Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 De Donck was een gehucht van Mechelen, gelegen aan de Dijle. Antoon Lauwers was een oudere broer van Joris Lauwers , de stamouder van de stamlijn Hombeek-Leest.

2 Zie ook verhaal van 1564.

 

image003.jpg(c) Foto's onder Creative Commons licentie CC BY-SA 3.0 Boerkevitz, 2006 - Kaartfragment Mechelen +/- 1550 in Public Domain.

 

Verhalen1587 - Antoon Lauwers, gezworen deken van het schiptrekkersambacht (Werchter)

Een akte van 1 januari 1587 verleden voor Laurens Vrebos te Werchter, vermeldde Antoon Lauwers (of Lauwaerts alias De Doncker1, Lauwens), gezworen deken van het schiptrekkersambacht te Werchter. Verschillende Lauwers-en werden vermeld als schipper te Haacht en te Werchter2. Antoons zoon Peter zou in 1589 in zijn voetspoor treden.

Laureijs Lauwers, te Haacht gehuwd met Liesbeth 'Lisken' De Wortelaer, was een neef van Antoon, zoon van Frans Lauwers alias De Doncker die ook schipper was. Laureijs was eigenaar van een huis in de Brabantstraat te Haacht. Zijn kozijn Peter Lauwers, schipper, trad samen met Liesbeth De Wortelaer op als doopgetuige bij de geboorte van Peter Lauwers op 28 september 1622 te Werchter, een kind image006.jpgvan Jan Lauwers en Anna Ingels. 

Afbeelding: de Dijle & Demer te Werchter.

De verwantschap tussen De Wortelaer en Lauwers werd ook duidelijk in een akte uit 1594, waarin Laureijs Lauwers met Jan De Wortelaer optrad over gronden gelegen aan het Hoogveld, en op 1 juli 1597, wanneer Jan Van Rauwe een beemd genaamd "den middendijck" aan de 'Walenstraete' verkocht aan Laureijs Lauwers en Liesbeth Wortelaers. In een akte van 1 december 1591 werd Peter Lauwers alias De Doncker vermeld als voogd van Barbara Van Haecht, dochter van wijlen Hendrik Van Haecht. Peter Lauwers was de voogd van de kinderen Van Haecht, en was de tweede echtgenoot van Barbara Van Haecht. Zij was eerder gehuwd met August Van Loossen (“Van Looffen”, vermoedelijk Van Leuven).

Het ging om een leen van Hendrik Van Haecht aan Frank Van Hofstayen (zoon van Adolf, ook Van Hofstadt genoemd), vermeld op 27 februari 1572, toen verkregen na de dood van Liesbeth Verhoeven en diens echtgenoot Engelbert Storms. In 1591, na de dood van Frans Van Hofstadt, kreeg Dorothea, een dochter van Adolf Van Hofstadt (Verhofstadt), het leen toegewezen met haar echtgenoot Gielis Schuerbergen. Een ander kind van Hendrik Van Haecht en Ann De Rijcke, Staessen Van Haecht, ontving blijkens een akte van 8 april 1565 drie beemden "ten berge" onder Werchter. De helft van deze beemden werden op 6 juni 1596 te leen ontvangen door Peter Lauwers alias De Doncker, van wie toen geweten was dat hij woonde te Mechelen en schipper was. Op 10 december 1658, na de dood van Peter Lauwers, zou diens zoon Willem Lauwers het leen ontvangen.

De schippersstiel vonden we behalve in de 16e en de 17e eeuw ook terug bij het huwelijk van Barbara de Percy met Peter Van Cauwenbergh, "schipper op de Dijle en de Demer". Barbara de Percy was een dochter van Jan Baptist De Persi en Anne Marie Lauwers, geboren op 10 november 1730 te Rotselaar.

Schippers vinden we ook bij families uit andere streken in Brabant in de 18e eeuw. Op 28 april 1769 werd het overlijden vermeld van André Lauwers, een schippersknecht geboren te Sint-Amands, die was verdronken in de haven te Rupelmonde en er waren schippers Lauwers op de Rupel (Boom, Niel, Reet, Aartselaar).

 

image008.jpg

Afbeelding: trekkerspad langs de rivier. Het beroep van schiptrekker was bittere ernst. Ruim 400 jaar geleden werden de schepen op de rivier nog niet mechanisch voortgedreven. De boten moesten door mankracht voortbewogen worden en daarvoor deden de schippers een beroep op de schiptrekkers. Veel later werden voor dit karwei paarden ingespannen. ‘Schiptrekkers’ is tot vandaag de spotnaam van de Denderleeuwenaren en verwijst naar het ambacht aan de Dender ruim 150 jaar geleden.

image010.jpg

Kaart: het gehucht "Donck" in Mechelen op een 16e eeuwse kaart

 

August Lauwens, geboren op 8 februari 1762 te Mechelen als zoon van Peter Lauwens en Katrien Stockaert, was ook een schipper. Hij kwam door zijn beroep op heel wat plaatsen, wat zich toonde in zijn huwelijken met Ann Feelingen van Vlimmeren, met Henrica Russels van Doel en Ann De Wijngaert uit Baal. Marie Katrien De Vleeschouwer, een dochter van Jan De Vleeshouder en Liesbeth Lauwens, geboren te Brussel in 1795, huwde met beurtschipper Rossaerts, van geboorte van Antwerpen.

Ook Jan Lauwens, die op 30 april 1787 te Mechelen Onze-Lieve-Vrouw huwde met Clara De Greef, was een binnenschipper. Bij zijn overlijden op 3 november 1822 te Mechelen, trad zijn zoon Bernard Lauwens  op als getuige. De toen 21-jarige Bernard was eveneens schipper. Een andere binnenschipper uit Mechelen was Jan Lauwens, die er op 8 juli 1788 huwde met Anne Marie Eyletters, geboren te Gent. De Antwerpse schipper Peter Engelen was er gehuwd met Liesbeth Lauwers, een dochter van Peter Lauwers en Liesbeth Van De Velde uit Borgerhout.