Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

Heraldiek

 

Laurentii

 

De "afstammelingen van Laurentius". Familienaam varianten die voorkomen zijn: Lauwens, Lauwers, Lauwereyns, Lauwereys, Laurens, Laurin, Lawrence, Lauwerens, Lauwaerts, Lauwaert, Laurys, Lauwrens, Louwers, Lawens,...

 

Numquam solus incedes

 

"Je wandelt nooit alleen". Het devies van het oudst bekende familiewapen luidt "Ad laurum non aurum" en is afgeleid van een familiewapen uit 1247. Het betekende "Voor de eer, niet voor het goud" en werd in het middelnederlands ook vrij vertaald als "Onversaagd in moeilijke tijden."

 

Familiewapen

 

Het familiewapen linksboven mag gevoerd worden door alle naamdragers Lauwens en Lauwers die afstammen van Joris Lauwers en Christine Van Dormael, die in 1570 huwden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Mechelen. Dit zijn de stamouders van de Hombeeks-Leestse lijn en latere lijnen die hieruit voort kwamen zoals die van Aarschot-Langdorp.

 

FenixProjectLaurentii.jpg

© artwork laurentii.be

Dankwoord Fenix project

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijvingntro

Wanneer men  naar het stromende water kijkt, ziet men slechts water. Men heeft de indruk dat het steeds hetzelfde water is, omdat het vanop afstand hetzelfde aspect heeft. Maar het water stroomt, beweegt voortdurend. Eigenlijk ziet men nooit hetzelfde water, het zal altijd anders zijn - in temperatuur, samenstelling, enz ... Zo gaat het ook met geschiedenis. Men kan soms de indruk hebben dat feiten zich herhalen; maar dat is slechts uiterlijke schijn. Het is op elk moment anders."

 

(vrij naar Alex Ramael)

 

 

Afbeelding met keramiek, stof, porselein

Automatisch gegenereerde beschrijvingoed vijftien jaar geleden raakte ik begeesterd door de zoektocht naar mijn voorouders. Ik was niet de eerste in onze familie. Mijn nonkel Livien Lauwens uit Kapelle-op-den-Bos deed de vonk overslaan. De genealogie van de naamgenoten “van Laurentius” was begonnen met een zoektocht naar families Lauwens in het hertogdom Brabant. Nonkel Livien had de stamboom in kaart gebracht tot Peter, een voorvader die in 1655 te Leest was gehuwd met Johanna Persoons. De familienamen Lauwens en Lauwers bleken vaak varianten. Tot die ontdekking was ook Lucien Lauwers uit Scherpenheuvel gekomen. Hij had er toen al meer dan twintig jaar archiefonderzoek op zitten. En er waren andere varianten in de familiegeschiedenis: Lauwereyns, Laureys, Lauwaert(s), Lauwen, Lawen(s), Laurens,... Daarom viel de keuze voor de naam van het stamboomproject op de Latijnse verzamelnaam "Laurentii", zij die afstammen van Laurentius. En dan kreeg deze website vorm, “www.laurentii.be”.

 

Afbeelding met tekst, stof

Automatisch gegenereerde beschrijvingieuw onderzoek bracht ons naar 1570 toen Joris Lauwe(re)ns in Mechelen Onze-Lieve-Vrouw huwde met Christine van Dormael. Hij was een Mechelse telg van Lauwereyns van wie de voorouders bekend waren tot ridder Odin Lauwereyns van Diepenhede. Odin was in 1247 in Brugge gehuwd met Johanna van Velthuysen. Deze Odin was een nakomeling van Laurens van Cadsant. De aanknoping leidde terug tot het jaar 865 in Cadzand toen de familienaam nog werd geschreven als Lauwereyns, of Lawrence in Suffolk, Engeland. De genealogische gegevens matchten met heraldische en geneografische (‘modern’ DNA-onderzoek). De verre voorouders langs mannelijke lijn waren (Deense) Vikings die zich in het oosten van Engeland en aan de Vlaamse kant van het Kanaal, in Cadzand, hadden gevestigd.

 

image012.jpg

Afbeelding met tekst, venster

Automatisch gegenereerde beschrijvingauwens Patrik, initiatiefnemer, 2020-2021

 

Dit is een familieproject zonder winstoogmerk met informatieve en educatieve inhoud. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming. Geraadpleegde bronnen worden waar mogelijk geciteerd met een verwijzing. In het kader van de Privacy wetgeving worden gegevens van levende personen in principe enkel met toestemming gepubliceerd1.

 

(c) laurentii.be

 

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijvingie woord genealogie word deur die Afrikaanse Vertalende Woordeboek omskryf as "wetenskap wat die verwantskapsbetrekkinge tussen die lede van één of meer geslagte naspoor". Geen melding word egter gemaak van die siektetoestand waaraan die meerderheid genealoeë ly nie, ongeneeslik daarby! Ek noem hierdie siekte die "en watter so-en-so is jy?" sindroom. Moet dit nooit waag om jouself aan 'n genealoog voor te stel indien jy nie ten minste twee van jou bloedlyne kan uitlê nie. Dink dus mooi voordat jy besluit om Genealogie as 'n stokperjie op te neem want jou hele lewe gaan drasties verander, ten goede, moet ek byvoeg"

(Elize Hough geciteerd in "Vlaamse stam", het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, jg. 42, nr. 1, januari 2006)

 

 

Voetnoot

 

1 Deelnemers aan het familieproject hebben recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van persoonsgegeven die werden verstrekt. In het kader van de Europese GDRP 2016/679 [Algemene verordening gegevensbescherming], worden enkel gegevens bewaard en/of gepubliceerd van levende personen met relevantie tot het genealogisch project ['minimale gegevensverwerking' uit oogpunt van genealogisch onderzoek] en met toestemming van de betrokken personen of de ouder of wettelijke vertegenwoordiger [ingeval van minderjarigheid], meestal de verstrekkers van deze gegevens. Deelnemers aan dit familieproject houden alle rechten op inzage, op aanpassing en op wissing van gegevens en foto's [portretrecht]. Er is geen gegevensoverdraagbaarheid buiten de context van dit familieproject en dit (vrijwilligers-)initiatief heeft geen commerciële doeleinden. Voor aanvullingen of aanpassingen van gegevens: contacteer: patrik@ laurentii.be.

 

 

 

Afbeelding met tekst, stof

Automatisch gegenereerde beschrijvingntdek deze website

 

Deze website kan je al op verschillende manieren bevragen - zie inhoud in de linkerkolom:

 

·         via verhalen krijg je een index van honderden verzamelde verhalen

·         via thematisch kan je artikels raadplegen vanuit een thema: beroepen, migratie, heraldiek, militair, religieus en numismatisch

·         via de blog vind je artikels in de rand van het eigenlijke onderzoek, en de "in the picture" serie

·         indices van het eigenlijke stamboomonderzoek vind je onder stamboom.

·         de index verwante families geeft toegang tot verwante families in de kwartierstaten

·         via de startpagina gezinnen vind je een overzicht van de gepubliceerde gezinsreconstructies per gemeente

 

 

Enkele pagina's zijn beperkt toegankelijk (documenten, foto's) terwijl andere in bewerking zijn (o.m. Gezinnen). Gezien deze website verder wordt ontwikkeld, is het niet uit te sluiten dat sommige linken (nog) niet werken. Eind 2020 werden al 768 webpagina's gepubliceerd.

 

image014.jpg

(c) laurentii.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke kwartierstaten

Zoon van

 

Willem Lauwens

 

 

Georgette Van Praet

 

Kleinzoon van

Frans Emiel Lauwens

Elisabeth Van Keer

Pieter Gerard Van Praet

Maria Cools

Achterkleinzoon van

Jan Frans Lauwens

Johanna Maria Moortgat

Willem Van Keer

Marie-Louise Vantilt

Karel Van Praet

Melanie Diddens

Albert Cools

Kristina Paridaens

Achterachterkleinzoon van

Hendrik Lauwens

Marie-Ann Segers

Peter Jan Moortgat

Marie-Thérèse De Schouwer

Livien Van Keer

Marie-Louise De Doncker

Godfried Vantilt

Marie Elisabeth Neutelaers

Frans Van Praet

Melanie Schaerlaeken

Jan Frans Diddens

Jeanne Katrien De Meyer

Clementina Cools

Emmery Tersago

Leopold Paridaens

Marie-Thérèse De Wachter