Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zie ook verhaal 1695.

 

image005.jpg

Fragment prent Pieter Breugel de Oude uit private collectie (Public Domain, 1559).

 

Verhalen 1702 - Een verhaal van de aanverwante Rochtus familie1

Rob Roctus, die zich verdiepte in de genealogie Rochtus, zond mij aanvullende informatie over Lauwers families in de streek. In de correspondentie daarover, kwam ook het verhaal van Adriaan Rochtus aan bod, die in een geraadpleegd werk van notaris Jan Verheyen te Puurs aan bod kwam (notaris tussen 1694 en 1722): Nr. 3650 941 23-5-1714 / Dheer capiteyn PEETERS dit borgmestre tpresentelijk te Lippelo oud 42j, DANEEL DE RAET 43j w. Lippelo getuigen voor vijf jaar ADRIAAN ROCTUS is door scherprechter in publiek gegeseld en een tijd lang aan de staak blijven staan en heeft geroepen ick hebbe sulcke dorst geeft mij eens te drincken waarop comparanten zijn gegaan bij de meier van Malderen om te vragen hem los te laten, deze weigerde."

 

Rob weet hierover: "Na lang zoeken bleek de aanleiding voor deze aframmeling te vinden in de procesbundels van het Oud Gemeente Archief van Lippelo. Het blijkt dat Adriaen in 1702 de hond van schaapherder Dirick Roomans had doodgeschoten. Hij moest een schadevergoeding van 18 gulden betalen, maar weigerde dit. Het proces sleepte zolang aan dat de proceskosten opliepen tot meer dan 200 gulden. Ook deze weigerde Adriaen te betalen. Uiteindelijk werd Adriaen in 1708 veroordeeld tot 'verbanning uijt des majesteijts lande'. Maar in 1709 keerde hij stiekem terug, werd opgepakt en in het openbaar gegeseld. Daarna werd hij in het gevang geworpen, waar hij medische verzorging kreeg van dr. Ivens. Deze deponeerde zijn rekening bij Adriaens nicht Catharina Rochtus (zij was gehuwd met molenaar Gillis Verhavert), maar die weigerde te betalen. Gevolg was een nieuw proces, waarvan ik de afloop nog niet weet (werd uiteindelijk doorverwezen naar de Raad van Brabant).

Tussendoor liep er dan nog een proces, want tijdens de afwezigheid van Adriaen hadden zijn kinderen een voogd nodig. Hiervoor werd Gillis van Overloop aangewezen, gehuwd met een halfzus van Adriaen, maar deze had hier geen zin in." Rob vond de familie interessant: zij waren meermaals betrokken bij processen wegens belediging, mishandeling, oplichting, het doodschieten van duiven van een schepen, verzet tegen de landheer. En toch waren ze welvarende landbouwers.

Rob is een enthousiast genealoog: "Een mooi neveneffect van al het opzoekwerk wat gedaan wordt door die ontelbare amateur-genealogen is dat op die manier de geschiedenis van een streek genoteerd wordt a.d.h.v. het leven van de 'gewone man'. Bovendien gaan, naarmate er meer geregistreerd wordt, steeds meer van die familiehistories op elkaar aansluiten en krijg je op den duur een soort totaaloverzicht van de bevolking in een bepaalde streek tijdens een bepaalde periode."

 

image008.jpg

Afbeelding: fragment van een "geseling" voorgesteld door Pieter Breugel de Oude in zijn prent "Justitia"

 

Ik verwijs hierbij graag naar het prachtige genealogische project van de familie Rochtus, dat resulteerde in een tweevoudig boekwerk "Genealogie van de families Roctus en Rochtus van 1450 tot heden", Uitgeverij TYR BVBA Antwerpen, 2012, aan de hand van Rob Roctus en Luc Rochtus dat ik cadeau kreeg van notaris Luc Rochtus van Antwerpen in 2015.