Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zij werd geboren als dochter van Corneel Verschoor en Katrien Van den Broeck. Katrien Verschoor zouals doopmeter optreden bij het doopsel van Philip Verlinden op 4 mei 1636 te Hombeek, een kind van Anna Lauwers . Spellingvarianten voor Verschoor zijn o.m. Verschoren, Verschueren, Verschuren, Van Schoor.

2 Corneel Verschoor zou op 29 januari 1628als weduwnaar hertrouwen met Katrien Joossens (zie verhaal).

3 Zie Bundergeld te Leest, bewerking van Paul Behets in 2014.

4 Zie gezin uit 1655.

 

image009.jpg

Bewerking prenten Mechelen uit private collectie (Public Domain, 17e eeuw).

 

Hombeeks-Leestse stamlijn - 1626 Lauwers-Verschoor, Hombeek

Maarten Lauwers werd op 28 april 1602 gedoopt in Hombeek als zoon van Maarten Lauwers en Katrien Joossens. Hij huwde op 30 juni 1626 op 24-jarige leeftijd in Hombeek met Katrien Verschoor1. Getuigen waren de bruids vader Corneel Verschoor2 en Corneel Vekemans.

 

Maarten Lauwers overleed in 1660 in Hombeek en werd er begraven op 6 september 1660. Katrien Verschoor overleed zeven jaar later en werd begraven op 12 december 1667 in Hombeek.

 

Ouderlijk gezin: Lauwers - Joossens, 1593 Hombeek

 

Kinderen uit het gezin:

         Philip Lauwers werd gedoopt op 19 april 1627 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek. Doopgetuigen waren nonkel Philip Lauwers en Jeanne Verschoor.

         Anna Lauwers werd gedoopt op 5 september 1629 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek. Doopgetuigen waren Willem Vekemans en tante Anna Van der Borght.

         Corneel Lauwers werd gedoopt op 7 augustus 1633 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek. Doopgetuigen waren Corneel Vekemans en Magdalena De Wilde.

         Antoon Lauwers werd gedoopt op 24 september 1635 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek. Doopgetuigen waren Antoon Verschoor en tante Maria Lauwers .

         Jan Lauwers werd gedoopt op 25 april 1638 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek. Doopgetuigen waren Jan Persoons en Liesbeth Verschoor.

         Adriaan Lauwers werd gedoopt op 16 juni 1640 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek. Doopgetuigen waren Adriaan Persoons en Katrien Lauwers .

         Katrien Lauwers werd gedoopt op 25 maart 1642 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek. Doopgetuigen waren Jan Verlinden en Katrien Van Beneden.

         Laurent Lauwers werd gedoopt op 8 februari 1645 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek. Doopgetuigen waren Laurent Van den Bosch en Ida Lauwers .

         Jeanne Lauwers werd gedoopt op 11 februari 1647 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek. Doopgetuigen waren Gerard Van Buskom en Jeanne Van Beveren.

         Marie Lauwers StamboomLaurentii.jpgwerd gedoopt op 24 maart 1650 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek. Doopgetuigen waren Gerard Oyens en Maria Lauwers . Zij overleed op jonge leeftijd en werd begraven op 6 oktober 1656 in Hombeek.

 

 

Maarten Lauwers had ook landbouwactiviteiten in Leest

 

We weten dat Maarten Lauwers in 1646 ook in Leest anderhalve delen land pachtte van het begijnhof van Mechelen3. Zijn zonen Adriaan en Antoon zouden dit pachten in 1674, naast gepachte grond in Hombeek van de gebroeders van Onze-Lieve-Vrouw(Antoon) en grond van Geert Van Buscom, van de proost van LeliŽndaal, van de Kisten, van Philip Verhulst en van Pauwels Huens (Adriaan). Zijn zoon Philip bewerkte in 1674 Hombeek gepachte grond van de erfgenamen Van Nieuwenhuyze.

 

Ook zijn broer Jan pachtte 1 bunder grond in Leest van het klooster van LeliŽndaal. De weduwe van zijn zoon Jan pachtte er grond van ďhet clooster van MuysenĒ in 1674. De zoon moet kort daarvoor zijn overleden. Ook de verwante Peter Lauwers (generatiegenoot van Maarten en vader Jan) bewerkte op oudere leeftijd nog gepachte grond in Leest van het klooster van Muizen4.

 

Maartens broer Willem pachtte grond in Hombeek van Jan De Breucker en van het klooster van LeliŽndaal.

 

1628 - Schoonvader wordt stiefvader

 

Maarten Lauwers huwde op 30 juni 1626 met Katrien Verschoor, een dochter van Corneel Verschoor. Zijn vader was overleden in januari 1624 overleden, en zijn moeder Katrien Joossens was weduwe toen het huwelijk plaats vond. Er bloeide kort nadien iets tussen zijn schoonvader Corneel Verschoor en zijn moeder Katrien Joossens. Corneel was ook weduwnaar na het overlijden van eerste vrouw Katrien Van den Broeck, de moeder van de bruid. Zij vonden elkaar, en traden beiden op 29 januari 1628 in Hombeek in het huwelijk. Er moet een goede band zijn geweest met de kinderen, want bruidegom Maarten zou met zijn broer Jan als getuige optreden bij dit huwelijk.

 

We weten niet veel van het eerste gezin Verschoor-Van den Broeck, behalve de dochter Katrien. Toen Katrien Joossens voor de tweede maal huwde, waren de meeste kinderen al meerderjarig en Ďuit huisí gehuwd. Begin 1628 was enkel haar jongste zoon Philip nog minderjarig (17 jaar oud) en woonde hij vermoedelijk nog bij haar in.

 

Het huwelijk duurde bijna tien jaar. Katrien Joostens overleed in augustus 1638 en werd op 31 augustus 1638 begraven in Hombeek. Corneel Verschoor zou in april 1653 overlijden, en werd op 11 april 1653 begraven in Hombeek.

 

image003.jpg

Afbeeldingen: zicht op Mechelen in de 17e eeuw

image006.jpg