image003.jpg

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Het rouwkaartje vermeldt onterecht "Bikkit" hospitaal en "Barnsbey". Het Beckett's Park Hospital was het "2nd Northern General Hospital" in Leeds, gebouwd in 1912-1913 als leraren opleidingscollege, en kreeg een andere bestemming tijdens de Groote Oorlog. Het is momenteel onderdeel van de Leeds Metropolitan University. Mogelijk verbleef Jaak Phillip in het naburige Bardsey.

image009.jpg

2 Zij was bekend onder de naam "Peit Klet" (1882-1961) en raakte in opspraak doordat zij de pastoor had onderbroken tijdens een preek in volle verkiezingsstrijd en zich op het bisdom moest gaan verantwoorden [zie "Leestse Kronieken" van Marcel Van Hoof, met dank aan Hugo Lauwens]. 

3 Merk dat Dominiek Van Praet was geboren op 23 oktober 1823 in Kapelle-op-den-Bos als zoon van Philip Van Praet en Ann Monique De Rock. Hij huwde op 6 mei 1852 in Hombeek, en werd weduwnaar van Josepha Van Beveren op 11 februari 1884 in Kapelle-op-den-Bos. Josepha Van Beveren werd geboren op 2 mei 1825 in Hombeek als dochter van Jan Baptist Van Beveren en Anne Marie Jacobs. Hij hertrouwde op 24 mei 1887 in Leest met Marie Elisabeth Robeyns, geboren op 8 april 1850 in Tisselt als dochter van Louis Robeyns en Marie Christine Van den Brande. Zijn tweede vrouw was weduwe van Jan Baptist Peeters (overleden op 2 april 1883 in Leest) en het koppel huwde met een huwelijkscontract bij notaris Gerard in Londerzeel (19 mei 1887). Domien Van Praet werd vermeld als landbouwer in Kapelle-op-den-Bos op 11 mei 1876 bij het huwelijk van zijn dochter Ann Monique (geboren op 26 juni 1852 in Kapelle-op-den-Bos, een oudere zus van Hendrik) met Louis Jan Diddens, een werkman uit Leest (geboren op 28 maart 1850 in Kapelle-op-den-Bos als zoon van Jan Frans Diddens en Maria Ursula Vermeiren) en op 25 september 1884, bij het huwelijk van zijn dochter Françoise Van Praet (geboren op 28 februari 1860 in Kapelle-op-den-Bos, een jongere zus van Hendrik) met Corneel Gobien (geboren op 22 oktober 1862 in Leest als zoon van Jan Baptist Gobien en Marie Françoise Smets). Merk dat Domien Van Praet, grootvader van Jaak Philip, in 1845 ook werd vermeld als zeeman op een Belgisch koopvaardijschip [stamnr. 13448 in het stamboek].

4 Bronnen o.m. Rijksarchief en De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Burgerlijke Stand Mechelse deelgemeenten 1796-1910, http://www.dewarevrienden.net, 2007-2018. - Merk dat de bruid bij het huwelijk al woonde in Leest, maar gedomicilieerd was in Londerzeel. De bruidegom woonde bij het huwelijk nog in Kapelle-op-den-Bos.

5 Merk dat zij een jongere zus had, Louise- Melanie Fierens, geboren op 13 november 1891 in Leest, die op 14 september 1910 in Hever huwde met Hendrik Denutte, een spoorwegwerkman die op 2 juli 1889 was geboren in Merchtem als zoon van Peter Denutte, bareelwachter, en Marie Nathalie Gillis. Het ouderlijk gezin Denutte woonde in Hever. Bij het huwelijk was Jacques Ferdinand Van Praet getuige.

6 Merk ook dat Lodewijk-Jan Diddens was gehuwd met Anna Monica Van Praet. Een dochter Lowies-Dorothea Diddens werd geboren op 14 september 1887 in Mechelen, een zoon Lodewijk Diddens werd op 5 maart 1890 geboren in Mechelen, een dochter Marie-Françoise werd er geboren op 12 juli 1884. In Mechelen waren Van Praet in deze periode onder meer verwant met Apers, Beullens, De Breuker, De Keersmacker, Derval, Devlees(c)houwer, Diddens, Fierens, Gobien, Goovaerts, Huybrechts, Van De Mert.

7 Zie ook de bijdrage over de familie Van Praet - generatie 5.

8 Zie stamboomonderzoek van Gabriel Van Praet, zoon van Willy Van Praet, uit Baal-Tremelo.

9 De huwelijksakte vermeldt: "Les témoins ont attesté que le nom de la mère de la femme porté sur son extrait de naissance Van Meers est mal ortographié et doit être Van Meurs." m.a.w. de naam van de moeder werd foutievelijk als "Van Meers" vermeld.

10 Zijn dagboek ving aan in 1913 en werd te boek gesteld door Guy Cortebeeck bij het Davidsfonds in Willebroek in 2014. Zie ook Karel De Decker, "Tisselt en de Grote Oorlog", jaarmarktkrant Willebroek, oktober 2013.

11 Nabij de Poechenellekelder en het pleintje met het monument van Manneke Pis, in de directe omgeving waar zich een bijgebouw van het Koninklijk Muziekconservatorium (Franstalige afdeling) bevindt.

image005.jpg

(c) Scans rouwkaartje uit private collectie Van Praet-Cools, 2018, inmiddels toegevoegd aan de collectie "Leest Geweest" via Hugo Lauwens - Foto Coleta Van Praet uit (c) private collectie [met dank aan Lieve Huysmans]. - Foto Beckett's Park Hospital onder Creative Commons licentie CC BY-NC-ND 3.0, 1918 [met dank aan R. Wilcocks] - (c) Foto Joseph Van Praet uit familiearchief Van Praet (Public domain, 1918).

 

Blog  - Leestenaar Jaak Phillip Van Praet overleed in Engeland in 1915

Soms komen stukjes familiegeschiedenis op onverwachte momenten hun opwachting maken. Na de begrafenisplechtigheid voor mijn nonkel Gabriël Van Praet op 20 november 2018, haalde mijn tante Lieve (Van Praet) zo'n pareltje van familiegeschiedenis naar boven: het rouwkaartje van Jaak Philipp Van Praet, een Leestenaar die in Leeds, Engeland in het militaire Becketts Park hospitaal1 was overleden op 3 januari 1915. De jongeman - hij was toen 23 jaar oud - droeg een spoorgweguniform. Pas op 30 april 1915 vond een zogenaamde "zielendienst" plaats in de Sint-Niklaaskerk van Leest.

 

Jaak Phillip Van Praet werd geboren op 11 december 1892 in Leest als zoon van  Leestenaar Hendrik Van Praet (1854-1924) en Clementine Cnapelinckx (1863-1925) uit Londerzeel, een gezin uit de Alemstraat 6 in Leest. Vader Hendrik was er ingeschreven als houtzager en werkman. Jaak Philips grootvader Domien Van Praet werd in 1845 vermeld als zeeman bij de Belgische koopvaardij, en zou zich later vestigen als landbouwer in Kapelle-op-den-Bos3. Jaak Phillip was de tien jaar jongere broer van Colette Van Praet2.

 

Zijn naam komt niet voor op de gedenksteen van de oud-strijders en gesneuvelden aan de kerk van Leest.

 

Bekend is ook het dagboek van Jozef Van Praet, een Tisselts soldaat bij het 4e regiment carabiniers, die twee keer in de Groote Oorlog gewond raakte aan het front, en die enkele weken voor het einde van de oorlog op 3 oktober 1918 te Oostnieuwkerke het leven liet in de Westhoek10.

 

Afbeelding: Joseph Van Praet uit Tisselt

image001.jpg

image008.jpgAfbeelding: Coleta Van Praet, niet nader gedateerde foto

 

 

Het gezin Van Praet-Cnapelinckx te Leest

 

Hendrik Van Praet werd geboren op 31 mei 1854 in Kapelle-op-den-Bos als zoon van Dominiek Van Praet en Josepha Van Beveren3. Hij huwde op 29 september 1881 in Leest met Marie Jeanne Clementine Cnapelinckx, geboren op 8 maart 1863 in Londerzeel als dochter van Jaak Cnapelinckx en Colette De Bondt, en het gezin vestigde zich in Leest4. De moeder werd vermeld als werkvrouw/arbeidster, als landbouwster en als huishoudster. Hendrik werd vermeld als houtzager en als werkman en herbergier.

 

Kinderen uit dit gezin:

 

·         Colette Van Praet werd geboren op 21 juli 1882 in Leest2.

·         Jacques Ferdinand Van Praet werd geboren op 8 februari 1884 in Leest. Hij was werkman aan het arsenaal in Mechelen (spoorwegarbeider) en zou in Leest op 13 mei 1909 huwen met Marie Philomène Fierens, een dochter van Hendrik Fierens en Marie Katrien Laureys, geboren op 25 oktober 1885 in Leest5. Hij overleed op 15 december 1967 in Leest op 83-jarige leeftijd.

o    Louise Marie Van Praet werd geboren op 20 december 1909 in Leest. Zij overleed er enkele weken later op 28 januari 1910.

o    Marie-Louise Van Praet werd geboren op 18 december 1910 in Leest.

·         Frans Leopold Van Praet werd geboren op 15 november 1885 in Leest.

·         Marie Sophie Van Praet werd geboren op 6 februari 1888 in Leest. Zij was landbouwster.

o    Zij kreeg ongehuwd een zoon Jan Baptist Van Praet, geboren op 13 april 1909 in het ouderlijk huis van haar vader in de Alemstraat 6 te Leest. Hij werd erkend als Schaerlaecken bij het huwelijk van Marie Sophie met Alfons Schaerlaecken op 23 september 1909 te Leest. Alfons Schaerlaecken was een dagloner en zoon van Jan Schaerlaecken en Vivina Van Beveren, geboren op 14 maart 1885 in Tisselt.

·         Marie Francoise Van Praet werd geboren op 2 mei 1890 in Leest.

·         Jaak Phillip Van Praet werd geboren op 11 december 1892 in Leest.

·         Peter Jaak Van Praet werd geboren op 10 maart 1895 in Leest.

·         Marie Louise Van Praet werd geboren op 1 mei 1897 in Leest. Zij huwde met Jan Cnapelinckx.

·         Jeanne Josepha Van Praet werd geboren op 29 november 1899 in Leest. Zij overleed er net geen 4 jaar oud op 10 november 1903.

·         Jan Lodewijk Van Praet werd geboren op 3 november 1902 in Leest.

·         Florent Van Praet werd geboren op 28 september 1908 in Leest.

 

 

Andere verwanten Van Praet

 

·         Peter Jan Van Praet werd geboren op 27 mei 1864 in Kapelle-op-den-Bos als zoon van Domien Van Praet en Josepha Van Beveren. Hij huwde op 11 augustus 1887 in Leest met Marie Josepha De Maeyer. Zijn vrouw was geboren op 16 december 1867 in Leest als dochter van Jan Baptist De Maeyer en Regine Vijvermans. De bruidegom woonde in Leest bij het huwelijk.

·         Frans Van Praet was een broer van Hendrik Van Praet, gehuwd met Anna Maria Van Neck (1860-1924). Hij was geboren in 1858 in Kapelle-op-den-Bos, was koopman, en overleed in 1924 in Tisselt8.

o   Een zoon Dominiek Eduard Van Praet was geboren op 16 juni 1886 in Tisselt. Hij was fabriekswerker en woonde in Sint-Jans-Molenbeek, gedomicilieerd in Tisselt, toen hij in Sint-Jans-Molenbeek op 11 mei 1907 in het huwelijksbootje stapte met Marie Louise Meert. Zijn echtgenote was strijkster in Sint-Jans-Molenbeek en was op 14 augustus 1886 in Essene geboren als dochter van Louis Meert (overleden toen voormeld huwelijk plaats vond) en Maria Pietinckx (woonachtig te Sint-Jans-Molenbeek bij het huwelijk). Bij de getuigen vonden we de bakkers Oscar Decock, 24 jaar, uit Anderlecht, en Michael Cremers, 32 jaar, uit Sint-Jans-Molenbeek.

 

In Brussel is ook een huwelijk bekend van Bernardine Van Neck, geboren op 1 november 1794 in Brussel, woonachtig bij haar moeder Marie Josephe Van Meurs9 in de rue du chêne (Eikstraat) 11 nr. 1364 bij het huwelijk, met Henri Du Fossé. Henri Du Fossé was geboren op 10 januari 1789 in Brussel als zoon van François Joseph Du Fossé en Katrien Van Praet. Hij was bakker, en hij woonde bij het huwelijk in de Leuvensestraat nummer 9, sectie 6. Bernardines vader was Pierre Paul Van Neck, en hij was overleden op het moment van het huwelijk. Bij de getuigen vinden we ook Antoine Peeters, een 41-jarige bakker uit Brussel, Pierre Van Meurs, een 36-jarige nonkel en handelaar in Brussel die ook aan de Leuvense straat woonde, en een 40-jarige naamgenoot die kruidenier was in Brussel.

 

image008.jpg

Afbeelding: de kepie is herkenbaar als een onderdeel van het toenmalige uniform van de Belgische spoorwegen. Jaak Phillip werkte blijkbaar bij "de Ijzeren Weg" net als zijn oudere broer Jacques Ferdinand.

image010.jpg

Mogelijk behoorde hij tot een speciale compagnie van "spoorwegtroepen". Zij zorgden voor de bevoorrading van het front ook de bewapening en besturing van militaire treinen.

 

 

Verwantschap met Van Praet-Diddens (Maes)

 

Karel Lodewijk Van Praet, de stamouder van een eerder vermelde lijn Van Praet in Leest, was op 6 september 1868 in Tisselt geboren als zoon van Frans Van Praet en Melanie Schaerlaeken. Hij was in Leest gehuwd op 13 mei 1897 met Melanie Diddens, geboren op 21 augustus 1868 in Leest als dochter van Jan Frans Diddens6 en Jeanne Katrien De Maeyer. Bij het huwelijk woonde Karel Lodewijk nog in Tisselt. Karel Lodewijk Van Praet werd op 21 oktober 1907 weduwnaar van Melanie Diddens. Hij hertrouwde in Leest op 29 februari 1908 met Clara Leontine Maes, geboren op 31 mei 1884 in Leest als dochter van Jan Baptist Maes en Francoise De Maeyer. Uit het eerste huwelijk werd mijn grootvader Pieter Gerard Van Praet geboren als laatste kind - zijn moeder Melanie Diddens overleed enkele dagen na de geboorte, en Pieter Gerard werd aanvankelijk in Tisselt opgevoed door een zus van zijn vader, Pelagie Van Praet, in Tisselt.

 

Karel Lodewijk Van Praet had een broer die ook Hendrik Van Praet heette - niet te verwarren met de Hendrik Van Praet die de vader was van Jaak Phillip. Karels broer Hendrik was geboren op 23 februari 1861 in Tisselt, bijna zeven jaar later dan de vader van Jaak Phillip, en hij was op 4 juni 1886 in Leest gehuwd met Jeanne Katrien Peeters (zelf geboren op 12 september 1860 in Kapelle-op-den-Bos als dochter van Pieter Jan Peeters en Ann Katrien Marnef).

 

Karel Lodewijk Van Praet had ook een nonkel Hendrik Van Praet die een zoon Phillip Jaak Van Praet had, geboren op 6 mei 1880 in Leest. Dit was een bijna-naamgenoot van Jaak Phillip Van Praet die 12 jaar later op 11 december 1892 in Leest werd geboren.

 

De twee takken Van Praet die zich vestigden in Leest, hadden verder terug in de tijd gezamenlijke voorouders, maar waren niet rechtstreeks verwant in Leest. Hun gezamenlijke voorouders waren Philip Van Praet en Anne Monique De Ro(e)ck, gehuwd in 1812 in Keerbergen7.