tijdens de oorlog waren ook heel wat documenten vernietigd5.

 

Op het eind van de oorlog had de Duitse luchtmacht een vliegveld in Leest6. Op 15 november 1918 verlieten de laatste Duitse troepen de gemeente, 4 dagen na de afkondiging van de wapenstilstand.