Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Anne Pauline Van den Heuvel werd geboren op 6 november 1832 in Leest als dochter van Gielis Van den Heuvel en Jeanne Cornelie Van Roy.

2 Foto: Anne Pauline Van den Heuvel aan het eind van de 19e eeuw. Het gezin woonde in 1857 in Wijk A nr. 39 te Leest, en in 1869 in Wijk A nr. 51.

3 Merk dan een Jan Lauwens op 28 november 1745 in Leest was gehuwd met Marie Van den Heuvel. Dit huwelijk werd eerder vermeld op 24 april 1742 in Heffen. Nog omstreeks 1811 was Willem Lauwers (verwante uit Hombeek) gehuwd met Marie Thrse Van den Heuvel.

4 Merk dat zoon Alfons Lauwens was gehuwd met Marie Jeanne Van der Taelen.

 

image002.jpg

Fotos uit familiearchief Laurentii.be Rouwprent uit collectie Hugo Lauwens, 2021. Postzegel uit private collectie, 1925

 

Hombeeks-Leestse stamlijn - Lauwens-Van den Heuvel, 1857 Leest

image010.jpgFrans Lauwens werd geboren op 8 oktober 1830 in Leest als zoon van Jan Baptist Lauwens en Katrien Anne Vertonghen. Frans Lauwens huwde op 20 juli 1857 in Leest met Anne Pauline Van den Heuvel1.

Het gezin vestigde zich in Leest2. Frans Lauwens was dagloner en overleed op 23 november 1906, op 76-jarige leeftijd, te Leest. Anne Pauline was bij het huwelijk dagloonster. Zij worden daarna in Leest vermeld als werkman en werkvrouw. Getuigen bij het huwelijk waren Willem Nees, Jan Baptist Huysmans en Adriaan De Wit.

 

 

Ouderlijk gezin: Gezin Lauwens-Vertonghen, Leest

 

Afstammelingen:

         Anne Marie Josephine Lauwens werd geboren te Leest op 20 september 1855, bijna twee jaar vr het huwelijk. Zij werd erkend bij het huwelijk.

         Jaak Louis Lauwens werd geboren te Leest op 6 december 1857, 4 maanden na het huwelijk. Getuigen bij de geboorte aangifte waren Jan Baptist Huysmans en Adriaan De Wit (veldwachter in Leest 1839-1872).

         Colette Celestine Lauwens werd geboren te Leest op 30 januari 1860 en overleed er amper vier jaar oud op 2 mei 1864.

         Karel Louis Lauwens werd geboren te Leest op 15 september 1863.

         Jan Pieter Lauwens werd geboren geboren te Leest op 9 juni 1866.

         Jan Frans Lauwens werd geboren te Leest op 27 mei 1869.

         Antonie Lauwens werd geboren te Leest op 17 april 1872.

         Alfons Lauwens werd geboren te Leest op 3 december 1874 (tweeling).

         Jan Baptist Lauwens werd geboren te Leest op 3 december 1874 (tweeling).

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijvingFrans Lauwens ging bij de bijnaam "Keizers Witte" en Pauline Van den Heuvel heette in de volksmond "Linneke van de Poette". Er waren vroegere verwantschappen tussen de families3.

 

Afbeelding: rouwprent Frans Lauwens, 1906

 

Bij de geboorte van Anne Marie Josephine traden de 21-jarige Willem Van den Heuvel, de 26-jarige Frans Selleslagh en de 36-jarige Jan Frans Alewaeters op als getuigen. Zij waren allen landbouwers in Leest. Bij de geboorte van Jaak Livien Lauwens waren de getuigen de 48-jarige Peter De Maeyer, herbergier, en de toen 50-jarige Leestse veldwachter Adriaan De wit. Bij het doopsel van Colette Lauwens waren de getuigen de 52-jarige koster Martin Moortgat en de 52-jarige veldwachter Adriaan De Wit. Ook bij de geboorte was veldwachter Adriaan De Wit getuige, samen met de 38-jarige landbouwer Karel Van der Taelen4. Bij de geboorte van Jan Frans Lauwens was behalve de toen 62-jarige veldwachter Adriaan De Wit van Leest, ook de 35-jarige landbouwer Jan Baptist Doms getuige. Bij de geboorte van de tweeling Jan Baptist en Alfons was de 39-jarige nieuwe veldwachter Jan Baptist Bauwens getuige, samen met de 27-jarige schrijnwerker Jos Teughels.

 

 

image013.jpg

Foto: De nakomelingen van het gezin Lauwens-Van den Heuvel op 30 september 1931.

 

Op de voorste rij zittend van links naar rechts: Jaak Livien, Anne Marie Josephine, Antonie en Karel Louis

Op de achterste rij staand: Jan Frans, Jan Pieter, Alfons en Jan Baptist (tweeling).

 

Gielis Van den Heuvel bleef gespaard van dienst in het leger van Napoleon

 

Gielis Van den Heuvel was in 1803-1804 in het toenmalige "Departement van de Twee Neten" onder de Franse overheersing nog vrijgesteld van legerdienst omdat hij net "de vereiste lengte" had en de enige zoon was van een weduwe. Daardoor bleef het gezin gespaard van de oorlogsperikelen onder Napoleon. De Leestenaar Peter Lauwens, geboren in 1786, was minder fortuinlijk geweest: hij overleed in dezelfde periode in het Militair ziekenhuis van Bergen-op-Zoom als soldaat fuselier in de 3e compagnie, 3e bataljon 35e lichte brigade in het leger van Napoleon. Als doodsoorzaak werd "koorts" vermeld. Gielis Van den Heuvel overleed op 24 oktober 1850 in Leest, nog vr het huwelijk van zijn dochter Anne Pauline.

 

 

Afbeelding: twee van de drie generaties Belgische koningen op een postzegel van 1925:

         Links Leopold I (1790-1865) tussen 1831 en 1865, gehuwd met Louise Marie van Frankrijk

         Niet afgebeeld: Leopold II (1835-1909) tussen 1865 en 1909, gehuwd met Marie Henritte van Oostenrijk

         Rechts Albert I (1875-1934) tussen 1909 en 1934, gehuwd met Elisabeth van Beieren