Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zie stamboom Coeckelbergs.

2 Zie gezin Lauwens-Colaers in 1988.

3 Zie modelbouw Laurentii

image005.jpg

© Foto’s uit private collectie: Bokrijk, augustus 2019, 2008 – Waterloo, juni 2015 – Broechem, 1996 – Lier, oktober 2009 – El Paso, Texas, 1983 – Berlaar, 1990 en 1992 – Petit Jean Statepark, Arkansas, 1980 – Mechelen, 1986 – Historische maquettes Laurentii, 2006 en 2011.

 

Blog  - De tijdreiziger: het leven wordt geleefd in het heden, en het wordt begrepen door terug te kijken

Grasduinen in de familiegeschiedenis is een beetje als reizen door de tijd. Het is meer dan een opsomming van geboorten, huwelijken en overlijdens. Het wordt pas echt boeiend wanneer men het verhaal achter voorouders en verwanten op het spoor komt. En men kan zich, met alle beschikbare bronnen, een beeld tracht te vormen in welke omstandigheden de mensen in vroegere tijden hun leven leden.

 

image005.jpg

Foto: re-enacters beelden de Slag van Waterloo uit (Waterloo, 2015)

image006.jpg

Beleven en herbeleven

 

Het heruitbeelden van historische gebeurtenissen is een unieke manier om het verleden te beleven. Zelfs als men tijdreist naar een periode die men niet eens zelf heeft meegemaakt. Er zijn heel wat re-enactment gezelschappen die het leven in een specifieke periode na”spelen”. Het gaat in het beste geval niet om een gewone verkleedpartij. Er zijn gezelschappen die op basis van historische bronnen de leefgewoonten nabootsen tijdens kampen, van voedselbereiding tot woningbouw: Kelten, Vikings, de

image008.jpg

Foto onder: een historische zoektocht in Lier wordt begeleid door gekostumeerde gidsen (Lier, 2009).

image011.jpg

 

image012.jpg

Foto’s onder: een “vredesdans” in het Tigua indianenreservaat in El Paso, Texas en keizer Montezuma in vol ornaat (El Paso, 1983).

image014.jpg

image015.jpg

image017.jpg

Foto’s: een gerestaureerde Willy jeep uit de tweede wereldoorlog en Viking re-enacters in Elewijt in 2013.

image018.jpg

Foto’s onder: beelden van de Hanswijkprocessie te Mechelen in 1986.

image020.jpg

image021.jpg

Foto: Willem Lauwens, gewestvoorzitter van de Bond van Grote en Van Jonge Gezinnen (nu Gezinsbond) tijdens de Hanswijkprocessie van 1986 in het Bondshuis te Mechelen.

 

image017.jpg

Foto’s: met wat aangepaste rekwisieten en een passend decor, kan men een moment van 150 jaar geleden opnieuw op de gevoelige plaat vastleggen (Bokrijk, 2019 en 2008).

image018.gif

Franse tijd onder Napoleon, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Romeinse tijd, de Bataven in Nederland, de Prehistorie, de Middeleeuwen, de Amerikaanse Burgeroorlog, …

 

En dan hebben we het nog niet gehad over historische documentaires of films waarin men in het beste geval de geschiedenis zo getrouw mogelijk wil verfilmen. Herbeleven kan ook in tradities. Historische cavalcades met Bijbelse taferelen, parades die al decennia of eeuwen meegaan, het zijn voorbeelden van de herbeleving van een stukje geschiedenis door gemeenschappen. Er zijn ook evenementen als familietradities die, in beperktere kring, iets gelijkaardig beogen. In een dorp kan de stoet rond een huwelijksjubileum ook gebeurtenissen uit het leven van de jubilarissen heruitbeelden.

 

Niet alle tradities zijn het waard “be-waard” te blijven, en bij het (her-)beleven van geschiedenis kan men er niet naast dat men alles bekijkt vanuit de eigen(-tijdse) leefomgeving. De geschiedschrijving is op zich ook niet altijd accuraat. Het is vaak de versie van de overwinnaar of de overlever die bewaard bleef.

 

Foto’s onder: vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog tijdens een luchtvaartshow in Petit Jean State Park, Arkansas in 1980. De Japanse “Zero” figureerde in de film “Tora, Tora, Tora”.

 

image019.jpg

image020.jpg

Foto’s onder: een doopkleed dat al vier generaties meegaat, sinds 1893 (Berlaar).

image012.jpg

Familietraditie: het doopkleed werd gedragen door de familie Coeckelbergs van Heist-op-den-Berg1. Op deze foto’s staan Katrien en Liesbet Lauwens in 1990 en 1992, kinderen uit het gezin Lauwens-Colaers2. Rita Colaers is een achterkleindochter van Coeckelbergs-Urgel.

image013.jpg

Foto’s onder: historische maquettes van veldslagen beogen een indruk te geven van het gebeuren.

image053.jpg

Afbeelding: de slag van Waterloo, 1816 (Maquette 2006)

image055.jpg

Afbeelding: de eerste slag van de Bull Run, Amerikaanse Burgeroorlog, 1861 (Maquette 2011)