Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zie ook wapenschilden van Lauwens en Lauwers in het Graafschap Vlaanderen .

image008.jpg

Fotos uit private collectie (vermoedelijk genomen in het Mode museum Antwerpen, 2012-2016, objecten Public Domain 1700-1750).

 

Verhalen 1694 - Michiel Lauwers, kleermaker te Gent

In een overzicht van de borgstellers in de staten van goed te Gent, vinden we tussen 18 mei en 31 augustus 1694 de vermelding van Michiel Lauwers, zoon van Danil Lauwers, kleermaker, wonende in de Vrauwenstraete. Met hem wordt Nicolaas Martins vermeld, zoon van Laureyns Martins, wonende op 't Stick.

Meestal waren de borgstellers, "sekers ende borghen onder de clausule solidaire van elck voor ander ende een voor al", solidair verantwoordelijk bv. voor de voogdij. Om deze verantwoordelijkheid te dragen moesen zij "souffissant" of vermogend zijn: onroerend goed bezitten en in de mogelijkheid verkeren eventuele dwangmaatregelen mogelijk te maken. Het feit dat Michiel als borgsteller werd vermeld, maakt dat hij zo goed als zeker poorter was van de stad Gent, en zeker niet onbemiddeld.

Bij ons weten kwam de familienaam op dat moment slechts uitzonderlijk voor in de stad. Toch vonden we sporen van een familiewapen van deze Gentse families uit de eeuw voordien1.

 

 

image003.jpgimage006.jpg

Afbeeldingen: geldbuidel van omstreeks 1700 en manskostuum uit 1750