Afbeelding met tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

(c) laurentii.be

 

Genealogie Laurentii

Numquam solus incedes

Inhoud

Blog

Documenten

Foto's

Gezinnen

Stamboom

Startpagina

Thematisch

Verhalen

Verwante families

 

Voetnoten

 

1 Zij zou geboren zijn omstreeks 1630. Ook Van de Vondel, Van den Vondel in de eeuwen daarop. Mogelijk gaat het daadwerkelijk om een vondeling. Zie ook verhaal uit 1787.

2 Philip bewerkte gronden in Hombeek uit de erfenis van Van Nieuwenhuyze.

3 Zie gezin 1655.

4 Zie gezin in 1697.

 

image009.jpg

 (c) Eigen kaartontwerp laurentii.be, 2019 – Bewerking kaart Google maps, 2019 onder gebruikslicentie.

 

Hombeeks-Leestse stamlijn  - 1655 Lauwers-De Vondel, Hombeek

Philip Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd op 19 april 1627 gedoopt in Hombeek als zoon van Maarten Lauwers StamboomLaurentii.jpg en Katrien Joossens. Hij huwde op 18 juli 1655 in Hombeek met Frederica De Vondel1. Getuigen bij het huwelijk waren nonkels Philip Lauwers en Maarten Lauwers.

 

Ouderlijk gezin: Lauwers - Joossens, 1593 Hombeek

 

Kinderen uit het gezin:

·         Frederik Lauwers  werd gedoopt op 14 februari 1655 in Hombeek. Doopgetuigen waren Frederik De Nuffelaer en en Anna Tueback (‘onder voorwaarden’).

·         Jan Lauwers StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt in januari 1658 in Hombeek. Doopgetuigen waren Frederik Masselaer, Corneel Ceulemans en Maria Sluys.

·         Maria Lauwens StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt in januari 1660 in Hombeek. Doopgetuigen waren Eduard Van Nieuwenhuyse2 en Maria Muys.

·         Jacques Lauwens StamboomLaurentii.jpg werd gedoopt op 4 september 1662 in Hombeek. Doopgetuigen waren Jacques Saer en Anna Vaccari.

 

 

Migratie uit Hombeek

 

In de tweede helft van de 17e eeuw migreerden sommige Lauwers families uit Hombeek naar naburige parochies. Enkele zonen van het gezin Lauwers-Van De Vondel zouden hun heil zoeken in de omgeving van Willebroek.

 

image007.jpg

Kaart: enkele decennia nadat families uitweken naar Londerzeel3, weken enkele zonen van Philip Lauwers en Frederica Van De Vondel uit naar Willebroek.

 

Ook het gezin van Peter Lauwers, gehuwd met Barbara Cleymans, in dezelfde generatie als Jan en Jacques, zou de wijk nemen naar Willebroek4.

 

Willebroek: in de 17e eeuw een groep van kerngemeenschappen

 

De gemeente Willebroek omvat aan het begin van de 21e eeuw de deelgemeenten Blaasveld, Heindonk en Tisselt en ligt aan de Rupel, waar zich ook het gehucht “Klein-Willebroek” bevindt. Het was oorspronkelijk vooral een broek met typische broekbossen. Tot de industriële revolutie in de 19e eeuw ging het eerder om laag bevolkte kerngemeenschappen en elke parochie heeft een eigen geschiedenis.  In de 17e eeuw gingen steeds meer landbouwers uit omliggende gemeenten er hun heil zoeken, en in 1775 was het moerassig gebied vrijwel volledig ontgonnen.

 

 

image006.jpg

Het “Kanaal” tussen Brussel en Antwerpen werd al tussen 1551 en 1561 aangelegd onder impuls van Maria van Bourgondië (1477) en keizer Karel, die de werken effectief liet starten zowat honderd jaar later. Al van in de 17e eeuw ontstond er een havengemeenschap met een eigen schippersschool.

 

In 1806 telde het dorp nog 2195 inwoners, en dat evolueerde geleidelijk tot 3553 vijftig jaar later. De kaap van de 10000 inwoners werd overschreden tussen 1900 en 1910. De kaap van 20000 inwoners werd overschreden tussen 1930 en 1947.

 

In de 19e en 20e eeuw kwamen ook andere takken van de Hombeeks-Leestse lijn hier terecht. In de periode waarin Jan en Jacques Lauwers er zich vestigden, was Jan Frans Quintanis er parochiepriester (1691-1709).