Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

© Laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Jeanne Victorine Absillis werd geboren op 4 december 1870 in Leest als dochter van Jan Absillis (geboren omstreeks 1842) en Josephine Pepermans (geboren omstreeks 1840).

2 De foto van Jaak Livien dateert van 30 september 1931 in Leest. De foto van Jeanne Victorine moet rond dezelfde periode zijn gemaakt.

3 Het huis werd aangevallen en in brand gestoken door Duitse soldaten toen er zich vluchtelingen hadden verstopt tijdens de Duitse inval.

4 Op 1 augustus 1915 brandde de schuur van pachter Willem Slachmuylers af, nadat hij daar logement van Duitse soldaten had verboden.

5 Door de oorlog waren de registers van de burgerlijke stand, geboortens 1911,1912, 1913, huwelijken 1911,     1912 onbruikbaar gemaakt met olie en verscheurd, en  overlijdensakten van de jaren 1812 tot en met het jaar 1820 en van 1823 tot 1832 waren verscheurd. Ook de overlijdensakten van de jaren IX, X, XI van de Franse Republiek en Kadasterboeken waren onbruikbaar gemaakt met olie.

6 In Leest waren aan het eind van de oorlog 6 vliegers van de Duitse luchtmacht gestationeerd. In oktober-november 1918 was er aan de Winkelstraat een klein vliegveld, en de vliegtuigmecaniciens verbleven met hun materiaal in de school.

 

Bronnen: bijzondere erkentelijkheid gaat naar Maria Lauwens uit Hofstade voor het documenteren van deze tak van de Lauwens familie en Marcel Van Hoof uit Leest voor het documenteren van de geschiedenis van Leest.

 

image006.jpg

© Foto’s uit familiearchief – foto munt uit private collectie – scans foto’s Leest Public Domain 1895 en 1914 (met dank aan Marcel Van Hoof, “Kronieken van Leest” en Hugo Lauwens).

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - Lauwens-Absillis, Leest

image016.jpg

Jaak Livien Lauwens image017.jpg werd geboren op 6 december 1857 in Leest als zoon van Frans Lauwens image017.jpg en Anne Pauline Van den Heuvel. Jaak Livien Lauwens huwde op 29 juli 1890 in Leest met Jeanne Victorine Absillis1.

Jaak was bijna 33, zijn echtgenote was net geen 20, toen zij huwden2. Het gezin woonde in 1890 in de Tiendeschuurstraat, in 1896 in de Winkelstraat 2, in 1889 in de Koeistraat te Leest en later in de Dorpstraat.

 

image015.jpg

Beiden worden vermeld als arbeiders. Jeanne was bekend als baker (niet-gediplomeerde vroedvrouw). Jaak Livien had als bijnaam "den Taar". Jeanne Absillis overleed op 6 februari 1931 in Leest, 60 jaar oud. Jaak Livien overleed op 3 december 1932 in Leest, enkele dagen voor zijn 75e verjaardag.

Ouderlijk gezin:  Gezin Lauwens-Van den Heuvel, Leest

 

Afstammelingen: 

·         Alfons Frans Lauwens image017.jpg werd geboren op 20 oktober 1891 in Leest.

·         Jan Baptist Lauwens image017.jpg werd geboren op 13 augustus 1896 in Leest.

·         Eduard Lauwens image017.jpg werd geboren op 14 december 1899 in Leest.

·         Jan Frans Lauwens image017.jpg werd geboren op 25 maart 1901 in Leest. Hij overleed hetzelfde jaar.

·         Caroline Serafine Lauwens image017.jpg werd geboren op 5 mei 1906 in Leest.

·         Stefaan Hendrik Lauwens  werd geboren in 1907. Hij overleed hetzelfde jaar.

 

image019.jpg

Afbeelding: taverne "Den Rooselaar" aan de kerk in Leest omstreeks 1895

Jeanne Absillis was vroedvrouw in Leest

 

Jeanne Absillis was een gekende "baker" (niet-gediplomeerde vroedvrouw) in Leest, net als haar jongere zus Katrien Pauline Absillis, die met Jan Baptist , een jongere broer van Jaak Livien zou huwen.

 

Achternicht Maria Lauwens uit Hofstade herinnert zich: "Joanna Victoria Absillis was een zus van mijn grootmoeder die in Leest en de omliggende dorpen zeer gevraagd werden bij de bevallingen. Mijn vader vertelde vele anekdotes daarover en toen mijn grootmoeder al bezet was, d.w.z. reeds ergens naar een bevalling was, dan moest onze vader soms voor haar inspringen en op een andere plaats haar gaan vervangen.... met de kruiwagen op stap. Mijn grootmoeder deed dat nog tot na de oorlog. In de lagere school, bij mij in de klas waren er nog kinderen die geboren zijn met haar hulp (°1946) terwijl mijn moeder bij de geboorte van broer Leo van 44 en ik van 46 reeds door een gediplomeerde vroedvrouw werd bijgestaan."

 

Afbeelding met gebouw, grafsteen, buiten, bouwmateriaal

Automatisch gegenereerde beschrijving

Foto’s: het graf van Jeanne Absillis op het kerkhof te Leest. Onder: rouwprentje van Jeanne Absillis, grafzerk Jaak Livien Lauwens op het kerkhof van Leest. De zerken werden door een windhoos in 2019 beschadigd en in 2020 verwijderd.

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met buiten, oud, cement, beton

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Afbeelding met tekst, buiten, grond, teken

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Leest tijdens de Duitse bezettng in de "Grooten Oorlog"

 

Jaak Livien Lauwens image017.jpg was 56 jaar oud en zijn echtgenote was er 43 toen op 4 augustus 1914 Duitsland België binnenviel en de Eerste Wereldoorlog begon. 

 

Kort na het uitbreken

image020.jpg

De brug van Leest werd vernield tijdens de oorlog. Men moest zich behelpen met een houten bruggetje, of omrijden via Hombeek om in Mechelen te geraken na de vernieling in 1914. In 1916 moest de noodbrug worden hersteld toen er iemand met zijn paard was overgestoken.

van de oorlog in 1914 was de Sint-Niklaaskerk door verschillende bommen getroffen. Ondermeer de kerkramen en een 250 kerkstoelen waren beschadigd of verbrand. Verschillende vluchtelingen werden bij de Duitse inval neergeschoten. Heel wat Leestenaren sloegen op de vlucht in het zog van de soldaten die in de omgeving van Leest gelegerd waren toen die zich begonnen terug te trekken, na schermutselingen met Duitse soldaten waarbij zowel Belgische als Duitse soldaten het leven hadden gelaten. Tijdens de oorlog waren er op het kerkhof van Leest de graven van meerdere Duitse soldaten. Een aantal Leestenaren zoals Antoon Jozef Lauwens image017.jpg zouden naar werkkampen, meestal met eindbestemming Duitsland, worden gevoerd.

 

Voor de blijvers en terugkeerders wachtten moeilijke jaren. Melkkoeien waren net voor de Duitse inval op bevel van de Belgische gendarmerie verplaatst achter de frontlinie (Willebroek, Ruisbroek, Eikevliet, nadien naar Hoboken, Kruibeke ...), en de weinige dieren die nadien terug in Leest kwamen bleken ongeschikt om nog melk te produceren. Andere runderen waren in beslag genomen en geslacht. Diefstal en plundering waren aan de orde van de dag, de (canada-)bomen waren geveld. Maandelijks moesten de boeren hun paarden voor keuring aanbieden. De beste paarden werden tegen een lage vergoeding naar Duitsland gevoerd. Daarnaast kwam regelmatig diefstal voor, bijvoorbeeld van aardappelen en varkens bij de boeren, en onder meer graan, rogge, gerst, aardappelen, tabak, koper en wol werden ingevorderd. Een tekort aan naft legde bovendien de twee werkzame molens op de maalderijen van Alfons Maes en de weduwe Bonifacius Lauwers image017.jpg, regelmatig stil. De gemeente moest ook zelf vluchtelingen opvangen. Er waren ook regelmatige meldingen van ziekten bij mens en dier. Schurft kwam bijvoorbeeld meermaals voor, maar ook mond- en klauwzeer.

 

 

image022.jpg

3 Duitse Mark uit 1914 met de afbeelding van Keizer Wilhem II. De aan de Leestenaren opgelegde boetes, wanneer bijvoorbeeld opgeëiste aardappelen niet tijdig werden geleverd of tabak niet was ingeleverd, werden doorgaans in marken uitgedrukt.

In 1917 waren de prijzen al gemiddeld 3.5 maal hoger dan in april 1914. Begin 1918 was een zak aardappelen op de gecontroleerde markten 5 à 6 maal hoger dan  1914. Op de zwarte markt betaalde men, voor dezelfde zak, 10 à 15 maal meer dan in 1914. Daardoor heerste er hongersnood, die pas in 1919 getemperd werd. Men zou nog moeten wachten tot 1923, om terug het peil van de koopkracht van 1914 te halen. Voor een doorsnee gezin verdween bijna 70 % van de uitgaven aan voeding.

 

De materiële schade was groot. De "Steinenmolen", een houten graanwindmolen aan de Kapellebaan was vernield door brand, net zoals de graanwindmolen van de weduwe van Bonifacius Lauwers aan 'de Knip'. Hoeven waren vernield door brand (van Polycarp Verhoeven, Louis Daelemans, Pieter Jan Diddens3, Constant Diddens, Joseph Nuytkens, Alfons Piessens aan de Kapellebaan, de Blaasveldstraat, de Molenstraat en de Mechelbaan), verschillende woningen in het dorp waren beschadigd (Theodoor Van den Heuvel, Buntickx-Hofmans, Van Moer, Arnold Teughels, Jaak Vloebergh, Jaén Huysmans, Antoon Stoop) en de schuur van Willem Slachmuylders aan de Kapellebaan4. Tijdens de oorlog waren ook heel wat documenten vernietigd5.

 

Op het eind van de oorlog had de Duitse luchtmacht een vliegveld in Leest6. Op 15 november 1918 verlieten de laatste Duitse troepen de gemeente, 4 dagen na de afkondiging van de wapenstilstand.