Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 In Vlaanderen werd de naam in het dialect uitgesproken als “Lauwerts” en “Lauwers”  (Bron: opzoekwerk Maurice Thoré). In Mechelen werd de naam onder meer gespeld als Lauwers, Lauwens en Lauwaerts.

2 Vermoedelijk een schrijfvariant van de familienamen Vivens en Vivijs. Zie gezinnen Mechelen, MEC XI – 000121.

3 De Bremberg lag vermoedelijk in het gehucht Heikant van Rotselaar.

4 Zie verhaal uit 1587.

 

image006.jpg

(c) foto Veldonckhoeve uit private collectie, 1912 (Public Domain) - Bewerkt kaartfragment van (c) Google, 2018 onder gebruikslicentie – © bewerking kaart Dijle (origineel onder Creative Commons licentie CC BY-SA 3.0, Boerkevitz 2006, foto’s bewerkt onder dezelfde licentie van Boerkevitz, 2006, en Michiel 1972). – © Prent pleitschip 16e eeuw onder Publiek domein.

 

Verhalen - 1564 - Lauwens en Lauwers te Werchter (Rotselaar)

In de omgeving van Werchter komt vanaf de 16e eeuw de naam Lauwens frequent voor. Ook schrijfvarianten als Lauwers, Lauwerens en Lauwaerts1 duiken er op. De Lauwens familie was een tak van de families uit Mechelen, voorheen uit het Land van Grimbergen, en daarvoor uit het Graafschap Vlaanderen. De verwantschap met de Hombeeks-Leestse stamlijn ligt iets verder in de voorouderlijke lijn.

 

In 1564 werd te Werchter vermeld dat Willem Rogmans, zoon van Antoon, aan Antoon Lauwers en Anna Vevens2 land verkocht op de Bremberg te Werchter3. Alles wijst er op dat de families in Werchter en Rotselaar kwamen uit het naburige Haacht, getuige de afkomst van doop- en andere getuigen. Van oorsprong kwamen ze uit de omgeving van Mechelen.

 

Antoon Lauwers alias De Doncker, was een zoon van Gielis Lauwers en Katrien Raes uit Mechelen en een broer van Frans Lauwers die omstreeks 1558 al in Werchter werd vermeld. Een zoon, Joos Lauwers, werd geboren op 23 februari 1567 in de parochie Mechelen Sint-Katelijne. Antoons zoon Peter Lauwers huwde omstreeks 1580 met Katrien Vranckx alias Grietens.

 

Nog in 1569 was er de vermelding van de huur van gronden ter hoogte van de Dijle, neerwaarts van de brug van Werchter, door Frans Lauwers, de oudere broer van Antoon, en van het winnen van koren aan de Dijle ter hoogte van de Veldonkhoeve door Hendrik Lauwers, een andere broer. Deze hoeve bevond zich op het grondgebied Tremelo.

Een eeuw later, op 9 januari 1669 was er melding van Peter Lauwers 'de oude' die te Veldonk woonde en er aan Hendrik Claes uit cruijs vijf dagwand land verhuurde. De verhuurde grond heette "het vossensland".

Nadat de oude Veldonkhoeve, één van Tremelo's oudste woonkernen, tijdens WO I afbrandde, werd in 1923 op dezelfde plek een nieuwe hoeve gebouwd.

Afbeelding met grond, buiten, gebouw, oud

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding: de Veldonckhoeve vóór 1914. De hoeve werd in 1923 opnieuw opgebouwd.

 

Schippers op de Dijle

Afbeelding met boot, transport, vaartuig

Automatisch gegenereerde beschrijving

Frans Lauwers alias De Doncker was schipper op de Dijle. In 1559 werd vermeld dat hij een pleischip verkocht voor de Mechelse schepenen aan Jan Kemerlinckx, schipper te Aarschot. Datzelfde jaar op 18 december kocht hij zelf een pleitschip van de Mechelse schipper Wouter De Man, op 21 augustus 1561 kocht hij een pleitschip van Heylwich Smans, de weduwe van Jan Vander Eijcken, en op 11 oktober 1574 kocht hij een pleitschip van Jacob Kijnen, een schipper van Werchter. Vanuit Mechelen voer hij naar Werchter en in 1569 woonde hij er aan de brug. In 1575 werd zijn hoeve afgebrand tijdens onlusten in Werchter, en hij was niet het enige slachtoffer. Ook de hoeves van Peter Lauwers alias De Doncker, van Aard Vlies, van  Jan Boschmans, van Arthur Merckx , van Marie Van Mechelen, van Hendrik De Coene, van Leo Vertinnen, van Hendrik Van Waes, van Goort Wouters, van Aard Merckx, van Katrien Visschers en van Augustijn Loossen (de eerste echtgenoot van Barbara Van Haecht die in Mechelen huwde met Peter Lauwers), en van Matthijs Lints vielen ten prooi aan het vuur.

 

Peter Lauwers alias De Doncker was schipper op de Dijle en zoon van Antoon. Hij kocht op 25 augustus 1574 een pleitschip van de Mechelse schipper Jan Haeck en verkocht het op 26 mei 1575 waarschijnlijk door aan de Werchterse schipper Daniël Wouters nadat zijn hoeve was afgebrand. In  1589 werd hij vermeld als deken van de schiptrekkensambacht als ingezetene en gezworene van Werchter, in het voetspoor van wijlen zijn vader Antoon4. De voordracht gebeurde aan de drossaart en de raad van de hertog van Aarschot. Ook verwanten werden deken in Werchter: Cornelis Van de Eynde, zoon van wijlen Willem, Huibrecht Van Hoegaerden, zoon van wijlen Jan, Jan Van de Eynde, zoon van wijlen Cornelis, Hendrik Paeps alias Vanden Eijcken, zoon van wijlen Willem. Peter was gehuwd met Katrien Vranckx

 

image010.jpg

Kaart boven: de Veldonkstraat in Tremelo verwijst naar het domein van de Veldonkhoeve. Kaart onder: de Dijle en het Dijleland, in het stroomgebied van de Schelde. De rivier strekt zich zo’n 86 km uit van Otiignies bij Louvain-la-Neuve over Waver, Leuven, Werchter (waar de Demer die langs Aarschot en Diest passeert uitmondt in de Dijle) en Mechelen (waar ze samen komt met de Zenne en vervolgens samen met de Nete uitmondt in de Rupel). Via Mechelen was de Dijle bevaarbaar tot Werchter – in de tijd van Noormannen zelfs tot Leuven – maar het kanaal Leuven-Dijle maakte een verdere vaart mogelijk.

Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving