Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Katrien Van Gijsel werd gedoopt op 28 augustus 1650 in Weerde als dochter van Peter Van Gijsel en Maria Andries (afkomstig van Zemst). Het ouderlijk gezin woonde in Weerde. De familienaam werd ook gespeld als Van Gysel, Van Gijssel.

2 Antoon Lauwens zou op 12 juni 1686 in Leest huwen met Anna Van Vaeck uit Kapelle-op-den-Bos. Merk ook dat Augustin Van Vaeck op 7 januari 1640 in Eppegem was gehuwd met Katrien Lauwens . Anna Van Vaeck zou in 1715 optreden als meter van Anna De Wit, dochter van Willem De Wit en Petronella Lauwers , gehuwd in Leest en woonachtig in Willebroek. Daar vinden we ook Hendrik Neefs terug als peter van n van de kinderen.

3 Zij was geboren op 15 februari 1648 in Zemst als dochter van Corneel Meijsmans en Liesbeth Riltens. Een verwante, Jan Meijsmans, was omstreeks 1613 in Zemst gehuwd met Katrien Lauwers en op 6 augustus 1616 in Zemst hertrouwd met Maria De Greve. Katrien Lauwers was in mei 1616 overleden in het kraambed van haar jongste zoon Jacques Meijsmans. Martine Meijsmans werd ook in 1664 in Zemst vermeld als doopmeter van Rombout Meijsmans, zoon van Antoon Meijsmans en Margriet Spruyt, als vervangster van Barbara Van den Bempt. Merk ook dat Maria Van den Bempt in 1673 in Kapelle-op-den-Bos was gehuwd met Corneel Lauwers (Dit gezin woonde in Hombeek en in Leest).

4 Mogelijk was dit een verfransing van Van der Straeten.Van Der Straeten zou in 1700 in Leest aanhuwen met de verder vermelde kozijn Rombout Lauwers , een zoon van de eveneens vermelde nonkel Peter Lauwers . Het kan ook gaan om een nobele familie verwant met du Jardinne (waarvan een telg als peter optreedt bij een kind van de oudste dochter Martine).

5 Laurent Lauwers was een meisenier, zoon van Jan Lauwers en Anna Timmermans uit Grimbergen, verwant via voorouders van Joris Lauwerens en Christine Van Dormael.

 

image009.jpg

kaarten Laurentii.be, 2019

 

Hombeeks-Leestse stamlijn - 1674 Lauwers-Van Gijsel, Zemst

Jan Lauwens werd gedoopt op 19 juni 1636 in de Sint-Martinuskerk te Hombeek als zoon van Jan Lauwers en Anna Van der Borght. Hij huwde pas op 38-jarige leeftijd op 4 september 1674 in Zemst met de 14 jaar jongere Katrien Van Gijsel1.

 

Jan Lauwers overleed op 60-jarige leeftijd in Zemst en werd er begraven op 2 september 1696. Op 23 juli 1706 verkochten Steven Andries, Willem De Wit2 en Maria Absillis5, de weduwe van Laurent Lauwers , aan de weduwe Katrien Van Gijsel een deel van een hofstede in Zemst aan de Heerestraat, grenzend aan de erfgenamen van kanselier Fierelands, Roose, Van Nieuwenhuysen en Stroobants. Katrien Van Gijsel overleefde haar man 28 jaar en werd op 74-jarige leeftijd begraven op 2 juli 1725 in Zemst. De hofstede De Hulshocht aan de Heerestraat in Zemst, zou in 1726-1728 door Cecilia Lauwers en haar man Antoon Van Steenwinckel worden verkocht aan Margriet en Cornelia Brauwers, twee begijnen, voor 600 gulden. Het goed kwam uit de verdeling van de erfenis van de ouders.

 

Ouderlijk gezin: Lauwers Van der Borght , 1620 Hombeek

 

Kinderen uit het gezin:

         Martine Lauwers werd gedoopt op 24 augustus 1675 in Zemst. Doopgetuigen waren Antoon Van Vaeck2 en Martine Meijsmans3.

         Jan Lauwers werd gedoopt op 20 november 1677 in Zemst. Doopgetuigen waren grootvader Jan Lauwers en Sara de la Rue4. Hij is vermoedelijk jong overleden.

         Peter Lauwers werd geboren omstreeks 1678. Hij werd vermeld in 1702 als zoon bij de berekening van het hoofdgeld.

         Anna Lauwers werd gedoopt op 17 mei 1680 in Zemst. Doopgetuigen waren nonkel Peter Lauwers en Anna Van Gijsel.

         Jan Lauwers werd gedoopt op 8 juli 1682 in Zemst. Doopgetuigen waren Jan Van Gijsel, Peter Andries en Barbara Van Gijsel.

         Maria Lauwers werd gedoopt op 5 maart 1684 in Zemst. Doopgetuigen waren Rombout Lauwers (kozijn van de vader) en Maria Van Gijsel. Zij overleed kort na de geboorte en werd begraven op 19 maart 1684 in Zemst.

         Cecilia Lauwers werd gedoopt op 4 april 1685 in Zemst. Doopgetuigen waren Peter De Neef, Hendirk Lauwers en Cecilia Somers.

 

Migraties uit Hombeek in de 17e eeuw

 

image009.jpg

Kaart: de tweede helft van de 17e eeuw verlieten meerdere Lauwens/Lauwers families Hombeek om in een omliggende parochie een leven op te bouwen.

 

In de eerste helft van de 17e eeuw was ook een naamgenoot Jan Lauwers al uitgeweken van Hombeek naar Zemst. Deze Jan huwde in 1612 in Hombeek met Liesbeth Verreeth, waar de eerste kinderen werden geboren, en verhuisde in 1616 naar Zemst. Ook Maria Lauwers was er in 1618 gaan wonen met haar man Jasper Kiekenbosch2.

Aan het eind van de 16e eeuw waren er al Lauwens/Lauwers families die zich vestigden in Zemst, afkomstig van een voorouderlijke stamlijn uit Grimbergen uit de generaties vr Joris Lauwerens en Christine Van Dormael, stamouders van de Hombeeks-Leestse stamlijn.

 

image011.gif

Afbeelding: situering van de woonkernen in het Zemst van de 17e eeuw (Zemst-Laar, Zemst-Bos, Zemst, Eppegem, Weerde, Hofstade en Elewijt) en de omliggende woonkernen (Humbeek, Grimbergen, Hombeek, Leest, Hever, Mechelen, Muizen, Schiplaken, Perk, Berg, Kampenhout, Houtem, Vilvoorde). De vermelde Lauwers-en in de streek weken in van Leest en Hombeek.