Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Immerzeel beschrijft hem in zijn "Leven en Werken der Hollandse en Vlaamse Schilders" in 1865 onterecht als de jongste broer van Nicolaas. Hij zou geboren zijn in 1623 in Leuze te Henegouwen, maar zijn geboortejaar is in 1632 te situeren (o.m. Biografie Hollstein, British Museum).

2 Zie ook Johan Van Lysebettens in Vlaamse Stam, jg. 55 nr.2 van mei 2019.

3 Zie ook geschiedenis Scherpenheuvel bij verhaal uit 1829. De gravure is opgenomen in de "Sacrae Brabantiae" van A. Sanderus en de Oratorianen waren de eerste behoeders van de kerk, later basiliek, van Scherpenheuvel.

4 Bewaard in de Sint-Freganduskerk te Deurne (Bron: KIK-IRPA, Brussel).

 

image008.jpg

Afbeelding gravure uit Sint-Freganduskerk: Nicolas Lauwers Antwerpen, +/- 1620 (Public Domain).

 

Verhalen - 1620 - Nicolaas Lauwers, graveur van Rubens

Nicolaas Lauwers was een burijngraveur en behoorde tot de eerste generatie graveurs van Rubens. Hij was aanwezig in het atelier van Rubens rond dezelfde tijd als Schelte a Bolswert. Lauwers ging eveneens in de leer bij Paulus Pontius, ook een medewerker in het Rubensatelier. Bepaalde stijlelementen van Pontius nam hij over om in zijn eigen gravures te gebruiken.

Lauwers graveerde naast Pieter Paul Rubens ook naar Antoon van Dyck, Jacob Jordaens, Gerard Seghers, Abraham van Diepenbeeck en Erasmus Quellinus. Zelf leidde Nicolaas Lauwers twee leerlingen op, waarvan de eerste zijn zoon was1, Coenraad Lauwers, en de tweede Nicolaas Pitau de Oude (1633-1671).

 

 

Verhalen - 1653 - Koenraad Lauwers, plaatsnijder/graveur in Antwerpen

 

Koenraad Lauwers (1632-1685) stond in 1653 ingeschreven als "plaatsnijder" te Antwerpen. Hij behoorde tot de top van de graveurs. Gildegenoten waren Pieter van Lisebetten2, Theo van Merlen, Frederik Bouttats, Gaspar Huijbrechts, Frans Huijbrechts, Alex Voet, Koen Waumans, Corneel Galle, Johan Galle, Peter de Jode, Frans van den Wyngaerde, Alex Goetiers, Jacques Neeff, Alex Goubau, Corneel Meijssens, Jan van Tienen, Corneel Tieleman, Arnold Loemans.

 

Koenraad Lauwers was tekenaar en kunstgraveur en woonde en werkte in Antwerpen. Tussen 1657 en 1660 verbleef hij in de Franse hoofdstad Parijs. In de beschreven graveurwerken treffen we zowel taferelen uit de gewijde en de ongewijde geschiedenis, waaronder een aantal portretten. Een gravure van 1661 geeft Scherpenheuvel-Zichem weer, met name de huizen aan de Leuvense en Zichemse straat en het situeert het verdwenen "Hof van OratoriŽn"3.

 

We vinden een eerbetoon aan Koenraad in"Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst" in 1662, van de hand van Corneel de Bie (zie hierna). In het "Gulden Cabinet de Bie" zijn portretgravures opgenomen van Koenraad.

 

 

" Wat heeft de Stadt Parijs niet Gheesten op ghequeckt

Op eenen cleynen tijdt die haer woonplaets besochten

Als Coenraerd' Lauwers, wiens Const dat leeft en spreckt,

(Soo t'schijnt) die sy met vreught van daer naer Neerlant brochten.

Robert Nantuel, Pollij en noch veel ander meer

En hebben noyt soo vroom jet aerdighs af ghemaelen

Hoe suyver uyt ghedruckt hoe gheestich, net en teer,

Den ed'len Franschen aerdt van Const is t'achterhaelen

In Lauwers druckery, die op zijn plaeten compt,

Als blijckt aen d'handelingh vol krachtighe manieren,

Soo in het groot als cleyn, daer Faem ghenoch op roempt

Die noyt en is vermoyt met lof sijn Konst te cieren. "

 

 

 

image004.jpg

Afbeelding: een gravure van de heilige Clara en andere heiligen naar P. P. Rubens door Nicolas Lauwers uit Antwerpen4.