Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 De school in Liezele was vernield in 1914, bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog.

2 Merkwaardig toeval wil dat op de plaats van het toenmalige "Turkenhof" in 2019 een basisschool werd gevestigd.

3 Zie verhaal uit 1924.

4 Zij zou op 14 december 1965 overlijden bij haar dochter Emma Cools in Liezele.

5 Brouwers te Liezele.

6 Later Coca-Cola, Jean Van Milders (°1924) werd voorzitter AA Gent.

7 Van broer Leon Cools weten we dat hij in de jaren '40 woonden in de P. de Violetstraat en dat hij klarinet speelde in de fanfare van Liezele en de harmonie Sint-Cecilia in Puurs. Hij werd ooit ontmaskerd als geheimstoker, en hij zou overlijden te Gent.

8 Naar verluid had landbouwer Florent Guns zo heftig geprotesteerd en de soldaten van zijn erf verdreven, zodat zijn boerderij gespaard bleef. Zijn hoeve lag buiten de zone die moest worden "geruimd". Baptist De Boelpaep had zijn fruitbomen afgezaagd tot op 1m hoogte.

9 Na zijn overlijden werd hij als schepen opgevolgd door Ph. De Schrijver.

image005.jpg

(c) Foto’s familie Cools-Paridaens uit familiearchief laurentii.be. - Foto meisjesschool onder Public Domain (met dank aan de Vereniging voor Heemkunde KIein-Brabant, 1996). - Historische foto's Liezele Dorp, 1914 en noodschool, 1916 uit private collectie (origineel onder Public Domain).

 

Blog  - 1917 - Maria Cools in de meisjesschool te Liezele

Soms vind je bij toeval een historisch plaatje van je familie. Dat was ook zo bij de ontdekking van een foto van de meisjesschool van Liezele uit 1917.

 

Op de foto is het eerste meisje op de vierde rij van onderaan te beginnen, mijn grootmoeder Maria Cools. De foto werd genomen omstreeks 1917 toen Maria Cools 9 jaar was, aan de noodschool op de weg naar Lippelo1, en het gaat om de leerlingen van de meisjesschool in Liezele. De foto moet genomen zijn kort na het overlijden van Maria's tweelingzus.

 

image004.png

Afbeelding: leerlingen van de Sint-Gerardus meisjesschool van Liezele omstreeks 1917. Op de foto staan o.m. Jeanne en Francine Guns, Jeanne Van Assche, Rosalie De Wit, Jeanne Daelemans, Maria Cools, Maria Peeters, Rosalie De Smedt, Philomène De Wachter, Martha Kerremans, Francine Beuckelaers, Juliette Van Roy, Maria De Keersmaecker, Justine Boey, Cecile Verrest en Irène Van Lint.

 

Merk dat schoolvriendin Maria Peeters ook op deze foto staat, rechts naast Maria Cools. Op een latere foto van de landbouwschool in Puurs in 19243, is het dezelfde Maria Peeters uit Liezele die Maria Cools rechts flankeert.

 

Afbeeldingen: ouders en grootouders van Maria Cools omstreeks 1915-1920

image011.jpg

Kristina Paridaens

image013.jpg

Albert Cools

 

 

image015.jpg

Marie-Thérèse De Wachter

image017.jpg

Leopold Paridaens

 

image006.jpg

Een iets later gedateerde foto geeft de tweeling weer, waarbij de foto van Maria's tweelingszus is gemonteerd in deze foto. Maria Cools staat rechts, aan de linkerzijde geflankeerd door haar overleden zusje, die merkelijk jonger werd gefotografeerd. Merk dat de haarsnit (scheiding) was veranderd in de latere foto. Maria zou deze haardracht aanhouden tot latere leeftijd.

 

Op de foto staan verder Leon Cools (°5 juli 1907, later gehuwd met Francine Van Praet) 7, Emma Cools (°20 december 1912, huwde later Georges De Boelpaep), Maurice Cools (° 28 juli 1911, later gehuwd met Julia Kerremans). Maria Cools werd zelf geboren op 13 juli 1908 op het "Turkenhof" te Liezele2.

 

Het gezin Cools-Paridaens telde 15 kinderen, waarvan enkele tweelingen, waarvan er slechts vier in leven bleven. Moeder Kristina Paridaens was een dochter van schoenmaker en herbergier Leopold Paridaens uit Wintam/Hingene en Marie-Thérèse De Wachter uit Liezele. Zij was geboren op 3 oktober 1883 en huwde in 1905 met Albert Cools4. Het gezin woonde aanvankelijk op het Turkenhof in Liezele en bouwde in 1911 een huis op de Achterheide. Albert Cools was geboren op 28 januari 1883 en hij was Eerste

Schepen onder de burgemeesters Oscar en Maurice Van Assche5 en raadslid en schepen van 1921 tot 19579. Hij was tubaspeler bin de fanfare "De Kadodders" en "De Prenaalzonen". De fanfares waren de tegenhanger van "De Sloekers", de fanfare van brouwer Van Milders, eveneens een oud-burgemeester (+ 1920). De brouwerij Van Milders werd na de oorlog niet meer herbouwd in Liezele, en vestigde zich in Geel6.

 

Liezele werd in 1914 bijna volledig platgebombardeerd. De aanleiding zou de dronkenschap van Belgische soldaten zijn die zich bezat hadden op de brouwerij Van Assche, die in het fort van Liezele zaten. Het verhaal van de dronken soldaten deed de ronde, maar hoe dan ook was het de bedoeling van de Belgische genietroepen om de hele strook van het dorp in de richting van waar de Duitsers kwamen (van Breendonk) plat te leggen8. De hele buitenzijde van de fortengordel werd naar verluid vernield.

 

image009.jpg

Afbeeldingen: Belgische soldaten na de brand in Liezele-dorp, 1914 en de noodschool op de weg naar Lippelo in 1916.

image014.jpg