Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

20150718LiesbetBartb.jpg

 

Bart Boeren & Liesbet Lauwens uit Beerzel

 

Voetnoten

 

*  Zie ook deel 2 en deel 3

1 spoor tot rond 1590

2 bv. overlijden Marie Boeren in Etten-Leur, geboren in 1914, in 1916

3 bv. de vernieling van de kerk van Nispen in 1944

4 de parochie waar zij woonden was Nispen en hoorde eerst bij Essen, BE, en nadien bij Roosendaal, NL

5 vermoedelijk de parochie Nispen die nadien bij Roosendaal, NL ging behoren

6 gehucht van het dorp Sprudel bij de gemeente Rucphen in Noord-Brabant, NL

7 Ijsselstein bij Utrecht in het graafschap Holland?

8 gemeente Heusden, Noord-Brabant, NL

9 Akte schepenbank Hoogstraten, RAA, OGA Hoogstraten, 321/04

10 RAA, OGA Hoogstraten, 325/04

11 RAA, OGA Hoogstraten, 334/08

12 Notariaat Antwerpen rep: 07215 - nr: 0018

13 RAA, OGA Hoogstraten, 367/03

14 Periode Napoleon, militiedossier Departement Twee Neten, Archief Provincie Antwerpen, D106/082.

15 vermoedelijk Baarle-Nassau of Etten - periode Napoleon

16 deelgemeente van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, aan de grens met Nederland, periode voor Kerstmis

17 Notariaat Antwerpen rep: 18114 - nr: 0027

18  Notariaat Antwerpen rep: 09069 - nr: 0009 -  Notaris: Aerts Jan Frans te Westmalle

19  Notariaat Antwerpen rep: 08926 - nr: 0066

20 Notariaat Antwerpen rep: 18114 - nr: 0027

21 Notariaat Antwerpen rep: 18114 - nr: 0028

22 Notariaat Antwerpen rep: 18110 - nr: 0160 - Notaris: De Kepper, Peter te Meer

23 Notariaat Antwerpen rep: 18113 - nr: 0134 - Notaris: De Kepper, Peter te Meer

24 Archief Provincie Antwerpen, J 240 B/47

25 Notariaat Antwerpen rep: 18116 - nr: 0055 - Notaris: De Kepper, Peter te Meer

26 Notariaat Antwerpen rep: 18119 - nr: 0053 - Notaris: De Kepper, Peter te Meer

27 Notariaat Antwerpen rep: 18105 - nr: 0124 - Notaris: Proost, Jan Antoon te Meer

28 Bij het dossier zit een omgevingsschets

29 Bij het dossier zit een grondplan en plan van de voorgevel omgevingsschets; deze sectie paalt aan sectie A/64

30 Notariaat Antwerpen rep: 18128 - nr: 0019 - Notaris: De Kepper, Peter te Meer

31 Meerle, 1 huis met tuin S/ E N° 242l-242m - Notariaat Antwerpen rep: 11818 - nr: 0714 - Notaris: Vermeulen, N. te Meer

32 Notariaat Antwerpen rep: 11818 - nr: 0758 - Notaris: Vermeulen, N. te Meer

33 Notariaat Antwerpen rep: 16506 - nr: 0299 - Notaris: Van Olmen, Ghisleen Jan Marie te Brecht

34 Burgerlijke stand regio Kempen en provincie Antwerpen, tafel 35, Bladnr: LOE-1868-G11

35 Notariaat Antwerpen rep: 18186 - nr: 0610 - Notaris: Versteylen, Antoon T.M.J. te Meer

36 Notariaat Antwerpen rep: 18186 - nr: 0620 - Notaris: Versteylen, Antoon T.M.J. te Meer

37 Notariaat Antwerpen rep: 18186 - nr: 0618 - Notaris: Versteylen, Antoon T.M.J. te Meer

38 Notariaat Antwerpen rep: 18186 - nr: 0619 - Notaris: Versteylen, Antoon T.M.J. te Meer

39 Archief Provincie Antwerpen, Z 118/1908/10

 

 

image022.jpg

(c) Afbeeldingen uit private collectie. De foto van Nispen is een bewerking van een foto van Gerard Dukker, 1937 onder Creative Commons licentie. De kaart bovenaan is een bewerking van een bronkaart van Google maps. De kaart onderaan is een bewerking van zoekresultaten van © familienaam.be (met dank aan dr. prof. Ann Marynissen).

 

 

 

 

 

 

 

Blog - De geschiedenis van de familie "Boeren" (deel 1*)

De familie "Boeren" was een familie die aan het eind van de 16e eeuw 1 woonde op de grens van het huidige België en Nederland, in het noorden van het toenmalige hertogdom Brabant. De families waren landbouwers en ambachtlui (schrijnwerker en timmerman) die soms voorname posities bekleden in hun gemeenschap waar zij leefden. We vinden aan het begin van de 17e eeuw twee grote takken terug in het voormalige hertogdom Brabant, in wat nu de grensstreek is van België (provincie Antwerpen) en Nederland (provincie Noord-Brabant).

 

Heel wat families woonden in de omgeving van Essen/Roosendaal en heel wat families woonden in Meerle/Hoogstraten. Van beide takken blijken de volgende generaties af te stammen.

 

Vermoedelijk is de parochie Nispen de oudste stamstreek. Het behoorde eerst tot Essen, BE en dan tot Roosendaal, NL. Zowat gelijktijdig woonden families "Boeren" ook in Meerle, in de parochies Ulicoten en Grooteijsschel.  De Sint-Bernardusparochie Ulicoten hoorde oorspronkelijk tot het katholieke zuiden, en hoorde vanaf 1648 grotendeels tot het Staatse Nederland en bleef enige tijd "niemandsland" tussen België en Nederland om vervolgens bij Nederland te worden gevoegd.

 

Het hertogdom Brabant bood de geborgenheid van één samenhorende landstreek, tot het oorlogsgeweld toesloeg in de streek waar de familie woonde en de streek werd opgedeeld door staatkundig grenzen. Aan het begin van de 21e eeuw komt de naam 5 keer vaker voor in Nederland dan in het Nederlands sprekend gedeelte van België, al valt de grootste concentratie van de naam nog steeds onmiskenbaar binnen de grenzen van het voormalige hertogdom Brabant, met name in de provincies Antwerpen in België en Noord-Brabant in Nederland.

 

image010.gif

Afbeelding: boerderij in Nispen, de stamstreek van de families Boeren in de 16e eeuw - (cc) :  Wikimedia Commons - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Nederland

 

Oorlogsperikelen deden families migreren

 

Oorlogsgeweld maakte dat lijf en leden werden bedreigd, dat gezinnen have en goed verloren, en dat zij verspreid raakten. Er waren drie conflicten die hiervoor kunnen worden aangewezen: [1] de Tachtigjarige oorlog tussen de katholieke Spaanse zuidelijke Nederlanden en de protestantse Noordelijke Nederlanden tussen 1568 en 1648, [2] de inval van de Fransen in België (1794) en nadien Nederland (1795) onder Napoleon tot 1814 en [3] de onafhankelijkheidstrijd van België omstreeks 1830.

 

In periode [1] trok vermoedelijk een deel van de familie van Essen/Roosendaal naar Meerle in de omgeving van Hoogstraten. Enkelen trokken verder noordelijk in de Nederlandse provincie Noord-Brabant (Heusden, Tilburg) en later zelfs noordelijker naar de Hollandse provincies.

 

In de periode [2] zocht een deel van de familie z'n heil door naar het zuiden te vluchten, en omwille van de dienstplicht in het leger van Napoleon vluchtte men ook naar Baarle-Nassau en Etten-Leur in Nederland, tot Nederland in 1810 ook een deel van het Franse keizerrijk werd en de jonge mannen ook daar niet meer konden ontsnappen aan inlijving in Napoleons leger. Eén van de gevluchte mannen, Hubert Boeren, kwam blijkbaar in Nieuwpoort terecht. Het oorlogsgeweld zorgde voor plundering en brandstichting. Dat was zo tijdens de oorlog tussen Spanje en Nederland in de 16e-17e eeuw, tijdens de oorlog en bezetting door de Fransen met Napoleon in de 18e-19e eeuw, en dan nog eens [3] tijdens de Belgische onafhankelijkheidsstrijd rond 1830. Met de nieuwe landsgrenzen werden families Boeren plots als Belgen of als Nederlanders beschouwd. De uit Nederland naar België teruggekeerde jonge mannen werden zelfs als "dienstplichtige vreemdeling" beschouwd. Ook tijdens een volgend conflict, de oorlog van 1914-1918, bleef de familie niet gespaard 2. De streek kreeg opnieuw te lijden onder het geweld van de Tweede Wereldoorlog tussen 1940-1945 3.

 

Andere uitwijkingen van families Boeren

 

Er is ook een (derde) migratie in de tijd van de Oostenrijkse Nederlanden, en (een vierde) na de Belgische onafhankelijkheid, vermoedelijk eerder om economische redenen.

 

1590 Meerle of Essen - Hendrik Boeren en Katrien Leijs, stamouders van de tak Meerle

Hendrik Boeren werd geboren omstreeks 1590. Hij huwde Katrien Leijs en een zoon Jacques Boeren werd gedoopt op  4 juni 1622 te Meerle, BE [zie verder]. Een andere zoon Laurent Boeren werd daar gedoopt op 6 december 1623.

 

1610 Essen, BE > Roosendaal, NL - Daniel Boeren

Er is een belangrijke stamlijn van de familie Boeren in de omgeving van Essen, BE en Roosendaal, NL, vanaf de 17e tot zeker in de 19e eeuw. De stamlijn Meerle lijkt hiervan af te stammen, al is dat niet helemaal duidelijk want families woonden omstreeks dezelfde tijd op beide plaatsen. Een Boeren, wiens voornaam niet met zekerheid is gekend, was de vader van Marijn, Marie, Katrien, Corneel en Jan Boeren [gedoopt in 1641] en hij was omstreeks 1610 geboren te Essen of Roosendaal 4 op het grensgebied van wat nu België en Nederland is, in het noorden van het voormalige hertogdom Brabant. Wij vermoeden dat deze stamouder Daniel Boeren heette, gezien zijn kinderen als tweede naam "Daniels" meekregen. Deze stamvader moet een oudere broer Dirk Boeren hebben gehad, blijkens vermelding van de geboorte van diens dochter Anneke Boeren in 1625. Die woonde in Goirle bij Tilburg in Noord-Brabant, NL. Ook in Tilburg kwam de familienaam voor, alleszins in de volgende generaties.

 

1622 Jacques Boeren, bedemeester in Meerle

Jacques Boeren werd gedoopt op 4 juni 1622 te Meerle, waar hij huwde met Jeanne Janssen en overleed op 18 februari 1688. Hij was bedemeester en zoon van Hendrik Boeren en Katrien Leijs. Het gezin telde meerdere kinderen: Hendrik Boeren (1660-1735), Jacques 'Hijliger' Boeren (1662-1751), Jan Boeren (1664-1705), Corneel Boeren (1666-1666). Hendrik en Jan waren een tijd burgemeester van Meerle.

 

1641 Marijn Boeren uit Essen huwde te Roosendaal

Marijn Daniels Boeren werd gedoopt op 28 oktober 1641 te Essen 5. Hij huwde op 14 februari 1675 te Roosendaal, NL, met Margriet de Wael en werd begraven op 3 april 1714 te Roosendaal, NL.  zij hadden een zoon, Jan Boeren, gedoopt op 21 november 1679 te Roosendaal, NL. Jan Boeren was schepen van Vorenseinde, NL 6  en hij huwde Marie Cas op 8 april 1709 te Sprudel, NL. Het gezin Boeren-Cas telde veel kinderen, maar de meesten stierven jong: Cornelia (1710-1710), Corneel (1711-1712), Marijn (1713-1715), Merten (1715-1716), Marijn (1716-1717), Corneel (1718-1762), Marie (1721-1790), en Cornelia (1723-?). Marijn Boeren had twee broers Corneel Boeren (1646-1686, gehuwd met Liesbeth Govaerts) en Jan Boeren (geboren in 1653) en twee zussen Marie Boeren (geboren in 1644) en Katrien Boeren (geboren in 1649).

1660 Roosendaal, NL - Anna Jaspers Boeren, geboren aan de kasteelhoeve van Moerendaal

Anna Jaspers Boeren werd geboren in 1660 aan de kasteelhoeve te Moerendaal, in Roosendaal, NL. Zij huwde op 15 april 1686 te Roosendaal, NL, met Marijn Hoendervanger en werd begraven op 29 november 1746 te Nispen, NL. Nispen hoort momenteel bij Roosendaal, NL, maar de parochie strekte zich in die tijd uit tot in Essen, BE. 

 

1664 Meerle - Jan Jacques Boeren

Jan Jacques Boeren werd geboren op 26 mei 1664 te Meerle. Hij huwde er Liesbeth Jansen op 3 januari 1693 en overleed er op 4 juni 1705. Zijn zoon Hendrik Boeren werd er geboren op 21 december 1701 en overleed er op 28 maart 1773. Hij was een tijd burgemeester van Meerle.

 

1702 Ijsenstijn - Jan Claes Boeren overlijdt in Geel

Jan Claesse Boeren wordt geboren te Ijsenstijn 7. Hij overleed op 26 januari 1799 te te Geel, 72 jaar oud. Hij had vermoedelijk een zus Petronilla Claesse Boeren, geboren omstreeks 1680 te Vlijmen, NL 8 en er overleden omstreeks 1735, en een zus Jeanne Claese Boeren.

 

1731 Roosendaal, NL - Jeanne Boeren huwt Arnold Van Gastel

Er is een huwelijk bekend van Arnold Van Gastel en Jeanne Boeren. Een dochter, Margaretha Van Gastel, werd geboren op 25 januari 1731 te Roosendaal, NL, en overleed op 7 november  1808 te Roosendaal, NL. Margaretha huwde op 7 oktober 1753 te Roosendaal met Jan Koninkx (Coninckx).

 

1745 Roosendaal, NL - Cornelia Boeren, dochter van Corneel en Margriet Mulders

Er is een huwelijk bekend van Corneel Boeren en Margriet Mulders te Roosendaal, NL. Een dochter, Cornelia Boeren, werd geboren op 31 maart 1745 te Roosendaal, NL. Cornelia Boeren huwde op 7 augustus 1768 te Nispen-Essen, BE, met Joannes Schoonen. Cornelia overleed op 6 mei 1799 te Wouw, NL.

 

1749 Meerle - De nalatenschap van Jacques Boeren

De nalatenschap van wijlen Jacques (Jan) Boeren en Marie Janssen werd vermeld te Meerle. Hij was vermoedelijk een broer van Hendrik Boeren. Als familie wordt vermeld: Jan De Coninck, Adriana Adriaen Menssen. De verwijzing naar Jan Coninckx maakt duidelijk dat de families in Roosendaal en Meerle verwant waren.

 

1750 Meerle - De nalatenschap van Hendrik Boeren

De nalatenschap van Hendrik Boeren en Cornelia Hoeffnagels wordt beschreven te Meerle 9. Ook in 1753 is er een verwijzing naar de nalatenschap van Hendrik "Hijliger" Boeren 10. Als familie wordt vermeld: Katrien Rens, Marie Janssen. Hendrik Boeren was geboren in 1689 te Meerle, en overleed op 1 december 1740 te Meerle. De vader van Hendrik Boeren heette Jacques Boeren, geboren in 1662 en gehuwd met Anna Huijbrechts. Hendrik had een broer Jacques Boeren die op 22 februari  1730 te Breda, NL, huwde met Marie van Vuen.

 

Uit deze periode weten we ook van Jeanne Boeren, echtgenote van de smid Corneel Aerts te Meerle, waarvan op 5 juni 1819 een testament werd opgemaakt te Meer en mogelijk dezelfde vrouw Jeanne Boeren wiens weduwnaar [mogelijk 2e echtgenoot] Adriaan Janssen, wagenmaker, in 1824 een inventaris opmaakt. In augustus 1810 is er ook melding van Marie Boeren uit Meerle, die weduwe is van Henri Leijs. Wijlen Hendrik Boeren werd ook op 17 januari 1756 vermeld bij een huurcontract voor een hoeve met gronden te Meerle, aan Peter Aert Dirix.

 

1761 Meerle - De nalatenschap van Jacqueline Boeren

De nalatenschap van Marinus Van Gestel en Jacqueline Boeren wordt vermeld te Meerle 11. In hetzelfde jaar wordt te Meerle ook de nalatenschap van Antoon Boeren en Anna Van Den Cauwelaer vermeld.

 

1777 Baarle-Nassau - Hendrik Jacques Boeren maakt zijn testament op

Hendrik Jacques Boeren en Jeanne Leijten maken een testament op, op 7 mei 1777 te Baarle-Hertog, bij notaris J. Backx 12. Het koppel woonde in de parochie Ulicoten en in Baarle-Nassau, NL.

 

1785 Brecht - Jan Boeren verkoopt koren "ten velde"

Jan Boeren uit Brecht wordt op 17 december 1785 vermeld als voogd van kinderen, met verwijzing naar zijn inmiddels overleden echtgenote Anna Marie Heijns. In 1786 wordt hij ook vermeld bij de verkoop van koren "ten velde".

 

1790 Minderhout - De nalatenschap van Jacques Boeren (2)

De nalatenschap van Jacques Boeren en Jeanne Leyten wordt vermeld te Minderhout 13.

 

1796 Geel - Gerard Boeren uit Geel

Gerard Boeren werd in 1796 geboren als zoon van Hendrik Boeren en Anna Marie Bastiaens. Hij overleed op 18 april 1869 te Baarle-Nassau, 73 jaar oud.

 

1800 Meerle - Dorothee Boeren, moeder van Clemens Geysbrechts

Dorothee Boeren wordt vermeld als moeder, en Begge Geysbrechts als vader, van Clemens, geboren op 11 oktober 1800 te Hoogstraten.

 

1807 Meerle - André Boeren sluit een huurcontract in Hoogstraten

André Boeren en Peter Kenis sloten op 21 april 1807 een huurcontract voor een huis te Hoogstraten bij notaris Peter Jozef Bruijninckx te Hoogstraten.

 

1807 Meerle - Anne Katrien Boeren, moeder van Anne Marie Leeraerts

Anne Katrien Boeren wordt vermeld als moeder, en Peter Leeraerts als vader, bij de geboorte van Anne Marie op 24 februari 1807 te Hoogstraten.

 

1808 Meerle - Antoine Boeren, vrijgesteld van legerdienst in het Franse leger

Er wordt in 1808 vermeld dat Antoon Boeren, geboren te Meerle, werd vrijgesteld van legerdienst 14.

 

1808 Meer - Jacques Boeren maakt zijn testament op

Notarisakte 09-01-1808 te Hoogstraten - Notariaat Antwerpen rep: 11484 - nr: 0001 - Notaris: Bruijninckx, Peter Jozef te Hoogstraten - testament

Jacques Boeren, maakte op 9 januari 1808 te Meer een testament op bij notaris Peter Jozef Bruijninckx. Jacques Boeren was landbouwer te Meer. In deze periode maakten verschillende "Boeren" hun testament op.

 

1809 Meerle - Jan Boeren en Hendrik Boeren ontwijken de Franse dienstplicht

Militiedossier Departement Twee Neten, Archief Provincie Antwerpen, D024/032 en D069/229.

Er wordt in 1809 vermeld dat Jan Boeren en Hendrik Boeren, militieplichtigen, met hun ouders sedert een jaar verhuisd zijn naar Holland/Nederland 15. Jan was geboren te Meerle [deelgemeente van Hoogstraten, op de grens met Nederland - verbonden met Baarle] en Hendrik was geboren te Hoogstraten.

 

1811 Meerle - Gommaar Boeren maakt zijn testament op te Hoogstraten

Notarisakte 25-03-1811 te Hoogstraten - Notariaat Antwerpen 11518 - nr: 0019 - Notaris: Van der Linden, Charles Antoon te Hoogstraten - testament

Gommaar Boeren, maakte op 25 maart 1811 te Hoogstraten een testament op bij notaris Charles Antoon Van der Linden. Gommaar Boeren woonde in Meerle.

 

1811 Meerle - Gommaar Boeren maakt een nieuw testament op te Meer

Notarisakte 16-05-1811 - Notariaat Antwerpen rep: 08926 - nr: 0040 - Notaris: Proost, Jan Antoon te Meer - testament

Gommaar Boeren maakte op 16 mei 1811 te Meer een nieuw testament op bij notaris Jan Antoon Proost. Gommaar Boeren woonde in Meerle.

 

1811 Meerle - Corneel Boeren maakt een testament op te Hoogstraten

Notarisakte 23-04-1811 - Notariaat Antwerpen rep: 11518 - nr: 0022 - Notaris: Van der Linden, Charles Antoon te Hoogstraten - testament

Corneel Boeren maakte op 23 april 1811 te Hoogstraten een testament op bij notaris Charles Antoon Van der Linden. Corneel Boeren woonde te Meerle. Corneel Boeren was gehuwd met Anne Brosens. Een zoon, Jacques Boeren, werd geboren op 23 december 1807 te Hoogstraten.

 

1813 Etten, NL - Jan Boeren had een "goed gestel" voor inlijving in het Franse leger

Militiedossier Departement Twee Neten, Archief Provincie Antwerpen, D142/110.

Er wordt in 1813 vermeld dat Jan Boeren een dienstplichtige zou vervangen. Hij  had een "goed gestel" en kon de militieplichtige ["conscrit"] vervangen.

 

1814 Meerle - Jan Peter Boeren ingelijfd in het leger van Napoleon

Jan Peter Boeren werd in 1814 ingelijfd bij het leger van Napoleon. Hij was geboren te Meerle.

 

1816 Stabroek - Jan Boeren verkoopt hout

Notarisakte 18-12-1816 - Notariaat Antwerpen rep: 06926 - nr: 1040 - Notaris: Hanssens, J. te Stabroek

Jan Boeren verkocht op 18 december 1816 hout in de gemeente Stabroek. Jan Boeren woonde in Zandvliet 16. Vermoedelijk was dit de Jan Peter Boeren die in 1823 werd vermeld als wonende in Meerle Grooteijsschel.

 

Verspreiding van de familienaam Boeren in België in 2008 (300 meldingen)

Boeren.jpg

In België komt de familienaam Boeren nog steeds frequent voor in de grensstreek met Nederland, met als uitschieter de gemeente Hoogstraten (69), gevolgd door de omgeving van Essen (31), de stad Antwerpen (28), de omgeving van Kapellen (25), en de omgeving van Turnhout (30). Het gevolg van de grote zuidelijke migratie (ingezet tussen 1785 en 1819) is nog het meest merkbaar in de omgeving van Ranst (23) en Heist-op-den-Berg (11). Ook de migratie naar de omgeving Lommel (14) en Geel (8), tot de omgeving van Meeuwen-Gruitrode (5) heeft nog sporen nagelaten aan het begin van de 21e eeuw. Er is ook een oostelijke migratie merkbaar van recentere datum: van de omgeving van Gent (16) tot West-Vlaanderen (5). In Wallonië kwam de familienaam een enkele keer voor in Bièvre, nabij de grens met Frankrijk.

 

De migratie naar het noorden, ingezet tussen 1590 en 1610, laat de meeste sporen na in Nederland met 1492 vindplaatsen. Ook daar is er een sterke concentratie aan de grensstreek, in gemeenten als Rucphen (195), Breda (148), Roosendaal (61), Tilburg (54) en kleinere gemeenten aan de grens boven de provincie Antwerpen (48). Vindplaatsen ten noorden van Lommel (70-tal) geven mogelijk een indicatie van de hoger vermelde migratie, al moet men er rekening houden dat ook recente westelijke uitwijking uit de vermelde 'oostelijk' gelegen gemeenten een rol zal hebben gespeeld. Nog noordelijker vallen concentraties op in Rotterdam (43) en omgeving (100), in de omgeving van Utrecht (50-tal) en in de omgeving van Amsterdam (60-tal). In Friesland komt de naam dan weer uiterst zelden voor, bv. in de omgeving van Groningen 2 maal. In het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen is de naam al even zeldzaam als in het Belgische West-Vlaanderen.

 

image019.jpg

 

1817 Brecht - Jeanne Boeren (dochter Peter Boeren)

Notarisakte Antwerpen - Toestemming tot het huwelijk - Akte 03-12-1817 Brecht, Notariaat Antwerpen rep: 09137 - nr: 0101 - Notaris: Keysers, Joseph François te Brecht

Johanna Boeren was een dochter van Peter Boeren uit Brecht. Zij woonde te Meerle Grooteijsschel en liet op 6 mei 1837 een testament opmaken bij notaris Peter De Kepper te Meer [Notariaat Antwerpen rep: 18114 - nr: 0028]. Dit gebeurde gelijktijdig met de opmaak van het testament van Jacques Boeren 17. Haar vader Peter Boeren was landbouwer te Brecht en was gehuwd geweest met Therisia Barvoets, waarvan hij weduwnaar was in 1817. De vader, Peter Boeren, werd op 18 augustus 1814 te Brecht vermeld als timmerman 18.

 

1819 Hoogstraten - Liesbeth en Katrien Boeren in de bedelstand

Bijstand aan personen, Provincie Antwerpen, 1822, Archief Provincie Antwerpen, J 57 A-26

Liesbeth Boeren en Katrien Boeren (13 jaar oud) werden geïnterneerd / opgenomen in het bedelaarsgesticht te Hoogstraten, op 30-10-1819.

 

1819 Hubert Boeren overleed te Nieuwpoort

Overlijdensakte te Nieuwpoort - Burgerlijke stand West-Vlaanderen

Hubert Boeren overleed op 8 november 1819 te Nieuwpoort. Wij vermoeden dat hij gevlucht was uit het noorden van Brabant en tijdens de Franse inval in Nieuwpoort was terecht gekomen.

 

1819 Meerle - Jacques Boeren verkoopt hout te Meer

Notarisakte 24-11-1819 Meer - Notariaat Antwerpen rep: 08926 - nr: 0071 - Notaris: Proost, Jan Antoon te Meer.

Jacques Boeren verkocht op 24 november 1819 hout te Meer.  Jacques Boeren woonde in Meerle.

 

1822 Meerle - Dimpna Boeren verkoopt bomen te Meer

Notarisakte 22-08-1822  Meer - Notariaat Antwerpen rep: 08926 - nr: 0067 - Notaris: Proost, Jan Antoon te Meer.

Dimpna Boeren verkocht op 22 augustus 1822 bomen in Meer. Zij woonde in Meerle en was gehuwd met Jacques Schrijvers. Op dezelfde dag werden haar een huis, gronden en heiden en bos toegewezen 19. Op 3 maart 1856 werd zij in Meerle vermeld als weduwe van Schrijvers, en als familie van Corneel Boeren uit Loenhout, en als moeder van Adriaan Schrijvers, die ook te Meerle woonde. Jacques Schrijvers maakte op 24 november 1819 zijn testament op. Dimpna Boeren had een zus Marie Boeren, gehuwd met Corneel Michilsen.

 

1829 Meer - De erfenis van Hendrik Boeren

Hendrik Boeren, overleden, wordt vermeld bij de verkoop van meubelen en vee door zijn weduwe Jacqueline Marijnissen.

 

1829 Cornelia Boeren, landbouwster in Rijkevorsel

Notarisakte 04-12-1829 - Notariaat Antwerpen rep: 18105 - nr: 0113 - Notaris: Proost, Jan Antoon te Meer - testament

Cornelia  Boeren maakte op 4 december 1829 te Meer een testament op bij notaris Jan Antoon Proost. Cornelia Boeren was landbouwster en woonde te Rijkevorsel.

 

1831 Meerle - Jacques Boeren lid van het Bureau van Weldadigheid

Benoeming - Herbenoeming tot lid van het Bureau van Weldadigheid te Meerle op 01-01-1831, Archief Provincie Antwerpen, H 63 B-497

Jacques Boeren werd (opnieuw) aangesteld tot lid van het Bureau van Weldadigheid te Meerle [Periode Belgische onafhankelijkheid].

 

1831 De woning van Hendrik Boeren in Meerle brandt af

Bijstand bij calamiteiten, Meerle, 23-05-1831 - Archief Provincie Antwerpen, J 09/003

Hendrik Boeren deed een verzoek tot financiële ondersteuning omwille van een woningbrand op 23 mei  1831 [periode Belgische onafhankelijkheid]. Datzelfde jaar is er de melding van de uitbetaling van een vergoeding omwille van een ramp, aan Marie Lenaerts, die inmiddels weduwe is van Hendrik Boeren.

 

1834 Jacques Boeren en het Bureau van Weldadigheid te Meerle

Benoeming - Herbenoeming tot lid van het Bureau van Weldadigheid te Meerle op 01-01-1831, Archief Provincie Antwerpen, H 64 B-281

Jacques Boeren werd (opnieuw) aangesteld tot lid van het Bureau van Weldadigheid te Meerle. Jacques Boeren woonde te Meerle Grooteijsschel en liet op 6 mei 1837 een testament opmaken bij notaris Peter De Kepper te Meer 20. Dit gebeurde tegelijkertijd met het testament van Jeanne Boeren 21. Op 18 juli 1833 waren een hoeve met gronden en heide door Jacques Boeren definitief toegewezen aan zijn zus Anna Marie Boeren 22.  Jacques Boeren was een broer van Frans Boeren uit Rijkevorsel (die geboren was op 4 april 1810) en was een zoon van Corneel Boeren en Anne Catherine Brosens. Ook familie was Jan Peter Boeren, vermeld als woonachtig te Meerle Grooteijsschel in 1823.

 

1835 Peter Jozef Boeren overlijdt te Antwerpen

Peter Josef Boeren overleed op 28 december 1835 te Antwerpen, 4 jaar, 3 maanden en 15 dagen oud. Hij was een kind van Peter Boeren en Anne Verhelst.

 

1837 Barbara Boeren, mutsenwasster in Meer Donk

Notarisakte Meer, Notariaat Antwerpen rep. 18114 - nr: 0007, Notaris Peter De Kepper, Meer - 30-01-1837, verkoop van meubelen

Barbara Boeren, overleden, was een dochter van Jacques Boeren uit Meerle. Zij was mutsenwasser, woonachtig te Meer Donk, en zij had op 18 december 1836 een testament laten opstellen bij notaris Peter De Kepper te Meer 23.

 

1838 Meerle - Joannes Peter Boeren, een inventief schrijnwerker

Jan Peter Boeren, schrijnwerker te Meerle, wordt een octrooi geweigerd voor de vermindering van de brandstof voor stoomtuigen. Hij had hiervoor een octrooi ingediend 24.

 

1839 Meerle - Een gezin Boeren-Boeren

Jan Baptist Boeren verkocht op 12 oktober 1839 een weide en een akker te Meerle 25. Hij was gehuwd met  (Anna) Marie Boeren. De weide en de akker werden gekocht door Jan Dekkers. Het koppel maakte op 20 juni 1842 een testament op te Meerle 26 en woonde op Grooteijsschel te Meerle.  Vermoedelijk was Jan Baptist Boeren een zoon van Hendrik Boeren en Anna Marie Bastiaens, terwijl Anne Marie Boeren een dochter was van Corneel Boeren en Petronella Mertens, en had hij een broer Gerard. Jan Baptist werd ook al vermeld op 16 december 1829 bij de verkoop van bomen te Meerle 27.

 

1841 Kapellen - Jan Boeren en Anne Vergult, ouders van een tweeling

Notarisakte Notariaat Antwerpen rep: 06826 - nr: 0043 - Notaris: Van Sulper, Peter Jozef Louis te Kapellen - testament

Jan Boeren, maakte zijn testament op op 31 mei 1841 bij notaris Peter Jozef Louis Van Sulper te Kapellen. Hij was handwerker te Kapellen [vermoedelijk woonde hij omstreeks 1816 in Zandvliet]. Jan Boeren had met Anne Cornelia Vergult een zoon Peter Boeren, die drie dagen na de geboorte overleed op 27 februari 1813 te Kapellen. Drie dagen eerder overleed ook Anne Marie Boeren, op 24 februari 1813 [tweeling]. Ook op 10 januari 1810 was het koppel een kind verloren: Anne Katrien Boeren overleed op 10 januari 1810, 11 jaar oud.

 

1842 Baarle-Nassau, NL - Adriaan Boeren huwde in Antwerpen

Adriaan Boeren werd geboren op 10-06-1842 te Baarle-Nassau, NL. Adriaan Boeren was gehuwd op 25-09-1873 te Antwerpen, vermoedelijk met Jeanne Jacobu. Hij moet een broer zijn geweest van  Karel Boeren, die na zijn huwelijk woonde te Meerle. Twee zonen zijn bekend uit dit huwelijk: August Boeren en Jozef Boeren. Hij overleed vóór 14 april 1882.

 

1844 Frans Boeren verkoopt vee en meubelen te Rijkevorsel

Notarisakte verkoop van vee en meubelen, 21-11-1844 te Hoogstraten, Notariaat Antwerpen rep: 11550 - nr: 0081/ 11551 - nr: 0011 - Notaris: De Boungne, Antoon Jozef te Hoogstraten

Frans Boeren verkocht op 21 november 1844 te Rijkevorsel vee. Frans Boeren woonde te Rijkevorsel. Op 4 februari 1845 verkocht hij meubelen. Frans Boeren was een broer van Jacques Boeren uit Rijkevorsel en  van Anna Marie Boeren uit Antwerpen (geboren op 5 maart 1812 te Hoogstraten). Hij was geboren op 4 april 1810 als zoon van Corneel Boeren en Anne Catherine Brosens. Frans Boeren huwde met Anna Cornelia Vandenkieboom en zij hadden een dochter Marie Boeren, geboren op 14 mei 1841 te Rijkevorsel en overleden op 21 januari 1886 te Geel.

 

1845 Hendrik Boeren in Lommel

Hendrik Boeren werd geboren op 2 mei 1845 te Lommel als zoon van Herman Boeren en Liesbeth Brans. Hij had een broer Jan Boeren, geboren te Lommel op 8 december 1846, een broer Willem Boeren, geboren op 16 april 1848 te Lommel, en een broer Paul Boeren, geboren op 24 augustus 1849 te Lommel.

 

1852 Jan Boeren verkoopt goederen in Kapellen

Notarisakte verkoop van goederen, 03-03-1852 te Kapellen, Notariaat Antwerpen rep: 06774 - nr: 0027 - Notaris: Blereau, Stanislas Peter Alexander te Kapellen

Jan Boeren verkocht op 3 maart 1852 goederen te Kapellen.

 

1853 Jacques Boeren verkoopt meubelen te Rijkevorsel

Notarisakte verkoop van meubelen, 10-12-1853 te Rijkevorsel, Notariaat Antwerpen rep: 11559 - nr: 0142 / 11560 - nr: 0074 - Notaris: De Boungne, Antoon Jozef te Hoogstraten

Jacques Boeren verkocht  op 10 december 1853 meubelen te Rijkevorsel. Jacques Boeren woonde in Rijkevorsel. Op 22 juli 1854 werd vermeld dat hij er koren verkocht.

 

1857 Meerle - Jacques Boeren mag een haag planten

Bouwvergunning - Aanvraag voor het planten van een haag te Meerle, baan Hoogstraten-Breda (Sectie A, 64), 1857, Archief Provincie Antwerpen, K 153 A/46

Jacques Boeren krijgt een vergunning om een haag te planten op een terrein in de gemeente Meerle aan de baan Hoogstraten-Breda, sectie A/64 28. Jacques Boeren werd geboren op 23 december 1807 te Hoogstraten als zoon van Corneel Boeren en Anne Brosens.

 

1861 Jacques Boeren verbouwt een huis en schuur te Meerle

Bouwvergunning te Meerle, 1861, Aanvraag voor het verbouwen van een huis en schuur te Meerle, baan Hoogstraten-Breda, wijk Strijbeek (Sectie A/65) - Archief Provincie Antwerpen, K 158 A/81

Jacques Boeren deed een aanvraag voor het verbouwen van een huis en schuur te Meerle, baan Hoogstraten-Breda, wijk Strijbeek (Sectie A, 65) 29.

 

1865 Brecht - Jacques Boeren verkoopt have, meubelen en gereedschappen in Loenhout

Notarisakte 08-12-1865 te Loenhout -  Notariaat Antwerpen rep: 10904 - nr: 0164 - Notaris: Keijsers Jan Frans te Brecht

Jacques Boeren verkocht haaf, meubelen en gereedschappen op 8 december 1865 te Loenhout. Jacques Boeren woonde te Loenhout.

 

1867 Loenhout - Peter Boeren

Akte van 26-08-1867 - Regio Kempen en Provincie Antwerpen - huwelijk 18690930 Turnhout, Tafel: 35, Bladnr: LOE-1867-G40,G40B

Peter Boeren werd geboren op 26-08-1867 te Loenhout en werd erkend bij het huwelijk van Peter Franciscus Roels met Adriana Boeren.

 

1867 Meerle - Peter Boeren kreeg grond toegewezen

Akte van 25-09-1867 -  Akte betreft: Antwerpen,Meerle, gronden en erf - Notariaat Antwerpen rep: 11222 - nr: 0084
(N° 10243) - Notaris: Van Sulper,Peter Jozef te Antwerpen

Peter Boeren kreeg een 'voorlopige toewijzing' van gronden en erf te Meerle op 25 september 1867 bij notaris Peter Jozef Van Sulper te Antwerpen. Peter Boeren woonde te Meerle. Op 22 november 1867 kreeg hij een kwitantie van de notaris.

 

1871 Doornik - Jan Baptist Boeren (zoon Jan Baptist Boeren en Anne Catherine Moens)

Huwelijksakte - Doornik/Tournai - Akte 15-02-1871 Légitimation de :- Clara BOEREN Tournai 7 août 1869

Jan Baptist Boeren, geboren op 17-04-1843 te Kapellen (bij Antwerpen), huwde Flore Ficher, geboren op 08-02-1843 te Doornik. Jan Baptist Boeren was een zoon van Jan Baptist Boeren, landbouwer, en Anne Catherine Moens (overleden op 10-07-1862 te Kapellen). Flore Ficher was een dochter van Auguste Ficher, hautelisseur [tapijtwever?], en Henriette Joseph Baudequin. Bij het huwelijk werd de dochter van Jan Baptist Boeren, Clara Boeren, erkend. Zij was geboren op 7 augustus 1869 te Doornik. Zijn vader Jan Baptist, had een zus, Jeanne Boeren, die in Meerle gehuwd was met Adriaan Vinckx. Op 10 maart 1851 waren nog meubelen en huisraad verdeeld tussen beide 30. Rechtstreekse familie waren ook Adriaan Boeren, Katrien Boeren en Corneel Boeren.

 

1871 Lucia Marie Boeren, buitenechtelijke dochter te Turnhout

Lucia Marie Boeren overleed op 24 augustus 1871 te Turnhout, net geen drie jaar oud. Zij was een dochter van Philomena Boeren en was geboren op 12 september 1868 te Turnhout.

 

1875 Meerle - Hendrik Boeren

Notariskte 19-06-1875-   deling Notariaat Antwerpen rep: 11818 - nr: 0489 - Meerle, 1 beemd S/A N° 2 S/E N° 203 S/A N° 252 - Notaris: Vermeulen, N. te Meer

Hendrik Boeren werd vermeld bij een deling van een beemd te Meerle, waar hij woonde.

 

1876 Antwerpen - August Boeren (zoon Adriaan Boeren & 1873 Antwerpen)

Akte 01-01-1896 AR Provincie Antwerpen, Z 107/1896/5 - dienstplichtige vreemdeling

August Boeren werd geboren op 08-10-1876 Te Antwerpen, dienstplichtige vreemdeling,

zoon van Adriaan Boeren, geboren op 10-06-1842 te Baarle-Nassau, NL. Adriaan Boeren was gehuwd op 25-09-1873 te Antwerpen.

 

1881 Karel Gustaaf en Marie Jeanne Boeren, geboren in Mechelen

Karel Gustaaf Boeren werd geboren op 24 november 1881 te Mechelen als zoon van Lodewijk Boeren en Clementine Wannequet. Hij had een zus Marie Jeanne Boeren, geboren op 24 maart 1884 te Mechelen. Vermoedelijk was hij een broer van Adriaan Boeren (gehuwd met Jeanne Jacobs), met wie hij samen een huis verkocht te Meerle op 12 juli 1877 31.

 

1882 Meerle - De  meubelen en huisraad van wijlen Adriaan Boeren worden verkocht

Notarisakte van 14-04-1882 te Meerle, Notariaat Antwerpen rep: 18162 - nr: 0029, Notaris: De Chaffoy, Louis A.M. te Meer - verkoop van meubelen en huisraad

Adriaan Boeren, overleden,  partijen Corneel Boeren, bakker, en Karel Boeren, bakker. Op 12 december 1877 waren de huisraad en meubelen van Adriaan Boeren verkocht te Meerle 32.  Adriaan Boeren moet gehuwd geweest zijn met Hubertine Hendrikx, met wie hij op14 september 1875 een dochter had, Celine Petronilla Boeren, die op 13 februari 1879 te Antwerpen overleed op jonge leeftijd [3 jaar, 4 maanden en 30 dagen oud].

 

1886 Antwerpen - Jozef Boeren opgeroepen als "dienstplichtige vreemdeling"

Akte 01-01-1906 AR Provincie Antwerpen, Z 117/1906/39 - dienstplichtige vreemdeling

Jozef Boeren werd geboren op 10-06-1886 te Antwerpen, dienstplichtige vreemdeling,

zoon van Adriaan Boeren, geboren op 10-06-1842 te Baarle-Nassau, NL. Adriaan Boeren was gehuwd op 25-09-1873 te Antwerpen.

 

1888 Sint-Lenaerts - Marie Boeren verkoopt meubelen te Sint-Lenaerts

Marie Boeren verkocht meubelen te Sint-Lenaerts (Brecht) op 5 juli 1888 33. Van Marie Boeren weten we dat zij een buitenechtelijke dochter had, Marie Cornelia Boeren, die geboren was te Loenhout op 27 februari 1868 34.  Zij was een zus van Jozef Henri, Hendrik en Corneel Boeren en was in 1904 gehuwd met Jacques Verheyen en woonachtig te Chaam, NL. Haar dochter (Marie) Cornelia Boeren woonde in 1904 blijkbaar te Meerle, mogelijk bij één van haar broers.

 

1904 - Meerle - Corneel Boeren, landbouwer te Meerle

Op 25 maart 1904 had Corneel Boeren planken verkocht te Meer 35. Corneel Boeren maakte op 20 mei 1904 zijn testament op bij notaris Antoon Versteylen te Meer. Hij was landbouwer en woonde in Meerle 36. Hij deed dit gelijktijdig met zijn broers Hendrik en Jozef.

 

1904 - Meerle - Jozef (Henri) Boeren, landbouwer te Meerle

Jozef Boeren maakte op 20 mei 1904 zijn testament op bij notaris Antoon Versteylen te Meer. Hij was landbouwer en woonde in Meerle 37. Hij deed dit gelijktijdig met zijn broers Hendrik en Corneel.

 

1904 - Meerle - Hendrik Boeren, landbouwer te Meerle

Hendrik Boeren maakte op 20 mei 1904 zijn testament op bij notaris Antoon Versteylen te Meer. Hij was landbouwer en woonde in Meerle 38. Hij deed dit gelijktijdig met zijn broers Jozef en Corneel.

 

1908 Antwerpen - Felix Lucien Boeren, opgeroepen als "dienstplichtige vreemdeling"

Felix Lucien Boeren werd op 21 juni 1888 geboren te Antwerpen als zoon van Adriaan Boeren (geboren op 10 juni 1842 te Baarle-Nassau, NL, gehuwd op 25-09-1873 te Antwerpen). In 1908 werd hij opgeroepen als dienstplichtige vreemdeling 39.

 

Familie Boeren - Deel 2