Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 Zie ook verhaal over dagloners in 1880.

 

image004.jpg

© Foto Snoeck’s Almanach, 1900, uit private collectie.

 

 Verhalen - 1906 - Volkstelling te Hombeek

Bevolkingsboeken werden bijgehouden vanaf 1820, tijdens de zogenaamde Hollandse periode. Sindsdien werd in principe om de 10 jaar een bevolkingsboek samengesteld, tot de intrede van het Belgische rijksregister. In essentie waren deze bevolkingsboeken volkstellingen. Per huis werd nagegaan wie er woonde, wie gezinshoofd was, hoe de gezinssamenstelling er uit zag en welke beroepen de inwoners uitvoerden. Het bevolkingsboek 1900-1910 vermeldde verschillende Lauwens en Lauwers families.

Families Lauwers en Lauwens tijdens de bevolkingstelling van 1906:

woonden te

beschrijving (aantal inwoners)

beroepen

Dorp, 2 

Hendrik Lauwers    (°1849) en Petronella Leemans (2+)

Dagloner1

Dorp, 61

Frans Louis De Win (°1876) en Antonia Lauwers    (5+)

dagloner

Torekens, 47b

Willem Slachmuylders (°1865) en Rosalie Lauwens    (4+)
Rosalie Lauwens is vermoedelijk Marie Rosalie Lauwens, geboren op  5 september 1873 te Hombeek als dochter van Jean Louis Lauwens
   en Colette De Win.

landbouwer

Minneveld, 50

Edward Dubin (°1868) en Clementine Lauwers    (6+)

dagloner

Regulaar, 106

Corneel Antoon Verdoodt (°1872) en Antonia Lauwers image005.jpg  (6+)

werkman

Kattestraat, 83

Jan Baptist Lauwers    (°1838), ongehuwd (4+)

landbouwer

Dries, 95

Virginie Lauwers    (°1848), weduwe Pieter Jan Mertens (7+)

herbergierster

Dries, 97

Jan Baptist Lauwers    (°1821) (1+)

n.b.

Zwaantje, 121

Jan Baptist Lauwers    (°1867) en (gehuwd) Mathilde Lauwers    (6+)

dagloner

 

Het onderzoek leert ons dat de vermelde Lauwers en Lauwens als dagloner, landbouwer, molenaar of herbergier werden genoteerd in het toenmalige Hombeek.

Op dat moment was Jan Jozef De Saegher (°1831) burgemeester van Hombeek. Hij bleef ongehuwd, net zoals zijn broer Emiel De Saegher, die voorzitter was van de harmonie Sint-Martinus. De pas benoemde gemeentesecretaris was Willem Govaerts (°1873) en de garde heette Desiré Paesbrugghen (°1843). Hoofdonderwijzer was Egide Vlemincx (°1845) en hoofdonderwijzeres was Sophie Lemesle (°1849). Andere notabele dorpsfiguren waren moeder overste van de zusters van Huldenberg, Philomène Vranckx, pastoor Mathias De Bruyn (°1850), koster Pieter Antoon Plasqui (°1860), stationschef Clement Smeyers (°1872), onderstationschef Juliaan Kops (°1871), postbode of "facteur" Emiel Van der Elst (°1863), de oudere dokter Vincent Ceulemans (°1834) en de nieuwe dokter Pieter Van Assche (°1870), de molenaar Karel Keirsmaekers (°1847) die ook herbergier was op de Leestsesteenweg aan de Molen [naam ook gespeld als Keersmaekers en Keersmaeckers], de molenaar Edward Lauwers - De Coster, maalder en landbouwer op het Zwaantje, en brouwer Van Messem. In de hoofdstraten van het dorp was één op de drie huizen een café. Ook de hoger vermelde Virginie Lauwers  was herbergierster.

De kieslijst van 1890, waarin de stemgerechtigde kiezers van boven de 25 jaar werden vermeld - mannelijk en bovendien in staat voldoende belasting te betalen - vermeldden enkel Jan Baptist Lauwers, landbouwer uit de Kattestraat, Edward Lauwers en Jan Lauwers Buelens, molenaars uit het Zwaantje. Pas na heel wat geweld en stakingen werd in 1893 het algemeen meervoudig stemrecht ingevoerd, om in 1919 over te gaan in het algemeen enkelvoudig stemrecht waarbij de leeftijdsgrens naar 21 jaar werd gebracht.

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding: de Snoeck’s Alamach van 1900. Ook in deze jaren verscheen er al een jaarlijkse editie van de populaire almanak.