Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zie ook achtergrondverhaal in 1674

 

image008.jpg

Foto stamboomschema Laurentii, 2012.

 

Verhalen 1659 - De betwiste erfenis van Barbara Lauwers te Werchter

In een akte van 2 januari 1659 wordt vermeld hoe Laureis Wouters en Adriaan Van Vecken, gehuwd met Katelijne Wouters, samen met Huibrecht De Cock en Librecht Vermeylen, gehuwd met Maeyken De Kock, aanspraak maken op een deel van de erfenis van Barbara Lauwers

Barbara Lauwers was gehuwd geweest met Peter De Cock, en was nadien hertrouwd met Laureis Wouters: "Lauwereys Wouters en Adriaan Van Vecken x Catlijn Wouters, Huybrecht De Cock met Liberecht Vermeylen x Maeyken De Kock, die 64 gld. trekt van een versterf van 50 gld. kapitaal, die de vs. Catlijn Wouters verstorven zijn uit hoofde van Barbara Wouters (= Lauwers), hun moeder, die te voren was gehuwd met Peeter De Cock haar eerste man en daarna hertrouwd met Lauwereys Wouters, uit een som van 200 gld., waarvan Huybrecht en Maieken de Cock de resterende 150 gld. verkrijgen samen met de 50 van Catlijn Wouters die meenden dat zij geen pretentie had". "Pretentie" heeft hier niet de betekenis van 'ijdelheid', maar het duidt er op dat de aanspraak die zij maakte, werd betwist. 

Maeyken De Cock was een dochter uit het eerste huwelijk van Barbara en zij was op 27 juli 1643 te Werchter gehuwd met de vermelde Liberecht Vermeylen. Bij het doopsel van hun eerste kind trad Peter Lauwens op als peter. Bij een tweede kind was Elisabeth Lauwens meter, en ook Maria Lauwens is meter van een vijfde kind.

Er waren meerdere verwantschappen tussen de families De Cock, Van Tongel(en), Van Roost, Van (Der) Vecken en Wouters. Huibrecht De Cock was mogelijk een andere zoon (onze gezinsreconstructie is hier onvolledig).

De dochter uit het eerste huwelijk van Barbara betwistte dat Katelijne Wouters, een kind uit het tweede huwelijk van Barbara (vermeld met haar man Adriaan Van Vecken en haar vader Laureis Wouters, de weduwnaar van Barbara uit het tweede huwelijk) aanspraak kon maken op een deel van de erfenis van haar natuurlijke vader Peter De Cock. Bovenop de 150 gulden die zij al verkreeg, eiste zij blijkbaar ook de 50 gulden op die aan Katelijne Wouters ging toekomen. De kwestie was merkwaardig genoeg al aan bod gekomen kort nadat Maaikens moeder Barbara Lauwers was hertrouwd met Laurent Wauters, zo'n 35 jaar eerder. Katelijne Wouters, wiens naam ook als Katrien Wauters werd vermeld, was op 19 november 1656 nog meter geworden van Gielis Vermijlen, zoon van haar stiefzus Marie De Cock en Librecht Vermijlen.

 

Verhalen 1672 - Een voorhuwelijks akkoord met de jonge (?) bruid (Werchter)

Katrien Ingelborgs was jong gehuwd met Peter Lauwens op 14 juni 1655 te Werchter. Het gezin had vijf kinderen, waarvan de jongste werd geboren op 10 juli 1671. De vader, Peter, overleed evenwel kort nadat haar laatste zwangerschap bekend was, op 22 maart 1671. Het moet niet eenvoudig geweest zijn voor Katrien, zwanger van haar vijfde kind en moeder van vier kinderen tussen de 3 en de 14 jaar, om weduwe te worden.

De toen 24-jarige Remi Schrijns deed haar een huwelijksaanzoek, en samen met zijn vader Willem Schrijns kwam hij met Katrien Ingelborgs, haar broer Librecht Ingelborgs, en met Jan Vlemincx (schoonbroer) en Antoon Lauwens, tot een voorhuwelijks akkoord om geschillen te voorkomen over de drie voorkinderen van haar eerste man (waarvan op dat moment vermoedelijk twee overleden). Katrien moet flink ouder geweest zijn dan haar kersverse echtgenoot, en toch maakte de akte van 21 februari 1672 gewag van "den jongen bruijd". Zij moet er dus jong hebben uitgezien voor haar leeftijd.

Mogelijk was het een verwijzing naar Peter "den jongen" versus zijn vader Peter "den ouden" en had de vermelding geen uitstaans met haar voorkomen. Remi Schrijns en Katrien Ingelborgs kregen op 31 december 1673 te Werchter een dochter, Katrien, en als getuigen trad Jan Worteleers op met Marie Van Leemput namens Katrien Des Mares.

Eerder op 13 februari 1672, was Marie Van Eycken, weduwe van Peter Lauwens, bijgestaan door haar zoon Antoon die woonde in Rotselaar, overeengekomen dat Katrien als moeder van drie jonge kinderen omdat "dieselve kinderen moeten opgevoet worden en de veel sullen costen alvoorens self hunnen cost weerdt (te) sijn", alle goederen die ten dele van haar kinderen kwamen, zou toekomen wanneer Marie Van Eijcken zou komen te sterven.

image009.jpg