Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zie geschiedenis van de familie Boeren deel 1 en deel 2 in eerdere blogs.

2 Voorbeeldje hiervan vind je via deze link, je kan vervolgensCtrl+Ftypen, dan “Boerden” of “Beurden” intypen in het dialoogvenstertje dat verschijnt, en zo zoeken in het document.

3 Kolen werden gebruikt om de stoommachines van de textielindustrie aan te drijven.

4 Bron: Wikipedia (Public domain)

5 Het Nederlandse Oisterwijk is verbroederd met het Belgische Oosterwijk, een deelgemeente van Westerlo.

 

image005.jpg

© Bewerking kaart Google, 2022 onder gebruikslicentie. – Foto’s grafplaatsen onder Creative Commons licentie CC-BY-NC-SA 2.0 Creative Commons (Bron: GeneaNet).

 

Blog  - 1219 – Families Boeren – een update1  (deel 3)

Eerder bij toeval kwam ik een oudere stamlijn Boeren tegen die teruggaat tot 1215 in de omgeving van Tilburg, Nederland. In deze familie waren verschillende generaties huwelijken te Chaam, Nederland, vervolgens in Ulicoten, Nederland, in Baarle-Nassau, Nederland, en de families gingen steeds dichter in de omgeving van de voorouders Boeren wonen rond Hoogstraten (zie kaartje). De oudste stamouder die bij de voorouders lijkt aan te sluiten, is een Herman “van Beurden” of “van Boerden”, geboren omstreeks 1219 in Tilburg, Nederland.

 

Zijn nakomelingen zijn uiteindelijk geland in het noorden van het voormalige hertogdom Brabant in de omgeving van Loenhout en Meerle bij Hoogstraten in de 15e en de 16e eeuw, en dat is net hoe ver ik was teruggegaan in mijn zoektocht1 naar de afstamming van Boeren enkele jaren geleden.

 

Interessant hierbij is dat je de schrijfwijze van de naam over de tijd ziet veranderen. Oorspronkelijk sprak men, omgezet in onze huidige spelling, van “van Beurden van West-Tilburg”: Beurden was een plaats in het westen van Tilburg. Door de tijd verandert de naam in Van Beurden naar Van Boerden, Van Boeren, en uiteindelijk Boeren. Daar lijkt de naam dus vandaan te komen, de verwijzing naar een plaats / gehucht in het westelijk deel van de stad Tilburg in Noord-Brabant, Nederland. Het is best mogelijk dat het om plaatselijke lagere landadel (landheren) ging, gezien de oorspronkelijke oude schrijfwijzen als “de Beurden de Westilborch”.

 

De familienaam Van Beurden komt overigens nog steeds voor in de omgeving van Tilburg. Dat zie je aan de commerciële vermeldingen op de Google kaart hieronder.

 

Er zijn ook heel wat sporen van hun bezit (hoeven) in de omgeving van Tilburg te vinden in oude cijnsboeken (cijns = een ander woord voorbelastingenzoals dat nu nog bestaat in “accijnzen”, da’s dus ook van alle tijden) 2.

 

Voorouders van Hendrik Jacques Boeren

[12] Hendrik Jacques Boeren werd geboren omstreeks 1590 als zoon van Jacques Boeren. Hij huwde op 16 januari 1622 in Meer met Katrien Leijs (Ruyters).

 

Kinderen uit dit huwelijk Boeren-Leijs:

·         Jacques Hendrik Boeren  Zie [11]

·         Laurent Jacques Boeren werd geboren op 6 december 1623 in Meer, Hoogstraten, waar hij overleed op 1 maart 1687, 63 jaar oud.

 

[13] Jacques Boeren werd geboren omstreeks 1560. Hij was een zoon van Peter Boeren.

 

[14] Peter Boeren (Boers) werd geboren omstreeks 1530 in Loenhout. Hij was een zoon van Corneel Boeren.

 

[15] Corneel Boeren werd geboren omstreeks 1505. Hij was een zoon van Peter Boeren. Een zoon Jacques Boeren werd geboren in 1560 in Loenhout (ten westen van Hoogstraten), een zoon Huybrecht werd er in 1561 geboren (en zou overlijden in 1621 in Dongen, ten noordwesten van Tilburg, in Nederland).

 

[16] Peter Boeren werd geboren in 1475. Hij was een zoon van Peter Daniël Van Boeren (Van Beurden) en Katelijne Van Den Heuvel (Van der Hoeven).

 

[17] Peter Daniël Van Boeren werd geboren in 1452 in Tilburg, Nederland als zoon van Daniël Peter Gijsbrecht Van Beurden (Van Boerden) en Lutgard Nn.. Hij huwde omstreeks 1475 met Katelijne Van den Heuvel of Van der Hoeven, geboren omstreeks 1445 in Tilburg, Nederland. Kinderen waren Peter van Beurden [16]; Antoon van Beurden, gehuwd met Engelberta Eelkens en Maria Mutsaerts; Agnes van Beurden, die huwde met Gerrit Smolders (de Molder); Lutgard van Beurden, omstreeks 1505 gehuwd met Antoon Meus Otten Biekens (de Bie).

 

[18] Daniël Peter Gijsbrecht Van Beurden (Van Boerden) werd geboren in 1426 in Tilburg, Nederland. Hij was een zoon van Peter Gijsbert Herman Van Beurden (Van Boeren) en Geerboch Nn. Hij huwde in 1452 in Tilburg met Lutgard Nn., geboren omstreeks 1430 in Tilburg, Nederland.

 

[19] Peter Gijsbrecht Herman Van Beurden (Van Boeren) werd geboren omstreeks 1400 in Tilburg, Nederland. Hij was een zoon van Gijsbrecht Herman Jan Van Beurden (Van Boerden) en Heijlwich Nn. en huwde omstreeks 1425 met Geerboch Nn.

 

[20] Gijsbrecht Herman Jan Van Beurden (Van Boerden) werd geboren omstreeks 1370 in Tilburg, Nederland. Hij was een zoon van Herman Jan Van Boerden en Catherine Blijkens en huwde omstreeks 1400 met Heijlwich Nn., geboren omstreeks 1370 in Tilburg, Nederland. Hij overleed omstreeks 1467 in Tilburg.

 

[21] Herman Jan Van Boerden werd geboren omstreeks 1340 in Tilburg, Nederland. Hij was een zoon van Jan Herman Van Boerden (Van Boeren) en Catherine Blijkens (Walraven de Bie). Hij huwde omstreeks 1365 in Tilburg, Nederland, met Oda (Oede) en overleed op 9 januari 1419 in Tilburg. Kinderen waren Gijsbrecht van Beurden [20]; Herman van Beurden, geboren omstreeks 1370 in Tilburg; Jan van Beurden, geboren omstreeks 1375 in Tilburg, gehuwd met Juet der Kinderen en overleden op 21 september 1429 in Tilburg; Jacoba van Beurden, in 1407 in Tilburg gehuwd met Adriaan Kool.

 

[22] Jan Herman Van Boerden (Van Boeren) werd geboren omstreeks 1305 in Tilburg, Nederland. Hij was een zoon van Herman Van Boerden (de Borden de Westilborch) en Agnes Biekens (de Bie). Hij huwde omstreeks 1340 in Tilburg, Nederland, met Catherine Blijkens (Walraven de Bie). Hij overleed in 1384 in Tilburg. Kinderen waren Goswin van Beurden, geboren omstreeks 1345 in Tilburg en gehuwd omstreeks 1375 met Catharina Sberen (de Beer); Hendrik van Beurden, gehuwd met Mechteld Start en overleden omstreeks 1422 in Tilburg; Herman Van Beurden [21].

 

[23] Herman Van Boerden (de Borden de Westilborch) werd geboren omstreeks 1280 in Tilburg, Nederland. Hij was een zoon van Jan Herman Van Boerden. Hij huwde in 1305 in Tilburg met Agnes Jan Wouter Biekens (de Bie).

 

[24] Jan Herman Van Boerden (de Borden de Westilborch) werd werd geboren in 1251 in Tilburg, Nederland. Hij was een zoon van Herman Van Boerden.

 

[25] Herman Van Boerden (de Borden de Westilborch) werd werd geboren in 1219 in Tilburg, Nederland.

 

Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

Een beknopte geschiedenis van Tilburg

 

Het gebied is al duizenden jaren bewoond en sporen van jagers-verzamelaars gaan tot 11000 jaar terug in de tijd. De plaatsnaam werd voor het eerst opgetekend in 1191, als kopie van een verloren gegaan document van 709. Oorspronkelijk sprak men van West-Tilburg (“Westilborch”), terwijl Oost-Tilburg onder het vlak gelegen Oisterwijk5 hoorde. West-Tilburg had al een eigen kerk, gewijd aan Sint-Dionysius in 1430. Toen deze kerk door de hervormingsgezinden werd gevorderd in 1648, weken de katholieken uit naar Steenvoort bij Poppel, tot de kerk in de napoleontische tijd opnieuw katholiek werd. Sint-Dionysius is nog steeds de patroonheilige van de stad.

 

In 1212 sprak men over de gezamenlijke heerlijkheid als “Groot-Tilburg”, terwijl in 1387 het oostelijk gedeelte samen met Goirle de heerlijkheid “Tilburg en Goirle” vormde, een kwartier van Oisterwijk van de meierij ’s Hertogenbosch. In 1803 werd het opgedeeld in de gemeente Goirle en Tilburg. Stadsdelen die in de 21e eeuw nog worden vermeld zijn, behalve de binnenstad, Oud-Zuid, Tilburg Oost, Oud-Noord, Tilburg Noord, Tilburg West, Reeshof, de Bomenbuurt, Katsbogten, de Schans, het Laar, de Vogeltjesbuurt, de Vredeburcht en de Kruidenbuurt. Het gehucht Beurden (Boerden, Borden) wordt niet meer vermeld, maar behoorde historisch tot West-Tilburg. Door de urbanisatie is het oorspronkelijke landschap nog moeilijk herkenbaar. Vermoedelijk lag het in de omgeving van wat nu de “Oude Warande”, het Reeshof en de Dongevallei zijn.

 

In 1600 verwierf Tilburg vooral bekendheid als wolstad door de schapenteelt, een bedrijvigheid die in het midden van de 18e eeuw bijna compleet teniet ging. In 1871 telde de stad opnieuw 125 wolstoffenfabrieken en herwon het de titel van Wolstad. Daar danken de inwoners ook hun bijnaam van “Kruikenzeikers” aan: urine werd destijds verzameld in kruiken voor de ontluikende wolindustrie. Ook leerlooierijen vormden een belangrijke industrie (15 in 1915, naast 14 schoenfabrieken). Toen de stad rechten kreeg onder Lodewijk Napoleon in 1809, was zowat 98% van de 9465 getelde inwoners rooms-katholiek. In 1940,  bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog, telde de stad 93000 inwoners, en in 1960 al 1390004. Het Wilhelminakanaal dat de stad een (oorspronkelijk “kolen” 3-)haven bezorgde, kwam pas in 1916-1923 in gebruik. Vincent Van Gogh liep er op 13-jarige leeftijd school tussen 1866-1868.

 

 

Het documenteren van begraafplaatsen

 

Ook zerken en monumenten documenteren een spoor van voorouders. Een omvangrijk project startte bij GeneaNet, waarbij inmiddels meer dan 47000 grafplaatsen werden geïndexeerd en digitaal werden gedocumenteerd. Gezien het project al meerdere jaren loopt, vindt men er ook informatie over grafplaatsen die inmiddels al werden geruimd. In combinatie met onder meer overlijdensberichten en akten, vormen zerken en monumenten een extra bron van eigentijdse informatie voor genealogisch onderzoek.

 

Foto: de grafplaats van Cornelia Boeren (1911-1988), echtgenote van Dingeman van Zundert (1912-2000) in het Noord-Brabantse Roosendaal, begraafplaats Zegestede aan de Rucphensebaan te Roosendaal, Nederland (Bron: janvannetje).

Afbeelding met tekst, buiten, gras, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Cornelis Boeren (1886-1967), echtgenoot van Cornelia Ansen (1895-1981), op de begraafplaats van de Sint-Bernardusparochie te Drimmelen, Noord-Brabant, Nederland (Bron: erwan4).

Afbeelding met tekst, buiten, grond, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Jan Boeren (1935-1986), echtgenoot van Verbreuken Julia, op het kerkhof van Wortel, België, aan de Klinketstraat te Poeleinde (Bron: Sandy Viskens).

Afbeelding met tekst, buiten, parkeren, meter

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Antonius Boeren (1889-1950), echtgenoot van Louisa Janssens, oud-strijder van 1914-1918, op het kerkhof Sint-Jozef Hoofboom te Kapellen, België (Bron: Raymond Roelands).

Afbeelding met tekst, elektronica

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Joanna Boeren (1892-1965), weduwe van Henri Verschraeven, op de begraafplaats van Ekeren, België (Bron: Wendy Dupont).

Afbeelding met tekst, buiten, gras, brandkraan

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Constant Boeren (1901-1978), echtgenoot van Josephina Thys (1901-1964) op de begraafplaats Wommelgem Centrum, België (Bron: Wendy Dupont). Zij behoren tot de directe voorouders in de stamlijn Boeren in ons onderzoek (generatie 4).

Afbeelding met tekst, bloem, plant

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Frans Boeren (1929-2014), echtgenoot van Ivonne Cami (1930-2019) op de begraafplaats Wommelgem Centrum, België (Bron: Ludo Van Rompaey). Zij behoren tot de directe voorouders in de stamlijn Boeren in ons onderzoek (generatie 3).

Afbeelding met tekst, buiten, teken

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Henricus Boeren (1885-1972), echtgenoot van Mathilda Raemaekers oud-strijder van 1914-1918, op het kerkhof Sint-Jozef Hoofboom te Kapellen, België (Bron: Raymond Roelands).

Afbeelding met tekst, gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Laurentius Boeren (1891-1973), echtgenoot van Elisabeth Smolders (1892-1975) op de begraafplaats Zonhoven Centrum, België (Bron: Jacky Moelans).

Afbeelding met gras, boom, buiten, grafsteen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Julia Boeren (1867-1937) op de begraafplaats Moretus te Wilrijk, België, Kerkhofstraat (Bron: Luc Devaux). Het is een familiegraf waar ook Adolf Boeren (1884-1960) en echtgenote Annie Dijkmans (1883-1957) en haar zus Joanna Boeren (1865-1911) hun laatste rustplaats vonden. De zussen waren dochters van Jan Boeren en Antonetta Manders.

Afbeelding met tekst, grond, buiten, doos

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Wouter Boeren (1910-2008), echtgenote Dina Vermeeren (1911-1994) en hun zoon Jantje Boeren (1931-1943) op de begraafplaats Zuylen te Breda, Nederland (Bron: Netty Knipsadeler Van Huffel).

 

Foto rechts: de grafplaats van Adrianus Huybrechts (1876-1950), weduwnaar van Theresia Boeren op de begraafplaats Zondereigen te Baarle-Hertog, België (Bron: Luc Van Geyte).

Afbeelding met tekst, grond, gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, gras, buiten

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Jozef Boeren (1922-2012) en echtgenote Virginie Bierinckx (1925-2001) op de begraafplaats Wommelgem Centrum, België (Bron: Ludo Van Rompaey). Hij was een broer van Constant Boeren (generatie 4).

Afbeelding met tekst, buiten, naamplaatje

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Gustave du Bois (1872-1956), weduwnaar van Anna Boeren (1875-1955), op de begraafplaats Wiekevorst, België (Bron: Wendy Dupont). Zij was een dochter van Jozef Boeren en Anna Guys uit Antwerpen.

Afbeelding met tekst, boom, buiten, grond

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Maria Driesen (1912-1983), weduwe van Corneel Boeren op de begraafplaats Minderhout, België (Bron: Sandy Viskens). Hij was een zoon van Jozef Boeren en Jeanne Aerts uit Hoogstraten.

Afbeelding met tekst, gras, buiten, gebouw

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto: de grafplaats van Maria Scheindewind (geboren als Maria Boeren, 1914-2000) en haar echtgenoot Wilhelm Thorwesten (1912-1968) op de begraafplaats Stadtfriedhof Pinneberg, Duitsland (Bron: jebaha).