Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

 

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

1 De Humbeekse Graaf François le Cocq was gehuwd met Magdalena Lauwers , geboren omstreeks 1563 en een verwante van Peter.

2 Zie verhaal bij de gezinsreconstructies Mechelen.

3 Verschillende van deze families waren ook aangehuwd via voorouders van Peter Lauwers . Dat weten we onder meer uit de gezinsreconstructies van Mechelen tot 1700.

 

image008.jpg

Foto “Hof van den Broecke’ uit private collectie (Public Domain, 1910) – familiewapen de Clerck-de Bouvekercke (Public Domain, 16e eeuw- gestilleerde tekening 20e eeuw) – Scan kaart uit private collectie (Public Domain, 1723) – © Bewerking foto schilderij Charles de Clercq uit +/- 1520 (Bron: The Phoebus Foundation, met dank aan hoofdrestaurateur Sven van Dorst). Zie ook Christies London voor een afbeelding van het schilderij na restauratie. – © Foto tegel Hagelstein, B. Boeren, 2019.

 

 Verhalen - 1662 - Lauwens “van de graaf”

Aan de tijdgenoten van (de Hombeekse) Peter Lauwers , die in 1655 in Leest huwde met Jeanne Persoons, zouden de Leestse nakomelingen hun bijnaam "van de graaf" te danken hebben. Het ziet er naar uit dat de familie Lauwers inderdaad een binding had met een graaf.

We kunnen daarbij in eerste instantie denken aan de verwantschap met de graaf van Humbeek1, maar de verwijzing kan net zo goed betrekking hebben op de de familie De Clerc die als doopgetuigen optraden bij de kinderen van Peter Lauwers en Jeanne Persoons.

Meer waarschijnlijk is dat zij de bijnaam erfden van hun voorouders in Mechelen, waar er twee familielijnen waren, één “van de hertog” en één “van de graaf 2.

Eeuwen later, begin 19e eeuw, gingen in Leest ook Lauwens-en bij de bijnaam “die van de koperen knop”. Dat had te maken met iemand die aan de spoorweg of de “IJzeren weg” werkte. Die persoon droeg een uniform met koperen knopen.

 

Bindingen met adellijke families blijken onder meer uit de adellijke doopgetuigen bij de kinderen van Peter  en Johanna: Maria de Clercq bij de doop van André Lauwens  op 24 maart 1662, en Maria Carolina de Bouvekercke bij de doop van Frans Lauwens  op 8 december 1665. Het gaat hier om Maria de Clercq de Bouvekercke of “Noble dame Margte le Clercq dite de Bouvekercke” die in 1713 vermeld werd op een grafschrift in de Sint-Niklaaskerk te Leest als echtgenote van "Jean Gerlaijs, vivant vicompte Dupigny Seigneur haut Justicier du dit lieu seigneur de Creux, Hedenge, membre des états du comté de Namur".

Doopgetuige Clara Van den Broeck was van de familie Van den Broeck die te Leest leenman (pachter) waren van de familie de Clercq-de Bouvekercke. De familie de Clercq-de Bouvekercke was een adellijke familie die nauwe banden had met Leest en die haar wortels had in het Graafschap Vlaanderen. Bij de eenmaking van Vlaanderen en Brabant onder de Bourgondiërs eind 15e eeuw, was de familie ook aanwezig in het hertogdom Brabant.

In 1621 werd vermeld dat Karel de Clercq de Bouvekercke aan Anna Schoof 25 Carolusgulden erfelijke rente gaf op een hoeve met 30 bunder het Hof te Moortere onder Leest. Anna Schoof(s) was verwant met Margaretha Schooffs die met Karels vader Willem was gehuwd. De moeder van Karel de Clercq, Margaretha Schoof(f)s, was overleden op 23 augustus 1598 en werd begraven met haar man bij de Arme Klaren te Mechelen. Zij was een dochter van ridder Jacques Schooffs en Anna Voosdonc. De familie Bulens pachtte van deze familie. Buiten 1642 roeden verbonden aan het Hof ter Moortere pachtte Willem Bulens 5 bunder, 3 dagwand en 80 roden land en weidegrond van mevrouw de Bouvekercke en 212 roeden land en weidegrond van graaf Van der Nat, terwijl hij zelf nog 37 roeden elsbostegen den Molenbemt” bezat.

In 1632 werd jonker Jan Jeronimo de Clerc, heer van Bouvekercke vermeld als zoon van Karel de Clerc en als kleinzoon van diens vader Karel de Clerc, voorheen burgemeester van de stad Mechelen. Jan Jerome werd vermeld op 20 januari 1647 als hoofdman van de handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan in Leest. “Jean-Jérome le Clercq, seigneur de Bouvekercke et de Brouck (Hof van den Broucke)” had een zoon Jan Baptist le Clercq die huwde met Agnes van Huldenberghe, ook genaamd Van Der Borght, vrouw van Moerzeke en Castel. Jan Jerome was zelf gehuwd met Françoise de Rantere (dochter van Karel van Rantere, lid van de Grote Raad van Mechelen). Zijn zus Marie de Clercq, die als meter optrad bij kinderen van Peter en Johanna Persoons, was gehuwd met Jean Gerlays, voormalig lid van de Grote Raad van Mechelen.

 

image004.gifimage005.gif

Afbeeldingen: overblijfselen van het 'Hof Van den Broecke' in 1910 en het familiewapen van de Clerck-de Bouvekercke.  De familie was in de 16e eeuw eigenaar van Hagelstein, en een fragment van dit wapenschild siert nog steeds de gelijknamige school te Sint-Katelijne-Waver. - Kaart uit 1723 met daarop het Hof 'Van den Broecke' te Leest, bezit van de adellijke familie de Clercq de Bouvekercke. Het “Hof Van den Broecke” lag in de grote Zennebocht te Leest. Het omvatte een grote kouter van 120 bunder en het merendeel van de Leestse beemden. Tussen 1321-1324 was Jan Van den Broecke heer van de leenhoeve. In de 16e en 17e eeuw kwam het in handen van de heren de Clercq de Bouvekerke.

Afbeeldingsresultaat voor Hof ten broeck leest image009.gif

 

Afbeelding: het logo van Hagelstein in 2019 bevat nog één ster uit het oorspronkelijke wapen de Clercq. Deze ster werd gecombineerd met het “Pax Christi” logo en iets wat lijkt op een boekentas.

 

De familie de Clerc, ook le Cercq te Mechelen en te Leest

In de kapel van de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen bevindt zich een opschrift onder één van de taferelen die het leven van de heilige Rumoldus uitbeelden: “Hier onder leyt begraven Michael die Klarc (de Clerc) die Starf int jaer ons heren 1507, 26 september” met een afbeelding van het familiewapen. Deze stamlijn, waarvan de geografische spreiding bijzonder interessant is, ving aan met Jacques de Clerc of le Cercq, die huwde met Clara de Chantraisne, ook genaamd Broucsaulx. Hun zoon Jan de Clerc, schildknaap van Arras, was er op 19 april 1472 gehuwd met Marie le Fèvre3, dochter van Mathias Le Fèvre Johanna Frescot, die op 17 oktober 1515 was overleden. Jan Declerc  overleed er op 15 juni 1516.

Jan de Clercq en Marie le Fèvre hadden meerdere kinderen:

·         Karel de Clercq, heer van Bouvekercke en Berlaer, schatbewaarder-generaal van de domeinen en Financiën van de Nederlanden, in 1516 meester en president van de Rekenkamer van Rijsel en vervolgens controleur-generaal van de officieren van keizer Karel V inclusief het koninkrijk Napels, overleden op 20 december 1523. Karel de Clerc huwde (1) met Leonora Lem, dochter van ridder Maarten Lem van Brugge en Agnes van Nieuwenhove, (2) met Isabella de Pau, dochter van Corneel de Pau van Hulst en (3) met Anna Annock3, dochter van Philip Annock en Marie Colinzons3 met wie hij in Mechelen Sint-Jan woonde.

·         Madelène (Magdalena) de Clercq die in het Sint-Franciscusklooster te Bethune zou worden begraven,

·         Robert de Clercq, abt van de Duinenabdij in Vlaanderen in 1519 en overleden in 1557,

·         Nicole de Clercq, gehuwd met Jan Rousset, van Arras,

·         Hugo de Clercq, heer van Colidart in het koninkrijk Napels, gestorven in 1561, gouverneur en kapitein van de graaf van Sore in het koninkrijk Napels waar hij in Barlette met Margaretha Perussy was gehuwd. Zijn kinderen waren:

Afbeelding met foto, man, vrouw, staand

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding: Charles de Clercq en echtgenote Anne Hannock (Annock) op een triptiek van de Heilige Maria Magdalena, vermoedelijk afkomstig uit de Sint-Janskerk te Mechelen, 1490-1525. Op het schilderij worden zij geflankeerd door de heilige Charlemagne.

 

o   Camille de Clercq.

o   Lucretia de Clercq, gehuwd met de Italiaanse kapitein Sebastiaan Lombulo de Gayette.

o   Cesar de Clercq, heer van Colidart, schildknaap du Franc de Bruges en gehuwd met Anna Deyn, met kinderen:

o   Jan de Clercq, jong overleden

o   Anna de Clercq, religieuze bij de zusters Annonciaten te Brugge

o   Margaretha de Clercq, geboren op 17 augustus 1557 en echtgenote van Antoon de Hannedouche, heer van Framoel, luitenant van de heerschappij van Bethune.

o   Octaaf de Clercq, kapitein en baljuw van Nieuwpoort die met Marie de Maceblyde was gehuwd, vrouw van Hofland en Poperingen, met kinderen:

§  Robert de Clerc, heer van Hofland, kapitein en baljuw van Nieuwpoort, gehuwd met Anna de Wychuus, dochter van Jan de Wychuus, heer van Wychuus. Hij had een dochter Marie De Clerc die huwde met ridder Peter Blomme, heer van Campagne en Hontsche.

§  Margaretha de Clerc, gehuwd met Alonso de Posso, een Spanjaard.

§  Georges de Clerc, gehuwd met Johanna de la Cornuse en vader van Clara de Clerc die huwde met de Crecquy en op 16 augustus 1738 te Veurne zou overlijden.

Karel De Clercq (I) had ook kinderen bij zijn eerste en derde vrouw. Bij zijn eerste vrouw Leonora Lem:

o   Hedwige de Clercq, gehuwd met Louis van Helleweghe, ridder en president van de Raad van Vlaanderen, die woonde te Leuven. Zij hertrouwde met Karel de Tempel, overleden in 1522 en begraven in Sint-Goedele te Brussel.

De kinderen uit het huwelijk van Karel de Clercq (I) met Anna Annock, met wie hij in de Mechelse Sint-Jansparochie woonde, waren:

o   Margaretha de Clercq, abdis van Bleymbergh te Mechelen.

o   Jan De Clercq, archevêque d’Oristan en van Saint-Juste in Sardagine, overleden op 11 augustus 1526.

o   Philip de Clercq, dokter in de rechten, professor te Padua, protonotaire apastolique, chanine van Maastricht, overleden in 1553 en begraven in het klooster van Terhagen te Axel (nu deelgemeente van Terneuzen).

o   Marie de Clercq, gehuwd met Daniel van Bomberghe.

o   Philipotte de Clercq, gehuwd met Louis de Tempel, ridder en burgemeester van Leuven.

o   Philibert de Clercq, heer van Hermelgem en overleden te Calis-malis (in de 16e en 17e eeuw een bij zeelieden aanduiding voor Cadiz in Spanje, de thuisbasis van de ‘Zilveren vloot’).

o   Willem de Clercq, ridder, heer van Bouverkercke, van Broucke en van Loxhem, stafhouder te Mechelen.

o   en jong overleden: Anna, Jacques, Alexander en Lucas de Clerc.

Het was Willem de Clercq die op 23 augustus 1635 met Margaretha Schooffs was gehuwd. Hij zou op 10 september 1597 te Mechelen overlijden. Hun kinderen waren:

o   Karel de Clercq (II) vermeld te Leest.

o   Marie de Clercq, vrow van Jan van Pipenpoy.

o   Jan de Clercq, heer van Voosdonck, gehuwd met Jeremine Van Der Noot3 en kinderloos overleden in 1619.

o   Katrien De Clercq, vrouwe van Loxem, gehuwd met Jan de Baronage, heer van Parcq, Elewijt en Herseaux. Zij overleed in 1613, haar echtgenoot in 1615.

o   Jacques-Willem De Clercq, heer van Engelghem.

o   Adolf De Clercq, gesneuveld in de strijd tegen de Moren.

o   En jong overleden: Anna, Philip, Anna, Floris, Clara, Jacques de Clercq.

Karel de Clercq (II) was heer van Bouvekercke, van Brouck en burgemeester van Mechelen. Hij huwde Petronella de Gottignies, dochter van ridder Gillis de Gottignies. De kinderen uit dit huwelijk:

o   Karel de Clercq (III), heer van Bouvekercke, van Brouck, gehuwd met Marie Van de Venne.

o   Marie de Clerc, religieuze in Leliëndael te Mechelen.

Karel de Clercq (III) en Petronella de Gottignies hadden volgende kinderen:

o   Jan Jerome de Clercq, heer van Bouvekercke, van Brouck, gehuwd met Françoise de Rantere, een dochter van Karel de Rantere, raadsheer van de Grote Raad van Mechelen, en Isabelle Van Cranendonck3.

o   Marie De Clercq, gehuwd met Jan Gerlays, heer van Uppigny en president van de Raad van Namen, voorheen raadsheer van de Grote Raad van Mechelen en overleden op 10 november 1632.

Jan Jerome de Clercq en Françoise de Rantere hadden één zoon:

o   Jan Baptist de Clercq, heer van Bouvekercke en van Brouck. Hij huwde Agnes van Huldenberg, ook genaamd Van der Borght3, vrouwe van Moerzeke en Castel, dochter van Jan Karel die heer was van Moerzeke en Castel en van Barbara de la Forge. Dit koppel verliet de streek en vestigde zich te Moerzeke.

Met de verhuis van Jan Baptist de Clercq en Agnes van Huldenberg (Van der Borght), eindigde de aanwezigheid van de familie in het Mechelse. Dat is ook duidelijk uit het wedervaren van hun kinderen:

o   Philip de Clercq, heer van Bouvekercke, van Moerzeke en Castel, was kolonel in het (Spaanse) leger en overleed in 1710 te Namen. Hij was gehuwd met dona Jacinta Zeol, geboren te Barcelona, en zij keerde terug naar Barcelona na het overlijden van Philip.

o   Theresa de Clerc, gehuwd met don Thomas de la Noieva y Tapia, een Spaanse infanteriekapitein die met zijn vrouw naar Spanje zou verhuizen.

o   Marie de Clercq, gehuwd met Ferdinand Van der Stegen, heer van Ovenloo en van Langhemeersh, luitenant bij de cavalerie van Holland, overleden op 14 februari 1717 en begraven te Moesche.

o   Fernandine de Clercq, vrouwe van Moesche en van Castel, gehuwd met Willem Frans Jacobs, heer van Korbeek-op-de-Dijle en van Steenberghe, kapitein bij de Waalse infanterie, overleden in 1731. Zij overleed op 13 december 1724.

o   Josef de Clercq, kapitein in de cavalerie en na de dood van zijn broer heer van Bouvekercke, van Moerzeke en Castel. Hij huwde dona Maria Franco, vestigde zich te Moerzeke en liet bij zijn overlijden op 20 mei 1718 het heerschap van de domeinen Moesche en Castel aan zijn zus Fernandine.