Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 zie ook uitleg over het familiewapen met de druiventrossen

2 Stamboomonderzoek van Lode Van Nieuwenhove, een nakomeling van Lowijs Van Nieuwenhove en Marthe De Wilde (Kortrijk/Aalbeke). – Andere bronnen: BRojas, Ernesto. "Genealogia de Don Gaston de Peralta, III Marques de Falces, Virrey de la Nueva Espana," Academia Mexicana de Genealogia e Historia (AMG) 3 1a Series (1965): 77-83

 

image046.jpg(c) Gestilleerde tekening van het familiewapen "druiventrossen" van Liesbet Lauwens, 2015. - Stamboomschema uit collectie Laurentii.be - Schilderijen o.m. Gaston Carillo de Peralta, heraldische wapens, kaart Phillipijnen en foto Niteowlneils van 2012 onder licentie Creative Commons CC BY-SA 3.0 / Public domain (Bron: Wikipedia). 

 

 

 

 

Verhalen - 1580 - Maria Lauwers huwde Don Juan de Peralta, schepen van Brugge

image027.jpgEen verhaal dat mij bijzonder aanspreekt, is het verhaal van Maria Lauwers die te Brugge huwde met don Juan de Peralta. Daar zijn verschillende redenen voor: het hotel “Navarra” te Brugge werd gehuisvest in hun voormalige woning, als uitwisselingsstudent heb ik gewoond in El Paso, Texas, VS,  en een schoonzus komt uit Cebu in de Filippijnen. De familie de Peralta was in al deze plaatsen aanwezig. De familie de Peralta bleek niet alleen in Vlaanderen een belangrijke rol te hebben gespeeld, zij kwamen voor in het Spaanse erfgoed van Texas en New Mexico en zij waren betrokken bij de verovering van de Filippijnse eilanden. 1

 

Het hotel Navarra, een in de 17e eeuws verbouwd herenhuis in de Sint-Jacobsstraat 41 in Brugge: hier bevond zich voordien het woonhuis van Don Juan de Peralta en Maria Lauwers.

Don Juan de Peralta werd geboren op 22 juni 1549 en was behalve consul van de Spaanse provincie Navarra, schepen van de stad Brugge tijdens het Spaanse bestuur. Hij bouwde op de plaats van het huidige hotel Navarra te Brugge zijn ambtswoning, en huwde er in januari 1576 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk met Maria Lauwers. Marie Lauwers was een dochter van ridder Jan Lauwers. De echtelieden vonden hun laatste rustplaats in de nabijgelegen Sint-Jacobskerk, achter het hoogaltaar, onder een witte grafzerk. Maria Lauwers en Don Juan de Peralta hadden vier kinderen in leven. Er is melding van het vroegtijdig overlijden van minstens één kind, Joannis Cornelij, in 1614. 

Dochter Marie zou blijven wonen in de ambtswoning. Zij huwde Jean Pardo, een burgemeester van Brugge. De jongste dochter Alexandrine huwde met Charles François Louis de Schoote, heer van Marckhove, schepen van financiën van Brugge en gedeputeerde van de Staten-Generaal van Vlaanderen. Door dit laatste huwelijk kwam het gebouw in het bezit van de familie Van Marckhove. 

Een andere dochter, Anna de Peralta, huwde François De Wilde. François De Wilde was vermoedelijk ook een tijd burgemeester van Brugge. Hij overleed op 15 juli 1637. Anna De Peralta overleed in augustus 1638 en werd begraven te Sint-Jacobs te Brugge. Een dochter van dit koppel, Marthe Dewilde, huwde Louis Van Nieuwenhove, eveneens begraven in het familiegraf De Peralta. Een oorkonde van 23 juni 1609 vermeldde het transport van rente van Lopez de Villegas (zie ook verder vermelde verwantschap te Antwerpen) aan Marie Lauwers, weduwe van Juan de Peralta, een rente die nadien via Marthe De Wilde toekwam aan haar echtgenoot Louis Van Nieuwenhove2.

image031.jpg

 

Familie van Don Juan, Diego de Peralta, werd vermeld in oktober 1585 te Antwerpen als gehuwd met Francisca de Villegas, dochter van Diego De Villegas. Nog blijkens een vermelding op 15 oktober 1586 te Antwerpen, werd vermeld dat Francisca de Villegas, ingezetene van Antwerpen, een broer had die Gregoire de Villegas heette en te Brugge woonde. Diego de Peralta was vermoedelijk een broer van Don Juan de Peralta. Zij stelden te Brugge iemand aan om met Jan van den Rymme, zoon van Joos, in het sterfhuis van zijn broer Pauwels van den Rymme de nalatenschap af te handelen van Anna de Villegas. Anna was een zus van Francisca die gehuwd was met Pauwels van den Rymme. De melding toont verwantschappen aan tussen Brugse en Antwerpse families. Het is ook een indicatie voor de verwantschappen tussen de Brugse en Antwerpse Lauwers families. Dat de verwantschappen soms ver gingen, bewijst ook de melding van ene Hendrik Laurens te Antwerpen in februari 1573. Hij werd er vermeld als koopman van Amsterdam, verhuisd naar Dantsig (Gdansk, Polen).

 

 

Historisch bekende tijdgenoten en familieleden van Juan de Peralta

Gaston Carillo de Peralta y Bosquete, onderkoning van Nueva España (Amerika)

Gaston Carillo de Peralta y Bosquete, de derde markies van Falces in 1510-1595, was onderkoning van New Spanje (Nueva España of de Spaanse bezittingen in Noord- en Centraal Amerika, met hoofdstad Mexico-City) van 16 oktober 1566 tot 10 maart 1568. Hij volgde Luis de Velasco op, of beter, diens interim opvolger Francisco Ceinos na het overlijden van Velasco in juli 1564. Gaston werd meteen geconfronteerd met een samenzwering tegen het Spaanse koningshuis, waarbij ook Hermán Cortés was betrokken. De samenzweerders streefden (toen al) naar onafhankelijkheid van Spanje. Gaston de Peralta kwam op de hoogte van de samenzwering toen hij nog in Veracruz was. Bij zijn aankomst in Mexico-stad, veranderde hij de doodstraf, uitgesproken door een lokale rechter van de Real Audiencia de Mexico, voor Luis en Martin Cortés en  zond hen terug naar Spanje. Bij zijn aankomst in Mexico-stad was de sfeer er gespannen. Hij liet de artillerie en soldaten verwijderen rond het paleis van de onderkoning en streefde naar consensus. Hij werd daarvoor ter verantwoording geroepen in Spanje – de verklaring voor zijn eerder korte regeerperiode – maar niet nadat hij een hospitaal had opgericht voor bejaarden, invaliden en geestenszieken. Terug in Spanje kwam zijn rechtzaak voor en werd hij vrijgesproken. Hij nam er de functie van consul van Navarra op, een titel die ook door Juan de Peralta werd gevoerd, en hij overleed in 1587 in Valladolid.

In Nieuw-Spanje volgde Alonso Muñoz hem op als president van de Audiencia, en meteen startte een paranoïde regime waarbij de doodstraf werd uitgesproken tegen alle vermoede tegenstanders. Alonso Muñoz gedroeg zich als een tiran en werd daarvoor, na diverse klachten van burgers aan de Raad voor de Indiën, teruggeroepen naar Spanje. Hij werd er berecht en belandde in de gevangenis.

PeraltaAdobe-cropped.jpgKort daarvoor in 1540-1542 had Antonio de Mendoza aan Francisco Vazquez de Coronoda opgedragen het Amerikaanse Zuidwesten te verkennen en toe te voegen aan het uitbreidende territorium. Juan Rodriguez Cabrillo kreeg een soortgelijke opdracht en was doorgebroken tot de Grote Ocenaan via de westelijke kust van Las Californias (Vieja California of Baja California) in 1542-1543. Dit gebied kreeg de naam Nieuw-Californië (Nueva California) en Cabrillo was daarmee de eerste Europeaan om voet aan land te zetten in wat nu de huidige staat Califonië is in de V.S.. Tussen 1542-1543 verruimde ook Ruy Lopez de Villabos het Spaanse Oost-Indië. Deze territoria behoorden tot Nieuw Spanje toen Gaston Carillo de Peralta onderkoning werd. In 1565 boekten de Spanjaarden ook succes in wat nu het huidige Florida is, met de stichting van Sint-Augustine. In 1564 besloot men de Filippijnen te veroveren.

 image036.jpgAfbeeldingen Gaston Carillo de Peralta; het Peralta Adobe is het oudste adres in San José, Californië, gebouwd in 1797, als oudste overblijvende woning van El Pueblo de San José de Guadelupe. Deze voormalige woonplaats van de families Gonzales en Peralta, is nu een museum. Het landgoed was een gift van  de laatste Spaanse gouverneur Don Pablo Vicente de Sol aan sergeant Luís Maria Peralta (1791-1851) voor 40 jaar dienst in het Spaanse leger. Zijn vier zonen vestigden zich op het landgoed.

 

Diego de Peralta, een reisgenoot van Magelaan en Juan de Peralta, een Spaanse kapitein die zich vestigde in de Filippijnen

Bij Magelaans expeditie in 1518, was één van de (Baskische) bemanningsleden ene Diego de Peralta, afkomstig van de gelijknamige plaats. Dat jaar voeren vijf schepen naar de Filippijnen: de Trinidad, de San Antonio, de Concepción, de Santiago en de Victoria. 36 van de 365 bemanningsleden waren van Baskische origine. Slechts drie schepen bereikten de Filippijnen, en Magellaan werd er gedood.

image038.gifNa de dood van de onderkoning don Luis de Velasco was het zoals gezegd de Audiencia die regeerde. Eén van hun eerste bekommernissen was de verovering en kolonisatie van de Filippijnen, zoals koning Filip II (die zijn naam gaf aan de eilandengroep) had bevolen. In 1559 had Fray Andrés de Urdaneta het commando van de expeditie geweigerd en don Miguel López de Legazpi had aanvaard. Vier schepen voerden uit op 21 november 1564: de San Pablo, de San Pedro, de San Juan en de San Lucas, onder de leiding van Legazpi en Urdaneta. Eens aangekomen, zond Legaspi de ervaren zeeman Urdaneta terug om een betere route te vinden. Urdaneta voer van San Miguel naar Cebu op 1 juni 1565 Het schip bereikte uiteindelijk Acapulco op 8 oktober 1565 na een reis van 12000 mijl (20000 km) die hen 130 dagen nam. Veertien bemanningsleden hadden de reis niet overleefd. Hoewel Alonso de Arellano een snellere route had gevonden en al in augustus was aangekomen in Barra de Navidad, Jalisco, waren Urdanetas notities veel betrouwbaarder en kreeg zijn route de voorkeur.

Philip II was King of Spain and Portugal, Naples, Sicily, and, during his wife Mary Tudor's reign, King of England and Ireland...

Vanuit Mexico keerde Urdaneta terug naar Europa om verslag uit te brengen van de expeditie. Hij keerde van daar terug naar Nieuw-Spanje met het voornemen opnieuw naar de Filippijnen te varen, een voornemen dat hij niet meer zou uitvoeren. Miskend door de nieuwe koning Karel I van Spanje, trok Urdaneta zich terug als Augustijner monnik. Voor de rest van de 16e en 17e eeuw werd zijn route bevaren tussen Manilla en Acapuclo, een route die de naam “Urdaneta route” meekreeg.

Kapitein Juan de Peralta (1583-1646) was geboren in Santander, Spanje, en voer naar de Filippijnen. Hij werd er de stamouder van een vooraanstaande familie.


 

Don Juan de Peralta Suárez schreef het eerste Mexicaanse boek over paardrijden in 1581

Don Juan de Peralta Suárez schreef het eerste Mexicaanse boek over paardrijden. Hij stelde dat de beste paarden in het land  licht kastanje, zilver grijs en donker sorrels waren, omdat deze "uitstekend dieren van zeer goede snelheid, zeer geschikt om te zetten in de oorlog” waren. Ze reden gemakkelijk en waren het snelst.

 

Pedro de Peralta in dienst van koning Juan II in  de 15e eeuw

Een illustere voorouder van Juan de Peralta was Pedro de Peralta, ook genoemd Pierres de Peralta, bijgenaamd “el Joven”, in het Nederlands “de Jonge”. Hij ging de geschiedenis in als een wreed, bloeddorstig en despotisch man.

Pedro was een zoon van Pedro Martínez de Peralta y Ruiz de Azagra, ook bekend als mosén Pierres de Peralta "el Viejo", in het Nederlands “de Oude”, en diens echtgenote Juana de Ezpeleta y Garro, dochter van de baron van Ezpeleta en de zuster van mosén Beltrán de Ezpeleta, eerste burggraaf van Val de Erro. Pedro de Peralta was in 1442 zijn vader opgevolgd en in 1440 in Tafello gehuwd met Agnes van Brabant, een buitenechtelijke dochter van Anton van Boergondië (1384-1415).

Afbeelding: het wapen van Don Pedro de Peralta, waarin we het in het rechts onder kwartier het Brugse wapen van de Peralta herkennen.

Agnes van Brabant overleed op 9 juli 1455 en Pedro hertrouwde op 18 juni 1462 met Isabel de Foix, de dochter van Gaston de Foix-Grailly en tevens nicht van Catharina I van Navarra (toen weduwe van Jacques de Pons, burggraaf van Turenne). Pedro de Peralta was de aanvoerder van de Agramonteses, een verbond van edelen die in de burgeroorlog van Navarra de zijde kozen van Johan II van Aragon. Hij nam zijn belangrijkste tegenstanders Karel van Viana en Lodewijk I van Baumont gevangen bij de slag van Aibar in 1451 tegen de Beaumonteses, de medestanders van Karel van Viana die aanspraak maakte op de troon van Navarra.

image040.jpg

Afbeelding: een familiewapen van de markiezen de Peralta (zie hoger) waaruit de binding blijkt met de wapens gevoerd door Pedro de Peralta – op zijn beurt met elementen die ook bij de aangetrouwde Brugse familie herkenbaar zijn.

 

image042.jpg

Nog in 1461 had hij de plaats Viana verdedigd tegen de Castiliaanse troepen. Vervolgens trok hij naar Catalonië in 1462 om de belangen van Aragon en Juan II te verdedigen en de opstandige Catalaanse troepen te confronteren. Hij nam er Blanca, de sus van Kare van Viana gevangen. Zij overleed twee jaar later in de gevangenis van Orthez, waarschijnlijk door vergiftiging, en Pedro werd ter dood veroordeeld en zijn bezittingen in beslag genomen. Juan II verleende gratie, en Pedro betrad opnieuw het strijdtoneel. In 1463 verdedigde hii Estella tegen Castilië, hoewel Navarra de stad moest overdragen.

Pedro de Peralta reisde naar Rome en bewerksteligde de benoeming van Nicolas de Echávarri tot bisschop van Pamplona. Tijdens de Cortes die in november 1468 te Navarra werd gehouden, legde hij een hinderlaag en bracht bisschop de Echávarri om het leven met een lans. Pedro wer geëxcommuniceerd, zijn bezit werd opnieuw in beslag genomen, en opnieuw kreeg hij pardon van Juan II. In 1469 bemiddelde hij in het huwelijk tussen Ferdinand II van Aragon en Isabella I van Castilië. Datzelfde jaar verzette hij zich tegen de vrede gesloten tussen Gaston IV van Foix, diens vrouw Eleonora I van Navarra en Johan van Beaumont door steden als Tuleda, Sangüesa, Peralta, Falces, Funes en Azagra te bezetten. In 1471 werd vermeld dat hij boete deed te Rome voor de moord op de bisschop. Het leverde hem de gratie van paus Sixtus IV op, maar hij moest als boetedoening 3 jaar vechten tegen de Turken – een boete die later werd omgezet in een verbintenis te strijden tegen de Moren in Granada.

In 1474 ontzette hij koning Juan II in Perpignan toen die daar belegerd werd. Pedro de Peralta verliet het politieke strijdtoneel na de dood van Juan II in 1479. Hij overleed in 1492 te Navarra. Zijn kinderen waren Pedro, Juana (in 1467 gehuwd met Troillo Carilla, een buitenechtelijk kind van Alonso Carillo) en Ana (dochter met Isabella de Foix).

Pedro de Peralta (2) gouverneur van New Mexico in 1610

image044.jpgEen naamgenoot van voormelde voorvader van Juan de Peralta, bereikte de eerste hoofdsstad van de Amerikaanse staat New Mexico in januari 1610. Hij was aangeduid als gouverneur in opvolging van Oñate in 1607 na diens weinig succesvolle zoektocht naar het legendarische zilver van Quivira en expedities langs de Colorado rivier en in het zuiden van de Golf van Californië. In 1609-1610 stichtte hij de stad Santa Fe (“Heilige hoop”). De hoofdstad van New Mexico was de stad San Gabriel aan de westoever van de Rio Grande. Juan de Oñate was de eerst gekende gouverneur en stichter van New Mexico. Omdat de stad te ver naar het noorden lag ten opzichte van de pueblo dorpjes bezuiden de Rio Grande, had de Oñate in 1608 al het voornemen om de hoofdstad te verhuizen naar Santa Fe, een voornemen dat door Pedro de Peralta werd uitgevoerd.

Afbeelding: een andere naamgenoot, Pedro de Peralta Barnuevo Rocha y Benavides (1664-1743)  kennen we uit de geschiedenis van Peru, Zuid-Amerika. Hij was Peruviaanse dichter, dramaturg, geschiedschrijver, wiskundige en professor aan de universiteit van San Marcos in Lima, Peru. Hij was een nazaat van Cristobal de Peralta,  een lid van Pizzaro’s expedities naar Peru vanaf 1524. 

Kapitein Francisco de Peralta, gevangene van Engelse boekaniers in 1680

In het dagboek van Basil Ringrose, een Engelse piratenkapitein (boekanier) in het Caribische gebied, kreeg Francisco de Peralta een vooraanstaande plaats. Het boek werd gepubliceerd in 1685 in Londen, Engeland. Op 23 april 1680 namen de boekaniers een Spaanse kapitein gevangen nabij het eiland Perico, Francisco de Peralta. De boekaniers waren er op uit om een raid uit te voeren op een nieuwe nabijgelegen stad in Panama op het schiereiland Ancón. Ringrose omschreef zijn gevangene aanvankelijk als een “oude Spanjaard, afkomstig uit Andalusië”, al voegde hij er aan toe dat de Spanjaarden zich moedig hadden verdedigd.

Francisco Ibáñez de Segovia y PeraltaTijdens het gevangenschap groeide tussen beiden kapiteins een warme vriendschap en Ringrose leerde van de Peralta zelfs een mondje Spaans. Tien jaar eerder was kapitein Francisco de Peralta nog ontsnapt met de Santisima Trininad (Heilige Drievuldigheid) tijdens een raid van de boekanier Morgan. De Peralta werd pas in december dat jaar vrijgelaten in Coquimbo.

Francisco Ibáñez de Segovia y Peralta, gouverneur van Chili in 1700

Francisco Ibáñez de Segovia y Peralta, geboren in 1644 in Madrid, was Spaans koloniaal en gouverneur van Chili tussen 1700 en 1709. Hij overleed in 1712 te Lima.

Afbeelding: Francisco Ibáñez de Segovia y Peralta, van de hand van een 18e eeuwse onbekende schilder, in het Museo Historico Nacional.