Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 Zie ook achtergrondverhaal in 1674

 

image008.jpg

Stamboomschema Laurentii.be.

 

Verhalen 1700 - Peter Lauwens en Peter Reyers verkopen gronden te Baal

In een akte van 20 februari 1700 bij notaris Staes wordt vermeld dat Peter Lauwens en Peter Reyers uit Baal en Betekom optreden als vertegenwoordigers van Anna Lauwens in de verkoop van verschillende eigendommen te Baal en te Werchter. Peter Reyers was op 28 december 1689 te Baal gehuwd met Anna Lauwens.

Het gaat om: "te Baal 2 dagmaal land en aan Remigius Scherens huis en hof, schuur en stal, met land en de beemden daaraan gelegen, 4 bunders groot en 3 dagmaal, zo land als beemd te Werchter, een gedeelte nog te huur en 2 bunder uit hoofde van zijn eerste vrouw."  

image007.jpg