Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zie ook verhaal uit 1655

 

image008.jpg

© Foto Sint-Martinuskerk uit private collectie, 2012.

 

Verhalen - 1620 – Jan Lauwers en Anna Verborcht, de Hombeeks-Leestse lijn

Jan Lauwers huwde op 17 mei 1620 in Hombeek met Anna Verborcht. Jan was geboren op 20 oktober 1594 als zoon van Maarten Lauwers en Katrien Joostens (of Goossens) uit Hombeek.

Zijn ouders waren op 3 oktober 1593 gehuwd te Hombeek, en Jan was de eerstgeboren zoon. Dan volgde een zus, Marie, geboren op 15 september 1596, Willem, geboren op 4 mei 1599, Maarten, geboren na de eeuwwisseling op 28 april 1602, Peter, geboren op 25 november 1606 en Filip, geboren op 17 februari 1610. Allen werden geboren te Hombeek.

De familienaam van Anna kende meerdere schrijfvarianten, en dat bemoeilijkte lange tijd het opzoekwerk naar het ouderlijk gezin van Peter Lauwers die de stamlijn van Leest begon1: Verbuercht, Verburcht, Verburgcht, Van Der Borght,… Het gezin Lauwers-Verborcht was kroostrijk.

Twaalf kinderen werden geboren tussen 1621 en 1642 op een tijdspanne van 21 jaar. Mijn voorouder Peter werd geboren op 31 mei 1628 en hij verloor al jong enkele oudere zussen. Zijn oudste zus Marie overleed in 1639 te Hombeek toen Peter 11 jaar oud was, en vier jaar eerder was ook zijn zus Ida overleden. Hij had twee oudere broers, Filip en Gielis. Filip zou het landbouwbedrijf overnemen van de ouders. Hij huwde op 10 november 1647 te Hombeek met Jeanne Ceuleers. Nog zeven kinderen werden geboren en de meesten bleven wonen in hun geboortedorp.

Peters bruid was van zijn geboortedorp, en toch volgde hij het voetspoor van zijn tante Anna Lauwers, ook gespeld als Lauwens, en trok hij naar het naburige Leest. Peter leerde zijn vrouw allicht kennen in Hombeek. Jeanne Persoons was er geboren op 11 november 1630 als dochter van Peter Persoons en Katrien Meulemans (ook Moldermans). De meeste van zijn nazaten zouden als vaste familienaam ‘Lauwens’ krijgen, een naamvariant die overigens eerder al voorkwam bij zijn voorouders.

Van verschillende van zijn broers en zussen zijn de stamlijnen bekend tot deze tijd. Zijn jongere broer Jan bijvoorbeeld, geboren op 19 juni 1636 toen Peter acht jaar oud was, zou op 15 juli 1662 huwen te Zemst en de stamlijn Lauwers verderzetten in Zemst en Eppegem. De schrijfwijze van de naam was vooral te danken aan de plaatselijke pastoors die hier resoluut voor kozen en die keuze zelfs vermeldden in hun parochieregister. Sommige nakomelingen zouden alsnog de naam ‘Lauwens’ aannemen wanneer zij naar andere dorpen of naar Mechelen verhuisden. Jans bruid was Liesbeth Verlinden, geboren te Weerde als dochter van Gerard Verlinden en Katrien Verheyden. Jan was bekend als handwerker te Zemst.

 

 

image007.jpg

Afbeelding: Hombeek vereerde Sint-Maarten, terwijl Leest een kerk stichtte ter ere van Sint-Nicolaas. Wie er de parochienamen in omliggende gemeenten op naslaat, komt gauw tot de bevinding dat beide patroonheiligen in de streek met elkaar leken te wedijveren.